Bir kullanıcının Office Outlook 2007 ve Office 365'te Outlook 2010'da diğer kullanıcıların serbest/meşgul bilgilerini görüntülemesini önlemeye sorunları nasıl giderilir

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş

ÖNEMLİ: Bu makale yalnızca, yalnızca Exchange Online kullanan ve, Office 365'te Exchange Online ve şirket içi Microsoft Exchange Server arasında karma bir dağıtımın yoksa kuruluşlardaki kullanıcıları için geçerlidir. Karma bir dağıtımın varsa, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:

Serbest/meşgul bilgilerini karma dağıtımda, şirket içi Exchange Server ve Office 365'te Exchange Online uzak bir kullanıcı için kullanıcı görüntüleyemezsiniz

Bu makalede, Microsoft Office Outlook 2007'de ve Microsoft Office 365'te Microsoft Outlook 2010'da diğer kullanıcıların serbest/meşgul bilgilerini görüntüleme kullanıcı engelleyen sorunların nasıl giderileceği hakkında bilgiler yer almaktadır.

Kullanıcı senaryolarda bunlar gibi serbest/meşgul bilgilerini görüntülemek kullanılamıyor olabilir:

 • Takvim toplantı isteği zamanlamak kullanıcı dener.

 • Diğer kullanıcıların kullanılabilirliğini Outlook'ta görüntülemek kullanıcı dener.

Bu gibi durumlarda, kullanıcı Outlook Exchange Kullanılabilirlik Hizmeti ve Exchange otomatik bulma hizmeti bağlanamıyor çünkü serbest/meşgul bilgilerini görüntülemek kullanılamıyor olabilir. 

Yordam

Önce sorun giderme

Sorun giderme önce aşağıdaki koşulların her ikisi de doğru olduğundan emin olun.

Kullanıcının Office 365 Masaüstü Kurulumu aracı çalıştığından emin olmak

Office 365 için masaüstünüzü ayarlama hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:

    Mevcut Office Masaüstü uygulamalarımı Office 365 ile kullanma


Bilgisayarda Office 365 için sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun

Office 365 sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:

    İşletme için Office 365 için yazılım gereksinimleri


Office yüklemesini güncelleştirilmişse, serbest/meşgul bilgilerini almak çalışarak sorunun çözülmüş olup olmadığını belirlemek için test edin. Sorun çözülmüş değilse, aşağıda verilen yöntemleri kullanın.
 

Sorun giderme

Bu sorunu gidermek için durumunuza uygun olarak bir veya daha aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
 

Kullanılabilirlik hizmeti erişim sorunlarını giderme

1-adım 3 Bu bölümdeki adımları kaynağını sorunu gidermeye yardımcı olmak için kullanabileceğiniz adımlar şunlardır. Bu yöntemlerin sonuçlarına dayanan, yerel bilgisayara veya kuruluşunuzun yapılandırması sorunu düzeltmenize yenileyebiliyor olmanız gerekir. Adım 1: Exchange Online'da kullanılabilirlik hizmeti kullanıcı hesabı erişip erişemeyeceğini doğrulayın

Exchange Online'dan serbest/meşgul bilgisini almak için kullanılabilirlik hizmeti erişimi olmalıdır. Kullanılabilirlik Hizmeti uç bir Outlook profili ayarlandığında otomatik bulma hizmeti tarafından sağlanır. Kuruluşunuzun kullanan yapılandırmasına bağlı olarak, otomatik bulma hizmeti şirket içi ortam veya doğrudan Exchange Online sunucularına işaret edecek şekilde yapılandırılmış olabilir. Otomatik bulma hizmeti serbest/meşgul bilgilerini alamıyor kullanıcılardan isteklerine yanıt onaylamak önemlidir.

Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

 1. Web tarayıcısı'ı başlatın ve sonra Microsoft Uzak bağlantı Çözümleyicisi Aracı erişmek için https://testconnectivity.microsoft.com/ gözatın.

 2. Office 365 sekmesini tıklatın.

 3. Microsoft Office Outlook bağlantı testlerialtında Outlook otomatik bulma'yıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Outlook otomatik bulma sayfasında, formdaki bilgileri tamamlayın ve sonra Gerçekleştirmek sına' yı tıklatın.

 5. Test tamamlandıktan sonra her test adımı sorunu Test Ayrıntıları sayfasında genişletin. Test başarılı olursa, başarılı bir Otomatik bulma sorgunun sonuçlarını görürsünüz. Sonuçları otomatik bulma hizmeti tarafından sağlanan URL'lerin listesini gösterir. Başarılı sonuç görüntüsü aşağıdaki ekranda gösterildiği olanlar benzer.

  Serbest meşgul bilgileri sorunlarını giderme

Test başarısız olursa, Office 365 Yönetici otomatik bulma hizmeti düzgün kuruluşunuzdaki ayarlandığından emin olmanız gerekir. Bunun nasıl yapılacağına hakkında daha fazla bilgi için için aşağı atlayın Adım 3: oluşturma veya değiştirme bulma DNS kaydını altındaki.

Adım 2: Outlook Otomatik Bulma hizmetine bağlanabilir olup olmadığını belirlemek için Test e-posta otomatik yapılandırma aracını kullanın.

Otomatik bulma hizmeti dışarıdan kuruluşunuz için uygun olduğunu doğrulayın sonra otomatik bulma hizmeti yerel bilgisayardan düzgün çalışıp çalışmadığına belirleyin. Otomatik bulma ve kullanılabilirlik hizmeti Outlook'tan çalışıp çalışmadığını belirlemek için Test e-posta otomatik yapılandırma aracını kullanın.

Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

 1. Outlook'u başlatın.

 2. Tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutun, bildirim alanındaki Outlook simgesini sağ tıklatın ve sonra Test e-posta otomatik yapılandırma' ı tıklatın.

 3. Doğru e-posta adresini E-posta adresi kutusuna olduğunu doğrulayın.

 4. Sınama e-posta otomatik yapılandırma penceresinde Guessmart kullan onay kutusunu ve Güvenli Guessmart doğrulaması onay kutusunu temizlemek için tıklayın.

 5. Otomatik Bulma'yı kullan onay kutusunu seçmek için tıklatın ve sonra Sına' yı tıklatın.

Bu testi başarılı olduğunu ve doğru URL'lerini kullanılabilirlik hizmeti için Outlook alabilir emin olun. Başarılı sonuç ne resimde gösterilene benzer: 

Serbest meşgul bilgileri sorunlarını giderme

Bu testi başarılı olmazsa, yerel bilgisayar için otomatik bulma hizmeti bağlanamıyor olabilir. Bu sorun neden olabilecek bazı yaygın nedenleri şunlardır:

 • Yerel bir güvenlik duvarı Outlook otomatik bulma hizmete bağlanmanızı engeller.

 • Office 365 Masaüstü Kurulumu aracı bilgisayarda çalıştır edilmediği.

Bu sorunu gidermek için kullanabileceğiniz diğer yöntemler hakkında daha fazla bilgi için Diğer yöntemleri sorun giderme bölümüne bakın.

Adım 3: Oluşturma veya bulma DNS kaydını değiştirme

Özel bir etki alanı DomainNamevarsayılan dışında herhangi bir etki alanıdır. onmicrosoft.com Office 365'e eklenmiştir. Özel etki alanları, kuruluşunuzun Exchange kullanıyorsa, çevrimiçi ve tüm kullanıcılar Office 365'e geçirilmiş olan, DNS kayıtları için Exchange Online Otomatik Bulma Hizmeti uç geçirilen kullanıcıların yönlendirmek için yapılandırılması gerekir. Otomatik bulma için bir CNAME kaydı oluşturmanız gerekir.contosoautodiscover.outlook.com için işaret edecek şekilde .com.

Bu durumda, contoso.com şirketinizin etki alanı adı için yer tutucudur.

Otomatik bulma CNAME kaydını aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Diğer ad: Otomatik bulma

 • Target: autodiscover.outlook.com


Daha fazla bilgi için Office 365 için dış etki alanı adı sistemi kayıtlarıbakın.

Not: Bir Exchange karma dağıtımı varsa, şirket içi ortam işaret edecek şekilde varolan SMTP etki alanlarınızı bulma Genel DNS kayıtlarını ayarlayın. Daha fazla bilgi için karma dağıtım önkoşullarıbakın. 

Diğer sorun giderme yöntemleri

Aşağıdaki yöntemlerden de ortak serbest/meşgul sorunları çözebilir.

Outlook/cleanfreebusy geçiş birlikte çalıştırma

Outlook sorunlarını onarmak için kullanabileceğiniz çeşitli komut satırı anahtarları bulunur.

Serbest/meşgul bağlantıları onarmak için şu adımları izleyin:

 1. Outlook'u kapatın.

 2. Outlook.exe dosyasının yolunu belirlemek için şu adımları izleyin:

  bir. Başlat' ı tıklatın, bulmakiçin gelin ve ardından dosyaları veya klasörleri'nitıklatın.

  b. Dosya adı kutusuna Outlook.exe yazın ve ardından Şimdi Bul'utıklatın.

  c. Başvuru için yürütülebilir Outlook yolunu not alın. Outlook 2007 için varsayılan \Program Office\Office12\Outlook.exe yoludur. Outlook 2010 için varsayılan \Program Office\Office14\Outlook.exe yoludur.

  d. Dosya menüsünde, Kapat’a tıklayın.

 3. Başlat'a tıklayın ve ardından Çalıştır’a tıklayın.

 4. kutusuna Outlook dosyanın yolunu yazın (dosya adı yolundaki dahil), bir kez Ara çubuğu tuşlarına basın ve sonra/cleanfreebusyyazın. 

  Örneğin, Outlook 2007 için komut satırı komutu aşağıdaki gibidir:

       "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" / cleanfreebusy

  Not: tam yolunu uzun dosya adlarını korumak için tırnak işareti içine olması gerekir.

 5. Sorun oluşmaya olup olmadığını belirleyin.

UseLegacyFB kayıt defteri değeri düzgün bir şekilde yapılandırılmış olup olmadığını belirleme

ÖNEMLİ: Bu yöntem, kayıt defterini nasıl bağlanacağını adımları içerir. Ancak kayıt defterinde yanlış bir değişiklik yaparsanız, ciddi sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, adımları dikkatle izlediğinizden emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedekleyin. Böylece, bir sorun oluşursa kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

   Yedekleme ve Windows kayıt defterinde geri yükleme


Kuruluşunuz için Office 365 son geçirilmiş varsa, Outlook 2007 hala önceki ortamından taşınır bir kayıt defteri girişi kullanmak için yapılandırılabilir. Bu girdi hesabımın serbest/meşgul ileti "Schedule+ Serbest/meşgul" ortak klasör kullanmak için Outlook zorlar. Ortak klasörleri Exchange Online tarafından serbest/meşgul veriler için kullanılmaz. Bu yapılandırmayı var olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.

 2. Bulun ve aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarına genişletin:

      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar

 3. UseLegacyFB kayıt defteri girdisini bulun. UseLegacyFB kayıt defteri girdisi varsa, giriş silin. Veya UseLegacyFB kayıt defteri girdisinin değeri 0 olarak değiştirin.

NOT: Kullanıcı bir kullanıcı dışında tüm diğer kullanıcılar için serbest/meşgul bilgilerini görüntüleyebilirsiniz, serbest/meşgul bilgilerini kullanıcı görüntüleyemez belirli kullanıcıyla bulunacak sorun olur. Bu kullanıcı için Outlook istemcisi serbest/meşgul bilgilerini neden yayımlayamıyorum keşfetmek için o belirli bir kullanıcı ilgili sorunları giderin.

Hala yardım gerekiyor mu? Microsoft Topluluğuiçin gidin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×