Bir iş akışı araması tanımla

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Aramalar dinamik verileri görüntülemek için iş akışınızı getirmesini. İş akışı çalışırken, bu iş akışı aramalarını listeler, kitaplıklar ve iş akışı verileri gibi farklı veri kaynaklarından veri alabilirsiniz. Aramalar, site kullanan kişiler için bir özelleştirilmiş son kullanıcı deneyimi de oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, aramaları hakkında bazı kavramsal bilgileri sağlar ve iş akışı araması tanımla işlemleri anlatılmaktadır. Ayrıca bazı ipuçları aramalarını kullanarak çalışma ve benzersiz aramaları sağlamayı öğrenin.

Bu makalede

Veri bağlama ve aramaları hakkında

Özelleştirilmiş son kullanıcı deneyimi oluşturmak için aramaları kullanma hakkında

Neden kimlikleri yardımcı olur?

Bir arama nasıl çalışır?

Geçerli öğede bir değeri arama

İş akışı verilerdeki değer aramak

Filtre ölçütü olarak bir alan ve değeri belirterek bir listede veya kitaplıkta değer aramak

Benzersiz arama değerlerini emin olmak için ipuçları

Aramaları hakkında bilmeniz gerekenler

Veri bağlama ve aramaları hakkında

İş akışı aramaları olası kılan veri bağlama, Office SharePoint Designer 2007içinde amacıyla Microsoft ASP.NET teknolojisi bir özellik olan. Farklı veri kaynaklarından veritabanında genelinde veri bağlama veri bağlama sağlar. Office SharePoint Designer 2007içinde veri bağlama akışlarındaki listeler, kitaplıklar ve değişkenleri ve başlatma parametreleri gibi iş akışı verileri gibi veri kaynağından verileri almak sağlar. İş akışı aramalar bir iş akışının çalışma zamanında bir veri kaynağından verileri almak ve alınan verileri diğer bir iş akışı eylemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Aramalar veri kaynağı ve iş akışı arasında bağlantı oluşturun.

Geçerli öğede, iş akışı verileri ve diğer SharePoint listeleri ve kitaplıkları için bir arama ekleyebilirsiniz.

Bir arama ekleyebilirsiniz...

Açıklama

Geçerli öğe

İş akışının geçerli oluşumlarının çalışmaya öğeye işaret eder. Bu seçeneğin belirlenmesi iş akışının geçerli durumda çalışan öğesinden bir değer seçmenizi sağlar.

İş akışı verileri

İş akışının geçerli oluşumlarının bir parçası olan bir iş akışı değişkenini başvuruyorsa. Bu seçeneğin belirlenmesi, geçerli iş akışında iş akışı değişkenleri ve başlatma parametreleri kullanmanıza olanak sağlar.

Diğer listeler ve kitaplıklar

Diğer listeler ve kitaplıklar geçerli SharePoint sitesinde da veri alabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş son kullanıcı deneyimi oluşturmak için aramaları kullanma hakkında

Aramalar, site kullanıcıları için özelleştirilmiş son kullanıcı deneyimi de sağlayabilirsiniz. Örneğin, ekip sitenizde paylaşılan belgeler kitaplığında belgeleri gönderen bir içerik yazarı olduğunu varsayalım. Bir belge karşıya her zaman uygun İnceleme uyararak otomatik e-posta iletisi göndermek için bir iş akışı istediğiniz. İş akışı e-posta iletisine aramaları ekleyerek, bir özelleştirilmiş son kullanıcı deneyimi oluşturabilirsiniz. Bu belge karşıya olduğunda, iş akışının bir e-posta otomatik olarak uygun gözden geçiren kişiye e-posta gövdesindeki belgenin adı ile göndereceğini anlamına gelir.

Aşağıdaki çizimde bazı e-posta iletisi yerlerde aramaları burada kullanılabilecek vurgular.

E-posta iletisi aramaları ekleme olası alanları vurgulama

Vurgulanan alanlar ile aramaları değiştirdikten sonra e-posta iletisi şimdi şöyle görünür.

Aramaların bulunduğu e-posta iletisi

E-posta gövdesinde arama girdileri nasıl göründüğünü unutmayın. Arama tanımladıktan sonra bunu bir biçimde görüntülenmesini [%veri kaynağı:alan adı%] arama girmiş yerde. Bu nedenle veri kaynağınıtsElge paylaşılanve değerini almak istediğiniz alanı Gözden Geçiren adınıolduğu yerde bir arama tanımlı, arama giriş [% paylaşılan belgeleri: inceleme adı %]görüntüler.

Not: Arama girişi köşeli ayraçlar [] ve % yüzde simgesi üzerinde görüntülemez için:, bilgi:ve e-posta iletisinin Konu satırları.

Paylaşılan Belgeler kitaplığına belge karşıya yüklendiğinde, Gözden Geçiren karşıya yüklenme zamanı belgenin adını içeren bir otomatik e-posta alırsınız. İş akışı çalışırken, aramalar, çeşitli veri kaynaklarından verileri almak ve bu verileri e-posta iletisinde görünür.

E-posta iletisi aramaları ekleme olası alanları vurgulama

Sayfanın Başı

Neden kimlikleri yardımcı olur?

SharePoint listesi veya kitaplığı tablo olarak düşünebilirsiniz. Her tablo satırları ve sütunları oluşur.

İş akışı araması listeden belirli bir değeri almak bir alan (sütun anlamına gelir) ve (satır anlamına gelir) öğeyi belirtmeniz gerekir.

Bir iş akışı araması alan herhangi bir listeden veya kitaplıktan geçerli sitesindeki bir değer alabilir, ancak her başlattığınızda bu bilgileri gerekiyor: hangi alan (sütun) ve hangi öğe (satır).

Görev listesi

Office Access 2007 veya Microsoft SQL Server gibi ilişkisel veritabanları hakkında bilginiz varsa, her liste ve site kitaplığında bir veritabanında ayrı bir tablo olarak düşünmek yardımcı olabilir.

Her liste ve kitaplık birincil anahtar olarak davranan kimlik sütunu vardır. Bir veritabanında, tablodaki her satır için benzersiz bir tanımlayıcı sağlayan bir alanı (veya alan kümesini) bir birincil anahtar vardır.

Çünkü kimliği sütununda iyi bir birincil anahtar için ölçütlerin tümünü karşılayan bunu:

  • Her satırı benzersiz olarak tanımlar.

  • Hiçbir zaman boş veya sıfır olmaz.

  • Hiçbir zaman değişiklikleri.

Kimlik sütununu herhangi bir görünümde bir liste veya kitaplık için ekleyerek görebilirsiniz.

Çeşitli SharePoint listelerinde görünen kimliği sütununda

Kimliği herhangi bir liste veya kitaplık için birincil anahtar olduğundan, özellikle kullanışlı bir belirli öğe (veya satır), daha sonra örneklerde gösterildiği gibi tanımlamak için iş akışı aramalarda görüntüler.

Sayfanın Başı

Bir arama nasıl çalışır?

İlişkisel veritabanları hakkında bilginiz varsa önceki bölümde belirtildiği gibi her liste ve site kitaplığında bir veritabanında ayrı bir tablo olarak düşünmek yararlı olabilir.

Aslında, veriler listelerde ve kitaplıklarda SQL Server tablolarda depolanır. (Her liste ve kitaplık veritabanında ayrı bir tablo karşılık geldiğini teknik olarak doğru değildir sırada, iş akışı aramalar için geldiğinde zihinsel bu modeli kullanışlıdır.)

İlişkisel veritabanları hakkında bilginiz varsa, bir arama tanımlayan bir veritabanı sorgulama gibi çok benzer; Örneğin, aşağıdaki arama olduğunu varsayalım.

Örnek arama

Bu arama yazan, "Görevler listesinden görev öğesi kimliğigörev öğesi kimliği değişkeni için iş akışının bu oluşumunu depolanan kimliği eşleştiği Durum alanı değerini seçin."

Önceki arama aşağıdaki SQL sorgu okuyabilirsiniz. SQL sorgularına belirtilen tablodan veri almak için SELECT anahtar sözcüğünü kullanın; veya, bu örnekte, belirli bir liste veya kitaplıkta.

Örnek 1: Aramanın SQL sorgusuyla benzerliği

— VEYA —

Örnek 2: Aramanın SQL sorgusuyla benzerliği

Sayfanın Başı

Geçerli öğede bir değeri arama

En basit arama yeri, geçerli öğedeki bir alan değerini aramak türüdür.

Geçerli öğeyi arama

Bu arama yazan, "geçerli öğeden ad alanı değerini seçin." Bu arama alanındaki (sütun) belirtmek, yalnızca gerektiği için yapmak kolaydır. Öğeyi (satır) geçerli öğe olarak sabittir. Başka bir deyişle, aralarından seçim yapabileceğiniz tek bir satır yoktur. Bu nedenle, bu tür bir arama bazen "Düz" arama adı verilir.

geçerli öğede yapılan arama belirttiğiniz sütunun değerini alır

Sayfanın Başı

İş akışı verilerdeki değer aramak

Satır geçerli öğe olarak sabittir önceki bölümde belirtildiği gibi geçerli öğede bir değeri arama her zaman "Düz" arama olmasıdır —, yalnızca sütunu (veya alan) belirtmeniz gerekir.

Her değişken tek bir değer barındırabilir benzer şekilde, arama (iş akışı değişkenleri ve başlatma parametreleri depolanan verileri anlamına gelir) iş akışı verileri de düz bir arama olmasıdır. Bir değişkende depolanan değer bir iş akışı oluşumundan sonraki değişebilir ve değer bir noktada iş akışını sırasında değişebilir; Örneğin, iş akışı değişkenini farklı bir değere ayarlamak için İş akışı değişkenini ayarla eylemi kullanıyorsa. Ancak iş akışı verileri arama her zaman düz olacak şekilde değişkeni her zaman yalnızca tek bir değer içerir.

Görev öğesi kimliği adlı iş akışı değişkenini arama

Burada, iş akışı yazar ve verileri depolayan konumları bir dizi içeren bir bloknot üzerinde bulunan olarak iş akışı verileri düşünebilirsiniz. Bu dizi konumları her konum (değişken veya parametre) tek bir değer içerdiğinden tek bir "satır" kapsar.

İş akışındaki değişkenler bloknot benzeri bir konumda durur

İş akışının bu oluşumunu tamamlandıktan sonra üzerinde karalama alanı yazılan değer silinir ve kendi değerleri iş akışını bir sonraki örneğini önbelleğe alır.

Sayfanın Başı

Filtre ölçütü olarak bir alan ve değeri belirterek bir listede veya kitaplıkta değer aramak

Geçerli öğenin bulunduğu liste veya farklı bir liste için bir filtre ölçütlerini uygulayarak bir öğeyi değer aramak istediğinizde, arama iletişim genişletir.

Başka listedeki bir değeri arama

Neden genişletmek? İletişim kutusunun üst yarısındaki ilgilendiğiniz değerinin alan (sütun) belirtir. Filtre ölçütleri uygulamak istediğiniz olduğundan, Bununla birlikte, ilgilendiğiniz değerin öğeyi (satır) belirtmek etmeniz — ve değerleri tek bir satır aşağı listeye filtre uygulamak için filtre ölçütü olarak kullanılabilir bir alan seçerek işe benzersiz bir satır tanımlayın. Örneğin, bu arama hangi öğe (satır) değerini istediğiniz gelen bildirmelisiniz. İletişim kutusunun üst yarısındaki sütun belirtir; Şimdi bir satır gerekir.

Görev durumu vurgulanmış

Sayfanın Başı

Statik değer filtre ölçütlerini kullanma

Daha fazla temel — ve daha az kullanışlı — arama türüdür öğe veya ilgilendiğiniz satır bulmak için (sabit değer olarak adlandırılır) statik değer gireceğiniz. Örneğin, bu arama görevler listesine gidin ve "Reddet" öneri alanı nerede eşittir ilk görev öğeden öneri alanı değerini seçin.

Statik değer alacak bir arama örneği

Tamam' ı tıklattığınızda, aşağıdaki uyarıyı görürsünüz.

Aramayla alınan verilerin benzersiz olmadığını belirten uyarı iletişim kutusu

Ne anlama geliyor? Görevler listesinde "Reddet," eşittir arama ölçütlerini karşılayan pek çok öğe bulacaksınız şekilde aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bir öneri alanınız için pek çok öğe mümkündür. Bu durumda, arama basitçe öneri alanının değeri görevler listesinde ilk öğeyi alır nerede öneriRçıkarma, burada gösterildiği gibi =.

Aramayla alınacak ilk değerin vurgulandığı liste

Özellikle, özel listeleri ile çalışırken bu tür bir arama, gereksinim belirli senaryo vardır. Bu örnek ile Temizle yapmak için aşağıda gösterildiği gibi her bir coğrafi bölge için bölgesel yöneticileri listeleyen bir özel liste olduğunu varsayalım.

Bölgesel Yöneticiler özel listesi

Şimdi bu ilgilendiğiniz yalnızca bölge olacak şekilde ekibinizin Kuzeydoğu bölgede olduğunu varsayalım. Farklı bir liste (Bölgesel Yöneticiler değil) eklenmiş bir iş akışı varsa ve iş akışının bölgesel Yöneticiler listeden Kuzeydoğu bölge baş yöneticisini Ara istiyorsanız. Özel bir listede kişileri depolama ve bu verileri aramak iş akışı yaşıyorsunuz, dinamik olarak her zaman en son verileri almak iş akışı için olası yapma yanı sıra açın ve iş akışı Yöneticisi bölgenizde değişiklikleri herhangi bir zamanda değiştirmek gerekmez. Bu amaçla aramanıza şöyle görünebilir.

Özel bir listede benzersiz olmayan bir değeri arama

Tamam' ı tıklattığınızda, bu uyarıyı görürsünüz.

Aramayla alınan verilerin benzersiz olmadığını belirten uyarı iletişim kutusu

Bölge değerinin Kuzeydoğunerede bu listede birden fazla öğe metinleri okuyabileceği olabilir çünkü bu uyarıyı alırsınız. Listeye şu değere sahip pek çok öğe eklemek çünkü (daha önce birincil anahtar olarak tanımlanan) kimliği farklı olarak, değer Kuzeydoğugerekmeyen benzersiz değil. Bölgesel Yöneticiler listesi sahip olduğundan, yalnızca tek bir öğenin aramanıza benzersiz anlamaları değeri bölgenin Kuzeydoğu, eşittir olduğunu bildiğiniz çünkü Bununla birlikte, bu uyarıyı yok sayabilirsiniz.

Koymak için başka bir şekilde filtre ölçüt olarak kullandığınız alanın konusu listeyle ilgili anahtar görevi görür. Bir kimlik alanı anahtar olarak kullandığınızda, söz konusu tanımına göre benzersiz değerlerdir. Ancak, başka bir alan anahtar olarak kullanıyorsanız; bu örnekte bölge ister — bu alandaki değerlerin sırayla o alan için kullanışlı bir anahtar olmalı ve benzersiz bir öğeyi tanımlamak için benzersiz olması gerektiğini uyarı verilir.

Sonraki bölümde açıklanan belirli bir öğeyi değer arayabilmek için başka bir yaygın senaryo olduğunun.

Sayfanın Başı

Filtre ölçütü olarak bir iş akışı değişkenini kullanma

Bunun yanı sıra en yaygın Arama yeri akışınızı Örneğin, bir görev öğesini oluşturmak için Kullanıcıdan veri topla eylemini kullanarak, veya Liste öğesi oluştur eylemi herhangi bir listede veya kitaplıkta geçerli sitedeki bir öğeyi oluşturmak için kullanarak bir öğeyi – oluşturur türüdür.

İş akışı öğeyi oluşturduğunda, yeni öğe kimliği bir değişkende depolanır.

iş akışı tasarımcısı’nda liste öğesi oluşturma eylemi

Bir öğeyi her zaman bu liste veya kitaplıkta benzersiz bir tamsayı kimliğidir. Kadar kimliği bir veritabanı tablosu anahtarında gibi davranır.

Kimliği her zaman benzersiz olduğundan ve dinamik bir değişkende kimliği depolandığı için Kimliğini kullanarak tam olarak istediğiniz öğeyi tanımlamak için benzersiz bir değer kullandığınızdan emin olmak için en iyi ve en yaygın yoludur. Örneğin, Kullanıcıdan veri topla eylemi Kimliğine görev öğesi kimliğiadlı bir değişkende depolanan bir görev oluşturur varsayılır. Aşağıda gösterildiği gibi benzersiz bir arama emin olmak için bu değişken kullanabilirsiniz.

Değişkeni arama

Tamam' ı tıklattığınızda, çünkü ilgilendiğiniz öğe (veya satır) bulmak için kimliği kullanıyorsunuz ve kimliği her zaman benzersiz aramaların benzersiz olması sağlanıyor hakkında uyarı görmezsiniz.

Görev öğesi kimliği değişkeni için arama

Bu arama yazan, "Görevler listesinden görev öğesi kimliği değişkeni için iş akışının bu oluşumunu depolanan kimliği eşleştiği öneri alanı değerini seçin." Başka bir deyişle, iletişim kutusunun üst yarısındaki sütununda, her zaman yaptığınız gibi belirtir. Ve alt yarısı iletişim kutusunun tanımlayan benzersiz bir satır. Bu örnekte, iş akışının bu oluşumunu 5 görevler listesi Kimliğine sahip bir görev oluşturmuştur. 5'te görev öğesi kimliğideğişkeni depolanan değer olduğundan, arama görevler listesinde 5 satır sayısı gider.

Görev listesi

Sayfanın Başı

Benzersiz arama değerlerini emin olmak için ipuçları

İş akışı aramaları kullanmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır:

  • Bir liste öğesi kimliği ile eşleşen öğeyi bulmak için kullanmak üzere benzersiz bir arama olduğundan emin olmak için garanti biçimini kimliği. Zaten geçerli iş akışı ile ilişkili olan Liste öğesi kimliği veri türünde değişkenler varsa, aramada kullanmayı deneyin. Liste öğesi kimliği veri türünü bu değişkenler tanımlamak için İş Akışı Tasarımcısı' nda değişkenleri düğmesini tıklatın. Geçerli iş akışına ilişkilendirilmiş tüm değişkenlerin listesi görüntülenir. Liste öğesi kimliğitüründeki değişkenler için işaretleyin.

  • Daha sonra herhangi bir nedenden dolayı Kimlik alanını kullanamıyorsanız veya listedeki tek hiçbir alan listesine anahtar olarak davranabilir, liste öğesi için benzersizlik oluşturulabilir, liste öğesi değerlerinin bitişik dizesi kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu dizeyi oluşturmak ve dizeyi bir değişkende depolamak için Yapı dinamik dize eylemi akışınızda kullanabilirsiniz. Sonra listede benzersiz bir öğe tanımlamak için bir aramasında Bu değişken kullanabilirsiniz.

  • Sitenizdeki listeleri oluşturduğunuzda, bir üst-alt veya arama sütunu başka bir liste kimliği alanına işaret edecek şekilde tek bir liste kullanarak farklı listelerde ilgili verileri arasındaki bir-çok ilişkisi oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir sınıflar listesi ve kayıtları listesi vardır ve tek bir sınıf o sınıf için çok sayıda kayıt arasındaki bir-çok ilişki olduğunu varsayalım. Arama sütunu kursları listesinde ilgili sınıf Kimliğini için kayıtları listeden bir sütun ekleyebilirsiniz. Kayıtları listesi üzerinde çalışan bir iş akışı varsa, daha sonra iş akışını her zaman değerleri sınıflar listesinde ilgili öğeden bakabilirsiniz: Bu arama deyin "sınıflar listesinde kimliği sınıflar listesinde arama alanı geçerli öğenin Kimliğini eşleştiği [herhangi bir alanın değeri bu listede],." Her yerde mümkün iş akışı aramalarını kolaylaştırır ve kimlikleri kullanarak benzersiz arama eşleşme garanti etmek için kolay bir yoludur kimliği (temelde birincil ve yabancı anahtar ilişkileri) tablolar arasındaki ilişkiler listeleri oluşturma.

Sayfanın Başı

Aramaları hakkında bilmeniz gerekenler

Birkaç aramalar ile çalışırken bilmeniz gerekenler şunlardır:

  • İş akışınız gibi kalıp listesinin en olduğu listeye bağlama ve olan akışınızda kullanılabilmesi için daha az veya tüm verileri. Bu yöntem, geçerli öğede daha çok değerlerden, aramaları yerine, karmaşık aramalar oluşturma diğer listelerden değerlerini almak için kullanabilirsiniz.

  • Bir arama eşleşen verileri bulmaz her, dizesi döndürür ?????. Örneğin başlık alanının değeri burada atanmış alanını "Kemal" eşittir, ancak görev yok görevler listesinden seçmek için bir iş akışı araması tanımla, "John için" atanan, arama döndürür ?????. Bu sorunu gidermek için uygun arama açın ve filtre ölçütlerini değiştirin, böylece sorgu eşleşen bir öğeyi döndürür.

  • Bir arama veri bulunmamalıdır değişken karşılaştığında *dizesi döndürür. Bu sorunu çözmek için iş akışını açın ve değişken bir değere ayarlayın (veya başlatılmış) emin olun.

  • Bir İş akışı araması tanımla iletişim kutusunun içeriğini temizlemek için bu iletişim kutusunda Temizleyin Ara düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×