Bir sayıyı yuvarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir sayı olarak görünmesini sağlamak için bir hızlı yuvarlanmış kendi ondalık basamak sayısını değiştirmek için bir yoludur. Yalnızca Giriş ' i tıklatın ve yuvarlamak istediğiniz numarayı seçin > Ondalık Azalt Düğme resmi .

Hücredeki sayı yuvarlanmış olarak gösterilir ancak gerçek değeri, yani hücreye başvurulduğunda kullanılacak olan tam değer değişmez.

Sayıları yuvarlamak için işlevleri kullanma

Hücrelerdeki gerçek değerlerin yuvarlamak için YUVARLA, YUKARIYUVARLA, AŞAĞIYUVARLAveya KYUVARLA işlevlerini aşağıdaki örnek çalışma sayfalarında gösterildiği gibi kullanabilirsiniz.

En yakın sayıya yuvarlama

Bu çalışma sayfasının nasıl fonksiyonu YUVARLA en yakın sayıya yuvarlamak için kullanıldığı gösterilir.

Bir sayıyı yuvarladığınızda, hücrenin biçimi, gösterilmesini beklediğiniz biçimi geçersiz kılabilir. Örneğin ikinci bağımsız değişken olarak 4 ondalık basamak belirttiğiniz halde, hücre ondalık basamaktan sonra 2 sayı görüntülenecek şekilde biçimlendirilmişse, hücre biçimlendirmesi daha önceliklidir.

En yakın kesre yuvarlama

Bu çalışma sayfasının YUVARLA işlevinikullanarak bir sayıyı en yakın kesre yuvarlama gösterilmektedir.

Sayıyı yukarı yuvarlama

Bu çalışma sayfasında YUKARIYUVARLA işlevininnasıl kullanılacağı gösterilmiştir.

Sayıyı yukarı yuvarlamak için çift ve tek işlevlerini de kullanabilirsiniz en yakın çift veya tek tamsayı. Bu işlevler kullanımlar sınırlı yeteneklere sahip ve bunların her zaman yukarı ve yalnızca bir tamsayı için yuvarlama olduğunu hatırlanması önemlidir.

Sayıyı aşağı yuvarlama

Bu çalışma sayfasında AŞAĞIYUVARLA işlevininnasıl kullanılacağı gösterilmiştir.

Sayıyı anlamlı bir basamağa yuvarlama

Bu çalışma sayfasında sayının anlamlı bir basamağa nasıl yuvarlanacağı gösterilmiştir. Anlamlı basamaklar, bir sayının doğruluk derecesine katkıda bulunurlar.

Aşağıdaki listede sayıları anlamlı basamaklara yuvarlarken unutmamanız gereken bazı genel kurallar verilmiştir. Yuvarlama işlevleriyle istediğiniz kadar deneme yapabilir, kendi sayılarınızı ve parametrelerinizi kullanarak istediğiniz sayıda anlamlı basamak döndürebilirsiniz.

  • Kesirli kısmı 0,5 veya daha büyükse, YUVARLA işlevini kullandığınızda sayı yukarı yuvarlanır. 0,5'ten küçükse, sayı aşağı yuvarlanır. Tam sayılar da 0,5 yerine 5’in katlarının olduğu benzer bir kuralla yukarı veya aşağı yuvarlanır.

  • Bir tamsayıya yuvarlamak açtığınızda, genel bir kural olarak yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını uzunluğu çıkarın. Örneğin, 2345678 3 anlamlı basamağa aşağı yuvarlamak için AŞAĞIYUVARLA -4 parametresiyle birlikte kullanın. Örneğin, ROUNDDOWN(2345678,-4) = sayıyı anlamlı basamak olarak "234" kısmı 2340000 aşağı yuvarlar.

  • Negatif bir sayıyı yuvarlamak için bu numarayı mutlak değerini önce dönüştürülür; eksi işareti olmadan değer. Yuvarlama tamamlandığında, eksi işareti yeniden geçerli. Örneğin, -889-880iki basamağı sonuçlarında için yuvarlamak için AŞAĞIYUVARLA kullandığınızda, -889889 için dönüştürülür ve aşağı yuvarlamak için 880. Eksi işareti sonra sonucunu -880için yeniden geçerli.

Sayıyı belirli bir kata yuvarlama

Bunu yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Örneğin, şirketiniz bir ürünü 18 kalemlik kutular halinde sevk ediyor ve siz 204 kalem için kaç kutu göndermeniz gerektiğini hesaplamak istiyorsunuz. KYUVARLA yuvarlanmasını istediğiniz sayıyı önce belirtilen kata böler ve ardından yukarı yuvarlar. Bu durumda, 204 sayısı 18’e bölündüğünde elde edilen 11,333 sayısı kalan kalemlere uygun şekilde 12’ye yuvarlanacağından, yanıt 12 olur. 12. kutuda yalnızca 6 kalem olacaktır.

Bu çalışma sayfasında bir sayıyı belirtilen çarpıma yuvarlamak için KYUVARLA işlevinin kullanımını gösterir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×