Bozuk bir çalışma kitabını onarma

Bozuk bir çalışma kitabını onarma

Office 365 için Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bozulan bir çalışma kitabını açtığınızda, Excel otomatik olarak Dosya Kurtarma modunu başlatır ve çalışma kitabını yeniden açmaya ve aynı anda onarmaya çalışır.

Excel, Dosya Kurtarma modunu her zaman otomatik olarak başlatamaz. Çalışma kitabını bozuk olduğu için açamazsanız, el ile onarmayı deneyebilirsiniz.

Ayrıca, çalışma kitabını onarma işlemi başarılı olmadığında çalışma kitabı verilerini kurtarmak için başka yöntemler de deneyebilirsiniz. Önlem olarak çalışma kitabınızı sık sık kaydedebilir ve her kaydettiğinizde bir yedek kopya oluşturabilirsiniz. İsterseniz, Excel’in belirli aralıklarla bir kurtarma dosyası oluşturmasını da belirtebilirsiniz. Bu şekilde, özgün çalışma kitabının yanlışlıkla silinmesi veya bozulması durumunda düzgün bir kopyasına erişebilirsiniz.

Bozulan çalışma kitabını el ile onarma

 1. Dosya sekmesinde 'ı tıklatın.

 2. Excel 2013 veya Excel 2016 'ta, elektronik tablonun bulunduğu konuma tıklayın ve Gözat'a tıklayın.

 3. iletişim kutusunda, açmak istediğiniz bozuk çalışma kitabını seçin.

 4. düğmesinin yanındaki oka, sonra da Aç ve Onar'a tıklayın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Olabildiğince fazla çalışma kitabı verisi kurtarmak için Onar'a tıklayın.

  • Çalışma kitabını onarma girişimi başarılı olmadığında çalışma kitabından değerleri ve formülleri ayıklamak için, Veri Ayıkla'ya tıklayın.

Bozulan bir çalışma kitabından veri kurtarma

Aşağıdaki yöntemler, kaybolabilecek verileri kurtarmanıza yardımcı olabilir. Yöntemlerden biri başarılı olmazsa diğerini deneyebilirsiniz. Ayrıca, bu yöntemleri kullanarak verilerinizi kurtaramazsanız, çalışma kitabı verilerini kurtarmak için üçüncü taraf yazılım çözümlerini de deneyebilirsiniz.

Önemli: Bir disk hatası veya ağ hatası çalışma kitabını açmanızı imkansız hale getirirse, aşağıdaki kurtarma seçeneklerinden herhangi birini denemek için zamanınızı harcamadan önce, çalışma kitabını farklı bir sabit disk sürücüsüne veya ağdan yerel diske taşıyın.

 • Çalışma kitabı Excel'de açık durumdayken verileri kurtarmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma kitabını son kaydedilen sürüme geri döndürme     Bir çalışma sayfasını düzenliyorsanız ve yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden önce çalışma kitabı bozulursa, özgün çalışma sayfasını son kaydedilen sürüme geri döndürerek kurtarabilirsiniz.

   Çalışma kitabını son kaydedilen sürüme geri döndürmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Dosya sekmesinde 'ı tıklatın.

   2. Excel'de açık olan çalışma kitabının adını çift tıklatın.

   3. Çalışma kitabını yeniden açmak için Evet'i tıklatın.

    Not: Çalışma kitabı, bu çalışma kitabının son kaydedilen sürümüne geri döndürülür. Çalışma kitabının bozulmasına neden olmuş olabilecek tüm değişiklikler atılır. Çalışma kitabının önceki sürümlerini kurtarma hakkında daha fazla bilgi için, Office dosyalarını otomatik olarak kaydetme ve kurtarmabölümüne bakın.

  • Çalışma kitabını SYLK (Simgesel Bağlantı) biçiminde kaydetme     Çalışma kitabını SYLK biçiminde kaydettiğinizde, filtre uygulayıp bozulan öğeleri filtrenin dışında tutma olanağınız olabilir. SYLK biçimi normalde yazıcı bozukluğunu kaldırmak için kullanılır.

   Çalışma kitabını SYLK biçiminde kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Dosya sekmesini ve Farklı Kaydet'i tıklatın.

   2. Kayıt türü listesinde SYLK (Sembolik Bağlantı) öğesine tıklayın ve sonra da Kaydet'e tıklayın.

    Not: SYLK dosya biçimini kullandığınızda, çalışma kitabının yalnızca etkin sayfası kaydedilir.

   3. Seçilen dosya türünün birden çok sayfası olan çalışma kitaplarını desteklemediğini belirten bir ileti alırsanız, yalnızca etkin sayfayı kaydetmek için Tamam'a tıklayın.

   4. Çalışma kitabında SYLK biçimiyle uyumlu olmayan özelliklerin bulunuyor olabileceğini bildiren bir ileti alırsanız, Evet'e tıklayın.

   5. Dosya sekmesinde 'ı tıklatın.

   6. Kaydettiğiniz .slk dosyasını seçin ve 'a tıklayın.

    Not: Bu .slk dosyasını görmek için, Dosya türü listesinde Tüm Dosyalar'a veya SYLK Dosyaları'na tıklamanız gerekebilir.

   7. Dosya sekmesinde, Farklı Kaydet’i tıklatın.

   8. Kayıt türü kutusunda Excel Çalışma Kitabı’na tıklayın.

   9. Özgün çalışma kitabını değiştirmeden bir kopyasını oluşturmak üzere, Dosya adı kutusuna çalışma kitabı için yeni bir adı girin ve Kaydet'e tıklayın.

    Not: Bu biçim çalışma kitabının yalnızca etkin çalışma sayfasını kaydettiğinden, bozuk çalışma kitabını her seferinde yeniden açıp her çalışma sayfasını ayrı kaydetmelisiniz.

 • Excel'de çalışma kitabını açamadığınız durumlarda verileri kurtarmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Excel'de hesaplama seçeneğini el ile olarak ayarlama     Çalışma kitabını açmak için, hesaplama ayarını otomatik yerine el ile olacak şekilde değiştirmeyi deneyin. Çalışma kitabı yeniden hesaplanmayacağı için açılabilir.

   Excel'de hesaplama seçeneğini el ile olacak şekilde ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

   1. Excel’de yeni, boş bir çalışma kitabının açıldığından emin olun. Yeni, boş bir çalışma kitabı açık değilse aşağıdakileri yapın:

  • Dosya sekmesinde Yeni'yi tıklatın.

  • Kullanılabilir Şablonlar’ın altında Boş çalışma kitabı’na tıklayın.

   1. Dosya sekmesinde Seçenekler'e tıklayın.

   2. Formüller kategorisindeki Hesaplama seçenekleri’nin altında El İle seçeneğine tıklayın.

   3. Tamam’ı tıklatın.

   4. Dosya sekmesinde 'ı tıklatın.

   5. Bozuk çalışma kitabını seçin ve 'a tıklayın.

  • Bozuk çalışma kitabına bağlanmak için dış başvuruları kullanma     Çalışma kitabından formülleri veya hesaplanan değerleri değil, yalnızca verileri almak istiyorsanız, bozuk çalışma kitabına bağlanmak için dış başvuruları kullanabilirsiniz.

   Bozuk çalışma kitabına dış başvuruları kullanarak bağlanmak için, aşağıdakileri yapın:

   1. Dosya sekmesinde 'ı tıklatın.

   2. Bozuk çalışma kitabını içeren klasörü seçin, bozuk çalışma kitabının dosya adını kopyalayın ve ardından İptal’e tıklayın.

   3. Dosya sekmesine ve Yeni’ye tıklayın.

   4. Kullanılabilir Şablonlar’ın altında Boş çalışma kitabı’na tıklayın.

   5. Yeni çalışma kitabının A1 hücresine =Dosya Adı!A1 yazın (burada, Dosya Adı 2. adımda kopyaladığınız bozuk çalışma kitabının adıdır) ve ENTER tuşuna basın.

    İpucu: Yalnızca çalışma kitabının adını girmeniz yeterlidir; dosya adı uzantısını yazmanız gerekmez.

   6. Değerleri Güncelleştir iletişim kutusu görünürse, bozuk çalışma kitabını seçin ve Tamam'a tıklayın.

   7. Sayfa Seç iletişim kutusu görünürse, uygun sayfayı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

   8. A1 hücresini seçin.

   9. Giriş sekmesinde Pano grubunda Kopyala'yı tıklatın.

   10. A1 hücresinden başlayarak, bozuk çalışma kitabındaki verileri içeren hücre aralığının boyutuyla hemen hemen aynı olan bir alan seçin.

   11. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'a tıklayın.

   12. Hücre aralığı seçili durumdayken, Giriş sekmesinin Pano grubunda yeniden Kopyala'ya tıklayın.

   13. Giriş sekmesinin Pano grubunda, Yapıştır'ın altındaki oka tıklayın ve ardından, Değerleri Yapıştır'ın altında Değerler’e tıklayın.

    Not: Değerleri yapıştırma, bozuk dosyaya olan bağlantıları kaldırıp geriye yalnızca verileri bırakır.

  • Bozuk bir çalışma kitabından verileri ayıklamak için makro kullanma     Bozuk çalışma kitabına bağlı bir grafik varsa, grafiğin kaynak verilerini ayıklamak için makro kullanabilirsiniz.

   Makro kullanmak için aşağıdakileri yapın:

   1. Modül sayfasına aşağıdaki makro kodunu girin:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Çalışma kitabınıza yeni bir çalışma sayfası ekleyin ve bu sayfaya GrafikVerileri adını verin.

   3. Temel veri değerlerini ayıklamak istediğiniz grafiği seçin.

   4. Not: Grafik, çalışma sayfasına veya ayrı bir grafik sayfasına eklenebilir.

   5. GetChartValues makrosunu çalıştırın.

   6. Grafikteki veriler, GrafikVerileri çalışma sayfasına yerleştirilir.

Çalışma kitabının yedek kopyasını otomatik olarak kaydetme

Çalışma kitabınızın yedek kopyasının otomatik olarak kaydedilmesi, özgün çalışma kitabının yanlışlıkla silinmesi veya bozulması durumunda düzgün bir kopyaya erişmenizi güvence altına almaya yardımcı olur.

 1. Dosya sekmesinde, Farklı Kaydet’i tıklatın.

 2. Excel 2013 veya Excel 2016 'ta, elektronik tablonun bulunduğu konuma tıklayın ve Gözat'a tıklayın.

 3. Kaydet düğmesinin yanında bulunan Araçlar’ın yanındaki oka tıklayın ve ardından Genel Seçenekler’e tıklayın.

 4. Her zaman yedek oluştur onay kutusunu işaretleyin.

Çalışma kitabının önceki sürümlerini kaydetme ve kurtarma hakkında ve ayrıca daha önce kaydetmemiş olduğunuz yeni çalışma kitaplarını kurtarma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Office dosyalarını kurtarma.

Belirli aralıklarla otomatik olarak kurtarma dosyası oluşturma

Excel’in, düzenli aralıklarla çalışma kitabınızın bir kurtarma dosyasını oluşturacak şekilde yapılandırılması, özgün çalışma kitabının yanlışlıkla silinmesi veya bozulması durumunda düzgün bir kopyaya erişmenizi güvence altına almaya yardımcı olur.

 1. Dosya sekmesinde Seçenekler'e tıklayın.

 2. Kaydet kategorisinde, Çalışma kitaplarını kaydet'in altında, Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı onay kutusunu seçin ve dakika sayısını girin.

 3. Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusuna kurtarma dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu girin.

 4. Otomatik Kurtarma'yı yalnızca bu çalışma kitabı için devre dışı bırak onay kutusunun seçili olmamasına dikkat edin.

Çalışma kitabının önceki sürümlerini kaydetme ve kurtarma hakkında ve ayrıca daha önce kaydetmemiş olduğunuz yeni çalışma kitaplarını kurtarma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Office dosyalarını kurtarma.

Bozulan çalışma kitabını el ile onarma

 1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine ve ardından 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, açmak istediğiniz bozuk çalışma kitabını seçin.

 3. düğmesinin yanındaki oka, sonra da Aç ve Onar'a tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Olabildiğince fazla çalışma kitabı verisi kurtarmak için Onar'a tıklayın.

  • Çalışma kitabını onarma girişimi başarılı olmadığında çalışma kitabından değerleri ve formülleri ayıklamak için, Veri Ayıkla'ya tıklayın.

Bozulan bir çalışma kitabından veri kurtarma

Aşağıdaki yöntemler, kaybolabilecek verileri kurtarmanıza yardımcı olabilir. Yöntemlerden biri başarılı olmazsa diğerini deneyebilirsiniz. Ayrıca, bu yöntemleri kullanarak verilerinizi kurtaramazsanız, çalışma kitabı verilerini kurtarmak için üçüncü taraf yazılım çözümlerini de deneyebilirsiniz.

Önemli: Bir disk hatası veya ağ hatası çalışma kitabını açmanızı imkansız hale getirirse, aşağıdaki kurtarma seçeneklerinden herhangi birini denemek için zamanınızı harcamadan önce, çalışma kitabını farklı bir sabit disk sürücüsüne veya ağdan yerel diske taşıyın.

 • Çalışma kitabı Excel'de açık durumdayken verileri kurtarmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalışma kitabını son kaydedilen sürüme geri döndürme     Bir çalışma sayfasını düzenliyorsanız ve yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden önce çalışma kitabı bozulursa, özgün çalışma sayfasını son kaydedilen sürüme geri döndürerek kurtarabilirsiniz.

   Çalışma kitabını son kaydedilen sürüme geri döndürmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine ve ardından 'a tıklayın.

   2. Excel'de açık olan çalışma kitabının adını çift tıklatın.

   3. Çalışma kitabını yeniden açmak için Evet'i tıklatın.

    Not: Çalışma kitabı, bu çalışma kitabının son kaydedilen sürümüne geri döndürülür. Çalışma kitabının bozulmasına neden olmuş olabilecek tüm değişiklikler atılır.

  • Çalışma kitabını SYLK (Simgesel Bağlantı) biçiminde kaydetme     Çalışma kitabını SYLK biçiminde kaydettiğinizde, filtre uygulayıp bozulan öğeleri filtrenin dışında tutma olanağınız olabilir. SYLK biçimi normalde yazıcı bozukluğunu kaldırmak için kullanılır.

   Çalışma kitabını SYLK biçiminde kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine tıklayıp farklı kaydet'in yanındaki okun üzerine gelin.

   2. Kayıt türü listesinde SYLK (Sembolik Bağlantı) öğesine tıklayın ve sonra da Kaydet'e tıklayın.

    Not: SYLK dosya biçimini kullandığınızda, çalışma kitabının yalnızca etkin sayfası kaydedilir.

   3. Seçilen dosya türünün birden çok sayfası olan çalışma kitaplarını desteklemediğini belirten bir ileti alırsanız, yalnızca etkin sayfayı kaydetmek için Tamam'a tıklayın.

   4. Çalışma kitabında SYLK biçimiyle uyumlu olmayan özelliklerin bulunuyor olabileceğini bildiren bir ileti alırsanız, Evet'e tıklayın.

   5. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine ve ardından Kapat'a tıklayın.

   6. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmenizi bildiren bir ileti alırsanız, Evet'e tıklayın.

   7. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine ve ardından 'a tıklayın.

   8. Kaydettiğiniz .slk dosyasını seçin ve 'a tıklayın.

    Not: Bu .slk dosyasını görmek için, Dosya türü listesinde Tüm Dosyalar'a veya SYLK Dosyaları'na tıklamanız gerekebilir.

   9. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine tıklayıp farklı kaydet'in yanındaki okun üzerine gelin.

   10. Kayıt türü kutusunda Excel Çalışma Kitabı seçeneğine tıklayın.

   11. Özgün çalışma kitabını değiştirmeden bir kopyasını oluşturmak üzere, Dosya adı kutusuna çalışma kitabı için yeni bir adı girin ve Kaydet'e tıklayın.

    Not: Bu biçim çalışma kitabının yalnızca etkin çalışma sayfasını kaydettiğinden, bozuk çalışma kitabını her seferinde yeniden açıp her çalışma sayfasını ayrı kaydetmelisiniz.

 • Excel'de çalışma kitabını açamadığınız durumlarda verileri kurtarmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Excel'de hesaplama seçeneğini el ile olarak ayarlama     Çalışma kitabını açmak için, hesaplama ayarını otomatik yerine el ile olacak şekilde değiştirmeyi deneyin. Çalışma kitabı yeniden hesaplanmayacağı için açılabilir.

   Excel'de hesaplama seçeneğini el ile olacak şekilde ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

   1. Excel’de yeni, boş bir çalışma kitabının açıldığından emin olun. Yeni, boş bir çalışma kitabı açık değilse aşağıdakileri yapın:

    1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve ardından Yeni'ye tıklayın.

    2. Yeni Boş'un altında Boş belge'ye tıklayın.

   2. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

   3. Formüller kategorisindeki Hesaplama seçeneklerinin altında El İle seçeneğine tıklayın.

   4. Tamam'a tıklayın.

   5. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine ve ardından 'a tıklayın.

   6. Bozuk çalışma kitabını seçin ve 'a tıklayın.

  • Bozuk çalışma kitabına bağlanmak için dış başvuruları kullanma     Çalışma kitabından formülleri veya değerleri değil, yalnızca verileri almak istiyorsanız, bozuk çalışma kitabına bağlanmak için dış başvuruları kullanabilirsiniz.

   Bozuk çalışma kitabına dış başvuruları kullanarak bağlanmak için, aşağıdakileri yapın:

   1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine ve ardından 'a tıklayın.

   2. Konum kutusunda, bozuk çalışma kitabının bulunduğu klasörü seçin ve click İptal'e tıklayın.

   3. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve ardından Yeni'ye tıklayın.

   4. Yeni Boş'un altında Boş belge'ye tıklayın.

   5. Yeni çalışma kitabının A1 hücresine = Dosya Adı!A1 yazın (burada Dosya Adı, bozuk çalışma kitabının adıdır) ve Enter tuşuna basın.

    İpucu: Yalnızca çalışma kitabının adını girmeniz yeterlidir; uzantısını yazmanız gerekmez.

   6. Çalışma kitabına tıklayın ve sonra Tamam'a tıklayın.

   7. Sayfa Seç iletişim kutusu görünürse, uygun sayfayı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

   8. A1 hücresini seçin.

   9. Giriş sekmesinde Pano grubunda Kopyala'yı tıklatın.

    Klavye kısayolu  CTRL+C tuşlarına da basabilirsiniz.

   10. Bozuk çalışma kitabında veri içeren hücre aralığının boyutuyla hemen hemen aynı olan bir alan seçin.

   11. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'a tıklayın.

   12. Hücre aralığı seçili durumdayken, Giriş sekmesinin Pano grubunda yeniden Kopyala'ya tıklayın.

   13. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın yanındaki oku tıklatın ve sonra da Özel Yapıştır'ı tıklatın.

   14. Yapıştır'ın altında Değerler'i seçin ve Tamam'a tıklayın.

    Not: Değerleri yapıştırma, bozuk dosyaya olan bağlantıları kaldırıp geriye yalnızca verileri bırakır.

  • Bozuk çalışma kitabını Microsoft Office Word veya Microsoft WordPad’de açma     Microsoft Office Excel dönüştürücüsünü yüklediyseniz, çalışma kitabını Word'de açmanız mümkün olabilir. Çalışma kitabı Word'de açılırsa verileri kurtarabilirsiniz. Modül sayfalarını, iletişim kutusu sayfalarını, grafik sayfalarını, makro sayfalarını veya ekli grafikleri kurtarmak için bu yöntemi kullanamazsınız. Hücre formüllerini de kurtaramazsınız. Yalnızca, bozuk çalışma kitabındaki hücrelerde görüntülenmekte olan bu formüllerin sonuçlarını kurtarabilirsiniz.

   Ayrıca, Excel çalışma kitabınızı WordPad'de de açabilirsiniz. Çalışma kitabı açılırsa, modüllerinizdeki ve sınıf modüllerinizdeki Microsoft Visual Basic kodunu kurtarmanız mümkün olabilir. Kodunuzu bulmak için "Sub" veya "Function" sözcüklerini arayabilirsiniz.

  • Bozuk bir çalışma kitabından verileri ayıklamak için makro kullanma     Bozuk çalışma kitabına bağlı bir grafik varsa, grafiğin kaynak verilerini ayıklamak için makro kullanabilirsiniz.

   Makro kullanmak için aşağıdakileri yapın:

   1. Modül sayfasına aşağıdaki makro kodunu girin:

    Modül sayfasına aşağıdaki makro kodunu girin:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Çalışma kitabınıza yeni bir çalışma sayfası ekleyin ve bu sayfaya GrafikVerileri adını verin.

   3. Temel veri değerlerini ayıklamak istediğiniz grafiği seçin.

    Not: Grafik, çalışma sayfasına veya ayrı bir grafik sayfasına eklenebilir.

   4. GrafikVerileriniAl97 makrosunu çalıştırın.

    Grafikteki veriler, GrafikVerileri çalışma sayfasına yerleştirilir.

Çalışma kitabının yedek kopyasını otomatik olarak kaydetme

 1. Microsoft Office düğmesi düğme resmi öğesine tıklayıp farklı kaydet'in yanındaki okun üzerine gelin.

 2. Araçlar'ın yanındaki oka tıklayın ve ardından Genel Seçenekler'e tıklayın.

 3. Her zaman yedek oluştur onay kutusunu işaretleyin.

Belirli aralıklarla otomatik olarak kurtarma dosyası oluşturma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Kaydet kategorisindeki Çalışma kitaplarınızın yedekleme bilgilerini koruyun alanında, Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı onay kutusunu seçin ve dakika sayısını girin.

 3. Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusuna kurtarma dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu girin.

 4. Otomatik Kurtarma'yı yalnızca bu çalışma kitabı için devre dışı bırak onay kutusunun seçili olmamasına dikkat edin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×