Bir Web hizmetine veri bağlantısı ekleme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Web hizmetini sorgulayabilen veya bu hizmete verileri gönderen form şablonunuza bir veya birden fazla ikincil veri bağlantısı ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Genel Bakış

Uyumluluk konuları

Başlamadan önce

Veri sorgulama bağlantısı ekleme

Veri gönderme bağlantısı ekleme

Genel Bakış

İkincil veri bağlantısı, form şablonuna eklediğiniz dış veri kaynağına yapılan her türlü veri bağlantısıdır. Bu veri bağlantısı, bir veritabanı, Web hizmeti veya bağlantı kitaplığındaki ayarları temel alan bir form şablonu tasarladığınızda oluşturulan ana veri bağlantısından farklıdır. İkincil veri bağlantısı ancak, ana veri bağlantısı üzerinden veri sorgulayamadığınızda veya veri gönderemediğinizde eklenir.

Bir ikincil veri bağlantısını XML Şemaları Web hizmeti için karşılık gelen sorguları verileri, Microsoft Office InfoPath veri kaynağı ikincil bir veri alanlarını ve gruplarla oluşturduğu form şablonunuzu eklediğinizde. XML şemasını ikincil veri kaynağındaki verileri yapısını aynı olması gerektiğinden, var olan alan veya grup ikincil veri kaynağında değişiklik yapamazsınız. Form şablonunuz için veri gönderme bağlantısı eklediğinizde, kullanıcıların kendi form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunu yapılandırın ve form şablonunuzu temel alan formlar için Gönder seçeneklerini yapılandırma.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

tarayıcıyla uyumlu form şablonu kullanıcıların değişen bilgiyi kendi form verileriyle birlikte Microsoft ADO.NET DataSet kabul eden bir Web hizmetine göndermelerine izin verecek şeklide veri gönderme bağlantısını yapılandıramazsınız. Değişen bilgi kullanıcının veritabanında depolanmış bilgilere yaptığı değişikliklerden oluşur. Veri tabanı kullanıcıları veritabanına bağlamak için bir Web hizmeti kullanır. ADO.NET veritabanındaki bilginin nasıl güncelleştirileceğini belirlemek için değişen bilgiyi kullanabilir. Web hizmetinin veri tabanını güncelleştirmek için değişen bilgi isteyip istemeyeceğini, Web hizmeti yöneticinize sorun. İstiyorsa, sadece InfoPath kullanarak formları doldurulabilen bir form şablonu tasarlamalısınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuza ikincil bir veri bağlantısı eklemeden önce, Web hizmeti yöneticinizden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:

 • Web hizmetinin konumu.

 • Web hizmetinin bire bir belge stili kodlaması kullandığının doğrulanması. InfoPath, yalnızca bire bir belge stili Web hizmetlerini kullanabilir.

 • Söz konusu form şablonunu temel alan formlara veri gönderen veya bu formlardan verileri alan Web hizmet işleminin adı.

Sayfanın Başı

Veri sorgulama bağlantısı ekleme

Kullanıcıların form şablonunuzu kullanarak bir Web hizmetindeki verileri sorgulamalarına izin vermek için form şablonunda aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. İkincil bir veri bağlantısı ekleyin.

 2. Form şablonunu ikincil veri bağlantısını kullanacak şekilde yapılandırın.

1. Adım: İkincil bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Yani bir bağlantı oluştur'u, Veri al'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Verilerinizi nereden almak istiyorsunuz öğesinin altında Web hizmeti'nin ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetinin yerini yazın ve İleri'yi tıklatın.

  Not: Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, İşlem seç listesinde önce verileri forma döndüren Web hizmeti işlemini, ardından İleri'yi tıklatın .

 7. Veri Bağlantı Sihirbazı, Web hizmetinin şemasında bilinmeyen bir öğeyle karşılaşırsa, sihirbazın bir sonraki sayfasında ana veri kaynağına eklenecek alanları ve grupları belirlemek üzere her bir parametre için örnek değerler belirtmeniz istenebilir.

  Nasıl?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntılar

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 8. Formun ağ ile bağlantılı olmadığı durumlarda sorgu sonuçlarının kullanılabilir olmasını istiyorsanız, Form şablonunda verilerin bir kopyasını depola onay kutusunu işaretleyin.

  Güvenlik Notu: Bu onay kutusu seçilmesi, sorgu sonuçlarının form şablonunda depolanmasını sağlar. Veriler form şablonunda depolandığından, formları dolduran kullanıcıların bilgisayarları ağa bağlı olmasa bile, kullanıcılar bu verileri kullanabilir. Bu veri bağlantısından önemli veriler alıyorsanız, bilgisayarın kaybolması veya çalınması durumunda verilerin korunmasına yardımcı olmak için bu özelliği devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

 9. İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, veri sorgu bağlantısı için tanımlayıcı bir ad yazın.

 11. Form şablonunu temel alan formların açıldıkları zaman verileri otomatik olarak alacak şekilde etkinleştirmek için, Form her açıldığında otomatik olarak veri al onay kutusunu işaretleyin.

 12. Özet bölümündeki bilgileri doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

 13. Kapat'ı tıklatın.

Adım 2: İkincil veri bağlantısını kullanmak için form şablonunu yapılandırma

Bir form şablonuna sorgu veri bağlantısı eklediğinizde, varsayılan olarak, bu form şablonunu temel alan formlar bir kullanıcı tarafından açıldıklarında veri bağlantısını kullanırlar. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak form şablonunuzu sorgu veri bağlantısını kullanacak şekilde de yapılandırabilirsiniz:

 • Kural ekleme    Her Kuraldaki koşul gerçekleştiğinde sorgu veri bağlantısını kullanmak için bir kural yapılandırabilirsiniz.

 • Ekle düğmesini    Sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için tıklatabileceği form şablonu için bir düğme ekleyebilirsiniz.

 • Özel kod kullanın    Bir kuralı veya düğmesi ekleyemezsiniz, sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için özel kod kullanabilirsiniz. Özel kod kullanarak özel kod oluşturmak için geliştirici gerektirir.

Kural ekleme

Kural koşulunun her yerine getirilişinde sorgu veri bağlantısındaki forma bir kural ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam form şablonunuz için bir sorgu veri bağlantısı oluşturduğunuzu ve söz konusu veri bağlantısındaki verileri görüntülemek için form şablonunuz üzerinde bir denetim yapılandırdığınızı varsayar.

 1. Form şablonunda birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından alınan verileri görüntülemek istediğiniz denetimin bulunduğu görünüme gitmek için, Görünüm menüsünde Görünüm adı'nı tıklatın.

 2. Kural eklemek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 3. Veri sekmesini tıklatın.

 4. Doğrulama ve Kurallar öğesinin altında Kurallar'ı tıklatın.

 5. Kurallar iletişim kutusunda, Ekle seçeneğini tıklatın.

 6. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

 7. Kuralın işlemesi gereken koşulu belirtmek için, Koşul Ayarla'yı tıklatın ve ardından koşulu girin. Bu koşul oluştuğunda kural işleyecektir. Koşul ayarlamadığınız takdirde, kullanıcı denetimdeki değeri her değiştirdiğinde ve sonra imlecini ilgili denetimden uzaklaştırdığında kural işler.

 8. Eylem Ekle'yi tıklatın.

 9. Eylem listesinde Veri bağlantısı kullanarak sorgula'yı tıklatın.

 10. Veri bağlantısı listesinde, kullanmak istediğiniz sorgu veri bağlantısının ardından açık iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Düğme ekleme

Kullanıcılarınızın bu sorgu veri bağlantısını kullanmak üzere tıklatmaları için form şablonunuza bir düğme ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam form şablonunuz için bir sorgu veri bağlantısı oluşturduğunuzu varsaymaktadır.

 1. Form şablonunda birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından alınan verileri görüntülemek istediğiniz denetimin bulunduğu görünüme gitmek için, Görünüm menüsünde Görünüm adı'nı tıklatın.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Form şablonunuza bir düğme denetimi sürükleyin.

 4. Az önce form şablonunuza eklediğiniz düğmeyi çift tıklatın.

 5. Genel sekmesini tıklatın.

 6. Eylem listesinde Yenile'yi tıklatın.

 7. Etiket kutusunda, form şablonunuzun üstündeki düğmede görünmesini istediğiniz adı yazın.

 8. Ayarlar'ı tıklatın.

 9. Yenile iletişim kutusunda, İkincil bir veri kaynağı'nı tıklatın.

 10. İkincil veri kaynağı seç listesinde, önce sorgu veri bağlantısıyla ilişkili ikincil veriyi, ardından açık olan iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısı ekleme

Kullanıcıların form şablonunuzu temel alan formları bir Web hizmetine göndermelerini sağlamak için önce verileri gönderen form şablonunuza ikincil bir veri bağlantısı ekleyin ve sonra form şablonunu kullanıcıların form verilerini göndermelerine izin verecek şekilde yapılandırın.

1. Adım: İkincil bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda sırasıyla Yeni bağlantı oluştur, Veri Gönder ve İleri'yi tıklatın.

 4. Verilerinizi nasıl göndermek istersiniz öğesinin altında önce Web hizmetine seçeneğinin ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, kullanıcılarınızın verilerini gönderecekleri Web hizmetinin konumunu yazıp İleri'yi tıklatın.

  Not: Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. İşlem seç listesinde form verisini alacak Web hizmeti işlemini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetindeki her parametre için formdaki hangi verilerin gönderileceğini seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  Bir alan veya gruptaki verileri gönderme

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçenekleri altında Alan veya grup'u tıklatın.

  3. Düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

  4. Alan veya grup seç iletişim kutusunda, verilerini göndermek istediğiniz alan veya grubu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  5. Ekle kutusunda, yalnızca bu alandaki verileri ve alanın veya grubun alt öğelerini göndermek için Yalnızca metin ve alt öğeler'i tıklatın veya alan adını, alandaki verileri ve seçili alan veya gruptaki alt öğeleri göndermek için XML alt ağacı (seçili öğeyi de içerir) seçeneğini tıklatın.

  Formdaki verilerin tümünü gönderme

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  Verileri dize olarak gönderme

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  3. Verileri dize olarak gönder onay kutusunu seçin.

   Not: Bu onay kutusunu genellikle dijital olarak imzalanmış verileri göndermek için kullanırsınız. Çoğu durumda, bu onay kutusu boş bırakılır.

  ADO.NET DataSet nesneleri hakkında teknik not

  Web hizmeti için bir ADO.NET DataSet nesnesi gerekmekteyse, bu veri bağlantısını yapılandırırken bir dataset düğümü seçin. ADO DATASet nesnesi gerektiren bir Web hizmetine veri bağlantısı için başka türde herhangi bir düğüm kullanırsanız, gönderme işlemi başarısız olur.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın.

 10. Özet bölümündeki bilgileri doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

 11. Kapat'ı tıklatın.

İkincil veri gönder bağlantısını ekledikten sonra form şablonunuzu kullanıcıların form verilerini bu veri gönder bağlantısını kullanarak göndermelerini sağlayacak şekilde yapılandırın.

Adım 2: Form şablonunda göndermeyi etkinleştirme

Form şablonunu kullanıcıların form verilerini göndermelerine olanak tanıyacak şekilde yapılandırdığınızda, InfoPath Standart araç çubuğuna Gönder düğmesini, Dosya menüsüne ise Gönder komutunu ekler. Form şablonunuzdaki gönderme seçeneklerini aşağıdaki yollar aracılığıyla özelleştirebilirsiniz:

 • Gönder düğmesinde ve Gönder komutunda görünen metni değiştirin.

 • Gönder düğmesi ve Gönder komutunun klavye kısayollarını değiştirin.

 • Formlarını gönderdiklerinde kullanıcılarınıza görüntülenecek özel iletiler oluşturma.

 • Form gönderildikten sonra, formun açık kalmasını, formun kapanmasını veya başka boş bir form açılmasını belirtme.

 • Araçlar menüsünde Gönderme Seçenekleri'ne tıklayın.

 • Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda, Kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçip, önce Form verilerini tek bir hedefe gönder'i, ardından listeden Web Hizmeti öğesini tıklatın.

 • Gönderme için bir veri bağlantısı seç listesinde, önceki adımlarda oluşturduğunuz Web Hizmetine yönelik veri gönder bağlantısının adını tıklatın.

  1. Kullanıcılar formu doldururken Standart araç çubuğunda gösterilen Gönder düğmesinin ve Dosya menüsünde yer alan Gönder komutunu adını değiştirmek için, yeni adı Gönderme Seçenekleri iletişim kutusundaki Resim Yazısı kutusuna yazın.

   İpucu: Bu düğme ve komut için klavye kısayolu atamak istiyorsanız, yazın ve işareti (&) klavye kısayolu olarak kullanmak istediğiniz karakteri önce. Örneğin, ALT + B Gönder düğmesi ve komutu klavye kısayolu atamak için & Gönderyazın.

 • Formunuzu dolduranların Gönder komutunu veya Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesini kullanmasını istemiyorsanız, Gönder menü öğesini ve Gönder araç çubuğu düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

  1. Varsayılan olarak, kullanıcılar formu gönderdikten sonra InfoPath formu açık tutar ve formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirten bir ileti görüntüler. Bu varsayılan davranışı değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kullanıcı tamamlanmış bir formu gönderdikten sonra formu kapatmak veya yeni boş bir form oluşturmak için, Gönderdikten sonra listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

   • Formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirtecek özel bir ileti oluşturmak için Özel iletiler kullan onay kutusunu seçin, sonra Başarılı olduğunda ve Hatalı olduğunda kutularına iletilerinizi yazın.

    İpucu: Formu gönderemeyen kullanıcılara ne yapacaklarını bildirmek için Hatalı olduğunda kutusuna yazacağınız iletiyi kullanın. Örneğin, kullanıcılara formlarını kaydetmelerini ve diğer yönergeler için başka birisine danışmalarını önerebilirsiniz.

   • Kullanıcılar formu gönderdikten sonra bir ileti görüntülenmesini istemiyorsanız, Başarı ve hata iletileri göster onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×