Birden çok değer depolamanıza izin veren arama sütunu ekleme veya bu alanı değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bazen, size gereken veriler başka bir tabloda saklanmaktadır. Örneğin, bir sorun izleme veritabanınız olduğunu ve sorun atadığınız çalışanları ve müteahhitleri izlemek istediğinizi düşünelim. Bu kişilerle ilgili bilgiler Kişiler tablosunda izlenmektedir. Adları bir açılan kutu veya bir liste kutusu denetiminde görüntüleyen birden çok değerli bir arama sütunu oluşturabilirsiniz. Sorun atamak istediğiniz kişileri seçtiğinizde, bunların kişi kimliği değerleri sorun kaydında saklanır.

Bu makalede, birden çok değerli arama sütununun ne olduğu ve bunların tablolara nasıl ekleneceği açıklanmaktadır. Bu makalede ayrıca varolan bir sütunun nasıl birden çok değerli bir arama sütununa dönüştürüleceği de anlatılmaktadır.

Nasıl arama programlı olarak bir tablodaki bir değeri başvuru makalesine bakın DLookup işlevibildirilmesini istiyorsanız. Birden çok değerli alanlar hakkında daha fazla bilgi için birden çok değerli alanlar için kılavuzunabakın.

Access'in önceki sürümleri de dahil olmak üzere veritabanı yönetim sistemlerinin çoğunda, bir alanda yalnızca bir değer depolayabilirsiniz. Microsoft Office Access 2007'den itibaren, konu atadığınız kişilerin listesi gibi birden fazla değer bulunduran alanlar da oluşturabilirsiniz. Office Access 2007'i kullanarak Windows SharePoint Services 3.0 listesinde depolanan bilgilerle çalışmanız ve bu listede Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında kullanılabilen çok değer içeren alan türlerinden birini kullanan bir alan bulunması gibi belirli durumlar için çok değer içeren alanlar uygundur.

Bu makalede

Birden çok değerli arama sütunu nedir?

Veri Sayfası görünümünde birden çok değerli arama sütunu oluşturma

Alan listesi bölmesini kullanarak birden çok değerli arama sütunu oluşturma

Tasarım görünümünde birden çok değerli arama sütunu oluşturma

Birden çok değerli Arama sütunları oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma

İlişkili değer ve görünen değer birden çok değerli arama sütunu anlama

Arama alanı özelliklerini Tanıtımı

Birden çok değerli alanı için arama sütunu tasarımını değiştirme

Birden çok değerli arama sütunu nedir?

Birden çok değerli arama sütunu bir tabloda bulunan ve değerleri başka bir tablodan veya değer listesinden alınan bir alandır. Birden çok değerli arama sütunu kullanarak, bir açılan kutu veya liste kutusu içinde seçenek listesi görüntüleyebilirsiniz. Seçenekler bir tablo veya sorgu tarafından sağlanabileceği gibi, sizin girdiğiniz değerler de olabilir. Arama sütunu birden çok değer içerdiği için, listede birden fazla öğe seçebilirsiniz.

Birden çok değerli arama sütunlarını, bir alanın Arama alanı özelliklerini ayarlayarak el ile veya Arama Sihirbazı'nı tamamlayarak otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Birden çok değerli arama sütunlarını oluştururken, olabildiğince Arama Sihirbazı'nı kullanmalısınız. Arama Sihirbazı işlemi basitleştirir, ilgili alan özelliklerini otomatik olarak doldurur ve ilgili tablo ilişkilerini oluşturur.

Birden çok değerli alan açılan kutusu

Birden çok değerli arama sütunlarını Veri Sayfası görünümünde veya Tasarım görünümünde oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde birden çok değerli arama sütunu oluşturma

Varsayılan olarak, bir tabloyu açtığınızda, Veri Sayfası görünümünde görünür. Veri Sayfası sekmesindeki Alanlar ve Sütunlar grubunda Arama Sütunu'nu tıklatarak birden çok değerli arama sütunu ekleyebilirsiniz. Böylece Arama Sihirbazı başlayarak, arama sütunu oluşturma sürecinde size yol gösterir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, arama sütununu oluşturmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın;  böylece tablo Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Arama Sütunu'nu tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

  Arama Sihirbazı başlatılır.

  Tablo/sorgu veya değer listesi seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

 5. Arama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, arama sütununu bir tablo veya sorgudaki değere mi, yoksa sizin yazacağınız değerlerden oluşan bir listeye mi dayandırmak istediğinizi karar vermeniz gerekir.

  En yaygın birden çok değerli arama sütunu türü, ilişkili bir tablo veya sorguda aranan değerleri gösteren listedir.

 6. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak öğrenmek için Arama Sihirbazı'nı kullanmabölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Alan Listesi bölmesini kullanarak birden çok değerli arama sütunu oluşturma

Birden fazla tablo içeren bir veritabanı kullanıyorsanız, Alan Listesi bölmesinden bir alanı sürükleyerek, birden çok değerli Arama alanı oluşturma işlemini başlatabilirsiniz. Alan Listesi bölmesi veritabanınızdaki diğer tablolarda bulunan kullanılabilir alanları görüntüler. Bu şekilde birden çok değerli bir arama alanı oluşturduğunuzda, Arama Sihirbazı otomatik olarak başlatılır ve sürüklediğiniz alan arama sütununuzdaki alanlardan biri olur.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, arama sütununu oluşturmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın;  böylece tablo Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

 5. Bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için o tablonun yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 6. İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.

 7. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı konuma bırakın.

  Alan Listesi bölmesinden alan eklemeye yarayan ekleme satırı

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 8. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak öğrenmek için Arama Sihirbazı'nı kullanmabölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde birden çok değerli arama sütunu oluşturma

Arama sütunlarını Veri Sayfası görünümünün yanı sıra Tasarım görünümünde de oluşturabilirsiniz. Tasarım görünümünde çalışırken, Veri Sayfası görünümünde kullandığınızla aynı Arama Sihirbazı'nı kullanarak arama sütunu oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Tasarım görünümünde alan özelliklerinin tümüne tam erişiminiz vardır ve böylece bu özellikleri doğrudan düzenleyebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, birden çok değerli arama sütununu eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Tablo tasarım kılavuzunda birinci kullanılabilir boş satırı bulun.

 5. Kullanılabilir ilk boş satırda, Alan Adı sütununu tıklatın ve birden çok değerli arama sütunu için bir alan adı yazın.

 6. Bu satırın Veri Türü sütununu tıklatın, oku tıklatın ve açılan listeden Arama Sihirbazı'nı seçin.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

  Tablo/sorgu veya değer listesi seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

 7. Arama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, arama sütununu bir tablo veya sorgudaki değere mi, yoksa sizin yazacağınız değerlerden oluşan bir listeye mi dayandırmak istediğinizi belirtin.

  En yaygın arama sütunu türü, ilişkili bir tablo veya sorguda aranan değerleri gösteren listedir.

 8. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak öğrenmek için Arama Sihirbazı'nı kullanmabölümüne bakın.

Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur. Alan özelliklerini, Tasarım görünümünün alt bölmesinde Alan Özellikleri altında görüntüleyebilirsiniz. Özellikle arama sütunu için geçerli olan özellikleri görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli arama sütunu oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma

Arama Sihirbazı şu durumlarda başlar: Veri Sayfası görünümünde arama sütunu oluşturduğunuzda, Alan Listesi bölmesinden bir alanı Veri Sayfası görünümünde açık olan bir tabloya sürüklediğinizde ve Tasarım görünümde Veri Türü sütununda Arama Sihirbazı'nı seçtiğinizde. Sihirbaz arama sütunu oluşturmak için gerekli adımlarda size yol gösterir ve ilgili alan özelliklerini seçimlerinize uygun şekilde otomatik olarak ayarlar. Sihirbaz ayrıca, gerektiğinde, arama sütununu desteklemek üzere tablo ilişkileri ve dizinler de oluşturur.

Sihirbazın ilk sayfasında, arama sütununu bir tablo veya sorguya mı, yoksa sizin girdiğiniz bir değer listesine mi dayandıracağınıza karar vermeniz gerekir. Çoğu zaman, veritabanınız uygun şekilde tasarlanmışsa ve bilgileriniz konulara göre tablolara ayrılmışsa, arama sütununun veri kaynağı olarak bir tablo veya sorguyu seçmeniz gerekir.

 • Bir tablo veya sorguya dayalı birden çok değerli arama oluşturma

  1. Arama Sihirbazı'nda, Arama sütunu değerleri bir tablo veya sorguda arasın öğesini ve İleri düğmesini tıklatın.

  2. Listeden bir tablo veya sorgu seçin ve sonra İleri düğmesini tıklatın.

  3. Kullanılabilir Alanlar'ın altında, aramanıza dahil edilmesini istediğiniz alanları tıklatın.

  4. Seçtiğiniz alanları Seçili Alanlar listesine geçirmek için "büyüktür" düğmesini (>) tıklatın. Tüm alanları Seçili Alanlar listesine geçirmek için çift "büyüktür" düğmesini (») tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

  5. İsteğe bağlı olarak, arama öğelerinin üzerinde sıralanacağı bir ile dört arasında alan seçin ve sonra İleri düğmesini tıklatın.

  6. Gerekirse, Arama alanınızdaki sütunların genişliğini ayarlayın ve İleri düğmesini tıklatın.

  7. Bu arama için birden çok değer depolamak istiyor musunuz? altında, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

   Not: Birden çok değer depolamayı etkinleştirmek için bu onay kutusunun seçilmesi gerekir.

  8. Son'u tıklatın.

   Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur.

  9. Tabloyu kaydetmek için düğme resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve sonra Kaydet'itıklatın.

   Klavye kısayolu CTRL + S

 • Girdiğiniz değerlere dayalı birden çok değerli arama oluşturma

  1. Arama Sihirbazı'nda, İstediğim değerleri yazacağım öğesini ve sonra İleri düğmesini tıklatın.

  2. Sütun sayısını girin. Ardından, her değeri yazın. Sonraki sütunu veya satırı taşımak için SEKME tuşuna basın.

  3. Değerleri girmeniz bittiğinde, İleri düğmesini tıklatın.

  4. Adım 2 birden fazla sütun belirttiyseniz, her değerin benzersiz olarak tanımlamak için kullanacağı hangi sütun belirlemeniz gerekir. Kullanılabilir alanlar kutusunda, her değerin benzersiz olarak tanımlamak için kullanmak istediğiniz sütunu çift tıklatın.

   Not: 2. adımda birden fazla sütun belirtmediyseniz bu adım görüntülenmez.

  5. Arama Sihirbazı'nda, arama sütununuzun etiketini girin.

  6. Bu arama için birden çok değer depolamak istiyor musunuz? altında, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

   Not: Birden çok değer depolamayı etkinleştirmek için bu onay kutusunun seçilmesi gerekir.

  7. Son'u tıklatın.

   Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur.

  8. Tabloyu kaydetmek için düğme resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve sonra Kaydet'itıklatın.

   Klavye kısayolu CTRL + S

 • Birden çok değerli alanı oluşturduktan sonra, alan, tabloyu Veri Sayfası görünümünde görüntülediğinizde bir onay kutusu açılan listesi olarak görüntülenir.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli arama sütununda bulunan ilişkili değeri ve görünen değeri anlama

Access tek değerli Arama alanlarını bir çok sürümde desteklemiştir. Birden çok değerli Arama alanlarıysa Office Access 2007 uygulamasında yenidir. Arama sütunu kullanmakta amaç, kimlik (veya başka bir yabancı anahtar değeri) gibi bir sayı görüntülenmesini, ad gibi daha anlamlı bir şeyle değiştirmektir. Örneğin, bir kişinin kimlik numarasını görüntülemek yerine, Access kişinin adını görüntüleyebilir. Kişi kimlik numarası ilişkili değerdir. Bir kaynak tabloda veya sorguda otomatik olarak kişi kimlik numarası aranır ve kişi adıyla değiştirilir. Kişi adı ise görünen değerdir.

Bir görünen değeri ve bir ilişkili değeri olan tek değerli Arama alanlarında olduğu gibi, birden çok değeri Arama alanlarının da kullanıcı arabiriminde görüntülenen görünen değerleri ve tabloda depolanan ilişkili değerleri vardır. Birden çok değerli alandaki her giriş için, ilişkili değer temel alınarak bir görünen değer "aranır".

Buna göre, Access genellikle, alanda depolanan ilişkili değerle aynı olmayan, aranan bir görünen değeri görüntüler. Örneğin, Genişletilmiş Kişiler adlı bir sorgudan gelen bir takım çalışan kimliği değerleri Atanan adında bir alanda depolanıyor olabilir. Bu çalışan kimliği değerleri ilişkili değerlerdir. Bununla birlikte, Atanan alanı bir Arama alanı olduğundan, Access sorgu sonuçlarında, aranan bir takım değerleri (bu örneğe göre kişi adlarını) görüntüler. Kişi adları görünen değerlerdir.

Görünen değerler bulunan veri sayfası ve ilişkili değerler bulunan veri sayfası

1. Görünen değerler.

2. İlişkili değerler.

Birden çok değerli bir arama alanının görünen değerleriyle ilişkili değerleri arasındaki farkın anlaşılması önemlidir. Görünen değerler varsayılan olarak, Veri Sayfası görünümünde otomatik olarak görüntülenir. Bununla birlikte, ilişkili değerler Arama alanında depolanan değerler olup, sorgu ölçütünde kullandığınız değerler ve Access'in diğer tablolarla birleştirmelerde varsayılan olarak kullandığı değerlerdir.

Sayfanın Başı

Arama alanı özelliklerine giriş

Arama alanı özelliklerini, Tasarım görünümünün alt bölmesinde Alan Özellikleri altında görüntüleyebilirsiniz. Özellikle arama sütunuyla ilgili olan özellikleri görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, arama sütununu eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Alan adı sütununda arama sütunun adını tıklatın.

 5. Alan Özellikleri'nin altında, Arama sekmesini tıklatın.

  Arama özellikleri görüntülenir.

  Birden çok değerli arama alanı özellikleri

(Görüntü Control) ilk özelliğinin değeri ayarladığınızda, kullanılabilir özellikler listesi seçiminizi yansıtacak şekilde değişir. Arama sütunu davranışını değiştirmek için arama alanı özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Arama sütunu oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullandığınızda, arama alanı özelliklerini sizin için sihirbaz tarafından ayarlandığını unutmayın.

Arama Alanı Özellikleri

Ayarlanacak özellik

Yapılacak işlem

Denetimi Görüntüle

Denetim türünü Onay Kutusu, Metin Kutusu, Liste Kutusu veya Açılan Kutu olarak ayarlama. Açılan Kutu arama sütunları için en çok kullanılan tercihtir.

Satır Kaynak Türü

Sütunun başka bir tablo veya sorgudan alınan değerlerle mi, yoksa sizin belirttiğiniz bir değer listesinden mi doldurulacağını belirleme. Ayrıca listeyi bir tablo veya sorgudaki alanların adlarıyla doldurmayı da seçebilirsiniz.

Satır Kaynağı

Tablo, sorgu veya arama sütunu için değerleri sağlayan değerler listesi belirtin. Satır kaynak türü özelliğini Tablo/Sorgu veya Alan listesiiçin ayarlandığında, bu özelliği bir tablo veya sorgu adını ya da sorgu temsil eden bir SQL deyimi ayarlamanız gerekir. Değer listesiniSatır kaynak türü özelliğini ayarladığınızda, bu özelliği noktalı virgülle ayrılmış değerler listesi içermelidir.

İlişkili Sütun

Arama sütunu tarafından saklanan değeri sağlayan satır kaynağındaki sütunu belirtme. Bu değer 1'den satır kaynağındaki sütunların sayısına kadar değişebilir.

Not: Saklanacak değeri sağlayan sütunun, görünen sütunla aynı sütun olması gerekmez.

Sütun Sayısı

Arama sütununda görüntülenebilecek satır kaynağındaki sütun sayısını belirtme. Hangi sütunların görüntüleneceğini seçmek için, Sütun Genişlikleri özelliğinde bir sütun genişliği belirtirsiniz.

Sütun Başları

Sütun başlıklarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme.

Sütun Genişlikleri

Her sütun için sütun genişliğini girme. Kimlik sütunu gibi, görüntülenmesini istemediğiniz bir sütun varsa, genişlik için 0 belirtin.

Liste Satırları

Arama sütununu görüntülediğinizde görünecek satır sayısını belirtme.

Liste Genişliği

Arama sütununu görüntülediğinizde görünecek denetimin genişliğini belirtme.

Listeye Sınırla

Listede bulunmayan bir değer girip giremeyeceğinizi belirleme.

Birden Çok Değere İzin Ver

Arama sütununun birden çok değerli alan kullanıp kullanmadığını ve birden çok değer seçilmesine izin verip vermeyeceğini belirtme.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Verme

Bir değer listesini temel alan bir arama sütununda öğeleri düzenleyip düzenleyemeyeceğinizi belirtme. Bu özellik Evet olarak ayarlanmışken, tek sütunlu bir değer listesini temel alan bir Arama alanını sağ tıklattığınızda, Liste Öğelerini Düzenle menü seçeneğini görürsünüz. Arama alanının birden fazla sütunu varsa, bu özellik dikkate alınmaz.

Düzenle Formu Öğelerini Listeleme

Bir tablo veya sorguyu temel alan bir arama sütunundaki liste öğelerini düzenlemek için kullanılacak varolan bir form belirtme.

Yalnızca Satır Kaynak Değerlerini Göster

Birden Fazla Değere İzin Ver özelliği Evet olarak ayarlandığında, yalnızca, geçerli satır kaynağıyla eşleşen değerleri gösterme.

Bir arama sütunundaki ilişkili değer İlişkili Sütun özelliğiyle belirlenir. Bir arama sütunundaki görünen değer, Sütun Genişlikleri özelliğinde sıfırdan farklı genişlikte gösterilen sütun veya sütunlardır.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli bir alan için arama sütununun tasarımını değiştirme

Birden çok değerli bir arama sütununun tasarımını değiştirmek için, bir istisna dışında Arama alanı özelliklerini Tasarım görünümünde düzenlemeniz gerekir. Arama sütunu tek sütunlu bir değer listesini temel alıyorsa ve Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver özelliği Evet olarak ayarlanmışsa, değer listesini Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde, birden çok değerli arama sütunu sağ tıklatıp ardından Liste Öğelerini Düzenle'yi tıklatarak değiştirebilirsiniz.

Değer listesine dayalı olan birden çok değerli bir arama sütununun değer listesini düzenleme

Değer listesine ekleme yapabilir, değer listesini değiştirebilir veya varsayılan değer ayarlayabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, çok değer içeren alanın bulunduğu tabloyu çift tıklatın.

  Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Birden çok değerli arama sütununda herhangi bir hücreyi sağ tıklatın.

 5. Liste Öğelerini Düzenle seçeneğini tıklatın.

 6. Değer listesini değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

Değer listesine dayalı birden çok değerli arama sütununu, tablo veya sorguya dayalı birden çok değerli arama sütununa dönüştürme

 1. Önce, varolan değer listesine dayalı birden çok değerli alanı silin.

  1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

  2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

  3. Tabloyu Tasarım görünümünde açın.

  4. Tasarım kılavuzunda çok değer içeren alanı seçin.

   Alanı seçmek için, alanın satır seçicisini tıklatın.

  5. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Satır Sil'i tıklatın.

   Tasarım sekmesinde Araçlar grubu

   Bir onay istemi görünür.

  6. Onay istemi görüntülendiğinde, alanı ve içerdiği tüm verileri silmek için Evet'i tıklatın. İptal etmek için Hayır'ı tıklatın.

 2. Şimdi, yeni birden çok değerli alanı oluşturun.

  Yeni birden çok değerli alan oluşturmak için veri sayfası görünümünde birden çok değerli arama sütunu oluşturmabölümüne bakın.

Birden çok değerli arama sütununun tasarımını değiştirme

Birden çok değerli arama sütunu değiştirmek için tabloyu Tasarım görünümünde açın ve arama alanı özelliklerini değiştirin. Arama alanı özellikleri hakkında daha fazla bilgi için alan özellikleri arama Tanıtımıbölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×