Birleştirme için form tasarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kullanıcılarınız form birleştirme ile tek bir formda birçok farklı formdan veri birleştirebilirsiniz. Kullanıcılarınız birkaç ilişkili formdan veri özetleme veya karşılaştırma istediğinizde bu yararlı olur. Örneğin, bu formlarda veri kendi director için tek bir Özet rapor halinde birleştirmek için haftalık durum raporu formları olan ekip doldurur Yöneticisi için yararlı olabilir.

Bu makalede

Kullanıcıların formları birleştirebilirsiniz yolları

Tasarım konuları

Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri

Denetimler için özel birleştirme ayarlarını tanımlama

Kullanıcıların formları birleştirebilirsiniz yolları

Nasıl kullanıcı bunu diğer formlarıyla birleştirebilirsiniz form konumunu belirler. Aşağıdaki listede, Microsoft Office InfoPath formları depolandığı farklı konumlara ve kullanıcılar bu konumlardaki depolanan formlar nasıl birleştirebilirsiniz açıklanır:

 • Yerel sabit disk sürücüsüne veya bir ağ konumu    Bir kullanıcı ilk InfoPath'de form açmanız gerekir. Diğer formlar içine birleştirilir form olduğundan bu formu hedef formun adı verilir. Kullanıcı sonra Dosya menüsünde Formları Birleştir tıklatıyor ve ek formları seçer; kaynağı formları adlı — hedef formla birleştirmek için.

  Not: Ayrıca yeni, boş bir form açın ve ardından aynı form şablonunu temel alan ek formlarıyla boş form birleştirmek için aynı yordamı kullanın.

 • Bir SharePoint sitesindeki belge kitaplığı    Formları Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007veya Microsoft Office Forms Server 2007 sitesindeki bir belge kitaplığında depolanır. Formları depolandığı belge kitaplığı'nda Görünüm menüsünde, kullanıcı Birleştirme belgeleri görünümünü seçin ve sonra birleştirme seçiyor Formlar'ı seçin. Bu yolla formları birleştirme sırasında bir kullanıcının ilk önceki örnekte açıklandığı gibi bir hedef formunu açmak gerekli değildir.

  Not: tarayıcıyla uyumlu form şablonutasarladığınızda, kullanıcılar bir Web tarayıcısı kullanarak form şablonunu temel alan formları doldurabilir. Tarayıcı uyumlu form şablonlarını temel alan SharePoint kitaplığında birleştirerek formlar için yordamı kullanıcılar açın ve InfoPath'de doldurmak birleştirerek formları aynıdır.

 • InfoPath e-posta Microsoft Office Outlook 2007 formlarında    Bir kullanıcı formları depolandığı klasörü görünümünde bunları seçerek ve Eylemler menüsünde Formları Birleştir'i tıklatarak Office Outlook 2007 birden fazla formun birleştirebilirsiniz.

Not: Kullanıcıların formları birleştirdiğinizde, özgün formları silinmez. Birleştirilmiş formları verileri hedef forma eklenir. Bu kullanıcılar hedef formu, birleştirilmiş veriler içeren özgün biçiminde verilerin üzerine olarak değil nedenle için yeni bir form olarak kaydetmeniz önerilir.

Sayfanın Başı

Tasarım konuları

Kullanıcılar bir formun konumuna dayalı formları birleştirebilirsiniz yolları alışkın olduğunuz, birleştirme desteklemek belirli denetimleri nasıl etkinleştirebileceğiniz ve formları birleştirilir zaman tek tek alanlardaki verileri nasıl birleştirilir anlamak önemlidir. Bu bilgiler — kullanıcılarınız nasıl birleştirilen verileri kullanmayı planlıyorsanız, bilginizin birlikte — etkinleştirmek için kullanıcıların form şablonlarını oluşturma önemli bir bölümü kolayca formları birleştirme olur.

Bir denetimi bir form şablonuna eklediğinizde, bir alanı veya form şablonunun veri kaynağıgrubuna bağlıdır. Yeni bir tasarım, denetimleri eklediğinizde, boş bir form şablonu, veri kaynağını sizin için oluşturulur. XML şemasını veya bir Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağı temel alan bir form şablonu tasarlama durumunda form şablonuna ekleme denetimler alanlara veya gruplara veri kaynağındaki alanlara gerekir.

Bir denetim için birleştirme ayarlarını etkinleştirdiğinizde, aslında birleştirme ayarlarını alan veya denetim ilişkilidir grup için etkinleştirin. Birleştirme ayarlarını, alan veya grup ve kendi veri türüne bağlı olarak değişir. Alan veya grup belirli türde birleştirme desteklemez.

Form birleştirmeyi nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için metin veri türü kullanan veri kaynağındaki yinelenmeyen bir alana bağlı bir metin kutusu denetimi içeren bir gider raporu form şablonu tasarlanmış düşünün. Bu alan kayıtlı giderleri için her kullanıcının iş doğrulaması depolamak için kullanılır. Bu örnekte, biz alanı amacını aramak ve İş amacı etiketli metin kutusu denetimi için bağlar.

Bu üç düşünelim kullanıcılar — Bob Çiğdem, Can Etikan ve Judy Lew — form şablonunuzu temel alan formları dolduran. İş amacı alanında, konferansBob türlerini, Müşteri ziyaretRamiz türleri ve İş gezisiJudy türleri. Metin veri türünü kullanın metin kutusu denetimleri verilerinin varsayılan olarak birleştirme desteklemediğinden, bu gider raporu formlar birleştirir ve bir yönetici yalnızca İş amacı alanına bir değer görürsünüz — zaten hedef formda yer alan değeri. Hedef formun Judy'nın form ise, bu nedenle, örneğin, Judy girilen değer bu alan için birleştirilmiş formunda görüntülenir.

Alan veya bir denetim bağlı grubun birleştirme Ayarları özelleştirerek, kullanıcıların o alanın veya grubun birden çok formdan veri birleştirebilirsiniz. Bu örnekte, böylece kullanıcılar bu alanı içeren formları verileri birleştirebilirsiniz İş Purpose metin kutusu denetimine birleştirme ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Bir ayırıcı arasında birleştirilen her değer görünmesini sağlayarak daha ayrıntılı birleştirme ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Bir ayırıcı bir boşluk, virgül, noktalı virgül, dikey çizgi, satır sonu, bir paragraf sonu veya altı çizili olabilir. Bob İş amacı alanında konferans girerse Müşteri ziyaretRamiz türlerini İş gezisiJudy türlerini ve o alan için birleştirmeyi etkinleştir ve bir virgül ayırıcı belirtin sonuçta elde edilen birleştirilmiş veriler örneğin olur (Judy'nın form hedef formu ise) İş gezisi, müşteri ziyaret edin, konferans görüntüler.

Not: Boşluk, virgül ve noktalı virgül ayırıcılar sonra otomatik olarak eklenir.

Bir ayırıcı belirli değerleri arasında ayrım yardımcı olabilecek eklerken, alan veya grup içinde yer alan her değerin benzersiz bir önek ekleyerek veriler nasıl birleştirilir daha fazla özelleştirebilirsiniz. Bir önek eklerken, başka bir alandan değeri seçin veya bir önek kullanmak istediğiniz bir işlev girin. Bir önek ekleme özgün veri kaynağını tanımlamak kullanıcılarınız yardımcı olabilir. Örneğin, bir formu dolduran kişi adını etkinleştirebileceğiniz — başka bir alana girilen değer — başka bir alanda bulunan bir değeri için bir önek olarak görüntülenecek. Sonra birkaç form birleştirilir açtığınızda, kaynak formdaki değerleri birleştirilmiş değerleri görüntülenir ve bu değerler tanımlayıcıları gerekir.

Bir kullanıcının adını önek olarak depolayan bir alan tanımlama ve o değer her örneğini sonra iki nokta ekleyen bir Birleştir işlevi oluşturursanız, örneğin, kullanıcıların kolayca hatta birkaç form birleştirilir sonra kimlerin girilen değer görebilirsiniz. Hedef formu, Judy Lew'ın form ise, bu örnekte, sonuç önekli verileri İş gezisigörünürRamiz Sun: Müşteri ziyaret edin,Bob Çiğdem: konferans.  

Notlar: 

 • Önek hedef forma eklenmez; bu durumda, Judy Lew'ın form — fazlalık önekleri eklenmesi formda birleştirilmiş veriler kaydedilir ve ardından formu yeniden birleştirilen olasılığını ortadan kaldırmak için.

 • Sabit disk sürücüsünü veya bir ağ konumu, bir SharePoint sitesine veya InfoPath e-posta Office Outlook 2007, sonuçta elde edilen birleştirilmiş veriler formlarında bulunan InfoPath formları ne zaman birleştirir ve kullanıcı formları seçilme sırasından ters sırada gösterilmiştir. Örneğin, kullanıcı üç formları seçtiğinde, Ahmet'in ile başlayarak sonra seçer Judy'nın ve Ramiz'ın, sonuçta elde edilen formda birleştirilmiş veri içeren, Ramiz'ın veri ilk olarak, Judy'nın veri ve Ahmet'in göre daha sonra takip edilen görünür.

 • Tek tek denetimler için birleştirme ayarlarını özelleştirmeye ek olarak, sizin de form kullanıcıların bunu temel alan formları birleştirme gelen engellemek tüm form şablonu için birleştirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Form birleştirmeyi devre dışı bıraktığınızda, formu dolduran kullanıcıların Dosya menüsünde Formları Birleştir komutu erişimi yoktur.

 • Formunuza emin olmak için şablon doğru yapılandırıldığından diğer formları birleştirme, yayımlama form şablonu oluşturarak ve örnek verilerle form şablonunu temel alan en az beş formları kaydetme sınayın. Formları kaydetme sonra form şablonunu tasarım modunda açın ve Standart araç çubuğunda Önizleme ' yi tıklatın.. Önizleme modunda örnek formlarınızı birleştirme. Formları düzgün birleştirme varsa, form şablonunu yayımlayın ve kullanıcılarınızın form şablonunuzu temel alan formlar oluşturma izin verebilirsiniz.

 • Formları birleştirme hakkında bir yordam kullanıcılara sağlamak. Birleştirme için form şablonunuzu test ettiğinizde bu yordamı geliştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri

Aşağıdaki birleştirme eylemleri, alan veya grup veri türüne bağlı olarak değişir.

Alan veya grup her türlü birleştirme ayarlarını yapılandırırken, kaynak formlardaki değerleri yoksaymak ve bir hedef formda değerleri tutmak seçin veya özel birleştirme ayarını seçin. Aşağıdaki tabloda her alan veya grup türü için özel birleştirme ayarları açıklanmıştır.

Alan veya grup türü

Kullanılabilir birleştirme ayarları

Bu alan türü için ilişkili denetimleri örnekleri

Yinelenmeyen alanı

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

  • Boş alanları yoksay

  • Öğeler arasında ayırıcı ekleme

  • Her öğe için bir önek ekleme

 • Metin kutusu

 • Açılan liste kutusu

 • Birleşik giriş kutusu

Yinelenen alan

 • Değerlerin kaynağı formlardan önce veya sonra hedef formda değeri ekleme

  • Boş alanları kaldırma

 • Madde işaretli liste

 • Numaralandırılmış liste

 • Düz liste

 • Çoklu seçim liste kutusu

Yinelenmeyen XHTML alanı

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

  • Boş alanları yoksay

  • Öğeler arasında ayırıcı ekleme

  • Önek metin her öğe için bir önek ekleme ve biçimlendirme

Zengin metin kutusu

Yinelenen XHTML alanı

 • Değerlerin kaynağı formlardan önce veya sonra hedef formda değeri ekleme

  • Boş alanları kaldırma

 • Madde işaretli liste

 • Numaralandırılmış liste

 • Düz liste

 • Yinelenen tablo

Öznitelik alanı

 • Hedef formda değeri kaynak formdaki bir değerle değiştirin

  Kullanıcı birden çok form seçtiğinde, kullanıcının seçtiği son formu değerden hedef formda korunur değer olur. Örneğin, kullanıcı üç formları seçtiğinde, Ahmet'in ile başlayarak sonra seçer Judy'nın ve Ramiz'ın, özgün değeri hedef formda Ramiz'ın biçimindedir özniteliği alandaki verilerin yerini alır.

  Not: Formları birleştirir ve kişinin işletim sistemi bağlı olarak, saklanan değeri farklılık gösterebilir.

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

  • Boş alanları yoksay

  • Öğeler arasında ayırıcı ekleme

  • Her öğe için bir önek ekleme

Herhangi bir denetimi bir öznitelik alan türü olabilir.

Yinelenmeyen grubu

 • Hedef formda değeri kaynak formlardaki değerlerle bir araya getirme

 • Bölüm

 • İsteğe bağlı bölüm

Yinelenen grup

 • Değerlerin kaynağı formlardan önce veya sonra hedef formda değeri ekleme

  • Boş alanları kaldırma

 • Madde işaretli liste

 • Numaralandırılmış liste

 • Düz liste

 • Çoklu seçim liste kutusu

 • Yinelenen tablo

Sayfanın Başı

Denetimler için özel birleştirme ayarlarını tanımlama

Standart ve yinelenen denetimler için özel birleştirme ayarlarını tanımlamak için bu bölümdeki yordamları kullanın.

Not: Bir denetim için birleştirme ayarlarını etkinleştirdiğinizde, aslında birleştirme ayarlarını alan veya denetim ilişkilidir grup için etkinleştirin. Birleştirme ayarlarını, alan veya grup ve kendi veri türüne bağlı olarak değişir. Alan veya grup belirli türde birleştirme desteklemez. Alan veya veri kaynağındaki Grup özelliklerini düzenleyerek de birleştirme ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için alan veya grup Veri kaynağı Görev Bölmesi'nde sağ tıklatın, kısayol menüsünde Özellikler ' i tıklatın ve ardından kuralları ve Birleştir sekmesinde, Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

Standart denetimler genellikle toplamak ve bilgileri görüntüleyen ilişkilendirmek bulunur. Bu denetimleri, metin kutuları, liste kutuları, onay kutuları ve düğmeleri ekleyin. Yinelenen ve isteğe bağlı denetimler yinelenen tablolar, yinelenen bölümler ve isteğe bağlı bölümler listesinde, bulunur. Bu denetimler bir form doldururken liste öğeleri, satır, kayıt kümeleri ve isteğe bağlı bilgileri eklemek için kullanıcılara izin verin. Örneğin, bir gider raporu form şablonunda gider öğeleri kendi belirli sayıda girmek gerektiği kadar satır eklemek kullanıcılara izin vermek için yinelenen tablo kullanabilirsiniz.

Notlar: 

 • Bazı denetimler birleştirilemez alanlarına bağlıdır. Örneğin, içerdikleri veri türünü birleştirilemez çünkü tarih seçici denetimi veya onay kutusu denetimleri değerleri birleştirilemez. Dijital imzalar içeren denetimler, hiçbir zaman çünkü bunu yaptığınızda, dolayısıyla dijital imza kılacak birleştirilebilen.

 • Ek seçenekler bazı denetimleri içerir. Örneğin, zengin metin kutusu denetiminin birleştirme ayarları özelleştirirken, yazı tipi biçimlendirme seçeneklerini de seçebilirsiniz.

Standart denetimleri özel birleştirme ayarlarını tanımlama

Metin kutuları, zengin metin kutuları ve birleşik giriş kutuları standart denetimleri içerir. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu alanı için eylemaltında kaynak formları değerlerle hedef formda değeri Birleştiröğesini tıklatın.

 5. Birleştirme seçeneklerialtında veri içermeyen alanları hariç tutmak için Yoksay boş alanlar (önerilen) onay kutusunu seçin.

 6. Her öğeyi ile ayırın listesinde, hedef formda görünecek denetimin değerleri arasında görünmesini ayırıcı seçin.

  Teknik ayrıntıları

  Bir ayırıcı ekleyerek birden çok formdan veri birleştirilir görüntülediğinde veri girilen kullanıcı belirlemek kullanıcılarınız yardımcı olabilir. Örneğin, seçme virgül (",") için özel bir denetime form şablonunu temel alan birden çok form birleştirilir zaman virgülle ayırarak denetleyen verilerinden neden olur.

 7. Kullanıcılar bu form şablonunu temel alan formlar birleştirdiğinizde denetimde görüntülenen her değerin önüne bir önek eklemek için her bir öğeyle önek onay kutusunu seçin ve ardından öneki temel almak istediğiniz öğeyi seçin.

  Nasıl mı?

  1. Formül Ekle Düğme resmi ' ı tıklatın.

  2. Formül Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Formül bir alan kullanmak için alan veya Grup Ekle'ıtıklatın, bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

   • Formülde bir işlevi kullanmak için İşlev Ekle'yitıklatın, İşlev Ekle iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz işlevi seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    İpucu: İşlev parametreleri gerektiriyorsa, işlevi İşlev Ekle iletişim kutusunda seçin, Tamam' ı tıklatın ve sonra Formül Ekle iletişim kutusunda Formül kutusunda, eklediğiniz işlevi çift tıklatın ve bir alanı tıklatın veya grubu. Ayrıca bkz bölümünde işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

   • Bir değer veya matematiksel işleç formüle eklemek için değer veya simgeyi matematik işlemi için Formül kutusuna yazın.

  İşlem

  Simge

  Ekle

  +

  Çıkarma

  -

  Çarpma

  *

  Bölme

  /

  • Not: Formülünüzü bölme (/) işleci kullanıyorsa, önce ve sonra bölme işleci bir alan olduğunu emin olun. Bölme işleci önce bir boşluk yok ve bundan sonra InfoPath yorumlama "/" XPath konumu adımları için ayırıcı olarak olarak değil, bir bölme işleci.

  • Formül Ekle iletişim kutusunda, doğru sözdizimini formülünü denetlemek için Doğrulama formül' e tıklayın.

Standart bir bölümü için özel birleştirme ayarlarını tanımlama

Diğer denetimler için kapsayıcı standart bölümleridir. Bölümler diğer bölümlere de dahil olmak üzere denetimler görev bölmesinde, listelenen denetimleri ekleyebilirsiniz. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz bölümü çift tıklatın.

 2. Bölüm Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu grup için eylemaltında kaynak ve hedef formları (varsayılan) grupları içeriğini birleştiröğesini tıklatın.

  Not: Her alanı ve bu grup içinde grup birleştirme ayarlarını nasıl veriler birleştirilir belirler.

Yinelenen denetimleri ve bölümler için özel birleştirme ayarlarını tanımlama

Yinelenen bölümler ve yinelenen tablolar ve madde işaretli listeler, yinelenen denetimleri ekleyin. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu yinelenen grup için eylemaltında hedef formu (varsayılan) kaynak formlarına gruplarından Ekleseçeneğini tıklatın.

 5. Kaynak formları gruplarından ekleme seçeneklerialtında hedef formunda nerede görüneceğini belirlemek için hedef formdaki gruplardan sonra veya Gruplar hedef formda öncetıklatın.

 6. Birleştirilmiş formdan boş değerleri ortadan kaldırmak için boş grupları (önerilen) Kaldır onay kutusunu seçin.

 7. Gruplar, denetimleri aynı değerlere sahip birleştirmek için fazlalık, dolayısıyla azaltma, aynı alan değerini gruplarıyla birleştirme onay kutusunu seçin ve ardından birleştirmek için alanları seçmek için karşılaştırmak için alanları yanındaki düğmesini tıklatın.

İsteğe bağlı bölümler için özel birleştirme ayarlarını tanımlama

İsteğe bağlı bölümler diğer denetimleri içerir. Kullanıcıları ekleme veya bir form doldururken İsteğe bağlı bölümler kaldırın. Alanlar ve gruplar için birleştirme eylemleri bu makalede daha fazla bilgi için bkz.

Not: Bölümler eklenen denetimlerin — diğer bir deyişle, alt denetimler üst denetimlerin — yalnızca üst denetim için etkinleştirilmişse birleştirme destekler.

 1. Değiştirmek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 2. Denetim Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Birleştirme formları' nın altında Birleştirme ayarları' nı tıklatın.

 4. Bu grup için eylemaltında kaynak ve hedef formları (varsayılan) grupları içeriğini birleştiröğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×