Birden fazla çalışma sayfasında aynı hücre aralığına yönelik başvuru oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Birden çok sayfada aynı hücre veya aralık yapılan başvuru 3-B başvuru olarak adlandırılır. 3-B başvurular, kuruluşunuzdaki farklı bölümlerin bütçelerini birleştirme gibi durumlarda, aynı modele uyan ve aynı tür verileri içeren birden fazla çalışma sayfasına başvuruda bulunmak için yararlı ve kullanışlı bir yoldur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

3-D başvuru hakkında bilgi edinme

Çalışma sayfalarını taşıdığınızda, kopyaladığınızda, eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvurularının nasıl değiştiği hakkında bilgi edinme

3-B başvuru oluşturma

3-D başvuru için ad oluşturma

Sırada ne var?

3-D başvuru hakkında bilgi edinme

Aşağıdaki 3-B başvuruyu kullanarak Satış, İK ve Pazarlama olmak üzere üç bölümün, her biri ayrı bir çalışma sayfasında bulunan bütçe tahsisatlarını toplamak için bir 3-B başvurudan yararlanabilirsiniz:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Hatta bir çalışma sayfası daha ekleyebilir ve bunu formülünüzün başvuruda bulunduğu aralığın içine taşıyabilirsiniz. Örneğin, Tesisler çalışma sayfasındaki B3 hücresine başvuru eklemek için Tesisler çalışma sayfasını Satış ve İK sayfaları arasına aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi sekmesini sürükleyerek taşıyın.

Birleştirmeye başka bir sayfa ekleme

Formülünüzde çalışma sayfası aralığına 3-B başvuru olduğundan (Satış:Pazarlama!B3), bu aralıktaki tüm çalışma sayfaları yeni hesaplamaya dahil edilir.

Sayfanın Başı

Çalışma sayfalarını taşıdığınızda, kopyaladığınızda, eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvurularının nasıl değiştiği hakkında bilgi edinme

Aşağıdaki örnekler, bir 3-B başvuruda bulunan hücreleri eklediğinizde, kopyaladığınızda, sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. Örnekler, 2'den 6'ya kadar olan çalışma sayfalarındaki A2-A5 arasındaki hücreleri toplamak için =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır.

Ekleme veya kopyalama    Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına çalışma sayfası eklerseniz veya kopyalarsanız, Excel eklenen çalışma sayfalarındaki A2 ile A5 arası hücrelerdeki bütün değerleri, hesaplamalara ekler.

Silme     Sayfa2 ile Sayfa6 arasında çalışma sayfası silerseniz, Excel bu sayfaların değerlerini hesaplamadan kaldırır.

Taşıma    Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki çalışma sayfalarını, başvurulan çalışma sayfası aralığının dışında bir konuma taşırsanız, Excel bu sayfaların değerlerini hesaplamadan kaldırır.

Uç nokta taşıma     Sayfa2'yi veya Sayfa6'yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız, çalışma kitabındaki uç noktaların sırasını tersine çevirmediğiniz sürece Excel, hesaplamayı aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. Uç noktaları tersine çevirirseniz, 3-B başvuru uç nokta çalışma sayfasını değiştirir. Örneğin, Sayfa2:Sayfa6:'ya yönelik bir başvurunuz olduğunu varsayalım. Çalışma kitabında Sayfa2'yi Sayfa6'dan sonra olacak şekilde taşırsanız, formül Sayfa3:Sayfa6'yı gösterecek şekilde ayarlanır. Sayfa6'yı Sayfa2'nin önüne getirirseniz, formül Sayfa2:Sayfa5'i gösterecek şekilde ayarlanır.

Uç nokta silme     Sayfa2 veya Sayfa6'yı silerseniz, Excel söz konusu çalışma sayfasındaki değerleri hesaplamadan kaldırır.

Sayfanın Başı

3-B başvuru oluşturma

 1. Fonksiyonu girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. = (eşit imi) yazın, fonksiyonun adını girin, sonra bir açma ayracı yazın.

  3-B başvurularda aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz:

İşlev

Açıklama

ORTALAMA işlevi

Sayıların ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar.

ORTALAMAA işlevi

Sayıların ortalamasını (aritmetik ortalama)  hesaplar; metin ve mantıksal değerler ekler.

BAĞ_DEĞ_SAY işlevi

Sayı içeren hücreleri sayar.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi

Boş olmayan hücreleri sayar.

HARORT işlevi

Pozitif sayılardan oluşan bir veri kümesinin harmonik ortalamasını verir: Devrik değerlerin aritmetik ortalamasının devrik değeri.

BASIKLIK işlevi

Bir veri kümesinin basıklığını verir.

BÜYÜK işlevi

Bir veri kümesinde k. en büyük değeri verir. Örneğin, en büyük 5. sayı.

MAK işlevi

Bir değerler kümesindeki en büyük değeri bulur.

MAKA işlevi

Bir değerler kümesindeki en büyük değeri bulur; metin ve mantıksal değer ekler.

ORTANCA işlevi

Ortanca değeri veya verilen sayı kümesinin ortasındaki sayıyı verir.

MİN işlevi

Bir değerler kümesindeki en küçük değeri bulur.

MİNA işlevi

Bir değerler kümesindeki en küçük değeri bulur; metin ve mantıksal değer ekler.

YÜZDEBİRLİK

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, dahildir aralığındadır. Önceki Excel sürümleriyle uyumluluk açısından sağlanmıştır.

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır.

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, dahildir aralığındadır.

YÜZDERANK

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1) verir. Önceki Excel sürümleriyle uyumluluk açısından sağlanmıştır.

YÜZDERANK.HRC işlevi

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir.

YÜZDERANK.DHL işlevi

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, dahil) verir.

DÖRTTEBİRLİK

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, dahil yüzde birlik değerler tabanında verir. Önceki Excel sürümleriyle uyumluluk açısından sağlanmıştır.

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir.

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, dahil yüzde birlik değerler tabanında verir.

ÇARPIM işlevi

Sayıları çarpar.

RANK

Sayı listesindeki bir sayının derecesini verir: Boyutu listedeki diğer değerlere bağlıdır. Önceki Excel sürümleriyle uyumluluk açısından sağlanmıştır.

RANK.EŞİT işlevi

Sayı listesindeki bir sayının derecesini verir: Boyutu listedeki diğer değerlere bağlıdır.

RANK.ORT işlevi

Sayı listesindeki bir sayının derecesini verir: Boyutu listedeki diğer değerlere bağlıdır.

ÇARPIKLIK işlevi

Dağılım çarpıklığını verir.

KÜÇÜK işlevi

Bir veri kümesinde k. en küçük değeri verir.

STDSAPMA.S işlevi

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMA.P işlevi

Tüm bir popülasyonun standart sapmasını hesaplar.

STDSAPMAA işlevi

Standart sapmayı bir örneğe bağlı olarak hesaplar; metin ve mantıksal değer ekler.

STDSAPMASA işlevi

Tüm bir popülasyonun standart sapmasını hesaplar; metin ve mantıksal değer ekler.

KIRPORTALAMA işlevi

Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir.

TOPLA işlevi

Sayıları toplar.

VAR.S işlevi

Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder.

VAR.P işlevi

Tüm bir popülasyon için varyansı hesaplar.

VARA işlevi

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder; metin ve mantıksal değer ekler.

VARSA işlevi

Tüm bir popülasyon için varyansı hesaplar; metin ve mantıksal değer ekler.

 1. Başvuruda bulunmak istediğiniz ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın.

 2. Üst Karakter tuşunu basılı tutun ve başvuruda bulunmak istediğiniz son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın.

 3. Başvuruda bulunmak istediğiniz hücre veya hücre aralığını seçin.

 4. Formülü tamamlayın ve Enter tuşuna basın.

Sayfanın Başı

3-D başvuru için ad oluşturma

 1. Formüller sekmesinin Tanımlı Adlar grubunda Ad Tanımla'yı tıklatın.

 2. Yeni Ad iletişim kutusunda, Ad kutusuna başvurunuz için kullanmak istediğiniz adı girin. Adlar en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.

 3. Başvuru yeri kutusunda, eşittir işaretini (=) ve başvuruyu seçip, Geri Al tuşuna basın.

 4. Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın.

 5. Üst Karakter tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın.

 6. Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin.

Sayfanın Başı

Sırada ne var?

Çalışma sayfasını çalışma kitabı içinde taşıma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çalışma sayfasını taşıma veya kopyalama konusuna bakın. Tanımlı adlar oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Formüllerde adları tanımlama ve kullanma konusuna bakın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×