Bir sorguyu çalıştırma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Sorgu, verilerle çalışmak için kullanabileceğiniz yönergeler kümesidir. Bu yönergeleri gerçekleştirmek için bir sorgu çalıştırırsınız. Sorgu, sıralanabilen, gruplandırılmış veya filtre uygulanabilen sonuçları döndürmenin yanı sıra, sorgu da verileri oluşturabilir, kopyalayabilir, silebilir veya değiştirebilir.

Bu makalede sorguların nasıl çalıştırılacağı açıklanır ve çeşitli türde sorguların yalnızca kısa bir genel bakış sunulmaktadır. Bu makalede ayrıca farklı türde sorgular çalıştırdığınızda karşılaşabileceğiniz hata iletileri anlatılmakta ve bu hataları düzeltmek için uygulayabileceğiniz adımlar sağlanır.

Bu makale, sorgu oluşturmaya yönelik adım adım yönergeler sağlamaz.

Önemli: Veritabanı devre dışı modunda çalışırken, belirli durumlarda Access 'in verilerinizi korumak için kullandığı azaltılmış işlevsellik modu Bir iletişim kutusu uyarısı görebilirsiniz veya Ileti çubuğunda bir uyarı görebilirsiniz.

Devre dışı modu ve eylem sorgularını etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi Için, bkz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Seçme sorgusu seçme

Eylem sorgusu oluşturma

Parametre sorgusu oluşturma

SQL 'e özgü sorgu oluşturma

Hata iletisinde sorun giderme

Seçme sorgusu seçme

Verileri almak ve sunmak ve verilerle birlikte formları ve raporları sağlamak için seçme sorguları ve çapraz sorgular kullanırsınız. Bir seçme sorgusu veya çapraz sorgu çalıştırdığınızda, Access sonuçları Veri Sayfası görünümü.

Sorguyu çalıştırmak

 1. Gezinti Bölmesi 'nde sorguyu bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu çift tıklatın.

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguya tıklayın ve ardından ENTER tuşuna basın.

Çalıştırmak istediğiniz sorgu şu anda Tasarım görünümü ile açıksa, Şeritteki Tasarım sekmesinde yer alan sonuçlar grubunda, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi.

Sayfanın Başı

Eylem sorgusu oluşturma

Dört tür eylem sorgusu vardır: sorguları ekleme, sorguları silme, sorguları güncelleştirme ve tablo yapma sorguları. Tablo yapma sorguları (yeni tablolar oluşturur) dışında, eylem sorguları temel aldığı tablolardaki verilerde değişiklik yapabilirler. Bu değişiklikler, örneğin CTRL + Z tuşlarına basarak kolayca geri alınamaz. Daha sonra yapmak istemediğiniz bir eylem sorgusunu kullanarak değişiklik yaparsanız, genellikle verileri yedek kopyadan geri yüklemeniz gerekir. Bu nedenle, eylem sorgusunu çalıştırmadan önce arka plandaki verilerin yeni yedeğine sahip olmanız gerekir.

Öncelikle işlem yapılacak verileri önizleyerek eylem sorgusunun çalıştırılması riskini azaltabilirsiniz. Bunu yapmanın iki yolu vardır:

 • Eylem sorgusunu çalıştırmadan önce, veri sayfası görünümünde görüntüleyin. Bunu yapmak Için, sorguyu Tasarım görünümünde açın, Access durum çubuğu öğesine tıklayın ve ardından kısayol menüsünde veri sayfası görünümü 'ne tıklayın. Tasarım görünümüne dönmek Için, yeniden görüntüle 'ye ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü 'ne tıklayın.

 • Sorguyu seçme sorgusuna çevirin ve sonra da çalıştırabilirsiniz.

  Not: Hangi tür eylem sorgusunun (ekleme, güncelleştirme, tablo veya silme) başladığına dikkat edin; böylece verileri bu yöntemle önizledikten sonra sorguyu bu türe geri getirebilirsiniz.

  Bir eylem sorgusunu seçme sorgusu olarak çalışma

  1. Eylem sorgusunu Tasarım görünümünde açın.

  2. Tasarım sekmesinin sorgu türü grubunda, Seç'i tıklatın.

  3. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

Sorguyu çalıştırmak

Eylem sorgusunu çalıştırmaya hazır olduğunuzda, gezinti bölmesi 'nde bunu çift tıklatın veya tıklayın, ardından ENTER tuşuna basın.

Önemli: Varsayılan olarak, veritabanına güvendiğinizi belirtmediğiniz sürece Access veritabanındaki tüm eylem sorgularını devre dışı bırakır. Bir veritabanına güvendiğinizi, şeridin hemen altında, Ileti çubuğunu kullanarak belirtebilirsiniz.

İleti Çubuğu

Veritabanına güvenme

 1. İleti Çubuğunda, Seçenekler’e tıklayın.

  Microsoft Office Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Bu Içeriği etkinleştir 'i ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Parametre sorgusu oluşturma

A parametre sorgusu çalıştırdığınızda bir değer ister. Değeri sağlarsanız, parametre sorgusu bunu alan ölçütü olarak uygular. Ölçüt uyguladığı alan, sorgu tasarımında belirtilir. İstendiğinde bir değer belirtmezseniz, parametre sorgusu girişinizi boş dize olarak yorumlar.

Parametre sorgusu, her zaman başka bir sorgu türüdür. Çoğu parametre sorguları sorguları veya çapraz sorguları seçme, ancak ekleme, tablo yapma ve güncelleştirme sorguları da parametre sorguları olabilir.

Parametre sorgusunu diğer sorgu türüne göre çalıştırırsınız, ancak genel olarak aşağıdaki yordamı kullanın.

Sorguyu çalıştırmak

 1. Gezinti Bölmesi 'nde sorguyu bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu çift tıklatın.

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu ve ardından ENTER tuşuna basın.

 3. Parametre istemi göründüğünde, ölçüt olarak uygulanacak bir değer girin.

Sayfanın Başı

SQL 'e özgü sorgu oluşturma

Üç ana tür _Z=Z_: birleşim sorguları, doğrudan sorgular ve veri tanımı sorguları vardır.

Birleşim sorguları iki veya daha fazla tablodaki verileri birleştirir, ancak diğer sorgularla aynı şekilde değildir. Birçok sorgu satırları birleştirerek verileri birleştirir; birleşim sorguları satırları satır ekleyerek birleştirir. Birleşim sorguları, birleşim sorgularının temel alınan tabloları değiştirmiyor. Birleşim sorguları, sorgu kapatıldıktan sonra kalıcı olmayan bir kayıt kümesindeki satırları ekler.

Doğrudan sorgular, Access 'le birlikte gelen veritabanı altyapısı tarafından işlenmez; Bunun yerine, doğrudan işlemi yapan bir uzak veritabanı sunucusuna geçirilir ve sonuçları Access 'e geri gönderir.

Veri tanımı sorguları, verileri işleyen özel bir sorgu türüdür; Bunun yerine, veri tanımı sorguları, başka veritabanı nesneleri.

SQL 'e özgü sorgular Tasarım görünümünde açılamaz. Yalnızca SQL görünümünde açılabilir veya çalıştırabilirsiniz. Veri tanımı sorguları dışında, SQL 'e özgü bir sorgu çalıştırmak bunu veri sayfası görünümünde açar.

Sorguyu çalıştırmak

 1. Gezinti Bölmesi 'nde sorguyu bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu çift tıklatın.

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguya tıklayın ve ardından ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Hata iletisinde sorun giderme

Aşağıdaki tabloda, karşılaşabileceğiniz bazı yaygın hata iletileri gösterilmektedir. Bu hatalar, bir hücrede ileti olarak (beklenen değer yerine) veya hata iletisi olarak görüntülenebilir. Listeyi izleyen bölümlerde bu hataları çözmek için kullanabileceğiniz yordamlar vardır.

Not: Bu tablonun içeriği ayrıntılı değil. Aldığınız hata iletisini içermiyorsa, bu makalenin sonundaki formu kullanarak ve sağlanan açıklama kutusundaki hata iletisiyle ilgili belirli bilgileri içeren bir bildirim gönderebilirsiniz.

Hata iletisi

Sorun

Çözüm

İfadede tür uyuşmazlığı

Sorgu farklı veri türlerine sahip alanlara katılıyor.

Sorgu tasarımını denetleyin ve birleştirilmiş alanların aynı veri türünde olduğundan emin olun. Yönergeler Için, Sorgunuzdaki Birleşmiş alanları denetlemebölümüne bakın.

Kayıt silindi

Nesne veya veritabanı bozuksa bu olabilir.

Veritabanını düzenleyin ve onarın. Yönergeler Için, veritabanınızı sıkıştır ve Onarbölümüne bakın.

Diğer adın neden olduğu döngüsel başvuru

Alana atanan diğer ad, bu alan için ifadenin bileşeniyle aynıdır.

Diğer ad, sorgu tasarımı kılavuzunun alan satırındaki gerçek alan olmayan bir ifadeye verilen addır. Access siz yapmadıysanız, diğer adı sizin için atar; Örneğin, İfade1. Bir diğer ad hemen, iki nokta üst üste (:) ve ardından ifadeye gelir. Sorguyu çalıştırdığınızda, diğer ad veri sayfasında sütun adına dönüşür.

Diğer adı değiştirin. Yönergeler Için alan diğer adını değiştirmebölümüne bakın.

#Error

Hesaplanan alanın değeri alanın FieldSize Özellik ayarında izin verilen değerden büyükse bu hata oluşabilir. Ayrıca, hesaplanan alanın payda değeri sıfır (0) olarak değerlendirilirse de gerçekleşir.

Hesaplanan alanın payda değeri sıfır (0) olarak değerlendirilmeyeceğinden emin olun. Uygunsa FieldSize özelliğini değiştirin.

#Deleted

Başvuruda bulunulan kayıt silinmiştir.

Kayıt yanlışlıkla silinmişse, bir yedekten geri yüklenmelidir. Silme işlemi bilerek yapıldıysa, sorguyu yenilemek için SHIFT + F9 tuşlarına basarak bu hata iletisini kapatabilirsiniz.

Sorgunuzdaki birleştirilmiş alanları denetleme

Sorgudaki alanların veri türlerini denetlemek Için, Tasarım görünümünde kaynak tablolara göz atın ve denetim ettiğiniz alanların özelliklerini inceleyin.

 1. Sorguyu Tasarım görünümünde açın. Birleşimler kaynak tablolardaki alanları bağlayan çizgiler olarak görünür. Her birleşimin tablo ve alan adlarını not alın.

 2. Gezinti Bölmesi 'Nde, sorgunuzda bir veya daha fazla alanın bulunduğu her tabloya sağ tıklayın ve ardından Tasarım görünümü'ne tıklayın.

  Benzer olmayan veri türleri içeren birleştirilmiş alanlar

  1. farklı veri türlerine sahip Birleşik alanlar.

  2. tabloya sağ tıklayın ve ardından Tasarım görünümü 'ne tıklayın.

 3. Her birleşim Için, tablo tasarımı kılavuzunun veri türü sütunundaki değerleri, bu birleştirmeye katılan alanlar için karşılaştırın.

  Tablo Tasarım görünümünde birleştirilen alanın veri türünü denetleyin

  1. tablo Tasarım görünümündeki birleştirilmiş alanların veri türünü denetleyin.

 4. Alanlarını görebileceğiniz bir tabloya geçmek Için bu tablonun adını içeren sekmeye tıklayın.

Sayfanın Başı

Veritabanınızı sıkıştırma ve onarma

Access 'teki sıkıştır ve Onar veritabanını çalıştırmak, veritabanınızın performansını iyileştirebilir. Bu yardımcı program veritabanı dosyasının bir kopyasını oluşturur ve parçalanmışsa, veritabanı dosyasının diskte depolanma biçimini yeniden düzenler. Sıkıştırma ve onarma işlemi tamamlandıktan sonra, sıkıştırılan veritabanı harcanan alana kadar geri kazanılacak ve genellikle orijinalinden daha küçük olur. Veritabanını sık sık sıkıştırarak, veritabanı uygulamasında en iyi performansı sağlamaya ve donanım sorunlarından, güç arızalarına veya ortaya çıkabilecek hatalara neden olabilir.

Sıkıştırma işlemi tamamlandıktan sonra, temeldeki veriler bitişik sayfalardaki tablolara yeniden geldiği için sorgu hızı geliştirilmiştir. Bitişik sayfaları taramak, parçalanmış sayfaları taraktan çok daha hızlıdır. Her veritabanı düzenleme sonrasında sorgular da iyileştirilmiştir.

Sıkıştırma işlemi sırasında, sıkıştırılan veritabanı dosyasının özgün adını kullanabilir veya ayrı bir dosya oluşturmak için farklı bir ad kullanabilirsiniz. Aynı adı kullanırsanız ve veritabanı başarıyla düzenlenmediyse, Access özgün dosyayı otomatik olarak sıkıştırılan sürümle değiştirir.

Bu süreci otomatikleştiren bir seçenek belirleme

 1. Access Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için Dosya > Seçenekler'e tıklayın.

 2. Geçerli veritabanı 'na tıklayın ve uygulama seçenekleri'nin altında kapatırken sıkıştır düğmesini seçin.

  Bu, Access 'in her kapanışında veritabanını otomatik olarak sıkıştırmak ve onarmasına neden olur.

Veritabanınızı el ile sıkıştırma ve onarma

 1. Veritabanını Sıkıştır ve Onar_GT_ veritabanı araçları 'nı tıklatın.

Sayfanın Başı

Alan diğer adını değiştirme

 1. Sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Sorgu tasarım kılavuzunda, diğer adları olan alanları arayın. Bunlar, adiçinde olduğu gibi, alan adının sonunda iki nokta üst üste olur.

 3. Diğer adın her birine göz atın ve diğer adın, diğer adın parçası olan herhangi bir alanın adıyla eşleşmediğini doğrulayın. Varsa, diğer adı değiştirin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×