Belgeleri, sunuları ve çalışma kitaplarını denetleyerek gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Belirli Office belgelerini elektronik kopyasını istemciler veya iş arkadaşları ile paylaştığınızda, gizli veriler ve kişisel bilgiler için belgeyi gözden geçirmek için bir fikirdir. Belgeyi başkalarıyla paylaşmadan önce bu gizli bilgileri kaldırabilirsiniz. Word, Excel, PowerPointveya VisioBelge Denetçisi özelliğini bulup paylaşmayı planlıyorsunuz belgelerinde gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma yardımcı olabilir.

Gizli bilgileri içerebilir:

 • gizli veriler ve Word belge paylaşma istemeyebilirsiniz kişisel bilgiler

 • diğer kişilerle işbirliği çalışma kitabına veri Excel ekler

 • gizli veriler ve kişisel bilgileri sunu veya meta verilerini içinde depolanmış olabilecek bir PowerPoint

 • belge bilgileri ve dosya özelliklerini Visio belgeleri

Not: Belgenizi Microsoftiçin gönderme sürece, Microsoft belgenizden herhangi bir bilgilere erişimi yoktur.

Bu makalede, böylece ne tutmak ve belge veya meta verileri kaldırmak ne karar verebilirsiniz, normalde Office belgelerinde depolanan bilgi türleri açıklanır. Word, Excelve PowerPointhakkında daha fazla ayrıntı eşlik tablolardaki açıklaması Belge Denetçisi kaldıramazsınız bazı bilgi bulunmaktadır.

İstemciler veya iş arkadaşları çoğunlukla paylaşma Word belgenin elektronik kopyasını gizli veriler ve belge ya da belge özellikleri veya meta veri depolanan kişisel bilgileri içerir.

İpucu: Dosya > için yazdırmagidin, yalnızca açıklamalar yazdırmama arıyorsanız, Tüm Sayfaları Yazdır'ı tıklatın ve Yazdırma biçimlendirmeişaretlerini kaldırın.

Gizli veri ve kişisel bilgi türleri

Word belgeleri aşağıdaki türlerini gizli verileri ve kişisel bilgi içerebilir:

 • Açıklamalar, izlenen değişiklikler, sürümler ve mürekkep ek açıklamaları düzeltme işaretleri     Belgenizi oluşturmak için diğer kişilerle etiketlerde varsa, belgeyi izlenen değişiklikler, açıklamalar, mürekkep ek açıklamaları veya sürümleri düzeltme işaretleri gibi öğeler içeriyor olabilir. Bu bilgiler, belge, gözden geçirenlerin ve belgenize, paylaşmak için ekibiniz dışında istemeyebilirsiniz şeyler yapılan değişiklikleri açıklamalardan üzerinde çalıştığınız kişilerin adlarını görmek diğer kişilerin etkinleştirebilirsiniz.

 • Belge özellikleri ve kişisel bilgiler     Belge özellikleri veya meta veriler, belgenizi yazar, konu ve başlık gibi ilgili ayrıntıları içerir. Belge özellikleri otomatik olarak bir belge ve belgenin oluşturulduğu tarih en son kaydeden kişinin adı gibi Office programlar tarafından işlenmiş bilgileri de içerir. Belirli özellikler kullandıysanız, belgenizi ek tür e-posta üstbilgileri gibi kişisel bilgiler (PII), inceleme için gönderme bilgileri, dolaştırma ve şablon adları da içeriyor olabilir.

 • Üstbilgiler, altbilgiler ve filigranlar   Word belgeleri üstbilgileri ve altbilgileri bilgileri içerebilir. Ayrıca, filigran Word belgenize eklediğiniz. 

 • Gizli metin    Gizli metin olarak biçimlendirilmiş metin Word belgeleri içerebilir. Belgenizi gizli metinlerinden hangisinin bulunduğunu bilmiyorsanız, Belge Denetçisi aramak için kullanabilirsiniz. 

 • Belge sunucu özellikleri     Belgenizin bir belge çalışma alanı sitesi veya Windows SharePoint Servicesüzerinde dayalı kitaplık gibi bir belge yönetim sunucusundaki bir konuma kaydedilmişse belgeyi ek belge özellikleri veya bu sunucu konumuyla ilgili bilgi içeriyor olabilir.

 • Özel XML verileri     Belgeleri belgede görünür değildir özel XML verileri içerebilir. Belge Denetçisi bulabilir ve bu XML verilerini kaldırın.

Gizli verileri ve kişisel bilgileri belge denetçisi ile bulma ve kaldırma

Bul ve Word belgelerinde gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırmak için Belge Denetçisi kullanabilirsiniz. Elektronik Word belgenizin kopyasını gibi e-posta eki paylaşmadan önce Belge Denetçisi kullanmak için iyi bir fikirdir.

Önemli: Her zaman Belge Denetçisi kaldırdığı verileri geri yüklemek mümkün olmadığından, özgün belgenizin kopyasında Belge Denetçisi kullanmanızı öneririz.

 1. Gizli verileri ve kişisel bilgiler için denetlemek istediğiniz Word belgeyi açın.

 2. Dosya'yı ve Farklı Kaydet'i tıklatıp özgün belgenizin bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

  Not: Word 2007içinde: düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Farklı Kaydet'itıklatın ve sonra özgün belgenizin bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

 3. Özgün belgenizin kopyasında Dosya sekmesini ve Bilgi'yi tıklatın.

  Word 2007içinde: özgün belgenizin kopyasında, Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, hazırla' gelin ve Belgeyi İncele'yitıklatın. Adım 4 geçin ve adım 5 devam edin.

 4. Sorunları Denetle’ye tıklayın, sonra da Belgeyi İncele'ye tıklayın.

 5. Belge Denetçisi iletişim kutusunda, incelenmesini istediğiniz gizli içerik türlerini seçmek için onay kutularını işaretleyin.

 6. Denetle'yi tıklatın.

 7. Belge Denetçisi iletişim kutusunda denetimin sonuçlarını gözden geçirin.

 8. Belgenizden kaldırmak istediğiniz gizli içerik türlerini gösteren denetim sonuçlarının yanında Tümünü Kaldır öğesini tıklatın.

  Önemli: 

  • Gizli içeriği belgenizden kaldırırsanız, Geri Al öğesini tıklatarak bunları geri yükleyemeyebilirsiniz.

  • OpenDocument Metni (.odt) biçiminde kaydettiğiniz belgelerden gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırmak isterseniz, belge, bu biçimde her kaydedişinizde Belge Denetçisi çalıştırmanız gerekir.

Ne Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldırdığı Word belgelerinde

Wordiçinde Belge Denetçisi gizli verileri ve Word belgelere belirli kişisel bilgileri bulmanıza ve kaldırmanıza olanak sağlayan birkaç farklı denetçileri görüntüler. Gizli verileri ve kişisel bilgileri Belge Denetçisi bulabilir ve Word belgelerden kaldırma farklı türleri listesi için aşağıdaki tabloda gözden geçirin.

Notlar: 

 • Kuruluşunuz başka denetçi modülleri ekleyerek Belge Denetçisi özelleştirmişse, belgelerinizde ek bilgi türlerini imkanınız olabilir.

 • Microsoft Word Starter 2010kullanıyorsanız, Word içinde Starter için Word listelenen tüm özellikler desteklenir. Word Starter' te kullanılabilen özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Word Starter özelliği destekler.

Denetçi adı

Bulduğu ve kaldığı

Açıklamalar, Düzeltmeler, Sürümler ve Ek Açıklamalar

Not: Word Starter 2010içinde Belge Denetçisi yalnızca sürümleri ve ek açıklamaları kaldırır.

 • Açıklamalar

 • İzlenen değişikliklerden düzeltme işaretleri

 • Belge sürüm bilgileri

 • Mürekkep ek açıklamaları

Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Veri bileştirilmiş alanlar için veri birleştirme bağlantı bilgileri (son değer metne dönüştürülür)

 • Kullanıcı adı

 • Şablon adı

Üstbilgiler, Altbilgiler ve Filigranlar

 • Belge üstbilgilerindeki bilgiler

 • Belge altbilgilerindeki bilgiler

 • Filigranlar

Gizli Metin

Gizli olarak biçimlendirilmiş metin (Yazı Tipi iletişim kutusunda bulunan bir yazı tipi efekti)

Not: Bu Denetçi başka yöntemlerle gizlenen metinleri algılayamaz (örneğin, beyaz arka plan üzerindeki beyaz metin).

Özel XML Verileri

 • Belgede depolanmış olabilecek özel XML verileri

Görünmeyen İçerik

Görünmeyecek şekilde biçimlendirildiğinden görünür olmayan nesneler

Not: Bu Denetçi başka nesneler tarafından üzeri kaplanan nesneleri algılayamaz.

Elektronik Excel çalışma kitabının kopyasını paylaştığınızda, gizli veriler ve çalışma kitabının kendisi veya belge özelliklerine (meta veriler) içinde depolanmış olabilecek kişisel bilgiler için çalışma kitabını gözden emin olun.

Excel içinde Belge Denetçisi bulup kitaplarınızdaki gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma yardımcı olabilir.

Not: Bir Paylaşılan çalışma kitabıExcel çalışma kitabını kaydedilmişse diğer kişilere göndermiş olduğunuz çalışma kitaplarından gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırabilseniz de, açıklamalar, ek açıklamalar, belge özellikleri ve kişisel kaldıramazsınız bilgiler. Bu bilgileri bir paylaşılan çalışma kitabı, ilk Kopyala ve Paylaşılan çalışma kitabı özelliğini kapatmakkaldırmak için.

Gizli verileri ve kişisel bilgileri bulma ve kaldırma

Belge Denetçisi bulma ve Excel çalışma kitaplarında gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma yardımcı olur. Çalışma kitabınızı elektronik kopyasını gibi e-posta eki paylaşmadan önce Belge Denetçisi kullanmak için iyi bir fikirdir.

Önemli: Her zaman Belge Denetçisi kaldırdığı verileri geri yüklemek mümkün olmadığından, Belge Denetçisi özgün çalışma kitabınızın bir kopyası üzerinde kullanmanızı öneririz.

 1. Gizli veriler ve kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını denetlemek istediğiniz çalışma kitabını açın.

 2. Dosya > Farklı Kaydet'e tıklayıp özgün çalışma kitabınızın bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

  Not: Excel 2007içinde: düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Farklı Kaydet'itıklatın ve sonra özgün çalışma kitabınızın bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

 3. Özgün çalışma kitabınızın kopyasında, Dosya > Bilgi’ye tıklayın.

  Excel 2007içinde: özgün çalışma kitabınızın kopyasında, Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, hazırla' gelin ve Belgeyi İncele'yitıklatın. Adım 4 geçin ve adım 5 devam edin.

 4. Sorunları Denetle’ye tıklayın, sonra da Belgeyi İncele'ye tıklayın.

 5. Belge Denetçisi kutusunda incelenmesini istediğiniz gizli içerik türlerini kutularını işaretleyin. Tek tek denetçileri hakkında daha fazla bilgi için bkz: ne Belge Denetçisi'nin bulduğu ve Excel belgelerinde kaldırır.

 6. Denetle'yi tıklatın.

 7. Belge Denetçisi kutusunda denetimin sonuçlarını gözden geçirin.

 8. Belgenizden kaldırmak istediğiniz gizli içerik türlerini gösteren denetim sonuçlarının yanında Tümünü Kaldır’a tıklayın.

  Önemli: 

  • Gizli içeriği çalışma kitabınızdan kaldırırsanız Geri Al'a tıklayarak bunları geri yükleyemeyebilirsiniz.

  • Gizli satırları, sütunları veya verileri içeren çalışma sayfaları kaldırırsanız, çalışma kitabınızda hesaplamalar veya formüllerin sonuçlarını değişebilir. Hangi bilgilerin Gizli satırların bilmiyorsanız, sütunları veya çalışma sayfalarını içeren, Belge Denetçisikapatın, gizli satırları, sütunları veya çalışma sayfalarını Göster'i ve sonra içeriklerini gözden geçirin.

  • Açıklamalar ve Ek Açıklamalar, Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler ve Üstbilgiler ve Altbilgiler ile ilgili denetçiler paylaşılan çalışma kitabı olarak kaydedilmiş (Gözden Geçir > Çalışma Kitabını Paylaş) çalışma kitabında kullanılamaz. Bunun nedeni, aynı çalışma kitabında farklı kişilerin işbirliğini etkinleştirmek için paylaşılan çalışma kitaplarının kişisel bilgileri kullanmasıdır. Paylaşılan çalışma kitabından bu bilgileri kaldırmak için çalışma kitabını kaydedip paylaşımını kaldırabilirsiniz. Çalışma kitabının paylaşımını kaldırmak için Gözden Geçir > Çalışma Kitabını Paylaş’a tıklayın ve Aynı anda birden fazla kullanıcının değişiklik yapmasına izin ver kutusunu temizleyin.

   Not: Paylaşımını Microsoft Excel Starter 2010içinde kullanılamaz. Paylaşımını kaldırmak için Exceltam sürümünü kullanmanız gerekir.

  • OpenDocument Elektronik Tablosu (.ods) biçiminde kaydettiğiniz çalışma sayfalarından gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırmak isterseniz, çalışma sayfasını bu biçimde her kaydedişinizde Belge Denetçisi çalışması gerekir.

Gizli verileri ve Excel'de kişisel bilgi türleri

Gizli verileri ve kişisel bilgileri Excel kitaplarınızdaki kaynağı olabilecek öğelerin bazıları şunlardır:

 • Açıklamalar ve mürekkep ek açıklamaları     Çalışma kitabınızı oluşturmak için diğer kişilerle etiketlerde varsa, çalışma kitabınızı açıklamaları veya mürekkep ek açıklamaları gibi öğeler içeriyor olabilir. Bu bilgileri çalışma kitabında, gözden geçirenlerin ve çalışma kitabınızda yapılan değişiklikleri açıklamalardan üzerinde çalıştığınız kişilerin adlarını görmek diğer kişilere izin verebilirsiniz.

 • Belge özellikleri ve kişisel bilgiler     Excel, diğer Office uygulamaları olduğu gibi meta veri veya belge özelliklerinde yazar, konu ve başlık gibi ayrıntıları içerir. Office en son ne zaman bir belgenin oluşturulduğu ve konum (Excel 2013 veya daha sonraki sürümleri) belge tarihi bir çalışma kitabında kaydedilmiş olan kişinin adını otomatik olarak tutar. Kişisel bilgiler (PII), e-posta üstbilgileri, inceleme için gönderme bilgileri, dolaştırma, yazıcı özelliklerini (örneğin, yazıcı yol ve güvenli yazdırma geçiş kodu) ve yayımlama için dosya yolu bilgileri gibi ek tür olabilir Web sayfaları.

 • Üstbilgiler ve altbilgiler     Çalışma kitaplarının üstbilgilerinde ve altbilgilerinde bilgi bulunabilir.

 • Gizli satırlar, sütunlar ve çalışma sayfaları    Çalışma kitaplarında satırlar, sütunlar ve çalışma sayfalarının tamamı gizli olabilir. Gizli satır, sütun veya çalışma sayfası içeren çalışma kitaplarının kopyasını dağıtırsanız başka kişiler bunları görünür hale getirebilir ve içindeki verileri görebilir.

 • Belge sunucu özellikleri     Belge Çalışma alanı sitesi veya Windows SharePoint Servicesüzerinde dayalı kitaplık içerebilir ek belge özellikleri veya bilgileri gibi bir belge yönetim sunucusundaki bir konuma kaydedilmiş çalışma kitapları bu sunucu konumuyla ilgili.

 • Özel XML verileri     Belgede görünür olmayan özel XML verileri çalışma kitapları olabilir. Belge Denetçisi bulabilir ve bu XML verilerini kaldırın.

 • Görünmeyen içerik     Çalışma kitapları, görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler içerebilir.

 • Dış bağlantılar    Çalışma kitapları, başka çalışma kitaplarındaki verilere bağlantılar (dış bağlantılar) içerebilir. Veri içeren çalışma sayfalarının adları çalışma kitaplarına kaydedilir, ancak görünmeyebilirler.

 • Eklenmiş dosyalar veya nesneler    Çalışma kitaplarında, ekli dosyalar (örneğin, bir Office veya Metin belgesi) yer alabilir veya görünür olmayan veriler içerebilen eklenmiş nesneler (grafik veya denklem gibi) bulunabilir.

 • VBA kodu makroları    Çalışma kitaplarında, gizli veriler içeren makrolar, VBA modülleri, COM veya ActiveX denetimleri, Kullanıcı Formları veya Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF) bulunabilir.

 • Önbellekte veri içerebilen öğeler    Çalışma kitapları PivotTable'lar, PivotChart'lar, dilimleyiciler, zaman çizelgeleri ve Küp formülleri için önbelleğe alınmış veriler içerebilir.

 • Excel anketleri    Çalışma kitapları, Excel Online içinde girilmiş ve çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmiş Excel anketi soruları gizli olabilir, ancak burada görünmeyen.

 • Senaryo Yöneticisi senaryoları    Çalışma kitaplarında, Senaryo Yöneticisi kullanılarak tanımlanmış senaryolar olabilir. Bu senaryolar önbelleğe alınmış veya gizli veriler içerebilir.

 • Filtreler    Çalışma kitaplarında, önbelleğe alınmış veya gizli verilerin çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmesine neden olabilen Otomatik Filtreler veya tablo filtreleri bulunabilir.

 • Gizli adlar    Çalışma kitaplarında, gizli verilerin kaynağı olabilecek gizli adlar olabilir.

Ne Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldırdığı Excel belgelerinde

Gizli verileri ve Excel çalışma kitaplarına belirli kişisel bilgileri bulmanıza ve kaldırmanıza yardımcı olması için algıladığı öğeleri Belge Denetçisi görüntüler. Gizli veri türleri aşağıdaki tabloya listeler ve kişisel bilgileri Belge Denetçisi bulma ve çalışma kitaplarınızdaki kaldırma.

Notlar: 

 • Tabloda listelenen Excell özelliklerin tüm Microsoft Excel Starter 2010içinde desteklenmez.

 • Kuruluşunuz için Belge Denetçisiözel denetçi modülleri eklemişse ek bilgi türlerini görebilirsiniz.

Bu öğeler için:

Belge Denetçisi bulup kaldırır:

Açıklamalar ve Ek Açıklamalar

 • Açıklamalar

 • Mürekkep ek açıklamaları

Not: Belge DenetçisiExcel Starter içinde 2010, yalnızca ek açıklamaları kaldırır.

Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • (Excel 2013 veya daha sonraki sürümleri) Belge konumu Tümünü Kaldır, varolan belge konumu tıklandığında, dosyadan silinecektir. Belge konumu Excel 2013 kapatana kadar kaydederken dosyaya eklenen veya üstü ve dosyayı yeniden yeniden çalışmaz.

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Kullanıcı adı

 • Yazıcı yol bilgileri

 • Senaryo açıklamaları

 • Web sayfalarını yayımlamak için dosya yolu

 • Tanımlanan adlar ve tablo adlarının açıklamaları

 • Etkin olmayan dış veri bağlantıları

Üstbilgiler ve Altbilgiler

 • Çalışma sayfası üstbilgilerindeki bilgiler

 • Çalışma sayfası altbilgilerindeki bilgiler

Gizli Satırlar ve Sütunlar

 • Gizli satırlar

 • Veri içeren gizli sütunlar

  Notlar: 

  • Çalışma kitabınızda veri içermeyen gizli sütunlar varsa ve bu sütunlar veri içeren sütunların arasında yer alıyorsa bu boş gizli sütunlar da algılanır ve kaldırılır.

  • Gizli satırları veya sütunları çalışma kitabınızdaki verileri bulunuyorsa, bunları kaldırarak çalışma kitabınızda hesaplamalar veya formüllerin sonuçlarını değişebilir. Hangi bilgilerin Gizli satırların tanımadığınız veya sütunları içeren varsa, Belge Denetçisikapatın, gizli satırları veya sütunları Göster'i ve sonra içeriklerini gözden geçirin.

  • Belge Denetçisi şekilleri, grafikleri, denetimleri, Microsoft ActiveX nesneleriyle ve denetimleri, resimler veya gizli sütunlarda bulunan SmartArt grafiklerini algılamaz.

  • Gizli satırları veya sütunları gizli Tablo üst bilgisi, liste üstbilgi veya Pivottable parçası olsalar bile kaldırılmaz. Bu satırlar ve sütunlar görünür yapılır.

Gizli Çalışma Sayfaları

Gizli çalışma sayfaları

Not: Gizli çalışma sayfalarını çalışma kitabınızdaki verileri bulunuyorsa, bunları kaldırarak çalışma kitabınızda hesaplamalar veya formüllerin sonuçlarını değişebilir. Gizli çalışma sayfalarını içeren hangi bilgilerin bilmiyorsanız, Belge Denetçisikapatın, gizli çalışma sayfaları Göster'i ve sonra içeriklerini gözden geçirin.

Özel XML Verileri

Çalışma kitabında depolanmış olabilecek özel XML verileri

Görünmeyen İçerik

Görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler

Not: Belge Denetçisi başka nesneler tarafından üzeri örtülen nesneleri algılamaz.

Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldıramadığı bilgiler

Çalışma kitabınızda görünür olmayan veriler içeriyor olabilir aşağıdaki öğeler Belge Denetçisi algılar. Çalışma kitabını düzgün çalışmasını neden olabilir çünkü bu öğeleri sizin için kaldırılamaz. El ile kaldırın veya statik bir resim gibi gizli veriler olmayan öğeyi resimle isteyip istemediğinizi belirleyin ve bulunan her öğe inceleyebilirsiniz.

Bu öğeler için:

Belge Denetçisi bulur:

Dış bağlantılar

Diğer çalışma kitaplarındaki verilere bağlantılar Veriler içeren çalışma sayfalarının adları, çalışma kitabınızla birlikte kaydedilir, ancak orada görünmez. Dış bağlantılar aşağıdakilerde kullanılan dış başvurular içerir:

 • Çalışma sayfası hücreleri

 • Adlar

 • Metin kutuları veya şekiller gibi nesneler

 • Grafik başlıkları

 • Grafik veri serileri

Eklenmiş dosyalar veya nesneler

Ekli dosyalar (örneğin, Office veya metin belgesi) veya katıştırılmış çalışma kitabınızda görünür olmayan veriler gerekebileceğini nesneleri (örneğin, grafik veya Denklem). Bazı nesne türleri örnekleri şunlardır:

 • Bit eşlem resim nesneleri

 • Microsoft Denklem 3.0 nesneleri

 • Microsoft Graph grafik nesneleri

 • PowerPoint Sunusu nesneleri

 • Visio Çizim nesnesi

 • Word Belge nesneleri

 • OpenDocument Metni nesneleri

VBA kodu makroları

Çalışma kitabınızdaki gizlenmiş veri içerebilen makro veya VBA öğeleri. Bunlar aşağıdakileri kapsar:

 • Excel 4.0 Makro Sayfaları (XLM) dahil olmak üzere makrolar,

 • VBA modülleri

 • COM veya ActiveX denetimleri

 • Excel 5.0 formları dahil olmak üzere kullanıcı formları

 • Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF’ler)

Önbelleğe alınmış veriler içeren BI özellikleri

Büyük olasılıkla görünür olmayan veriler içeren çalışma kitabıyla birlikte, kaydedilen veri önbelleğe alınmış BI özellikleri. Belge Denetçisi denetimleri kitabından PivotCache, SlicerCache, veya olabilirsiniz formül önbelleği küpü aşağıdaki öğeler için:

 • PivotTable'lar ve PivotChart'lar

 • Dilimleyiciler ve zaman çizelgeleri

 • Küp formülleri

Excel Anketleri

ExcelExcel Online oluşturulan ve çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmiş orada görünür görünmeden anketi soruları.

Senaryo Yöneticisi senaryoları

Senaryo Yöneticisi ile tanımlanan ve önbelleğe alınan veya gizli verilerin çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmesine neden olabilen senaryolar.

Filtreler

Önbelleğe alınmış veya gizli verilerin çalışma kitabınızdaki neden olabilecek filtreler. Verilerinize uygulandığında aralıklardaki ve tablo filtreleri Belge Denetçisi denetler.

Gizli adlar

Çalışma kitabında gizli verileri de depolayabilen gizli adlar.

Öğesini bulun ve Belge Denetçisikullanarak PowerPoint sunularınızda gizli bilgileri kaldırma.

İpucu: Dosya > için yazdırmagidin, yalnızca açıklamalar yazdırmama arıyorsanız, Tam sayfa slaytlar ' ı tıklatın ve Açıklamaları yazdırmaişaretini kaldırın.

Gizli verileri ve kişisel bilgileri bulma ve kaldırma

Önemli: Her zaman Belge Denetçisi kaldırdığı verileri geri yüklemek mümkün olmadığından Belge Denetçisi özgün sununuzun kopyası üzerinde kullanmanızı öneririz.

 1. Gizli verileri ve kişisel bilgiler için denetlemek istediğiniz PowerPoint sunuyu açın.

 2. Dosya sekmesinde Farklı Kaydet'i seçip özgün sununuzun bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

  Not: PowerPoint 2007içinde: düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Farklı Kaydet'itıklatın ve sonra özgün sununuzun bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

 3. Özgün sununuzun kopyasında, Dosya sekmesindeki Bilgi'yi seçin.

  Not: PowerPoint 2007içinde: özgün sununuzun kopyasında, düğme resmi Microsoft Office düğmesi Office düğmesine tıklayın, hazırla' gelin ve Belgeyi İncele'yitıklatın. Adım 4 geçin ve adım 5 devam edin.

 4. Sorunları Denetle’ye, sonra da Belgeyi İncele'ye tıklayın.

 5. Belge Denetçisi iletişim kutusunda, incelenmesini istediğiniz gizli içerik türlerini seçmek üzere onay kutularını seçin. Tek tek denetçileri hakkında daha fazla bilgi için Gizli verileri ve belgeleri, sunuları veya çalışma kitaplarını İnceleme göre kişisel bilgileri kaldırmakonusuna bakın.

 6. Denetle'yi tıklatın.

 7. Belge Denetçisi iletişim kutusunda denetimin sonuçlarını gözden geçirin.

 8. Belgenizden kaldırmak istediğiniz gizli içerik türlerini gösteren denetim sonuçlarının yanında Tümünü Kaldır öğesini tıklatın.

  • Gizli içeriği sununuzdan kaldırırsanız, Geri Al'ı tıklatarak bunları geri yükleyemeyebilirsiniz.

  • Gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma sunuları OpenDocument Sunusu (.odp) biçiminde kaydetmek isterseniz, sunuyu bu biçimde her kaydedişinizde Belge Denetçisi çalıştırmanız gerekir.

Gizli veri ve kişisel bilgi türleri

Gizli verileri ve kişisel bilgileri çeşitli PowerPoint sunu kaydedebilirsiniz. Bu bilgiler hemen görünmeyen olmayabilir, ancak yine de sununuzdan alınabilir.

Gizli bilgileri verileri dahil edebileceğiniz, sunuyu diğer kişilerle birlikte oluşturma hakkındaki işbirliği yapmanıza izin vermek için bu PowerPoint ekler. Ayrıca, bilerek gizli olarak tanımladığınız bilgiler de ekleyebilirsiniz.

Gizli verileri ve kişisel bilgileri aşağıdaki türlerini PowerPoint sunuları içerebilir:

 • Açıklamalar ve mürekkep ek açıklamaları    Sununuzu oluşturmak için diğer kişilerle işbirliği yapmak isterseniz, sununuz açıklamaları veya mürekkep ek açıklamaları gibi öğeler içerebilir. Bu bilgiler yapılan değişiklikleri ve açıklamaları Gözden Geçiren kişilerin birlikte sununuz üzerinde çalıştığını olanlar adlarını görmek diğer kişilere izin verebilirsiniz.

 • Veri değişiklikleri izleme    Bulutta depolanan paylaşılan belge üzerinde birlikte çalışma zaman PowerPoint 2016Office 365 için veri hakkında belgeye ve değişiklikleri yapılan değişiklikleri yapan depolar.

 • Belge özellikleri ve kişisel bilgiler     Belge özellikleri, olarak da bilinen meta veri, sununuzu yazar, konu ve başlık gibi ilgili ayrıntıları içerir. Belge özellikleri otomatik olarak bir belge ve belgenin oluşturulduğu tarih en son kaydeden kişinin adı gibi Office programlar tarafından işlenmiş bilgileri de içerir. Belirli özellikler kullandıysanız, belgenizi ek tür e-posta üstbilgileri gibi kişisel bilgiler (PII), inceleme için gönderme bilgileri, dolaştırma ve Web sayfaları yayımlamak için dosya yolu bilgileri de içerebilir.

 • Görünmeyen slayt içi içerik     Sununuz, görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler içerebilir.

 • Slayt dışı içerik   PowerPoint sunuları slayt dışı alanına slaydın dışına sürüklenen çünkü hemen görünür olmayan nesneler içerebilir. Bu slayt dışı içerik metin kutuları, küçük resimler, grafikler ve tablolar ekleyebilirsiniz. 

 • Sunu notları     PowerPoint sununun Notlar bölümüne, özellikle de notları yalnızca sunu kişi kullanımını yazılmışsa, genel olarak, paylaşmak için istemeyebilirsiniz metin içerebilir.

 • Belge sunucu özellikleri     Sununuzu bir belge çalışma alanı sitesi veya Windows SharePoint Servicesüzerinde dayalı kitaplık gibi bir belge yönetim sunucusundaki bir konuma kaydedilmişse sunuyu ek belge özellikleri veya bu sunucu konumuyla ilgili bilgi içeriyor olabilir.

 • Özel XML verileri    Sunuları belgede görünür değildir özel XML verileri içerebilir. Belge Denetçisi bulabilir ve bu XML verilerini kaldırın.

Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldırdığı bilgiler

PowerPointiçinde Belge Denetçisi birkaç bulmak ve gizli verileri kaldırmak etkinleştiren farklı denetçileri ve PowerPoint sunularını belirli kişisel bilgileri görüntüler. Gizli verileri ve kişisel bilgileri Belge Denetçisi bulma ve sunulardan kaldırma farklı türleri listesi için aşağıdaki tabloda gözden geçirin.

Kuruluşunuz başka denetçi modülleri ekleyerek Belge Denetçisi özelleştirmişse, sunularınızda ek bilgi türlerini imkanınız olabilir.

Denetçi adı

Bulduğu ve kaldığı

Açıklamalar ve Ek Açıklamalar

 • Açıklamalar

 • Mürekkep ek açıklamaları

Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Web sayfalarını yayımlamak için dosya yolu

Düzeltme izleme verileri

Dosyayı kimlerin düzenlenmiş olduğunu hakkında ve bunu düzenlendiğinde veriler.

Bu özellik yalnızca Office Insider programına katılan Office 365 abonelerine sağlanır. Office 365 abonesiyseniz, Office'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Görünmeyen Slayt İçi İçerik

Görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler

Bu Denetçi başka nesneler tarafından üzeri örtülen nesneleri algılamaz.

Slayt Dışı İçerik

 • Slayt alanının dışına yerleştirildiğinden sunuda hemen görünmeyen içerik veya nesneler; örneğin:

  • Küçük resim

  • Metin kutuları

  • Grafikler

  • Tablolar

   Belge Denetçisi algılamaz veya animasyon efektleri içeren slayt dışı nesneleri kaldırın.

Sunu Notları

Sununun Notlar bölümüne eklenen metin

Belge Denetçisi sununun Notlar bölümüne eklenmiş resimleri kaldıramaz.

Özel XML Verileri

Sunuda depolanmış olabilecek özel XML verileri

Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldıramadığı bilgiler

Sununuzda görünür olmayan veriler içeriyor olabilir aşağıdaki öğeler Belge Denetçisi algılar. Sunuyu düzgün çalışmasını neden olabilir çünkü Belge Denetçisi bu öğeleri sizin yerinize silemez. El ile kaldırın veya statik bir resim gibi gizli veriler olmayan öğeyi resimle isteyip istemediğinizi belirleyin ve bulunan her öğe inceleyebilirsiniz.

Bu öğeler için:

Belge Denetçisi bulur:

Eklenmiş dosyalar veya nesneler

Ekli dosyalar (örneğin, Office veya metin belgesi) veya katıştırılmış çalışma kitabınızda görünür olmayan veriler gerekebileceğini nesneleri (örneğin, grafik veya Denklem). Bazı nesne türleri örnekleri şunlardır:

 • Bit eşlem resim nesneleri

 • Microsoft Denklem 3.0 nesneleri

 • Microsoft Graph grafik nesneleri

 • PowerPoint Sunusu nesneleri

 • Visio Çizim nesnesi

 • Word Belge nesneleri

 • OpenDocument Metni nesneleri

Makroları veya VBA kodu

Veri sunularınızda gizli makro veya VBA öğeler. Bu içerir:

 • Makrolar

 • VBA modülleri

 • COM veya ActiveX denetimleri

Belge Denetçisi ve kişisel verilerinizi

PowerPoint 2016 yapıda 8403 Office 365 elemanları, için sunulan veriler, değişiklikleri izleme Belge Denetçisisınırlandırılmasına göstermektedir. Örneğin, Haydi deyin Çiğdem ve Sibel Office 365A sunuda üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Veri (yani, kullanıcı adları ve ne zaman düzenlemeleri yaptığı saatleri) değişiklikleri izleme sunuya eklenir. Mohammed sonradan PowerPoint 2013 içinde sunu açar ve Belge Denetçisi kişisel verileri kaldırmak için dosya üzerinde çalışır, bu sürümünde PowerPointBelge Denetçisi algılayıp eklenmiş veri izleme düzeltme kaldırmak kullanamazsınız sunuyu yeni tarafından PowerPointOffice 365 sürümünü Çiğdem ve Sibel tarafından kullanılır. Mohammed PowerPoint geçerli sürümüne yükseltme ve ardından Belge Denetçisi çalıştırarak veri izleme düzeltme kaldıramazsınız.

Diğer Office için uygulamalargibi Visio, bu gizli bilgileri kaldırabilirsiniz. Başkalarına Visio belgesinin bir kopyasını vermeden önce belge ve belgenin dosya özelliklerinden kaldırmak istediğiniz informatioin olabilir.

Kişisel bilgi Visioaşağıdaki özellik alanlarında gelen kolayca kaldırılabilir:

 • Belgenizin sayfalarında eklenen açıklamaları

 • Dosya özellikleri (Yazar, yöneticive Şirket)

 • Gözden geçirenlerin adları, baş harflerinizi ve biçimlendirme

 • Kalıp dosya yolları

 • Şablon dosyası yolu ve adı

Not: Bir belgeyi diğer kişilere paylaşılan sunucuda, birisi her belge, bilgi dosyayı sahip kullanıcının adını hakkında görüntülenir açılır açın ve dosyanın depolandığı bilgisayarın adını kullanılabilir durumdaysa. Bu bilgilerin korunmasına yardımcı olmak için herhangi bir paylaşılan belgeler yalnızca güvenilen kullanıcılar tarafından erişilebilen emin olun.

Öğesini bulun ve aşağıdaki adımları gerçekleştirerek Visio sunularınızda gizli bilgileri kaldırma.

 • Dosya menüsünde, Gizli bilgileri Kaldır'ıtıklatın.

  Visio Premium 2010 veya daha sonraki sürümleri kullanıyorsanız, bu Dosya > bilgi > Kişisel bilgileri Kaldıraltında bulabilirsiniz.

 • Kişisel bilgi sekmesini tıklatın.

 • Bu öğeleri belgeden Kaldır onay kutusunu seçin.

  İpucu: Her kişisel bilgiyi yeniden denediğinizde bir uyarı görmek istiyorsanız, Bu bilgiyi yeniden eklemeyi denerseniz beni uyar onay kutusunu seçin.

 • Önemli olabilecek veri dış veri kaynaklarından verileri kaldırmak için belgede depolanan dış kaynaklardan veri Kaldır onay kutusunu seçin.

  Not: Bu onay kutusunu seçerek değil şekle bağlanmış Kaldır veriler üzerinde işlem yapar. Veri kaynağı diyagramdan kaldırır, ancak herhangi bir veri kaynağından verileri diyagramda ise, el ile kaldırmanız gerekir.

Sizi dinliyoruz!

Bu makale, 8 Ocak 2019üzerinde son açıklamalarınızı sonucunda güncelleştirildi. Bu makalede yararlı anlaşılırsa ve özellikle almadıysanız, bize nasıl biz bunu daha iyi duruma getirebilirsiniz için farklı yapıcı bazı öneriler çıkmak için geri bildirim aşağıdaki denetimleri kullanın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×