Birden çok değerli alanlarla ilgili kılavuz

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Access'in önceki sürümleri de dahil olmak üzere veritabanı yönetim sistemlerinin çoğunda, bir alanda yalnızca bir değer depolayabilirsiniz. Microsoft Office Access 2007 uygulamasında, konu atadığınız kategorilerin listesi gibi birden fazla değer bulunduran alanlar da oluşturabilirsiniz. Office Access 2007 uygulamasını kullanarak Windows SharePoint Services 3.0 listesinde depolanan bilgilerle çalışmanız ve bu listede Windows SharePoint Services'te kullanılabilen birden çok değerli alan türlerinden birini kullanan bir alan bulunması gibi belirli durumlar için birden çok değerli alanlar uygundur.

Bu konu, Office Access 2007 uygulamasında ve Windows SharePoint Services'te bulunan birden çok değerli alanları, birden çok değerli alanların nasıl oluşturulacağını, bunların ne zaman kullanılacağını ve birden çok değerli alanlardan sorgularda nasıl yararlanılacağını kapsamaktadır.

Bu makalede

Birden çok değerli bir alan nedir?

Windows SharePoint Services birden çok değerli alanlar

Birden çok değerli bir alan kullanılacağı durumlar

Birden çok değerli bir alan oluşturma

Arama Sihirbazı'nı kullanma

Birden çok değerli bir alan tasarımını değiştirme

Bir sorguda birden çok değerli alan işe nasıl

Birden çok değerli alan nedir?

Çalışanlarınızdan veya yüklenicilerinizden birine atamanız gereken bir görev olduğunu, ancak görevi birden fazla kişiye atamanız gerektiğine karar verdiğinizi varsayalım. Office Access 2007 uygulamasında, bir listeden kişileri seçmenize olanak sağlayan birden çok değerli bir alan oluşturabilirsiniz.

Birden çok değer içeren alan

Açılan kutuyu tıklattığınızda, seçilmiş onay kutuları görünerek seçimlerinizi gösterir. Listedeki öğeleri işaretleyip temizleyebilir ve seçimlerinizi göndermek için Tamam'ı tıklatabilirsiniz.

Birden çok değerli alan açılan kutusu

Seçili kişiler birden çok değerli bir alanda depolanır ve görüntülenirken virgüllerle (varsayılan) ayrılır.

Virgülle ayrılmış değerler içeren birden çok değerli bir alan

Birden çok değerli alanların temelinde yatan fikir, daha gelişmiş bir veritabanı tasarımı oluşturmak zorunda kalmadan, birden fazla seçim yapıp bunları depolamak istediğiniz durumların desteklenmesini kolaylaştırmaktır. SharePoint listeleri birden çok değerli alanları desteklediği için, birden çok değerli alanlar Windows SharePoint Services ile tümleşim açısından da önemlidir.

İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin çoğu izin vermediği halde, Office Access 2007 uygulamasının bir alanda birden fazla değer depolamanıza neden olanak sağladığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun yanıtı, Office Access 2007 uygulamasındaki veritabanı altyapısının gerçekte değerleri tek bir alanda depolamamasıdır. Gördüğünüz ve üzerinde çalıştığınız şey tek bir alan gibi görünse de, gerçekte değerler bağımsız olarak depolanmakta ve gizli, sistem tabloları içinde yönetilmektedir. Access veritabanı altyapısı verileri otomatik olarak ayırarak ve tekrar yüzeye getirirken bir alanda bulunan değerler halinde bir araya getirerek, bu işi sizin yerinize gerçekleştirir.

Teknik olarak konuşursak, birden çok değerli bir Access alanı, çokludan çokluya bir ilişki modeli meydana getirir. Örneğin, her olayın sorumluluğunu çalışanlarınızdan bir veya bir kaçına atadığınız bir olaylar tablosunu ele alalım. Çalışanlara olay atamak üzere "Atanan" adında, birden çok değerli bir alan oluşturduğunuzu düşünelim. Olaylar ile çalışanlar arasındaki ilişki çokludan çokluya ilişkisidir. Buna göre, herhangi bir tek olaya atanmış birden fazla çalışanınız olabileceği gibi, birden çok olaya atanmış herhangi bir tek çalışanınız da olabilir.

Sayfanın Başı

Windows SharePoint Services'teki birden çok değerli alanlar

Windows SharePoint Services 2.0, birden fazla seçim belirleyip tek bir alanda depolamanıza olanak sağlayan Seçim adında bir sütunu desteklemektedir. Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında ise, birden fazla seçim belirleyip tek bir alanda depolamanıza olanak sağlayan bir Arama alanı oluşturabilirsiniz. Office Access 2007 uygulamasının Windows SharePoint Services ile tümleşmesi ve bunun alan türlerini desteklemesi için, Office Access 2007 birden çok değerli alanlar için destek uygular.

Birden çok değer içeren bu veri türlerinden birini kullanan bir SharePoint listesine bağlandığınızda, Office Access 2007 otomatik olarak bir Access çoklu değer türü oluşturur ve yerel olarak bunu kullanır.

Bir Access tablosunu bir SharePoint listesine veriyorsanız ve Access tablosunda birden çok değerli bir alan varsa, bu alan Windows SharePoint Services'te kullanılabilir birden çok değerli alan türlerinden biri haline gelir. Aynı şekilde, bir Access veritabanını bir SharePoint sitesine taşıyorsanız ve veritabanında, birden çok değerli alanlar bulunan Access tabloları varsa, birden çok değerli bu alanların her biri Windows SharePoint Services'in birden çok değerli alan türlerinden biri haline gelir.

Sayfanın Başı

Ne zaman birden çok değerli alan kullanmalı?

Aşağıdakileri yapmak isterseniz, birden çok değerli alan oluşturmayı düşünmelisiniz:

 • Bir seçim listesindeki birden çok değerli bir seçimi depolamak istiyorsanız ve bu seçim listesi görece küçükse.

  Office Access 2007 uygulamasında birden çok değerli alan oluşturmak için, tablo Tasarım görünümünde Arama Sihirbazı'nı kullanırsınız.

 • Birden çok değerli seçimi veya Windows SharePoint Services'te bulunan arama alanlarını kullanması için bir Access tablosunu bir SharePoint sitesine vermek istediğinizde.

  Office Access 2007 uygulamasında birden çok değerli alan oluşturmak için, tablo Tasarım görünümünde Arama Sihirbazı'nı kullanırsınız. Sonra da tabloyu bir SharePoint listesine verirsiniz.

 • Birden çok değerli seçimi veya Windows SharePoint Services'te bulunan arama alanlarını kullanması için bir Access veritabanını bir SharePoint sitesine taşımak istediğinizde.

  Office Access 2007 uygulamasında birden çok değerli alanı oluşturmak için, Tablo Tasarımı görünümünde Arama Sihirbazı'nı kullanırsınız. Bundan sonra Dış Veri sekmesinde SharePoint'e Taşı komutunu tıklatırsınız.

 • Birden çok değerli Seçim veya birden çok değerli Arama alanı bulunan bir SharePoint listesine bağlanmak istediğinizde.

  Bağlantılı tabloyu oluşturduğunuzda, Office Access 2007 birden çok değerli alanı sizin yerinize otomatik olarak oluşturulur ve Windows SharePoint Services alanıyla eşlenir.

Yukarıdaki senaryolardan başka, veritabanınızın daha sonra Microsoft SQL Server'a taşınamayacağından yeterince eminseniz, yine birden çok değerli bir alan kullanmak isteyebilirsiniz. Office Access 2007 birden çok değerli alanları, SQL Server'a, sınırlandırılmış bir değer kümesi içeren bir not (ntext) alanı olarak yüklenir. SQL Server, çok-çok ilişki modeli sergileyen birden çok değerli veri türlerini desteklemediği için, fazladan tasarım ve dönüştürme çalışması gerekebilir.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alan nasıl oluşturulur?

Bir tabloyu açtığınızda, Veri Sayfası görünümünde açılır. Veri Sayfası sekmesindeki Alanlar ve Sütunlar grubunda Arama Sütunu'nu tıklatarak birden çok değerli arama sütunu ekleyebilirsiniz. Böylece Arama Sihirbazı başlayarak, arama sütunu oluşturma sürecinde size yol gösterir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, arama sütununu oluşturmak istediğiniz tabloyu çift tıklatarak açın.

 4. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Arama Sütunu'nu tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

  Arama Sihirbazı görünür.

  Tablo/sorgu veya değer listesi seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

 5. Arama Sihirbazı'nın ilk iletişim kutusunda, arama sütununu bir tablo veya sorgudaki değere mi, yoksa sizin yazacağınız değerlerden oluşan bir listeye mi dayandırmak istediğinize karar vermeniz gerekir.

  En yaygın birden çok değerli arama sütunu türü, ilişkili bir tablo veya sorguda aranan değerleri gösteren listedir.

 6. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak öğrenmek için bkz: Arama Sihirbazı'nı kullanma. Birden çok değerli bir alan oluşturma hakkında daha ayrıntılı bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama sütunu birden çok değer depolamakbakın.

Sayfanın Başı

Arama Sihirbazı'nı kullanma

Arama Sihirbazı; Veri Sayfası görünümünde arama sütunu oluşturduğunuzda, Alan Listesi bölmesinden bir alanı Veri Sayfası görünümünde açık olan bir tabloya sürüklediğinizde ve tasarım görünümde Veri Türü sütununda Arama Sihirbazı'nı seçtiğinizde çağırılır. Sihirbaz arama sütunu oluşturmak için gerekli adımlarda size yol gösterir ve ilgili alan özelliklerini seçimlerinize uygun şekilde otomatik olarak ayarlar. Sihirbaz ayrıca, gerektiğinde, arama sütununu desteklemek üzere tablo ilişkileri ve dizinler de oluşturur.

Sihirbaz görüntülendiğinde, arama sütununu bir tablo veya sorguya mı, yoksa sizin girdiğiniz bir değer listesine mi dayandıracağınıza karar vermeniz gerekir. Çoğu zaman, veritabanınız uygun şekilde tasarlanmışsa ve bilgileriniz konulara göre tablolara ayrılmışsa, arama sütununa kaynak olarak bir tablo veya sorguyu seçmek istersiniz.

 • Bir tablo veya sorguya dayalı birden çok değerli arama oluşturma

  Birden çok değerli alan oluşturmak için Alan Listesi bölmesinden bir alanı sürüklediğinizde, aşağıdaki yordamın ilk iki adımı sizin için otomatik olarak gerçekleştirilir ve böylece üçüncü adımdan başlarsınız.

  1. Arama Sihirbazı'nda, Arama sütunu, değerleri tablo veya sorgudan alsın öğesini ve İleri düğmesini tıklatın.

  2. Listeden bir tablo veya sorgu seçin ve sonra İleri düğmesini tıklatın.

  3. Kullanılabilir Alanlar'ın altında, aramanıza dahil edilmesini istediğiniz alanı tıklatın.

  4. Tıklattığınız alanı Seçili Alanlar listesine taşımak için büyüktür simgesini (>) tıklatın.

  5. Aramanıza dahil etmek istediğiniz tüm alanlar Seçili Alanlar listesine ekleninceye kadar önceki iki adımı yineleyin. Sonra İleri düğmesini tıklatın.

  6. İsterseniz, arama öğelerinin üzerinde sıralanacağı bir ile dört arasında alan seçin ve sonra İleri düğmesini tıklatın. Arama öğelerini artan sıralamadan azalan sıralamaya döndürmek için Artan düğmesini tıklatın. Düğmenin adı Azalan olarak değişir. Geri dönmek için yeniden düğmeyi tıklatın. Devam etmek için İleri'yi tıklatın.

  7. Gerekirse, arama alanınızdaki sütunların genişliğini ayarlayıp İleri düğmesini tıklatın.

  8. Bu arama için birden çok değer depolamak istiyor musunuz? altında, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

   Not: Birden çok değer depolamayı etkinleştirmek için bu onay kutusunun seçilmesi gerekir.

  9. Son düğmesini tıklatın.

   Son düğmesini tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur.

  10. Tabloyu kaydetmek için düğme resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve sonra Kaydet'itıklatın.

 • Girdiğiniz değerlere dayalı birden çok değerli arama oluşturma

  1. Arama Sihirbazı'nda, İstediğim değerleri yazacağım öğesini ve sonra İleri düğmesini tıklatın.

  2. Sütun sayısını girin. Ardından, her değeri yazın. Sonraki sütunu veya satırı taşımak için SEKME tuşuna basın.

  3. Değerleri girmeniz bittiğinde, İleri düğmesini tıklatın.

  4. Adım 2 birden fazla sütun belirttiyseniz, her değerin benzersiz olarak tanımlamak için kullanacağı hangi sütun belirlemeniz gerekir. Kullanılabilir alanlar kutusunda, her değerin benzersiz olarak tanımlamak için kullanmak istediğiniz sütunu çift tıklatın.

   Not: 2. adımda birden fazla sütun belirtmediyseniz bu adım görüntülenmez.

  5. Arama Sihirbazı'nda, arama sütununuzun etiketini girin.

  6. Bu arama için birden çok değer depolamak istiyor musunuz? altında, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

   Not: Birden çok değer depolamayı etkinleştirmek için bu onay kutusunun seçilmesi gerekir.

  7. Son düğmesini tıklatın.

   Son düğmesini tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur.

  8. Tabloyu kaydetmek için düğme resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve sonra Kaydet'itıklatın.

   Birden çok değerli alanı oluşturduktan sonra, alan, tabloyu Veri Sayfası görünümünde görüntülediğinizde bir onay kutusu açılan listesi olarak görüntülenir.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanın tasarımını değiştirme

Birden çok değerli bir alan tasarımını değiştirme konusunda daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama sütunu birden çok değer depolamakmakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanlar sorgularda nasıl kullanılır?

Bir sorguda birden çok değerli bir alan kullanırken, içindeki değerler virgülle ayrılmış olarak birden çok değerli alanın tamamını mı, yoksa her değer için ayrı bir satır mı almak istediğinize karar vermeniz gerekir. Örneğin, çalışanlara sorun atamak için kullandığınız bir Atanan alanı içeren bir Sorunlar tablonuz olduğunu düşünelim. Aşağıdaki şekilde, Atanan alanını içeren bir sorgu hazırlayabilirsiniz:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat düğmesini tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Başlık alanını ve "Atanan" adlı birden çok değerli alanı sorgu kılavuzuna sürükleyin.

 7. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorgunun sonucu, bir sütunda sorun başlığı, ikinci sütunda birden çok değerli alan görüntülenerek, buradakine benzer şekilde görünür:

Başlık ve Atanan alanlarını gösteren sorgu sonucu


Atanan değerlerinin her birini ayrı bir satırda görünmesi için, Atanan adlı birden çok değerli alanı genişletilmiş olarak görmek istediğinizi varsayalım. Bunun için, buradaki sorgu kılavuzunda gösterildiği gibi Alan satırında "Atanan" sonuna ".Değer" dizesini ekleyerek Değer özelliğini belirtmeniz gerekir:

Başlık ve Atanan.Değeri'ni gösteren sorgu kılavuzu

Alan satırında Atanan belirttiğinizde, Access, sorguyu çalıştırdığınız zaman birden çok değerli alandaki değerlerin tümünü yalnızca tek bir satır içinde görüntüler. Ancak, Değer özelliğini, Atanan.Değeri'nde olduğu gibi kullandığınızda, Access, her değerin ayrı bir satırda görünmesi için, birden çok değerli alanı genişletilmiş biçimde görüntüler. Aşağıdaki gibi, tek değerleri görüntülemek için bir sorgu oluşturabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları (bu örnekte, "Atanan.Değeri" adlı birden çok değerli alan) sorgu kılavuzuna sürükleyin.

 7. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorgunun sonucu, bir sütunda sorun başlığı, ikinci sütunda Atanan.Değeri görüntülenerek, buradakine benzer şekilde görünür:

Başlık ve tek Atanan değerlerini gösteren sorgu sonucu

Sorgularda birden çok değerli alan kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: sorgularda birden çok değerli alan kullanma.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×