Bir Web hizmeti veri bağlantısı ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Sorgu ya da verilerini Web hizmetine gönderme, form şablonunuz için bir veya daha fazla ikincil veri bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Başlamadan önce

Sorgu veri bağlantısı ekleme

Veri gönderme bağlantısı ekleme

Genel Bakış

Bir ikincil veri bağlantısını herhangi bir form şablonuna ekleme bir dış veri kaynağına veri bağlantısıdır. Bu veri bağlantısını bir veritabanı, Web hizmeti veya bağlantısı kitaplığındaki ayarları temel alan bir form şablonu tasarladığınızda oluşturduğunuz ana veri bağlantısını farklıdır. Yalnızca yapamazsınız sorgu veya verileri ana veri bağlantısı aracılığıyla gönderme ikincil veri bağlantısı ekleyin.

Bir ikincil veri bağlantısını XML Şemaları Web hizmeti için karşılık gelen sorguları verileri, Microsoft Office InfoPath veri kaynağı ikincil bir veri alanlarını ve gruplarla oluşturduğu form şablonunuzu eklediğinizde. XML şemasını ikincil veri kaynağındaki verileri yapısını aynı olması gerektiğinden, var olan alan veya grup ikincil veri kaynağında değişiklik yapamazsınız. Form şablonunuz için veri gönderme bağlantısı eklediğinizde, kullanıcıların kendi form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunu yapılandırın ve form şablonunuzu temel alan formlar için Gönder seçeneklerini yapılandırma.

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Veri gönderme bağlantısı Gönder kullanıcılara form verilerini birlikte bilgileri Microsoft ADO.NET DataSet kabul eden bir Web hizmetinden değiştirme izin verecek şekilde tarayıcıyla uyumlu form şablonu yapılandırma yapamazsınız. Bir veritabanında depolanan veriler için bir kullanıcının yaptığı değişikliklerin bilgilerini değiştirme oluşur. Veritabanını bir Web hizmeti kullanıcıları veritabanına bağlanmak için kullanır. ADO.NET bilgilerini değiştirme veritabanındaki verileri güncelleştirmek nasıl saptamak için kullanabilirsiniz. Web hizmeti veritabanını güncelleştirmek için bilgilerini değiştirme gerekip gerekmediğini Web hizmeti yöneticinize başvurun. Varsa, kimlerin formları InfoPath kullanarak doldurulabilir bir form şablonu tasarlama.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuz için bir ikincil veri bağlantısını eklemeden önce Web hizmeti yöneticisinden aşağıdaki bilgiler gerekir:

 • Web hizmeti konumu.

 • Doğrulama Web hizmeti belge/metin sabiti kodlama stilini kullanır. InfoPath yalnızca belge/metin sabiti stili Web Hizmetleri kullanılmasına neden olabilir.

 • Veri gönderip bu form şablonunu temel alan formları'ndan veri alma Web hizmeti işlemini adı.

Sayfanın Başı

Sorgu veri bağlantısı ekleme

Kullanıcıların, form şablonunuzu kullanarak bir Web hizmetinden alınan sorgu verileri sağlamak için form şablonunda aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. Bir ikincil veri bağlantısı ekleyin.

 2. Bir ikincil veri bağlantısını kullanmak için form şablonunu yapılandırın.

Adım 1: ikincil veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Veri bağlantıları' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantıları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda Yeni bir bağlantı oluştur' u tıklatın, Veri Al'ıve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Nereden verilerinizi almak istediğinizaltında Web hizmeti tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasında, Web hizmeti konumunu yazın ve İleri' yi tıklatın.

  Not: Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' ı tıklatın, arama, arama sağlayıcısı veya bir hizmet tarafından isteyip istemediğinizi belirtmek istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin sağlanan, arama anahtar sözcüğü girin ve Ara' yı tıklatın. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. Bir işlem seçin listesinde sihirbazın sonraki sayfasında, veri formuna döndüren Web hizmeti işlemini tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 7. Bilinmeyen bir öğe şemasında Web hizmeti veri bağlantısı Sihirbazı karşılaşıyorsa, sihirbazın sonraki sayfasında, hangi alanları veya ana veri kaynağına ekleneceği grupların belirlemek her parametre için örnek değerleri belirtmek için isteyebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tabloda bir parametre seçin ve Örnek değer Ayarla'ıtıklatın.

  2. Örnek değer kutusunda kullanıcı için bu alanı kullanın ve sonra Tamam' ı tıklatın, bir değer yazın.

  3. Parametreler tablosundaki her parametre için bu adımları yineleyin ve sonra İleri' yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmeti veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath Web hizmetine bağlanır ve Web hizmeti Açıklama Dili (WSDL) dosyası ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şema içerir. Web hizmeti için InfoPath bu dosyayı göndererek isteği yanıtlar. InfoPath form şablonuna ikincil veri kaynağı için uygun alanları ve grupları eklemek için bu dosyadaki bilgileri kullanır. InfoPath WSDL dosyasında bilinmeyen öğe türüne bulursa, InfoPath bilinmeyen bir öğe türü tanımını belirlemek için örnek veriler kullanır ve sonra uygun alanlar ve gruplar için ikincil veri kaynağı ekler.

 8. Form ağa bağlı değilken kullanılabilmesi için sorgu sonuçlarını isterseniz, form şablonunda verilerin bir kopyasını depola onay kutusunu seçin.

  Güvenlik Notu: Bu onay kutusunu seçme sorgusu sonuçları form şablonunda depolar. Form şablonunda verilerin depolandığı için kendi bilgisayarlarına bir ağa bağlı değilken bile, kullanıcıların dolduracağı, formlarda kullanılabilir. Bu veri bağlantısından hassas veri alıyorsanız, bilgisayarınızda kaybolabilir veya çalınması durumunda verileri korunmasına yardımcı olmak için bu özelliği devre dışı isteyebilirsiniz.

 9. İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın sonraki sayfasında, sorgu veri bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın.

 11. Otomatik olarak açıldıklarında verileri almak için bu form şablonunu temel alan formlar etkinleştirmek için form açıldığında verileri otomatik olarak Al onay kutusunu seçin.

 12. Özet bölümündeki bilgileri doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

 13. Kapat'ı tıklatın.

Adım 2: ikincil veri bağlantısını kullanmak için form şablonunu yapılandırma

Form şablonuna sorgu veri bağlantısı eklediğinizde, bir kullanıcı tarafından açıldığında varsayılan olarak bu form şablonunu temel alan formları veri bağlantısı kullanın. Form şablonunuzu aşağıdaki yollardan biriyle sorgu veri bağlantısını kullanmak için de yapılandırabilirsiniz:

 • Kural ekleme    Her Kuraldaki koşul gerçekleştiğinde sorgu veri bağlantısını kullanmak için bir kural yapılandırabilirsiniz.

 • Ekle düğmesini    Sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için tıklatabileceği form şablonu için bir düğme ekleyebilirsiniz.

 • Özel kod kullanın    Bir kuralı veya düğmesi ekleyemezsiniz, sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için özel kod kullanabilirsiniz. Özel kod kullanarak özel kod oluşturmak için geliştirici gerektirir.

Kural ekleme

Form şablonuna kuralın Koşulun karşılanması her sorgu veri bağlantısından verileri almak için bir kural ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam, form şablonunuz için bir sorgu veri bağlantısı oluşturduktan ve bu veri bağlantısını verileri görüntülemek için form şablonunuzdaki denetim yapılandırmış olduğunuz varsayılmaktadır.

 1. Form şablonu birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından verileri görüntülemek istediğiniz denetimle görünümüne gitmek için Görünüm menüsünde Görünüm adını tıklatın.

 2. Kurala eklemek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 3. Veri sekmesine tıklayın.

 4. Doğrulama ve kurallarıaltında kurallar' ı tıklatın.

 5. Kurallar iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 6. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

 7. Bir koşul kuralı çalıştırdığınızda belirtmek için Koşul Ayarla'yıtıklatın ve ardından koşulu girin. Koşul oluştuğunda kural çalışır. Bir koşul ayarlamazsanız, ne zaman kullanıcı denetimdeki değerini değiştirir ve sonra bu denetimi uzakta bildir imleci hareket kural çalışır.

 8. Eylem Ekleseçeneğini tıklatın.

 9. Eylem listesinde, sorgu kullanarak bir veri bağlantısınıtıklatın.

 10. Veri bağlantısı listesinde, kullanmak istediğiniz sorgu veri bağlantısını tıklatın ve her Aç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Düğme ekleme

Kullanıcılarınız sorgu veri bağlantısından verileri almak için tıklatabileceğiniz form şablonunuz için bir düğme denetimi ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam, form şablonunuz için bir sorgu veri bağlantısı oluşturmuş olduğunuz varsayılmaktadır.

 1. Form şablonu birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından verileri görüntülemek istediğiniz denetimle görünümüne gitmek için Görünüm menüsünde Görünüm adını tıklatın.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Bir düğme denetimi form şablonunuzu sürükleyin.

 4. Form şablonunuzu eklediğiniz düğmesini çift tıklatın.

 5. Genel sekmesine tıklayın.

 6. Eylem listesinde, Yenile'yitıklatın.

 7. Etiket kutusuna, form şablonunuzdaki düğmesindeki görünmesini istediğiniz adı yazın.

 8. Ayarlar'a tıklayın.

 9. Yenileme iletişim kutusunda, bir ikincil veri kaynağıtıklatın.

 10. İkincil veri kaynağı Seç listesinde, sorgu veri bağlantısı ile ilişkili ikincil veri kaynağı'nı tıklatın ve her Aç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısı ekleme

Kullanıcıların bir Web hizmeti için form şablonunuzu temel alan formlar göndermelerine izin vermek için önce veri gönderen form şablonunuz için ikincil veri bağlantısı ekleyin ve sonra kullanıcılarınızın form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunu yapılandırın.

Adım 1: ikincil veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Veri bağlantıları' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantıları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda Yeni bir bağlantı oluştur' u tıklatın, veri Gönder'itıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Verilerinizi göndermek nasıl istiyorsunuzaltında Web hizmetine tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasında, burada kullanıcılarınız verilerini gönderme ve İleri' yi tıklatın Web hizmetinin konumunu yazın.

  Not: Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' ı tıklatın, arama, arama sağlayıcısı veya bir hizmet tarafından isteyip istemediğinizi belirtmek istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin sağlanan, arama anahtar sözcüğü girin ve Ara' yı tıklatın. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. Bir işlem seçin listesinde, form verilerini alma ve İleri' yi tıklatın Web hizmeti işlemini tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfada her parametre için Web hizmeti için gönderilmeyi formdaki hangi verileri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Alan veya grup içindeki verileri gönderin

  1. Parametre listesinde, verileri formdan alacak Web hizmeti parametreyi tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında alan veya grup'ıtıklatın.

  3. Düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

  4. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, istediğiniz alanı veya veri göndermek istediğiniz grubu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  5. Yalnızca bu alanı ve alt öğeleri alan veya grup verileri gönderin veya alan adı, bir alandaki verileri göndermek için XML alt ağacı, seçili öğe dahil olmak üzereyalnızca metin ve alt öğelerEkle kutusunda ' ni tıklatın ve Seçili grubu veya alanı alt öğeler.

  Formdaki verilerin tümünü Gönder

  1. Parametre listesinde, verileri formdan alacak Web hizmeti parametreyi tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  Verileri dize olarak gönder

  1. Parametre listesinde, verileri formdan alacak Web hizmeti parametreyi tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  3. Dize olarak veri Gönder onay kutusunu seçin.

   Not: Genellikle, dijital olarak imzalanmış veri göndermek için bu onay kutusunu seçin. Çoğu durumda, bu onay kutusunu temizleyin.

  Teknik Not ADO.NET DataSet nesneleri hakkında

  Web hizmeti ADO.NET DataSet nesneyi gerekiyorsa, bu veri bağlantısını yapılandırdığınızda, bir veri kümesi düğümünü seçin. ADO.NET DataSet nesneyi gerektiren bir Web hizmeti veri bağlantısı için başka türde bir düğümü kullanırsanız, Gönder eylemi başarısız olur.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın.

 10. Özet bölümündeki bilgileri doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

 11. Kapat'ı tıklatın.

Siz ekledikten sonra ikincil gönderme veri bağlantısı, kullanıcıların bunu kullanarak form verilerini gönderme veri bağlantısı göndermelerine izin vermek için form şablonunuzu yapılandırma gerekir.

Adım 2: Etkinleştir form şablonunda gönderme

Kullanıcıların kendi form verilerini gönderme izin vermek için form şablonunu yapılandırdığınızda, InfoPath Gönder düğmesi Standart araç çubuğu ve form Dosya menüsünden için Gönder komutunu ekler. Gönderme Seçenekleri form şablonunuz için aşağıdaki yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Gönder düğmesini ve Gönder komutunu üzerinde görünen metni değiştirin.

 • Klavye kısayolu Gönder düğmesini ve Gönder komutunu değiştirin.

 • Kullanıcılarınıza formlarını gönderdiğinizde görüntülemek için özel iletileri oluşturun.

 • Formu açık bırak formu kapatmak belirtin veya form gönderildikten sonra başka bir boş form açın.

 • Araçlar menüsünde, Gönderme Seçenekleri' ni tıklatın.

 • Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda, kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçin, tek bir hedef form verilerini Gönder' i tıklatın ve sonra listede, Web hizmeti' ı tıklatın.

 • Gönderme için bir veri bağlantısını Seç listesinde, önceki adımlarda oluşturduğunuz Web hizmeti veri gönderme bağlantısı adını tıklatın.

  1. Gönder düğmesini Standart araç çubuğu ve kullanıcılar form doldururken Dosya menüsünde görüntülenen Gönder komutu görünen adını değiştirmek için Gönder Resim yazısı kutusuna yeni adı yazın. Seçenekler iletişim kutusu.

   İpucu: Bu düğme ve komut için klavye kısayolu atamak istiyorsanız, yazın ve işareti (&) klavye kısayolu olarak kullanmak istediğiniz karakteri önce. Örneğin, ALT + B Gönder düğmesi ve komutu klavye kısayolu atamak için & Gönderyazın.

 • Formunuzu doldurduğunuzda Standart araç çubuğunda Gönder komutunu veya Gönder düğmesini kullanan diğer kişilere istemiyorsanız Gönder menüsü öğesini ve araç çubuğunda Gönder düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

  1. Varsayılan olarak, form, kullanıcıların gönderdikten sonra InfoPath formu açık tutar ve form başarıyla teslim edildiği belirten bir ileti görüntüler. Bu varsayılan davranışı değiştirmek için Gelişmiş' i tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Formu kapatmak veya tamamlanmış form kullanıcı gönderdikten sonra yeni bir boş form oluşturmak için gönderdikten sonra listede istediğiniz seçeneği tıklatın.

   • Form başarıyla teslim edildiği belirtmek için özel bir ileti oluşturmak için Özel iletileri kullan onay kutusunu seçin ve ardından iletilerinizi Başarı ve sorunlarınızı üzerinde kutularına yazın.

    İpucu: Kullanıcılara bildirmek için hatası durumunda kutuya bir ileti kullanma bunlar kendi formu gönderemiyor olursanız ne yapılmalı?. Örneğin, kullanıcıların kendi formu kaydedin ve daha ayrıntılı yönergeler için kişiyle önermek.

   • Kullanıcı form gönderdikten sonra ileti görüntülemek üzere istemiyorsanız, başarı ve hata iletileri göster onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×