Bir sayfaya tablo ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Klasik sayfalarınıza yapısını metin, resimlerde veya nesnelerde sayfada yardımcı olmak için tablolar ekleyebilirsiniz. Tablo, fiyat listesi, bir ürün karşılaştırma terimleri ve tanımları ve benzeri listesini verileri göstermek için bunu yapabilirsiniz. Ayrıca içeriği, örneğin yerleştirmek çalışan Biyografileri, kişi bilgilerinizi veya çalışma saatleri göstermek için bunu yapabilirsiniz. Bu makalede, sitenizdeki ve HTML gibi diğer yöntemleri tablo Düzenleyicisi'ni kullanarak bir sayfaya nasıl konumlandırıldığını veya yapısını içerik anlatılmaktadır.

Not: Modern sayfaları SharePoint Online'da kullanıyorsanız, metin web bölümü'nü kullanarak ekleyebilirsiniz. Metin Ekle'yi ve tabloları ile metin web bölümü sayfasınabakın.

Bu makalede

Tablo ekleme

Tablo özelleştirme

Satır ve sütun ekleme

Hücreleri birleştirme

Hücreleri bölme

Tabloyu yeniden boyutlandırma

Tablo stilini değiştirme

Tabloya metin veya nesne ekleme

Bir hücre, satır, sütun veya tablo silme

Özel bir tablo oluşturma veya HTML içeriğini kullanma

Tablo ekleme

 1. Tabloyu eklemek istediğiniz sayfaya gidin.

 2. Sayfa sekmesini tıklatın.

 3. Düzenle düğmesini tıklatın.

 4. Sayfada tabloyu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 5. Ekle sekmesini tıklatın.

 6. Tablo düğmesini tıklatın.
  SharePoint Online ortak web sitesine tablo ekleme

 7. Tablo eklemek için iki yol vardır:

  • Tablo kılavuz çizgilerini genişletmek için oku tıklatın, tablo kılavuz çizgileri üzerinde fare işaretçisini hareket ettirin ve istediğiniz tablo hücresi sayısını tıklatın.

  • Tablo Ekle düğmesini tıklatıp istediğiniz sütun ve satır sayısını yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 8. İçerik eklemeye veya özelleştirmeye başlayabileceğiniz tablo sayfanıza eklenir; görevler ileride açıklanacaktır.
  SharePoint Online Web Sitesinde tablo

Sayfanın Başı

Tablo özelleştirme

Sayfanıza tablo ekledikten sonra bunu özelleştirmeye başlayabilirsiniz. Satır veya sütun ekleyebilir ya da silebilir, sütun veya satır birleştirebilir ya da ayırabilir, görünümü değiştirebilir ve benzerlerini yapabilirsiniz.

Satır ve sütun ekleme

Sayfanızda daha yapılandırılmış içeriğe izin vermek için tablodaki hücrelerin satır ve sütunlarını ekleyebilirsiniz. Bunları, imlecinizin durduğu hücrenin üstüne, altına, sağına veya soluna ekleyebilirsiniz. Tek tek hücrelerden çok, yalnızca tüm satırlar ve sütunlar eklenebilir.

 1. Tablonuzu içeren web sayfasını düzenleyin.

 2. İmlecinizi satırı ve sütunu eklemek istediğiniz tablo hücresinin üzerine getirin.

 3. Tablo Düzeni sekmesini tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Üste Ekle seçili hücrenin üstüne satır eklemek için.

  • Alta Ekle seçili hücrenin altına satır eklemek için.

  • Sola Ekle seçili hücrenin soluna sütun eklemek için.

  • Sağa Ekle seçili hücrenin sağına sütun eklemek için.

İpucu:  Yeni hücrelerin sonucundan memnun kalmazsanız CTRL+Z tuşlarına basarak veya Metni Biçimlendir sekmesini tıklatıp Geri Al'ı seçerek eylemi geri alabilirsiniz.

Değişikliklerin hemen tablonuza uygulandığını görürsünüz. Hücrelerde metin veya resimler varsa, bunlar birlikte yeni bir birleştirilmiş hücreye yerleştirilir.

Sayfanın Başı

Hücreleri birleştirme

Hücreleri birleştirdiğinizde, metin, resim veya başka tablo öğesine daha fazla alan açmak için iki veya daha fazla hücreyi tek hücre haline getirirsiniz. Yalnızca bir hücrenin altından, üstünden, sağından veya solundan hücre birleştirebilirsiniz; ancak, hücreleri tek tek birleştirebilirsiniz, tüm satırları ve sütunları birleştiremezsiniz.

 1. Tablonuzu içeren sayfayı düzenleyin.

 2. İmlecinizi birleştirmek istediğiniz tablo hücresine getirin.

 3. Tablo Düzeni sekmesini tıklatın.

 4. Hücreleri Birleştir'i tıklatıp aşağıdakilerden birini seçin:

  • Üsttekiyle Birleştir üstteki hücreyle birleştirmek için.

  • Alttakiyle Birleştir alttaki hücreyle birleştirmek için.

  • Sola Birleştir soldaki hücreyle birleştirmek için.

  • Sağa Birleştir sağdaki hücreyle birleştirmek için.

İpucu:  Birleştirilen hücrelerin sonucundan memnun kalmazsanız CTRL+Z tuşlarına basarak veya Metni Biçimlendir sekmesini tıklatıp Geri Al'ı seçerek eylemi geri alabilirsiniz.

Değişikliklerin hemen tablonuza uygulandığını görürsünüz. Hücrelerde metin veya resimler varsa, bunlar birlikte yeni bir birleştirilmiş hücreye yerleştirilir.

Sayfanın Başı

Hücreleri bölme

Hücreleri böldüğünüzde, tablo içeriğine daha fazla yapı uygulamak için tek hücreyi iki hücreye dönüştürürsünüz. Yatay veya dikey bölebilirsiniz; ancak tüm satırları ve sütunları değil, ancak tek tek hücreleri bölebilirsiniz.

 1. Tablonuzu içeren web sayfasını düzenleyin.

 2. İmlecinizi bölmek istediğiniz tablo hücresine getirin.

 3. Tablo Düzeni sekmesini tıklatın.

 4. Hücreleri Böl'ü tıklatıp aşağıdakilerden birini seçin:

  • Yatay Böl hücreyi yan yana iki hücreye bölmek için.

  • Dikey Böl hücreyi üst üste iki hücreye bölmek için.

İpucu:  Bölünen hücrelerin sonucundan memnun kalmazsanız CTRL+Z tuşlarına basarak veya Metni Biçimlendir sekmesini tıklatıp Geri Al'ı seçerek eylemi geri alabilirsiniz.

Değişikliklerin hemen tablonuza uygulandığını görürsünüz. Hücrede metin veya resim varsa, bunlar yenide değil, asıl hücrede kalır.

Sayfanın Başı

Tabloyu yeniden boyutlandırma

Tabloyu oluşturan tek tek sütunlar ve satırların yanı sıra tablonun boyutunu da değiştirebilirsiniz. Bunu, tablo hücresine daha fazla sayfa içeriği sığdırmak veya sayfanın kalanında diğer içerik için daha fazla alan açmak için yaparsınız. Tablo veya hücre boyutunu piksel (px) ya da yüzde (%) cinsinden belirtebilirsiniz.Tek tek hücrelerden çok, yalnızca satırın, sütunun veya tablonun tamamı yeniden boyutlandırılabilir.

 1. Tablonuzu içeren sayfayı düzenleyin.

 2. İmleci yeniden boyutlandırmak istediğiniz tabloya getirin.

 3. Tablo Düzeni sekmesini tıklatın.

 4. Tablo Genişliği'nin yanında bir yüzde veya piksel değeri girin. %100 veya 700 px ya da üstündeki değerler tüm sayfa içeriği alanını kullanır.

 5. Tablo Yüksekliği'nin yanında bir yüzde veya piksel değeri girin. Paragraf sayısının da tablo yüksekliğini saptadığını unutmayın.

 6. Sütun Genişliği'nin yanında bir yüzde veya piksel değeri girin. %100 veya 700 px ya da üstündeki değerler tüm sayfa içeriği alanını kullanır.

 7. Sütun yüksekliğiyanında, yüzde veya piksel değer girin. Paragraf sayısını hücre tablonun yüksekliği çok belirler aklınızda bulundurun.

  İpucu:  Yeniden boyutlandırılan tablo veya hücrelerin sonucundan memnun kalmazsanız CTRL+Z tuşlarına basarak veya Metni Biçimlendir sekmesini tıklatıp Geri Al'ı seçerek eylemi geri alabilirsiniz.

Değişikliklerin hemen tablonuza uygulandığını görürsünüz. Hücrelerde metin veya resimler varsa, bunlar yeniden boyutlandırılan hücrede kalır.

Sayfanın Başı

Tablo stilini değiştirme

Üstbilgi veya altbilgi satırı atayarak, ilk veya son tablo satırı veya sütununa özel biçim uygulayarak tablonun görünümünü özelleştirebilirsiniz.

 1. Tablonuzu içeren sayfayı düzenleyin.

 2. İmlecinizi özelleştirmek istediğiniz hücreye getirin.

 3. Tasarım sekmesini tıklatın.

 4. Tablo Stili seçeneklerinde, aşağıdaki tablo stili seçeneklerden birini belirleyin: (Tablonuza "Hafif" veya "Net" tablo stili uygulanmışsa biçimlendirme farklılıklarını göremezsiniz.)

  • Üstbilgi Satırı tablonun ilk satırına özel biçimlendirme uygular.

  • Altbilgi Satırı tablonun son satırına özel biçimlendirme uygular.

  • İlk Sütun tablonun ilk sütununa özel biçimlendirme uygular.

  • Son Sütun tablonun son sütununa özel biçimlendirme uygular.

 5. tablo stilini seçin. Her stil kenarlık rengini, hücre rengini ve üstbilgi veya altbilgi rengini değiştirir. (Yukarıdaki seçeneği seçtiyseniz, bazı stiller yalnızca üstbilgi ve altbilgiyi değiştirir.)

  • Varsayılan Tablo Stili – Açık: İnce, açık, gri kılavuz kenarlıkları.

  • Tablo Stili 1 – Berrak: Görünür kenarlık yok.

  • Tablo Stili 2 – Açık Şeritli: Açık gri dikey çizgiler, diğer satırlar koyu gri.

  • Tablo Stili 3 – Orta İki Tonlu: Mavi üstbilgi, diğer satırlar koyu mavi.

  • Tablo Stili 4 – Açık Çizgiler: Gri üstbilgi, açık mavi yatay çizgiler.

  • Tablo Stili 5 – Kılavuz: Gri kılavuz kenarlıkları, diğer satırlar koyu gri.

  • Tablo Stili 6 – Vurgu 1: Mavi kılavuz kenarlıkları, mavi üstbilgi.

  • Tablo Stili 7 – Vurgu 2: Açık mavi kılavuz kenarlıkları, açık mavi üstbilgi.

  • Tablo Stili 8 – Vurgu 3: Yeşil kılavuz kenarlıkları, yeşil üstbilgi.

  • Tablo Stili 9 – Vurgu 4: Zeytin kılavuz kenarlıkları, zeytin üstbilgi.

  • Tablo Stili 10 – Vurgu 5: Kırmızı kılavuz kenarlıkları, kırmızı üstbilgi.

  • Tablo Stili 11 – Vurgu 6: Mor kılavuz kenarlıkları, mor üstbilgi.

 6. Tablo kılavuz çizgileri göstermek veya gizlemek için Kılavuz Çizgilerini Göster'i tıklatın. Tablo Stilini Temizle'nin uygulandığı durumda yalnızca görsel bir yardımdır, tersi durumda tablo kenarlıkları gizlense de çalışmak için tabloyu görmeniz gerekir.

Değişikliklerin hemen tablonuza uygulandığını görürsünüz. Hücrede metin veya resim varsa, yeni stilin uygulandığı asıl hücrede kalır.

Sayfanın Başı

Tabloya metin veya nesne ekleme

Tabloyu özelleştirmeyi bitirdiğinizde metin, grafik ve diğer nesnelere burada açıklandığı gibi içerik eklemek için başlamaya hazırsınız.

 1. Tablonuzu içeren sayfayı düzenleyin.

 2. İmleci içeriği eklemek istediğiniz tablo hücresine getirin.

 3. Metin eklemek için tablo hücresine metni yazmanız veya yapıştırmanız yeterlidir. Yazı biçimini veya yazı tipi boyutunu değiştirmek için Metni Biçimlendir sekmesini tıklatıp buradan yazı tipi ayarlarını seçin.

 4. Resim, video veya başka bir nesne eklemek için Ekle sekmesini tıklatıp web sayfalarında yaptığınız gibi nesneyi ekleyin. (Resim veya video tablo hücresinden büyükse, tablo hücresi resim veya videonun sığacağı şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılır.)

Metin, resim veya nesneyi kaldırmak için hücrede bunu seçip klavyenizin Delete tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Hücre, satır, sütun veya tablo silme

Gerekirse, tek tek hücreleri, satırları, sütunları veya tablonun tümünü silebilirsiniz.

 1. Tablonuzu içeren sayfayı düzenleyin.

 2. İmlecinizi silmek istediğiniz hücre, satır, sütun veya tabloya getirin.

 3. Tablo Düzeni sekmesini tıklatın.

 4. Sil'i tıklatıp aşağıdakilerden birini seçin:

 5. Hücreleri Sil imlecinizin bulunduğu hücreyi silmek için.

 6. Sütun Sil imlecinizin bulunduğu sütunu silmek için.

 7. Satır Sil imlecinizin bulunduğu satırı silmek için.

 8. Tabloyu Sil imlecinizin bulunduğu tablonun tümünü silmek için.

 9. Sayfadaki tabloyu veya içeriğini özelleştirmeye devam edin.

Sayfanın Başı

Özel bir tablo oluşturma veya HTML içeriğini kullanma

Özel tablo oluşturmak veya içeriği bir sayfada konumlandırmak için kendi HTML kodunuzu kullanmak isterseniz, Expression Web veya Dreamweaver gibi bir web sayfası düzenleme programıyla HTML kodunuzu ekleyerek bunu yapabilirsiniz.

 1. Tablo veya HTML içeriği eklemek istediğiniz sayfayı düzenleyin.

 2. Metni Biçimlendir sekmesini tıklatın ve biçimlendirme grubunda Kaynağı Düzenle'yi tıklatın.
  SharePoint Online Ortak Web Sitesinde Kaynağı Düzenleme

 3. HTML Kaynağı pencresine özel HTML'nizi girin ya da yapıştırın veya varolan kaynak içerikte değişiklik yapın (DIV etiketleri uygulamak gibi). (HTML Kaynağı penceresi, Web sitenizin bir bölümünden başka bir bölümüne tablo kopyalamak için de yararlı bir yoldur; tablonun yeniden oluşturulması ve özelleştirilmesinden daha hızlı bir yöntemdir.)

 4. Tamam'ı tıklatın ve sayfayı kaydedin.

İpucu:  İçeriğin sayfadaki yerleşimini ve konumlandırmasını daha ayrıntılı olarak özelleştirmek için özel bir sayfa düzeni oluşturmayı düşünebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×