Bir Microsoft SQL Server veritabanına veri bağlantısı ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft SQL Server veritabanını sorgulayan form şablonunuza ikincil bir veri bağlantısı ekleyebilirsiniz. Form verilerini bir veritabanına gönderen form şablonunuza ikincil bir veri bağlantısı ekleyemezsiniz. Form verilerini bir veritabanına göndermek için ikincil bir veri bağlantısı kullanmak istiyorsanız, söz konusu veritabanıyla çalışan bir Web hizmetine ait ikincil veri bağlantısını kullanın. Bir Web hizmetine ikincil bir veri bağlantısı eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantıları takip edin.

Bir veritabanına ikincil bir veri bağlantısı eklemek için aşağıdakileri yapmalısınız:

1. Adım: Form şablonuna ikincil bir veri bağlantısı ekleme    Bu adımda, verilerin veritabanında depolanma biçimini temel alan uygun alanlar ve gruplarla birlikte ikincil veri kaynağı oluşturulur. Ayrıca, formların ilk açıldıklarında bu veri bağlantısını kullanmalarına olanak tanımak için form şablonunu yapılandırabilirsiniz.

2. Adım: Veri bağlantısını kullanmak için form şablonunu yapılandırma    Kullanıcılarınızın formun açılmasından sonra bu verileri kullanmalarını istiyorsanız, kullanıcıların verileri bu veri bağlantısından almalarını sağlamak için form şablonuna bir kural veya düğme ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Adım 1: ikincil veri bağlantısı ekleme

Adım 2: veri bağlantısını kullanmak için form şablonunu yapılandırma

Genel bakış

Dış veri kaynağını temel alan bir form şablonu oluşturduğunuzda, Microsoft Office InfoPath söz konusu dış veri kaynağına yönelik ana veri bağlantısı oluşturur. Bunun ardından InfoPath, verilerin dış veri kaynağına depolanma biçimini temel alarak form şablonu için ana veri kaynağı oluşturur. Ancak, ana veri bağlantısında kullanılan dış veri kaynağı, form şablonundaki denetimlere koymak istediğiniz değerlere sahip olmayabilir. Bu değerler, başka bir SQL Server veritabanı gibi farklı bir dış veri kaynağında bulunabilirler. Başka bir dış veri kaynağındaki değerleri almak için, form şablonunuza ikincil bir veri bağlantısı ekleyebilirsiniz.

İkincil bir veri bağlantısı bir form şablonuna eklediğiniz veri bağlantısıdır. Bu veri bağlantısı sorgu veri bağlantısı veya veri gönder bağlantısı olabilir. Form şablonunuza sorgu veri bağlantısını yalnızca SQL Server veritabanına yönelik ikincil bir veri bağlantısı olarak ekleyebilirsiniz. Bu veri bağlantısını ana veri bağlantısındaki verilerden ziyade yalnızca dış bir kaynaktaki verilere ihtiyacınız olduğundan ekleyin.Veri gönder bağlantısını ikincil bir veri bağlantısı olarak bir SQL Server veritabanına ekleyemezsiniz.

Veritabanına bir sorgu veri bağlantısı eklediğinizde, InfoPath veri kaynağı ikincil bir veri alanları ve veriler veritabanında depolanır biçimini karşılık gelen grupları oluşturur. Veri yapısı ikincil veri kaynağındaki verileri veritabanı tablolarda depolanan biçimini eşleşmelidir olduğundan, alan veya grup ikincil veri kaynağında değişiklik yapamazsınız. Her sorgu veri bağlantısı sonuçları kaydedin, böylece kendi form ağa bağlı değilken kullanıcılar verilere erişimi yapılandırabilirsiniz. Veri yapısı bağlı olarak, kullanıcılar bir ağına bağlıyken sorgu sonuçlarını görüntülemek isteyebilirsiniz.

Güvenlik Notu : Dış veri kaynağından önemli verileri almak için ikincil bir veri bağlantısı kullanıyorsanız, bilgisayarın kaybolması veya çalınması durumunda verilerin yetkisiz kullanıma karşı korunmasına yardımcı olmak için, bu özelliği devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, veriler ancak kullanıcı ağa bağlı olduğunda kullanılabilecektir.

Bir form şablonuna sorgu veri bağlantısı eklediğinizde, varsayılan olarak, bu form şablonunu temel alan formlar bir kullanıcı tarafından açıldıklarında veri bağlantısını kullanırlar. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak form şablonunuzu sorgu veri bağlantısını kullanacak şekilde de yapılandırabilirsiniz:

 • Kural ekleme    Her koşulda kuralı gerçekleştiğinde sorgu veri bağlantısını kullanmak için bir kural yapılandırabilirsiniz.

 • Ekle düğmesini    Sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için tıklatabileceği form şablonu için bir düğme ekleyebilirsiniz.

 • Özel kod kullanma    Bir kural veya düğmesi ekleyemezsiniz, sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için özel kod kullanabilirsiniz. Özel kod kullanarak özel kod oluşturmak için geliştirici gerektirir.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

SQL Server veritabanına yönelik ikincil veri bağlantısını form şablonunuza eklemeden önce, site yöneticinizden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:

 • Bu form şablonuyla kullanacağınız veritabanını içeren sunucunun adı.

 • Bu form şablonuyla kullanacağınız veritabanının adı.

 • Veritabanının gerektirdiği kimlik doğrulaması. Veritabanı, kullanıcıların veritabanına nasıl erişeceğini belirlemek için Microsoft Windows kimlik doğrulamasını veya SQL Server kimlik doğrulamasını kullanır.

 • Forma göndermek istediğiniz verileri içeren tablonun adı. Bu, birincil tablodur. Veritabanında birden çok tablo kullanmayı düşünüyorsanız, diğer alt tabloların adlarının yanı sıra birincil tablodaki alanlarla ilişkili alt tablolardaki alanların adına da ihtiyaç duyacaksınız.

 • Çevrimdışı kullanım için form içindeki sorgu sonuçlarını güvenli bir şekilde depolayıp depolamayacağınız.

Sayfanın Başı

1. Adım: İkincil bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Yani bir bağlantı oluştur'u, Veri al'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Veritabanı (Yalnızca Microsoft SQL Server veya Microsoft Office Access) seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Veritabanı Seç'i tıklatın.

 6. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda Yeni Kaynak seçeneğini tıklatın.

 7. Ne tür veri kaynağına bağlanmak istiyorsunuz listesinde, Microsoft SQL Server'ı ve ardından İleri'yi tıklatın.

 8. Sunucu adı kutusunda, veritabanın bulunduğu sunucunun adını yazın.

 9. Oturum açma kimlik bilgileri'nin altında, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanı, Microsoft Windows ağında kullanılan kimlik bilgilerine göre kimlerin erişimi bulunduğunu belirliyorsa, Windows Kimlik Doğrulamasını Kullan seçeneğini tıklatın.

  • Veritabanı kimlerin erişimi bulunduğunu, veritabanı yöneticisinden aldığınız belirli bir kullanıcı adı ve parolasına bağlı olarak belirliyorsa Bu Kullanıcı Adını ve Parolasını kullan'ı tıklatın ve ardından Kullanıcı Adı ve Parola kutularına kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın.

 10. İleri'yi tıklatın.

 11. İstediğiniz verileri içeren veritabanını seçin listesinde, sihirbazın sonraki sayfasında kullanmak, belirli bir tabloya bağlan onay kutusunu seçin, birincil tablo adını tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın, istediğiniz veritabanını tıklatın.

 12. Dosya adı kutusunda, sihirbazın sonraki sayfasında veri bağlantısı bilgilerini saklayan dosya için bir ad yazın.

 13. Bu ayarları kaydetmek için Son'u tıklatın.

 14. Sorgu veri bağlantısında kullanmak istediğiniz diğer tabloları ekleyin.

  Nasıl mı?

  1. Tablo Ekle'yi tıklatın.

  2. Tablo veya Sorgu Ekle iletişim kutusunda, alt tablo adını tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın. İlişkileri her iki tablodaki alan adları eşleşen göre ayarlamak InfoPath çalışır. Önerilen ilişki kullanmak istemiyorsanız, ilişkiyi seçin ve İlişki Kaldır'ıtıklatın. İlişki eklemek için İlişki Ekle'ıtıklatın. İlişki Ekle iletişim kutusunda, ilgili her alana karşılık gelen sütun adını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  3. Son öğesini tıklatın.

  4. Ek bir alt tablo eklemek için bu adımları tekrar edin.

 15. İleri'yi tıklatın.

 16. Form bir ağa bağlandığında sorgu veri bağlantısını kullanılabilir olması sağlamak için, Form şablonunda verilerin bir kopyasını depola onay kutusunu seçin.

  Güvenlik Notu : Onay kutusunun seçilmesiyle veriler, bu veri bağlantısı kullanılırken kullanıcının bilgisayarına depolanır. Form, söz konusu veri bağlantısı yoluyla kritik veriler alıyorsa, bilgisayarın kaybolması veya çalınması ihtimaline karşı verilerin korunmasına yardımcı olmak üzere bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

 17. İleri'yi tıklatın.

 18. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, bu ikincil veri bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın. Formun açılırken verileri otomatik olarak almasını istiyorsanız, Form açıldığında verileri otomatik olarak al onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

2. Adım: Form şablonunu veri bağlantısını kullanacak şekilde yapılandırma

Bu form şablonunu temel alan formların, kullanıcının formu açmasından sonra ilgili form şablonunu kullanmasını istiyorsanız, belirli bir koşul altında söz konusu veri bağlantısını kullanan form şablonuna bir kural ekleyebilir veya kullanıcılarınızın bu veri bağlantısını kullanmak için tıkladıkları form şablonuna bir düğme ekleyebilirsiniz.

Kural ekleme

Kural koşulunun her yerine getirilişinde sorgu veri bağlantısındaki forma bir kural ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam form şablonunuz için bir sorgu veri bağlantısı oluşturduğunuzu ve söz konusu veri bağlantısındaki verileri görüntülemek için form şablonunuz üzerinde bir denetim yapılandırdığınızı varsayar.

 1. Form şablonu birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından verileri görüntülemek istediğiniz denetimle görünümüne gitmek için Görünüm menüsünde Görünüm adını tıklatın.

 2. Kural eklemek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 3. Veri sekmesini tıklatın.

 4. Doğrulama ve Kurallar öğesinin altında Kurallar'ı tıklatın.

 5. Kurallar iletişim kutusunda, Ekle seçeneğini tıklatın.

 6. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

 7. Kuralın işlemesi gereken koşulu belirtmek için, Koşul Ayarla'yı tıklatın ve ardından koşulu girin. Bu koşul oluştuğunda kural işleyecektir. Koşul ayarlamadığınız takdirde, kullanıcı denetimdeki değeri her değiştirdiğinde ve sonra imlecini ilgili denetimden uzaklaştırdığında kural işler.

 8. Eylem Ekle'yi tıklatın.

 9. Eylem listesinde Veri bağlantısı kullanarak sorgula'yı tıklatın.

 10. Veri bağlantısı listesinde, kullanmak istediğiniz sorgu veri bağlantısının ardından açık iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Düğme ekleme

Kullanıcılarınızın bu sorgu veri bağlantısından veri almak üzere tıklatmaları için form şablonunuza bir düğme ekleyebilirsiniz.

 1. Form şablonu birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından verileri görüntülemek istediğiniz denetimle görünümüne gitmek için Görünüm menüsünde Görünüm adını tıklatın.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Form şablonunuza bir düğme denetimi sürükleyin.

 4. Az önce form şablonuna eklediğini düğme denetimini çift tıklatın.

 5. Genel sekmesini tıklatın.

 6. Eylem listesinde Yenile'yi tıklatın.

 7. Etiket kutusunda, form şablonunuzun üstündeki düğmede görünmesini istediğiniz adı yazın.

 8. Ayarlar'ı tıklatın.

 9. Yenile iletişim kutusunda, İkincil bir veri kaynağı'nı tıklatın.

 10. İkincil veri kaynağı seç listesinde, veri sorgulama bağlantısıyla ilişkili ikincil veri kaynağını tıklatın.

 11. Açık olan iletişim kutularını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 12. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×