Benzersiz sütunlar ve arama sütunları kullanarak liste ilişkileri oluşturma

Benzersiz sütunlar ve arama sütunları kullanarak liste ilişkileri oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Benzersiz sütunlar, Arama sütunları ve ilişki zorlaması (Basamaklandır ve kısıtla) birleşimini kullanarak listeler arasında ilişkiler oluşturabilir, bunların tümü daha gelişmiş iş çözümleri oluşturma ve korunmasına yardımcı olma becerinizi geliştirir verilerinizin bütünlüğü.

Liste ilişkilerine genel bakış

Aşağıdaki bölümlerde, kaynak ve hedef listeler arasında ilişki oluşturma, benzersiz ve Arama sütunları oluşturma, liste ilişkisi davranışı zorunlu kılma, birincil ve ikincil Arama sütunları ekleme, görüntüleme, liste ilişkilerinde öğeleri düzenleme ve silme, listelerin çok sayıda öğesi olduğunda liste ilişkilerini yönetme, liste ilişkilerini yönetme

Liste ilişkilerine genel bakış

1. öğeler listesi kaynak listesi ve siparişler listesi de hedef listesidir.

2. her listenin doğru verilerin eşleştirildikten emin olmak için benzersiz sütunları vardır.

3. Kaynak listedeki birincil arama sütunu, eşleşen değeri temel alan hedef listedeki sipariş KIMLIĞI sütununu "arar".

4. Kaynak listedeki ikincil bir arama sütunu otomatik olarak hedef listeden siparişler açıklaması sütununu ekler.

Bir sütun oluşturduğunuzda, sütunun benzersiz değerler içermesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Bu, listede bu sütunda yinelenen değerler olmadığı anlamına gelir. Yinelenen değer içeren bir liste öğesi ekleyemezsiniz, yinelenen bir değer oluşturmaya neden olacak varolan bir liste öğesini değiştirebilir veya yinelenen bir değere neden olacaksa geri dönüşüm kutusu 'ndan bir öğeyi geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, kaynak listede bir arama sütunu oluşturursanız ve bu sütunu benzersiz olarak tanımlarsanız, hedef listedeki sütunda yinelenen değerler bulunmamalıdır.

Not:  Benzersizlik büyük/küçük harf duyarlı değildir, bu nedenle örneğin, 231 ve ara 231 yinelenen değerler olarak değerlendirilir.

Benzersiz bir sütunda da dizin olmalıdır. Benzersiz bir sütun oluşturduğunuzda, dizini oluşturmanız istenebilir ve Tamam'ı tıklattığınızda otomatik olarak oluşturulur. Benzersiz bir sütunun dizini varsa, ilk olarak sütunu yeniden tanımladıktan sonra yinelenen değerlere izin vermedikçe, bu sütundan dizini kaldıramazsınız.

Aşağıdaki tabloda benzersiz sütunlar oluşturmak için hangi sütun türlerinin kullanılabileceği ve kullanılamayacağı özetlenmektedir.

Desteklenen Sütun Türleri

Desteklenmeyen Sütun Türleri

Tek satır metin

Birden fazla satır metin

Seçim (tek değer)

Seçim (birden çok değere sahip)

Sayı

Hesaplanan

Para Birimi

Köprü veya Resim

Tarih ve Saat

Özel Sütunlar

Arama (tek değer)

Arama (çok değerli)

Kişi veya Grup (tek değer)

Kişi veya Grup (birden çok değere sahip)

Evet/Hayır

İki liste arasında ilişki oluşturmak Için, kaynak listesinde, hedef listeden bir veya birden çok değeri alan bir arama sütunu oluşturursunuz (veya "arama"), bu değerler kaynak listedeki arama sütunundaki değerle eşleşirse. Bu arama sütununu (birincil sütun) oluşturduğunuzda, bu ek sütunlarda desteklenen bir veri türü olduğu sürece, hedef listeden kaynak listeye ek sütunlar (ikincil sütunlar) eklemeye devam edebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Arama sütunları oluşturmak için hangi sütun türlerinin kullanılabileceği ve kullanılamayacağı özetlenmektedir.

Desteklenen Sütun Türleri

Desteklenmeyen Sütun Türleri

Tek satır metin

Birden fazla satır metin

Sayı

Para birimi

Tarih ve Saat

Kişi veya Grup

Hesaplanmış

Köprü veya Resim

Özel Sütunlar

Evet/Hayır

Seçim

Arama

Oluşturabileceğiniz iki tür arama sütunu, Zorlanmış ilişki içeren bir arama sütunu ve zorunlu olmayan ilişki içeren bir arama sütunu vardır.

Zorunlu ilişki içeren bir arama sütunu

Zorunlu ilişki içeren bir arama sütununda (bilgi tutarlılığı olarak da bilinir), tek değerleri arayabilir ve hedef listedeki verilerinizin bütünlüğünü iki yoldan biriyle koruyabilirsiniz:

Art arda silme    Hedef listedeki bir öğe silindiğinde, kaynak listedeki ilgili öğe veya öğeler de silinir. Bu durumda, tüm ilgili öğelerin tek bir veritabanı işleminin parçası olarak silindiğinden emin olun. Örneğin, hedef listedeki bir siparişi silerseniz, kaynak listedeki ilgili sipariş öğelerinin da silindiğinden emin olabilirsiniz. Daha sonra kafa karışıklığına neden olabilecek "Sahipsiz" sipariş öğeleri oluşturması nedeniyle, karşılık gelen sipariş olmadan sipariş öğeleri olmasını istemiyorsunuz.

Kısıtlı silme    Hedef listedeki bir öğeyi silmeye çalıştığınızda ve kaynak listede bir veya birden çok ilişkili öğe varsa, hedef listedeki öğeyi silmeniz engellenir. Bu durumda, hedef listedeki ilgili öğenin korunduğundan emin olun. Örneğin, bir Kullanıcı hedef listeden bir sipariş öğesini silmeye çalışırsa, bu sipariş hala bekliyor olabilir ve sipariş işlenene kadar silme işleminin oluşmasını önlemek isteyebilirsiniz. Siparişi tamamlama yeteneğinizi etkileyeceği için müşterinin siparişinin yanlışlıkla silinmesini istemiyorsunuz.

Liste ilişkilerini zorlama

1. art arda silme işlemi ilişkili tüm öğelerin tek bir veritabanı işleminde silineceğini sağlar.

2. kısıtlı silme işlemi, ilgili kaynak listesi öğeleri varsa hedef listedeki öğelerin silinmesini engeller.

Kısa bir liste ilişkisi davranışını zorunlu tutmak, verilerinizin geçerli kalmasına yardımcı olur ve yoldayken sorun giderme tutarsızlıklarını engeller.

Not:  Zorlanmış ilişki oluşturmak veya değiştirmek için liste üzerinde listeleri yönetme izniniz olmalıdır.

İlişkiyi zorunlu kılan bir arama sütunu da dizine sahip olmalıdır. İlişkiyi zorlayan bir arama sütunu oluşturduğunuzda, dizini oluşturmanız istenebilir ve Tamam'ı tıklattığınızda otomatik olarak oluşturulur. İlişkiyi zorlayan bir arama sütunu dizine sahip olduktan sonra, Zorlanmış ilişkiyi kaldırmadığınız sürece bu sütundan dizini kaldıramazsınız.

Zorlanmayan ilişki içeren bir arama sütunu

Zorunlu kılınan ilişkide bir arama sütununda, kaynak listeden, hedef listedeki tek veya birden çok değeri arayabilirsiniz. Ayrıca, kaynak listedeki bir öğeyi sildiğinizde, listede silme izniniz olduğu sürece, hedef listede bulunan ek silme kısıtlamaları veya silme işlemleri olmaz.

Liste ilişkileri oluşturmanın yararlı etkilerinden biri, iki veya daha fazla listeden sütunları tek bir sayfada görüntülemeniz ve düzenlemeniz olabilir. Kaynak listede bir arama sütunu oluşturduğunuzda, birincil sütun hedef listesi sütunundaki değerleri görüntüler, ancak hedef listeden ek, ikincil sütunların de birincil sütun ve diğer kaynak listesi ile birlikte görüntüleneceğini belirtebilirsiniz sütun.

Birincil sütun değeri, hedef listedeki bu öğenin tüm sütun değerlerini görüntülemek için tıklayabileceğiniz bir bağlantıdır. Hedef listeden gelen her bir sütun değeri kaynak listesi sütununda metin olarak görüntülenir. Birden çok değer içeren bir arama sütunu oluşturursanız, hedef listedeki her sütun birincil veya ikincil olsun, birden çok ilgili değerleri noktalı virgülle ayırarak görüntüler. Liste görünümündeki bu birincil ve ikincil sütunları kaynak listedeki sütunlarla aynı şekilde, örneğin, ekleme, silme, filtreleme ve sıralama gibi değiştirebilirsiniz.

Birincil sütun adı, arama sütununu oluştururken sağladığınız addır. Varsayılan olarak, her ikincil sütun adı, hedef list> kaynak list>: <column adında <primary sütun adının standart adlandırma kuralına uyar. Birincil sütunun adını değiştirdiğinizde, tüm ikincil sütunların adları değişir. Bununla birlikte, adları sizin için daha anlamlı hale getirmek için varsayılan ikincil sütun adlarını ve açıklamalarını değiştirebilirsiniz.

Birden fazla değerli arama sütunları

1. birden çok değerli birincil arama sütunu.

2. birden çok değere sahip ikincil bir arama sütunu.

3. sütun adı, Getid: title varsayılan adından Araçlarolarak değiştirilmiştir.

Arama sütunlarını, benzersiz sütunları ve listeleri Zorlanmış ilişkilerle birlikte kullanarak liste ilişkileri oluşturduğunuzda, bir kaynak eşiğine veya sınırına ulaşabilirsiniz ve aşağıdaki koşullarda engellenmiş olabilir:

 • Liste görünümü eşiğinden daha fazla öğe bulunan var olan bir listede benzersiz bir sütun belirlerseniz (ancak liste görünümü eşiğinden daha büyük olan liste, genellikle engellenmeyen bir işlem olur).

 • Liste görünümü eşiğinden daha fazla öğe bulunan bir listede bir arama alanı için art arda silme veya silmeyi sınırla.

 • Varsayılan olarak on iki arama sütunu olan liste görünümü arama eşiğini aştınız.

 • Silme işlemindeki öğelerin sayısı 1.000 değerini aşar.

Birçok öğe içeren listeleri yönetme hakkında daha fazla bilgi için birçok öğeye sahip listeleri ve kitaplıkları yönetme konusuna bakın.

Nasıl yapılır: benzersiz sütun oluşturma veya değiştirme

Uyarı:  Öğe düzeyindeki izinler tanımlı bir listede benzersiz bir sütun oluşturamazsınız; liste benzersiz bir sütun içeriyorsa, bir listeden bir liste öğesine izin devralmayı kesemezsiniz, benzersiz bir sütun oluşturamaz veya herhangi bir sütun benzersiz izinleri olan veya içerik onayı etkinleştirilmiş olan öğeler veya bu kitaplıkta benzersiz bir sütun varsa, Gezgini birlikte Aç komutunu kullanarak bir dosyayı kitaplığa kopyalayamazsınız.

 1. Listeyi içeren siteye gidin.

 2. Hızlı Başlat 'ta listenin adını tıklatın veya% z0z_Ayarlar menüsünde tüm site içeriğini görüntüle'ye tıklayın ve sonra liste bölümünde listenin adını tıklatın.

 3. Liste _GT_ sütun oluştur'a tıklayın.

 4. Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

 5. Bu sütundaki bilgi türünün altında aşağıdakilerden birine tıklayın:

  • Tek satır metin

  • Birden fazla satır metin

  • Seçenek

  • Sayı

  • Para birimi

  • Tarih ve Saat

  • Evet/Hayır

  • Arama (tek değer)

  • Kişi veya Grup (tek değer)

 6. Ek sütun ayarları bölümünde, benzersiz değerleri zorla 'ın altında Evet 'etıklayın.
  Desteklenmeyen bir veri türü seçerseniz veya birden çok değere izin veren bir arama sütunu oluşturuyorsanız, benzersiz değerleri zorla görüntülenmez.

 • Benzersiz sütunun dizinini kaldıramazsınız. Dizini kaldırmak istiyorsanız, ilk olarak sütunu benzersiz bir sütundan önce yinelenen değerlere sahip olacak şekilde değiştirmeniz ve ardından dizini kaldırmanız gerekir.

 • Varolan bir sütunu Yinelenen değerlerden benzersiz değerlerle değiştirmeye çalışırsanız, varolan sütunda yinelenen değerler varsa bu işlemi yapmanız engellenebilir. Bu durumda, önce tüm yinelenen değerleri kaldırmalı ve sütunu benzersiz bir sütunla aynı şekilde değiştirmelisiniz.

 • Benzersiz sütunun veri türünü değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakileri yapmalısınız: sütunu yinelenen değerlere izin verecek şekilde değiştirin, dizini kaldırın, sütunu diğer desteklenen veri türüyle değiştirin ve sütunu benzersiz hale getirin.

Nasıl yapılır: arama sütunu oluşturma

Bu adımlarda, birincil sütunu ve isteğe bağlı olarak ikincil sütunu bir listeye göre görüntüleyen bir arama sütunu ayarlanırken size yol gösterilir. Birincil sütun dizine eklenebilir, ancak ikincil sütunu (veya alanı) birincil tarafından denetlendiğinden benzersiz veya dizinli olamaz.

 1. Listeyi içeren siteye gidin.

 2. Hızlı Başlat 'ta listenin adını tıklatın veya% z0z_Ayarlar menüsünde tüm site içeriğini görüntüle'ye tıklayın ve sonra liste bölümünde listenin adını tıklatın.

 3. Liste'ye ve sonra sütun oluştur'a tıklayın.

 4. Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

 5. Bu sütundaki bilgi türününaltında Ara'yı tıklatın.

 6. Bilgileri al kutusunda, bir hedef listesi seçin.

 7. Bu sütunda birincil sütunu seçin.

 8. Bu ek alanların her birini göstermek için sütun eklemealtında, eklemek istediğiniz her ikincil sütun için, sütun adının yanındaki kutuya tıklayın. Yalnızca desteklenen veri türleri içeren sütunlar listelenir.

 9. İkincil sütunları eklemek veya kaldırmak istiyorsanız, arama sütununu değiştirin ve istediğiniz seçimleri yapın.

  Not:  İkincil bir sütunu dizine alamaz veya ikincil bir sütunu benzersiz hale getirebilirsiniz.

 10. Arama sütunlarının varsayılan görünümde görüntülenmesini istiyorsanız varsayılan görünüme ekle'yi seçin.

 11. Zorunlu bir ilişki oluşturmak Için, ilişki davranışını zorla 'yı seçin ve sonra Delete veya art arda silme'yi tıklatın.

 12. Tamam'a tıklayın.

Nasıl yapılır: görüntüleme ve düzenleme formlarında ilişkiler oluşturma

Arama sütunu oluşturduğunuzda, kaynak listedeki ilgili verilerin görüntülenmesi için hedef listenin görüntüleme ve düzenleme formlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, ilgili öğeler listesini eklemek için Siparişler listesinin görüntüleme veya düzenleme sayfasını düzenleyebilir ve arama sütunu değerini geçirerek ilgili iki liste görünümü Web bölümlerini bir araya getirebilirsiniz.

 1. Hedef listede (örneğin, siparişler) liste sekmesini tıklatın, listeyi Özelleştir bölümünde Form Web bölümleri 'Ni ve ardından varsayılan görüntüleme formu 'nu veya düzenleme formu'nu tıklatın.

 2. Ana Web Bölümü bölgesinde Web Bölümü Ekle'yi tıklatın.

 3. Ekle'ye tıklayın, ilgili liste'ye tıklayın ve ilgili listeyi (örneğin, öğeler) seçin.

  Not:  Yalnızca öğeleri görüntüleme iznine sahip olduğunuz listeler görüntülenir.

İki liste otomatik olarak bağlanır. Sayfayı kaydettikten sonra, siparişler listesinden bir öğeyi görüntülediğinizde veya düzenlediğinizde, öğeler listesindeki ilgili öğeler de görüntülenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×