Bir görev başlama veya bitiş tarihi (sınırlama) bir görev için ayarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir görevin başlangıç tarihini değiştirmek veya bitiş tarihini Başlangıç ve Bitiş sütunlar. Ancak dikkatli olun! Başlangıç saatini değiştirme veya bitiş saati, Project zamanlamayı kalanı değişse bile bunları başlatmak veya belirli bir tarihte sona erdirmek için zorlama görevler üzerinde kısıtlamas koyar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir görev için kısıtlama ekleme

Sınırlamayı kaldırma

Kullanılabilir sınırlamalar

Görev sınırlamaları - görev bağımlılıkları

Bir görev için kısıtlama ekleme

Kaçınamayacağınız bir varsa etkinlik tarihi gibi sınırlama türünü hem de tarihi seçin:

 1. Gantt Grafiği görev listesinde görevi çift tıklatın.

 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Sınırlama türü listesinde bir seçenek belirtin.

 4. En Geç veya En Erken dışında bir sınırlama seçerseniz, Sınırlama tarihi kutusuna bir tarih girin.

  Görev Bilgileri iletişim kutusu, Sınırlama türü menüsü

Proje yönetimi ipucu    Bırakın Project en iyi yaptığı işi, yani projenizin zamanlamasını yapsın. Siz görev sürelerini ayarlayın ve görevler arasında bağlantılar oluşturun; Project görev başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplayacaktır.

Sınırlamayı kaldırma

Teknik olarak bir sınırlamayı kaldıramazsınız, ancak varsayılan değerine sıfırlayabilir ve bunu belirli bir tarih yerine diğer görevlere bağlayabilirsiniz.

 1. Gantt Grafiği görev listesinde görevi çift tıklatın.

 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 3. Sınırlama türü listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:

Kullanılabilir sınırlamalar

Project'te görevlere sekiz farklı sınırlama ekleyebilirsiniz. Bu sınırlamalar üç kategoride gelir:

 • Esnek sınırlamalar, görevi belirli bir tarihe bağlamayan sınırlamalardır.

 • Yarı esnek sınırlamalar, en erken başlangıç tarihlerini veya en geç bitiş tarihlerini içeren sınırlamalardır.

 • Esnek olmayan sınırlamalar, belirli bir başlangıç veya bitiş tarihi olan sınırlamalardır.

Sınırlama

Tür

Açıklama

En Geç (EG)

Esnek

Görev, diğer görevleri geciktirmeden olabildiğince geç başlayabilir. Projenin bitiş tarihinden yola çıkarak zamanlama yaptığınızda bu varsayılan sınırlamadır.

En Erken (EE)

Esnek

Görev mümkün olduğunca erken başlar. Projenin başlangıç tarihinden yola çıkarak zamanlama yaptığınızda bu varsayılan sınırlamadır.

İlk Başlatma Tarihi (İBŞT)

Yarı Esnek

Görev, belirli bir tarihte veya o tarihten sonra başlar.

İlk Bitiş Tarihi (İBTT)

Yarı Esnek

Görev, belirli bir tarihte veya o tarihten sonra biter.

Son Başlatma Tarihi (SBŞT)

Yarı Esnek

Görev, belirli bir tarihte veya o tarihten önce başlar.

Son Bitiş Tarihi (SBTT)

Yarı Esnek

Görev, belirli bir tarihte veya o tarihten önce biter.

Bitmesi Gereken Tarih (BTGT)

Esnek Değil

Görev belirli bir tarihte biter.

Başlatılması Gereken Tarih (BŞGT)

Esnek Değil

Görev belirli bir tarihte başlar.

Görev sınırlamaları - görev bağımlılıkları

Görev sınırlamaları (görevin ne zaman başlayabileceğine veya bitebileceğine ilişkin sınırlamalar) ve görev bağımlılıkları (görevler arasındaki ilişkiyi gösteren bağlantılar) kolayca karıştırılabilir.

Bağımlılıklarla ilgili ayrıntıları arıyorsanız bkz. Projede görevleri bağlama.

Bu yönergeler, Microsoft Project 2007'ye özgüdür.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sınırlamalar hakkında

Başlat'ı ayarlama ve bir görev için bitiş tarihi

Bir görev için son tarih ayarlama

Bir görev için sınırlama türünü değiştirme

Proje Kılavuzu'nu kullanarak sınırlama değişiklikleri yapın.

Görev Bilgileri iletişim kutusunda sınırlama değişiklik

Sınırlama tarihleri tabloda sınırlama değişiklik

Sınırlamalar hakkında

Üç tür sınırlamaları vardır:

 • Esnek sınırlamalarla ilişkilendirilmiş belirli tarihler yoktur. Bu sınırlamaların ayarlanması, zamanlamadaki diğer sınırlamalar ve görev bağımlılıkları geçerli olmak üzere ve görevin, proje bitişinden önce bitirilmesi koşuluyla, görevlere olabildiğince erken veya olabildiğince geç başlamanıza olanak tanır.

 • Yarı esnek sınırlamalar, bir görevin en erken veya en geç başlangıç veya bitiş tarihini denetleyen, ilişkili bir tarih gerektirir. Bu sınırlamalar, bir görevin, başlangıç veya bitiş son tarihlerine uyduğu sürece herhangi bir zamanda bitirilmesine izin verir.

 • Esnek olmayan sınırlamalar, görevin başlangıç veya bitiş tarihini denetleyen, ilişkili bir tarih gerektirir. Bu sınırlamalar, zamanlamanızda donanım veya kaynakların kullanılabilirliği gibi dış etmenleri, son tarihleri, sözleşme kilometre taşlarını ve başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaba katmanız gerektiğinde kullanışlıdır.

Aşağıdaki tabloda Project programında sağlanan sınırlamalar listelenmiştir.

Sınırlama türü

Sınırlama adı

Açıklama

Esnek

En Geç (EG)

Görev, proje bitmeden bitecek şekilde ve sonraki görevleri geciktirmemek koşuluyla, görevi olabildiğince geç olarak zamanlar. Bu, projeyi bitiş tarihine göre zamanladığınızda görevler için varsayılan sınırlamadır. Bu sınırlama ile görev başlangıç veya bitiş tarihi girmeyin.

Esnek

En Erken (EE)

Görevi olabildiğince erken başlayacak şekilde zamanlar. Bu, projeyi başlangıç tarihine göre zamanladığınızda görevler için varsayılan sınırlamadır. Bu sınırlama ile başlangıç veya bitiş tarihi girmeyin.

Yarı Esnek

İlk Başlatma Tarihi (İBŞT)

Görevi, belirtilen bir tarihte veya daha sonra başlayacak şekilde zamanlar. Bir görevin, belirtilen tarihten önce başlatılmadığından emin olmak için bu sınırlamayı kullanın.

Yarı Esnek

İlk Bitiş Tarihi (İBTT)

Görevi, belirtilen bir tarihte veya daha sonra bitirilecek şekilde zamanlar. Görevin belirli bir tarihten önce bitirilmediğinden emin olmak için bu sınırlamayı kullanın.

Yarı Esnek

Son Başlatma Tarihi (SBŞT)

Görevi, belirtilen bir tarihte veya daha önce başlayacak şekilde zamanlar. Bir görevin, belirtilen tarihten sonra başlatılmadığından emin olmak için bu sınırlamayı kullanın.

Yarı Esnek

Son Bitiş Tarihi (SBTT)

Görevi, belirtilen bir tarihte veya daha önce bitirilecek şekilde zamanlar. Görevin belirli bir tarihten sonra bitirilmediğinden emin olmak için bu sınırlamayı kullanın.

Esnek Değil

Bitmesi Gereken Tarih (BTGT)

Görevi belirtilen bir tarihte bitirilecek şekilde zamanlar. Erken, zamanlanan ve geç bitirme tarihlerini, yazdığınız tarih olarak ayarlar ve görevi zamanlamaya bağlar.

Esnek Değil

Başlatılması Gereken Tarih (BŞGT)

Görevi belirtilen bir tarihte başlatılacak şekilde zamanlar. Erken, zamanlanan ve geç başlangıç tarihlerini, yazdığınız tarih olarak ayarlar ve görevi zamanlamaya bağlar.

El ile bir başlangıç tarihi veya bir görev için bir bitiş tarihi girerseniz, Project bu görevin sınırlama türü başlatma yok önceki'den (SNET) veya bitiş yok önceki'den (FNET) değiştirir. Bu yarı esnek kısıtlama türlerini başlatmak veya görevin yerini genel proje planında aksi etkileyecek sonraki değişikliklerin ne olursa olsun belirtilen tarihte sona erdirmek için görev zorlayın.

En iyi zamanlama daha fazla esneklik için hesaplama başlangıç ve bitiş tarihlerini görevlerin sürelerini ve görev bağımlılıkları girdiğiniz temelinde Esnek sınırlamalar kullanmak proje izin öneririz. Yalnızca kaçınılmaz sınırlamalar, taşınamayacak, etkinlik tarihi gibi varsa, bir görev için bir sınırlama el ile ayarlama düşünmelisiniz.

Neden?

Başka bir göreve bağımlı olan bir görevin sınırlama aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir:

Görevi "Beton", "Dig Delikli" biter bitmez başladığında şekilde bağlıdır. "Delikli ıdfix'le" 10 üzerinde yapılması gerekiyor. "Foundation dökme" zorlar bir esnek olmayan sınırlama girerseniz 10 üzerinde başlatın ve sonra Delikli "Idfix'le" erken biter, proje kullanamaz en erken bitiş yararlanmak ve "Beton" taşımak daha erken başlatmak için.

Yerine ayarı belirli tarihleri bir görev için en erken (EE) kısıtlaması atama göz önünde bulundurun ve görev için son tarih girin. Proje Bitiş tarihi işaretçisi Gantt Grafiği görünümünde görüntülemek son tarih girme neden olur ve görevin bitiş tarihi, son tarihi götürdüğünüzde bir gösterge sizi uyarır.

Başlat'ı ayarlama ve bir görev için bitiş tarihi

En iyi zamanlama daha fazla esneklik için hesaplama başlangıç ve bitiş tarihlerini görevlerin sürelerini ve girdiğiniz görev bağımlılıkları temelinde proje izin öneririz. Bununla birlikte, kaçınılmaz sınırlamalar, bir etkinlik tarihi gibi varsa ayarlama belirli bir başlangıç veya bitiş tarihini bir görev için.

 1. Görünüm menüsünde, Gantt Grafiği' ı tıklatın.

 2. Zamanladığınız görev'i tıklatın ve sonra Görev bilgileri Düğme resmi ' ı tıklatın.

 3. Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 4. Sınırlama türü sınırlama türü listeden seçin.

 5. En geç veya en erkendışında bir sınırlama seçerseniz, sınırlama tarihi sınırlama tarihi kutusuna yazın veya takvimden bir tarih seçin.

Not: Projeniz başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak ve bir tarih Başlangıç alanında görevin yazdığınız (veya başlangıç tarihini değiştirmek için Gantt çubuğunu sürükleyin zaman), o görev için başlangıç yok önceki'den (SNET) kısıtlama proje ayarlar. Bir tarihi Bitiş alanında görevin yazarsanız, Project bir bitiş yok önceki'den (FNET) kısıtlama otomatik olarak ayarlar.

Görev kısıtlamalarınızı ile sorun yaşıyorsanız, size bilgileri aşağıdaki bölümlerde yararlı bulabilirsiniz.

Bir görev için son tarih ayarlama

Bitiş tarihini bir esnek olmayan sınırlama zamanlamayla kilitleme olmadan izlemek bir görev için bir son tarih tarih ayarlayabilirsiniz. Project zamanlamayı gerektiği şekilde güncelleştirir, son tarihler izler ve bir görev kendi son tarihten sonra biter, bir sembol Düğme görüntüsü gösterge sütununda gösterir.

Bir görev için son tarih ayarlamak için:

 1. Görünüm menüsünde, Gantt Grafiği' ı tıklatın.

 2. Son tarih atanması görevi tıklatın.

 3. Görev bilgileri Düğme resmi tıklatın ve sonra Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 4. Son tarihi Bitiş tarihi kutusuna girin.

  İpucu: Daha sonra bu görev için son tarih artık istemediğinize karar verirseniz, son tarihi Bitiş tarihi kutusunu temizleyerek kaldırabilirsiniz.

 5. Son tarihi kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın. Yeşil oku Düğme görüntüsü Gantt Grafiği görünümünde görev çubuğunun yanında görünür. Son tarih aktarılırsa proje sizi bilgilendirmesini değil.

Not: Görev kendi son tarihi geçmiş kaydığında zaman proje o görev için Negatif bolluk hesaplar. Örneğin, bir görevi tamamlamak için beklenenden daha sonra bir güne sonuçlansa bir Toplam Bolluk-1 d görüntüler.

Bir görev için sınırlama türünü değiştirme

Sınırlama türü Proje Kılavuzu, Görev bilgileri iletişim kutusunda veya Kısıtlama tarih tablosundaki bir görev için değiştirebilirsiniz.

Proje Kılavuzu'nu kullanarak sınırlama değişiklikleri yapın.

 1. Proje Kılavuzu araç çubuğunda Görevler Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Görev bölmesinde, son tarihleri ayarlama ve görevleri sınırlamak'ıtıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek bir görev seçmek için görev adını tıklatın.

  • Birden fazla görev seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her görevin adını tıklatın.

  • Projenizdeki görevlerin tümünü seçmek için Tümünü Seç'itıklatın.

   Tümünü Seç düğmesi

 4. Bir görevi sınırlaaltında seçili görevi veya görevler için kullanmak istediğiniz kısıtlama türünü seçin.

 5. Bitti'ye tıklayın.

Görev Bilgileri iletişim kutusunda sınırlama değişiklik

 1. Kısıtlamayı olan görev'i tıklatın ve sonra Görev bilgileri Düğme resmi tıklatın.

 2. Gelişmiş sekmesinde, gözden geçirme veya kısıtlama türü değiştirin.

Not: Görev sınırlamaları ( Düğme görüntüsü veya Düğme görüntüsü ) kısıtlaması simgesiyle göstergesi sütununda de açıkça işaretlenir. Sınırlama türü ve tarih görmek için kısıtlama göstergesi üzerinde işaretçiyi bekletin.

Sınırlama tarihleri tabloda sınırlama değişiklik

 1. Görünüm menüsünde, Diğer görünümler' i tıklatın.

 2. Görünümler listesinde, Görev Sayfası' nı tıklatın ve sonra da Uygula' yı tıklatın.

 3. Görünüm menüsünde, Tabloüzerine gelin ve sonra da Diğer tablolar' ı tıklatın.

 4. Görev' i tıklatın.

 5. Tablolar listesinde, Sınırlama tarihleritıklatın ve Uygula' yı tıklatın.

  Görev adı, süre ve sınırlama türü ( olabildiğince çabukdahil) tüm kısıtlamalar ve sınırlama tarihi, uygulanabilirse gösterir Sınırlama Dates tablosunda, göstermek için görev sayfası değişiklikleri.

 6. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Kısıtlama türünü değiştirmek için Sınırlama türü alanında oku tıklatın ve sonra istediğiniz kısıtlama türünü tıklatın.

  • Sınırlama tarihi alanında, bir sınırlama tarihi değiştirmek için yazın veya istediğiniz tarihi seçin.

   En erken (EE) ya da Geç (EG)için bir sınırlama değiştirirseniz, Sınırlama tarihi alan Yoksaygösterir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×