Bir alanı veya grubu ekleme, taşıma veya silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Tüm kullanıcıların bir forma girdiğiniz verilerin depolandığı veri kaynağı, alanları ve gruplarından oluşur. Sabit disk sürücünüzdeki klasörler içeren ve dosyalarınızı düzenleme aynı şekilde, kullanıcıların formunuza girdiği ve grupları içeren ve bu alanları düzenleme veri alanları içerir. Veri kaynağı formunuza için ad, ikinci ad ve Soyadı alanlarını içeriyorsa, örneğin, bu alanlara "ad" adlı bir grupta bulunabilir

Bu makalede

Başlamadan önce

Alan ekleme

Grup ekleme

Başvuru alanı ekleme

Başvuru grubu ekleme

Alan veya grup ana veri kaynağındaki başka bir konuma taşıma

Alan veya grup silme

Başlamadan önce

Yalnızca bir form şablonunun ana veri kaynağına alan veya grup ekleyebilirsiniz. Bir ikincil veri kaynağı veya alanları veya veritabanı, Web hizmeti veya önceden varolan XML Şemaları veya XML belgeleri temel gruplar için alan veya grup ekleyemezsiniz.

İpucu: Bu kilitli görürseniz alanı simgesi Simge resmi veya bu Grup simgesi Simge resmi veri kaynağı görev bölmesinde kilitli, alan veya grup değişiklik yapamazsınız.

Her alan veya grup veri kaynağındaki benzersiz bir ad olmalıdır. Varolan bir alana veya başka bir alan veya grup grubunda adını kullanmanız gerekiyorsa, form şablonuna başvuru alanı veya başvuru grubu ekleyebilirsiniz.

Form şablonunuzu, taşıma veya var olan alan veya grup veri kaynağından silerek güncelleştirebilirsiniz. Taşımak veya yalnızca alanları veya ana veri kaynağına eklenmiş olan gruplara silin. Alanları veya XML şemasını, veritabanını veya Web hizmeti veya alanları temel grupları ve ikincil veri kaynağı gruplardaki taşınmış veya silinemez.

Not: Verileri depolayan alanın artık bulunmadığından alan silme ve denetim o alana bağlı olduğunda denetimi verileri depolamak yapamazsınız. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan formlar önceden doldurulmuş durumunda, ayrıca, bir alanı silme veri kaybına tamamlanmış Bu formlarda neden olabilir. Alanı silme ve denetim o alana bağlı, denetimi başka bir alana bağlamak veya denetimi silmeniz gerekir. Bir grubu silmek tüm alanların o gruptaki siler. Silinen grubunda alanlara bağlı herhangi bir denetim diğer alanlara bağlı olmanız veya silinmesi.

Sayfanın Başı

Alan ekleme

Ana veri kaynağındaki Grup öğe alanı veya öznitelik alanı ekleyebilirsiniz. Var olan bir öğe alanı ana veri kaynağındaki öznitelik alanı ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bir öznitelik alanı için bir alan ekleyemezsiniz.

Grup için bir alan ekleme

 1. Veri kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri kaynağı ' ı tıklatın.

 2. Ana form şablonunuzu birden fazla veri kaynağı kullanılıyorsa, veri kaynağı listeden seçin.

 3. Veri kaynağı görev bölmesinde, bir alan eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın.

 4. Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda adı kutusuna yeni alan için bir ad yazın. Adları alfabetik karakterlerle başlayan veya alt çizgiyle (_) ve yalnızca alfasayısal karakterler, alt çizgi, tire (-) ve noktalar içerebilir (.). Adlar boşluk içeremez.

  Alanın içeriğini açıklayan bir ad kullanın. Örneğin, bir alan varsa, ad alanı Gidergiderler miktarını içerir.

 5. Tür listesinde, alan (öğe)seçin veya alan (öznitelik)seçin.

 6. Veri türü listesinde, alan için kullanmak istediğiniz veri türünü seçin.

  Alanlar için veri türleri listesi

  Veri türü

  Ne zaman kullanılır?

  Metin

  Biçimlendirilmemiş metni içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Zengin Metin

  Biçimlendirilmiş metin içeren bir öğe alanı için bu veri türünü kullanın. Bu veri türü özniteliği alanları için kullanamazsınız.

  Tam Sayı

  Sayıları olmadan ondalık değerler içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Decimal

  Para birimi değerleri veya ondalık değerler bulunan sayıları içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Doğru/yanlış

  İki değerden birini olabilir verileri içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Hyperlink

  Bu veri türü içeren bir Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI), köprü veya ad alanı gibi bir öğe veya öznitelik alanını kullanın.

  Tarih

  Takvim tarihi içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Zaman

  24 saatlik zaman içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Tarih ve Saat

  Bu veri türü içeren bir takvim tarihi hem 24 saatlik zaman bir öğe veya öznitelik alanı için kullanın.

  Resim veya dosya eki

  Bir resmi veya resim gibi ikili veri içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Özel

  Bu veri türü ad alanı tarafından tanımlanan özel veri türleri içeren bir öğe veya öznitelik alanı kullanın. Bu veri türü genellikle bir alan veya özel bir denetime bağlı olan grup için kullanılır. Bu veri türünü seçtiğinizde veri ad alanı kutusuna etkinleştirilir.

  Bu tablo, form şablonunda kullanılan yalnızca en yaygın XML veri türlerini gösterir. InfoPath'te, World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) önerileri içinde herhangi bir XML 1.0 veri türünü kullanabilirsiniz. Tabloda listelenmeyen bir veri türü kullanmak için form şablonunun form dosyaları ayıklamak ve şema (.xsd) dosyayı düzenleyin. Ayrıca bkz bölümündeki bir form şablonu için form dosyaları ayıklama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 7. Bir kullanıcı ilk form açtığında alanı içermesi gereken bir başlangıç değeri belirtmek için değeri Varsayılan değer kutusuna yazın. Ayrıca bkz bölümünde bir alan için varsayılan değerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 8. Yinelenen bir alana öğe alanı dönüştürmek için yinelenen onay kutusunu seçin.

 9. Alanı içeren bir değer gerektirecek şekilde boş olamaz onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçerseniz, denetime girilen değer olmayan bir alana bağlı herhangi bir denetimi kırmızı bir yıldız işareti ya da kırmızı kesik çizgili kenarlık ile işaretlenir.

Öznitelik alanı bir öğe alanı ekleme

Bir öğe alanı yalnızca öznitelik alanı ekleyebildiğiniz için alan veya Grup Ekle iletişim kutusundaki türü listesinde devre dışı bırakılır.

 1. Veri kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri kaynağı ' ı tıklatın.

 2. Ana form şablonunuzu birden fazla veri kaynağı kullanılıyorsa, veri kaynağı listeden seçin.

 3. Veri kaynağı görev bölmesinde, bir alan eklemek istediğiniz alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın.

 4. Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda adı kutusuna yeni alan için bir ad yazın. Adları alfabetik karakterlerle başlayan veya alt çizgiyle (_) ve yalnızca alfasayısal karakterler, alt çizgi, tire (-) ve noktalar içerebilir (.). Adlar boşluk içeremez.

  Alanın içeriğini açıklayan bir ad kullanın. Örneğin, bir alan varsa, ad alanı Gidergiderler miktarını içerir.

 5. Veri türü listesinde, alan için kullanmak istediğiniz veri türünü seçin.

  Alanlar için veri türleri listesi

  Veri türü

  Ne zaman kullanılır?

  Metin

  Biçimlendirilmemiş metni içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Tam Sayı

  Sayıları olmadan ondalık değerler içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Decimal

  Para birimi değerleri veya ondalık değerler bulunan sayıları içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Doğru/yanlış

  İki değerden birini olabilir verileri içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Hyperlink

  Bu veri türü içeren bir Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI), köprü veya ad alanı gibi bir öğe veya öznitelik alanını kullanın.

  Tarih

  Takvim tarihi içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Zaman

  24 saatlik zaman içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Tarih ve Saat

  Bu veri türü içeren bir takvim tarihi hem 24 saatlik zaman bir öğe veya öznitelik alanı için kullanın.

  Resim veya dosya eki

  Bir resmi veya resim gibi ikili veri içeren bir öğe veya öznitelik alanı için bu veri türünü kullanın.

  Bu tablo, form şablonunda kullanılan yalnızca en yaygın XML veri türlerini gösterir. Microsoft Office InfoPath içinde W3C önerileri içinde herhangi bir XML 1.0 veri türünü kullanabilirsiniz. Tabloda listelenmeyen bir veri türü kullanmak için form şablonunun form dosyaları ayıklamak ve şema (.xsd) dosyayı düzenleyin. Ayrıca bkz bölümündeki bir form şablonu için form dosyaları ayıklama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 6. Bir kullanıcı ilk form açtığında alanı içermesi gereken bir başlangıç değeri belirtmek için değeri Varsayılan değer kutusuna yazın. Ayrıca bkz bölümünde bir alan için varsayılan değerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 7. Yinelenen bir alana öğe alanı dönüştürmek için yinelenen onay kutusunu seçin.

 8. Alanı içeren bir değer gerektirecek şekilde boş olamaz onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçerseniz, denetime girilen değer olmayan bir alana bağlı herhangi bir denetimi kırmızı bir yıldız işareti ya da kırmızı kesik çizgili kenarlık ile işaretlenir.

Sayfanın Başı

Grup ekleme

 1. Veri kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri kaynağı ' ı tıklatın.

 2. Ana form şablonunuzu birden fazla veri kaynağı kullanılıyorsa, veri kaynağı listeden seçin.

 3. Veri kaynağı görev bölmesinde, grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın.

 4. Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda adı kutusuna, yeni grup için bir ad yazın. Adları alfabetik karakterlerle başlayan veya alt çizgiyle (_) ve yalnızca alfasayısal karakterler, alt çizgi, tire (-) ve noktalar içerebilir (.). Adlar boşluk içeremez.

  Grubun içeriğini açıklayan bir ad kullanın. Örneğin, bir grup varsa dökümü ayrıntılarını Harcamalar ItemizedExpensegrubun adını içerir.

 5. Tür listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Diğer grupları veya alanları içeren bir grup eklemek için grubuseçin.

  • İki veya daha fazla alan gruplarını, ancak yalnızca bu gruplara alanlarının biri içerebilen bir gruba eklemek için seçim (seçim) gruplandırmaformunun görünümde görüntülenir.

 6. Grup yinelenen bir grubu dönüştürmek için yinelenen onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Başvuru alanı ekleme

Bir alanı başka bir grupta form şablonunuzdaki için varolan alan adını kullanmak istiyorsanız, başvuru alanı oluşturabilirsiniz. Başvuru alanı oluşturduğunuzda, InfoPath form şablonunda özelliklerini bağlantılı ve özgün alanın adını ve veri türü gibi özellikleri için eşleşen yeni bir alan oluşturur. Her iki alan başvuru alanı olur ve diğer alan için bir alan yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak güncelleştirme.

Not: İki başvuru alanı aynı grubun parçası olamaz. Yalnızca bir grup için bir başvuru alanı ekleyebilirsiniz. Başvuru alanı için başka bir alan ekleyemezsiniz.

 1. Veri kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri kaynağı ' ı tıklatın.

 2. Ana form şablonunuzu birden fazla veri kaynağı kullanılıyorsa, veri kaynağı listeden seçin.

 3. Başvuru alanı dayandırmak istediğiniz alanı sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde başvuru ' ı tıklatın.

 4. Başvuru alan veya grup iletişim kutusunda, yeni başvuru alanı içermesini istediğiniz grubu seçin.

Sayfanın Başı

Başvuru grubu ekleme

Form şablonunuzdaki başka bir grup için varolan bir grup adını kullanmak istiyorsanız, başvuru grubu oluşturabilirsiniz. Başvuru grubu oluşturduğunuzda, InfoPath form şablonunda özelliklerini bağlantılı ve özgün grubunun özelliklerini için eşleşen yeni grup oluşturur. İlk grubunda herhangi bir alan başvuru grubunda çoğaltılır. Her iki grubu başvuru gruplar haline gelir ve o grubun alanlarında değişiklikler dahil olmak üzere bir grup yapmak, diğer grubunda otomatik olarak güncelleştirmesini herhangi değiştirir.

Not: İki başvuru grubu aynı grubun parçası olamaz.

 1. Veri kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri kaynağı ' ı tıklatın.

 2. Ana form şablonunuzu birden fazla veri kaynağı kullanılıyorsa, veri kaynağı listeden seçin.

 3. Başvuru grubu dayandırmak istediğiniz grubu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde başvuru ' ı tıklatın.

 4. Başvuru alan veya grup iletişim kutusunda, yeni başvuru grubunu içermesini istediğiniz grubu seçin.

Sayfanın Başı

Alan veya grup ana veri kaynağındaki başka bir konuma taşıma

 1. Veri kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri kaynağı ' ı tıklatın.

 2. Ana form şablonunuzu birden fazla veri kaynağı kullanılıyorsa, veri kaynağı listeden seçin.

 3. Veri kaynağı görev bölmesinde, alan veya taşımak istediğiniz grubu sağ tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alan veya grup onun geçerli bir grup içindeki sırasını yeniden düzenlemek için kısayol menüsünde Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'ı tıklatın.

  • Alan veya grup için yeni bir alan veya grup taşımak için kısayol menüsünde Taşı ' yı tıklatın ve sonra alan veya Grup Taşı iletişim kutusunda, alan veya grup için yeni bir konum seçin.

Sayfanın Başı

Alan veya grup silme

Not: Alan veya grup silme hata alan veya grup için ilişkili tüm denetimleri form şablonunuzdaki içinde neden olur. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan formlar önceden doldurulmuş durumunda, ek olarak, alan veya grup silme veri kaybına Bu formlarda neden olabilir.

 1. Veri kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri kaynağı ' ı tıklatın.

 2. Ana form şablonunuzu birden fazla veri kaynağı kullanılıyorsa, veri kaynağı listeden seçin.

 3. Alan veya silmek istediğiniz grubu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Sil seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×