Bir yayını bir Word belgesi olarak kaydetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir Word belgesine yayımcıya ait bilgileri getirebilirsiniz. Örneğin, yayınınızı büyük miktarda yeniden kullanmak istediğiniz metin içeriyorsa, Word belgesi olarak yayınınızdaki metnin kaydedebilirsiniz. Veya bir sayfayı Word belgenizde kitap kapağı olarak kullanmak istediğiniz Publisher'da tasarlanmış varsa, Word belgesine sayfa yapıştırın ve ardından Word'den belgeyi yazdırma.

Not: Word'e bir bölümünü veya tümünü yayınınızın verebilirsiniz ancak yayınınızın tamamını kaydedemezsiniz — tüm metni, grafikleri ve düzeni — bir Word belgesindeki bir adımda.

Bu makalede

Yayınınızı Word ortamına verme yolları

Metni yayınınızdaki bir Word belgesi olarak kaydetme

Kopyalama ve sayfada bir sayfayı veya nesneleri yapıştırma

Sayfa, iki karşılıklı sayfaları veya nesneleri sayfada bir resim dosyası olarak kaydetme

Yayınınızı Word ortamına verme yolları

Word'e bir bölümünü veya tümünü yayınınızın vermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

 • Metni yayınınızdaki bir Word belgesi olarak kaydetme     Bülten veya büyük miktarda Word'de kullanmak istediğiniz metni içeren bir yayını için bu yöntemi kullanın. Yayınınızı geçerli kaydedilen dosyayı Word'de açmak için Word sürümünüze ait dosya biçiminde kaydedin. Word'ün önceki sürümlerinde kaydedilen dosyayı açmak için Word 97-2003 dosya biçiminde kaydedin.

 • Kopyala ve sayfada bir sayfayı veya nesneleri yapıştırma     Broşür, antetli sayfalar veya Word'e getirin ve üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz yayını için bu yöntemi kullanın. Yayınınızdaki bir nesneyi, nesneleri seçimini veya sayfa kopyalama ve Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) biçiminde bir Word belgesine yapıştırın.

 • Sayfa, iki karşılıklı sayfaları veya nesneleri sayfasına resim dosyası olarak kaydetme     Bir Word belgesine eklediğiniz bir resim dosyasını oluşturmak için bu yöntemi kullanın. Olası kullanan bir takvim, bir kitap kapağı veya içeren bir tablo veya Word'de değişiklik yapmak gereksinim duymadığınız bir yayın içerir.

Sayfanın Başı

Metni yayınınızdaki bir Word belgesi olarak kaydetme

Yayınınızı Word belgesi olarak kaydederseniz, yerleşik dönüştürücü seçilen dosya türünü yalnızca metin destekler söyleyen bir ileti görüntüler. Metin ve yazı tipi biçimlendirmesi (yazı tipi, boyutu, stilini, altı çizili, renk ve efektler) korunur. Bununla birlikte, tasarım gibi grafik öğeleri ve sütunları korunmaz.

Metni bir yayında Word belgesi olarak kaydettiğinizde, en iyi sonuçları için ipuçları

 • Metin kutusunun sınırlarını yayınınızda çakışmadığından emin olun.

 • Üstbilgiler, altbilgiler ve sayfa numaralarını, yayınınızı kaydetmek, ancak üstbilgi ve altbilgi işlevselliği değil korunur. Üstbilgileri ve altbilgileri değiştirmek istiyorsanız, belgeyi kaydedin ve sonra Word belgesine üstbilgi ve altbilgi ekleme.

 • Sayfa sonlarını yayındaki dikkate alınmaz. Kaydettikten sonra Word belgesinde sayfa sonları ekleyebilirsiniz.

 • Yayınınızdaki grafikler korunmaz. Yayından grafik eklemek isterseniz, grafikleri kopyalama ve bunları ayrı ayrı Word belgesine yapıştırın.

Yayınınızı bir Word belgesi olarak kaydetme

 1. Word belgesi olarak kaydetmek istediğiniz Publisher yayını açın.

 2. Dosya > Farklı Kaydetve Word belgesini kaydetmek istediğiniz konuma gidin.

 3. Dosya adı kutusuna, Word belge için bir ad yazın.

 4. Kayıt türü listesinde, Word için kaydetmek istediğiniz sürümü seçin. Word'ün önceki sürümlerinde sürüm numarasını içerir; Word belgesi için Word 2016, Word geçerli sürümü için seçin.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Sayfanın Başı

Kopyalama ve sayfada bir sayfayı veya nesneleri yapıştırma

Tek bir nesne, nesneleri seçimini veya tüm nesnelerin bir sayfaya yayınınızdaki kopyalayın ve bunları HTML biçiminde Word belgesine yapıştırın. HTML biçiminde yapıştırdığınızda, biçimlendirme ve metin stilleri korunur ve herhangi bir nesne veya Word belgesine yapıştırın metin değişiklik yapabilirsiniz.

HTML biçiminde Word belgesine nesneleri yapıştırdığınızda en iyi sonuçları için ipuçları

 • Başka bir sayfada bir metin kutusuna akar metin içeren bir yayın sayfasına kopyalarsanız, metni hiçbiri Word belgesine yapıştırılır. En iyi sonuçları elde etmek için yalnızca sayfaları akan metin içeren başka bir sayfaya kopyalayın.

 • Yayınınızdaki bir sayfanın tamamını kopyalarsanız, kenar boşlukları ve sayfa yönlendirmesi Word belgesinde değiştirmeniz gerekebilir. Önce veya Word belgesine sayfa yapıştırdıktan sonra bunu yapabilirsiniz.

 • Yayınınızı, tablonuzun sayfasında düzenini korumak için nesneleri yayınınızdaki resim dosyası olarak kaydedin takvim gibi bir tablo içeriyorsa.

  Not: Bu yöntem düzenini korur, ancak Word belgesini tabloda değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

 • Birkaç nesneyi kopyalamak isterseniz, bu nesnelerin ilk kopyalamadan önce gruplandırılacak kolay bulabilirsiniz.

  1. Tıklatıp grubunda istediğiniz nesnelerin çevresinde bir seçim kutusuna sürükleyin.

  2. Çizim Araçları biçimi veya Resim araçları biçim sekmesinde grubutıklatın.

   (Publisher 2007'de seçim kutusunun sağ alt köşesinde Nesneleri Gruplandır Düğme resmi tıklatın.)

 • Yayınınızın birden çok sayfa varsa, sayfanın tamamını, ancak yayının tamamını aynı anda kopyalayabilirsiniz. Çok sayfalı yayına iki sayfaya yayılan görüntülüyorsanız ( Görünüm menüsünde, İki sayfaya yayılantıklatın), aynı anda iki karşılıklı sayfaları kopyalayabilirsiniz.

 • Metni dikey olarak görüntülenir (yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarıya) Word belgesinde yatay yönlendirmeli yayınınızdaki görüntülenir. Yapıştırdıktan sonra Word belgesinde metin yönlendirmesini değiştirebilirsiniz.

  1. Word'de, değiştirmek istediğiniz metni içeren metin kutusunu tıklatın.

  2. İstediğiniz yönlendirmeye ulaşana kadar Metin kutusu araçlarıaltında Biçim sekmesinde, metin grubunda Metin yönü art arda tıklatın.

Word'e bir sayfayı veya nesneleri kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz Publisher nesneleri seçin.

  Not: Sayfanın tamamını seçmek için yayınınızda boş bir alanı tıklatın veya kazıma alanıtıklatın ve sonra Ctrl + A'ı tıklatın.

 2. Sağ tıklatın ve sonra da Kopyala' yı tıklatın.

 3. Word belgesini açın.

 4. Sayfadaki nesneleri, sağ tıklatıp ardından yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırın.

 5. Tüm nesneleri veya sayfaları yapıştırılan kadar 1-4 arası adımları yineleyin.

Sayfanın Başı

Sayfa, iki karşılıklı sayfaları veya nesneleri sayfada bir resim dosyası olarak kaydetme

Tek bir nesne, nesneleri seçimini, sayfanın tamamının veya iki sayfaya yayılan yayınınıza resim dosyası olarak kaydedin ve sonra bu resmi Word belgesine ekleyin.

Not: Yayın metni veya bu yöntemi kullandığınızda, Word belgesine ekleme nesneler için değişiklik yapamazsınız.

Nesneleri veya sayfaları resim dosyaları olarak yapıştırdığınızda en iyi sonuçları için ipuçları

 • Yayınınızdaki bir sayfayı veya iki sayfaya yayılan kaydederseniz, kenar boşlukları ve sayfa yönlendirmesi Word belgesinde değiştirmeniz gerekebilir. Önce veya Word belgesine resim dosyasını ekledikten sonra bunu yapabilirsiniz.

 • Yayınınızın birden çok sayfa varsa, sayfanın tamamını, ancak yayının tamamını aynı anda kaydedebilirsiniz. Çok sayfalı yayına iki sayfaya yayılan görüntülüyorsanız ( Görünüm menüsünde, İki sayfaya yayılantıklatın), aynı anda iki karşılıklı sayfaları kaydedebilirsiniz.

 • En iyi sonuçları elde etmek için nesneleri görüntüleme ve yazdırma veya yayınınızın Word'deki sayfadan, PNG Taşınabilir Ağ Grafik biçimi, JPEG Dosya değişim biçimiveya Geliştirilmiş meta dosyası biçimi seçerek nesneleri kaydedin. en yüksek çözünürlüğü ve yüksek kaliteli yazdırma veya ticari (300 dpi) tuşlarına basın, seçme ve nesne veya sayfa Word belgenize yapıştırın.

Notlar: 

 • Kendi çözümleme küçüktür 600 nokta / inç (dpi) olabilir bazı PNG veya JPEG resimleri zaten, sıkıştırılmış olabilir.

 • Geliştirilmiş Meta dosyası 96 dpi olarak kaydedilir.

Sayfa, iki karşılıklı sayfaları veya nesneleri yayınınızdaki Word'e resim olarak ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak kaydetmek istediğiniz öğeleri seçin:

  • Dosya > tüm sayfayı veya iki karşılıklı sayfaları resim olarak kaydetmek için Kaydet .

  • Resim, WordArt'ı, şekli veya kaydetmek istediğiniz nesneler grubunu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde resim olarak Kaydet seçeneğini tıklatın.

 2. Kayıt türü listesinde, PNG Taşınabilir Ağ Grafik biçimi veya JPEG Dosya değişim biçimigibi bir resim biçimi seçin.

 3. Resim biçimi ( Değiştir düğmesi farklı Kaydet iletişim kutusunda sağlanır) birden çok çözünürlüğü destekliyorsa, Değiştir' i tıklatın, istediğiniz çözümleme seçeneğini seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Not: Yüksek kaliteli yazdırma veya ticari tuşlarına basın (300 dpi)en iyi sonuçları elde etmek için seçin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

 5. Word belgesini açın ve ardından resmi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 6. Ekle > Resim'e tıklayın.

 7. Resim Ekle iletişim kutusunda, dosyayı kaydettiğiniz için göz atın, dosyayı tıklatın ve Ekle' yi tıklatın.

 8. Tüm nesneleri veya sayfaları eklediğiniz kadar 1-7 arası adımları yineleyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×