Benzersiz sütunlar ve arama sütunları kullanarak liste ilişkileri oluşturma

Benzersiz sütunlar ve arama sütunları kullanarak liste ilişkileri oluşturma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Benzersiz sütunlar, arama sütunları ve ilişki zorlama (art arda silme veya kısıtlanmış silme) bileşimlerini kullanarak, daha gelişmiş iş çözümleri oluşturma becerinizi zenginleştiren ve verilerinizin tutarlılığını korumanıza yardımcı olan listeler arası ilişkiler oluşturabilirsiniz.

Liste ilişkilerine genel bakış

Aşağıdaki bölümlerde, kaynak ve hedef listeler arasında ilişki oluşturma, benzersiz sütunlar ve arama sütunları oluşturma, liste ilişkisi davranışını zorlama, birincil ve ikincil arama sütunları ekleme, liste ilişkilerindeki öğeleri görüntüleme, düzenleme ve silme, listelerde pek çok öğe bulunduğunda liste ilişkilerini yönetme ve Microsoft SharePoint Designer 2013 gibi bir düzenleme programı kullanmanın ek yararları konusunda önemli arka plan bilgileri verilmektedir.

Liste ilişkilerine genel bakış
Hediye siparişlerini işlemek için benzersiz sütunlar ve arama sütunları kullanma.

1. öğeler listesi kaynak liste ve sipariş listesi ise hedef listedir.

2. listelerinin doğru verilerin eşleşmesini sağlamak için benzersiz sütunlar vardır.

3. Kaynak listedeki birincil arama sütunu, eşleşen bir değeri temel alarak hedef listede Sipariş Kimliği sütununu "arar".

4. Kaynak listede ikincil bir arama sütunu otomatik olarak hedef listeden Sipariş Açıklaması sütununu ekler.

Bir sütun oluşturduğunuzda, sütunun benzersiz değerler içermesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Yani listedeki o sütunda yinelenen değerler bulunamaz. Yinelenen değer içeren bir liste öğesi ekleyemez, var olan bir liste öğesini yinelenen bir değer oluşturacak şekilde değiştiremez veya Geri Dönüşüm Kutusundan bir öğeyi, yinelenen bir değer oluşturacaksa geri yükleyemezsiniz. Ayrıca, bir kaynak listede bir arama sütunu oluşturur ve o sütunun benzersiz olmasını belirtirseniz, hedef listedeki sütun hiçbir yinelenen değer içermemelidir.

Not:  Benzersizlik durumu küçük/büyük harfe duyarlı değildir, örneğin, ORD-231 ve ord-231 yinelenen değer sayılır.

Benzersiz sütunda bir de dizin olmalıdır. Benzersiz bir sütun oluşturduğunuzda, dizini oluşturmanız istenebilir ve Tamam'ı tıklattığınızda otomatik olarak oluşturulur. Benzersiz sütunda bir dizin bulunduğunda, öncelikle sütunu yinelenen değerlere izin verecek şekilde tekrar tanımlamadıkça dizini o sütundan kaldıramazsınız.

Aşağıdaki tabloda, benzersiz sütun oluşturmak için hangi sütun türlerinin kullanılabileceği ve kullanılamayacağı özetlenmektedir.

Desteklenen Sütun Türleri

Desteklenmeyen Sütun Türleri

Tek satırlı metin

Birden fazla satır metin

Seçim (tek değer)

Seçim (birden çok değere sahip)

Sayı

Hesaplanan

Para birimi

Köprü veya Resim

Tarih ve Saat

Özel Sütunlar

Arama (tek değer)

Arama (birden çok değere sahip)

Kişi veya Grup (tek değer)

Kişi veya Grup (birden çok değere sahip)

Evet/Hayır

İki liste arasında ilişki oluşturmak için, kaynak listede, bir hedef listeden bir veya daha fazla değer (o değerler kaynak listedeki arama sütunundaki değerle eşleşiyorsa) alan (veya "arayan") bir arama sütunu oluşturursunuz. Bu arama sütununu (birincil sütun) oluşturduktan sonra, hedef listeden kaynak listeye başka sütunlar (ikincil sütunlar) eklemeye (eklenen sütunlarda aşağıda açıklanan ve desteklenen veri türü bulunduğu sürece) devam edebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, arama sütunları oluşturmak için hangi sütun türlerinin kullanılabileceği ve kullanılamayacağı özetlenmektedir.

Desteklenen Sütun Türleri

Desteklenmeyen Sütun Türleri

Tek satırlı metin

Birden fazla satır metin

Sayı

Para birimi

Tarih ve Saat

Kişi veya Grup

Hesaplanan

Köprü veya Resim

Özel Sütunlar

Evet/Hayır

Seçenek

Arama

Oluşturabileceğiniz iki tür arama sütunu vardır, zorlanan ilişkili arama sütunu ve zorlanmayan ilişkili arama sütunu.

Zorlanan ilişkili arama sütunu

Zorlanan ilişkili bir arama sütununda (bilgi tutarlılığı da denir), tek değerler arayabilir ve iki yoldan birini kullanarak hedef listede verilerinizin tutarlılığını koruyabilirsiniz:

Art Arda Silme    Hedef listedeki bir öğe silindiğinde, kaynak listedeki ilgili öğe veya öğeler de silinir. Bu durumda, bir veritabanı işleminin parçası olarak ilgili tüm öğelerin silindiğinden emin olmak istersiniz. Örneğin, hedef listeden bir siparişi silerseniz, kaynak listedeki ilgili sipariş öğelerinin de silindiğinden emin olabilirsiniz. Daha sonra karışıklığa neden olabilecek "başıboş" sipariş öğeleri oluşturabileceğinden, ilgili bir siparişe sahip olmayan sipariş öğelerinin var olmasını istemezsiniz.

Kısıtlanmış Silme    Hedef listeden bir öğeyi silecekseniz ve o öğenin kaynak listede bir veya daha fazla ilgili öğesi varsa, hedef listede öğeyi silmeniz engellenir. Bu durumda, hedef listede ilgili öğenin korunduğundan emin olmak istersiniz. Örneğin, birisi bir hedef listeden bir sipariş öğesini silmek sterse, bir müşteri için o sipariş halen beklemede olabilir ve sipariş işlenene kadar o silme işleminin olmasını engellemek istersiniz. Siparişi tamamlayabilmenizi engelleyeceği için müşterinin siparişinin kazayla silinmesini istemezsiniz.

Liste ilişkilerini zorlama

1. art arda silme işlemi bir veritabanı işleminde ilgili tüm öğeler silinir sağlar.

2. kısıtlanmış silme işlemiyle silinmesi engellenir ilgili kaynak liste öğeleri varsa hedef listede öğelerin.

Kısaca, bir liste ilişkisini zorlama, verilerinizin geçerli kalmasına ve çalışırken sorunlara neden olabilecek tutarsızlıkları önlemeye yardımcı olur.

Not:  Zorlanan bir ilişki oluşturmak veya var olanı değiştirmek için bir listede Listeleri Yönetme izniniz olmalıdır.

İlişkiyi zorlayan bir arama sütununda bir de dizin bulunmalıdır. İlişkiyi zorlayan bir arama sütunu oluşturduğunuzda, dizini oluşturmanız istenebilir ve Tamam'ı tıklattığınızda otomatik olarak oluşturulur. İlişkiyi zorlayan bir arama sütununda bir defa dizin oluşturulmuşsa, önce zorlanan ilişkiyi kaldırmadan dizini o sütundan kaldıramazsınız.

Zorlanmayan ilişkili arama sütunu

Zorlanmayan ilişkiye sahip bir arama sütununda, kaynak listeden, hedef listede bir veya birden fazla değer arayabilirsiniz. Ayrıca, kaynak listede bir öğeyi sildiğinizde, listede silme izniniz olduğu sürece hedef listede başka silme kısıtlamaları veya silme işlemleri olmaz.

Liste ilişkileri oluşturmanın yararlı etkilerinden biri, iki veya daha fazla listedeki sütunları tek bir sayfada görüntüleyebilmeniz ve düzenleyebilmenizdir. Bir kaynak listede arama sütunu oluşturduğunuzda, birincil sütunda hedef liste sütunundaki değerler görüntülenir, ancak hedef listeden yeni, ikincil sütunların da birincil sütunla ve diğer kaynak liste sütunlarıyla birlikte görüntülenmesini belirtebilirsiniz.

Birincil sütun değeri, hedef listede o öğenin tüm sütun değerlerini görüntülemek için tıklatabileceğiniz bir bağlantıdır. Hedef listedeki her ikincil sütun değeri, kaynak liste sütununda metin olarak görünür. Birden fazla değerli bir arama sütunu oluşturursanız, hedef listedeki her sütun (birincil veya ikincil olsun) ilişkili birden fazla değerini noktalı virgülle ayrılmış olarak görüntüler. Bu birincil ve ikincil sütunları, kaynak listedeki sütunlarda olduğu gibi, örneğin ekleyerek, kaldırarak, filtreleyerek ve sıralayarak, liste görünümünde kullanabilirsiniz.

Birincil sütun adı, arama sütununu oluştururken sağladığınız addır. Varsayılan olarak, her ikincil sütun adı, <kaynak listedeki birincil sütun adı>: <hedef listedeki sütun adı> şeklinde standart bir adlandırma kuralına göre verilir. Bundan dolayı, birincil sütunun adı değiştirildiğinde, tüm ikincil sütunların adları da değişir. Ancak, adların sizin için daha anlamlı olmasını sağlamak istiyorsanız varsayılan ikincil sütun adlarını ve açıklamalarını değiştirebilirsiniz.

Birden fazla değerli arama sütunları

1. birden fazla değerli birincil arama sütunu bir.

2. birden fazla değerli ikincil arama sütunu bir.

3. Sütun adı varsayılan GetID: Başlık adından Enstrümanlar adına dönüştürülmüştür.

Arama sütunları, benzersiz sütunlar ve zorlanan ilişkili listeler kullanarak liste ilişkileri oluşturduğunuzda, aşağıdaki durumlarda bir kaynak eşiğine veya sınırına ulaşabilirsiniz ve işleminiz engellenebilir:

 • Liste Görünümü Eşiğinin üzerinde öğeye sahip var olan bir listede sütunu benzersiz hale getirirseniz (listeyi, Liste Görünümü Eşiğini aşacak bir hale getiren tek öğe eklenmesinin çoğunlukla engellenmeyen bir işlem olduğunu unutmayın).

 • Liste Görünümü Eşiği'ni aşan sayıda öğeye sahip bir listedeki arama alanı için Art Arda Silme veya Kısıtlanmış Silme'yi etkinleştirirseniz.

 • Varsayılan olarak, on iki arama sütunu olan liste görünümü arama eşiği, aştınız.

 • Bir silme işlemindeki öğe sayısı 1.000'i geçiyor.

Çok öğeli listeleri yönetme hakkında daha fazla bilgi için listeleri ve kitaplıkları çok öğeli yönetme konusuna bakın.

Nasıl yapılır: Benzersiz sütun oluşturma veya değiştirme

Uyarı:  Öğe düzeyinde izinlerin tanımlandığı bir listede benzersiz bir sütun oluşturamazsınız, bir listeden bir liste öğesine izin devralmayı, o liste benzersiz bir sütun içeriyorsa engelleyemezsiniz, benzersiz izinlere sahip öğeler içeren veya içerik onayı etkinleştirilmiş bir listede benzersiz bir sütun oluşturamazsınız veya bir sütunu benzersiz hale getiremezsiniz ve Gezgin ile aç komutunu kullanarak bir dosyayı benzersiz bir sütun içeren bir kitaplığa kopyalayamazsınız.

 1. Listenin bulunduğu siteye gidin.

 2. Ayarlar menüsü Office 365 Ayarlar düğmesi veya Hızlı Başlat'ta listenin adını tıklatın, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste bölümü altında listenin adını tıklatın.

 3. Liste > Sütun Oluştur'u tıklatın.

 4. Sütunlar kutusuna sütun için bir ad yazın.

 5. Bu sütundaki bilginin türü altında, aşağıdakilerden birini tıklatın:

  • Tek satırlı metin

  • Birden fazla satır metin

  • Seçenek

  • Sayı

  • Para birimi

  • Tarih ve Saat

  • Evet/Hayır

  • Arama (tek değer)

  • Kişi veya Grup (tek değer)

 6. Ek Sütun Ayarları bölümünde, Benzersiz değerleri zorla altında, Evet'i tıklatın.
  Desteklenmeyen bir veri türü seçerseniz veya birden fazla değere izin veren bir arama sütunu oluşturuyorsanız, Benzersiz değerleri zorla komutu görüntülenmez.

 • Benzersiz bir sütunun dizinini kaldıramazsınız. Dizini kaldırmak istiyorsanız, önce benzersiz sütunu yinelenen değerlere izin veren bir sütun haline getirmelisiniz, bundan sonra dizini kaldırabilirsiniz.

 • Yinelenen değerlere izin veren bir sütunu benzersiz değerler sütununa dönüştürmeye çalışıyorsanız, var olan sütunda yinelenen değerler varsa bu işlemi yapmanız engellenebilir. Bu durumda, önce yinelenen tüm değerleri kaldırmalısınız, ardından sütunu yinelenen değerlere izin veren bir sütundan benzersiz bir sütuna dönüştürebilirsiniz.

 • Benzersiz sütunun veri türünü değiştirmek istiyorsanız, şunları yapmalısınız: Sütunu yinelenen değerlere izin veren bir sütun haline getirin, dizini kaldırın, sütunu diğer desteklenen veri türlerine izin verecek hale getirin ve sütunu benzersiz yapın.

Nasıl yapılır: Arama sütunu oluşturma

Bu adımlarda kullanılacak birincil sütunu görüntüleyen sütun ve isteğe bağlı olarak liste ikincil bir sütuna bir arama ayarlamaya aracılığıyla yol. Birincil sütun dizine, ancak ikincil sütun (veya alan) birincil tarafından denetlenen bu yana, benzersiz ya da sıralı olamaz.

 1. Listenin bulunduğu siteye gidin.

 2. Ayarlar menüsü Office 365 Ayarlar düğmesi veya Hızlı Başlat'ta listenin adını tıklatın, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste bölümü altında listenin adını tıklatın.

 3. Listesinitıklatın ve sonra Sütun Oluştur'ıtıklatın.

 4. Sütunlar kutusuna sütun için bir ad yazın.

 5. Bu sütundaki bilginin türü altında, Arama'yı tıklatın.

 6. Buradan bilgi al kutusundan bir hedef liste seçin.

 7. Bu sütunda kutusundan bir birincil sütun seçin.

 8. Başka alanların her birine göstermek için sütun ekle altında, eklemek istediğiniz her ikincil sütun için sütun adının yanındaki onay kutusunu tıklatın. Yalnızca desteklenen veri türüne sahip sütunlar listelenir.

 9. Daha sonra ikincil sütun eklemek veya kaldırmak isterseniz arama sütununu değiştirin ve istediğiniz seçimleri yapın.

  Not:  Bir ikincil sütunu dizinleyemezsiniz veya ikincil bir sütunu benzersiz yapamazsınız.

 10. Arama sütunlarının varsayılan görünümde görüntülenmesini istiyorsanız Varsayılan görünüme ekle'yi tıklatın.

 11. Bir zorlanan ilişki oluşturmak için Zorlanan ilişki davranışı'nı seçin ve Kısıtlanmış Silme veya Art Arda Silme'yi tıklatın.

 12. Tamam'ı tıklatın.

Nasıl yapılır: Görüntüleme ve düzenleme formlarında ilişkiler oluşturma

Arama sütununu oluşturduktan sonra, hedef listenin görüntüleme ve düzenleme formlarını değiştirerek kaynak listeden alınan ilgili verilerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, Siparişler listesinin görüntüleme veya düzenleme sayfasını düzenleyerek ilgili Öğeler listesini ekleyebilir ve Arama sütunu değerini geçirmek suretiyle karşılık gelen iki Liste Görünümü Web Bölümü'nü otomatik olarak birbirine bağlayabilirsiniz.

 1. Hedef listedeki (örneğin, siparişler) liste sekmesini tıklatın, listeyi Özelleştir bölümünde Form Web Bölümleri ' ni tıklatın ve sonra Varsayılan görüntü formu veya Varsayılan formu Düzenle'yitıklatın.

 2. Ana Web Bölümü Bölgesi'nde Web Bölümü Ekle'yi tıklatın.

 3. Ekle' ı tıklatın, İlgili Liste'yitıklatın ve sonra da ilgili listeyi (örneğin, öğeler) seçin.

  Not:  Yalnızca, Öğeleri Görüntüleme iznine sahip olduğunuz öğeler görüntülenir.

İki liste otomatik olarak bağlanır. Sayfayı kaydettikten sonra, Siparişler listesinden bir öğeyi görüntülerken veya düzenlerken, Öğeler listesindeki ilgili öğeler de görüntülenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×