Business Contact Manager'da potansiyel satış fırsatlarını izleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir Fırsat kaydı potansiyel satış siparişleri hakkında bilgi depolar ve büyüyen satış ilişkinizi geçerli veya olası bir müşteriile izlemenize yardımcı olabilir.

Bu makalede, ürün ve müşteri ve müşteri etkileşimleri çeken hizmetlerini ilgili ayrıntılı bilgileri kaydetmek için Fırsat kayıtlarına nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Fırsat kaydı oluşturma

Fırsat formu açın

Fırsat formu tamamlayın

Listeler fırsat formundaki özelleştirme

Satış aşamaları ve satış etkinliklerini özelleştirme

Satış aşamaları ve satış etkinliklerini silme

Fırsat kaydı düzenleme

Firma veya ilgili kişi, bir fırsat kaydına bağlı olan değiştirme

İletişim geçmişi öğelerini bir Fırsat kaydıyla ilişkilendirme

Çalışma arkadaşınıza fırsat atama

Fırsat kapalı olarak işaretleme

Kapatma veya bir fırsat kazanmak için gerekli olan görevleri izleme

Fırsat kaydı oluşturma

Oluşturduğunuz her fırsat kaydı için bunu bir Hesap veya İşle İlgili Kişi kayda bağlamanız gerekir. Müşteri etkileşimlerinizi izlemek için bir fırsat kaydı için iş notları, görevleri, randevular, görüşme kayıtları ve dosyaları gibi iletişim geçmişi öğelerini ekleyebilirsiniz. Bu geçmiş öğeleri de bağlantılı firma veya ilgili kişi geçmişine eklenir.

Eklenen Satış aşamaları ve etkinlikleri özelleştirmek istiyorsanız, Özelleştir Satış aşamaları ve satış etkinliklerinibakın. Fırsat formu ekleyerek özelleştirme veya alanları, kaldırmayı görmek istiyorsanız Oluştur ve kayıt türlerini ve listeleri özelleştirme.

Sayfanın Başı

Fırsat formu açın

 1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

 2. Şeritte, yeni, boş Fırsat formu açmak için Yeni Fırsat' ı tıklatın.

 3. Fırsatlar sekmesinde, varolan bir fırsat kaydı açmak için açmak istediğiniz fırsat kaydına çift tıklayın.

Sayfanın Başı

Fırsat formu tamamlayın

 1. Fırsat formda kaydetmek istediğiniz bilgileri seçin veya yazın.

  Form aşağıdaki sayfaları içerir:

  Genel. Bu sayfada, fırsat yanı sıra durum, kaynak ve finansal terimleri hakkında genel bilgileri içerir.

  Fırsat bilgileri.

  • Fırsat başlığı (gerekli). Fırsatı için bir ad yazın.

  • Atanan. İzleme ve fırsatı kapatmak kişinin adını tıklatın.

   Atanan liste yalnızca kimlerle, paylaşılan veya Business Contact Manager veritabanınızı için erişim izni çalışanlar adlarını içerir. Adları eklemek ve veritabanınızı paylaşma hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager verilerinizi diğer kullanıcılarla paylaşmakonusuna bakın.

  • Türü. Potansiyel satış emri kayıt türüne tıklayın.

  Firma veya ilgili kişi bağlı

  • Bağlantısı (gerekli). Hesap ya da bu fırsat ile ilişkilendirilecek İşle İlgili Kişi seçmek için bağlantı için düğmesini tıklatın. İletişim kutusunu tamamlama hakkında daha fazla bilgi için bir Business Contact Manager kaydına bağlamak seçinbakın.

   Not: Bir fırsat tek bir firma veya ilgili kişi türü kaydı olabilir.

  Satış bilgi.

  • Olasılık. Bir satış fırsatı geliştirme olasılığını temsil eden bir yüzde yazın. Olasılık yüzdesi toplamı ürünleri ve Hizmetleri ürünleri ve Hizmetleri bölümünde listelenen temel beklenen geliri hesaplamak için kullanılır.

  • Beklenen gelir. Beklenen geliri otomatik olarak, olasılık yüzdesi toplamı ürünleri ve Hizmetleri ürünleri ve Hizmetleri bölümünde listelenen kullanılarak hesaplanır.

  • Kapanış tarihi. Bir satış beklediğiniz tarihi tıklatın.

  • Ödeme koşulları. Müşteri ürün ve hizmetler için ödeme yapmak için kullanacağınız yöntem'ı tıklatın.

  • Sona erme tarihi. Teklifi süre sonu tarihi tıklatın.

  • Teslim tarihi. Müşteriye teklif teslim Tarihi'ni tıklatın.

  Ürünleri ve Hizmetleri.

  Müşteri çeken ürün veya hizmet öğeleri ekleyin.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ekleme . Yeni bir ürün veya hizmet öğesi eklemek için Ekle'yitıklatın.

   Ekleme ürün veya hizmet iletişim kutusunda, iletişim kutusunda, yazın veya istediğiniz bilgileri seçin. Ekleme ürün veya hizmet formu tamamlama hakkında daha fazla bilgi için yönetme, ürün ve Hizmetleri Business Contact Manager'dabakın.

  • Düzenleme. Bir öğeyi değiştirmek için öğeyi tıklatın ve Düzenle' yi tıklatın.

  • Kaldırma. Listeden bir öğeyi silmek için tıklatın ve sonra Kaldır' ı tıklatın.

  Kaynak bilgileri.

  • Kaynak. Müşterinin adını veya fırsat veriyor pazarlama etkinliği türünü gibi fırsatın kaynağı tıklatın.

  • Tarafından başlatılan. Firma, ilgili kişi veya bu fırsatı veriyor pazarlama etkinliği adını seçmek için tıklatın.

   Pazarlama etkinliği adını belirli bir etkinliği sonuçlanan fırsatların sayısı izlemek için kullanılır. Bu alanda pazarlama etkinliği adını tıklattığınızda, Outlook için Business Contact Manager fırsatı pazarlama etkinliğin İzleme sayfasına ekler.

  • Rakip. Daha iyi fiyat ya da daha iyi hizmet sunabilir fiyatları denetlenecek anımsatması için izlenen adlarını yazın.

  Satış aşaması ve etkinlikler

  • Satış aşaması. İlerleme izleyebilmesi Fırsat Satış aşaması seçin.

   Şirketiniz için benzersiz olan Satış aşaması bilgiler eklemek için bu listeyi özelleştirebilirsiniz. Bu listeyi Düzenle ' yi tıklatın ve Özelleştir Satış aşamaları ve satış etkinliklerinibakın.

   Satış aşaması Kapandı Kazanıldı veya Kapandı kaybedildi kilitlerini kaydı salt okunur bir dosya olarak seçme. Kapandı Kazanıldı olasılık % 100 olarak ayarlar; Kapandı kaybedildi olasılık %0 olarak ayarlar.

  • Bir Anımsatıcı. Outlook Anımsatıcıları bu fırsatı hakkında almak için Anımsatıcı onay kutusunu seçin. Tarih ve saat anımsatılmasını istediğiniz'ı tıklatın.

  Ayrıntıları. Bu sayfa açıklamaları veya fırsat hakkında notlar içerir

  Yorumları doğrudan kayda eklemek ya da başka dosyalardan açıklamalar yapıştırın. Tarih ve saat Açıklama eklediğiniz kaydetmek için Zaman damgası ekleme'ıtıklatın.

  Geçmişi. Geçmiş Sayfası Fırsat kaydına bağlı olan tüm iletişim geçmişi öğelerini listeler.

  Yeni düğmesini tıklatarak ve sonra işle ilgili not, telefon günlüğü, randevu veya görev gibi bir öğeyi kaydıyla ilişkilendirme Fırsat hakkında daha ayrıntılı geçmişi oluşturabilirsiniz.

 2. Formu dolduran bitirdiğinizde, Kaydet ve Kapat'ıtıklatın.

 3. Fırsat formda kaydetmek istediğiniz bilgileri girin.

 4. Formda bilgileri girmeyi bitirdiğinizde, Kaydet ve Kapat'ıtıklatın.

  Birkaç fırsat kaydı oluşturuyorsanız, Yeni Fırsat formu açmak ve değişiklikleri kaydetmek için Kaydet ve Yeni'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Listeler fırsat formundaki özelleştirme

Outlook için Business Contact Manager kullanır birçok standart iş terimler, ancak de oluşturabilirsiniz kendi satış terimler, ödeme oranları ve diğer belirli bilgilerle işinizi öğeleri gerekiyor.

Özelleştirilebilir listelerinin Bu listeyi Düzenle seçeneği eklenmiştir. Ekleyebilir veya sizin iş terminoloji Düzenle iletişim kutusunu açmak için bu seçeneği belirleyin. Fırsat formunda, aşağıdaki alanlar için listeleri özelleştirebilirsiniz: türü, Ödeme koşulları, kaynakve Satış aşaması listeler.

Listeleri özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Oluştur ve kayıt türlerini ve listeleri özelleştirme.

Sayfanın Başı

Satış aşamaları ve satış etkinliklerini özelleştirme

Outlook için Business Contact Manageriçinde müşteri adayı gerçek bir müşteri dönüştürmek isterseniz tamamlamak için gereken tüm görevleri izleyebilirsiniz. Satış aşamaları ve etkinlikleri varsayılan kümesi müşteri adayı formunda sağlanır ve bu verileri iş gereksinimlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Not: Yalnızca veritabanı sahibi Satış aşamaları ve satış etkinliklerini özelleştirebilirsiniz.

Veritabanı sahibi olarak, ad ve herhangi bir Satış aşaması sırasını değiştirme ve ad, sipariş veya herhangi bir Satış aşaması satış etkinlikleri süredeki güncelleştirin. Satış etkinlikleri için anımsatıcılar da ayarlayabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak değiştirme Satış aşamaları ve satış etkinlikleri iletişim kutusunu açın:

 2. Şeritte, Giriş sekmesinde, Özelleştir grubunda, Satış aşaması' ı tıklatın.

 3. Dosya sekmesini tıklatın. Business Contact Manager sekmesinde, Özelleştir' i tıklatın ve sonra Değiştir Satış aşamaları ve satış etkinlikleritıklayın.

 4. Yeni aşama için sürecinizi eklemek için bir Satış aşaması Ekle'yitıklatın, yeni satış aşaması için bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın. Satış aşaması listede yukarı veya aşağı taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 5. Bir adım için bir Satış aşaması eklemek için bir satış etkinliği Ekle'yitıklatın, etkinlik için bir ad yazın ve etkinlik sürecek süre'yi tıklatın. Satış Etkinliği Ekle iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın ve sonra etkinlik listede yukarı veya aşağı taşımak için ok tuşlarını kullanın.

  Edit Sales Activity dialog box with the Modify Sales Stages and Sales Activities dialog box behind it

 6. Satış aşaması veya listedeki bir satış etkinliği değiştirmek için listedeki bir öğeyi tıklatın ve Düzenle' yi tıklatın. Açılan iletişim kutusunda bilgilerini güncelleştirin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Kapandı Kazanıldı ve Kapandı kaybedildi Satış aşamaları düzenleyemezsiniz.

 1. Listeyi yeniden sıralamak için bir Satış aşaması veya satış etkinliği tıklatın, sonra listede yukarı veya aşağı taşımak için ok tuşlarını kullanın. Satış aşaması taşırsanız, tüm ilişkili satış etkinliklerinin kendisiyle taşınır.

 2. Bir onay işareti hangi satış aşaması tüm yeni fırsat kayıtlar için varsayılan satış aşaması gösterir. Farklı bir varsayılan satış aşaması ayarlamak için kullanmak istediğiniz birine tıklayın ve sonra Varsayılan Yap'ıtıklatın. Varsayılan ayar kaldırmak için Satış aşaması tıklatın ve Temizle varsayılan' ı tıklatın.

 3. Anımsatıcılar için belirtilen bir süre olan her satış etkinliği oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Anımsatıcılar fırsat formda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Satış aşamaları ve satış etkinliklerini silme

Satış aşaması veya satış etkinliği Outlook için Business Contact Manager kaldırma geçerli fırsat kayıtlarınızdaki bilgileri etkileyebilir.

Bir Satış Etkinliği silindiğinde listeden yanı sıra, bu etkinlik dahil kayıtlardan etkinliği kaldırılır. Etkinlik kayıtta tamamlandı olarak işaretlenmiş olsa bile silinmiş etkinlik dahil herhangi bir fırsat kaydı, artık görüntülenmeyecektir.

Satış aşaması silme Sahneyi listeden kaldırmak ve boş bir girdiyi, onu kullanan her bir kaydı oluşturun. Örneğin, kaydı yeniden açıldığında satış aşamasını silinen bırakılmadan bir fırsat kaydı boş bir Satış aşaması alanda görüntülenir. Satış aşaması sildiğinizde, başka bir Satış aşaması veya boş bir alanı ile değiştirmek seçebilirsiniz. Başka bir Satış aşaması ile değiştirirseniz, bu aşamadan etkinlikleri değiştirme aşamaya ekleyebilirsiniz. Aksi takdirde, Satış aşaması ile etkinlikleri silinir.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak değiştirme Satış aşamaları ve satış etkinlikleri iletişim kutusunu açın:

 2. Şeritte, Giriş sekmesinde,Özelleştir grubunda, Satış aşaması' ı tıklatın.

 3. Dosya sekmesini tıklatın. Business Contact Manager sekmesinde, Özelleştir' i tıklatın ve sonra Değiştir Satış aşamaları ve satış etkinlikleritıklayın.

 4. Bir satış etkinliği silmek için etkinlik listeden seçin ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

 5. Satış aşaması silmek için listeden Sahneyi seçin ve sonra Silseçeneğini tıklatın. Öğeyi sil iletişim kutusunda, silinmiş bir değiştirme için başka bir Satış aşaması seçin veya resimle alanı boş bırakın.

 6. Yeni Satış aşaması seçerseniz, ardından tüm satış etkinliklerini silinmiş satış aşamadan değiştirme satış aşaması taşımak için bu onay kutusunu seçebilirsiniz. Varolan etkinlikler listesini üst tarafına etkinlikleri eklenir ve yeniden sıralamak için ok tuşlarını kullanın.

Sayfanın Başı

Fırsat kaydı düzenleme

 1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

 2. Fırsatlar sekmesinde, çalışma alanında, açmak istediğiniz kaydı çift tıklatın.

  Satış çalışma alanıkullanarak açmaya gerek kalmadan bir kaydın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir sekmesinden, ilgilendiğiniz kayda tıklayın. Bu kayıt hakkındaki ayrıntıları Okuma Bölmesi'nde görüntülenir. Satış çalışma alanını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Business Contact Manager çalışma alanlarınızı Yöneticisi.

 3. Açık bir kaydında aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

  • Bilgileri düzenleyin. Yeni bilgileri girin ve gerekli değişiklikleri yapın. Değişiklikleri yaptıktan sonra Kaydet ve Kapat'ıtıklatın.

  • Kaydı yazdırma.

   Yazdır komutu nerede?

   Dosya sekmesini Yazdır sekmesini tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

  • Bağlantılı firma veya ilgili kişi e-posta iletisi gönderin. E-postailetişim Kur grubunda öğesini tıklatın.

  • Firma veya ilgili kişi ile randevu ayarlayın. Toplantı isteğiiletişim Kur grubunda öğesini tıklatın.

  • Kaydı kategorilere ayırma. Etiketler grubunda kategorilere ayır' ı tıklatın ve ardından bu kaydı eklemek istediğiniz kategoriyi tıklatın. Kayıtları kategorilere ayırma hakkında daha fazla bilgi için kullanım kayıtları Business Contact Manager'dabakın.

  • Kaydı silme. Sil' i tıklatın.

Sayfanın Başı

Firma veya ilgili kişi, bir fırsat kaydına bağlı olan değiştirme

 1. Gezinti Bölmesindeki Business Contact Manager’ın altında, Satış’a tıklayın.

 2. Fırsatlar sekmesinde, değiştirmek istediğiniz fırsat kaydına çift tıklayın.

 3. Bağlı firma veya ilgili kişialtında Bağlantı içintıklatın.

 4. Bir firma veya ilgili kişi bağlantısı iletişim kutusunda, Öğe türü listesinde, Firmalarveya İlgili kişi türleri tümgibi kayıt türüne tıklayın.

 5. Listede, bağlanmak istediğiniz kayda tıklayın. Veya, bir kaydı aramak için Arama kutusuna bir ad yazın.

  Yeni bir kayıt eklemek için Yeni düğmesini tıklatın ve formu tamamlayın.

 6. Firma veya ilgili kişi eklemek İçin bağlantıyı tıklatın ve fırsat kaydına dönmek için Tamam ' ı tıklatın.

 7. Kaydet ve Kapat'a tıklayın.

Not: Bir fırsat tek bir firmayla veya ilgili kişi temelinde kayıt türüne bağlanabilecek.

Sayfanın Başı

İletişim geçmişi öğelerini bir Fırsat kaydıyla ilişkilendirme

Herhangi bir fırsat ilgili iletişim türünü kolayca tüm müşteri kişileri izlemenize olanak kayıtla ilişkilendirilebilir. Firma veya ilgili kişi, fırsat kaydına bağlı olan aradığınızda, görüşme kaydı oluşturun. Bir toplantıdan Geldiniz, bir iş notu veya özgün Outlook toplantı isteğinde dakika yukarı yazın. Müşteriniz ile bir toplantı ayarlamak ve ardından randevu Fırsat kaydıyla ilişkilendirme.

Açık bir fırsat kaydından oluşturduğunuz herhangi bir iletişim geçmişi öğelerini otomatik olarak kayda bağlı.

Otomatik olarak bir fırsat kaydına bağlı olan bir iletişim geçmişi öğesi oluşturmak için aşağıdaki yordamı tamamlayın.

 1. Fırsat formu açın.

 2. Şeritte, Giriş sekmesinde, Göster grubunda Geçmiş' i tıklatın.

 3. Yeni düğmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki öğelerden birini tıklatın:

  • İş notu

  • Görüşme kaydı

  • Görev

  • Posta iletisi

  • Randevu

  • File

  Yeni bir dosya oluşturamazsınız, ancak fırsat kaydına bağlamak bilgisayarınızdaki bir dosyaya seçebilirsiniz.

 4. Yeni öğenizin formu doldurun ve Kaydet ve Kapat'ı veya,Göndermesonra uygun olarak tıklatın.

Var olan e-posta iletisi veya randevu bir fırsat kaydına bağlamak için e-posta iletisi veya randevu açın ve sonra Şeritte kayıtla ilişkilendir' i tıklatın. Öğe türü listesinde, Fırsatlar' ı tıklatın ve sonra e-posta iletisi veya randevu için bağlantı vermek istediğiniz fırsata tıklayın.

Sayfanın Başı

Çalışma arkadaşınıza fırsat atama

İş verilerinizi Outlook için Business Contact Manager bir veritabanında depolar. Fırsat kaydı ile veritabanı paylaştığınız herkes atayabilirsiniz.

 1. Atamak istediğiniz fırsat kaydı açın . Birden çok kayıt de seçebilirsiniz.

Birden çok kaydı nasıl seçebilirim?

Bitişik kayıtları seçmek için ÜST KRKT tuşuna bastıktan sonra eklemek istediğiniz grubun ilk ve son kaydını tıklatın. Bitişik olmayan kayıtları seçmek için CTRL tuşuna bastıktan sonra tek tek kayıtları tıklatın. Tüm kayıtları seçmek için kayıtlardan birini tıklatın ve CTRL+A tuş birleşimine basın.

 1. Şeritte, Eylemler grubunda, Atamak için tıklatın ve ardından fırsatı atamak istediğiniz kişinin adını tıklatın.

Sayfanın Başı

Fırsat kapalı olarak işaretleme

 1. Kapalı olarak işaretlemek istediğiniz fırsat kaydı açın .

 2. Fırsatlar sekmesinde, kapatmak istediğiniz fırsat kaydına çift tıklayın.

 3. Kapandı Kazanıldı Satış aşaması listesinde, Satış Etkinliğialtında tıklatınsatışla sonuçlanan fırsat veya Kapandı kaybedildi satışla sonuçlanan değil fırsat kapatmak için kapatın.

 4. İsteğe bağlı olarak, Kapanış tarihi kutusuna, Fırsat için gerçek kapanış tarihi tıklatın.

 5. Kaydet ve Kapat'a tıklayın.

  Business Contact Manager kayıtlarını aynı anda düzenlemekapalı olarak aynı anda birkaç fırsat listelemek hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Kapatma veya bir fırsat kazanmak için gerekli olan görevleri izleme

Bir satışı tamamlamak tamamlamak görevler oluşturmak ötesinde, ürün ve hizmetler fırsatı kazanan bir kez sağlayacağınız için ayrı görevleri içeren bir İşle İlgili Proje oluşturabilirsiniz. Tüm kurumsal proje çalışma arkadaşınıza atamak ve proje içinde tek tek görevler için farklı iş arkadaşlarınızla atayın. İş projesi kaydı bir firma veya ilgili kişi bağlı olması gerekir.

İş projesini bir fırsat kaydından oluşturmak için aşağıdaki yordamı tamamlayın.

 1. Kullanmak istediğiniz fırsat kaydı açın .

 2. Şeritte, Kurumsal Proje grubunda Oluşturma Proje'yitıklatın.

 3. İş projesi oluştur iletişim kutusu açılır. Listede, kullanma, veya başka bir şablon kullanmaseçeneğini istediğiniz şablonu tıklatın.

 4. Proje adı kutusuna, seçili fırsatı adıdır, varsayılan adı kullanın veya iş projesi için farklı bir ad yazın.

 5. Firma veya ilgili kişi, seçili fırsatla bağlantılı bağlantısı kutusunda görüntülenir. Farklı bir firma veya ilgili kişi kaydı seçmek için bağlantısınıtıklatın.

 6. İsteğe bağlı olarak, projenin başlangıç tarihini girin ve Tamam' ı tıklatın.

 7. Açılan iş projesi kaydı penceresinde, eklemek istediğiniz tüm bilgileri yazın:

  • Projeye firmaları ve ilgili kişileri eklemek için ilgili firmaları ve ilgili kişiler bölümünde Ekle'yitıklatın.

  • Proje görevleri bilgileri bölümünde görevlerini eklemek için Yeni'yitıklatın.

İş projesi ve proje görevleri formları tamamlama hakkında daha fazla bilgi için Kullanım proje görevlerini Business Contact Manager'dabakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×