Bir tablonun görünümünü değiştirme

Bir tablonun görünümünü değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sununuzda tabloyla ilgili stili, kenarlığı veya rengi uygulayabilir veya değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir tablo stilini (veya Hızlı Stili) uygulayabilir veya temizleyebilir; hücreden, satırdan veya sütundan çizgileri silebilir; tablonun kenarlığını değiştirebilir veya tablonun arka plan rengini değiştirebilirsiniz.

Bu makalede

Bir tablo stili uygulama

Tablo stili kaldırma

Bir hücre, satır veya sütun çizgiyi silme

Tablo kenarlığı ekleme veya değiştirme

Tablonun arka plan rengi ekleme veya değiştirme

Bir tablo stili uygulama

Tablo stili (veya Hızlı Stil), farklı biçimlendirme seçeneklerinin, sununun tema renkleri türetilen renk birleşimlerini de içeren bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablonun, ona otomatik olarak uygulanan bir tablo stili vardır.

 1. Yeni veya farklı bir tablo stili uygulamak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Tasarım gidin > Tablo stilleri ve kullanmak istediğiniz tablo stilini tıklatın. Daha fazla tablo stilleri görmek için diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın.

  PowerPoint’te Tablo Stilleri’ni gösterir

  Not : Tablodaki metnin görünümünü değiştirmek için Giriş ' e dönme >yazı tipi, veya tabloyu tıklatın ve sonra Tasarım Git >Tablo araçları > WordArt Stilleri.

Sayfanın Başı

Tablo stilini kaldırma

Tablo stilini kaldırmak için Tasarım Git > Tablo araçları > daha fazla Düğme görüntüsü ve Tabloyu Temizle'yitıklatın.

Bir hücre, satır veya sütun çizgiyi silme

 1. Tasarım gidin > Tablo araçları. SilgiKenarlık Çiz grubunda öğesini tıklatın.

  İşaretçiyi bir silgi Tablo çiziminde kullanılan silgi için değişir.

 2. Bunu kaldırmak için silmek istediğiniz çizgiye tıklayın. İşiniz bittiğinde tablonun dışını tıklatın.

Sayfanın Başı

Tablo kenarlığı ekleme veya değiştirme

 1. Kenarlık eklemek için (veya kenarlığını değiştirme) istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Tasarım gidin > Tablo araçları. Kenarlık Çiz grubunda aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kalem rengini , kenarlık rengini değiştirmek için kullanın.

   Belge temadaha sonra değiştirirseniz, daha fazla renk seçeneklerini, Daha fazla kenarlık rengiyletıklatın ve sonra ya da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve renklerin Standart sekmesinde kendi renginizi oluşturmak istiyorsanız güncelleştirilmez.

  • Kenarlığın kalınlığını değiştirmek için Kalem kalınlığı kullanın.

  • Kalem stili kenarlığının çizgi stilini değiştirmek için kullanın.

 3. 2. adımda seçtiğiniz renk, kalınlık veya çizgi stilini tabloya uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İşaretçi henüz bir kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem gibi görünürken değiştirmek istediğiniz kenarlıkları tıklatın.

Tasarım gidin > Tablo araçları >Tablo stilleri > Kenarlıklarve sonra değiştirmek istediğiniz kenarlık seçeneğini tıklatın.

İpucu : Tablo hücreleri arasındaki kenarlıkları silmek için Silgi kullanabilirsiniz. Tasarım > Tablo araçları, Kenarlık Çiz grubunda Silgitıklatın veya basın ve basılı tutun ederken işaretçiyi kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem SHIFT ve sonra silmek istediğiniz kenarlıklara tıklayın.

Sayfanın Başı

Ekleme veya bir tablonun arka planını değiştirme

Bir tablonun tamamı için arka plan rengi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Arka plan rengi, tablo hücrelerine uygulanan dolgu renginin altında görünür.

 1. Tablodaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Tasarım gidin > Tablo araçları, sonra Tablo stilleri grubunda, Gölgelendirme' nin yanındaki oku tıklatın ve ardından Tablo arkaplanına'nin üzerine gelin.

 3. İstediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

  Tema Renkleri listesinde gösterilmeyen bir renge değiştirmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ni ve ardından Standart sekmesinden kullanmak istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler, daha sonra belge tema değiştirirseniz güncelleştirilmez.

Sayfanın Başı

Bu makalede

Yeni veya farklı bir tablo stili uygulama

Bir tablodan bir stili temizleme

Bir hücre, satır veya sütun çizgiyi silme

Tablo kenarlığı ekleme veya değiştirme

Tablonun arka plan rengi ekleme veya değiştirme

Eklemek veya silmek için satırları veya sütunları ekleme veya silme tablo satırlarını ve sütunlarınıbakın. Birleştirme, bölme veya hücreleri silmek için birleştirme, bölme, tablo hücrelerini veya silmekonusuna bakın.

Yeni veya farklı bir tablo stili uygulama

Tablo stili (veya Hızlı Stil), farklı biçimlendirme seçeneklerinin, sununun tema renkleri türetilen renk birleşimlerini de içeren bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablonun, ona otomatik olarak uygulanan bir tablo stili vardır. Tablo stillerinin küçük resimleri Tablo Stilleri grubundaki Hızlı Stiller galerisinde görünür. İşaretçinizi bir Hızlı Stil küçük resmine getirdiğinizde, Hızlı Stil'in tablonuzu nasıl etkilediğini görebilirsiniz.

Tablo stili küçük resimler
Tablo Stilleri küçük resimler
 1. Yeni veya farklı bir tablo stili uygulamak istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda istediğiniz tablo stilini tıklatın. Daha fazla tablo stilleri görmek için diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın.

  İşaretçinizi bir Hızlı Stil küçük resminin üzerinde tuttuğunuzda, Hızlı Stil'in tablonuzu nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

  Notlar : 

  • Tablolardaki metinler Anahat sekmesinde (Normal görünümde, program penceresinde en solda bulunan bölmede) görüntülenmez. Anahat sekmesinde yalnızca metin yer tutucular içinde yer alan metinler görüntülenir.

  • Tablo hücreleri içindeki veya tüm tablodaki metinlerin görünüşünü değiştirmek için, Giriş sekmesindeki Yazı Tipi grubunda veya Tablo Araçları altında, Tasarım sekmesindeki WordArt Stilleri grubunda bulunan seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Bir tablodan bir stili temizleme

 • Tablo stili, Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda kaldırmak için daha fazla Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın ve Tabloyu Temizle'yitıklatın.

Bir hücre, satır veya sütun çizgiyi silme

 1. Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda, Tablo Araçları'nın altında, Silgi'yi tıklatın ya da Çizim Aracı etkin olarak ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.

  Bir silgi Tablo çiziminde kullanılan silgi için işaretçi olarak değişir.

 2. Silmek istediğiniz çizgiyi tıklatın.

 3. Çizgileri silmeniz bittiğinde tablonun dışını tıklatın.

Sayfanın Başı

Tablo kenarlığı ekleme veya değiştirme

 1. Tablo kenarlığını eklemek veya değiştirmek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda, Tablo Araçları'nın altında aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Kenarlığın rengini değiştirmek için, Kalem rengi'nin yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Daha Fazla Kenarlık Renkleri'ni tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Kenarlığın kalınlığını değiştirmek için, Kalem Kalınlığı'nın yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi kalınlığını tıklatın.

  • Kenarlığın çizgi stilini değiştirmek için, Kalem Stili'nin yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi stilini tıklatın.

 3. 2. adımda seçtiğiniz renk, kalınlık veya çizgi stilini tabloya uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İşaretçi henüz bir kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem gibi görünürken değiştirmek istediğiniz kenarlıkları tıklatın.

  • Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Kenarlıklar'ı tıklatın, ardından değiştirmek istediğiniz kenarlık seçeneğini tıklatın.

İpucu : Tablo hücreleri arasındaki kenarlıkları silmek için Silgi kullanabilirsiniz. ' Nın altında Tablo araçlarıTasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda Silgitıklatın veya işaretçiyi kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem SHIFT tutun ve sonra silmek istediğiniz kenarlıklara tıklayın.

Sayfanın Başı

Tablonun arka plan rengi ekleme veya değiştirme

Tüm bir tablo için arka plan rengi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Arka plan rengi, tablo hücrelerine uygulanan dolgu renginin altında görünür.

 1. Tablodaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Gölgelendirme'nin yanındaki oku tıklatın, ardından Tablo Arka Planı'nın üzerine gelin.

 3. İstediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

  Tema Renkleri listesinde gösterilmeyen bir renge değiştirmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ni ve ardından Standart sekmesinden kullanmak istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler, daha sonra belge tema değiştirirseniz güncelleştirilmez.

Sayfanın Başı

Bu makalede

Bir tablo stilini değiştirme

Tablo Stili seçeneklerini değiştirme

Tablo kenarlığı ekleme veya değiştirme

Bir tablo hücresinde bir dolgusu ekleme veya değiştirme

Tablonun arka plan rengi ekleme veya değiştirme

Bir tablo hücresi efekti ekleme veya değiştirme

Bir tablo efekti ekleme veya değiştirme

Bir tablo veya tablo hücresinin dolgu silme

Bir tablo veya tablo hücresinin efekt silme

Hücreleri bölme ve hücreleri, birleştirme gibi tablo hücrelerinde verileri dağıtma hakkında daha fazla bilgi için Ekle'yi veya tablo satırı silin, sütunları veya hücreleribakın.

Tablo stilini değiştirme

Tablo stili (veya Hızlı Stil), farklı biçimlendirme seçeneklerinin, sununun tema renkleri türetilen renk birleşimlerini de içeren bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablonun, ona otomatik olarak uygulanan bir tablo stili vardır. Tablo stillerinin küçük resimleri Tablo Stilleri grubundaki Hızlı Stiller galerisinde görünür. İşaretçinizi bir Hızlı Stil küçük resmine getirdiğinizde, Hızlı Stil'in tablonuzu nasıl etkilediğini görebilirsiniz.

 1. Farklı tablo stili uygulamak istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda istediğiniz tablo stilini tıklatın. Daha fazla tablo stilleri görmek için diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın.

  Varsayılan veya diğer bir tablo stili temizlemek için daha fazla Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın ve sonra Tablo temizleyintıklatın.

  İpucu : Bir tablo stilini, oluşturduğunuz tüm yeni tabloların varsayılan tablo stili yapmak için, kısayol menüsünde Varsayılan Olarak Ata'yı tıklatın.

  Notlar : 

Sayfanın Başı

Tablo stili seçeneklerini değiştirme

Tablo Stili Seçenekleri grubundaki seçenekleri belirleyerek, tablonuzun belirli parçalarına bir tablo stili uygulayabilirsiniz.

 1. Tablo stili seçeneklerini değiştirmek istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tablo Stili Seçenekleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Tablonun birinci satırını vurgulamak için Başlık Satırı onay kutusunu seçin.

  • Tablonun son satırını vurgulamak için Toplam Satırı onay kutusunu seçin.

  • Değişen çizgili satırlarınız olması için Şeritli Satırlar onay kutusunu seçin.

  • Tablonun birinci sütununu vurgulamak için İlk Sütun onay kutusunu seçin.

  • Tablonun son sütununu vurgulamak için Son Sütun onay kutusunu seçin.

  • Değişen çizgili sütunlarınız olması için Şeritli Sütunlar onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Tablo kenarlığı ekleme veya değiştirme

 1. Tablo kenarlığını eklemek veya değiştirmek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda, Tablo Araçları'nın altında aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Kenarlığın rengini değiştirmek için, Kalem rengi'nin yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Daha Fazla Kenarlık Renkleri'ni tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Kenarlığın kalınlığını değiştirmek için, Kalem Kalınlığı'nın yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi kalınlığını tıklatın.

  • Kenarlığın çizgi stilini değiştirmek için, Kalem Stili'nin yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi stilini tıklatın.

 3. 2. adımda seçtiğiniz renk, kalınlık veya çizgi stilini tabloya uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İşaretçi henüz bir kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem gibi görünürken değiştirmek istediğiniz kenarlıkları tıklatın.

  • Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Kenarlıklar'ı tıklatın, ardından değiştirmek istediğiniz kenarlık seçeneğini tıklatın.

İpucu : Tablo hücreleri arasındaki kenarlıkları silmek için Silgi kullanabilirsiniz. ' Nın altında Tablo araçlarıTasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda Silgitıklatın veya işaretçiyi kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem SHIFT tutun ve sonra silmek istediğiniz kenarlıklara tıklayın.

Sayfanın Başı

Tablo hücresi için dolgu ekleme veya değiştirme

Dolgu, bir hücrenin iç kısmıdır. Bir tablo hücresine dolgu rengi eklediğinizde veya bunu değiştirdiğinizde, dolguya doku, resim veya gradyan da ekleyebilirsiniz. Gradyan, renklerin veya renk tonlarının, genelde bir renkten başka bir renge veya aynı rengin bir tonundan başka bir tonuna doğru aşamalı olarak ilerlemesidir.

 1. Dolgu eklemek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Gölgelendirme'nin yanındaki oku tıklatın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz rengi tıklatın veya hiç renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim öğesini tıklatın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

   Dolgu efekti olarak bir resim eklediğinizde, hücreye sığacak şekilde yeniden boyutlandırılır ve bozulmuş. Görüntü bozukluğu ortadan kaldırmak için hücreyi veya tabloyu yeniden boyutlandırmakaldırabilirsiniz.

  • Bir dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve ardından istediğiniz değişimi tıklatın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Daha Fazla Gradyan'ı tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku'nun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın.

   Dokuyu özelleştirmek için, Daha Fazla Doku'yu tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Tablo arka plan rengi ekleme veya değiştirme

Tüm bir tablo için arka plan rengi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Arka plan rengi, tablo hücrelerine uygulanan dolgu renginin altında görünür.

 1. Tablodaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Gölgelendirme'nin yanındaki oku tıklatın, ardından Tablo Arka Planı'nın üzerine gelin.

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

 3. İstediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

  tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

Sayfanın Başı

Tablo hücresi efekti ekleme veya değiştirme

Not : Gölge ve Yansıma efektleri ayrı tablo hücrelerine değil, tablonun tümüne uygulanabilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bazı tablo hücrelerine efekt uygulamak için, efekt eklemek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

  • Tüm tablo hücrelerine efekt uygulamak için, bir tablo hücresini sağ tıklatıp kısayol menüsünde Tablo Seç'i tıklatın.

 2. Tablo Araçları'nın altında, Tasarım sekmesindeki Tablo Stilleri grubunda Efektler'i tıklatın.

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

 3. Bir kenar eklemek veya değiştirmek için, Hücre eğik kenarlığı'nı tıklatın ve ardından istediğiniz eğik kenarlığı seçin.

Sayfanın Başı

Tablo efekti ekleme veya değiştirme

 1. Efekt eklemek istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo Araçları'nın altında, Tasarım sekmesindeki Tablo Stilleri grubunda Efektler'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz değişimi seçin.

Sayfanın Başı

Tablodan veya tablo hücresinden dolguyu silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tabloyu seçmek için, bir tablo hücresini sağ tıklatıp, kısayol menüsünde Tablo Seç'i tıklatın.

  • Tablonun bir parçasını seçmek için, dolguyu silmek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Gölgelendirme'yi tıklatın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir dolgu rengi, resim veya dokuyu silmek için Dolgu Yok'u tıklatın.

  • Dolgu gradyanını silmek için, Gradyan'ın üzerine gelin, ardından Gradyan Yok'u tıklatın.

  • Tablo arka plan dolgusunu silmek için, Tablo Arka Planı'nın üzerine gelin, ardından Dolgu Yok'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Tablodan veya tablo hücresinden efekti silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tabloyu seçmek için, bir tablo hücresini sağ tıklatıp, kısayol menüsünde Tablo Seç'i tıklatın.

  • Tablonun bir parçasını seçmek için, dolguyu silmek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Tablo Araçları'nın altında, Tasarım sekmesindeki Tablo Stilleri grubunda Efektler'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo hücresinden veya tablodan bir kenarı silmek için, Hücre eğik kenarlığı'nın üzerine gelin, ardından Eğik Kenarlık Yok'u tıklatın.

  • Tablodan bir gölgeyi silmek için, Gölge'nin üzerine gelin, ardından Gölge Yok'u tıklatın.

  • Tablodan bir yansımayı silmek için, Yansıma'nın üzerine gelin, ardından Yansıma Yok'u tıklatın.

   Not : Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, tüm efektleri silmek için 2. adımı yineleyin.

İpucu : Tablo hücrelerindeki veya tüm tablodaki metnin görünümünü değiştirmek için, Tablo Araçları altında, Tasarım grubunun WordArt Stilleri grubundaki veya Giriş sekmesinde Yazı Tipi grubundaki seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×