Bir tablonun görünümünü değiştirme

Bir tablonun görünümünü değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Uygulama veya sununuzda bir stil, kenarlık veya tablonun rengini değiştirme. Örneğin, uygulama veya bir tablo stili (veya hızlı stili) temizleyin, hücre, satır veya sütun, değişiklik satırlarından Tablo kenarlığını silme veya tablo arka plan rengini değiştirme.

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Tablo stili (veya Hızlı Stil), farklı biçimlendirme seçeneklerinin, sununun tema renkleri türetilen renk birleşimlerini de içeren bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablonun, ona otomatik olarak uygulanan bir tablo stili vardır.

 1. Yeni veya farklı bir tablo stili uygulamak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Seçin Tablo araçları / tasarlama Şeritte sekmesini ve sonra da istediğiniz tablo stilini seçin. Daha fazla tablo stilleri görmek için daha fazla aşağı açılan oku diğer düğmesi sağ tarafındaki Tablo stilleri galerisini tıklatın.

  PowerPoint’te Tablo Stilleri’ni gösterir

  Not: Tablodaki metin görünümünü değiştirmek için Giriş ' e dönme >yazı tipi, veya tabloyu tıklatın ve sonra seçin Tablo araçları / tasarlama sekme ve WordArt Stilleriarasından seçim.

Sayfanın Başı

Tablo stilini kaldırmak için seçin Tablo araçları / tasarlama Şeritte sekmesi. Ardından daha fazla aşağı açılan oku diğer düğmesi sağ tarafındaki Tablo stilleri galerisini seçin ve alt kısmında Tabloyu Temizle'yi seçin.

 1. Seçin Tablo araçları / tasarlama Şeritte sekmesi. SilgiKenarlık Çiz grubunda öğesini tıklatın.

  Bir silgi Tablo çiziminde kullanılan silgi için işaretçi olarak değişir.

 2. Bunu kaldırmak için silmek istediğiniz çizgiye tıklayın. İşiniz bittiğinde tablonun dışını tıklatın.

Sayfanın Başı

 1. Kenarlık eklemek için (veya kenarlığını değiştirme) istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Seçin Tablo araçları / tasarlama Şeritte sekmesi. Kenarlık Çiz grubunda aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kalem rengini , kenarlık rengini değiştirmek için kullanın.

   Daha fazla renk seçenekleri istiyorsanız, Tüm kenarlık Renkler'itıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini Standart sekmesinde istediğiniz veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkleri değil, güncelleştirilen rengi tıklatın, Daha sonra belge temadeğiştirin.

  • Kenarlığın kalınlığını değiştirmek için Kalem kalınlığı kullanın.

  • Kalem stili kenarlığının çizgi stilini değiştirmek için kullanın.

 3. İkinci adımda seçtiğiniz renk, kalınlık veya çizgi stilini tabloya uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İşaretçi henüz bir kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem gibi görünürken değiştirmek istediğiniz kenarlıkları tıklatın.

Tablo araçları ' na gidip >Tasarım > tablo stilleri > Kenarlıklarve sonra değiştirmek istediğiniz kenarlık seçeneğini tıklatın.

İpucu: Tablo hücreleri arasındaki kenarlıkları silmek için Silgi kullanabilirsiniz. Tasarım > Tablo araçları, Kenarlık Çiz grubunda Silgitıklatın veya basın ve basılı tutun ederken işaretçiyi kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem SHIFT ve sonra silmek istediğiniz kenarlıklara tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir tablonun tamamı için arka plan rengi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Arka plan rengi, tablo hücrelerine uygulanan dolgu renginin altında görünür.

 1. Tablodaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Gidin Tablo araçları> Tasarım, sonra Tablo stilleri grubunda, Gölgelendirme' nin yanındaki oku tıklatın ve ardından Tablo arkaplanına'nin üzerine gelin.

 3. İstediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

  Tema Renkleri listesinde gösterilmeyen bir renge değiştirmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ni ve ardından Standart sekmesinden kullanmak istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler, daha sonra belge tema değiştirirseniz güncelleştirilmez.

Sayfanın Başı

Uygulama veya sununuzda bir stil, kenarlık veya tablonun rengini değiştirme. Örneğin, uygulama veya bir tablo stili (veya hızlı stili) temizleyin, hücre, satır veya sütun, değişiklik satırlarından Tablo kenarlığını silme veya tablo arka plan rengini değiştirme.

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Bir tablo stili (veya hızlı stili) tema renkleri sununun türetilen renk bileşimleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlendirme seçeneklerini bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablo için otomatik olarak bir tablo stili bulunur. Tablo stilleri grubundaki Hızlı Stiller galerisinde küçük resimleri tablo stilleri görünür. İşaretçiyi bir Hızlı Stil küçük resmin üzerine getirdiğinizde, Hızlı Stil tablonuzun nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

Tablo stili küçük resimler
Tablo Stilleri küçük resimler
 1. Yeni veya farklı bir tablo stili uygulamak istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda istediğiniz tablo stilini tıklatın. Daha fazla tablo stilleri görmek için diğer düğmesini diğer düğmesi tıklatın.

  İşaretçinizi bir Hızlı Stil küçük resmine getirdiğinizde, Hızlı Stil'in tablonuzu nasıl etkilediğini görebilirsiniz.

  Notlar: 

  • Tablodaki metin Anahat sekmesinde (Normal görünümde program penceresinin en soldaki bölmesinde) görünmez. Yalnızca metin yer tutucular metin Anahat sekmesinde görünür.

  • Tablo hücreleri veya tablonun tamamını metin görünümünü değiştirmek için Giriş sekmesinde, yazı tipi grubundaki seçenekleri veya Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, WordArt Stilleri grubundaki Seçenekleri'ni seçin.

Sayfanın Başı

 • Tablo stili, Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda kaldırmak için daha fazla diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve Tabloyu Temizle'yitıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda, Tablo Araçları'nın altında, Silgi'yi tıklatın ya da Çizim Aracı etkin olarak ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.

  Bir silgi Tablo çiziminde kullanılan silgi için işaretçi olarak değişir.

 2. Silmek istediğiniz çizgiyi tıklatın.

 3. Çizgileri silmeniz bittiğinde dışında tabloyu tıklatın.

Sayfanın Başı

 1. Tablo kenarlığını eklemek veya değiştirmek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Tablo Araçları altında, Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  • Kenarlığın rengini değiştirmek için Kalem rengininyanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Daha Fazla Kenarlık Renkleri'ni tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Kenarlığın kalınlığını değiştirmek için, Kalem Kalınlığı'nın yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi kalınlığını tıklatın.

  • Kenarlığın çizgi stilini değiştirmek için, Kalem Stili'nin yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi stilini tıklatın.

 3. İkinci adımda seçtiğiniz renk, kalınlık veya çizgi stilini tabloya uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İşaretçi henüz bir kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem gibi görünürken değiştirmek istediğiniz kenarlıkları tıklatın.

  • ' Nın altında Tablo araçlarıTasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda Kenarlıklar' ı tıklatın ve sonra da değiştirmek istediğiniz kenarlığı seçeneği.

İpucu: Tablo hücreleri arasındaki kenarlıkları silmek için Silgi kullanabilirsiniz. ' Nın altında Tablo araçlarıTasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda Silgitıklatın veya işaretçiyi kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem SHIFT tutun ve sonra silmek istediğiniz kenarlıklara tıklayın.

Sayfanın Başı

Ekleyebilir veya tablonun tamamı için arka plan rengini değiştirme. Arka plan rengini tablo hücrelerine uygulanan herhangi bir dolgu rengi altında gösterilir.

 1. Tablodaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Gölgelendirme'nin yanındaki oku tıklatın, ardından Tablo Arka Planı'nın üzerine gelin.

 3. İstediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

  Tema Renkleri listesinde gösterilmeyen bir renge değiştirmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ni ve ardından Standart sekmesinden kullanmak istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler, daha sonra belge tema değiştirirseniz güncelleştirilmez.

Sayfanın Başı

Uygulama veya sununuzda bir stil, kenarlık veya tablonun rengini değiştirme. Örneğin, uygulama veya bir tablo stili (veya hızlı stili) temizleyin, hücre, satır veya sütun, değişiklik satırlarından Tablo kenarlığını silme veya tablo arka plan rengini değiştirme.

Hücreleri bölme ve hücreleri, birleştirme gibi tablo hücrelerinde verileri dağıtma hakkında bilgi için Ekle'yi veya tablo satırı silin, sütunları veya hücreleribakın.

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Bir tablo stili (veya hızlı stili) tema renkleri sununun türetilen renk bileşimleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlendirme seçeneklerini bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablo için otomatik olarak bir tablo stili bulunur. Tablo stilleri grubundaki Hızlı Stiller galerisinde küçük resimleri tablo stilleri görünür. İşaretçiyi bir Hızlı Stil küçük resmin üzerine getirdiğinizde, Hızlı Stil tablonuzun nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

 1. Farklı bir tablo stili uygulamak istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda istediğiniz tablo stilini tıklatın. Daha fazla tablo stilleri görmek için diğer düğmesini diğer düğmesi tıklatın.

  Varsayılan veya diğer bir tablo stili temizlemek için daha fazla diğer düğmesi düğmesini tıklatın ve sonra Tablo temizleyintıklatın.

  İpucu: Tablo stili yapmak için oluşturduğunuz tüm yeni tablolar için varsayılan tablo stilini tablo stilini sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünden Varsayılan Ayarla ' yı tıklatın.

  Notlar: 

Sayfanın Başı

Tablo stili seçenekleri grubunda seçenekler arasından seçim yaparak, bir tablo stili, tablonun belirli bölümlerine uygulayabilirsiniz.

 1. Tablo Stili seçeneklerini değiştirmek istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri seçenekleri grubunda, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Tablonun ilk satırı vurgulamak için Üstbilgi satırı onay kutusunu seçin.

  • Tablonun son satırındaki vurgulamak için Toplam satırı onay kutusunu seçin.

  • Şeritli Satırlar değişen sağlamak için Şeritli Satırlar onay kutusunu seçin.

  • İlk sütun tablonun vurgulamak için İlk sütunu onay kutusunu seçin.

  • Son sütun tablonun vurgulamak için Son sütun onay kutusunu seçin.

  • Şeritli Sütunlar değişen sağlamak için Sütun şeritli onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

 1. Tablo kenarlığını eklemek veya değiştirmek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Tablo Araçları altında, Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Kenarlığın rengini değiştirmek için Kalem rengininyanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Daha Fazla Kenarlık Renkleri'ni tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Kenarlığın kalınlığını değiştirmek için, Kalem Kalınlığı'nın yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi kalınlığını tıklatın.

  • Kenarlığın çizgi stilini değiştirmek için, Kalem Stili'nin yanındaki oku tıklatın, ardından istediğiniz çizgi stilini tıklatın.

 3. İkinci adımda seçtiğiniz renk, kalınlık veya çizgi stilini tabloya uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • İşaretçi henüz bir kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem gibi görünürken değiştirmek istediğiniz kenarlıkları tıklatın.

  • Tablo Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda Kenarlıklar'ı tıklatın ve sonra değiştirmek istediğiniz kenarlık seçeneğini tıklatın.

İpucu: Tablo hücreleri arasındaki kenarlıkları silmek için Silgi kullanabilirsiniz. ' Nın altında Tablo araçlarıTasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda Silgitıklatın veya işaretçiyi kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem SHIFT tutun ve sonra silmek istediğiniz kenarlıklara tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir hücrenin içinin dolgu olur. Eklediğinizde veya tablo hücresinin dolgu rengini değiştirmek için dolgu doku, resim veya gradyan de ekleyebilirsiniz. Gradyan renk ve gölgeler, genellikle başka bir renk için bir renk veya başka bir gölgelendirme aynı renk bir gölgelendirmek dereceli ilerlemeyi olur.

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

 2. Tablo araçları, Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda altında Gölgelendirme' nin yanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   Tasarım sekmesinde, SmartArt Araçları'nın altında SmartArt Stilleri grubunda Renkleri Değiştir'i tıklatın, ardından istediğiniz küçük resmi tıklatın.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

   Dolgu efekti olarak bir resim eklediğinizde, hücreye sığacak şekilde yeniden boyutlandırılır ve bozulmuş. Görüntü bozukluğu ortadan kaldırmak için hücreyi veya tabloyu yeniden boyutlandırmakaldırabilirsiniz.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Ekleyebilir veya tablonun tamamı için arka plan rengini değiştirme. Arka plan rengini tablo hücrelerine uygulanan herhangi bir dolgu rengi altında gösterilir.

 1. Tablodaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Tablo Stilleri grubunda, Tablo Araçları'nın altında Gölgelendirme'nin yanındaki oku tıklatın, ardından Tablo Arka Planı'nın üzerine gelin.

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

 3. İstediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

  Tasarım sekmesinde, SmartArt Araçları'nın altında SmartArt Stilleri grubunda Renkleri Değiştir'i tıklatın, ardından istediğiniz küçük resmi tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Gölge ve yansıma efektleri yalnızca tablonun tamamı, tek tek tablo hücrelere uygulanabilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bazı tablo hücreleri efektini uygulamak için efekt eklemek istediğiniz tablo hücrelerini seçin.

  • Tüm tablo hücrelerinin efektini uygulamak için bir tablo hücresini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tablo Seç'i tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda, Efektler'itıklatın.

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

 3. Bir kenar eklemek veya değiştirmek için Hücre Eğimüzerine gelin ve sonra istediğiniz eğik kenarlığı seçin.

Sayfanın Başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo araçları, Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda altında Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölgeüzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölgeyi özelleştirmek için Gölge seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için yansımaüzerine gelin ve sonra da istediğiniz çeşitlemesi seçin.

Sayfanın Başı

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tabloyu seçmek için bir tablo hücresini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tablo Seç'i tıklatın.

  • Tablonun bir bölümünü seçmek için dolgu silmek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Tablo araçları, Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda altında Gölgelendirme' yi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dolgu rengi, resim veya doku silmek için Dolgu Yok'utıklatın.

  • Gradyan Dolgu silmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve Gradyan Hayır'ıtıklatın.

  • Bir tablo arka plan dolgusu silmek için Tablo arkaplanına üzerine gelin ve sonra Dolgu Yok'utıklatın.

Sayfanın Başı

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tabloyu seçmek için bir tablo hücresini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tablo Seç'i tıklatın.

  • Tablonun bir bölümünü seçmek için dolgu silmek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Tablo araçları, Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda altında Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo hücresi veya tablo kenar efektini silmek için Hücre Eğimiüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • Gölge tablodan silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Bir yansıma tablodan silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

   Not: Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, tüm efektleri silmek için 2.

İpucu: Tablo hücreleri veya tablonun tamamını metin görünümünü değiştirmek için Giriş sekmesinde, yazı tipi grubundaki veya WordArt Stilleri grubundaki Tasarım grubunda, Tablo araçları' nın altında istediğiniz seçenekleri seçin.

Sayfanın Başı

Uygulama veya bir stili veya rengi sununuzdaki bir tabloya değiştirme.

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Tablo stili (veya Hızlı Stil), farklı biçimlendirme seçeneklerinin, sununun tema renkleri türetilen renk birleşimlerini de içeren bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablonun, ona otomatik olarak uygulanan bir tablo stili vardır.

 1. Stil uygulamak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Seçin Tablo araçları / tasarlama Şeritte sekmesini ve sonra da istediğiniz tablo stilini seçin. Daha fazla tablo stilleri görmek için daha fazla aşağı açılan oku . sağ tarafındaki Tablo stilleri galerisini tıklatın.

  Tam tablo stilleri galerisini açmak için daha aşağı açılan oku seçin.

İpucu: Tablodaki metin görünümünü değiştirmek için araç çubuğunda Giriş sekmesine gidin ve yazı tipi grubundaki seçenekleri kullanın.

Sayfanın Başı

 1. Tablonun bir bölümünü seçin.

 2. Seçin Tablo araçları / tasarlama Şeritte sekmesi.

 3. Diğer aşağı açılan oku sağ tarafındaki Tablo stilleri galerisini seçin:

  Tam tablo stilleri galerisini açmak için daha aşağı açılan oku seçin.
 4. Açılan galerisinin en alt kısmında, Tabloyu Temizle'yiseçin:

  Tablo Temizle komutunu kullanarak bir tablo stilini kaldırın.

Tablo stili seçenekleri grubunda kullanarak gölgelendirme stilleri ekleyebilirsiniz Tablo araçları / tasarlama Şeritte.

Belirli satırları veya sütunları bir tabloda gölgelendirme stilleri ekleyebilirsiniz.

Seçenek

Açıklama

Üstbilgi satırı

Üst satırı sütun başlıkları, bu tabloda tamamlandı olarak nerede, gölgelendirmesini koyu

Toplam satırı

Koyu gölgelendirme alt satırın sütun toplamlarını burada gösterilmiştir

Şeritli Satırlar

Bu tabloda kullanılan gibi tablo satırları, açık ve koyu renkli gölgelendirme değişen kullanın

İlk sütunu

Koyu gölgelendirme ilk tablo sütunu

Son sütun

Son tablo sütununun gölgelendirme koyu

Şeritli Sütunlar

Açık ve koyu renkli gölgelendirme tablo sütunlarının değişen kullanma

Ekleyebilir veya tek bir hücre veya seçili hücre gölgelendirmesini değiştirin.

 1. Tabloda bir hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Gidin Tablo araçları > Tasarım araç ve renkleri Hücre gölgelendirme menüyü Aç.

 3. İstediğiniz rengi seçin veya renk seçmemek için Dolgu Yok'useçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×