Bir form şablonunun yaşam döngüsü

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale, Microsoft Office InfoPath'deki form tasarlama işlemi hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen form şablonu tasarımcılarına yöneliktir. Form şablonunun oluşturma ve dağıtmayla ilgili farklı aşamaların genel hatlarını çizer ve anahtar görevlerle ilgili daha fazla bilgi bulunabilecek bağlantılar sağlar. Denemeler yaparak, size en uygun bulduğunuz yöntemle çalışabilmenize karşın, bu önerilen tasarım sürecini izlemek uzun vadede zamandan ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Bu makalede

Aşama 1: Planlama

Aşama 2: Tasarım

Aşama 3: Dağıtım

Aşama 4: Bakım

Aşama 5: Arşivleme

Aşama 1: Planlama

Planlama için harcayacağınız zaman form şablonunun karmaşıklığına, kuruluşunuzdaki rolünüze, süreçlere ve gereksinimlere bağlıdır.

Form şablonunuz yalnızca yakın ekibinizin üyeleri tarafından kullanılacaksa planlama aşaması son derece gayri resmi olabilir. Form şablonunuz daha karmaşıksa, planlama aşaması daha resmi, yoğun bir süreç olabilir ve birçok aracıya danışmanız gerekebilir. Örneğin, form şablonunuz gider raporlama veya kuruluş kaynak planlaması sistemi gibi daha büyük ve şirket genelinde bir iş sisteminin bir parçası olacaksa, işlevsel belirtimler gibi resmi planlama belgeleri oluşturmanız gerekecektir.

Her iki durumda da, form şablonunuz tasarlamaya başlamadan önce aşağıdakileri dikkate almalısınız:

 • Kullanıcı hedefleri    Kullanıcıların form şablonunuzu kullanarak ne yapması gerekiyor? Desteklemeniz gereken senaryolar nelerdir? Kullanıcıların hedeflerini karşılama konusunda başarıyı nasıl ölçeceksiniz?

 • Uyumluluk konuları    Form şablonunuzun şimdi ya da gelecekte kuruluşunuz dışındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olması gerekiyor mu? Örneğin, form şablonunuza bilgisayarında InfoPath yüklü olmayan müşteriler tarafından kuruluşunuzun dış Web sitesinde kullanılabilmesini istiyor musunuz ? Öyleyse, salt InfoPath'de kullanılabilen standart bir form şablonu yerine tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlayabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki bazı kullanıcıların formunuzu InfoPath 2003'te doldurabilmesi gerekiyor mu? Öyleyse, geriye doğru uyumlu bir form şablonu tasarlamak isteyebilirsiniz. Kullanıcılarınızın ofis dışındayken veya çevrimdışı durumdayken form doldurabilmesini istiyor musunuz? Öyleyse, form şablonunuza çevrimdışı modu gerektiği şekilde çalışmasını sağlayacak özellikler ekleyebilirsiniz.

 • Varolan kullanıcı formları     Kullanıcılardan bilgi toplamak için Microsoft Office Word belgeleri veya Microsoft Office Excel çalışma kitapları kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız, bu dosyaları kolaylıkla InfoPath form şablonlarına dönüştürebilirsiniz. InfoPath 2003 şablonlarınız var mı? Varsa, bu form şablonlarının geriye doğru uyumlu olmasını veya Office InfoPath 2007 biçimine yükseltilmesini istiyor musunuz?

 • Tümleştirme gereksinimleri    Form şablonunuz başka hangi ürünlerle veya teknolojilerle birlikte çalışacak? Örneğin, form şablonunuzdaki verileri bir Microsoft SQL Server veritabanında depolamanız gerekebilir veya verileri InfoPath tarafından doğrudan desteklenmeyen bir veritabanına göndermek için form şablonunuzu bir Web hizmetini temel alarak tasarlamaya karar verebilirsiniz.

 • Kullanıcı arabirimi gereksinimleri    Şirketinizin genel marka kurallarına uymanız gerekiyor mu? Form şablonunuzun nasıl görünmesini istiyorsunuz? Ne tür denetimler kullanacaksınız ve denetimleri nasıl düzenleyeceksiniz?

 • İşlem gereksinimleri    Form şablonunuz bir gider raporu onaylamaktan işlemi gibi daha büyük bir iş süreci parçası olacak? Öyleyse, ne tür görünümleri ihtiyacınız var ve verileri nasıl kuruluş içinde taşır ve farklı kişiler ve iş sistemleri tarafından işlenen belirleyen kurallar nasıl gerçekleştireceksiniz? İş akışı özelliklerinin avantajlarından Microsoft Office SharePoint Server 2007gibi diğer programlarda kadar sürer? Form şablonu yönetilen kod veya komut dosyası getirmeniz gerekir? Bu durumda, şirket içi geliştiriciler kullanacağı veya bu çalışma dış kaynaklı?

 • Veri depolama gereksinimleri    Kullanıcı formlarındaki verileri ne yapmak istiyorsunuz? Örneğin, kullanıcıların form verilerini hızlı bir şekilde alıp göndermeleri gerekiyorsa ve verileri yeniden kullanmak istemiyorsanız, verileri depolamak için e-posta iletileri kullanabilirsiniz. Kullanıcıların form verilerine erişmesi ve verileri paylaşması gerekiyorsa, ilişkili InfoPath formları koleksiyonlarını Microsoft Windows SharePoint Services çalışan bir sunucudaki kitaplıklarda depolamak isteyebilirsiniz. Kullanıcıların harcama raporu ve muhasebe uygulaması gibi diğer iş uygulamalarındaki veya sistemlerindeki form verilerine erişmesi gerekiyorsa, verileri şirket veritabanlarında depolamak isteyebilirsiniz. Bu, genellikle, form şablonunu form şablonu ile veritabanı veya iş sistemi arasında aracı görevi gören bir Web hizmetine bağlanarak gerçekleştirilir.

 • Güvenlik gereksinimleri    Ne tür güvenlik güçlükleri ve açıkları yüz? Form şablonunuzu kullanıcının bilgisayarında yüklü olması gerekmez veya kullanıcılarınız bir ağ kaynaktan erişebilir miyim? Kullanıcıların formlarını veya belirli veri formlardaki dijital olarak imzalamak için istiyor musunuz? Form şablonunu bir veritabanına doğrudan bağlanacak veya veri bağlantısı dosyaları genellikle bir yönetici tarafından yönetilir veri bağlantısı kitaplıkları kullanır?

 • Sınama gereksinimleri    Form şablonunuzun görünümünü ve davranışını sınamak için hangi süreci kullanacaksınız? Kapsamlı bir sınama planı oluşturmanız gerekiyor mu?

 • Dağıtım gereksinimleri    Form şablonunuzu diğer kişilerle nasıl paylaşmayı planlıyorsunuz? Form şablonunu nerede yayımlayacaksınız? InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda yayımlamayı düşünüyorsanız, bir kitaplığa mı yoksa bir site içerik türü olarak mı yayımlamak istiyorsunuz? Form şablonunun kullanılabilir olduğunu kullanıcılara nasıl bildireceksiniz? Form şablonunun yeni sürümlerini yayımlama konusundaki planınız nedir?

 • Bakım gereksinimleri    Form şablonlarınızı, kullanıcı formlarını veya her ikisini arşivlemek istiyor musunuz? Verileri ne kadar süreyle saklamanız gerekiyor? Kuruluşunuz ne tür arşivleme ve veri saklama ilkelerini gerekli kılıyor?

Sayfanın Başı

Aşama 2: Tasarım

Planlama aşamasını tamamladıktan sonra tasarım işlemine başlayabilirsiniz. Form şablonunuzu tasarlarken aşağıda listelenen görev sırasını izlemeniz önerilir. Ancak, gerektiğinde sıranın dışına çıkabilirsiniz. Örneğin, denetimlerle ilgili veri doğrulamasını, koşullu biçimlendirmeyi ve kuralları tasarım aşamasının daha sonrasında yapmak yerine denetimleri form şablonunuza ekledikçe yapabilirsiniz.

Adım 1: Form şablonunu oluşturma

Adım 2: Ana veri kaynağını oluşturma veya belirtme

Adım 3: Düzeni tanımlama

Adım 4: Denetim ekleme

Adım 5: Veri bağlantıları ekleme

Adım 6: Veri doğrulamasını, kuralları ve diğer iş mantığı özelliklerini ekleme

Adım 7: Özel görünümler oluşturma

Adım 8: Gönderme davranışını etkinleştirme

Adım 9: Güvenlik özelliklerini etkinleştirme

Adım 10: Görünüşü ve davranışı sınama

Adım 1: Form şablonunu oluşturma

Form şablonunuzu oluşturduğunuzda, Word belgesi veya Excel çalışma sayfası gibi varolan bir formu InfoPath'e almanız ya da oluşturulan formların InfoPath 2003'te veya Web tarayıcısında doldurulabilmesi için form şablonunun uyumluluk ayarlarını belirtmeniz gerekebilir. Bu seçeneklerin çoğu Form Şablonu Tasarlama iletişim kutusunda bulunur. Örneğin, Microsoft Office InfoPath'de veya bir tarayıcıda açılıp doldurulabilecek bir form şablonu tasarlamak istiyorsanız, Form Şablonu Tasarlama iletişim kutusunda Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçebilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonu oluşturma işlemi hakkında ek ayrıntılar sağlamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

InfoPath Forms Services'a giriş

Bir tarayıcıda açılıp doldurulabilen bir form şablonu oluşturmanızı sağlayan sunucu teknolojisi hakkında bilgi edinin.

Tarayıcı uyumlu form şablonlarına giriş

InfoPath'de, tarayıcıda veya hareketli bir aygıtta açılabilen veya doldurulabilen tarayıcı uyumlu form şablonları hakkında bilgi edinin. Tarayıcı uyumlu form şablonu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucu üzerinde siz veya sunucunun küme yöneticisi tarafından yayımlandığında tarayıcılarda kullanılmak üzere etkinleştirilebilir.

Form şablonunun uyumluluk ayarlarını belirtme

Form şablonu için bir uyumluluk ayarı seçin veya varolan uyumluluk ayarını değiştirin. Bu ayar form şablonunuzu tasarlarken kullanabileceğiniz InfoPath özelliklerini ve denetimlerini belirler. Örneğin, Form Şablonu Tasarlama görev bölmesinde Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçerseniz, InfoPath tarayıcı etkin form şablonlarında çalışmayan denetimleri ve özellikleri gizler veya devre dışı bırakır.

Excel çalışma kitabını InfoPath form şablonuna dönüştürme

Varolan bir Microsoft Office Excel çalışma kitabından form şablonu oluşturun.

Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürme

Varolan bir Microsoft Office Word belgesinden form şablonu oluşturun.

Adım 2: Ana veri kaynağını oluşturma veya belirtme

Tüm form şablonları, formda toplanan verileri depolayan bir veri kaynağını temel alır. Bu veri kaynağı bir şirket veritabanı, Web hizmeti, kuruluşunuzun tamamında verileri standartlaştırmak için kullanılan XML Şemaları (.xsd) dosyası gibi varolan bir XML dosyası olabilir. Veri kaynağınız yoksa, form şablonunuza denetim eklerken InfoPath'in bir tane oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Form şablonunuzun veri kaynağını Veri Kaynağı görev bölmesinde görüntüleyebilirsiniz:

Veri Kaynağı görev bölmesinin bir parçası

Form şablonunuzu ilk oluşturduğunuzda aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanacağınıza karar vermelisiniz:

 • InfoPath bildirin veri kaynağı oluşturma    Boş bir form şablonuna oluşturursanız, denetimleri form şablonunuzu ekledikçe InfoPath veri kaynağını sizin için oluşturur. Küçük bir ekip üyeleri tarafından kuruluşunuzdaki var olan veri kaynağına erişim yoksa veya dışında formu topladığınız verileri depolamak gereksinim duymadığınız zaman az resmi kullanılacak bir form şablonu tasarlarken bu yararlı olabilir. Ayrıca formları SharePoint kitaplığında veya Microsoft Office Outlook 2007 e-posta iletisindeki paylaşma ve sütunlarda kitaplığında veya veritabanını veya diğer dış konum depolamanın yerine bir InfoPath formları klasöründeki formu bilgilerini görüntülemek istediğinizde bu yararlı olabilir.

 • Varolan bir veri kaynağını kullanma    InfoPath form şablonunuzdaki gibi bir veritabanı veya Web hizmeti, var olan veri kaynağında tasarımını temel alırsanız bu veri kaynağına ana veri bağlantısı oluşturur. Form şablonunda tek bir ana veri bağlantı kurulabilir. Tasarım işlemi daha sonra birden fazla veri kaynağı form verilerini gönderme veya liste kutuları dış verilerle doldurmak için ikincil veri kaynaklarına veri bağlantıları oluşturabilirsiniz. İkincil veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Adım 5: veri bağlantılarını ekleme" Bu makalenin devamındaki.

Aşağıdaki kaynaklar, ne tür veri kaynağı kullanacağınızı ve form şablonunuza ne zaman ek veri bağlantıları ekleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olabilecek ek ayrıntılar sağlamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Veri kaynaklarına giriş

InfoPath'in kullanabileceği veri kaynakları ve bunların Veri Kaynağı görev bölmesinde nasıl temsil edildiği hakkında bilgi edinin.

Veri bağlantılarına giriş

Form ve bu formun verilerini depolayan veya sağlayan bir veri kaynağı arasındaki dinamik bağlantılar olan veri bağlantıları hakkında bilgi edinin.

Form şablonunu bir veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları kullanarak tasarlama

Form şablonunuzun tasarımını bir Office SharePoint Server 2007 sitesinde bulunan bir veri bağlantısı kitaplığındaki ortak bir veri bağlantısı dosyasına göre yapın. Bu dosya Access veritabanı, elektronik tablo veya metin dosyası gibi veri kaynağına bağlantı hakkındaki bilgileri depolar.

Adım 3: Düzeni tanımlama

Çoğu form şablonu denetimler, form bölümleri, logolar ve diğer resim türleri dahil olmak üzere form içeriğini düzenlemek ve yerleştirmek için bir iskelet olarak kullanılan en az bir düzen tablosu içerir.

Düzen görev bölmesinde hazır düzen tabloları bulabilirsiniz:

Düzen görev bölmesinin bir parçası

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonunuzun görsel tasarım seçenekleri hakkında ek ayrıntılar sağlamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Form şablonu düzenini belirlemeye giriş

Form şablonunda öğeleri yerleştirmenize yardımcı olan düzen tabloları ve düzenleme amacıyla kullanılan denetimler hakkında bilgi edinin.

Renk düzeni uygulama

Form şablonunuzdaki belirli öğelere nasıl otomatik olarak uyumlu renkler ekleyebileceğinizi öğrenin.

Resim ekleme ve konumlandırma

Form şablonunu şirket logosu veya künye gibi bir resmi nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.

Adım 4: Denetim ekleme

Denetimler girin ve form şablonunda verileri seçmek kullanıcılara izin verin. Veritabanlarını veya Web Hizmetleri gibi var olan veri kaynağından gelen verileri görüntülemek için de kullanılabilir. Form şablonunun düzenini oluşturduktan sonra size gereken form şablonunuzu herhangi bir denetimi ekleyebilirsiniz. Denetimler görev bölmesi tüm ActiveX denetimleri veya şablon bölümleri gibi görev bölmesinde, eklediğiniz özel denetimleri gibi InfoPath kullanılabilen denetimleri erişim sağlar.

Denetimler görev bölmesinin bir parçası

Denetimi, Eklenecek denetimler listesinde adını çift tıklatarak veya görev bölmesinden şablon çalışma alanına sürükleyerek form şablonunuza ekleyebilirsiniz. Form şablonunuza eklediğiniz denetim türüne bağlı olarak, form dolduran kullanıcılar metin alanlarına metin yazabilir, yinelemeli denetimlerde verileri görüntüleyebilir, seçenek düğmelerinden veya onay kutularından seçim yapabilir, listelerden girdi seçebilir ve komut yürütmek için komut düğmelerini tıklatabilir. Kullanıcıların bir denetime girdiği veriler formun veri kaynağında depolanır.

Aşağıdaki kaynaklar, InfoPath'de denetim kullanma hakkında ek ayrıntılar sağlamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Denetimlere giriş

InfoPath'de kullanılabilen farklı denetim türleri hakkında bilgi edinin.

Birden fazla form şablonunda kullanmak üzere şablon bölümü tasarlama

Şablon bölümleri eklemeyi ve güncelleştirmeyi öğrenin. Şablon bölümleri bir form şablonu koleksiyonunu tutarlı bir şekilde tasarlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, imza bölümleri için şablon bölümleri oluşturabilirsiniz. Denetimleri ve düzeni yeniden kullanmaya ek olarak, kuralları, koşullu biçimlendirmeyi ve veri doğrulamayı yeniden kullanabilirsiniz.

Adım 5: Veri bağlantıları ekleme

Tüm form şablonlarının ana veri kaynağı adı verilen bir birincil veri kaynağı bulunur. Veritabanı veya Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağını temel alan bir form şablonu tasarlarsanız, InfoPath söz konusu dış veri kaynağını temel alarak ana veri kaynağını oluşturur. Alternatif olarak, boş bir veri şablonu tasarlarsanız, InfoPath siz form şablonuna denetim ekledikçe ana veri kaynağını oluşturur.

Form şablonunuzu tasarlarken bir veya daha fazla ikincil veri kaynağı için de veri bağlantısı ekleyebilirsiniz. İkincil veri kaynağı form tarafından bir liste kutusundaki girişler veya komut dosyası eylemleri için kullanılan bir XML veri dosyası, veritabanı veya Web hizmetidir. Bu, liste kutularını veya diğer denetimleri form şablonunun dışındaki verilerle (bir SQL Server veritabanı veya SharePoint listesinde bulunan veriler gibi) doldurmanızı sağlar. Kullanıcıların verileri birden fazla dış veri kaynağına göndermesi gerektiğinde de ikincil veri kaynaklarına yönelik veri bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar, ikincil veri bağlantıları ve InfoPath'de ne için kullanıldıkları hakkında ek ayrıntı sağlamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Veri bağlantılarına giriş

Veri kaynaklarının ne olduğunu ve bir veritabanından, Web hizmetinden veya başka bir veri kaynağından veri almak veya bunlara veri göndermek için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. Örneğin, ekip projeleri bir SharePoint sitesinde listeleniyorsa, söz konusu listeye bir veri bağlantısı oluşturabilirsiniz ve böylece proje adları formdaki bir liste denetiminde görünür.

SharePoint belge kitaplığına veya listesine bir veri bağlantısı ekleme

Form şablonunuza, Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucudaki kitaplık veya listedeki verileri sorgulayabilen ya da kitaplığa veri gönderebilen bir ikincil veri bağlantısı ekleyin.

Bir Microsoft SQL Server veritabanına veri bağlantısı ekleme

Form şablonunuza, bir SQL Server veritabanını sorgulayan bir ikincil veri bağlantısı ekleyin.

Bir Web hizmetine veri bağlantısı ekleme

Form şablonunuza, bir Web hizmetinden veri sorgulayan veya buna veri gönderen bir ikincil veri bağlantısı ekleyin.

Bağlantı kitaplığındaki ayarları kullanarak ikincil veri bağlantısı ekleme

Form şablonunuza, bir Office SharePoint Server 2007 sitesindeki veri bağlantısı kitaplığında depolanan veri bağlantısı dosyasını kullanarak bir ikincil veri bağlantısı ekleyin. Bu dosya Access veritabanı, elektronik tablo veya metin dosyası gibi bir veri kaynağına yönelik bağlantıyla ilgili bilgileri depolar.

Liste kutusunu, açılan liste kutusunu veya açılan kutuyu doldurmak için bir Web hizmetinden gelen değerleri kullanma

Bir liste kutusunu, açılan liste kutusunu veya birleşik kutuyu bir Web hizmetine yönelik ikincil veri kaynağından gelen verilerle doldurun.

Bir liste kutusunu, açılan liste kutusunu veya açılan kutuyu doldurmak için SQL Server veritabanından gelen değerleri kullanma

Bir liste kutusunu, açılan liste kutusunu veya birleşik kutuyu bir Microsoft SQL Server veritabanına yönelik ikincil veri sorgusundan gelen verilerle doldurun.

İkincil veri kaynağını çevrimdışı kullanım için yapılandırma

Form şablonunuzu, kullanıcılar form şablonunu temel alan formları doldururken form bir ikincil veri kaynağından verileri önbellek şekilde yapılandırın. Bu, kullanıcıların ağ bağlantısı olmadığında veya başka nedenlerle formun dış veri kaynağı kullanılamadığında yararlı olur. Bu senaryolarda, InfoPath formda önbelleğe alınmış verileri görüntüler ve kullanıcı açısından beklendiği gibi çalışmaya devam eder.

Adım 6: Veri doğrulamasını, kuralları ve diğer iş mantığı özelliklerini ekleme

Maliyetleri azaltmak ve mümkünse işletmenizin verimliliği artırmak önemlidir. Pahalı veri girişi hataları önlemeye yardımcı olması için ve kullanıcının form eylemleri otomatik hale getirmek için form şablonunda iş mantığını özelliklerini kullanabilirsiniz. InfoPath özellikleri verilerin doğrulanması, koşullu biçimlendirmeve kuralları gibi kullandığınızda, formun, kapatma veya açma gibi etkinlikleri veya form şablonunuzu girdiğiniz değerleri temel alan görevleri otomatik olarak gerçekleştirin eylem ve koşul tanımlayabilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar, InfoPath'teki iş mantığı özelliklerini tanıtan ek ayrıntılar sağlamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Veri doğrulama ekleme, değiştirme veya kaldırma

Kullanıcı formu doldururken hataları otomatik olarak algılayın. Form şablonunuzdaki denetimlere veri doğrulaması ekleyerek, topladığınız verilerin doğru ve tutarlı olduğundan ve şirketinizde kullanılmakta olan standartlara uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

Form şablonuna koşullu biçimlendirme uygulama

Formda oluşan koşullara bağlı olarak bir denetimi gizleyin veya denetime biçimlendirme uygulayın. Denetimlere otomatik olarak kalın yazı tipi, alt çizgi, italik, üstü çizili yazı tipi, yazı tipi rengi ve arka plan eklemek için koşullu biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeyi bir denetimin kullanıcı formu doldururken formda görüntülenip görüntülenmeyeceğini, denetimin devre dışı olup olmadığını, kullanıcıların isteğe bağlı bölümler gibi belirli denetimler eklemesine veya kaldırmasına izin verilip verilmeyeceğini belirlemek için de kullanabilirsiniz.

Kural ekleme

Formdaki belirli olaylara veya koşullara göre bir iletişim kutusu görüntüleyen, bir alanın değerini ayarlayan, bir veri bağlantısında sorgulama veya gönderme yapan, görünümü değiştiren veya bir formu açan veya kapatan kurallar ekleyin.

Denetime Formül ekleme

Verileri hesaplayan, bir denetimde belirli tarihleri veya saatleri görüntüleyen ya da kullanıcıların bir denetime girdiği değerleri başka bir denetimde görüntüleyen formüller ekleyin.

Form şablonundaki iş mantığını görüntüleme

Form şablonunuzla ilişkili tüm veri doğrulama ayarlarını, hesaplanan varsayılan değerleri, kuralları ve programlama özelliklerini gözden geçirmek için Mantık Denetimcisi iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Bu, çok zaman alan bir işlem olan her denetimi tek tek açarak bu ayarları gözden geçirmekten kaçınmanıza yardımcı olur.

İş mantığını InfoPath'de çoğu form şablonları için gereken tüm özelliklerdir. Form şablonunuzu InfoPath'te kullanılamayan ek özellikleri gerektiriyorsa, özel özellikler oluşturmak için kod kullanabilirsiniz. Komut dosyası yazmak istiyorsanız, oluşturma, düzenleme ve Microsoft JScript veya Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kodu hata ayıklamak için Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi (MSE) kullanabilirsiniz. Yönetilen kod yazmak istiyorsanız, oluşturma, düzenleme ve hata ayıklama Visual Basic veya Visual C# kodu için Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) kullanabilirsiniz. Microsoft Visual Studio 2005 varsa, ayrıca, InfoPath tasarım modu özellikleri Visual Studio 2005 geliştirme ortamı'na karşıdan yükleyip bilgisayarınızda 2007 Microsoft Office Sistemi için Microsoft Visual Studio 2005 Araçları kurarak tümleştirebilirsiniz. Visual Studio 2005 açın, bir InfoPath form şablonu projesi oluşturun ve form şablonunuzu tasarlamak için tasarım modu özelliklerini kullanın. InfoPath Geliştirici Portalı'nı 2007 Microsoft Office Sistemi için Microsoft Visual Studio 2005 Araçlarıkarşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesinde bakın.

Adım 7: Özel görünümler oluşturma

Her InfoPath form şablonunun, kullanıcılar form şablonunuza dayalı bir formu ilk açtığında görüntülenen bir varsayılan görünümü bulunur.

Form şablonunuzun ek görünümlerini tasarlamak için Görünümler görev bölmesini kullanabilirsiniz:

görünümler görev bölmesinin bir parçası

Yeni bir görünüm tasarladığınızda, genel olarak form düzenini oluşturma, denetim ekleme ve veri doğrulama veya diğer özellikler ekleme işlemlerini yinelersiniz.

Form şablonunun farklı görünümlerini oluşturarak, kullanıcıların formdaki verilere farklı şekillerde bakmasını sağlarsınız. Bu, aynı iş süreci için birden çok form şablonu tasarlamak zorunda kalmanızı önler. Örneğin, sigorta tazminat taleplerini işlemek için kullanılan bir form şablonunda, poliçe sahipleri için bir görünüm, sigorta acenteleri için ikinci bir görünüm ve sigorta eksperleri için üçüncü bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bu görünümlerin her biri görünüme bilgi giren kullanıcı türüne göre özelleştirilmiştir. Yalızca formu yazdırma amacıyla kullanılan özel yazdırma görünümleri de tasarlayabilirsiniz.

Görünümler basit olmalı ve bir ölçüde kendini açıklamalıdır. Bununla birlikte, kullanıcılara özel yönergeler sunmak istiyorsanız, görünümümüze kullanıcı yardımı eklemeniz gerekebilir. Örneğin, form şablonunuz için ayrı bir Yardım görünümü oluşturabilir ve varsayılan görünüme kullanıcıların Yardım görünümüne erişmek için tıklatabileceği bir düğme ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar, görünümler hakkında ek ayrıntı sağlamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Görünüm ekleme veya silme

Görünümleri nasıl ekleyeceğinizi, yöneteceğinizi ve sileceğinizi öğrenin.

InfoPath'e özel görünüm veya tarayıcı uyumlu form şablonu oluşturma

Tarayıcı uyumlu form şablonunun iki kullanıcı türü için iki görünümünü nasıl oluşturacağınızı öğrenin. Görünümlerden biri form şablonunu Web tarayıcısında açan kullanıcılar içindir. Diğer görünüm yalnızca bilgisayarında InfoPath yüklü kullanıcılar tarafından kullanılır. Bu InfoPath'e özel form Web tarayıcısında hiçbir zaman görüntülenmez. Sonuç olarak, bu görünümde tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmeyen kullanıcı rolleri ve ana denetim/ayrıntı denetimleri gibi InfoPath özelliklerini kullanabilirsiniz.

Yazdırma için en iyi duruma getirilmiş görünüm oluşturma

Form şablonunuz için yazdırma görünümü tasarlamayı ve kolay yazdırılabilir form şablonları oluşturmayla ilgili diğer teknikleri öğrenin.

Form şablonuna özel Yardım metni ekleme

Form şablonunuz için Yardım görünümü tasarlamayı ve kullanıcılara özel yönerge metni görüntülemeyle ilgili diğer teknikleri öğrenin.

Adım 8: Gönderme davranışını etkinleştirme

Büyük bir iş sürecinin bir parçası olarak veri toplamak amacıyla form şablonları tasarladığınızda, söz konusu veriler genellikle kullanıcıların doldurduğu formlarda kalmaz. Bunun yerine, form verileri formdan iş sürecinin bir sonraki aşamasına geçer — genellikle veritabanı veya Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağına. Örneğin, bir çalışan InfoPath'i kullanarak bir harcama raporu formu doldurur ve sonra formu işlenmesi için bir Web hizmetine gönderir.

Form şablonunuzdaki verilerin nereye gönderileceğinin belirtilmesi, iş süreçlerinizin kesinliğini ve verimini artırabilir; çünkü bu süreçler üzerinde daha fazla denetim sahibi olmanızı sağlar. Kullanıcılar form verilerini göndermeden önce, InfoPath formdaki verilerin geçerli olduğunu doğrular ve kullanıcıların geçersiz verileri düzeltmesine olanak verir. Bu özellik dış veri kaynağına yalnızca geçerli veriler gönderildiğin emin olmanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonunuzu form verileri seçtiğiniz bir konuma gönderilecek şekilde nasıl tasarlayacağınız anlatmaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Form verilerini göndermeye giriş

Form verilerini veritabanı veya Web hizmeti gibi belirli bir konuma gönderme hakkında bilgi edinin.

Form verilerini birçok yere gönderme

Kullanıcı formunda Gönder düğmesini tıklattığında form verilerini birkaç konuma gönderen ikincil veri bağlantıları ve kurallar tasarlayın.

Adım 9: Güvenlik özelliklerini etkinleştirme

Form şablonlarınızın ve bunlarla ilişkili formların güvenliğiyle ilgili olarak yapacağınız tüm seçimler için kuruluşunuzun varolan güvenlik ilkesini temel almalısınız.

Tarayıcı uyumlu form şablonları oluşturuyorsanız, InfoPath Forms Services çalışan sunucularda depolanan bilgilerin güvenliğini etkileyen birkaç etken olduğunu unutmayın. Bazıları sizin tarafınızdan, diğerleri ise kullanıcı hesaplarını oluşturan ve yöneten, izinleri atayan, ağ ve sunucu erişimi konularında kullanıcılara yardım eden yöneticiniz tarafından denetlenir. Form şablonunuz için uygun seçenekleri ayarlamak amacıyla yöneticiyle birlikte çalışmanız gerekebilir.

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonunuzu güvenliği aklınızdan çıkarmadan nasıl tasarlayacağınızı anlatmaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Form şablonları ve formlar için güvenlikle ilgili önemli noktalar

Form şablonlarının ve formların güvenliğini sağlama ve sunucu güvenliğiyle ilgili önemli konular hakkındaki bazı en iyi uygulamaları okuyun.

InfoPath formlarının güvenlik düzeyleri

Formlarla ilgili üç farklı güvenlik düzeyi hakkında bilgi edinin: Kısıtlı, Etki Alanı ve Tam Güven. Güvenlik düzeyleri bir formun başka etki alanlarındaki verilere veya kullanıcın bilgisayarındaki dosya ve ayarlara erişip erişemeyeceğini belirler.

Form şablonunun gerekli güvenlik düzeyini ayarlama

InfoPath'in form şablonunuzda bulunan özelliklere göre otomatik olarak seçtiği varsayılan güvenlik ayarını geçersiz kılın.

Dijital imzalara giriş

InfoPath'deki dijital imzalar ve bunları tarayıcı etkin form şablonlarında kullanmayla ilgili önemli noktalar hakkında bilgi edinin. Formu imzalama, formu dolduran kullanıcının kimliğini belirlemeye ve form içeriğinin değişmediğinden emin olmaya yardımcı olur.

Adım 10: Görünüşü ve davranışı sınama

Sınama planınız form şablonunuzun karmaşıklığına ve form şablonu dağıtımı konusunda kuruluşunuzda varolan ilkelere bağlıdır. Sınama planınız, form şablonunuzu temel alan formların davranışını ve görünüşünü sınamak amacıyla form şablonunu önizlemek kadar basit olabilir. Bir form şablonunu daha büyük bir ölçekte dağıtırken, daha kapsamlı ve resmi bir sınama gerekli olabilir. Örneğin, kullanılabilirlik sınaması gerçekleştirmek veya bir kullanıcı örneklemesi alarak pilot dağıtımlar zamanlamak isteyebilirsiniz.

En temel sınama, tipik olarak form şablonunu InfoPath'te Önizleme penceresinde görüntülemektir. Önizleme penceresi formunuzu kullanıcıların göreceği şekilde görüntülemenizi ve denetimlere veri girerek işlevselliklerini sınamanızı sağlar. Bu işlem, denetimlerin hizalanmasını ve biçimlendirmesini denetlemenize olanak sağlar. Formunuzdaki denetimlerin işlevselliğini de denetleyebilirsiniz. Örneğin, veri doğrulamanın, formüllerin, kuralların ve veri bağlantılarının beklediğiniz şekilde çalıştığından emin olmak için denetimlere veri girebilirsiniz. Önizleme penceresinde, ayrıca, form şablonunuzda yazım hatası ve son düzenleme tutarsızlıkları olmadığından emin olmalı ve görsel açıdan iyi göründüğünü doğrulamalısınız.

İpucu : Önizleme penceresini, form şablonunuzu tasarlarken denetimler ve form davranışıyla ilgili basit, yinelemeli sınama gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Sınamanın büyük kısmını kendiniz yapabilseniz de, form şablonunuzu yayımlamadan ve dağıtmadan önce, kullanıcıların beklentilerini karşıladığından emin olmak için onlarla birlikte sınamalısınız. İdeal olanı, pilot bir form şablonu yayımlamanız ve küçük bir örnek kullanıcı grubuna dağıtmanızdır. Böylece, form şablonunuzun genel kullanışlılığı hakkında gerçek kullanıcılardan geri bildirim alabilirsiniz. Sonra, form şablonunu daha geniş bir kitle için yayımlamadan önce gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Aşağıdaki kaynakta, form şablonunuzu sınamak için Tasarım Denetleyicisi'nin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Tasarım Denetleyici görev bölmesine giriş

Tasarım Denetleyicisi görev bölmesi ve form şablonunuzun işlevselliğini sınamak için nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinin.

Sayfanın Başı

Aşama 3: Dağıtım

Bir form şablonunu dağıtma işlemi form şablonunu yayımlamayı, Web'de kullanılmak üzere etkinleştirmeyi (yalnızca tarayıcı uyumlu form şablonları için) ve kullanıcılara form şablonunun kullanılabilir olduğunu bildirmeyi içerir. Form şablonunuzu kullanıcıların bilgisayarlarına yüklemeyi düşünüyorsanız, yayımlama işlemi özel bir yükleme dosyası oluşturmayı da içerebilir. Form şablonlarını, e-posta dağıtım listeleri, InfoPath Forms Services çalıştıran sunucular ve Windows SharePoint Services gibi birçok konuma yayımlayabilirsiniz.

Tarayıcı uyumlu bir form şablonunu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamayı planlıyorsanız, form şablonunu yayımlamaya ek olarak tarayıcı uyumlu da yapmalısınız. Çoğu durumda, bu adımı yayımlama işlemi sırasında Yayımlama Sihirbazı'nda bir onay kutusunu seçerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, form şablonunuz yönetilen kod gibi belirli özellikleri içeriyorsa, form şablonunu kendiniz tarayıcı uyumlu yapamazsınız. Bunun yerine, form şablonunu paylaşılan bir konuma kaydetmeniz ve sonra bir küme yöneticisine form şablonunun incelemeye hazır olduğunu bildirmeniz gerekir. Küme yöneticisi form şablonunda hata ve uyarı olmadığını doğrulayabilir, Web grubunda bir konuma yükleyebilir ve sunucudaki bir site topluluğu etkinleştirebilir.

Aşağıdaki kaynaklar, yayımlama işlemini ve neleri içerdiğini anlatmaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Form şablonunu yayımlamaya giriş

Form şablonunuzu nasıl ve nerede yayımlayacağınızı belirleyin.

Form şablonunu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlama

InfoPath'de veya Web'de doldurulabilen tarayıcı uyumlu bir form şablonunu yayımlayın. Bu makaleyi okuyarak, bir form şablonunu tarayıcı etkin yapıp yapamayacağınızı veya bu adımı sizin için bir küme yöneticisinin yapmasını istemeniz gerekip gerekmediğini de belirleyebilirsiniz.

Form şablonunu Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucuya yayımlama

Form şablonunu SharePoint Services sitesinde dosya koleksiyonlarının yönetildiği bir konum olan kitaplığa yayımlayın. Form şablonunu bir site içerik türü olarak da yayımlayabilirsiniz; bu, tek bir kitaplığa birden fazla form şablonu atamanızı veya form şablonunu site koleksiyonu boyunca birden fazla kitaplığa atamanızı sağlar.

E-posta iletisi alıcıları için bir form şablonu yayımlama

Form şablonunu bir e-posta içinde kullanıcılarınıza dağıtın. Yayımlama Sihirbazı, form şablonunun ve form şablonunu temel alan formun bir kopyasını içeren bir e-posta iletisi oluşturur. Kullanıcılar e-posta iletisini açtıklarında formu doğrudan e-posta iletisinin gövdesi içinde doldurabilir.

Form şablonunu tam güvenle yayımlama

Yayımlama Sihirbazı'nı kullanarak yükleme dosyaları oluşturun; böylece, kullanıcıların bilgisayarlarına tam güvenilen form şablonları yükleyebilirsiniz. Bir form yalnızca ilişkili form şablonu güvenilen bir kök sertifikayla dijital olarak imzalanmışsa veya form şablonu kullanıcının bilgisayarına Microsoft Windows Installer (.msi dosyası) gibi bir program kullanılarak yüklenmişse Tam Güvenle çalışabilir.

Sayfanın Başı

Aşama 4: Bakım

Form şablonunun bakımı gerektiğinde form şablonunu güncelleştirmeyi ve yeni sürümler yayımlamayı içerir. Düzenli aralıklarla kullanıcılardan tasarımınızla ilgili geri bildirim istemek de iyi bir fikirdir. Form şablonu hala gereksinimlerini karşılıyor mu yoksa gereksinimleri değişmiş mi?

Değiştirdiğiniz bir form şablonunu yayımladığınızda, InfoPath hem form şablonunu (.xsn dosyası) hem de söz konusu form şablonunu temel alan varolan formları (.xml dosyaları) güncelleştirebilir. Kullanıcılar varolan bir formu açtıklarında, otomatik olarak form şablonunun en son kopyasını karşıdan yüklerler ve form verileri bu sürümle eşleşecek şekilde güncelleştirilir. Varsayılan olarak, InfoPath form şablonunun eski sürümünü en son sürümüyle otomatik olarak değiştirir. Varolan kullanıcı formlarının güncelleştirilmesi için tercih ettiğiniz güncelleştirme yöntemini seçebilirsiniz.

InfoPath Forms Services çalışan bir sunucunun küme yöneticisiyseniz ve yönetici tarafından onaylanan form şablonu yeni bir sürümünü karşıya yüklemeniz gerekiyorsa, varolan sürümden yükseltilmiş sürüme geçişin nasıl gerçekleşeceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin bir tarayıcı kullanarak formunuzu doldurmakta olan kullanıcıları veri kaybına uğratmadan form şablonunu daha yeni bir sürümle değiştirmeyi seçebilirsiniz. Alternatif olarak, güvenlik düzeltmesi gibi zorunlu bir nedeniniz varsa, form şablonunun hemen üzerine yazmayı seçebilirsiniz.

Varolan bir şablon bölümünü güncelleştirmeniz gerekiyorsa, şablonu açıp gereken değişiklikleri yapın, şablon bölümünü kaydedin ve tasarımcılara yeniden dağıtın. Form tasarımcıları şablon bölümünün en son sürümünü Denetimler görev bölmesine ekledikten sonra form şablonlarında kullanabilirler. Şablon bölümünün eski bir sürümünü içeren bir form şablonunu açarlarsa, InfoPath söz konusu şablon bölümünü en son sürümüyle güncelleştirmelerini ister.

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonlarının ve şablon bölümlerinin değiştirilmesini ve güncelleştirilmesini daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Tıklayın

Yapmak istediğiniz işlem

Varolan form şablonlarını güncelleştirmeye giriş

InfoPath'in form şablonunu ve karşılık gelen kullanıcı formlarını nasıl güncelleştirdiğini öğrenin. Tarayıcı etkin form şablonlarını güncelleştirmeyle ilgili önemli noktalarla ve varolan kullanıcı formlarında veri kaybından kaçınma teknikleriyle ilgili bilgi edinin.

Yayımlanmış form şablonunda değişiklik yapma

Yayımlanmış form şablonunda değişiklik yapmayı, form şablonunun çalışma kopyasını değiştirmeyi ve sonra çalışan kopyayı özgün yayımlama konumuna yeniden yayımlamayı öğrenin.

Yayımlanmış form şablonunu yeni bir belge kitaplığına taşıma

Bir form şablonunu ve varolan formları bir kitaplıktan diğerine verimli bir şekilde taşıyın. Örneğin, form şablonunuzu dağıttıktan sonra, aynı anda daha fazla sayıda kullanıcının form doldurabilmesi için form şablonunuzu daha yüksek kapasiteli bir sunucuya taşımanız gerekebilir.

Veri bağlantısını değiştirme veya bağlantıyı kaldırma

Form şablonunuzdaki veri bağlantılarını değiştirin veya kaldırın. Form şablonunuzun dış veri kaynakları değişirse bunu yapmanız gerekebilir.

Bir form şablonunda kaynak dosyalarını ekleme, kaldırma veya güncelleştirme

İlişkili formlarının işlevlerini desteklemek için form şablonuna eklenen dosyaları yönetin. Örneğin, özel görev bölmesi bilgi görüntülemek için kullanılan bir HTML dosyası eklemeniz veya bir listede öğe görüntülemek için kullanılan XML dosyasını değiştirmeniz gerekebilir.

Varolan bir şablon bölümünü değiştirme

Varolan bir şablon bölümünün tasarımını değiştirin.

Sayfanın Başı

Aşama 5: Arşivleme

Form tasarımı yaşam döngüsünün son adımı olarak kuruluşlar sık sık form şablonlarını ve formları arşivler. Belirli bir form şablonuna artık gereksiniminiz yoksa, form şablonunu kullanımdan kaldırabilir ve kayıtlarınız için dijital bir kopyasını saklayabilirsiniz. Ek olarak, söz konusu form şablonunu temel alan formlarda depolanan verileri korumak isteyebilirsiniz.

Birçok kuruluşun verilerin uzun süreli depolanması ve korunması konusunda katı kuralları bulunur. Örneğin, bir kuruluşun müşteri işlem kayıtlarını belirli sayıda yıl boyunca dosyada tutması gerekebilir. Kuruluşunuzdaki arşivleme koşulları uluslararası ilkelere, yasal mevzuata veya her ikisine bağlı olabilir. Planlama sürecinin bir parçası olarak kuruluşunuzun ilkesini öğrenmelisiniz.

Form şablonunu arşivleme

InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucunun küme yöneticisiyseniz, gereksiz hale gelen tarayıcı uyumlu form şablonlarını kullanımdan kaldırabilirsiniz. Örneğin, bir anket form şablonunu anket tamamlandığında kullanımdan kaldırabilirsiniz. Kitaplıkları güncel ve temiz tutmak için, artık kullanılmayan form şablonlarının kullanımdan kaldırıldığından ve varolan form şablonlarının denetimi ve yükseltilmesiyle ilgili bir ilkeniz olduğundan emin olun.

Hala kullanılmakta olan tarayıcı etkin bir form şablonunu kullanımdan kaldırmayı planlıyorsanız, bir aşamalı yükseltme planlamalı ya da geçerli oturumların sonlandırılmasını önlemek için (aksi halde, veri kaybı olabilir ve formu doldurmakta olan kullanıcıların çalışması aniden kesilebilir) form şablonunu sessiz mod.

Form şablonunun kaynak dosyasını (.xsn dosyası) bir sürüm denetim programında veya kuruluşunuzun kullandığı başka tür bir dosya yönetimi çözümünde arşivlemek iyi bir fikirdir. Bunu yapmanız, formların ve form verilerinin arşivlerine bakarken veya form şablonunu geri yüklemek ya da güncelleştirmek istediğinizde sizin ve kuruluşunuzun form şablonunun kullanabileceğiniz bir kaydı bulunduğundan emin olmanızı sağlar.

Formları ve form verilerini arşivleme

Kuruluşunuz Office SharePoint Server 2007 kullanıyorsa, tamamlanmış, sunucu tabanlı formları (.xml dosyalarını) Web sayfalarına dönüştürerek arşivleyebilirsiniz. Arşivlenen form özgün formun bulunduğu kitaplıkta depolanabilir veya kuruluşunuzun kurallarına göre başka bir konuma taşınabilir.

Not : Bir formu Web sayfasına dönüştürdüğünüz zaman, elde edilen dosya özgün dosyadan biraz farklı olabilir. Gereksinimlerinize uygunluğundan emin olmak için, dönüştürmenin sonuçlarını doğrulamanız gerekir. Örneğin formda bir liste kutusunu doldurmak için ikincil bir veri kaynağına veri bağlantısı kullanıldıysa, arşivlenen formda liste kutusu değerlerinin tümünü görmezsiniz. Bunun yerine, kullanıcının formu doldururken belirttiği değeri görürsünüz.

InfoPath'te, bir formu açıp aşağıdaki biçimlerden birine aktararak arşivleyebilirsiniz:

 • Taşınabilir Belge Biçimi (PDF)    PDF, belge biçimlendirmesini koruyan ve dosya paylaşımını sağlayan düzeni sabit bir elektronik dosya biçimidir. PDF biçimi, dosya çevrimiçi olarak görüntülendiğinde veya yazdırıldığında özgün biçiminin tam olarak korunduğundan ve dosyanın içindeki verilerin kolaylıkla kopyalanamadığından ve değiştirilemediğinden emin olmayı sağlar.

 • XML Kağıt Belirtimi (XPS)    XPS, belge biçimlendirmesini koruyan ve dosya paylaşımına olanak veren bir elektronik dosya biçimidir. XPS biçimi, dosya çevrimiçi olarak görüntülendiğinde veya yazdırıldığında özgün biçiminin tam olarak korunduğundan ve dosyanın içindeki verilerin kolaylıkla kopyalanamadığından ve değiştirilemediğinden emin olmayı sağlar.

2007 Microsoft Office sistemi programından PDF veya XPS dosyası olarak kaydedebilmek için, önce bir eklenti yüklemelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz. PDF ve XPS gibi diğer dosya biçimleri desteğini etkinleştirme.

Tek Dosyalı Web sayfası (MHTML) biçiminde Web sayfası olarak tamamlanmış form de aktarabilirsiniz. Bu dosya türü tarayıcıda kişilerin formun içeriğini görüntüleme (ancak değiştirmelerine olanak) sağlar.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×