Birden fazla değer saklayan liste kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu konu başlığında, onay kutusu açılır listelerinin ve onay kutusu listelerinin  (birden fazla değer seçerek bir tablo alanında depolamanıza olanak sağlayan listeler) nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Bu çoklu değer listeleri Microsoft Office Access 2007'de yeni bir özelliktir. İşlevleri normal listelere çok benzer, ancak bunlar her liste öğesinin yanında onay kutuları görüntüler. Onay kutularını seçerek en çok 100 öğe seçebilirsiniz.

Yeni listeler, bazı genel veri girişi ve depolama sorunlarını çözmeye yardımcı olur. Örneğin, Access'i iş atamaları izlemek için kullandığınızı düşünelim. Artık birden fazla kişiyi, adlarını tek bir listeden seçerek, tek bir göreve atayabilirsiniz — bunu Access'in önceki sürümlerinde Visual Basic for Applications (VBA) programlaması yapmadan gerçekleştiremezdiniz.

Not: Yeni listeler verilerini, çok değerli arama alanı adı verilen başka bir veritabanı bileşeninden alır. Çok değerli listeler oluşturabilmeniz için önce, veritabanı tablolarınızdan birinde birden çok değerli bir arama alanınız olması gerekir. Çok değerli arama alanlarının nasıl oluşturulacağı bu makalenin kapsamı dışındadır.

Birden çok değerli arama alanı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama alanı birden çok değer depolamak ve birden çok değerli alanlarla ilgili kılavuzmakalelerine bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Onay kutusu açılan listeleri ve onay kutusunu listeleri arkasına teknolojinin anlama

Bir formda birden çok değerli bir listesini kullanma

Bir tablodaki birden çok değerli bir liste kullanın

Daha fazla seçenek görüntülemek için bir onay kutusu açılan listesi büyütme

Onay kutusu açılır listeleri ve onay kutusu listelerinin ardındaki teknolojiyi anlama

Onay kutusu açılır listeleri ve onay kutusu listeleri, birden çok değerli alanlar adı verilen yeni bir özelliğe dayanmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, birden çok değerli alanlar kullanmak, bir tablodaki tek bir alana birden fazla öğe eklemenize olanak sağlar; bu eylemi önceki Access sürümlerinde gerçekleştiremezdiniz.

Office Access 2007 birden çok değerli alanları size, onay kutusu açılır listeleri ve onay kutusu listeleri, çoklu değer tablo alanları ve ekler dahil olmak üzere çeşitli özellikler biçiminde sunar. Listeler ve birden çok değerli tablo alanları tek bir listeden birden fazla öğe seçme olanağı sağlar, ekler ise, e-posta eklerine resim ve başka dosyalar eklemeye çok benzer şekilde, bir kayda birden fazla veri ekleme olanağı sağlar.

Ekleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlaramakalesine bakın.

Onay kutusu açılan veya onay kutusunu listeler oluşturmak için ile birden çok değerli Arama alanı başlayın; başka bir yerde veritabanında bulunan değerleri aramak için sorgu kullanan bir tablo alanı. Birden çok değerli arama alanı oluşturmak nasıl açıklayan, bu makalenin kapsamı dışında olur.

Bunları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama alanı birden çok değer depolamak ve birden çok değerli alanlar için Kılavuzubaşlıklı makalelerine bakın.

Çoklu değer arama alanı oluşturduktan sonra, alanı doğrudan kullanabilir ya da alana bir onay kutusu açılır listesi veya onay kutusu listesi bağlayabilirsiniz. Onay kutusu açılır listesi, birden fazla değeri destekleyecek şekilde ayarlanmış bir açılan kutu denetimidir.

Buradaki şekillerde tipik bir onay kutusu açılır listesi açık ve kapalı durumda görülmektedir.

Kapalı durumda bir onay kutusu açılır listesi.

Açık durumda bir onay kutusu açılır listesi.

Not: Normal açılan kutu denetimleri, bir listeden öğe seçmenize veya denetime doğrudan yeni öğeler girmenize olanak sağlar. Bununla birlikte, bir açılan kutu denetimini birden çok değeri destekleyecek şekilde ayarladığınızda, yalnızca listeden öğe seçebilirsiniz. Kendinize ait değerleri giremezsiniz.

Onay kutusu listesi, birden fazla değeri destekleyecek şekilde ayarlanmış bir liste kutusu denetimidir.

Onay kutusu listesi.

Onay kutusu açılır listesinin tersine, onay kutusu listesi, seçiminizi yaptıktan sonra kapanmaz ve Tamam veya İptal düğmesi içermez.

Her iki denetimi de form ve raporlarda kullanabilirsiniz, ancak raporlarda kullandığınızda, yalnızca seçimlerinizi görüntülerler. Varsayılan olarak, verileri değiştirmek için bir rapordaki denetimleri kullanamazsınız.

Son olarak, bir çoklu değer arama alanını, tablo alanını tıklatarak veya başka şekilde seçerek doğrudan bir tabloda da kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Access varsayılan olarak yalnızca onay kutusu açılır listesini uygular; başka bir denetim kullanamazsınız.

İzleyen bölümlerdeki adımlarda, birden çok değerli bir arama alanından bir veya daha fazla öğenin nasıl seçileceği anlatılmaktadır. Bu adımlarda, Office Access 2007 ile birlikte gelen Sorun İzleme adlı veritabanı şablonu kullanılmıştır.

Sayfanın Başı

Formda çoklu değer listesi kullanma

Buradaki adımlarda, bir çoklu değer arama alanı içeren bir veritabanı tablonuz ve bir onay kutusu açılır listesi veya onay kutusu listesi içeren bir formunuz olduğu kabul edilmektedir.

Arama alanı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama alanı birden çok değer depolamak ve birden çok değerli alanlar için Kılavuzubaşlıklı makalelerine bakın.

Çoklu değer listesi kullanma

 1. Onay kutusu açılır listesini veya onay kutusu listesini içeren formu açın.

  Her iki liste türünde de, her öğenin yanında bir onay kutusu yer alır.

 2. Seçmek istediğiniz onay kutularını tıklatın. Bir onay kutusu açılır listesi kullanırsanız, Tamam'ı tıklatın.

  Onay kutusu açılır listesi kullanıyorsanız, denetim kapanır ve seçimlerinizi buradaki gibi virgülle ayrılmış bir listede görüntüler:

  Bir formda kapalı durumda bir onay kutusu açılır listesi

  Tüm seçimlerinizi göremiyorsanız, tasarım veya Düzen görünümlerde formu açın ve liste denetimi büyütme. Böylece hakkında daha fazla bilgi için Büyüt daha fazla seçenek görüntülemek için bir onay kutusu açılan listesi, bu makalede bölümüne bakın.

Not: 

 • Çoklu değer listesini, her öğenin yanında onay kutuları görüntülendiğinden her zaman tanıyabilirsiniz.

 • Buradaki örnekte, örnek veritabanındaki liste bir onay kutusu açılır liste denetimi kullanmaktadır. Onay kutusu liste kutusu denetimi de aynı şekilde çalışır — onay kutularını tıklatarak öğe seçersiniz — ancak bu denetim Tamam veya İptal düğmesi içermez.

  Anımsatmak gerekirse, en çok 100 onay kutusu seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Tabloda birden çok değerli listesi kullanma

Bir tabloda çoklu değer listesi kullanırken, Access yalnızca bir denetim sağlar — onay kutusu açılır listesi — ve bu denetimi değiştiremezsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatarak açın. Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.

 2. Odağı çoklu değer alanına getirin ve alanın yanındaki aşağı oku tıklatın.

  Not: Aşağı okun yerini, Windows Bölge ve Dil Ayarları denetiminiz belirler.

 3. Seçmek istediğiniz her öğenin yanındaki onay kutusunu tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Liste kapanır ve seçimlerinizi buradaki gibi virgüllerle ayrılmış olarak görüntüler:

  Veri sayfasında bir onay kutusu açılır listesi

Sayfanın Başı

Onay kutusu açılır listesini genişleterek daha çok seçenek görüntüleme

Çok sayıda öğe seçmek için bir onay kutusu açılır listesi kullandığınızda, listeyi kapatınca seçili tüm öğeleri göremeyebilirsiniz. Veritabanı tasarımcılarının açılır liste (açılan kutu denetimi) kullanmalarının nedeni, ekran alanını verimli kullanmak istemeleridir — bunlar kullanıcının gereksinim duyduğu seçenekleri görüntüler ve kullanıcı seçimini yaptıktan sonra kapanırlar. Bir onay kutusu açılır listesi tüm seçimlerinizi görüntüleyebilecek kadar büyük değilse, denetimi genişletebilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda denetimin nasıl genişletileceği ve değişikliklerin nasıl sınanacağı açıklanmaktadır.

Not: Onay kutusu liste denetimleri, liste, denetim penceresinin boyutunu aştığı taktirde kaydırma çubuğu görüntüleyeceği için, genellikle bunları yeniden boyutlandırmanız gerekmez.

Denetimi yeniden boyutlandırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz formu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü veya Düzen Görünümü'nü tıklatın.

  –veya–

  Giriş sekmesinde, Görünümler grubunda, Görünüm'ü tıklatın ve sonra Tasarım Görünümü veya Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Onay kutusu açılır liste denetimini tıklatın, yeniden boyutlandırma tutamaçlarının üzerine gelin ve denetimin kenarını, buradaki gibi istediğiniz yükseklik veya genişliğe gelinceye kadar sürükleyin.

  Birden çok değerli alanı yeniden boyutlandırma

  –veya–

  Denetimi sağ tıklatıp Özellikler seçeneğini tıklatın. Özellik sayfasında, Tümü sekmesini tıklatın, Yükseklik veya Genişlik özelliğini tıklatıp boyut girin.

  Access, bitişik denetimleri otomatik olarak aşağı ya da sola veya sağa taşır.

 3. Çalışmanızı kaydedin ve Form görünümüne geçerek değişikliklerinizin ne kadar işe yaradığına bakın. Görünüm değiştirmek için, Access durum çubuğundaki düğmeyi kullanabilir veya formun belge sekmesini sağ tıklatıp kısayol menüsünü kullanabilirsiniz.

  Değişikliklerinizi sınarken, kendinize aşağıdaki gibi sorular sorun:

  • Yeni boyut yeteri kadar veri görüntülüyor mu?

  • Siz veya tipik bir kullanıcı listeden, ek alanı doldurmaya yetecek kadar öğe seçecek misiniz?

  • Değişiklikler formun görsel tasarımını ve kullanımını ve iş akışını etkiler mi?

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×