Bir şekil veya metin kutusu dolgu veya efekt ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Dolgusunu değiştirerek veya gölge, parlama, yansıma, Yumuşak Kenarlar, eğimler ve üç boyutlu (3B) döndürme gibi efektleri, ekleyerek bir şekil veya metin kutusunun görünümünü değiştirebilirsiniz.

Dolgu rengi, desen, doku, resim veya şeklin içinin için uygulanan gradyan ' dir. Gradyan renk ve gölgeler, genellikle başka bir renk için bir renk veya başka bir gölgelendirme aynı renk bir gölgelendirmek dereceli ilerlemeyi olur.

Düz dolgu ve gradyan dolgu şekilli SmartArt grafiği

Şeklin dolgu renginin değiştirilmesi yalnızca içini veya önünü etkiler. Efekt, gölge gibi bir şekil ekleyin ve o efekt için farklı bir renk istediğiniz, gölgenin rengini dolgu renginden ayrı olarak değiştirmelisiniz.

3-b efekti derinlik şekle ekler. Şeklinizin için yerleşik birleşimini 3-b efektleri ekleyebilir veya tek tek efektler ekleyebilirsiniz. Şeklinizin şu programlarında ayrı ayrı efekt birleşimleri ekleyebilirsiniz: Excel, Outlook, Word ve PowerPoint.

Dolgu veya efekt ekleme

Dolgu veya efekt eklemek için önce şeklinizi tıklatın, Biçim' e tıklayın, Şekil dolgusu veya Şekil efektleriyanındaki oku tıklatın ve bir renk, gradyan, doku veya efekt seçin.

 1. Doldurmak istediğiniz şekli tıklatın. Aynı Dolgu için birden çok şekil eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nun yanındaki oka tıklayın.

  Şekil Dolgusu renk seçenekleri menüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dolgu rengi ekleme veya değiştirme için istediğiniz rengi tıklatın.

  • Renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

  • Tema birini almayan bir renkle kullanmak için renkleri, Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkleri yapın Daha sonra belge teması değiştirirseniz güncelleştirin.

  • Şekli saydamlığını ayarlamak için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. % 0'dan saydamlık yüzdesini değişebilir (tamamen donuk varsayılan ayar) % 100 (tümüyle saydam).

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın. Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın. Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Dolgu veya efekt ekleme hakkında daha fazla bilgi için açılan listeden bir öğe seçin.

 1. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ni tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

 2. Şekil Biçimlendir bölmesinde, Dolgutıklatın ve sonra Dolgu deseni'ıtıklatın.

  Desen dolgusu Şekil Biçimlendir Bölmesi'nde seçme

 3. Bir desen seçin ve isterseniz, ön plan ve arka plan ' ın yanındaki okları tıklatıp renk birleşimini seçin.

Sayfanın Başı

Metin kutuları ve şekiller, dolu çerçeve veya yansıma gibi çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.

 1. Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

 2. Şekle eğik kenarlık gibi bir 3-B efekti ekler ve sonra bir yumuşak kenar eklerseniz, 3-B efekti öncelikli olacağından, şekilde herhangi bir görsel değişiklik göremezsiniz. Ancak, 3-B efektini silerseniz, yumuşak kenar etkisi görülebilir.

  Şekil Efektleri menüsü

  • Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın. Aynı efekti birden fazla şekle eklemek isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Gölge efekti eklemek için, Biçim sekmesinde Gölge Efektleri'ni tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

  • İsterseniz, herhangi bir "sürükleme" komutunu tıklatarak gölgeyi yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. [burada resim var]

   3-B efekt ekleme

  • Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın. Aynı efekti birden fazla şekle eklemek isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Biçim sekmesinde 3-B Efektler'i tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

  • Aşağıdakilerden istediklerinizi yapabilirsiniz:

   3-B renk seçeneğinin üzerine gelin ve şeklinizin genişleyen (3-B) kısmı için bir renk seçin.

  • Derinlik seçeneğinin üzerine gelin ve şeklinizin genişleyen kısmı için bir derinlik seçin.

   Yön seçeneğinin üzerine gelin ve şeklinizin genişleyen kısmı için bir yön seçin.

  • Aydınlatma seçeneğinin üzerine gelin ve şeklin tamamı için bir aydınlatma yönü ve aydınlatma şiddeti seçin.

   Yüzey seçeneğinin üzerine gelin ve Mat veya İnce Çerçeve gibi bir yüzey seçin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Dolgusunu kaldırmak istediğiniz şekli tıklatın. Aynı dolguyu birden fazla şekilden kaldırmak isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • Şekle, eğim gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklerseniz, 3-b efekti öncelikli olduğundan şekle görsel herhangi bir değişiklik görmez. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür hale gelir.

Sayfanın Başı

 1. 3B efekti şekle derinlik ekler. Şeklinize 3B efektlerinin yerleşik bir birleşimini ekleyebilir veya tek tek efektler ekleyebilirsiniz. Bu programlarda (Excel, Outlook, Word ve PowerPoint) şeklinize ayrı efektlerden oluşan birleşimler ekleyebilirsiniz.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nunyanındaki oku tıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Dolgu Yok seçme

Sayfanın Başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şekle tıklayın. Birden çok şekilleri'nden aynı efektini silmek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

  Şekil Efektleri menüsü

  • Şekilden yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

   Not: Önayar Yok'utıklattığınızda, şekle uygulanmış olan herhangi bir gölge efektleri kaldırmayın. Bir şeklin gölge kaldırmak için aşağıdaki adımı izleyin.

  • Gölge efektini silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Yansıma efektini silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Parlama efektini silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Not: Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, yukarıdaki ikinci adımı tüm efektleri silmek için yineleyin.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Şekil dolgusu ekleme veya değiştirme

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli tıklatın.

  Aynı Dolgu için birden çok şekil eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nunyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Şekil Biçimlendir sekmesini açmak için çift gerekebilir.

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri kendi renk karışımınızı oluşturun Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncelleştirilmiyor.

   İpucu: Şekli saydamlığını Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. % 0'dan saydamlık yüzdesini değişebilir (tamamen donuk varsayılan ayar) % 100 (tümüyle saydam).

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Dolgu veya efekt ekleme hakkında daha fazla bilgi için açılan listeden bir öğe seçin.

 1. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'ni tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

 2. Şekil Biçimlendir iletişim kutusunda Dolgu sekmesini tıklatın.

 3. Dolgu Bölmesi'nde Desen dolgusu seçin ve sonra bir desen, ön plan rengi ve arka plan rengi, desen dolgusu için seçin.

Sayfanın Başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın.

  Birden fazla şekle aynı efekti eklemek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Şekil Biçimlendir sekmesini açmak için çift gerekebilir.

  • Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın. Aynı efekti birden fazla şekle eklemek isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Gölge efekti eklemek için, Biçim sekmesinde Gölge Efektleri'ni tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

  • İsterseniz, herhangi bir "sürükleme" komutunu tıklatarak gölgeyi yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. [burada resim var]

   3-B efekt ekleme

  • Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın. Aynı efekti birden fazla şekle eklemek isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Biçim sekmesinde 3-B Efektler'i tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

  • Aşağıdakilerden istediklerinizi yapabilirsiniz:

   Parlamayı özelleştirmek için, Parlama Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri seçin.

  • Derinlik seçeneğinin üzerine gelin ve şeklinizin genişleyen kısmı için bir derinlik seçin.

   Yön seçeneğinin üzerine gelin ve şeklinizin genişleyen kısmı için bir yön seçin.

  • Aydınlatma seçeneğinin üzerine gelin ve şeklin tamamı için bir aydınlatma yönü ve aydınlatma şiddeti seçin.

   Yüzey seçeneğinin üzerine gelin ve Mat veya İnce Çerçeve gibi bir yüzey seçin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Dolgusunu kaldırmak istediğiniz şekli tıklatın. Aynı dolguyu birden fazla şekilden kaldırmak isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • Şekle, eğim gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklerseniz, 3-b efekti öncelikli olduğundan şekle görsel herhangi bir değişiklik görmez. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür hale gelir.

Sayfanın Başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Birden çok şekilleri'nden aynı dolgu silmek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nunyanındaki oku tıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Şekil Stilleri grubu

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Şekil Biçimlendir sekmesini açmak için çift gerekebilir.

Sayfanın Başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Birden çok şekilleri'nden aynı efektini silmek için ilk şekli tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli seçtiğinizden emin olun. Şekil Biçimlendir sekmesini açmak için çift gerekebilir.

  • Şekilden yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

   Not: Önayar Yok'utıklattığınızda, şekle uygulanmış olan herhangi bir gölge efektleri kaldırmayın. Bir şeklin gölge kaldırmak için aşağıdaki adımı izleyin.

  • Şekilden gölge silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Bir yansıma şekilden silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Şekilden parlama silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Şekilden Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Şekilden kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • Şekilden 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Not: Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, yukarıdaki ikinci adımı tüm efektleri silmek için yineleyin.

Sayfanın Başı

Bir dolgusu ekleme veya değiştirme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri kendi renk karışımınızı oluşturun Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncelleştirilmiyor.

   Dolgu saydamlığını Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. % 0'dan saydamlık yüzdesini değişebilir (tamamen donuk varsayılan ayar) % 100 (tümüyle saydam).

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, bulun ve kullanmak istediğiniz resmi tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not: Aynı etkiyi elde etmek için Bu eklentiyi kullanabilirsiniz ancak desen dolguları Excel 2007'de kullanılamaz. Bir Excel 2007 grafiği veya Şekil Ekle desen dolgularıdaha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri kendi renk karışımınızı oluşturun Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncelleştirilmiyor.

   Saydamlık Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. % 0'dan saydamlık yüzdesini değişebilir (tamamen donuk varsayılan ayar) % 100 (tümüyle saydam).

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya desen değiştirmek için Desentıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Sayfanın Başı

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri kendi renk karışımınızı oluşturun Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncelleştirilmiyor.

   Dolgu saydamlığını Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. % 0'dan saydamlık yüzdesini değişebilir (tamamen donuk varsayılan ayar) % 100 (tümüyle saydam).

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, bulun ve kullanmak istediğiniz resmi tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not: Desen dolguları PowerPoint'te kullanılamaz. Bununla birlikte, şekillere dolguları ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Hiçbir daha fazla doldurur desen PowerPoint 2007'debakın.

Sayfanın Başı

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı Dolgu eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Eklemek veya dolgu rengini değiştirme, istediğiniz rengi tıklatın veya renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart sekmesinde renkleri kendi renk karışımınızı oluşturun Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncelleştirilmiyor.

   Saydamlık Diğer Dolgu renkleritıklatarak da ayarlayabilirsiniz. Renkler iletişim kutusunun altındaki Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin ya da kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. % 0'dan saydamlık yüzdesini değişebilir (tamamen donuk varsayılan ayar) % 100 (tümüyle saydam).

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

  • Ekleme veya dolgu gradyandeğiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya desen değiştirmek için Desentıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir efekti ekleme veya değiştirme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın. Aynı efekti birden fazla şekle eklemek isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Gölge efekti eklemek için, Biçim sekmesinde Gölge Efektleri'ni tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

  • İsterseniz, herhangi bir "sürükleme" komutunu tıklatarak gölgeyi yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. [burada resim var]

   3-B efekt ekleme

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Parlama eklemek veya değiştirmek için Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesini tıklatın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'i tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'i tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya yumuşak kenarı değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz kenar boyutuna tıklayın.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Yüzey seçeneğinin üzerine gelin ve Mat veya İnce Çerçeve gibi bir yüzey seçin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Dolgusunu kaldırmak istediğiniz şekli tıklatın. Aynı dolguyu birden fazla şekilden kaldırmak isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • 3-b efekti öncelikli olduğundan, dolu çerçeve veya 3-b döndürme gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklemek, şeklin veya metin kutusunun herhangi bir değişiklik görmezsiniz. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür durumdadır.

Sayfanın Başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Gölge efektleri grubunda bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölge rengini özelleştirmek için Gölge renginigelin ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer gölge Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart renkler kendi renk karışımınızı oluşturun Sekme değil güncelleştirme temabelgeyi daha sonra değiştirirseniz.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti ekleme veya değiştirme için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın. Aynı efekti birden fazla şekle eklemek isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Gölge efekti eklemek için, Biçim sekmesinde Gölge Efektleri'ni tıklatın ve listeden bir seçenek belirtin.

  • İsterseniz, herhangi bir "sürükleme" komutunu tıklatarak gölgeyi yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. [burada resim var]

   3-B efekt ekleme

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Parlama eklemek veya değiştirmek için Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesini tıklatın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'i tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Tüm Renkler'i tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge değiştirilirse, özel renkler ve Standarttema sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya yumuşak kenarı değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin, ardından istediğiniz kenar boyutuna tıklayın.

  • Bir kenar eklemek veya kenarı değiştirmek için, Eğim'in üzerine gelin ve sonra istediğiniz eğime tıklayın.

   Yüzey seçeneğinin üzerine gelin ve Mat veya İnce Çerçeve gibi bir yüzey seçin.

  • 3-B döndürme eklemek veya döndürmeyi değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz döndürmeye tıklayın.

   Dolgusunu kaldırmak istediğiniz şekli tıklatın. Aynı dolguyu birden fazla şekilden kaldırmak isterseniz, ilk şekli tıklatın ve sonra Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

   • 3-b efekti öncelikli olduğundan, dolu çerçeve veya 3-b döndürme gibi bir 3-b efekti ekleyin ve ardından yumuşak kenar eklemek, şeklin veya metin kutusunun herhangi bir değişiklik görmezsiniz. Bununla birlikte, 3-b efekti silerseniz, yumuşak kenar efekti görünür durumdadır.

Sayfanın Başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz şekli veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efekti eklemek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  metin kutusu araçları biçim sekmesi resmi

  • Gölge efektleri grubunda bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz gölgeyi seçin.

   Gölge rengini özelleştirmek için Gölge renginigelin ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer gölge Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart renkler kendi renk karışımınızı oluşturun Sekme değil güncelleştirme temabelgeyi daha sonra değiştirirseniz.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti ekleme veya değiştirme için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Dolgu silme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

Sayfanın Başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Metin Kutusu Stilleri grubu

Sayfanın Başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

Sayfanın Başı

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı dolgu silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri veya Metin kutusu stilleri grubunda altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  Metin Kutusu Stilleri grubu

Sayfanın Başı

Efekt silme

Microsoft Office uygulamasını açılan listeden seçin.

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

  • Yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

  • Gölge efektini silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Yansıma efektini silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Parlama efektini silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Ayrı ayrı birden çok efekt silmek için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

Sayfanın Başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi, Efektler düğmeleri

  • Gölge, Gölge efektleri grubunda silmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra Gölge efekti Hayır'ıtıklatın.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti silmek için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra hiçbir 3-b efektitıklatın.

Not: Çizim Araçları, Metin kutusu araçlarıveya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli veya metin kutusunu tıklattığınız emin olun.

Sayfanın Başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. ' Nın altında Çizim Araçlarıbiçimi sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda Şekil Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Şekil Stilleri grubu görüntüsü

  • Yerleşik efekt bileşimini silmek için önceden belirlenmişüzerine gelin ve Önayar Yok'utıklatın.

  • Gölge efektini silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Yansıma efektini silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Parlama efektini silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Yumuşak Kenarlar efektini silmek için Yumuşak kenarlar' ın üzerine ve sonra Yumuşak kenar Yok'utıklatın.

  • Kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

Ayrı ayrı birden çok efekt silmek için yukarıdaki ikinci adımı yineleyin.

Sayfanın Başı

 1. Efektini silmek istediğiniz şeklin veya metin kutusunu tıklatın.

  Birden fazla şekil veya metin kutularını aynı efektini silmek için birinciyi tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı başkalarının tıklatırken tutun.

 2. Çizim Araçları veya Metin kutusu araçları, Biçim sekmesinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Metin Kutusu Araçları, Biçim sekmesi, Efektler düğmeleri

  • Gölge, Gölge efektleri grubunda silmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra Gölge efekti Hayır'ıtıklatın.

  • 3-b efektleri grubunda bir 3-b efekti silmek için 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra hiçbir 3-b efektitıklatın.

Not: Çizim Araçları, Metin kutusu araçlarıveya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli veya metin kutusunu tıklattığınız emin olun.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×