Bir iş akışında e-posta gönderme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir çeşitli amaçlar için e-posta iletisi göndermek için iş akışınız isteyebilirsiniz. Örneğin, iş akışını çalıştırmak için başlayan her zaman bildirim göndermek için isteyebilirsiniz.

E-posta iletisi göndermek için iş akışını tetikleyen yeni öğe

1. yeni bir öğe, liste veya kitaplığa eklenir ve iş akışı başlatır.

2. iş akışı başladığından emin bildiren bir e-posta iletisi gönderir.

Bu makalede, iş akışını bir e-posta iletisi göndermek için Ayarla gösterilmektedir. İş akışı aramaları posta adresi ve köprü oluşturma veya ekleme de dahil olmak üzere ileti gövdesine, dinamik içerik eklemek için kullanmak üzere nasıl da açıklamaktadır. Son olarak, bu makalenin iş akışı tarafından oluşturulan e-posta iletileri ile çalışma hakkında diğer bilgiler sağlayan birlikte iletinin içeriği biçimlendirmek nasıl gösterir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir iş akışından temel e-posta iletisi gönderme

Kullanıcılar veya gruplar iletiyi almayı dinamik olarak seçin

Geçerli öğede hakkında bilgileri içerin

Statik bir köprü ekleyin

Geçerli öğe için köprü ekleme

Resim ekleme

İletinizi içeriğini biçimlendirme

Kendi özel görev bildirim gönderin

Desteklenmeyen seçeneklerini belirleme

Bir iş akışından temel e-posta iletisi gönderme

İş Akışı Tasarımcısı'nda bir e-posta gönderme eylemini kullanarak, siz veya başka bir belirtilen kullanıcı veya grubun e-posta iletilerini göndermek için özel iş akışını ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilir e-posta iletisi için Kime, bilgi, Konuve gövdealanlardır. Bu alanları statik metne hem iş akışı aramalar dinamik olarak oluşturulan metin içerebilir.

İletileri, iş akışı belirtilen aşamalar ulaşıncaya veya belirtilen eylemleri (ve iş akışını ve durdurma genel başlangıç dahil) ve bitiş tarihlerine göre tam olmayan görevleri hakkında anımsatıcılar gerçekleştirir bildirimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli üretmek için e-posta Gönder eylemi kullanabilirsiniz.

Not: İş akışınız e-posta iletisi gönderebilmeniz için öncelikle giden e-posta ayarları sunucuda yapılandırılması gerekir. Sunucunun geçerli e-posta ayarları hakkında emin değilseniz, sunucu yöneticinize başvurun. Ayrıca bkz bölümünde giden e-posta ayarları hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Bu örnekte, yeni bir öğe üzerinde çalışmaya başladığında her zaman bir e-posta bildirim göndermek için iş akışınızı ayarlama.

 1. Dosya menüsünde Yeni'ninüzerine gelin ve ardından akışınıtıklatın.

 2. İlk sayfasında İş Akışı Tasarımcısı, iş akışı adı belirtmek listeyi veya kitaplığı iş akışı için iletiye iliştirilir ve başlaması için onay kutularını seçin, istediğiniz seçenekleri.

  İş Akışı Tasarımcısı’nın ilk sayfası

 3. İleri'yi tıklatın.

 4. İş Akışı Tasarımcısı'nın sonraki sayfasında, iş akışının bu adım için bir ad yazın.

 5. Eylemler'itıklatın ve sonra da e-posta Gönder' i tıklatın.

  Bu eylem listede görünmüyorsa, tam listesini görmek için Diğer Eylemler öğesine tıklayın.

 6. Pratikte Bu iletiyitıklatın.

  İş Akışı Tasarımcısı’nın ikinci sayfası

 7. E-posta iletisi tanımla iletişim kutusunda, Kime kutusuna kendi e-posta adresini girin.

  Notlar: 

  • Bir liste veya Adres Defteri'nden kullanıcı seçmek için Kime kutusuna, sonunda Adres defteri düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

  • Bir ileti için adresini ya da belirli, statik adres (örneğin, NORTHWINDTRADERS\junmin ya da junmin@northwindtraders.com) veya değişken bilgileri için bir iş akışı araması olabilir. Dinamik olarak statik adreslerini kullanmak yerine iş akışı tarafından gönderilen e-posta iletileri adresi için iş akışı aramaları kullanma hakkında daha fazla bilgi için kullanıcıların veya grupların iletiyi almayı dinamik seçimsonraki bölüme bakın.

  • Gönderen adresi mevcut Web uygulaması veya tüm Web uygulamaları için sunucu yöneticinize değişiklikleri sürece işlenmiş ileti gönderen adresi her zaman sunucu yöneticisi, e-posta adresini olacaktır. Ayrıca bkz bölümünde bu değişikliği yaptıktan hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 8. Konu kutusuna iletinin konusunu yazın veya buraya istediğiniz metni için bir iş akışı araması tanımla için görüntü veri bağlama düğme görüntüsü tıklatın.

  Not: Konu kutusunda sırayla düzgün derlemek iş akışı için bazı girişi yapmanız gerekir.

 9. Konu kutusunun altındaki büyük kutusuna yazın veya iletinin gövde metni yapıştırın.

  İpucu: Bu kutuya kısayol menüsü kullanılabilir. Metni kopyalamak için CTRL + C tuşlarına basın. Kopyalanan metni yapıştırmak için kopyalama ve yapıştırma metni CTRL + v tuşlarına basın, herhangi bir iş akışı aramaları içeremez.

  Metin içeren E-posta İletisi Tanımla iletişim kutusu

Bu noktada, iletiyi tamamlamak için Tamam tıklatın. Öte yandan, iş akışı başladıktan yeni öğesinin başlığı eklemek ya da daha yeni bir madde bir bağlantı eklemek için yararlı olabilir. Aşağıdaki bölümlerde bu işlemler yapmak nasıl ve ileti metni görünümünü biçimlendirmek nasıl gösterilir. İlk olarak, yine de, iletinizi dinamik olarak yönelik olarak iş akışı aramaları kullanmayı öğreneceksiniz.

Sayfanın Başı

Kullanıcılar veya gruplar iletiyi almayı dinamik olarak seçin

İletinin Kime ve bilgi alanlarındaki statik adresleri girerseniz, sonra alıcıları değiştirmeniz gereken dilediğiniz zaman bırakmalı iş akışı Tasarımcısı'nda iş akışını açın ve değişiklikleri el ile yapın. Adresleri sık değişiklik yaparsanız Kime ve bilgi alanlarına iş akışı aramalarını kullanmak için daha iyi bir uygulamadır. Geçerli öğedeki bir alan, başka bir liste veya kitaplıktaki bir öğedeki bir alan veya iş akışı değişkenleri aramalar adresleri başvuruda bulunabilir.

Özel bir liste alıcıların adreslerini depolamak için kullanın

Hangi her e-posta iletisinden her iş akışı alıcıları düzenli olarak değiştirmeniz ancak değil çoğunlukla olması gereken yeterli belirtilen başlatma formu üzerinde iş akışını başlatan, her zaman başvurduğu her iş akışı için bir liste öğesi içeren bir özel alıcılar listesi oluşturma ve ardından adresleri depolamak sütunlar oluşturmak gönderilmek üzere olur. Herhangi bir iş akışı ileti alıcılarına değiştirdiğinizde, yapmanız gereken tek şey bu iş akışı için alıcıları liste öğesini uygun alanında adresleri değiştirme.

Önemli: Sütunlar, iş akışı e-posta iletileri için adresleri depolamak ya da tek satır metin, birden fazla satır metin veya kişi veya grup türü sütunların olabilir. Bir kişi veya grup sütununu kullanırsanız, e-posta adresleri için iş akışı başvurur her bir alandaki tek bir girdi yapılabilir. Sütun oluştururken, birden çok seçime izin veraltında Hayır seçtiğinizden emin olun. Birden çok alıcı belirtmek için bu sütunun türünü kullanmak istiyorsanız, iş akışı için e-posta adresi ve sonra Grup alanında belirtmek için istediğiniz kişileri içeren bir SharePoint grubu oluşturabilirsiniz. Sütun oluştururken, Kişiler ve gruplar altında İzin Ver seçiminiseçtiğinizden emin olun. Bağlantı listeleri oluşturma ve Ayrıca bkz bölümünde sütunları ekleme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Not: SharePoint grupları oluşturma, her grup en sahip olduğundan emin yaptığınızda en az okuma izinlerini site ve Grup ayarları alanında grubun üyeliğini kimlerin görebileceğini, Herkes altında yeni Grup sayfanın seçilidir.

Özel bir alıcılar listesi için bir iş akışı araması kullanmak için:

 1. Tarayıcıda, aşağıdaki üç sütunlarla alıcıları adlı bir özel liste oluşturun:

  • İş akışı adıiçin varsayılan başlık sütunun adını değiştirin.

  • Adlıbir kişi veya grup sütunu ekleyin. Bu sütundaki, kişiler ve gruplar hem seçime izin ver, ancak birden çok seçime izin verme.

  • Tek satır metin sütununu adlı bilgiekleyin.

 2. Alıcılar listesinde, yeni bir öğe oluşturun ve sonra aşağıdakileri yapın:

  • İş akışı adı alanında, burada kullanılan örnek iş akışının adını olduğu Belgeyi gözden geçirme, yazın.

  • İçin alanında, Adres defteri düğme görüntüsü tıklatın ve sonra seçilen kişiler ve gruplar iletişim kutusunda, bir tek kişi veya grup için adres iletileri seçin.

  • Kime alanında birden çok adreslerini noktalı virgül için adres kopya alıcılara e-posta adreslerini yazın.

 3. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, iş akışı Tasarımcısı'nda Eylemler'itıklatın ve sonra da e-posta Gönder' i tıklatın.

  Bu eylem listede görünmüyorsa, tam listesini görmek için Diğer Eylemler öğesine tıklayın.

 4. Pratikte, Bu iletiyitıklatın.

 5. E-posta iletisi tanımla iletişim kutusunda, Kime kutusuna, sonunda düğme görüntüsü Adres defterinitıklatın.

 6. Kullanıcıları seçin iletişim kutusunda, veya var olan kullanıcılar ve gruplar seçin listesinde, İş akışı arama' yı tıklatın ve sonra Ekle'yitıklatın.

 7. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Kaynak: Alıcılarya da özel listenizi adı.

  • Alan: veya istediğiniz adresi tutan alanı.

  • Alan: alıcıları: iş akışı adı

  • Değer: Belge gözden geçirmeveya geçerli iş akışının adını yazın.

   İletinin Kime alanı için arama

   Bu arama yazan, "Burada belgeyi gözden geçirme iş akışı adı eşittir Kime alanının değeri Alıcıları listeden seçin."

   İletişim kutusunun üst yarısındaki listesi ve sütunu belirtir; alt yarısı iletişim kutusunun satır belirtir.

 8. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

 9. Aramaların benzersiz olması sağlanıyor hakkında iletide Tamam' ı tıklatın.

 10. Yeniden Kullanıcıları Seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 11. E-posta iletisi tanımla iletişim kutusunda Kime kutusunun sonundaki düğme görüntüsü Adres defterinitıklatın.

 12. Kullanıcıları seçin iletişim kutusunda, veya var olan kullanıcılar ve gruplar seçin listesinde, İş akışı arama' yı tıklatın ve sonra Ekle'yitıklatın.

 13. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Kaynak: Alıcılarya da özel listenizi adı.

  • Alan: bilgiveya istediğiniz adresi tutan alanı.

  • Alan: alıcıları: iş akışı adı

  • Değer: Belge gözden geçirmeveya geçerli iş akışının adını yazın.

   İletinin Bilgi alanı için arama

   Bu arama yazan, "Alıcıları listeden nerede belgeyi gözden geçirme iş akışı adı eşittir bilgi alanı değerini seçin."

 14. Tamam' ı tıklatın, uyarı iletisinde Tamam'a yeniden tıklayın ve sonra yeniden Kullanıcıları Seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Şimdi, iş akışının bu e-posta iletisi gönderir zaman belgeyi gözden öğenin özel Alıcılar listesindeki alanları adresleri için Kime ve bilgi listelenen gönderir. Alıcılar değiştirmek için istediğiniz değişiklikleri liste öğede olun.

Tek bir iş akışı birden çok e-posta iletilerini gönderebilir ve iletileri tümü aynı alıcılara gönderilebilir. Diğer adresleri için bu iş akışı tarafından gönderilen ek iletileri depolamak için diğer adresleri depolamak için listesine sütunlar ekleyebilirsiniz. Bu durumda, "İlk ileti için" sütunları adlandırmak isteyebilirsiniz "İkinci ileti için" ve benzeri.

Alternatif olarak, böylece her iş akışı için tek bir öğenin yerine iş akışı gönderir her ileti için bir öğe oluşturma, listeyi tasarlayabilirsiniz. Bu durumda, böylece istediğiniz benzersiz değer adresleri almak aramalar dönüş her ileti tanımlamak için kullanılan adı benzersiz, olduğundan emin olun.

İş akışını başlatma formu alıcıları belirtmek için kullanın

İş akışı elle başlatıldığında her zaman belirtmeye alıcıları isterseniz, iş akışını başlatan kişiden adresleri toplamak için iş akışını başlatma formu özelleştirebilirsiniz. İş akışı sonra basitçe doğrudan girilen adresleri kullanın veya bunları geçerli öğede alanlarına kopyalayın; Burada bunların hala kullanılabilir için başvuru onun geçerli örnek iş akışı tamamlandıktan sonra. Ayrıca otomatik olarak başlar, iş akışı ayarlanmışsa, otomatik başlatma yaptığınızda oluşur başlatma formundaki varsayılan adresleri belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Geçerli öğede hakkında bilgileri içerin

Gövde metni örneği iletide kadar statik: her seferinde bir ileti örneğini iş akışının oluşturduğu, metni tam olarak aynı olacaktır.

Bununla birlikte, iş akışı şu anda çalışıyor öğeyi değişimleri değişiklikleri metin eklemek için yararlı olabilir. Örneğin, gözden geçir iletinizin gövdesinde gerek belgenin başlığı eklemek yararlı olabilir. Bu tür dinamik bilgileri eklemek için bir iş akışı aramasını kullanın. Aramaları listeler, kitaplıklar ve iş akışı verileri gibi farklı veri kaynaklarındaki verileri alın.

Belge başlığını için ileti metni eklemek için:

 1. Metni yazın veya arama bilgilerin görüntülenmesini istediğiniz statik yapıştırın.

  Yerinde statik metne olduğu ileti gövdesi

 2. Ekleme noktasını konumlandırın arama yerleştirilmesini istediğiniz yeri.

  İpucu: Bir arama eklendikten sonra yeni bir konuma sürüklenemez. (Bununla birlikte, "bir arama metine çevresinde sürükleyerek yeniden konumlandırmak için", mümkündür.) Benzer şekilde, kesmek için kopyalamak veya bir arama veya bir arama içeren herhangi bir metni yapıştırmak için mümkün değildir.

 3. Arama gövdeye Ekle'yitıklatın.

 4. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda, kaynak kutusunda Geçerli öğe ve alan kutusunda adı seçin.

  Geçerli öğenin adını arama

 5. Tamam'ı tıklatın.

İleti gövdesine eklenen arama görüntülenir.

Arama eklenmiş ileti gövdesi

İş akışı çalıştırdığında ve ileti oluşturulur belgenin başlığa göre arama değiştirilir.

Son iletiyle yerini başlığa göre arama

Belge başlığını dahil olmak üzere yararlı olur, ancak belgenin kendisine doğrudan sürecektir bir köprü eklemek daha yararlı olabilir. Bunu yapmak için bir arama köprü ekleyin. Sonraki bölümün Geçerli öğe için bir köprü ekleyin Göster nasıl, nasıl.

Sayfanın Başı

Statik bir köprü ekleyin

Statik bir köprü ekleyebilirsiniz; başka bir deyişle, biri her zaman aynı adres veya konum bağlayan — HTML kullanarak iş akışı e-posta iletinizin gövdesinde etiket yer işareti (< bir > ve < /a >) href özniteliği ve href özniteliğinin değeri hedef adresi belirtme.

To visit the Northwind Traders site, 
click <a href="http://www.northwindtraders.com/">here</a>.

Sonuç iletisinde, belirtilen adresi için köprü olarak metin arasında bağlantı etiketlerine işlenir.

İleti metnini statik köprüyle işlenmiş

Not: Bazı metin tabanlı e-posta programları HTML kodlaması işlemek birini yeteneği olmayan ve bu nedenle köprü çalışmayabilir.

İş akışı şu anda çalışıyor öğeyi bağlı olarak değişen adresleri işaret eden dinamik köprü oluşturmak için bir iş akışı araması kullanmayı öğrenmek için Geçerli öğe için Köprü Eklesonraki bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Geçerli öğe için köprü ekleme

Önceki bölümde, statik bir köprü ekleyin, örnek köprü adresini değişken hiçbir bilgi içerir: her zaman aynı sayfaya köprü işaret iş akışı e-posta iletisi gönderir.

Bir iş akışı araması kullanarak, Bununla birlikte, geçerli öğe hakkında bilgi işaret etmek için hangi URL'yi karar vermek için kullandığı dinamik bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

Geçerli öğe belge kitaplığındaki belge ise

İş akışı başlatma bildirim örnekte, yeni belgeye bağlantı sağlamak isteyebilirsiniz:

 1. Yazın veya statik içinde bağlantının görünmesini istediğiniz metni yapıştırın.

 2. Arama yer almasını istediğiniz durumlarda, aşağıdaki metni yazın.

<a href="">here</a>

İpucu: Bir arama eklendikten sonra yeni bir konuma sürüklenemez. (Bununla birlikte, "bir arama metine çevresinde sürükleyerek yeniden konumlandırmak için", mümkündür.) Benzer şekilde, kesmek için kopyalamak veya bir arama veya bir arama içeren herhangi bir metni yapıştırmak için mümkün değildir.

 1. Ekleme noktasını iki çift tırnak işaretleri arasına getirin ("").

 2. Gövde arama Ekle'yitıklatın.

 3. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda, kaynak kutusunda Geçerli öğe seçin.

 4. Alan kutusunda, Mutlak URL ile kodlanacakseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Belgeyi görmek veya düzenlemek için dinamik bağlantısı bulunan ileti metni

İletinin alıcı bağlantıyı tıklattığında, belge görüntüleme veya düzenleme için açılır.

Geçerli öğede bir liste öğesi ise

Liste öğesinin bağlantısını oluşturduğunuzda; Örneğin, bir duyuru veya takvim olayını — bağlantıyı görüntüleme formu (DispForm.aspx) veya liste öğesinin düzenleme formu (EditForm.aspx) açmak seçebilirsiniz.

Açılan liste öğesi (belge kendisini) yerine bir belge için bir bağlantı oluşturmak için:

 1. Tarayıcıda, paylaşılan belge kitaplığına gidin.

 2. Bağlantınızın bağlantınızın düzenleme formu açmak isterseniz görüntüleme formu veya Öğeyi Düzenle açmak isterseniz Görünüm öğesini kullanarak kitaplıkta, liste öğesi için varolan bir belgeyi açın.

 3. Başına http adres çubuğuna adresi kopyalayın: veya https: ilk eşittir işareti (=) aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi aracılığıyla.

  Form adresi görüntülemeye gösteren adres çubuğu

  Form adresi düzenlemeyi gösteren adres çubuğu

  _QM_ID = metindir hangi öğenin geçerli liste veya kitaplık eşittir işareti (=) izleyen liste Kimliğine sahip için form görüntülenecek yönlendiren sorgu dizesi parametre; Bu örnekte olmaz liste kimliği geçerli öğenin, iş akışı araması tarafından tanımlanan gibi.

  Not: Geçerli öğede üç iş akışı görev eylemleri biri tarafından oluşturulan bir görevse ve özel görev formu açmak için bağlantıyı istediğiniz (ve varsayılan görüntülemek veya görev listesi için form Düzen), geçerli öğenin bir özel görev formu isesonraki bölümüne bakın. Bir iş akışı görev eylemi tarafından oluşturulan olmayan görevler için ve iş akışı görev eylemleri biri tarafından oluşturulan hatta bu görevlerin görüntü formları, geçerli yordamı tüm ihtiyacınız içindir.

 4. E-posta iletisi tanımla iletişim kutusunda, köprünün görünmesini istediğiniz konumu adresini yapıştırın.

 5. Eşittir işaretinden (=) sonra doğrudan ekleme noktasını konumlandırın ve sonra Gövdesine eklemek arama' yı tıklatın.

 6. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda, kaynak kutusunda Geçerli öğe ve alan kutusunda kimliği seçin.

  Geçerli öğenin kimliğini arama

 7. Tamam'ı tıklatın.

  İleti gövdesine eklenen arama görüntülenir.

  Önemli: Geçerli öğenin Kimliğini arama geçerli liste öğesinin bağlantılarını oluşturulmasında yararlı olsa da, aşağıdaki aramalar hataları işlenmiş yolunda sunum yapabilir ve bu nedenle e-posta iletisi bağlantıları eklenecek önerilmez: yol, sunucu göreli URL'si, kaynak URL'si ve URL yolu.

 8. Bağlayıcı etiketi dahil etmek istediğiniz kapsanan yanı sıra gizlediğinizde ilişkili ileti metni olduğu ve köprü için metnin geri kalanı ekleyin.

  E-posta iletisinde göründükleri gibi görüntüleme ve düzenleme formunda hem ait bağlantıyı metinleri aşağıda gösterilmektedir.

  Geçerli öğe için görüntüleme bağlantısı ve düzenleme bağlantısı bulunan ileti metni

Bağlantı birden çok kez kullanmayı planlıyorsanız, bir liste öğesi adresi olarak bir iş akışı değişkenini mağazasısonraki bölümüne bakın.

Geçerli öğede bir özel görev formu ise

İş akışınız üç görev eylemlerden birini bir görev oluşturmak için kullanılıyorsa, iş akışı derleme bir özel görev formu otomatik olarak oluşturulur. İkincil iş akışının bir iş akışı görev eylemi tarafından oluşturulan bir görev için Görev anımsatıcıları göndermek isterseniz, büyük olasılıkla anımsatıcıları içinde bu özel görev formu bir bağlantı eklemek yararlı.

DispForm.aspx ve EditForm.aspx, gibi bir görevler listesi için varsayılan Formlar klasöründe görevler listesi yer alır. Ancak özel görev formu ilişkili olduğu iş akışının klasöründe tutulur. Her bir iş akışı görev içerik türü vardır ve içerik türünü kullanan özel görev formu tanımlayan iş akışı görev içerik türü ise. Özel görev formu farklı bir konumda bulunduğundan, bu form URL'sini oluşturuluyor tipik görüntüleme formu için URL'yi oluşturmaktan farklı veya öğe formunu düzenleme.

Özel görev formu URL'si şuna benzer.

Özel görev için form URL'sini düzenleme

Değişken bilgileri yer tutucular kalın yazıyla olduğunu ve ayraçlı.

Kaynak özniteliği geçerli iş akışı ile ilişkili görev listesi belirtir. Özel görev formu üzerinde Tamamlanma veya İptal ' i tıklattığınızda formu kaynak özniteliği adresinden dönmek için hangi listesini edinmek için kullanır. Özel görev formu bağlantısı oluşturmak için kopyalama ve yapıştırma URL aracılığıyla başından kimliği [item_ID] = joker karakterleri ve kalan (örnekte vurgulandığı bölümü) yoksayılır.

Bir görev oluşturur, böylece bir özel görev formu bir kez, iş akışını çalıştırmak için URL'yi edinin bulmanın en kolay yolu. Tarayıcıda, o görev için özel görev formu açtığınızda, iş akışı Tasarımcısı'nda e-posta iletisinin gövdesinde yapıştırın ihtiyacınız URL parçasını kopyalama ve sonra görev öğesi kimliği sağlayan bir iş akışı araması ekleyin.

İleti metninde arama eklemek için:

 1. İş Akışı Tasarımcısı'nda E-posta iletisi tanımla iletişim kutusunda yazın veya tüm metni bağlantının yapıştırın — dışındaki öğesi kimliği arama — e-posta iletisinin gövdesi içine.

 2. Eşittir işareti (=) arkasına ekleme noktasını konumlandırın, geçerli öğenin Kimliğini sayıyı silin ve sonra Gövdesine eklemek arama' yı tıklatın.

 3. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda, kaynak kutusunda Geçerli öğeyi seçin, alan listesinde kimliği ' ni tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Kimlik araması eklenmiş özel görev formu bağlantısı

  Bu örnek, ikincil iş akışı görevi geçerli öğede olacak şekilde görevler listesinde, çalışan kullanır unutmayın. Görev öğesi oluşturduğu birincil akışından bir özel görev formu bağlama farklıdır. Özel bildirimleri göreve atanmış olan kişilere göndermek için Kullanıcıdan veri topla eylemi kullanan bir iş akışı ayarlama öğrenmek için kendi özel görev bildirimleri göndersonraki bölümüne bakın.

  Aynı iş akışında başka bir yerde kullanabilmek bu adresini nasıl ayarlayabilirsiniz bilgi edinmek için bir liste öğesi adresi olarak bir iş akışı değişkenini mağazasısonraki bölümüne bakın.

Bir liste öğesi adresi bir iş akışı değişkenini depolama

Görüntüleme formu URL'sini depolamak ya da birden fazla yerde aynı iş akışındaki kullanabilmesi için bir iş akışı değişkenini içindeki bir liste öğesinin form düzenleme.

 1. İş Akışı Tasarımcısı'nda Eylemler'itıklatın ve sonra Yapı dinamik dize' ı tıklatın.

  Bu eylem listede görünmüyorsa, tam listesini görmek için Diğer Eylemler öğesine tıklayın.

 2. Pratikte dinamik dize' yi tıklatın.

 3. Dize Oluşturucusu iletişim kutusunda, URL'yi (ancak değil geçerli öğenin Kimliğini arama) statik metne kısmını yapıştırın.

  Bu iletişim kutusunda, kopyalamak için CTRL + C, kesmek için CTRL + X ve yapıştırmak için CTRL + V kullanın.

 4. Eşittir işaretinden (=) sonra ekleme noktasını konumlandırın ve sonra Ekle arama' yı tıklatın.

 5. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda, kaynak kutusunda Geçerli öğe ve alan kutusunda kimliği seçin.

  Geçerli öğenin kimliğini arama

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Ara iletişim kutusundaki metni eklenir.

  Kimlik araması eklenmiş URL'si metin

 7. Dize Oluşturucusu iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 8. Pratikte değişkeni tıklatın.

 9. Listesinde, Yeni bir değişken Oluştur ' u tıklatın ve ardından Değişkeni Düzenle iletişim kutusunda, yeni değişken için bir ad yazın.

 10. Tür dizesiolarak ayarlandığından emin olun ve Tamam' ı tıklatın.

 11. E-posta Gönder eylemi iş akışına ekleyin ve sonra Bu iletiyi eylemi tıklatın.

 12. E-posta iletisi tanımla iletişim kutusunda, türü yeni değişkenini kullanın veya çevreleyen metin ve HTML etiketleri (çift tırnak işaretleri dahil) ileti gövdesine yapıştırın için ekleme noktasını tırnak işaretleri arasına getirin ve sonra Gövdesine eklemek arama' yı tıklatın.

 13. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda, kaynak kutusunun listesinde, İş akışı verileri' ı tıklatın.

 14. Alan listesinde tıklatın değişkeni: değişken adınave sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Çift tırnak işaretleri arasına eklenen yeni değişken

Şimdi, geçerli iş akışında istediğiniz bu değişken herhangi bir yere ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Resim ekleme

Bir resim veya grafik dosyası, iş akışı tarafından gönderilen bir e-posta iletisinin gövdesinde ekleme mümkün değildir. İletinizde HTML resim etiketi kullanarak grafik ancak içerebilir (< img / >) JPEG (.jpg) dosyası olarak depolanan ve resim kitaplığı sitenizde yüklenmiş görüntüyü bağlanmak.

 1. Gövde metninde, bağlantılı resmin görünmesini istediğiniz konumu, iletinizi yazın < img src = "" / > HTML etiketi.

 2. Ekleme noktasını iki çift tırnak işaretleri arasına getirin ("").

 3. JPEG Resim dosyası URL'sini yapıştırın veya yazın. Tamamlanmış etiketi bunun gibi arar.

  Görüntü için tamamlanan HTML etiketi

İleti gönderildiğinde, JPEG dosya görüntüden yerine bağlantı etiketi görünür.

Sayfanın Başı

İletinizi içeriğini biçimlendirme

Önceki bölümlerde, HTML bağlantı etiketler (< bir > ve < /a >) bir köprü oluşturmak için kullanılır. Yazı tipini, rengini, stilini ve diğer öznitelikleri metnin iletinizde belirtmek için diğer HTML etiketleri kullanabilirsiniz.

İş Akışı Tasarımcısı iletiler ve biçimlendirme değil dış veya katıştırılmış basamaklı stil sayfası (CSS) biçimlendirmek için yalnızca satır içi stiller desteklediğinden, herhangi bir HTML etiketleriyle Stil özniteliklerinin kullanarak istediğiniz biçimlendirmeyi yapmanız gerekir. Bu ya da doğrudan E-posta iletisi tanımla iletişim kutusunda, iş akışı Tasarımcısı HTML etiketleri yazarak yapın veya ileti gövdesi kodunda oluşturarak görüntüleyebilir ve Tasarım görünümü ve sonra da E-posta iletisi tanımla iletişim kutusuna yapıştırma.

 1. İş akışınız Son'utıklatarak kaydedin.

 2. Yeni bir HTML sayfası oluşturun.

 3. Görünüm ve sonra Tasarım görünümü alanında herhangi bir bölme geçin.

 4. Ekleme noktası hala Tasarım görünümü alanında, durum çubuğunda Stil uygulama çift tıklatın.

  Stil uygulaması araç çubuğu görüntülenir.

 5. Stil uygulaması araç çubuğunda, burada gösterildiği gibi Stil uygulamael ile olarak ayarlanmış ve Hedef kuralı(Yeni satır içi stil)olarak ayarlanmışsa emin olun.

  Doğru ayarları gösteren Stil Uygulaması araç çubuğu

  Kod görünümü ve Tasarım görünümünde ileti metnini biçimlendirmek istiyorsanız, böylece Office SharePoint Designer 2007 sunucu iş akışı Posta'da işlenemez CSS sınıflar, eklemez Stil uygulama için el ile ayarlamanız gerekir. Ayrıca, önceden biçimlendirilmiş metin içinde ancak farklı bir biçimlendirme belirtmek istediğiniz için iç içe herhangi bir metin aralığı etiketleri içine kod görünümünde çalışmanız gerekir. Yerinde aralığı etiketler olduktan sonra istediğiniz biçimlendirme uygulamak için Tasarım Görünümü'nde çalışabilirsiniz.

 6. Her zaman yaptığınız gibi WYSIWYG araçlarını kullanarak Tasarım Görünümü'nde metni biçimlendirme:

  • Etiket içindeki metni biçimlendirmek istiyorsanız — örneğin, < para > veya < li > — Kod Görünümü'nde ekleme noktasını konumlandırın ve sonra araç kutusunda istediğiniz etiketi çift tıklatın.

  • Alternatif olarak, etiketi yazın ve sonra stil özniteliklerinin ve istediğiniz herhangi bir özellik/değer çiftlerini eklemek için IntelliSense'i kullanın. Özellik/değer çiftlerini noktalı virgülle ayırın emin olun.

Birkaç en iyi uygulamalar:

 • Paragraf etiketleri kullanma (< p > ve < /p >) ayrı paragraflar tanımlama ve varsayılan biçimlendirme Genel ileti için farklı bir paragraf biçimlendirmesini herhangi bir varsayılan belirtmek için.

 • Bir paragraf içinde herhangi bir yerel biçimlendirmeyi belirlemek için ek aralığı etiketler kullanın farklı varsayılan paragraf ve genel iletiyi biçimlendirmeyi kullanarak.

 • İş Akışı Tasarımcısı el ile satır sonu herhangi bir ek satır sonu iletide olarak çizer. Paragraf etiketler paragrafların arasına boşluk uygun eklediğinden, tüm el ile satır sonu paragraflar arasında çok fazla boşluk olmamasını tasarımcıdaki iletisinin son sürümü kaldırmanız gerekir.

  NET için satır sonu ile biçimlendirilmiş metninizi oluşturun ve sonra tüm fazladan boşlukları kaldırmak daha kolay olabilir ve iş akışı Tasarımcısı'nda iletiyi önce satır sonları son haline getirme.

  Yalnızca paragraf etiketler ya da otomatik olarak metin birimler arasındaki dikey boşluk ekleme başka etiketler ekliyorsanız, bu en iyi yöntem geçerlidir.

Aşağıdaki çizimde, HTML etiketleriyle biçimlendirilmiş metin örneği sunar. Hiçbir el ile satır sonu olduğuna dikkat edin.

HTML etiketleriyle biçimlendirilmiş metin

Gönderilecek iş akışı tarafından biçimlendirilmiş içeriği buna göre işlenir.

HTML ile biçimlendirilmiş metnin son sürümü

İleti metnini biçimlendirme rahatça geldiğinizde, ileti stilleri çok çeşitli oluşturabilirsiniz. İleti Metni Biçimlendirme kullanmanın bir yolu daha fazla bilgi için bu makalenin, kendi özel görev bildirim gönderinsonraki bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Kendi özel görev bildirim gönderin

Üç özel görev eylemleri birini kullanan bir iş akışı oluşturmak ve bir görevi atamak için zaman varsayılan olarak, görevler listesinde otomatik olarak e-posta bildirimleri yeni görevin atandığı kişiye gönderir. Kendi özel görev bildirim iletilerini tasarlamak isterseniz, bunları göndermek için görev listesi üzerinde çalışan ikincil bir iş akışı ayarlayabilirsiniz.

Yinelenen bildirimleri gönderilmesini önlemek için görev listesi için otomatik bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz:

 • Gelişmiş Ayarlar sayfasında, E-posta bildirim alanında, görev listesi için sahipliğini atandığında, e-posta göndermealtında Hayır ' ı tıklatın.

  Not: Otomatik bildirim kapatmayı sitenin Microsoft Office SharePoint Server 2007' te kullanılabilen önceden tanımlanmış iş akışları tarafından oluşturulan da dahil olmak üzere, tüm otomatik görev bildirimleri kapatır.

Otomatik bildirimleri devre dışı açtıktan sonra tüm görevler için aynı bildirim göndermek için tek bir ikincil iş akışı kullanabilir veya koşullar dallanma birden çok eylem veya birden çok İkincil iş akışları ile çeşitli koşullarda eşleşen çeşitli türde bildirim göndermek için kullanabilirsiniz.

Süre sonu tarihi yaklaştığında görevleri hakkında e-posta anımsatıcı göndermek için iş akışları henüz tamamlanmamış veya aynı İkincil iş akışını kullanabilirsiniz. İkincil iş akışları hakkında daha fazla bilgi için İkincil iş akışı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

İstediğiniz özel bildirimleriniz herhangi bir şekilde biçimlendirebilirsiniz. Çalışmaya başlamak için bir doğrudan aşağıdaki kodu örnekten kopyalayabilirsiniz varsayılan Otomatik bildirimleri HTML içeriğini özelleştirmek için bir yoludur.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

Yukarıdaki HTML kod örneğinde aramaları yedi yer tutucularını içerir. Yer tutucuları köşeli ayraç ([]) görüntülenir. İş Akışı Tasarımcısı'nda, e-posta iletisinin gövdesinde HTML içeriği yapıştırın sonra bunları, fiili aramalar ile içeren köşeli ayraçlar dahil olmak üzere yer tutucuları değiştirmeniz gerekir. Altı aşağıdaki alt bölümlerde bu aramaları oluşturmak için yönergeleri bulabilirsiniz. (Yer tutucular, belge adı için aşağıdakilerden birini iki kez kullanılır.)

İş akışının adını arama

Bu arama kullanın.

Geçerli görevi oluşturan iş akışının adını arama

Görev oluşturma tarihi arama

Bu arama kullanın.

Oluşturma tarihi geçerli görevin için arama

Belge adı arama (iki kez kullanılır)

Bu arama kullanın.

Belge adı için arama

Belge URL'si arama

Bu arama kullanın.

belge URL’si arama

Özel görev formu arama

Bu arama önceki bölümde geçerli öğenin bir özel görev formu olup olmadığınıaçıklandığı gibi geçerli iş akışı tarafından oluşturulan özel görev formu URL'sini parçası olarak eklenir.

Arama aşağıdakine benzer olur.

Geçerli öğenin kimliğini arama

Ve tüm adres şuna benzer:

Kimlik aramanın eklendiği özel görev formunun adresi

Arama için belge öğesi görüntüleme formu

Bu arama önceki bölümde geçerli öğenin bir liste öğesi isebaşlığı altında açıklandığı şekilde görev öğesinin görüntüleme formu için URL parçası olarak eklenir.

Arama aşağıdakine benzer olur.

Geçerli öğenin kimliğini arama

Ve tüm adres şuna benzer:

Kimlik araması eklenmiş belge öğesi görüntüleme formu için adres

Tüm aramalar yerinde olduğunda, bu işlenmiş özel görev bildirimi arar.

Özel bildirim iletisinin son sürümü

Bu iletiyi daha ayrıntılı yönergeler veya başka bilgiler ekleyerek özelleştirme veya metni biçimlendirerek iletiyi Görünüm ve kullanımını ayarlayın. Bu makaledeki öğrendiniz araçlarıyla tam olarak göndermek istediğiniz iletileri göndermek için iş akışları ayarlamak hazırsınız demektir.

Sayfanın Başı

Desteklenmeyen seçeneklerini belirleme

Aşağıdaki seçeneklerden bir e-posta Gönder eylemi geçerli sürümü tarafından desteklenmez:

 • Bir adresten gelen satırda belirtme. (Her zaman iş akışı tarafından gönderilen e-posta iletileri Kimden satırındaki Sunucu Yöneticisi tarafından belirtilen e-posta adresini gösterir. Yalnızca sunucu yöneticinizin bunu değiştirebilir ve geçerli Web uygulamasında, iş akışı başına değil tüm bildirimler için yalnızca değiştirilebilir.)

 • İş akışı durumu sayfasına köprü dahil olmak üzere. (Sorgu dizesindeki WorkflowInstanceID değişkeninin değeri sağlamak için bir iş akışı araması kullanmak üzere bir yolu yoktur.)

 • İleti içeriği biçimlendirmek için katıştırılmış basamaklı stil sayfası (CSS) kullanma. ( Stil özniteliklerinin kullanarak metin biçimlendirilebilir, ancak < Stili > Etiket ve CSS sınıflar desteklenmez.)

 • Bir iş akışı araması kişinin bir sütuna başvuruda Kime veya bilgi kutusunda veya birden çok değer içeren Grup türü kullanıyor.

 • Bir iletinin gizli (gizli karbon kopya) alıcı belirtme. (Bir geliştirici değişiklik yapabilirsiniz. Gizli alanı, ancak bu içerecek şekilde sunucudaki dosya EYLEMLERİ iş akışı Tasarımcısı'nda alınamaz.)

 • Bir iletiyi başka bir dosya eki dahil olmak üzere.

 • İletiye resim veya grafik dosyaları katıştırma. (Görüntüye bağlayabilirsiniz; Ekle görüntüönceki bölüme bakın.)

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Uyarı oluşturma veya SharePoint Online, SharePoint 2016 ve SharePoint 2013'te RSS akışına abone olma

Uyarı oluşturma veya SharePoint 2010'da RSS akışına abone olma

Uyarı oluşturma veya SharePoint 2007'de RSS akışına abone olma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×