Bir çalışma sayfasına etiket veya metin kutusu ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Etiket ve metin kutusunu birlikte temel veri girişi için kullanırsınız.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Etiketler ve metin kutuları hakkında bilgi edinme

Etiket (Form denetimi) ekleme

Bir etiket (ActiveX denetimi) ekleme

Metin kutusu (ActiveX denetimi) ekleme

Etiketler ve metin kutuları hakkında bilgi edinme

Etiket, hücrenin veya metin kutusunun amacını belirleyen veya başlık, resim yazısı veya kısa yönergeler gibi açıklamalar içeren metindir. Ayrıca, bir etiket tanımlayıcı bir resim de görüntüleyebilir. Yönergeleri esnek bir şekilde yerleştirmek için, metni vurgulamak için ve birleştirilen hücreler ya da belirli bir hücre konumu pratik bir çözüm olmadığında kullanın.

Metin kutusu, bir hücreyle bağlantılı metin veya verileri görüntüleyebileceğiniz, girebileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz dikdörtgen bir kutudur. Bir metin kutusu salt okunur bilgi sunan bir statik metin alanı da olabilir. Serbestçe gezinen bir nesne görüntülemek istediğinizde, hücreye metin girmek yerine metin kutusu kullanın. Ayrıca, satır ve sütun sınırlarından bağımsız bir metni görüntülemek veya görmek istediğinizde, çalışma sayfasındaki veri tablosunun ızgara düzenini koruyarak bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

Etiket (Form denetimi)

Form etiket denetimi örneği

Etiket (ActiveX denetimi)

ActiveX etiket denetimi örneği

Metin Kutusu (ActiveX denetimi)

ActiveX metin kutusu denetimi örneği

Sayfanın Başı

Etiket (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler' i tıklatın ve Şeridi Özelleştir'itıklatın.

  2. Ana Sekmeler altında Geliştirici onay kutusunu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve Form Denetimleri'nin altında Etiket'i Düğme resmi tıklatın.

  Access şeridi

 3. Etiketin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. Denetim özellikleri belirtmek için denetimi sağ tıklatın ve Denetim Biçimlendir tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir etiket (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler' i tıklatın ve Şeridi Özelleştir'itıklatın.

  2. Ana Sekmeler altında Geliştirici onay kutusunu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'nin altında Etiket'i Düğme resmi tıklatın.

  Access şeridi

 3. Etiketin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. ActiveX denetimini düzenlemek için tasarım modunda olduğunuzdan emin olun. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Tasarım Modu'nu Düğme resmi açın.

 5. Etiketin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 6. Denetimin özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i Düğme resmi tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, etiketi sağ tıklatıp Özellikler'i de tıklatabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip Visual Basic Yardımıkonusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, kullanılabilir özellikler özetlenmiştir.

  İşlevsel kategorilere göre özelliklerin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin.

Caption (Form)

Denetimde metnin nasıl hizalandığı (sol, orta veya sağ).

TextAlign (Form)

Denetimin içeriğinin satır sonunda otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağı.

WordWrap (Form)

Boyut ve konum:

Denetimin boyutunun tüm içeriğini görüntülemek için otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Kenarlığın rengi.

BorderColor (Form)

Kenarlığın türü (yok veya tek çizgi).

BorderStyle (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Resim:

Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem.

Picture (Form)

Resmin, ilişkili metnine göre konumu (sol, üst, sağ vb.)

PicturePosition (Form)

Klavye ve fare:

Denetimin kısayol tuşu.

Accelerator (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Sayfanın Başı

Metin kutusu (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse, sekmeyi görüntüleyin.

  1. Geliştirici sekmesini görüntüleme

  1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler' i tıklatın ve Şeridi Özelleştir'itıklatın.

  2. Ana sekmeler altında Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam ' ı tıklatın

 2. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Ekle'yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'nin altında Metin Kutusu'nu Düğme resmi tıklatın.

  Access şeridi

 3. Metin kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 4. ActiveX denetimini düzenlemek için tasarım modunda olduğunuzdan emin olun. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Tasarım Modu'nu Düğme resmi açın.

 5. Denetimin özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i Düğme resmi tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, metin kutusunun sağ tıklatıp Özellikler 'i de tıklatabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip Visual Basic Yardımıkonusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, kullanılabilir özellikler özetlenmiştir.

  İşlevsel kategorilere göre özelliklerin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Seçimi genişletmek için kullanılan temel birimin bir sözcük mü yoksa karakter mi olduğu.

AutoWordSelect (Form)

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetim odakta olmadığında seçili metnin vurgulu kalıp kalmayacağı.

HideSelection (Form)

Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'nin (IME) varsayılan çalıştırma anı modu.

IMEMode (Form)

Denetimin boyutunun metinin tamamını veya satırlarının bir kısmını görüntülemek üzere ayarlanıp ayarlanmayacağı.

IntegralHeight (Form)

Kullanıcının girebileceği karakter sayısı üst sınırı.

MaxLength (Form)

Denetimin birden çok metin satırı destekleyip desteklemediği.

MultiLine (Form)

Gerçek karakterler yerine görüntülenecek yıldız işareti (*) gibi yer tutucu karakterler.

PasswordChar (Form)

Kullanıcının metnin solunu tıklatarak metin satırını seçip seçemeyeceği.

SelectionMargin (Form)

Denetimdeki metin.

Text (Form)

Denetimde metnin nasıl hizalandığı (sol, orta veya sağ).

TextAlign (Form)

Denetimin içeriğinin satır sonunda otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağı.

WordWrap (Form)

Veri ve bağlama:

Denetimin değerine bağlanan aralık.

LinkedCell (Excel)

Denetimin içeriği veya durumu.

Value (Form)

Boyut ve konum:

Denetimin boyutunun, tüm içeriğini görüntülemek üzere otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Kenarlığın rengi.

BorderColor (Form)

Kenarlık türü (yok veya tek çizgili).

BorderStyle (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Kullanıcı denetim için izin verilen en çok sayıda karakteri girdiğinde otomatik sekme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği.

AutoTab (Form)

Klavye ve fare:

Sürükle ve bırak özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği.

DragBehavior (Form)

Denetimi girerken seçim davranışı (tümünü seç veya değiştirme).

EnterFieldBehavior (Form)

ENTER tuşuna basmanın etkisi (yeni bir satır oluştur veya odağı taşı).

EnterKeyBehavior (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Düzenleme bölgesinde sekmelere izin verilip verilmeyeceği.

TabKeyBehavior (Form)

Metin kutusuna özgü:

Denetimde dikey kaydırma çubuklarının, yatay kaydırma çubuklarının veya her ikisinin birden bulunup bulunmayacağı.

ScrollBars (Form)

 • Bir dizi yer tutucu karakterle parola kabul eden bir metin kutusu oluşturmak için PasswordChar özelliğini kullanın. Bağlantılı hücreyi veya metnin depolandığı diğer konumu koruduğunuzdan emin olun.

  Güvenlik Notu: 

  • Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: House27. Parolalar en az 8 karakterden oluşmalıdır. Ancak en az 14 karakterlik bir parola daha güvenlidir.

  • Parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft parolayı alamaz. Bir yere not aldığınız parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

 • Yatay ve dikey kaydırma çubukları bulunan kaydırmalı, çok satırlı bir metin kutusu oluşturmak için, MultiLine özelliğinde True, AutoSize ve WordWrap özelliklerinde False, ScrollBars özelliğinde 3 ve LinkedCell özelliğinde de metni içermesini istediğiniz hücrenin adresini (D1 gibi) ayarlayın. Yeni satır girmek için, kullanıcının bağlantılı hücrede depolanmış özel bir karakteri oluşturan CTRL+ENTER veya ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basması gerekir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×