Bir sorguyu çalıştırma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Sorgu, verilerle çalışmak için kullanabileceğiniz bir yönerge kümesidir. Bu yönergeleri uygulamak için sorguyu çalıştırırsınız. Sorgular, sonuç döndürmenin yanı sıra (bu sonuçlar sıralanabilir, gruplandırılabilir veya filtre uygulanabilir)  veri oluşturma, veri kopyalama, veri silme veya veri değiştirme işlemleri de yapabilir.

Bu makalede sorguların nasıl çalıştırılacağı açıklanmakta ve çeşitli sorgu türlerine yalnızca kısa, genel bir bakış sunulmaktadır. Makalede ayrıca, farklı türden sorguları çalıştırdığınızda karşılaşabileceğiniz hata iletileri anlatılmakta ve bu hatalara geçici çözüm bulmak veya hataları gidermek için atabileceğiniz adımlar gösterilmektedir.

Bu makale, sorgu oluşturmak için adım adım yönergeler sağlamaz.

Önemli: Bir veritabanı devre dışı modunda çalışıyorsa, eylem sorguları çalıştıramazsınız — azaltılmış işlevsellik modu Access verilerinizi belirli koşullarda korunmasına yardımcı olmak için kullanır. Bir iletişim kutusu uyarısı görebilirsiniz veya ileti çubuğu'nda bir uyarı görebilirsiniz.

Devre dışı modu ve eylem sorguları etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için Eylem sorgusunu çalıştırmayıbölümüne bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir select veya çapraz sorgu çalıştırma

Eylem sorgusunu çalıştırmayı

Parametre sorgusu çalıştırma

SQL'e özel sorgu çalıştırma

Hata iletisi sorunlarını giderme

Çapraz sorgu veya seçme sorgusu çalıştırma

Seçme sorguları ve çapraz sorgular almak ve verileri göstermek ve formlar ve raporlar verilerle sağlaması için kullanın. Bir select veya çapraz sorguyu çalıştırdığınızda, Microsoft Office Access 2007 sonuçları Veri Sayfası görünümüiçinde görüntüler.

Sorguyu çalıştırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde sorguyu bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu çift tıklatın.

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu tıklatın ve ENTER tuşuna basın.

Çalıştırmak istediğiniz sorgu o anda Tasarım görünümü açıksa, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin parçası olan Şerit üzerindeki Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır öğesini tıklatarak da bu sorguyu çalıştırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Eylem sorgusu çalıştırma

Eylem sorguları dört tür vardır: sorguları ekleme, silme sorguları, güncelleştirme sorguları ve tablo yapma sorguları. (Bu yeni tablo oluşturma) tablo yapma sorguları için değişiklik yapma sorguları bunlar temelinde tablolardaki verileri için eylem dışında. Bu değişiklikleri kolayca, örneğin, CTRL + Z tuşlarına basarak geri alınamaz. Daha sonra yapmak istemediğinize karar eylem sorgusunu kullanarak değişiklik yaparsanız, genellikle, verileri yedek kopyadan geri gerekir. Bu nedenle, her zaman bir eylem sorgusu çalıştırmadan önce temelindeki verileri yeni bir yedeğini sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

Üzerinde eylem yapılacak verileri önce önizlemede görüntüleyerek, eylem sorgusu çalıştırmanın riskini azaltabilirsiniz. Bunu yapmanın iki yolu vardır:

 • Çalıştırmadan önce eylem sorgusunu Veri Sayfası görünümünde görüntüleyin. Bunu yapmak için, sorguyu Tasarım görünümünde açın, Access durum çubuğu, Görünüm öğesini tıklatın ve kısayol menüsünden Veri Sayfası Görünümü seçeneğini tıklatın. Tasarım görünümüne dönmek için, yeniden Görünüm öğesini tıklatın ve sonra kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 • Sorguyu seçme sorgusuna dönüştürüp çalıştırın.

  Not: Bu yöntemde verileri önizlemede görüntüledikten sonra, sorguyu eski türüne döndürebilmeniz için, ne tür eylem sorgusuyla (ekleme, güncelleştirme, tablo oluşturma veya silme) başladığınızı not etmeyi unutmayın.

  Eylem sorgusunu seçme sorgusu olarak çalıştırma

  1. Eylem sorgusunu Tasarım görünümünde açın.

  2. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Seç'i tıklatın.

  3. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sorguyu çalıştırma

Eylem sorgusu çalıştırmaya hazır olduğunuzda, sorguyu Gezinti Bölmesi içinde çift tıklatın veya tıklatıp ENTER tuşuna basın.

Önemli: Varsayılan olarak, size veritabanına güvendiğinizi sürece bir veritabanında tüm eylem sorgularının erişimi devre dışı bırakır. İleti çubuğu hemen Şeridin altında kullanarak veritabanına güvenilip gösterebilir.

İleti Çubuğu

Veritabanına güvenme

 1. İleti Çubuğu'nda Seçenekler'i tıklatın.

  Microsoft Office Güvenlik Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 2. Bu içeriği etkinleştir öğesini seçin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

İleti Çubuğu görünmüyorsa

 • Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, İleti Çubuğu'nu tıklatın.

Sayfanın Başı

Parametre sorgusu çalıştırma

parametre sorgusu, çalıştırıldığında size değer sorar. Değeri sağladığınızda, parametre sorgusu bunu bir alan ölçütü olarak uygular. Parametre sorgusunun ölçütü hangi alana uygulayacağı sorgu tasarımında belirtilir. İstendiğinde değer sağlamazsanız, parametre sorgusu girdinizi boş bir dize olarak yorumlar.

Parametre sorgusu, daima başka türden de bir sorgudur. Çoğu parametre sorgusu aynı zamanda seçme sorgusu veya çapraz sorgudur, ancak ekleme, tablo oluştur ve güncelleştirme sorguları da parametre sorgusu olabilir.

Bir parametre sorgusunu diğer sorgu türüne göre çalıştırırsınız, ancak çoğu zaman, aşağıdaki yordamı kullanın.

Sorguyu çalıştırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde sorguyu bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu çift tıklatın.

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu tıklatın ve ENTER tuşuna basın.

 3. Parametre istemi görüntülendiğinde, ölçüt olarak uygulanacak bir değer girin.

Sayfanın Başı

SQL'e özgü sorgu çalıştırma

Üç ana SQL'e özel sorgutürü vardır: birleşim sorguları, doğrudan sorgular ve veri tanımı sorguları.

Birleşim sorguları iki veya daha fazla tablodan veri birleştirir, ancak bunu diğer sorgularla aynı şekilde yapmaz. Sorguların çoğu veri birleştirmeyi, satırları bir birine bağlayarak gerçekleştirirken, birleşim sorguları satırları ekleyerek veri birleştirir. Birleşim sorguları temel tablolarda değişiklik yapmaması bakımından ekleme sorgularından farklıdır. Birleşim sorguları satırları bir kayıt kümesine ekler ve sorgu kapatıldıktan sonra bu kayıt kümesi ortadan kalkar.

Doğrudan sorgular, Access ile birlikte gelen veritabanı altyapısı tarafından işlenmez; bunun yerine doğrudan, işlemeyi gerçekleştirecek ve sonuçları yeniden Access'e döndürecek uzak bir veritabanı sunucusuna geçirilirler.

Veri tanımı sorguları, veri işlemeyen özel türde sorgulardır; bunun yerine veri tanımı sorguları başka veritabanı nesneleri oluşturur, siler veya değiştirirler.

SQL'e özgü sorgular Tasarım görünümünde açılamaz. Yalnızca SQL görünümünde açılabilir veya çalışırlar. Veri tanımı sorguları dışında, SQL'e özgü bir sorgu çalıştırıldığında Veri Sayfası görünümünde açılır.

Sorguyu çalıştırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde sorguyu bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu çift tıklatın.

  • Çalıştırmak istediğiniz sorguyu tıklatın ve ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Hata iletisinde yer alan sorunu giderme

Aşağıdaki tablo, karşılaşabileceğiniz bazı genel hata iletilerini göstermektedir. Bu hatalar bir hücre içinde ileti biçiminde (beklenen bir değerin yerinde) veya bir hata iletisi biçiminde görüntülenebilir. Listeden sonra gelen bölümlerde, bu hataları gidermek için kullanabileceğiniz adımlar yer almaktadır.

Not: Bu tablonun içeriği ayrıntılı değildir. Karşılaştığınız hata iletisi burada yoksa, bu makalenin sonunda yer alan formu kullanarak, sağlanan açıklama kutusuna hata iletisiyle ilgili bilgileri ekleyip geri bildirim gönderebilirsiniz.

Hata iletisi

Sorun

Çözüm

İfadede tür uyuşmazlığı

Sorgu farklı veri türleri içeren alanları birleştiriyor olabilir.

Sorgu tasarımı denetleyin ve birleştirilen alanların aynı veri türüne sahip olduğunuzdan emin olun. Yönergeler için birleştirilen alanların sorgunuza denetlemebölümüne bakın.

Kayıt Silindi

Bu durum, nesne veya veritabanı zarar gördüğünde ortaya çıkabilir.

Veritabanını sıkıştırma ve onarma. Bölüm yönergeleri için bkz sıkıştırılmış ve veritabanınızı onarma.

Diğer adı nedeniyle oluşan kısır döngü

Bir alana atanan diğer ad bu alanla ilgili ifadenin bir bileşeniyle aynı.

Diğer ad, sorgu tasarım kılavuzunun Alan satırında gerçek bir alan olmayan herhangi bir ifadeye verilen addır. Kendiniz yapmazsanız, Access diğer adı sizin yerinize atar; örneğin, İFADE1. Diğer adın ardından iki nokta üst üste (:) ve sonra da ifade gelir. Sorguyu çalıştırdığınızda, diğer ad veri sayfasında sütun adı olur.

Diğer ad olarak değiştirin. Yönergeler için bir alanın diğer değiştirmebölümüne bakın.

#Hata

Bu hata, hesaplanmış bir alanın değeri, AlanBoyutu özellik ayarının izin verdiği değerden büyük olduğunda ortaya çıkabilir. Bu ayrıca, hesaplanmış bir alanın böleni sıfır (0) olduğunda veya böyle değerlendirildiğinde de görülebilir.

Hesaplanmış alanının böleninin (0) olarak değerlendirilmediğinden emin olun. Uygunsa, AlanBoyutu özelliğini değiştirin.

#Silindi

Başvuruda bulunulan kayıt silinmiştir.

Kayıt yanlışlıkla silindiyse, yedek kopyadan geri yüklenmelidir. Bilerek silindiyse, ÜST KARAKTER+F9 tuşlarıyla sorguyu yenileyerek bu hata iletisini geçebilirsiniz.

Sorgunuzdaki birleştirilmiş alanları denetleme

Bir sorgudaki alanların veri türünü denetlemek için, Tasarım görünümünde kaynak tablolara bakıp, denetlediğiniz alanların özelliklerini incelersiniz.

 1. Sorguyu Tasarım görünümünde açın. Birleştirmeler kaynak tablolardaki alanları bağlayan çizgiler şeklinde görünür. Her birleştirmedeki tablo ve alan adlarını not edin.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, sorgunuzda birleştirilmiş olan bir veya daha fazla alanın bulunduğu her tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  Benzer olmayan veri türleri içeren birleştirilmiş alanlar

  1. Farklı veri türleri içeren birleştirilmiş alanlar.

  2. Tabloyu sağ tıklatın, sonra da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Her birleştirme için, tablo tasarım kılavuzunun Veri Türü sütunundaki değerleri bu birleştirmedeki alanlarla karşılaştırın.

  Tablo Tasarım görünümünde birleştirilen alanın veri türünü denetleyin

  1. Tablo Tasarım görünümünde birleştirilen alanların veri türünü denetleyin.

 4. Alanlarını görmek üzere bir tabloya geçiş yapmak için, bu tablonun adını taşıyan sekmeyi tıklatın.

Sayfanın Başı

Veritabanınızı düzenleme ve onarma

Access'teki Veritabanını Düzenle ve Onar yardımcı programı veritabanınızın performansını artırabilir. Bu hizmet programı veritabanı dosyanızın bir kopyasını oluşturur ve parçalara ayrılmışsa, veritabanı dosyasının diskte nasıl depolanacağını yeniden düzenler. Düzenleme ve onarma işlemi tamamlandıktan sonra, düzenlenen veritabanı boşa harcanan disk alanını geri kazanır ve genellikle de orijinalinden daha küçük olur. Veritabanını sık sık düzenleyerek, veritabanı uygulamasının en iyi performansı sergilemesine yardımcı olabilir ve ayrıca donanım sorunlarından, güç kesintilerinden veya dalgalanmalarından ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hataları çözebilirsiniz.

Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra, temel veriler tablolara bitişik sayfalarda yeniden yazılmış olduğu için, sorgu hızı artar. Bitişik sayfaları taramak, parçalara ayrılmış sayfalara göre çok daha hızlıdır. Her veritabanı düzenleme işleminden sonra sorgular da en uygun şekilde ayarlanır.

Düzenleme işlemi sırasında, düzenlenen veritabanı dosyası için özgün adı kullanabilir veya farklı bir ad kullanarak ayrı bir dosya oluşturabilirsiniz. Aynı adı kullanırsanız ve veritabanı başarılı şekilde düzenlenirse, Access otomatik olarak özgün dosyayı düzenlenen sürümle değiştirir.

Bu işlemi otomatikleştiren bir seçenek ayarlama

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Geçerli Veritabanı'nı tıklatın ve Uygulama Seçenekleri'nin altında, Kapatırken Düzenle onay kutusunu seçin.

  Böylece, veritabanı her kapatıldığında Access tarafından otomatik olarak düzenlenir ve onarılır.

Veritabanınızı el ile düzenleme ve onarma

 1. düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Yönetüzerine gelin ve sonra Bu veritabanını yönetaltında Veritabanını Sıkıştır ve Onar'ıtıklatın.

Not: Düzenleme işleminin başarılı olabilmesi için, sabit diskinizde hem özgün, hem de düzenlenen veritabanını alacak yeterli yer olmalıdır.

Sayfanın Başı

Alan diğer adını değiştirme

 1. Sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Sorgu tasarımı kılavuzunda, diğer adı olan alanları arayın. Bunlar, Ad: gibi, alan adının sonunda noktalı virgül içerir.

 3. Diğer adların her birini denetleyerek bunların, diğer adın ifadesinin parçası herhangi bir alanının adıyla eşleşmediğinden emin olun. Eşleşiyorsa, diğer adı değiştirin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×