Bilgi yönetimi ilkeleri oluşturma ve uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bilgi Yönetimi ilkeleri ile ve bunu korumak için ne kadar süreyle ne oldukları şirket bilgilerinizi erişebilecek denetimi için etkinleştirin. Bir ilke yasal ve kamu düzenlemeleri veya iç iş süreçlerini uyumluluğu zorla yardımcı olabilir. Yönetici olarak, belgeleri ve belgeleri korumak için ne kadar süreyle erişimi olan belgeleri izlemek nasıl denetlemek için bir ilkesi ayarlayabilirsiniz.

Her ilke belirli bir içerik türü için kurallar kümesi kurabilirsiniz. Her bir kuralı ilkesine ilke özelliğidir. Örneğin, bir bilgi yönetimi ilkesi özelliği ne kadar süreyle içerik türü olması gerektiğini belirtmek tutulur.

Not: Bilgi Yönetimi ilkeleri, bir bilgi yönetimi ilkesi Zamanlayıcı haftalık çalışan Microsoft tarafından yönetilir işi, derlenmiş. Bu nedenle, ilkelerinizi hemen etkili olmayabilir. Sıklık ve bilgi yönetimi ilkesi Zamanlayıcı işi tarihini değiştirilemez.

Bilgi Yönetimi ilkesine bir sitede üç farklı yolla oluşturulabilir:

 1. Bir site koleksiyonu içinde birden fazla içerik türünü kullanmak için bilgi yönetimi ilkesi oluşturun.

 2. Site içerik türü için bilgi yönetimi ilkesi oluşturun.

 3. Bir liste veya kitaplık için bilgi yönetimi ilkesi oluşturun.

Site ilkesi etkinleştirme Özellik site koleksiyonu yöneticilerinin site ve tüm içeriğine uygulanan bekletme zamanlamalarını tanımlamasına izin verir. Bu özelliği etkinleştirmek için:

 1. Site ilkesi özelliği etkinleştirmek istediğiniz site koleksiyonunun giriş sayfasına gidin.

  Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi için Site Ayarlarıgidin.

 2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Site koleksiyonu özellikleri' ni seçin.

 3. Site ilkesiüzerine gelin. Etkingörmüyorsanız, sayfanın sağ tarafında seçin etkinleştir.

Tüm belgeleri bir site koleksiyonu içinde belirli bir türde bilgi ilkesine uygulandığı emin olmak için site koleksiyonu düzeyinde ilkesi oluşturmayı düşünün ve sonra ilkeyi içerik türlerine uygulayın. Bunlar, site koleksiyonu ilkeleri adlandırılır.

 1. Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi için Site Ayarlarıgidin.

 2. Site Ayarları sayfasında, Site Koleksiyonu Yönetimi listesinde, Site koleksiyonu ilkeleriöğesini tıklatın.

 3. Site koleksiyonu ilkeleri sayfasında Oluştur' u tıklatın.

 4. Bir ad ve açıklama ilkenin yazın ve sonra kullanıcılara ilke içindir açıklayan bir kısa ilke ifadesi yazın. Bir ilke bildirimini en çok 512 karakterden olabilir.

 5. İlke ile ilişkilendirmek istediğiniz özellikleri ayarlama öğrenmek bu makalenin devamındaki içerik türü için bir ilke oluşturma konusuna bakın.

 6. Site koleksiyonu ilkeleri sayfasına dönmek için Tamam ' ı tıklatın.

İçerik türüne bilgi yönetimi ilkesi ekleme ilke özellikleri listeler veya kitaplıklar ile ilişkilendirilecek kolaylaştırır. İçerik türüne varolan bilgi yönetimi ilkesi ekleyin veya benzersiz bir ilke tek tek bir içerik türü için belirli oluşturmak seçebilirsiniz.

Listelere öğe belirli bir içerik türü için bilgi yönetimi ilkesi da ekleyebilirsiniz. Bu içerik türü kullanan yalnızca için bu listedeki öğelerin İlkesi biçimlendirmesinin etkisini sahiptir.

 1. Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi için Site Ayarlarıgidin.

 2. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı galerileri bölümünde, Site içerik türleri' ni tıklatın.

 3. Site içerik türü ayarları sayfasında, bir ilkesini eklemek istediğiniz içerik türünü seçin.

 4. Site içerik türü sayfasında, Ayarlar bölümünde, Bilgi Yönetimi İlkesi ayarları' nı tıklatın.

 5. Bilgi Yönetimi İlkesi Ayarları sayfasında, bir ilkeyi tanımlaseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. İlkeyi Düzenle sayfasında, bir ad ve açıklama ilkenin yazın ve ardından kullanıcılara ilke içindir açıklayan kısa bir açıklama yazın. Bir açıklama en çok 512 karakter uzunluğunda olabilir.

 7. Sonraki bölümlerinde, bilgi yönetimi ilkesine eklemek istediğiniz tek tek ilke Özellikleri'ni seçin.

 8. Belgeler ve bu ilkesine tabi öğeler için bekletme süresi belirtmek için Bekletmeyi etkinleştir'itıklatın ve sonra bekletme süresi ve öğeleri sona erdiğinde gerçekleşmesi için istediğiniz eylemleri belirtin.

  Bekletme süresi belirtmek için

  1.

  Bekletme aşaması... kayıtlar için Ekle'yi tıklatın

  2.

  Belgelerin veya öğelerin süresi dolacak şekilde ayarladığınızda, belirtmek için bir bekletme dönem seçeneği belirleyin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir tarih özelliğine dayalı sona erme tarihi ayarlamak için Bu aşama kapalı bir tarih özelliğine öğeyi dayanırolay bölümündeki tıklatın ve sonra belge veya öğe eylemi (örneğin, oluşturma veya değiştirme tarihi) ve sonra bu zaman artışı seçin Eylem (örneğin, sayısı gün, ay veya yıl) süresi dolacak şekilde öğeyi istediğinizde.

  • Sona erme belirlemek için özel bekletme formül kullanmak için Bu sunucuda yüklü özel bekletme formül olarak ayarla' yı tıklatın.

  Not: Bu seçenek yalnızca özel formül yöneticiniz tarafından ayarlanmış olan varsa kullanılabilir.

  3.

  Bir iş akışı başlatma seçeneği yalnızca bir liste, kitaplık veya zaten kendisiyle ilişkilendirilmiş bir iş akışı olan içerik türü için bir ilke tanımlama kullanılabilir olması gerekir. Ardından aralarından seçim yapabileceğiniz iş akışları seçeneği sunulur.

  4.

  Yinelenme bölümünde, Bu aşamadaki eylemi yinelemek seçin ve ne sıklıkta eylemi yeniden istediğinizi girin.

  Not: Bu seçenek, yalnızca seçtiğiniz eylemi yinelenebilir varsa kullanılabilir. Örneğin, eylem Kalıcı olarak silmekiçin yinelenme ayarlayamazsınız.

  5.

  Tamam'ı tıklatın.

 9. Belgeler ve bu ilkesine tabi olan öğeleri denetimi etkinleştirmek için Denetimi etkinleştir'itıklatın ve sonra denetlemek istediğiniz olayları belirtin.

  Denetimi etkinleştirmek için

  1.

  İlkeyi Düzenle sayfasında, Denetim bölümünde, denetimi etkinleştir onay kutusunu seçin ve sonra bir denetim izlemesi için istediğiniz olayları yanındaki onay kutularını seçin.

  2.

  Bu barkodları belgelerine eklemek için kullanıcılara sor için kaydetmeden veya yazdırmadan önce barkod eklemek için kullanıcılara sor onay kutusunu seçin.

  3.

  Denetim özelliği ilkeyi uygulamak için Tamam ' ı tıklatın.

  Oluşturma ve Denetim izleme gibi görev listeleri, sorunları listeler, tartışma grupları ve takvimleri liste öğelerine ve belgeler çözümlemek kuruluşların denetleme ilkesi özelliği sağlar. İçeriğin ne zaman görüntülenebilir, düzenlenemez veya silinmiş gibi olaylar kayıtlarını bir denetim günlüğü bu İlkesi özelliği sağlar.

  Bilgi Yönetimi ilkesine bir parçası olarak denetimi etkinleştirildiğinde, yöneticilerin, Microsoft Excel'de temel alır ve, geçerli kullanım özetlemek İlkesi kullanım raporlarını denetim verileri görüntüleyebilirsiniz. Yöneticiler bu raporları bilgileri kuruluş içinde nasıl kullanıldığını belirlemek için kullanabilirsiniz. Bu raporları da kuruluşlar doğrulayın ve bunların yasal düzenlemelerle uyumluluk belge veya olası kaygılar araştırmak için yardımcı olur.

  Denetim günlüğü şu bilgileri kaydeder: olay adı, tarih ve saat olay ve gerçekleştirilen eylem kullanıcının sistem adı.

 10. Bir ilke kapsamında barkodları etkinleştirildiğinde, bunlar belge özellikleri eklenir ve barkod uygulandığı belgenin üst bilgi alanına görüntülenir. Etiketleri gibi barkodları da el ile belgeden kaldırabilirsiniz.

  Bar kod etkinleştirmek için

  1.

  İlkeyi Düzenle sayfasında barkodları bölümünde Barkodları etkinleştir onay kutusunu seçin.

  2.

  Bu barkodları belgelerine eklemek için kullanıcılara sor için kaydetmeden veya yazdırmadan önce barkod eklemek için kullanıcılara sor onay kutusunu seçin.

  3.

  Barkod özelliğin, ilkeyi uygulamak için Tamam ' ı tıklatın.

  Barkod İlkesi Kod 39 standart barkodları oluşturmamaktadır. Her barkod görüntüsü barkod değerini gösteren barkod simgesi altındaki metni içerir. Bu, hatta donanım tarama sağlanmadığında kullanılmak üzere barkod verileri sağlar. Kullanıcıların bir sitedeki öğeyi bulmak için arama kutusuna barkod numarasını el ile yazabilirsiniz.

 11. Bu ilkesine tabi olan belgeleri bir etiketi olduğundan zorunlu kılmak için Etiketleri etkinleştir'itıklatın ve ardından etiketleri için istediğiniz ayarları belirtin.

  Etiketleri etkinleştirmek için

  1.

  Belge bir etiket eklemek kullanıcılara zorunlu kılmak için kaydetmeden veya yazdırmadan önce etiket eklemek için kullanıcılara sor onay kutusunuseçin.

  Not: İsteğe bağlı olarak etiketleri isterseniz, bu onay kutusunu seçmeyin.

  2.

  Böylece bu eklendikten sonra değiştirilemez etiket kilitlemek için etiketlerin eklendikten sonra değişiklikleri engelle onay kutusunu seçin.

  Bu ayar, etiket metnini etiketin içine Word, Excel veya PowerPoint gibi bir istemci uygulamasının içinden bir öğeyi ekledikten sonra güncelleştirmesini engeller. Bu belge veya öğe özelliklerini güncelleştirildiğinde güncelleştirilecek etiketi isterseniz, bu onay kutusunu seçmeyin.

  3.

  Görüntülenmesini istediğiniz şekilde etiket biçimi kutusunda, etiket metnini yazın. Etiketleri, her biri 255 karakter uzunluğunda olabilir, en çok 10 sütun başvuruları içerebilir. Etiketiniz için biçim oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

  Etiket görünmelerini istediğiniz sırayla dahil etmek istediğiniz sütunların adlarını yazın. Sütun adları ilkeyi Düzenle sayfasında örnekte gösterildiği gibi kaşlı ayraçlar ({}) içine alın.

  İlkeyi Düzenle sayfasında örnekte gösterildiği gibi köşeli ayraçlar dışındaki sütunları tanımlamak için sözcükleri yazın.

  4.

  Satır sonu eklemek için satır sonu görünmesini istediğiniz yere \n yazın.

  5.

  Yazı tipi boyutunu ve istediğiniz ve sola, ortaya veya sağa belge içinde etiketi konumlandırılmış isteyip istemediğinizi belirtmek stili seçin.

  İpucu: Bir yazı tipi ve kullanıcıların bilgisayarlarına kullanılabilir stili seçin. Yazı tipi boyutunu ne kadar metin etikette görüntülenmesini etkiler.

  6.

  Yükseklik ve genişlik etiketin yazın. Etiket yüksekliğini.25 inç 20 inç arasında olabilir ve etiket genişliği.25 inç 20 inç arasında olabilir. Etiket metni içinde etiket görüntü her zaman dikey olarak ortalar.

  7.

  Etiket içeriği önizlemesini görüntülemek için Yenile'yi tıklatın.

 12. Tamam'ı tıklatın.

Yalnızca belirli bir liste, kitaplık veya klasör için uygulanan bekletme ilkesi tanımlayabilirsiniz. Bekletme İlkesi bu yolla ancak oluşturursanız, bu İlkesi diğer listeler, kitaplıklar, klasörleri veya siteleri yeniden kullanamazsınız.

Not: Site koleksiyonu ilkesi için bir konum temelinde ilke uygulayamazsınız.

Tüm tek bir yerde içerik türlerini tek bekletme ilkesi uygulamak isterseniz, büyük olasılıkla konum tabanlı bekletme kullanmak istediğiniz. Diğer çoğu durumda, tüm içerik türleri için bekletme ilkesi belirtildiğini doğrulayın istersiniz.

Not: Her alt klasör devralmayı ve alt düzeydeki yeni bekletme ilkesi tanımlamak seçmediğiniz sürece üst bekletme ilkesini devralır.

Bir liste veya kitaplığa bilgi yönetimi ilkesine bekletme dışında tanımlamak istiyorsanız, bu liste veya kitaplık ilişkilendirilmiş her tek liste içerik türü için bilgi yönetimi ilkesi tanımlamanız gerekir. Bu makalede daha fazla bilgi için site içerik türü için bir ilkesi oluşturma konusuna bakın.

Önemli: Herhangi bir noktada ilkeleri konum temelli bir liste veya kitaplık için içerik türünden geçmek karar verirseniz, yalnızca bekletme ilkesi konum tabanlı İlkesi kullanılır. Tüm diğer yönetimi ilkelerini (denetimleri, barkodları ve barkod) ilişkili içerik türlerinden devralınır.

İpucu: Konum temelinde ilkeleri bir site koleksiyonu için kitaplık ve klasöre dayalı saklama özelliğini devre dışı bırakarak devre dışı bırakılabilir. Bu site koleksiyonu yöneticileri tarafından bir liste yöneticinin göre konumuna ilkeleri kendi içerik türü ilkeler iptal değil emin olmak olanak tanır.

En az bir liste veya kitaplık için bilgi yönetimi ilkesi ayarları değiştirmek için Listeleri Yönet izniniz olmalıdır.

 1. Bilgi yönetimi ilkesi belirtmek istediğiniz liste veya kitaplığa gidin.

 2. Bir belge kitaplığı için ayarları Ayarlar: profilinizi güncelleştirme, yazılım yükleme ve buluta bağlanma , Kitaplık Ayarları' ı tıklatın.

  Bu menü öğelerini görmüyorsanız veya bir listesi için Şeritte kitaplık veya liste sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları veya Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. İzinler ve yönetimaltında Bilgi Yönetimi İlkesi ayarlarıtıklatın.

 4. Bilgi Yönetimi İlkesi Ayarları sayfasında liste veya kitaplık için bekletme kaynağı kitaplık ve klasörler için ayarlandığından emin olun. İçerik türü kaynak olarak görünüyorsa, aşağıdakileri yapın:

  • Kaynağı Değiştir’e tıklayın.

  • İlkeyi Düzenle sayfasında Bekletme, kaynak bölümünde kitaplık ve klasörleriseçin. İçerik türü bekletme ilkeleri yoksayılır uyarı alırsınız.

  • Tamam'ı tıklatın.

 5. İlkeyi Düzenle sayfasında Kitaplık temelinde bekletme zamanlaması bölümünde oluşturmakta olduğunuz ilke için kısa bir açıklama yazın.

 6. Olmayan kayıtları' nın altında Ekle bekletme aşaması...

  Önemli: Kayıtları öğesinin altında kayıtları seçeneği için tanımla farklı bekletme aşamaları seçerek kayıtlar için farklı bekletme ilkeleri tanımlama seçebileceğiniz olduğunu unutmayın.

 7. Aşama özellikleri iletişim kutusunda, belgelerin veya öğelerin süresi dolacak şekilde ayarlandığında belirtmek için bir bekletme dönem seçeneği belirleyin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir tarih özelliğine dayalı sona erme tarihi ayarlamak için Bu aşama kapalı bir tarih özelliğine öğeyi dayanırolay bölümündeki tıklatın ve sonra belge veya öğe eylemi (örneğin, oluşturma veya değiştirme tarihi) ve sonra bu zaman artışı seçin Eylem (örneğin, sayısı gün, ay veya yıl) süresi dolacak şekilde öğeyi istediğinizde.

  • Sona erme belirlemek için özel bekletme formül kullanmak için Bu sunucuda yüklü özel bekletme formül olarak ayarla' yı tıklatın.

   Not: Bu seçenek yalnızca özel formül yöneticiniz tarafından ayarlanmış olan varsa kullanılabilir.

  • Eylemaltında belge veya öğe sonu olmasını istediğinizi belirtin. Belge veya öğe (örneğin silme) gerçekleşeceği belirli bir eylemi etkinleştirmek için listeden bir eylem seçin.

 8. Bir iş akışı başlatma seçeneği yalnızca bir liste, kitaplık veya zaten kendisiyle ilişkilendirilmiş bir iş akışı olan içerik türü için bir ilke tanımlama kullanılabilir olması gerekir. Ardından aralarından seçim yapabileceğiniz iş akışları seçeneği sunulur.

 9. Yinelenme bölümünde, Bu aşamadaki eylemi yinelemek seçin ve ne sıklıkta eylemi yeniden istediğinizi girin.

  Not: Bu seçenek, yalnızca seçtiğiniz eylemi yinelenebilir varsa kullanılabilir. Örneğin, eylem Kalıcı olarak silmekiçin yinelenme ayarlayamazsınız.

 10. Tamam'ı tıklatın.

Bilgi Yönetimi ilkeleri zaten siteniz için site koleksiyonu ilkeleri oluşturulmuş varsa, içerik türüne ilkeleri birini uygulayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, aynı üst içerik türü paylaşmayan birden fazla içerik türü için bir site koleksiyonundaki aynı ilkesini uygulayabilirsiniz.

Not: Birden fazla içerik türünü bir site koleksiyonundaki ilkeleri uygulamak istediğiniz ve bir yönetilen meta veri hizmeti yapılandırılmış olması, içerik türü yayımlama out yayımlamak için kullanabileceğiniz birden çok site koleksiyonları için bilgi yönetimi ilkeleri. Bu makalede daha fazla bilgi için site koleksiyonları genelinde içerik türlerine ilkeyi uygulamak konusuna bakın.

 1. Liste veya ilkeyi uygulamak istediğiniz içerik türünün bulunduğu kitaplığa gidin.

 2. Bir belge kitaplığı için ayarları Ayarlar: profilinizi güncelleştirme, yazılım yükleme ve buluta bağlanma , Kitaplık Ayarları' ı tıklatın.

  Bu menü öğelerini görmüyorsanız veya bir listesi için Şeritte kitaplık veya liste sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları veya Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. İzinler ve yönetimaltında Bilgi Yönetimi İlkesi ayarlarıtıklatın.

 4. İlke kaynağını İçeriktürlerine ve İçerik türü ilkeleri Seç altında ilkeyi uygulamak istediğiniz içerik türünün ayarlandığını doğrulayın.

 5. İlkeyi belirtin bölümünde, site koleksiyonu İlkesi kullan' ı tıklatın ve sonra listeden uygulamak istediğiniz ilkesini seçin.

  Not: Site koleksiyonu İlkesi kullan seçeneği kullanılamıyorsa, site koleksiyonu ilkeler yoksa site koleksiyonu için tanımlanmış.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Önemli: Liste veya kitaplık birlikte çalıştığınız birden fazla içerik türlerinin yönetimine destekliyorsa, İçerik türleri ' nin altında bilgi yönetimi ilkesi belirtmek istediğiniz içerik türünü tıklatabilirsiniz. Bu, doğrudan yukarıdaki adım 5 kadar sürer.

İçerik türleri, içerik türü yayımlama yukarı ayarlamak için bir yönetilen meta veri hizmeti uygulamasını kullanarak site koleksiyonları arasında paylaşın. İçerik türü yayımlama içerik ve meta veri tutarlı sitelerinize içerik türlerinin kullanılabileceği ve merkezi olarak güncelleştirme ve güncelleştirmeleri kullanıma birden çok abone site koleksiyonları veya Web uygulamaları yayımlanabilir çünkü yönetmenize yardımcı olur.

Bilgi yönetimi ilkesi tanımlama ve sonra gelen birden çok site koleksiyonları genelinde gerektiği gibi kullanmak üzere bir şablon oluşturun. Site koleksiyonları genelinde bir ilkeyi uygulamak için içerik türü yayımlama kullanmaya alternatif bir yöntem olarak de kullanılabilir veya bilgileri ilkelerinizi yedeğinin istiyorsanız bu yöntemi kullanılabilir. Bir site koleksiyonundan İlkesi verme ve daha sonra kaydedilmiş bir konuma veya aktararak başka bir site koleksiyonu için bir şablon veya ilke yedeğini oluşturun.

Önemli: Verme/Alma kullanıyor ilke şablonları kümesi yollarından özellik varsa, benzersiz bir tanımlayıcı ilkesi .xml dosyasındaki var aklınızda bulundurun. Bundan dolayı bu İlkesi bir siteye birden çok kez bu benzersiz tanımlayıcı değiştirmeden alamazsınız.

Bir ilke dışarı aktarma

 1. İlke bulunduğu site koleksiyonunda, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi için Site Ayarlarıgidin.

 2. Site Ayarları sayfasında Site Koleksiyonu Yönetimi bölümü altında Site koleksiyonu ilkeleri' ı tıklatın.

 3. Dışarı aktarma, ilkeyi sonuna gidin ve sonra Dışarı Aktar' ı tıklatın, istediğiniz İlkesi'ni tıklatın.

 4. İsteminde kaydetmek veya dosyayı açmak için Kaydet' i tıklatın ve sonra dosyanın kaydedileceği konumu seçin. İlke alıyorsanız site koleksiyonları için kullanılabilir bir konum seçtiğinizden emin olun.

 5. Yükleme Tamamlandı iletişim kutusu görüntülendiğinde, Kapat' ı tıklatın.

Farklı bir site koleksiyonu için bir ilke içeri aktarma

Bilgi yönetimi ilkesi alma verilen site koleksiyonundaki herhangi bir sitenin veya listenin düzeyinde birden fazla içerik türü için uygulamanızı sağlar. Amaca bunu yapmanızı avantajları şunlardır: yeniden tanımlama ve her içerik türü ilke uygulamak yoksa ve yalnızca tek bir yerde ilkeye değişiklikler yaparak, ilke değişiklikleri daha kolay yönetebilirsiniz.

 1. İlkeyi uygulamak istediğiniz site koleksiyonunun giriş sayfasında Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi için Site Ayarlarıgidin.

 2. Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde Site koleksiyonu ilkeleriöğesini tıklatın.

 3. Site koleksiyonu ilkeleri sayfasında, İçeri Aktar' ı tıklatın ve ilke için XML dosyasını bulmak için Gözat ' ı tıklatın.

 4. İlke kaydedildikten XML dosyasını seçin ve ' ı tıklatın.

 5. Bir Site Koleksiyonu İlkesi sayfa alma işleminde İlkesi site koleksiyonuna eklemek için İçeri Aktar ' ı tıklatın.

İçeri aktarılan ilkenizi şimdi bir veya daha fazla içerik türlerine sitenin veya listenin düzeyinde uygulanır. Bir içerik için bir site koleksiyonu İlkesi Uygula yazın , bu makalenin bakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×