Belirli hücre içeriğini kopyalama ve yapıştırma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kopyalama ve yapıştırma belirli hücre içeriklerini veya özniteliklerini (formüller, biçimler, açıklamalar ve doğrulama gibi). Kullanırsanız, Kopyala Aralarında çok-çok ilişkisi olan tablolar ve Yapıştır Ses düzeyi kaydırıcısı simgeleri (veya COMMAND + C ve COMMAND + V), varsayılan olarak, tüm öznitelikleri kopyalanır. Özel Yapıştır seçeneği seçmek için ya da bir Yapıştır menüsü seçeneğini kullanın veya Özel Yapıştır'ıseçin ve Özel Yapıştır kutusunda bir seçenek belirtin. Yapıştırdığınızda öznitelikleri, seçtiğiniz dışında bırakılır.

Seçeneklerin ve Özel Yapıştır’ın gösterildiği Yapıştır menüsü

Yapıştır menüsü seçenekleri

 1. Kopyalamak istediğiniz verileri veya diğer öznitelikleri içeren hücreleri seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Kopyala Aralarında çok-çok ilişkisi olan tablolar 'ya tıklayın.

 3. Hücre içinde, kopyaladıklarınız yapıştırmak istediğiniz yere tıklayın.

 4. Giriş sekmesinde, Yapıştır' ın yanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın. Yapıştır menüsündeki Seçenekler seçili hücrelerde veri türüne bağlıdır:

  Masaüstünü sunma işleminin ekran görüntüsü

Seçilecek komut

Yapıştırılacak öğe

Yapıştır

Bağlantılı veriler de dahil olmak üzere tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Formüller

Yalnızca formüller.

Formüller ve Sayı Biçimlendirmesi

Yalnızca formüller ve sayı biçimlendirmesi seçenekleri.

Kaynak Biçimlendirmesini Koru

Tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Kenarlıksız

Hücre kenarlıkları dışında tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Kaynak Sütun Genişliklerini Koru

Yalnızca sütun genişlikleri.

İşlemi Tersine Çevir

Kopyalanan hücrelerin içeriğini yapıştırırken yeniden yönlendirir. Satırlardaki veriler sütunlar halinde (ve tersi) yapıştırılır.

Değer Yapıştır

Yalnızca, hücrelerde görüntülendikleri biçimde değerler.

Değerler ve Sayı Biçimlendirmesi

Yalnızca değerler ve sayı biçimlendirmesi.

Değerler ve Kaynak Biçimlendirmesi

Yalnızca değerler ve sayı rengi ve yazı tipi boyutu biçimlendirmesi.

Biçimlendirme

Sayı ve kaynak biçimlendirmesi dahil olmak üzere tüm hücre biçimlendirmesi.

Bağlantı Yapıştır

Yapıştırılan verileri orijinal verilere bağlama. Kopyaladığınız verilere bağlantı yapıştırdığınızda, Excel yeni konumda kopyalanan hücreye veya hücre aralığına bir mutlak başvuru girer.

Resim Olarak Yapıştır

Resmin bir kopyası.

Bağlı Resim

Özgün hücrelere bağlantısı olan görüntünün kopyası (özgün hücrelerde değişiklik yaparsanız, bu değişiklikler yapıştırılan görüntüye yansıtılır).

Sütun genişliklerini

Sütunun veya sütun aralığının genişliğini, diğer bir sütuna veya sütun aralığına yapıştırma.

Koşullu biçimlendirmeyi birleştir

Kopyalanan hücrelerden koşullu biçimlendirmeyi, yapıştırma alanında var olan koşullu biçimlendirmeyle birleştirin.

Özel Yapıştır seçenekleri

 1. Kopyalamak istediğiniz verileri veya diğer öznitelikleri içeren hücreleri seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Kopyala Aralarında çok-çok ilişkisi olan tablolar 'ya tıklayın.

 3. Hücre içinde, kopyaladıklarınız yapıştırmak istediğiniz yere tıklayın.

 4. Giriş sekmesinde, Yapıştır' ın yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel Yapıştır'ıseçin.

  Masaüstünü sunma işleminin ekran görüntüsü

 5. İstediğiniz seçeneği belirtin.

  Özel Yapıştır kutusu

Yapıştırma seçenekleri

Seçilecek komut

Yapıştırılacak öğe

Tümünü

Bağlantılı veriler de dahil olmak üzere tüm hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Formüller

Yalnızca formüller.

Değerleri

Yalnızca, hücrelerde görüntülendikleri biçimde değerler.

Biçimler

Hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Açıklamalar

Yalnızca hücreye iliştirilmiş açıklamalar.

Doğrulamayı

Yalnızca veri doğrulama kuralları.

Kaynak temayı kullananların tümünü

Kaynak verilere uygulanan temanın kullanıldığı tüm hücre içeriği ve biçimlendirme.

Kenarlıklar dışındaki her şey

Hücre kenarlıkları dışında hücre içeriği ve biçimlendirmesi.

Sütun genişliklerini

Sütunun veya sütun aralığının genişliğini, diğer bir sütuna veya sütun aralığına.

Formüller ve sayı biçimlendirmeleri

Yalnızca formüller ve sayı biçimlendirmesi.

Değerler ve sayı biçimlendirmeleri

Seçili hücrelerden yalnızca değerleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini.

Tümü, koşullu biçimlendirmeleri birleştir

Kopyalanan hücrelerden koşullu biçimlendirmeyi, yapıştırma alanında var olan koşullu biçimlendirmeyle birleştirin.

İşlem seçenekleri

İşlem seçenekleri, kopyalama ve yapıştırma alanları arasında değerleri matematiksel olarak birleştirir.

Tıklayın

Kullanım amacı

Yok

Kopyalama alanının içeriğini matematik işlemi olmadan yapıştırma.

Toplama

Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerle toplama.

Çıkarma

Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerden çıkarma.

Çarpma

Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlerle çarpma.

Bölme

Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlere bölme.

Diğer seçenekler

Tıklayın

Kullanım amacı

Boş Olanları Atla

Kopyalama alanında boş hücreler varsa, yapıştırma alanınızdaki değerlerin veya özniteliklerin değiştirilmesini önleme.

İşlemi Tersine Çevir

Kopyalanan hücrelerin içeriğini yapıştırırken yeniden yönlendirir. Satırlardaki veriler sütunlar halinde (ve tersi) yapıştırılır.

Bağlantı Yapıştır

Veri bir resimse, kaynak resme bağlantılar. Kaynak resim değiştirilirse, bu da değişir.

İpucu: Yapıştır menüsündeki ve Özel Yapıştır iletişim kutusundaki bazı seçenekler kullanılabilir. Seçenek adlarının biraz farklı olabilir, ancak sonuçlar aynı olur.

 1. Kopyalamak istediğiniz verileri veya diğer öznitelikleri içeren hücreleri seçin.

 2. Standart araç çubuğunda, Kopyala Kopyala düğmesi ' ı tıklatın. 

 3. Hücre içinde, kopyaladıklarınız yapıştırmak istediğiniz yere tıklayın.

 4. Giriş sekmesinde, düzenlemealtında Yapıştır' ı tıklatın ve sonra Özel Yapıştır'ıtıklatın.

  Giriş sekmesi, Düzenle grubu

 5. Özel Yapıştır iletişim kutusunda, Yapıştır' ın altında aşağıdakilerden birini yapın:

  Tıklayın

  Kullanım amacı

  Tümünü

  Tüm hücre içeriği ve biçimlendirme, dahil olmak üzere bağlantılı verileri yapıştırın.

  Formülleri

  Yalnızca formülleri formül çubuğunda girildikleri biçimde yapıştırma.

  Değerleri

  Yalnızca değerleri hücrelerde görüntülendikleri biçimde yapıştırma.

  Biçimleri

  Yalnızca hücre biçimlendirmesini yapıştırma.

  Açıklamaları

  Yalnızca hücreye iliştirilmiş açıklamaları yapıştırma.

  Doğrulama

  Kopyalanan hücrenin veri doğrulama kurallarını yapıştırma alanına yapıştırma.

  Kaynak temayı kullananların tümünü

  Tüm hücre içeriği ve kaynak verilere uygulanan temanın kullanıldığı biçimlendirmeyi yapıştırma.

  Kenarlıklar dışındaki her şey

  Tüm hücre içeriği ve hücre kenarlıkları dışında biçimlendirmeyi yapıştırma.

  Sütun genişliklerini

  Sütunun veya sütun aralığının genişliğini, diğer bir sütuna veya sütun aralığına yapıştırma.

  Formüller ve sayı biçimlendirmeleri

  Seçili hücrelerden yalnızca formülleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini yapıştırma.

  Değerler ve sayı biçimlendirmeleri

  Seçili hücrelerden yalnızca değerleri ve sayı biçimlendirme seçeneklerini yapıştırma.

  Koşullu biçimlendirmeyi birleştir

  Kopyalanan hücrelerden koşullu biçimlendirmeyi, yapıştırma alanında var olan koşullu biçimlendirmeyle birleştirin.

  Matematiksel olarak Kopyala arasındaki değerleri birleştirmek ve yapıştırma alanları, Özel Yapıştır iletişim kutusunda, işlemialtında için kopyaladığınız verilere uygulamak istediğiniz matematik işlemini tıklatın.

  Tıklayın

  Kullanım amacı

  Yok

  Kopyalama alanının içeriğini matematik işlemi olmadan yapıştırma.

  Toplama

  Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerle toplama.

  Çıkarma

  Kopyalama alanındaki değerleri yapıştırma alanındaki değerlerden çıkarma.

  Çarpma

  Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlerle çarpma.

  Bölme

  Yapıştırma alanındaki değerleri kopyalama alanındaki değerlere bölme.

  Ek seçenekler belirlemek nasıl boş hücreler yapıştırıldığında, kopyalanan verileri satırlar veya sütunlar yapıştırılır olup olmadığını ele alınır ve yapıştırılan verileri kopyalanan verilere bağlama.

  Tıklayın

  Kullanım amacı

  Boş olanları atla

  Kopyalama alanında boş hücreler varsa, yapıştırma alanınızdaki verilerin değiştirilmesini kaçının.

  İşlemi Tersine Çevir

  Değiştirme kopyalanan verilerde sütunları satırlara veya tersi.

  Bağlantı Yapıştır

  Yapıştırılan verileri orijinal verilere bağlama. Kopyaladığınız verilere bağlantı yapıştırdığınızda, Excel yeni konumda kopyalanan hücreye veya hücre aralığına bir mutlak başvuru girer.

  Not: Bu seçenek yalnızca Tümünü veya Kenarlıklar dışında her şeyiYapıştır ' ın altında Özel Yapıştır iletişim kutusunda seçtiğinizde kullanılabilir.

Ayrıca Bkz:

Bir sayfayı Taşı veya Kopyala

Taşı veya Kopyala hücreleri, satırları veya sütunları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×