Bir çalışma sayfasına grup kutusu veya çerçeve denetimi ekleme

Office 365 için Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili denetimleri (seçenek düğmeleri, onay kutuları veya birbiriyle yakından ilgili içerik gibi) tek bir görsel birimde gruplandırmak için grup kutusunu veya çerçeve denetimini kullanabilirsiniz.

Grup kutuları ve çerçeve denetimleri isteğe bağlı etiketleri bulunan dikdörtgen nesnelerdir. Grup kutusunu veya çerçeve denetimini, form içindeki birbiriyle ilgili öğeleri görsel açıdan düzenlemek için kullanın. Örneğin, bir müşteri siparişi uygulamasında, müşterinin adını, adresini ve hesap numarasını gruplandırın. Ayrıca, sipariş formunda sağlanan öğeler listesini de gruplandırabilirsiniz.

Grup kutusu (Form denetimi)

Formlar araç çubuğu grup kutusu denetimi örneği

Çerçeve denetimi (ActiveX denetimi)

ActiveX grup kutusu denetimi örneği

Ne tür bir denetim kullanmak istiyor musunuz?

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir olduğundan emin olun.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Dosya > Seçenekler > Şeridi Özelleştir'i tıklatın.

  2. Şeridi Özelleştir' in altında açılan listeden ana Sekmeler'i tıklatın.

  3. Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  4. Tasarım modunda olduğundan emin olun. Geliştirici sekmesinde Tasarım Modu'nu Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinde, Ekle' yi tıklatın ve Form Denetimleri'ninaltında Grup kutusu Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

  Access şeridi

 3. Grup kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. Birbiriyle ilgili denetimleri Grup kutusu'nun sınırları içine yerleştirin.

  Örneğin:

  1. Satınalma için ilişkili ürünlerin listesi gibi onay kutuları.

  2. Ad ve adres bilgileri gibi etiketler ve metin kutuları.

  3. Küçük, Orta ve Büyük gibi birbirini dışlayan seçenekleri belirten seçenek düğmeleri.

 5. Denetim özellikleri belirtmek için denetimi sağ tıklatın ve Denetim Biçimlendir tıklatın.

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir olduğundan emin olun.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Dosya > Seçenekler > Şeridi Özelleştir'i tıklatın.

  2. Şeridi Özelleştir' in altında açılan listeden ana Sekmeler'i tıklatın.

  3. Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  4. Tasarım modunda olduğundan emin olun. Geliştirici sekmesinde Tasarım Modu'nu Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinde, Ekle' yi tıklatın ve ActiveX denetimlerialtında Diğer Denetimler'i Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

  Access şeridi

 3. Diğer Denetimler iletişim kutusunda, bilgisayarınızda kullanılabilen denetimlerini listesinden Microsoft Forms 2.0 Frame'i seçin.

 4. Çerçeve denetiminin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 5. Geliştirici sekmesinde, denetim özelliklerini belirtmek için Özellikler Düğme görüntüsü tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, denetime sağ tıklatıp Özellikler'e de tıklayabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için özelliğini seçin ve bir Visual Basic Yardım konusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Visual Basic Yardımı Arama kutusuna özellik adı da yazabilirsiniz.

  Bu tabloda, işlevsel kategorilere göre kullanılabilen özellikleri özetlenmektedir.

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin.

Caption (Form)

Boyut ve konum:

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Kenarlık rengi.

BorderColor (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Resim:

Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem.

Picture (Form)

Arka plan resminin konumu (sol üst, sağ üst, orta ve benzeri).

PictureAlignment (Form)

Arka plan resminin denetimde nasıl görüntüleneceği (kırpılmış, genişletilmiş veya yakınlaştırılmış).

PictureSizeMode (Form)

Denetim içinde resmin birden çok kopyasını döşemek isteyip istemediğiniz.

PictureTiling (Form)

Klavye ve fare:

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Çerçeveye özgü:

Kullanılan kenarlığın türü; tek çizgili veya yok.

BorderStyle (Form)

Denetimde dikey kaydırma çubuklarının, yatay kaydırma çubuklarının veya her ikisinin birden bulunup bulunmayacağı.

ScrollBars (Form)

Kullanıcı bir çerçeve veya sayfadaki (tüm form veya geçerli form) en son denetimden çıktığında gerçekleştirilecek eylem.

Cycle (Form)

Kaydırma çubuklarının gerekmediği durumlarda görünür kalıp kalmayacağı.

KeepScrollBarsVisible (Form)

Kaydırma çubuklarını hareket ettirerek görüntülenebilecek toplam alanın nokta cinsinden yüksekliği veya genişliği.

ScrollHeight, ScrollWidth (Form)

Mantıksal formun sol veya üst kenarının çerçevenin sol veya üst kenarından nokta cinsinden uzaklığı.

ScrollLeft, ScrollTop (Form)

Çerçeve içinde bir resmin boyutunun ne kadar değiştirileceği.

Zoom (Form)

Notlar: 

 • Çerçeve denetimini sık kullanmayı planlıyorsanız, bunu "Kaydedilen denetimler" çalışma sayfasına ekleyin ve sonra çalışma sayfasını yeniden kullanabilmek için kaydedin. Çerçeve denetimini yeniden kullanmanız gerektiğinde, çalışma sayfasını açın ve çerçeve denetimini düzenlemekte olduğunuz çalışma sayfası formuna kopyalayın.

 • Çerçevedeki tüm seçenek düğmeleri varsayılan olarak birbirini dışlar.

 • Çerçeve içinde birbiriyle ilgili bir gruptan bir veya birden çok öğe seçmek için iki durumlu düğme de kullanabilirsiniz. Örneğin, her öğesinin önünde iki durumlu düğmeler bulunan kullanılabilir öğeler listesinin yer aldığı bir sipariş formu oluşturabilirsiniz.

Ne tür bir denetim kullanmak istiyor musunuz?

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir olduğundan emin olun.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Popüler kategorisindeki Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve Form Denetimleri'nin altında Grup kutusu'nu Düğme görüntüsü tıklatın.

  Access şeridi

 3. Grup kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. Birbiriyle ilgili denetimleri Grup kutusu'nun sınırları içine yerleştirin.

  Örneğin:

  1. Satınalma için ilişkili ürünlerin listesi gibi onay kutuları.

  2. Ad ve adres bilgileri gibi etiketler ve metin kutuları.

  3. Küçük, Orta ve Büyük gibi birbirini dışlayan seçenekleri belirten seçenek düğmeleri.

 5. Denetim özellikleri belirtmek için denetimi sağ tıklatın ve Denetim Biçimlendir tıklatın.

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Popüler kategorisindeki Excel ile çalışmak için üst seçenekler öğesinin altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve ardından ActiveX Denetimleri'nin altında Diğer Denetimler'i Düğme görüntüsü tıklatın.

  Access şeridi

 3. Diğer Denetimler iletişim kutusunda, bilgisayarınızda kullanılabilen denetimlerini listesinden Microsoft Forms 2.0 Frame'i seçin.

 4. Çerçeve denetiminin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 5. ActiveX denetimini düzenlemek için Tasarım modunda olduğundan emin olun. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Tasarım modu Düğme görüntüsü üzerinde kapatma.

 6. Denetimin özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i Düğme görüntüsü tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, denetime sağ tıklatıp Özellikler'e de tıklayabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için özelliğini seçin ve bir Visual Basic Yardım konusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Visual Basic Yardımı Arama kutusuna özellik adı da yazabilirsiniz.

  Bu tabloda, işlevsel kategorilere göre kullanılabilen özellikleri özetlenmektedir.

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin.

Caption (Form)

Boyut ve konum:

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Kenarlık rengi.

BorderColor (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Resim:

Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem.

Picture (Form)

Arka plan resminin konumu (sol üst, sağ üst, orta ve benzeri).

PictureAlignment (Form)

Arka plan resminin denetimde nasıl görüntüleneceği (kırpılmış, genişletilmiş veya yakınlaştırılmış).

PictureSizeMode (Form)

Denetim içinde resmin birden çok kopyasını döşemek isteyip istemediğiniz.

PictureTiling (Form)

Klavye ve fare:

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Çerçeveye özgü:

Kullanılan kenarlığın türü; tek çizgili veya yok.

BorderStyle (Form)

Denetimde dikey kaydırma çubuklarının, yatay kaydırma çubuklarının veya her ikisinin birden bulunup bulunmayacağı.

ScrollBars (Form)

Kullanıcı bir çerçeve veya sayfadaki (tüm form veya geçerli form) en son denetimden çıktığında gerçekleştirilecek eylem.

Cycle (Form)

Kaydırma çubuklarının gerekmediği durumlarda görünür kalıp kalmayacağı.

KeepScrollBarsVisible (Form)

Kaydırma çubuklarını hareket ettirerek görüntülenebilecek toplam alanın nokta cinsinden yüksekliği veya genişliği.

ScrollHeight, ScrollWidth (Form)

Mantıksal formun sol veya üst kenarının çerçevenin sol veya üst kenarından nokta cinsinden uzaklığı.

ScrollLeft, ScrollTop (Form)

Çerçeve içinde bir resmin boyutunun ne kadar değiştirileceği.

Zoom (Form)

Notlar: 

 • Çerçeve denetimini sık kullanmayı planlıyorsanız, bunu "Kaydedilen denetimler" çalışma sayfasına ekleyin ve sonra çalışma sayfasını yeniden kullanabilmek için kaydedin. Çerçeve denetimini yeniden kullanmanız gerektiğinde, çalışma sayfasını açın ve çerçeve denetimini düzenlemekte olduğunuz çalışma sayfası formuna kopyalayın.

 • Çerçevedeki tüm seçenek düğmeleri varsayılan olarak birbirini dışlar.

 • Çerçeve içinde birbiriyle ilgili bir gruptan bir veya birden çok öğe seçmek için iki durumlu düğme de kullanabilirsiniz. Örneğin, her öğesinin önünde iki durumlu düğmeler bulunan kullanılabilir öğeler listesinin yer aldığı bir sipariş formu oluşturabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×