Bir iş akışını başlatma formu oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Başlatan kişiden bilgi toplamak için iş akışınızı istediğiniz ve ardından bu bilgileri daha sonra iş akışında başvuru. Örneğin, bir belgeyi gözden geçirme görevi atar bir iş akışı tasarlama düşünün. Bu tür bazı akışlarında bunu her zaman otomatik olarak aynı katılımcıya gözden geçirme görevi atamak ve her zaman aynı son tarihi hesaplama formülü kullanmak için anlamlı. Ancak iş akışınız el ile hem Gözden Geçiren ve bitiş tarihi belirtmek için iş akışını başlatan kişiye istiyorsunuz. Bu iş akışını başlatma formu için özel alanlar ekleyerek ve iş akışı el ile başlatılacak gerektiren ayarlayabilirsiniz.

İş akışı başlatma formu bilgilerini nasıl kullanır

Bildirin veya belirtilen eylemleri ya da adımları almamak için iş akışını başlatma formu verilen parametreler de kullanabilirsiniz veya alternatif dallar arasında yapmak için hangi seçeneği. Alternatif olarak, iş akışınızı geçerli liste öğesinin başlatma formdan bilgileri kopyalamak için burada bu bilgileri ikincil bir iş akışı tarafından başvuru yapılabilir ayarlayabilirsiniz.

Bu makalede nasıl başlatma iş formları ve örnekler ve çeşitli amaçlar için başlatma formları ayarlama yönergeleri sağlayan açıklar.

Bu makalede

Başlatma formu nedir?

Başlatma formu alanları türleri nelerdir?

Varsayılan değerleri nelerdir ve bunları ne zaman kullanırım?

Örnek 1: geçerli iş akışını bilgiler verme

Örnek 2: atlayın ya da bir adım veya eylem eklemek için geçerli iş akışını söyleyin

Örnek 3: ikincil iş akışı için bilgi sağlar

Nasıl ayarlama veya diğer değerleri geçerli liste öğesini güncelleştir?

Parametre bir dinamik iş akışı değişkenini nasıl kullanabilirim?

Başlatma formu nedir?

Başlatma formu her zaman bir kişinin iş akışı el ile başlayan sunulan sayfasıdır. Varsayılan başlatma formu yalnızca iş akışı ve iki düğmeleri, Başlatma ve İptaladı gibi çok basit bir işlemdir.

Basit varsayılan iş akışını başlatma formu

Bir veya birden çok form alanlar ekleyerek, bu basit bir form oluşturabilir. Bu alanları kullanma, iş akışını başlatma kişinin iş akışı işlemlerini tamamlaması gereken bilgiler sağlar.

Başlatma formu oluşturmak seçtiğiniz kadar form alan olabilir. Aşağıdaki formu gözden geçiren ve son tarih belirtmek için alanları sağlar.

Gözden Geçiren ve Bitiş Tarihi alanlarının eklendiği Başlatma formu

Office SharePoint Designer 2007içinde başlatma formunda klasöründe için bu iş akışı .aspx sayfası olarak görüntülenir. Dosya adı başlatma formunun iş akışının adına karşılık gelir.

Klasör listesinde görüntülenen iş akışı .aspx sayfası

Başlatma formu sitenin varsayılan ana sayfaya eklenmiş ve iş akışıyla etkileşimde bulunmak için veri formu Web Bölümü içerir. Başlatma formu düzen ve görünüm için özelleştirilebilir — Örneğin, farklı bir ana sayfa ekleme veya stillerde değişiklikleri yaparsınız. Bununla birlikte, formda hangi alanların görüneceğini değiştirmek için veya biçimini veya varsayılan değerleri alanlarından herhangi birini değiştirmek için İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunda iş akışı Tasarımcısı'nda kullanmanız gerekir. Bu tür form alanları için veri formu Web bölümünü doğrudan düzenleyerek değişiklik yapamazsınız.

Önemli : Düzen ve veri formu Web Bölümü (yani, değişiklikleri sunu için değil de işlevselliği) görünümünü özelleştirmeleri yaparsanız, bu tür değişiklikleri iş akışı derlenmiştir her zaman kayıp olduğuna dikkat edin. .Aspx sayfası kalanına yaptığınız düzenini ve görünümünü özelleştirmeler korunur.

İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunu kullanarak bir form alan oluşturun ve sonra o alanın biçimini değiştirin, aşağıdaki uyarı görebilirsiniz.

Var olan alan için biçim türünü değiştirme uyarısı

Başlatma formu alanları değişiklikleri yapın ve sonra iş akışı yeniden derlemek, iş akışının çalışan örnekleri çalıştırmak devam edebilirsiniz, ama yalnızca veri ve yeni formda kullanılabilir veri biçimlerini başvuru yapabilir. Silme veya (örneğin, yeniden adlandırmadan veya biçiminin değiştirerek) bir alan değiştirme ve çalışan bir iş akışı örneği beklenmedik bir biçimde Sun veya yoksa hiç veri başvuru girişiminde bir iş akışı hata meydana gelir. Bu nedenle, silen, yeniden adlandırır veya aksi durumda çalışan iş akışı örneklerini başvuru deneyebilir herhangi bir form alanı değiştirir herhangi bir değişiklik yapmayın değil önemlidir.

Bazen, bir liste öğesi bir alana bir başlatma formu alandan bilgileri kopyalamak için bir iş akışını ayarlayabilir. Örneğin, birincil iş akışı başlatma bir kişi bir belgeyi gözden geçirme görevi ve birincil iş akışı için son tarih bu tarihten burada bu tarihten sonradan son tarih anımsatıcıları gönderen bir ikincil iş akışı tarafından başvurulmasını bir son tarih alanı geçerli öğedeki kopyalayabilirsiniz başlatma formu belirtebilirsiniz. Bu durumda, ikincil iş akışını halen bunu başvuru yapabilir gereken sırada başlatma formunda girmiş ve liste öğesi alanına kopyalanan bilgileri değiştirilmemesini sağlamak önemlidir. Bu, özellikle İkincil iş akışını duraklatır veya herhangi bir süre boyunca bekler hatırlanması önemlidir.

Sayfanın Başı

Başlatma formu alanları türleri nelerdir?

Aşağıdaki çizimde başlatma formu alanını her tür bir örneği gösterilir.

Her türden bir alanın bulunduğu başlatma formu

1. tek satır metin

2. birden çok metin satırı

3. sayı

4. Evet/Hayır (onay kutusu)

5. radyo düğmeleri olarak seçim (seçim yapılacak menü)

6. tarih ve saat

7. seçim (seçim yapılacak menü) olarak açılan menü

Oluşturduğunuz her parametre için uygun alan türünü belirlemeniz gerekir:

 • Tek satır metin    Bu alan türü için kısa serbest biçimli metin yanıt kullanın.

 • Birden çok metin satırı    Bu alan türü için herhangi bir uzunlukta serbest biçimli metin yanıt kullanın.

 • Sayı    Bu alan türü sayısal değerler için hazırlanmıştır. Virgül, varsayılan değer eklemeyin.

 • Tarih ve saat    Bu alan türü için üç varsayılan değerler (boş bir alanı veya tarih ve öğenin oluşturma veya bir belirli bir tarih ve saatini gösterdiğiniz) ve iki görüntüleme biçimleri (yalnızca, tarih veya tarih ve saat) bir seçeneğiniz vardır.

 • Seçim (seçim yapılacak menü)    Bu alan türü formda açılan menü veya radyo düğmeleri kümesi olarak görüntülenebilir. Her iki durumda da, herhangi bir zamanda yalnızca listelenen öğelerden biri seçilebilir.

 • Evet/Hayır (onay kutusu)    Bu tür alanlar için varsayılan değeri belirtmezseniz, varsayılan değer Evet olarak atanır.

Varsayılan değeri belirtilmezse, tüm alan türlerinde formda görüntülenir.

Başlatma formu alanları çalışırken aklınızda tutmanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Veri doğrulama    Başlatma formundaki kullanılabilir alan türleri çoğu küçük ya da hiç veri doğrulama sağlar. Örneğin, girilen tarih bugünden sonraki olup olmadığını denetlemek için bir tarih ve saat alanı ayarlayın mümkün olduğunu değil. (Kuşkusuz, belirli bir aralıkta girilen bir tarihine denk gelen olup olmadığını sınar bir iş akışı adımı içerebilir — ve e-posta iletisine tutarsızlık hakkında görünmüyorsa, ardından iş akışını durduran ve iş akışını başlatan kişiye gönderir.) Veri doğrulama düşük düzeyde tek satır metin, birden fazla satır metinve sayı, her biri en fazla karakter uzunluğu geçmediği herhangi bir girdi kabul eder, alanları tarafından sağlanır. (Yalnızca varsayılan değerler olarak sayısal değer sayı kabul olsa da, başlatma formunda tamamlar ve iş akışını başlatan kişi sayısal hem metin değerleri kabul ettiği.) Güçlü veri doğrulama kendisi için iş akışını başlatan kişiye form tarafından belirtilen önceden biçimlendirilmiş seçeneklerden birini belirlemeniz gerekir seçim (seçim yapılacak menü) alanına göre sağlanır.

 • Alan açıklamalar ve yönergeler    Başlatma formu ayrı ayrı alanlarda alanın açıklaması veya nasıl bilgi girilmesi gereken hakkında yönergeler için bir boşluk sağlamaz. Bununla birlikte, açıklamalar ve yönergeler için tüm başlatma formu ekleyebilirsiniz; hangi alanları hakkında bir değer içeren olmalı ve hangi alanların bırakılabilir boş yönergeleri de dahil olmak üzere — .aspx sayfası düzenleyerek. İş akışı derlenmiştir açtığınızda kaybolan olmayan böylece yalnızca açıklamalar ve yönergeler veri formu Web Bölümü dışında'ekleme emin olun.

 • Kullanılabilir alanlar aralığı    Başlatma formu olan liste öğesi ilişkili olmadığından — özel görev formu farklı olarak, olan görevler listesinde bir öğe ile ilişkili — başlatma formu form alanları gibi özel görev formu gibi birçok türde sağlamaz.

Sayfanın Başı

Varsayılan değerleri nelerdir ve bunları ne zaman kullanırım?

Başlatma formu tasarladığınızda, her biri kendi tanımladığınız parametreleri için varsayılan değer sağlaması isteyip istemediğinizi seçin. Parametre için varsayılan değer sağlayın ve iş akışı başlatma kişinin varsayılan değeri başka bir değerle değiştirmez, iş akışı varsayılan değeri kullanın.

İş akışı doğru şekilde çalışması için herhangi bir parametre boş olmayan değer gerekiyorsa, bu nedenle, bunu varsayılan değeri belirtmek için bir fikirdir. Örneğin, örnek belgeyi gözden geçirme iş akışında, varsayılan inceleme ve başlatma formundaki varsayılan öncelik düzeyi sağlayabilirsiniz.

İş akışı boş olmayan bir değer bulunmalıdır kendisi için bir alan orada hiçbir güvenli ve uygun varsayılan değerdir, gerekli alanı boş olup olmadığını sınamak için ilk adım iş akışının ayarlayın iyi bir fikirdir. İse, iş akışı durdurabilirsiniz; ancak yalnızca e-posta iletisi için bunlar aynı öğe üzerinde iş akışının yeni bir örneğini başlatmalısınız açıklayan başlatan kişiye gönderdikten sonra bu kez gerekli alanına bir değer belirtme.

Her zaman varsayılan değeri olan yalnızca parametre türü Evet/Hayır (onay kutusu) parametresi, her zaman varsayılan Evet veya Hayırolarak ayarlayın.

Önemli : İş akışınız otomatik olarak başlayacak şekilde ayarladıysanız ve bir veya daha fazla parametre için varsayılan değer belirtmezseniz, bazı parametreleri Boş değerleri iş akışı düzgün çalışmasını engelleyebilir anımsatan aşağıdaki iletiyi görürsünüz.

Otomatik başlatma için varsayılan değerleri de dahil olmak üzere hakkında uyarı

Sayfanın Başı

Örnek 1: geçerli iş akışını bilgiler verme

(Örneğimizdeki belgeyi gözden geçirme görevi gibi) bir görevi atamak için iş akışınızı kullanıyorsunuz ve kişinin iş akışını başlatma görevi atamak kişilerin seçebilmek istiyorsanız, bir parametre başlatma formu ekleyerek ayarlayabilirsiniz.

Başlatma formu İnceleme alan ekleme

Gözden Geçiren parametre eklemek için:

 1. İş Akışı Tasarımcısı'nda, iş akışı yalnızca elle ve otomatik olarak başlatılabilir ve Başlatmatıklattığınızdan emin olun.

  Yeni iş akışına yönelik ayarlarla İş Akışı Tasarımcısı

 2. İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Alan Ekle iletişim kutusunda, Gözden Geçiren yeni alan adını ve sonra bilgi türü kutusunda listesinde, seçim (seçim yapılacak menü)tıklatın.

  Seçimlerle birlikte alan iletişim kutusu ekleme

 4. İleri ' yi tıklatın ve sonra seçenek (her seçeneği ayrı bir satıra girin) kutusunda Bu parametre için seçenekleri olarak sunmak istediğiniz gözden geçirenlerin e-posta adreslerini yazın.

  Not : E-posta iletisi gönderirken, iş akışı etki alanı adı\kullanıcı adı veya bir kişinin tam e-posta adresini kullanabilirsiniz; örneğin, NORTHWINDTRADERS\Ana ve Ana@Northwindtraders.com Kime veya bilgi satırlarını bir iş akışı e-posta iletisinin yarayacağını.

 5. Varsayılan değer kutusuna, iş akışının kullanmak istediğiniz Gözden Geçiren belirtmek için bu parametre başlatma formu tamamlayan kişi hiçbir değişiklik yaparsa.

  Önemli : İş akışı bilgileri gerektiren bir alan için varsayılan değer vermezseniz ve iş akışını başlatan kişiye bir değer de bu alana ilişkin geçmiyor, iş akışı başarısız olur.

 6. Olarak göster listesinde, aşağı açılan menü veya radyo düğmeleri' ı tıklatın. (Bu örnekte, radyo düğmeleri seçilidir.)

  Seçimlerle birlikte alan iletişim kutusu ekleme

 7. Son'u tıklatın ve sonra İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

Bir başlatma formu parametresiyle kullanmak için bir iş akışı eylemi yapılandırma

İş akışını başlatma formunda belirtilen katılımcılara belgeyi gözden geçirme görevi atamak için ayarlamak için:

 1. Görev, bulmak istediğiniz adımı temsil eden sayfasında iş akışı Tasarımcısı'nda Eylemler'itıklatın ve sonra da istediğiniz eylemi tıklatın.

  Bu örnekte, Yapılacaklar öğesi ata' yı tıklatın.

 2. Başında bir Yapılacaklar öğesini tıklatın ve Özel Görev Sihirbazı' nda, İleri' yi tıklatın ve sonra görev Belgesini gözden geçiradlandırın.

 3. Açıklama kutusuna, göreve eklemek için yönergeleri yazın ve sonra Son'utıklatın.

 4. Pratikte, Bu kullanıcılar' ı tıklatın.

 5. Kullanıcıları seçin iletişim kutusunda, veya var olan kullanıcılar ve gruplar seçin listesinde, İş akışı arama' yı tıklatın ve sonra Ekle'yitıklatın.

 6. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Kaynak: iş akışı verileri

  • Alan: Başlatma: inceleme

 7. Tamam' ı tıklatın ve sonra yeniden Kullanıcıları Seç iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Artık eyleminizi aşağıdakine benzer olur.

Her iki parametresi de belirtilmiş eylem

Gözden Geçiren alanı başlatma formunda kullanarak, iş akışını başlatan kişi şimdi iş akışı görevi atamak hangi kişi size söyleyebilir.

Sonraki bölümde, başlatma formunda iş akışı özel bir eylem veya bir dizi eylemi gerçekleştirme gerekip gerekmediğini karar vermenize yardımcı olmak için nasıl kullanılacağını öğrenin.

Sayfanın Başı

Örnek 2: atlayın ya da bir adım veya eylem eklemek için geçerli iş akışını söyleyin

Bazen bir adım çalıştırmak için iş akışınızı isteyebilirsiniz veya belirli bir liste öğesini üzerinde çalışmak için o öğe ile ilgili belirli bilgiler temelinde. Örneğin, paylaşılan belgeler kitaplığında her yeni belge üzerinde çalışan yeni belge iş akışı olabilir, ancak başkalarının değildir ve yalnızca seçili belgeler üzerinde çalıştırmak için iş akışı yer aldığı bir gözden geçirme belgeyi görev isteyebilirsiniz.

Başlatma formu İnceleme için gönderme alan ekleme

Gözden geçirme için gönderme parametre eklemek için:

 1. İş Akışı Tasarımcısı'nda, iş akışı yalnızca elle ve otomatik olarak başlatılabilir ve Başlatmatıklattığınızdan emin olun.

  Yeni iş akışına yönelik ayarlarla İş Akışı Tasarımcısı

 2. İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Alan Ekle iletişim kutusunda, yeni alan içinGönder gözden adlandırın ve sonra bilgi türü listesinde, tıklatın Evet/Hayır (onay kutusu).

 4. İleri' yi tıklatın ve ardından varsayılan değer belirtme (bir değeri belirtmezseniz, alanı Evetiçin varsayılan olarak).

  Seçimlerle birlikte alan iletişim kutusu ekleme

 5. Son'u tıklatın ve sonra İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

Bir koşul eklemek için iş akışı

İş akışını çalıştırma geçerli iş akışı adımı gerekip gerekmediğini karar vermek için gözden geçirme için gönderme değeri kullanmak üzere ayarlamak için (örnekte, adım belgesini gözden geçir görevin atandığı içindeki):

 1. Onay kutusu, ilişkilendirmek istediğiniz adımı temsil eden bir iş akışı sayfasında, iş akışı Tasarımcısı'nda koşullar' ı tıklatın ve sonra herhangi bir veri kaynağını Karşılaştır' ı tıklatın.

 2. Koşul, ilk değeritıklatın ve sonra görünen veri bağlama Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 3. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Kaynak: iş akışı verileri

  • Alan: Başlatma: gözden geçirme için Gönder

 4. Tamam'a tıklayın.

 5. Koşul, ikinci değer tıklatın ve sonra listeden, Evet'itıklatın.

Aşağıdaki resimde bir gibi koşulu şimdi arar.

Tüm parametreleri belirtilmiş koşulu gösteren iş akışı adımı

Şimdi, iş akışının geçerli adımda eylemleri gerçekleştirin değil veya gerçekleştirmek için başlatma formunda onay kutusunu kullanarak, iş akışını başlatan kişiye bildirebilirsiniz.

Sonraki bölümde, böylece İkincil iş akışı bilgileri başvurabilirsiniz bilgileri başlatma formdan geçerli liste öğesinin kopyalayın öğrenin.

Sayfanın Başı

Örnek 3: ikincil iş akışı için bilgi sağlar

Son ayarlamak için ikincil iş akışı görev listesi üzerinde çalışan kullanıyorsanız, tarihler (örnekte, Paylaşılan Belgeler kitaplığına) başka bir liste üzerinde birincil iş akışı tarafından oluşturulan görevler için bir görev için son tarih belirtmek için birincil iş akışını başlatma formu kullanabilirsiniz. İkincil iş akışları hakkında daha fazla bilgi için İkincil iş akışı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Tamamlanma tarihi bilgilerini birincil ve ikincil iş akışı üzerinden akışı

1. kişi birincil iş akışını başlatmadan belirtir son tarih.

2 birincil iş akışını başlatma formu malzemeleri son tarih.

3. birincil iş akışı kopyalar son bitiş tarihi alanına geçerli liste öğesinin tarih.

4. İkincil iş akışı alış yöntemini son tarihe göre liste öğesi sorgulama.

5. görev öğesi İkincil iş akışı kopya son tarih.

Notlar : 

 • Birincil iş akışının çalıştığı özgün liste öğesi başvurmak ikincil bir iş akışı için ikincil iş akışını özgün öğeyle liste öğesi kimliği bilmeniz gerekir. İş akışı görev eylemleri biri tarafından otomatik olarak oluşturulan yalnızca görev öğeleri görev listesindeki iş akışı öğe kimliği sütununda depolanan bu liste öğesi kimliği bilirsiniz. İkincil iş akışınız bir görevler listesi değil, ancak özgün öğe başvurmak gereken bir liste üzerinde çalışıyorsa, birincil iş akışının oluşturduğu ve ikincil iş akışının çalıştığı öğede çalıştığı öğenin liste öğesi kimliği depolaması gerekir. Bu arama sütunu listesine ekleyerek İkincil iş akışının, bu arama sütunu listenin veya kitaplığın birincil iş akışının çalıştığı cihazlar kimliği sütununun nerede başvurular çalıştığı ayarlayabilirsiniz. Sonra bir öğe üzerinde İkincil iş akışının çalıştığı liste oluşturmak için birincil iş akışını yapılandırırken, diğer listede arama alanı için birincil iş akışının geçerli öğenin liste öğesi kimliği eşleyin.

 • Paylaşılan Belgeler kitaplığına bitiş tarihi sütunu eklemediyseniz, bu bölümdeki yordamları uygulamadan önce bunu yapmanız gerekir. Bu sütunda hem tarih ve saat bilgisini eklemek isterseniz, Sütun Ekle sayfasının Ek sütun ayarları bölümünde bu seçimi yaptığınızdan emin olun.

  Vade tarihi alanına EditForm.aspx, kişilerin alanın değerini değiştirebileceğiniz, gibi formlardaki görünmesini istemiyorsanız, bu alan formdan gizleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ilk olarak liste veya kitaplıkta içerik türlerinin yönetimine izin verildiğini emin olun (Liste Ayarları sayfasında, Gelişmiş ayarlar' ı tıklatın). Ardından, her içerik türü (Liste Ayarları sayfasında, bir içerik türünü tıklatın sonra bitiş tarihi sütunu tıklatın ve sonra Gizli (formlarda görünmez)seçin) için ayrı ayrı vade tarihi alanına gizleyin. Not bir tüm liste veya kitaplık için değil ve içerik türü başına yalnızca bir sütunu aynı anda gizleyebilirsiniz.

Başlatma formu son tarihi alan ekleme

Son tarihi parametre eklemek için:

 1. İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 2. Alan Ekle iletişim kutusunda, Son tarihi yeni alan adını ve sonra bilgi türü kutusunda listesinde, tarih ve Saat'itıklatın.

 3. İleri' yi tıklatın ve sonra boş varsayılan değer radyo düğmesinin seçili olduğunu ve yalnızca tarihbiçimini görüntülemek kutusunda seçili olduğundan emin olun.

  Seçimlerle birlikte alan iletişim kutusu ekleme

 4. Son'u tıklatın ve sonra İş akışı başlatma parametreleri iletişim kutusunda Tamam' ı tıklatın.

Alan başlatma formu eklenir.

Gözden Geçiren ve Bitiş Tarihi alanlarının eklendiği Başlatma formu

Geçerli öğenin son tarihi ayarlamak için birincil iş akışını kullanma

İş akışını kopyalamak için ayarlamak için son tarihi başlatma formu değerine vade tarihi alanına geçerli liste öğesi:

 1. İş Akışı Tasarımcısı'nda Eylemler'itıklatın ve sonra da Geçerli öğedeki alanı Ayarla'ıtıklatın.

  Bu eylem listede görünmüyorsa, tam listesini görmek için Diğer Eylemler öğesine tıklayın.

 2. Eylem alanı tıklatın ve sonra listeden, Son tarihitıklatın.

 3. Eylem değeri' ni tıklatın ve sonra görünen veri bağlama Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 4. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Kaynak: iş akışı verileri

  • Alan: Başlatma: son tarihi

 5. Tamam'a tıklayın.

Şimdi, ne zaman kişinin iş akışını başlatma belirten bir son tarih (veya son tarih ve saatini) başlatma formunda, liste öğesi için son tarih sütunu için değer kopyalanır.

Not : Görev atar önce birincil iş akışı için son tarih birincil iş akışını durumdayken bilgilere hala duraklatılmış hemen görev ve ikincil iş akışı sorguları atar sonra birincil iş akışını duraklatır için bu eylemi yapmanız gerekir.

Son tarih görev öğeyi kopyalamak için ikincil iş akışı kullanma

Son tarih değeri görevler liste öğesine paylaşılan belgeler liste öğesinden kopyalamak için ikincil iş akışını ayarlamak için:

 1. Açık durumdayken İkincil iş akışı görev için son tarih değeri ayarlamak istediğiniz adımı temsil eden sayfasında iş akışı Tasarımcısı'nda Eylemler'itıklatın ve sonra da Geçerli öğedeki alanı Ayarla'ıtıklatın.

 2. Eylem alanı tıklatın ve sonra listeden, Son tarihitıklatın.

 3. Eylem değeri' ni tıklatın ve sonra görünen veri bağlama Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 4. İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Kaynak: Paylaşılan Belgeler

  • Alan: Bitiş tarihi

  • Alan: paylaşılan belgeler: kimliği

  • Değer: tıklatın görüntü veri bağlama Düğme görüntüsü .

   İkinci bir İş akışı araması tanımla iletişim kutusu açılır. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Kaynak: Geçerli öğe

  • Alan: iş akışı öğe kimliği

 5. Tamam'a tıklayın.

  İlk İş akışı araması tanımla iletişim kutusunda şimdi bunun gibi görünür.

  Tüm seçimleri yapılmış olarak İş Akışı Araması Tanımla iletişim kutusu

  Bu arama yazan, ' "Paylaşılan belgeler kitaplığında, son tarihi sütununa gidin sonra Kimliğine eşleşen görevler listesinde geçerli öğedeki depolanan iş akışı öğesi kimliği kitaplığını satıra gidin ve bu satırındaki son tarihi değerini almak."

 6. Tamam'a tıklayın.

Artık eyleminizi burada gösterilene arar.

Her iki parametresi de belirtilmiş eylem

Şimdi, başlatma formu son tarihi ayarlamak için birincil iş akışı kullanımlar başlatan kişiye değer olduğunda geçerli öğenin paylaşılan belgeler kitaplığında, görevler listesinde çalışan İkincil iş akışı bu son tarihi alabilir ve tarih anımsatıcılar göndermek ve diğer eylemler gerçekleştirmek için kullanılır.

Bu bölümde görevli aynı temel yordamları, ayarlama veya diğer değerleri hem geçerli öğe ve görev öğesini güncelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Nasıl ayarlama veya diğer değerleri geçerli liste öğesini güncelleştir?

Ayarlama veya diğer değerleri geçerli liste öğesinin üzerinde iş akışını başlatma formu tarafından sağlanan bilgileri kullanarak güncelleştirmek için kullanılan aynı genel işlem kullanabilirsiniz örnek 3: ikincil iş akışı bilgiler sağlamak , bu makalenin bölümünde:

 1. İstenen bilgileri parametre başlatma formu ekleyin.

 2. İş akışını başlatma formu alanında geçerli liste öğesinin uygun alana girilen değer kopyalamak için ayarlayın.

İş akışının kopyalamak için veya belirli koşullarda, bir değer değil kopyalamak veya başlatma formunda bir değeri kontrol edin ve sonra basitçe başlatma formu değeri içine kopyalama dışında geçerli öğe alanı değişiklik istemek için koşulları ekleyebilirsiniz.

Örneğin, iş akışı başlatma formunda öngörülen Bütçe alanına girilen değer işaretleyin ve ardından öngörülen bütçe alan yüksek veya düşük, geçerli öğede öngörülen harcama düzeyini bağlı olarak ayarlayın.

Planlanan bütçe değerini ayarlayan değilse eğer dalını adım

Sonraki bölümde, iş akışı başlatma formunda iş akışının yerel değişken başlatma formu parametreleri kullanarak başlangıçta sağlanan değerleri nasıl sıfırlayabilirsiniz hakkında öğreneceksiniz.

Sayfanın Başı

Parametre bir dinamik iş akışı değişkenini nasıl kullanabilirim?

İş akışını başlatma kişi tarafından bir başlatma formu parametresi için belirtilen değerleri iş akışı çalıştığı sırada diğer değerlerle değiştirilebilir ve böylece iş akışının içindeki yerel değişkeni olarak kullanılabilir.

Parametre değerini akışınızda adım adım değişebilir ise — akışı tarafından gerçekleştirilen hesaplamalar nedeniyle veya iş akışında katılan kişiler birinden giriş nedeniyle — sonra uygun olduğunda iş akışının İş akışı değişkenini ayarla eylemi bu değeri sıfırlamak için kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki çizimde bir başlatma formu değeri dinamik olarak değiştirmek için ayarlanan bir iş akışı adımı eylem gösterilir.

Başlatma formu Son Tarihi değerini değiştirmek üzere İş Akışı Değerini Ayarla eylemini kullanmak için ayarlanan iş akışı adımı

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×