Boş veri sayfası açma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, yeni, boş bir veri sayfası Microsoft Office Access 2007' te açmak nasıl açıklanır. Makale ayrıca tasarım-içinde-Gözat, tablo tasarımcısının kullanmak zorunda yerine görsel olarak bir veri sayfasının büyük bölümleri tasarlamak izin veren yeni bir özellik kullanılmasını açıklar.

Bu makalede

Boş veri sayfalarını açma hakkında

Boş veri sayfası içinde yeni bir veritabanı oluşturma

Var olan veritabanına boş veri sayfası ekleme

Var olan veritabanına şablonu veri sayfası ekleme

Ek veya OLE nesnesi veri türlerini ayarlama

Arama alanı için bir veri sayfası ekleme

Veritabanınızı geri kalanı için yeni sayfanızın ilişkilendirme

Alanın veri türünü değiştirme

Veri sayfasında alanları yönetme

El ile bilgi girerken Access veri türleri nasıl atar

Bilgi yapıştırdığınızda Access veri türleri nasıl atar

Boş veri sayfalarını açma hakkında

Veri sayfası, bir sorgu tarafından döndürülen sonuçlar veya bir tabloda yer alan verileri görsel gösterimidir. Veri sayfaları benzeyecek Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfalarını, ancak bazı durumlarda farklı işlevselliği ile. Örneğin, veri sayfasında her alan için yalnızca tek bir kayıt genellikle ekleyebilirsiniz ve Evet/Hayır değerleri veya tarihleri ve saatleri gibi belirli bir alandaki verileri belirli türden genellikle girmeniz gerekir. Alan boyutunu veya verilerinizi, bir şeyler Office Excel 2007 varsayılan olarak bunu yapmayın uzunluğunu sınırlarına de kazandırabilirsiniz. Örneğin, en çok 256 karakter bazı metin alanlarına girebilirsiniz.

Yeni veri sayfası özellikleri

Tablo oluşturma işlemini Office Access 2007 basitleştirir. Şimdi boş veri sayfası (tablo için) açın ve yalnızca Tablo Tasarımcısı'nı kullanarak daha önce yapabilirsiniz Tasarım Görevleri çoğunu uygulayın. Yeni veri sayfası oluşturduktan sonra Örneğin, alanların çoğunu veri türünü yeni tabloda verileri el ile girerek veya veri alanlarına yapıştırmak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, boş bir alana bir tarih girerseniz, bu alan için Access kümeleri tarih/saat veri yazın. Metin gibi bir ad girerseniz, Access metin veri türü alanı ve benzerleri için geçerlidir.

Ayrıca ayarlayın veya tablo tasarımcısının kullanmak zorunda kalmadan alan adlarını değiştirme ve dil ayarlarınıza bağlı olarak ızgaranın sağ veya sol tarafındaki boş sütundaki metni girerek yeni alan ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Kalın ve İtalik gibi biçimlendirme komutları görüntüleme biçimleri alanları, daha önce Tablo Tasarımcısı'nda yaptığınız çalışmaya görev eklemek için kullanabilirsiniz.

Not: Son olarak, daha hızlı ve kolay bir tablo oluşturmak Access olur olsa da, tablolarınız hala veritabanı tasarımının kurallarını uygun olmalıdır.

Bu kuralları hakkında daha fazla bilgi için veritabanı tasarımında temel bilgilerbaşlıklı makaleye bakın.

Boş veri sayfası açma işlemi

Boş veri sayfası açtığınızda, veritabanınız için yeni, boş bir tablo ekleyin. Yeni bir tablo oluşturmak zorunda kalmadan, boş bir veri sayfası açamazsınız. Access yeni veri sayfası yükler sonra aşağıdaki kapsamlı adımları izleyin:

 • Erişim sağlayan varsayılan adları kabul edebilir veya her alan için bir ad girebilirsiniz.

 • Verileri el ile alanlarına girebilir veya veri yapıştırabilirsiniz. Siz yazarken, Access, girdiğiniz veri türüne dayalı bir veri türü öğesinin çünkü artık her alan için bir veri türü ilk olarak ayarlamanız gerekir. Yeni tablonuzda ilk alanına bir ad girin, örneğin, Access bu alanı metin veri türü için ayarlar. Access bir sonraki alana bir tarih girin değilse, tarih/saat veri ayarlar türü vb.. Access, ayarlar veri türleri hakkında daha fazla bilgi için veri girmek, bilgileri el ile girmeniz olarak nasıl Access veri türleri atar ve nasıl erişim bilgi yapıştırdığınızda veri türleri atar, bu makalenin devamındaki bakın.

  Not: Bazı veri türleri için bir alanı veri yapıştırarak ayarlanamaz. Örneğin, boş bir alanına bir dosya yapıştırarak, ek veya OLE nesnesi veri türleri ayarlayamazsınız. Ayrıca, bir alana veri listesini yapıştırarak, arama alanı oluşturamazsınız. Bu veri türleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki ek veya OLE nesnesi veri türlerini ayarlama ve veri sayfası arama alan ekleme, bölümler bakın.

 • Daha sonra bir alan için ayarlanan veri türünü değiştirmeniz gerekirse, erişim sağlayan araçlarını kullanabilirsiniz.

Tasarım kurallarını veri sayfaları nasıl etkiler?

Açın ve veri sayfasındaki doldurmaya başlayan gibi ilişkisel veritabanları için tasarım kurallar kümesi yapışmasını ve sayfalarınızdaki oluştururken, bu tasarım kuralları izlemeniz gereken unutmayın. Kurallar veritabanları düzgün çalışması etkinleştirin ve bunlar bir veritabanından doğru verileri alabilir sağlamaya yardımcı olmak. Tartışmayı tasarım kuralları, bu makalenin kapsamı dışında olur. .

Veritabanı tasarım kurallarıyla tanıdık değilseniz, veritabanı tasarımında temel bilgilerbaşlıklı makaleye bakın.

Access bir birincil anahtar için yeni veri sayfaları nasıl ekler

Varsayılan olarak, Access tüm yeni veri sayfaları için "Kimliği" adlı bir birincil anahtar alanı oluşturur ve bunu alanın veri türünü OtomatikSayı için ayarlar. Varsayılan olarak, Access veri sayfası görünümü alandan de gizler ancak Kimliği alanında herhangi bir sütun başlığını sağ tıklatıp, Sütunları Göster'itıklatarak ve sonra gizli alanı göstermek için Sütunları Göster iletişim kutusunu kullanarak herhangi bir zamanda gösterebilirsiniz. Bu şekil, yeni bir tablo Sütunları Göster iletişim kutusunu gösterir:

Sütunları Göster iletişim kutusu

Tabloyu Tasarım görünümünde açarak kimlik alanı ve diğer gizli alanlar de görüntüleyebilirsiniz — ve ayrıca görüntülediğinizde, tablo alanları listesinin Alan listesi bölmesinde. Görev bölmesini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Relate veritabanınızı geri kalanı için yeni sayfanızın, bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Boş veri sayfası içinde yeni bir veritabanı oluşturma

Kişi listesi gibi basit bir veritabanı oluşturmak gereksinim duyduğunuzda boş veri sayfası ile yeni bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Tasarım görünümünde yeni bir tablo oluşturmak için kullanabileceğiniz yüklü olmadığından Office Access 2007 işlemi daha hızlı ve daha önceki sürümlerden daha kolay hale getirir. Veri Sayfası görünümünde arama alanı oluşturma dışında tüm tablo Tasarım görevleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz unutmayın. Tabloya arama alanı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Add arama alanı için bir veri sayfası, bölüm bakın.

Yeni veritabanında yeni bir tablo oluşturma

 1. Access'i başlatın ve Microsoft Access ile çalışmaya başlama sayfasında Yeni boş veritabanıaltında Boş veritabanı' nı tıklatın.

 2. Boş veritabanıaltında Dosya adı kutusuna, yeni veritabanı için bir ad girin. Yeni veritabanının konumunu değiştirmek için klasör simgesini tıklatın. İşiniz bittiğinde, Oluştur' u tıklatın.

  Access yeni bir veritabanı oluşturur ve veri sayfası görünümünde tablo1 adlı tabloyu açar şöyle:

  Yeni veritabanında yeni, boş bir tablo

 3. Veri sayfasında, ilk sütun üstbilgisini ( Yeni alan ekleyinokur renkli hücresi) çift tıklatın ve alan için bir ad girin.

 4. Sonraki sütun üstbilgisini tıklatın veya odağı sonraki başlıktaki yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın ve sonra bu alan için bir ad girin. Tablo alanlarınızın adlandırma bitene kadar bu işlemi yineleyin.

 5. İlk boş hücreye bir alan adı altında uygun verileri girin.

  Access bir alanın veri türünü ayarlamak için girdiğiniz veriler kullanır. Bir tarihi girerseniz, örneğin, Access alanı tarih/saat veri ayarlar yazın.

  Önemli: Bir alanı tek bir veri türü içermelidir unutmayın. Örneğin, bir tarih alanı Müşteri adlarını içermemelidir ve fiyat alanı telefon numaraları içermemelidir.

  Access, ayarlar veri türleri hakkında daha fazla bilgi için veri girmek, bilgileri el ile girmeniz olarak nasıl Access veri türleri atar ve nasıl erişim bilgi yapıştırdığınızda veri türleri atar, bu makalenin devamındaki bakın.

 6. Kaydet'i tıklatın.

  Klavye kısayolu  CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Tablo adı alanına, yeni tablo için bir ad girin ve Tamam' ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Access tablosu oluşturduğunda, kimliğiadlı bir birincil anahtar alanı ekler ve bu alanın veri türünü OtomatikSayı olarak ayarlar. Access alanı varsayılan olarak da gizler. Alan görmek için herhangi bir sütun başlığını sağ tıklatın, Sütunları Göster'itıklatın ve sonra sütun göstermek için Sütunları Göster iletişim kutusunu kullanın.

   -veya-

   Tablo için belge sekmesini sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın.

  • Değiştirme veya yalnızca tabloyu Tasarım görünümünde açarak birincil anahtarı kaldırma. Böylece hakkında daha fazla bilgi için ekleme, ayarlama, değiştirme veya birincil anahtarı kaldırmamakalesine bakın.

  • Access'i ve veritabanı tasarım ve birincil anahtarlar ihtiyacınız neden alışık olduğunuz, veritabanı tasarımında temel bilgilerbaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Var olan veritabanına boş veri sayfası ekleme

Var olan veritabanına yeni veri sayfası (tablo) eklediğinizde, varolan tablolarınızı ilişkilendirme kadar bu yeni tabloyu tek başına durur. Örneğin, bir kamu kurumu tarafından yapılmış siparişlerin izlemeniz gereken söyleyin. Bunu yapmak için satış veritabanına kamu kişiler adlı bir tablo ekleyin. İlişkisel veritabanından sağlayabilecek power avantajlarından yararlanmak için — örneğin belirli bir kişi tarafından yerleştirilen siparişleri aramak için — yeni arasında bir ilişki oluşturmanız gerekir tablo ve tablo (veya tabloları) sipariş verilerini içeren.

Veritabanı tasarım ve tablo ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için veritabanı tasarımında temel bilgiler ve oluşturma, düzenleme veya silme bir ilişkimakalelerine bakın.

Ayrıca, ek veya OLE nesnesi alanlarını yeni tablo için el ile Veri türü listesinde ( veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda) kullanarak ya da Tablo Tasarımcısı'nı kullanarak eklemeniz gerektiğini unutmayın. Bölümdeki adımlarda ek veya OLE nesnesi veri türlerini ayarlama, bu makalenin devamındaki bu tür alanlar eklemek nasıl açıklanmaktadır.

Veritabanına bir veri sayfası ekleme

 1. Değiştirmek istediğiniz veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

  Access yeni, boş bir tablo ekler ve veri sayfası görünümünde açılır.

  Var olan veritabanına eklenen yeni veri sayfası

 3. Veri sayfasında, ilk sütun üstbilgisini ( Yeni alan ekleyinokur renkli hücresi) çift tıklatın ve alan için bir ad girin.

 4. Sonraki alanı tıklatın veya bu alan için bir ad girin ve odaklama sonraki alanı için ok tuşlarını kullanın. Tablo alanlarınızın adlandırma bitene kadar bu işlemi yineleyin.

 5. İlk boş hücreye bir alan adı altında uygun verileri girin.

  Access bir alanın veri türünü ayarlamak için girdiğiniz veriler kullanır. Bir tarihi girerseniz, örneğin, Access alanı tarih/saat veri ayarlar yazın.

  Access, ayarlar veri türleri hakkında daha fazla bilgi için veri girmek, bilgileri el ile girmeniz olarak nasıl Access veri türleri atar, bu makalenin devamındaki konusuna bakın.

 6. Kaydet'i tıklatın.

  Klavye kısayolu  CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Tablo adı alanına, yeni tablo için bir ad girin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Var olan veritabanına şablonu veri sayfası ekleme

Boş Tablo yanı sıra, Office Access 2007 şablonu tablolar kümesini de sağlar. Her şablonu tablosu veritabanı şablonları o Office Access 2007 karşılık gelen sağlar. Örneğin, varlık, kişi veya sorun verilerini kabul edecek şekilde tasarlanmış bir tablo ekleyebilirsiniz. Şablonu tabloları alanları adlandırın ve veri türlerini ayarlamanız gerekmez çünkü daha kısa sürede küçük veritabanlarını oluşturmak için bir yol sağlar.

Devam ederken, yalnızca var olan veritabanına şablonu tablo ekleyebilirsiniz unutmayın.

Veritabanına bir şablonu tablo ekleme

 1. Değiştirmek istediğiniz veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo Şablonları'na tıklayın ve listede sağlanan şablonlardan birini seçin.

  Access Şeridi Resmi

  Access yeni tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar. Her yeni bir tablo alanına bir ad ve bir veri türü içeren ve ek iş yapmadan veri girebilirsiniz.

 3. Verilerinizi girin.

 4. Kaydet'i tıklatın.

  Klavye kısayolu  CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Tablo adı alanına, yeni tablo için bir ad girin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Ek veya OLE nesnesi veri türlerini ayarlama

Yeni bir tablo oluşturmak için veri sayfası görünümünü kullandığınızda, bazı veri alanının ilk satıra girerek çoğu veri türlerini ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, ek ve OLE nesnesi veri türlerini ayarlamak için bu yöntem kullanamazsınız; veri sayfası sekmesinin Veri türü ayarlama listesi kullanarak ya da Tablo Tasarımcısı'nı kullanarak, söz konusu veri türlerini el ile ayarlamalısınız. Bu bölümdeki adımlarda, her iki yönteme veri türlerini ayarlamak için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Veri türü ayarlama listesi kullanma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Bu tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Yeni bir alan seçin.

  Varsayılan olarak, yeni alanları ya da sağ veya sol tarafındaki (Windows Bölgesel ve dil ayarlarınıza bağlı) veri sayfasının bulunduğu ve başlığı Yeni alan ekleyinokur.

  Veri sayfasında yeni alan

  Not: Yeni bir alan seçmeniz gerekir. Ek veya OLE nesnesi türleri için var olan bir alanın veri türünü değiştiremezsiniz.

 3. OLE nesnesi alanı ekliyorsanız, üstbilgi satırı çift tıklatın ve alan için bir ad girin. Ek alanı eklediğinizde, Access üstbilgi satırı bir ataş simgesine dönüşür. çünkü aksi takdirde, sonraki adıma geçin.

 4. Başlığı altındaki ilk boş veri satırı tıklatın.

 5. Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda Veri türü (grubun üstünde listesi) yanındaki aşağı oku tıklatın ve OLE nesnesi veya ekseçin.

  Veri türleri listesi

  Ek veri türüne seçerseniz, üstbilgi satırı ataş simgesini göstermek için Access kümeleri şöyle: Ek veri türüne ayarlanmış yeni bir tablo alanı

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

 7. Yeni alan için bir parça veri eklemek için ilk boş satırı çift tıklatın ve verileri bulmak için ekler iletişim kutusunu kullanın.

  Veritabanınız için dosya ekleme hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlaramakalesine bakın.

Tablo Tasarım görünümünü kullanma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Alan adı sütununda, boş bir satır seçin ve yeni alan için bir ad girin.

  Not: Yeni bir alan seçmeniz gerekir. Ek veya OLE nesnesi türleri için var olan bir alanın veri türünü değiştiremezsiniz.

 3. Veri türü sütununda, yeni alanı adınızın yanındaki aşağı oku tıklatın ve OLE nesnesi veya ek listeden seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanızın kayıtlarla dosya ekleme hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlarabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Arama alanı için bir veri sayfası ekleme

Arama alanı için yeni veri sayfası el ile ayarlamalısınız diğer özelliğidir. Arama alanı değerler liste biçiminde görüntüler. Access veritabanında, açılan listeden bir öğeyi seçtiğinizde, bir kural olarak, arama listesi kullanıyorsunuz. İki tür arama listesi oluşturabilirsiniz.

 • Diğer tablolardaki değerleri almak üzere tablo tabanlı listeleri    sorguları kullanın. Sorguyu yeni sayfanızın altını çizen tabloda kalır. Veritabanınızdaki başka bir yerde bulunan değerler kullanmak üzere gerektiğinde tablo dayalı liste oluşturma. Örneğin, bir veritabanı destek sorunların korumak söyleyin. Sorun bilgilerinin bir tabloda kalır ancak sorunlarla ilgilenmek kişilerin listesini başka bir tablo ve bu tablo değişiklikleri verileri sık bulunur. Tablo tabanlı bir liste kullanarak, uzun adları listesini el ile girmek zorunda kalmazsınız ve en güncel verilerle sağlar. Bir tabloyu alan Listesi'ni doldurmak için tablodaki verileri kullanabilir veya bir tabloyu alan Listesi'ni doldurmak için başka bir sorgu tarafından döndürülen verileri kullanabilirsiniz.

 • Değerine göre listeler    olan görece daha kısa liste öğelerin yalnızca tek bir yerde veritabanında kullanın. Örneğin, depolamak ve şirket varlıklarına ilgili bilgileri yönetmek için Access kullanın söyleyin. Koşul (veya benzer) adı verilen bir arama alanı oluşturma ve kullanıcı Fair bir değer gibi yararlı bilgiler, bu listeden seçmek için düşük ve benzeri izin verebilirsiniz. Değer listeleri, yeni sayfanızın altını çizen doğrudan tabloda öğelerin listesini girerek oluşturun.

Yeni sayfanızın tablo tabanlı arama listesi eklediğinizde, Access arama alanı verilerini aldığı tabloyu ve yeni sayfanızın altını çizen tablo arasında ilişki oluşturur. Sonuçta elde edilen arama alanı da yabancı anahtar haline gelir — değerleri ve diğer tabloda birincil anahtar değerlerini eşleşen bir sütun. Access için yeni ve ilişkiler, birincil anahtar ve yabancı anahtarlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç, veritabanı tasarımında temel bilgilerbaşlıklı makaleye bakın.

Son olarak, sihirbaz kullanarak veya bunları el ile Tablo Tasarımcısı'nda oluşturarak bir değeri veya tablo tabanlı arama listesi ekleyebilirsiniz. Sihirbaz bu bölümdeki adımlarda, bu yöntemin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır şekilde bir arama alanı oluşturmak için en hızlı ve kolay yöntemi sağlar.

Veri Sayfası görünümünde arama alanı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Alanlar ve sütunlar grubunda veri sayfası sekmesinde Arama sütunutıklatın.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo dayalı liste oluşturma   

   1. İstediğim değerleri tablo veya sorgu aramak için arama sütunu seçin ve İleri' yi tıklatın.

   2. Görünümaltında bir seçenek seçin, sonuç listesinden bir tablo veya sorguyu seçin ve İleri' yi tıklatın.

    Örneğin, bir tablodaki değerleri, arama alanında kullanmak istiyorsanız, tablolar' ı tıklatın. Bir sorguyu kullanmak istiyorsanız, sorgular' ı tıklatın. Tüm tabloları ve sorguları veritabanındaki listesini görmek için her ikitıklatın.

   3. Arama listenizden Kullanılabilir alanlar bölmesi Seçili alanlar bölmesine görünmesini istediğiniz alanları taşıyın ve sonra İleri' yi tıklatın.

   4. İsteğe bağlı olarak, önceki adımda seçtiğiniz alanları için bir veya daha fazla sıralama seçenekleri seçin ve İleri' yi tıklatın.

   5. İsteğe bağlı olarak, arama listenizdeki her sütunun genişliğini ayarlayın ve İleri' yi tıklatın.

   6. İsteğe bağlı olarak, Arama sütununuz için isteğiniz hangi etiketaltında ad metin kutusuna girin.

   7. İsteğe bağlı olarak, Birden çok değere izin ver onay kutusunu seçin.

    Bu seçeneğin belirlenmesi, seçin ve listeden birden fazla öğe depolama olanak sağlar.

   8. Son'utıklatın. Access tabloyu kaydetmenizi isterse, Evet'itıklatın.

    Access arama sorgusu yeni tablonuza ekler. Varsayılan olarak, sorgu, belirttiğiniz alanlarının ve Excel'deki kaynak tablo için birincil anahtar değerlerini alır. Access sonra kaynak tablosundaki birincil anahtar alanı için ayarladığınız veri türü eşleştirmek için veri türünü arama alanı için ayarlar. Örneğin, kaynak tablosundaki birincil anahtar alanını otomatik sayı veri türü kullanırsa, Access, arama alanı için veri türünü sayı veri türü olarak ayarlar.

   9. Veri Sayfası görünümüne dönmek, arama alanınızın gidin ve listeden bir öğe seçin.

  • Değerine dayalı liste oluşturma   

   1. İstediğim değerleri ben yazacağımtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

   2. Sütun sayısı kutusuna, listenizde görünür ve sonra ilk boş hücreye gidin ve bir değer girin istediğiniz sütun sayısını girin.

    İlk değeriniz girdiğinizde, başka bir boş hücreye geçerli bir hücrede görüntülenir.

   3. İlk değeriniz girmeyi bitirdiğinizde, odağı sonraki hücreye geçmek için sekme veya aşağı ok tuşunu kullanın ve ardından ikinci değer girin.

   4. Listenizi oluştururken bitene kadar 2 ve 3 numaralı adımları yineleyin ve sonra İleri' yi tıklatın.

   5. İsteğe bağlı olarak, yeni alan için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

Tasarım görünümünde arama alanı ekleme

 1. Gezinti bölmesinde, yeni sayfanızın altını çizen tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

 2. Dönüştürmek istediğiniz alanı seçin.

  -veya-

  Boş bir satır seçin ve Alan adı sütununda, yeni alan için bir ad girin.

 3. Veri türü sütununda, aşağı oku tıklatın ve Arama Sihirbazı'nıseçin.

  Arama Sihirbazı görüntülenir.

 4. Önceki bölümde Sihirbazı'nı kullanma adımları izleyin.

Arama alanı oluşturduğunuzda, birden çok değerli bir liste adlı yeni bir özellik kullanabilirsiniz. Birden çok değerli listeler ve bunları (birden çok değerli alanlar olarak adlandırılan bir özellik) arkasında teknolojisi hakkında daha fazla bilgi, ekleme veya değiştirme izin veren arama alanı birden çok değer depolamakmakalelerine bakın, birden çok değerli alanlar için Kılavuzuve listesini kullanma birden fazla değer saklayan.

Sayfanın Başı

Veritabanınızı geri kalanı için yeni sayfanızın ilişkilendirme

Veritabanınızda sayfanızın altını çizen tablo ve diğer tablolar arasında en az bir ilişki oluşturma kadar varsayılan olarak, yeni veri sayfası bilgileri veritabanındaki diğer bilgilerden yalıtılmış kalır. Office Access 2007 çünkü şimdi sürükleyin ve açık bir veri sayfası görev bölmesinden alanları bırakın, ilişkiler oluşturma işlemini basitleştirir.

İki tür yeni tekniği kullanarak ilişkiler oluşturabilirsiniz.

 • Yabancı anahtar alanını yeni sayfanızın altını çizen tabloya ekleyin. Bu yeni sayfanızın bir-çok ilişkisi birçok tarafında koyar.

 • Birincil anahtar değerlerini yeni sayfanızın'den başka bir tabloyla paylaşın. Bu yeni sayfanızın bir-çok ilişkinin "bir" tarafında koyar.

İki tür ilişki oluşturduğunuzda, tablo tabanlı arama alanı oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanın. Aşağıdaki adımlarda, her iki tür ilişkiler oluşturmak nasıl açıklanmaktadır.

Önemli    Başarıyla tablolar arasında ilişkiler oluşturmak için veritabanı tasarım tanımanız gerekir.

Veritabanı tasarım ve ilişkiler hakkında daha fazla bilgi için veritabanı tasarımında temel bilgiler, ekleme, ayarlama, değiştirme veya birincil anahtarı kaldırma, Tablo ilişkileri Kılavuzu ve oluşturma, düzenleme veya silme bir ilişkimakalelerine bakın.

Yeni sayfanızın yabancı anahtar alanını ekleyin

 1. Henüz açık değilse, yeni sayfanızın veri sayfası görünümünde açın. Gezinti Bölmesi'nde bunu yapmak için tabloyu çift tıklatın.

 2. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  Alan listesi görev bölmesi görünür ve veritabanındaki diğer tabloları listeler.

 3. Kullanmak istediğiniz tabloyu girişini genişletin.

 4. Birincil anahtar alanı Alan listesi açık sayfanızın sürükleyin ve iki sayfanızın var olan alanlar arasındaki alanı bırakın. Geçerli bir seçtiğinizde atadıysanız fare imleci değişiklikler noktası bırakma.

  Alan Listesi'nden alan sürükleme ve iki sütun arasına bırakma

  Yeni alan bırakma bitirdikten sonra Arama Sihirbazı başlatılır.

 5. İşlemi tamamlamak için adımları sonraki kümesine gidin.

İlişki oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma

 1. Arama listenizden Kullanılabilir alanlar bölmesi Seçili alanlar bölmesine görünmesini istediğiniz alanları taşıyın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 2. İsteğe bağlı olarak, önceki adımda seçtiğiniz alanları için bir veya daha fazla sıralama seçenekleri seçin ve İleri' yi tıklatın.

 3. İsteğe bağlı olarak, arama listenizdeki her sütunun genişliğini ayarlayın ve İleri' yi tıklatın.

 4. İsteğe bağlı olarak, Arama sütununuz için isteğiniz hangi etiketaltında ad metin kutusuna girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Birden çok değere izin ver onay kutusunu seçin.

  Bu seçeneğin belirlenmesi, seçin ve listeden birden fazla öğe depolama olanak sağlar.

 6. Son'utıklatın. Access tabloyu kaydetmenizi isterse, Evet'itıklatın.

  Access arama sorgusu yeni tablonuza ekler. Varsayılan olarak, sorgu, belirttiğiniz alanlarının ve Excel'deki kaynak tablo için birincil anahtar değerlerini alır. Access sonra kaynak tablosundaki birincil anahtar alanı için ayarladığınız veri türü eşleştirmek için veri türünü arama alanı için ayarlar. Örneğin, kaynak tablosundaki birincil anahtar alanını otomatik sayı veri türü kullanırsa, Access, arama alanı için veri türünü sayı veri türü olarak ayarlar.

Birincil anahtarı, yeni veri sayfasından başka bir tabloya ekleme

 1. Yeni sayfanızın açma varsa kapatın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, yeni yabancı anahtarı eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 3. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  Alan listesi görev bölmesi görünür ve diğer veritabanındaki tablolarda bulunan yeni sayfanızın dahil olmak üzere, listeler.

 4. Görev bölmesinde, yeni sayfanızın girdisine yanındaki artı işaretini tıklatın, birincil anahtar alanı (alan için varsayılan ad kimlikli) görev bölmesinden açık veri sayfasına sürükleyin ve uygun bir yere bırakın.

  Varsayılan olarak, iki veri sayfanızın var olan alanlar arasında yeni alan silmeniz gerekir. Geçerli bir seçtiğinizde atadıysanız fare imleci değişiklikler noktası bırakma.

  Alan Listesi'nden alan sürükleme ve iki sütun arasına bırakma

  Yeni alan bırakma bitirdikten sonra Arama Sihirbazı başlatılır.

 5. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak için önceki adımları kümesini izleyin.

Sayfanın Başı

Alanın veri türünü değiştirme

Veri Sayfası görünümünde bir tablo oluşturduğunuzda, Access'te sonuçlanan veri girdiğiniz yanlış veri türü seçme fark edebilirsiniz. Örneğin, yalnızca ABD stili posta kodu ilk beş basamağını girerseniz, Access alana, posta kodlarının dünya diğer bölümlerden girmelerini engelleyen bir seçim sayı veri türü uygular. Bu tür bir sorunu düzeltmek için alanın veri türünü değiştirebilirsiniz.

Access veri türünü değiştirmek için iki yol sağlar. Veri sayfası sekmesinin komutlarını kullanabilirsiniz veya Tablo Tasarımcısı'nı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda, her iki tekniklerini kullanmak nasıl açıklanmaktadır.

Önemli    Veri türlerini değiştirme varolan verileri silmek Access neden olabilir. Metin karakterlerinin üzerinde hesaplamalar gerçekleştiremezsiniz çünkü Örneğin, bir metin alanı için sayı veri türünü değiştirin ve harflerin yanı sıra sayıları alanı içeriyorsa, Access varolan verileri siler.

Bir veri türünü değiştirmek için Şerit komutlarını kullanın

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Bu tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 2. Değiştirmek istediğiniz alanı seçin.

 3. Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda, Grup üst kısmında bulunan Kümesi veri türü listesinde, bir seçenek seçin.

  Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi içinde yer alır.

 4. Access değişikliği onaylamanızı isteyen, yalnızca devam etmek istediğinizden eminseniz Evet'i tıklatın.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Bir veri türünü değiştirmek için tablo tasarımcısını kullanma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Veri türü sütununu tıklatın ve yeni veri türünü seçin.

 3. Access değişikliği onaylamanızı isteyen, yalnızca devam etmek istediğinizden eminseniz Evet'i tıklatın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Veri sayfasında alanları yönetme

Üstbilgi satırı sağ tıklatıp bir komutu sonuçta elde edilen kısayol menüsünden seçerek, bazı tablo yönetimi görevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir konumda alan ekleme, silme veya alanı yeniden adlandırmak, gösterebilir veya bir sütunu gizleme ve Arama Sihirbazı'nı başlatın ve bir arama alanı için bir sütun dönüştürme.

Kısayol menüsündeki komutları kullanın

 • Bir sütun başlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünden bir komutu seçin.

  Bu şekil kısayol menüsünü gösterir:

  Tablo alanı kısayol menüsü

Sayfanın Başı

El ile bilgi girerken Access veri türleri nasıl atar

Boş veri sayfası oluşturduğunuzda, Access bu alanına ilk veri girdiğinizde, her alan için bir veri türünü atar. Aşağıdaki tabloda, çeşitli girebilirsiniz veri türleri ve her biri için erişim uygulanan veri türünü listeler.

Not: Ek veya OLE nesnesi veri türleri boş bir alana veri girerek ayarlayamazsınız. Bu veri türlerini ayarlama konusunda daha fazla bilgi için bu belgede ek veya OLE nesnesi veri türlerini ayarlama konusuna bakın.

Yazarsanız:

Office Access 2007oluşturur birveri türünde olan alanı:

Hüseyin

Metin

Metin veya metin ve sayı 256 karakterden uzun bloğu.

Not.

Not: Zengin metin biçimi etkinleştirmek için Gözat'te tasarım kullanamazsınız. Etkinleştirme zengin metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bir denetim veya zengin metin destekleyen sütuna veri girme veya düzenlemebaşlıklı makaleye bakın.

http://www.contoso.com

Access tarafından tanınan aşağıdaki Internet protokolleri: http, ftp, gopher, WAIS, dosya, https, mhtml, mailto, msn, haber, nntp, MIDI, CID, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Not: Protokol tanımak ve Köprü veri türünü ayarlamak erişim için bir boşluk olmayan karakter kuralıyla izlemeniz gerekir.

Köprü

50000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000,99

Sayı, Çift

50000,389

Sayı, Çift

12/31/2006

Tarih/saat veri erişim nasıl biçimleri, Windows bölge ve dil ayarlarını belirtilen tarih ve saat biçimleri denetlersiniz.

Bu ayarları değiştirmek veya ayarlamak nasıl Göster

Windows Vista içinde   

 1. düğme görüntüsü Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Denetim Masası'nda varsayılan görünüm kullanılıyorsa, saat, dil ve bölgeçift tıklatın.

  -veya-

  Klasik Görünüm kullanıyorsanız, çift tıklatın

  Bölge ve dil seçenekleri.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Değiştirmek istediğiniz ayarları içeren sekmeyi tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın. Örneğin, bir bölümünü veya tümünü bir sayı biçimini değiştirmek için sayı sekmesini tıklatın ve istediğiniz ayarları değiştirin. Yardım için bir seçenek ile Yardım düğmesini (?) tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Klasik Görünüm)   

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Denetim Masası'nda Bölge ve dil seçenekleri'niçift tıklatın.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Değiştirmek istediğiniz ayarları içeren sekmeyi tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın. Örneğin, bir bölümünü veya tümünü bir sayı biçimini değiştirmek için sayı sekmesini tıklatın ve istediğiniz ayarları değiştirin. Yardım için bir seçenek ile Yardım düğmesini (?) tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Kategori Görünümü)

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

  Denetim Masası'nda görünür.

 2. Tarih, saat, dil ve Bölgesel Seçenekler'itıklatın.

  Tarih, saat, dil ve Bölgesel Seçenekler iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sayıları, tarihleri ve saatleri biçimini değiştir' i tıklatın.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarları içeren sekmeyi tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın. Örneğin, bir bölümünü veya tümünü bir sayı biçimini değiştirmek için sayılar sekmesini tıklatın ve istediğiniz ayarları değiştirin. Yardım için bir seçenek ile Yardım düğmesini (?) tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

Tarih/Saat

31 Aralık 2006

Not: Access gün adlarını tanımadığı (Pazartesi, Salı vb.) tarih/saat verileri seçmek için geçerli giriş türü. Bir ay adını girmeniz gerekir.

Tarih/Saat

10:50:23

Tarih/Saat

10:50 am

Tarih/Saat

17:50

Tarih/Saat

12,50 TL

Access tarafından tanınan Windows Bölgesel ve Dil Ayarları'nda belirtilen para birimi simgesi.

Bu ayarları değiştirmek veya ayarlamak nasıl Göster

Windows Vista içinde   

 1. düğme görüntüsü Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Denetim Masası'nda varsayılan görünüm kullanılıyorsa, saat, dil ve bölgeçift tıklatın.

  -veya-

  Klasik Görünüm kullanıyorsanız, çift tıklatın

  Bölge ve dil seçenekleri.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Biçimler sekmesinde, Geçerli biçimlerialtında Bu biçimi özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Para birimi sekmesini tıklatın ve para birimi simgesini listesinde, kullanmak istediğiniz simgeyi seçin. Yardım için bir seçenek ile Yardım düğmesini (?) tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Klasik Görünüm)   

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

  Denetim Masası'nda görünür.

 2. Denetim Masası'nda Bölge ve dil seçenekleri'niçift tıklatın.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Para birimi sekmesini tıklatın ve para birimi simgesini listesinde, kullanmak istediğiniz simgeyi seçin. Yardım için bir seçenek ile Yardım düğmesini (?) tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

Microsoft Windows XP'de (Kategori Görünümü)   

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

  Denetim Masası'nda görünür.

 2. Tarih, saat, dil ve Bölgesel Seçenekler'itıklatın.

  Tarih, saat, dil ve Bölgesel Seçenekler iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sayıları, tarihleri ve saatleri biçimini değiştir' i tıklatın.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Para birimi sekmesini tıklatın ve para birimi simgesini listesinde, kullanmak istediğiniz simgeyi seçin. Yardım için bir seçenek ile Yardım düğmesini (?) tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

Para Birimi

21,75

Sayı, Çift

%123,00

Sayı, Çift

3,46E+03

Sayı, Çift

Sayfanın Başı

Bilgi yapıştırdığınızda Access veri türleri nasıl atar

Yeni bir çalışma sayfasına veri yapıştırdığınızda, bir veya daha fazla alanlarına veri türlerini karma veya tutarsız yapıştırabilirsiniz. Örneğin, birkaç kişi veri sütunlarının yapıştırın deyin ve bu verileri dünyanın gelen posta kodlarını içerir — kayıtları ve sayı karışımı.

Verileri yapıştırdığınızda, Access her kaydın (sütununun her satırı) işler ve her kayıt için veri türünü belirler. Access sonra kaybolmasını veya kayıtlarınız kesilmesi tüm bilgilerinizi depolayan veri türü seçmek çalışır. O kapsamında, Access kapsamlı veri türü bazen bir alana uygular.

Bu liste Access veri türleri nasıl seçer bazı örnekler sağlar.

 • Access karma veri türleri bulduğunda, metin alanları en iyi esnekliği sağlamak için bu genellikle alanı metin veri türü için ayarlar.

 • Access ile bir para birimi simgesini karışık sayıları bulduğunda, Access sayı veri türü ayarlar ve para birimi simgesini şeritler. Bunu yaptığınızda, dolayısıyla büyük sıralama ve filtreleme özellikleri ve toplama işlevleri daha çok sayıda sağlar. Para birimi simgesi isterseniz, sayı alanına bir para birimi biçimini uygulama veya alanı bir para birimi veri türüne dönüştürmek.

 • Para birimi simgelerini de içeren veri yapıştırırsanız, Access metin veri türü alanı için geçerlidir ve simgeleri korur.

 • Tarihler ve saatler görüntüleme biçimleri karışımı ile yapıştırırsanız (14/12/2005 gibi ve 14.12.2005), Access uygular tarih/saat veri türü ve genel tarih biçimini.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×