Bir kitaplığa ait içerik onayını yönetmek üzere iş akışını kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İş akışı (denetleme olarak da adlandırılır) içerik onayını yönetmek için kitaplıkları için hangi içerik onayının gerekli olduğu ve birincil ve ikincil sürüm oluşturma etkinleştirildiğinde kullanabilirsiniz. İçerik onayı işlemini yönetmek için iş akışı kullandığınızda, ikincil sürümlerinin belge onaylandı veya iş akışı işlemi tamamlamanızı reddedildi kadar bekleme durumunda kalır. Alt sürüm arasında bir iş akışı onaylanmış olması durumunda, durumunu BeklemedeOnaylandıgüncelleştirilir ve ana sürüm yayımlanmış ve kitaplığı görüntüleme izni olan herkes görüntülenir. Alt sürüm arasında bir iş akışı reddedildiğinde, durumu Beklemedereddedildi olarak güncelleştirilir ve Kitaplığı'nda alt sürümler görüntüleme izni olan kişiler tarafından görülebilir bir alt sürüm kalır. İçerik onayı iş akışı otomatik olarak ana sürümle alt sürüm yazarları iade veya belge için ana sürüm Yayımla komutu seçtiğinizde başlatır. Kullanıcıların içerik onayı iş akışı el ile başlatmak için belirli izinlerle izin vermek seçebilirsiniz.

İçerik onayı ve sürüm oluşturma konusunda daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Aşağıdaki bölümlerde bir kitaplığa ait içerik onayını yönetmek için iş akışının ayarlanmasıyla ilgili adımlar açıklanmaktadır.

Bu makalede

Adım 1: kitaplığa ait içerik onayını etkinleştirme

Adım 2: kitaplık için birincil ve ikincil sürüm oluşturmayı etkinleştirme

Adım 3: bir kitaplığa ait içerik onayını yönetmek için bir iş akışını Ayarla

Sayfanın Başı

1. Adım: İçerik onayını etkinleştirme ve kitaplık için taslak öğesi güvenliğini belirtme

Bir kitaplık oluştururken, bu kitaplığa kaydedilen belgelere yaptığınız değişiklikler için onaylamayı gerekli kılabilirsiniz.

Kitaplık için içerik onayı gerektiğinde, onaylanan veya bunu onaylama iznine sahip birisi tarafından reddedildi kadar değiştirildiği belge Beklemede bir durumda kalır. Dosya Onaylandı, Kitaplığı'nda bir Onaylandı durumunu atanır ve kitaplığı görüntüleme izni olan herkes görüntülenir. Dosyayı reddedildiğinde, durumu reddedildi olarak güncelleştirilir ve yalnızca belgenin yazarı ve listeleri yönetme izni olan kişiler için görünür kalır.

Varsayılan olarak, beklemedeki bir belge yalnızca bu belgenin yazarı ve listeleri yönetme iznine sahip kişiler tarafından görülmekle birlikte diğer kullanıcı gruplarının da belgeyi görüntüleyip görüntüleyemeyeceklerini belirtebilirsiniz.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da kitaplığınızın adına tıklayın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'na tıklayın.

 2. Genel Ayarlar'ın altında, Sürüm oluşturma ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Onayı bölümünde, Gönderilen öğeler için içerik onayı istensin mi? öğesinin altında, Evet'i tıklatın.

 4. Taslak Öğesi Güvenliği bölümünde Bu belge kitaplığındaki taslak öğelerini kimin görmesi gerekiyor? öğesinin altındaki Yalnızca öğeleri onaylayan kullanıcılar (ve öğe yazarı).

  Not: Kitaplığa ait sürüm oluşturma ayarlarını önceden güncelleştirmediyseniz, bu seçenek, içerik onayının gerekli kılınmasını seçtiğinizde otomatik olarak seçilir.

 5. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Adım 2: Kitaplık için birincil ve ikincil sürüm oluşturmayı etkinleştirme

Ayrıca, içerik onayını yönetmek için iş akışını kullanabilmeniz üzere önce kitaplık için birincil ve ikincil sürüm oluşturmayı etkinleştirmeniz gerekir.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'ye, ardından da kitaplığınızın adına tıklayın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'na tıklayın.

 2. Genel Ayarlar'ın altında, Sürüm oluşturma ayarları'nı tıklatın.

 3. Belge Sürümü Geçmişi bölümünde, Birincil ve ikincil (taslak) sürümler oluştur'u tıklatın.

 4. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Adım 3: Kitaplığın içerik onayını yönetmek için iş akışını ayarlama

Kitaplığın içerik onayını yönetmek için Microsoft Office SharePoint Server 2007 programında kullanılabilir olan önceden tanımlanmış Onay iş akışını kullanılabilir. Ayrıca, içerik onayını yönetmek için kuruluşunuz özel bir iş akışı geliştirebilir ve dağıtabilir.

Bir Kitaplığı'nda içerik onayını yönetmek için bir iş akışı kullandığınızda, kullanıcılar ana sürüm olarak belgede denetimi yaptığınızda ya da bir belge için ana sürüm Yayımla komutu seçtiğinizde içerik onayı iş akışı başlatır. İş akışı işlemi sürerken, belge durumu Beklemedeolan alt sürüm kalır. Belge içerik onayı iş akışı Onaylandı, durumu Onaylandıolarak güncelleştirilir ve belge kitaplığında belgeleri görüntüleme izni olan herkese görünür hale getiren bir ana sürüm olarak yayımlanır. Belge içerik onayı iş akışı reddedildiğinde, durumu reddedildiolarak güncelleştirilir ve yalnızca belgenin yazarı için görünür durumdadır ve Yönetme iznine sahip kullanıcıların için listeler alt sürüm kalır.

Not: Yazarlar belgeleri birincil sürümler olarak iade ettiklerinde veya belge için Birincil Sürümü Yayımla komutunu seçtiklerinde otomatik olarak başlayan yalnızca bir atanmış içerik onayı iş akışı olabilir.

 1. İş akışı eklemek istediğiniz kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , açtığınız kitaplığın türüne ilişkin ayarları belirtin.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  Notlar: 

  • İş akışı ayarları komutu yalnızca site koleksiyonlarında iş akışlarının etkinleştirilmesi halinde görüntülenir.

  • İş akışları daha önceden kitaplığa eklenmişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ayarlarını Değiştirme sayfasına yönlendirir, İş Akışı Ekleme sayfasına gitmek için İş akışı ekle öğesini tıklatmanız gerekir. Söz konusu listeye, kitaplığa veya içerik türüne herhangi bir iş akışı eklenmemişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ekleme sayfasına yönlendirir.

 3. İş Akışı Ekle sayfasında, İş Akışı bölümünde, içerik onayını yönetmek için kullanmak istediğiniz iş akışı şablonunun adını tıklatın.

  Office SharePoint Server 2007 programında bulunan önceden tanımlanmış Onay iş akışını kullanmayı planlıyorsanız, Onay iş akışı şablonunu tıklatın.

 4. Ad bölümünde, iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

  1. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanılacak görev listesini belirtin.

   Notlar: 

   • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilirler.

   • Bu iş akışının görevlerinde genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz önemli veya gizli veriler varsa, yeni bir görev listesi oluşturmalısınız.

   • Kuruluşunuzda birçok iş akışı olacaksa veya iş akışları çok sayıda görev içerecekse, yeni görev listesi oluşturmalısınız. Bu durumda, her iş akışı için görev listeleri oluşturabilirsiniz.

 5. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Not: Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuz çok sayıda iş akışına sahipse, her bir iş akışı için ayrı geçmiş listesi oluşturabilirsiniz.

 6. Başlatma Seçenekleri bölümünde, Öğenin birincil sürümünün yayımlanmasını onaylamak için bu iş akışını başlat onay kutusunu işaretleyin.

  Not: Bu seçenekten ancak, kitaplığa ait birincil ve ikincil sürüm oluşturma desteği etkinleştirildiğinde ve seçtiğiniz iş akışı şablonu içerik onayı için kullanılabildiğinde yararlanılabilir.

 7. İş akışı el ile başlatılacak şekilde izin vermek istiyorsanız, Bu iş akışını Düzenle öğeleri izinleri olan kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından el ile başlatılacak şekilde izin ver onay kutusunu seçin. Seçin İş akışı başlatmak için ek izinler gerektiren istiyorsanız Gerektiren listeler iş akışını başlatmak için izinleri yönetme onay kutusu.

 8. İş akışınız için kullanılabilecek başka özelleştirme seçenekleri varsa, İleri'yi tıklatıp, iş akışınızın Özelleştirme sayfasında bulunmasını istediğiniz seçenekleri belirtin.

  Office SharePoint Server 2007içinde kullanılabilir önceden tanımlanmış onay iş akışı kullanıyorsanız, onay iş akışı akışınızı özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: kullanma .

 9. İş akışınız için başka özelleştirme seçenekleri yoksa Tamam'ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Bir yazar bir taslağı birincil sürüm olarak iade ettiğinde veya bir belge için Birincil Sürümü Yayımla komutunu seçtiğinde içerik onayı iş akışı otomatik olarak başlatılır.

  • Belgeyi doğrudan onaylama iznine sahip olanlar bu işlemi, kitaplıktaki belgenin özelliklerini doğrudan düzenlediklerinde gerçekleştirebilirler. Belge bu şekilde onaylandığında veya reddedildiğinde, iş akışı otomatik olarak sona erer.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×