Belgeler ve projeler üzerinde daha etkili işbirliği yapma

Genel bakış

SharePoint 2010 Eğitimi SharePoint takvimlerinden en iyi şekilde yararlanmayı, aynı belgeyi birkaç kişinin aynı anda yazmasını sağlamayı, SharePoint Workspace kullanarak belgelerinizi çevrimdışına alıp sonra yeniden bağlamayı ve projeyi SharePoint’te ve Proje Görevi listelerini kullanarak yönetmeyi öğrenin.

Bu kursu tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

 • Takvimlerle daha verimli bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

 • Aynı anda bir belge veya sunu üzerinde birkaç kişiyle birlikte çalışabilirsiniz.

 • Siz veya ekip üyeleriniz yolculuktayken veya bağlantısında kesilmeler olurken bile işbirliğine devam edebilirsiniz.

 • Bir projeyi yönetebilirsiniz.

 • Proje görev listesindeki bir projeyi yönetebilirsiniz.

Bu kurs şunları içerir:

 • Hızını kendi kendinize belirleyebileceğiniz sekiz ders.

 • Kursun sonunda kısa bir test. Bu test puanlanmaz.

 • Kursun sonunda, yazdırabileceğiniz bir Hızlı Başvuru Kartı.

 • Bu kursu almadan önce, Yeni SharePoint 2010 kullanıcı arabirimine geçiş yapma adlı eğitim kursunu tamamlamanızı öneririz.

 • Bu kurstaki üç birlikte yazma videosu ve iki SharePoint Workspace videosu sırayla alınacak şekilde tasarlanmıştır.

 • Son derste sözü edilen şu özellikler SharePoint Online’da kullanılamaz: iş kolu uygulamalarıyla tümleştirme ve Proje Görevleri listeleriyle Project Server arasındaki tümleştirme.

Çevrimdışı sürüm (108 MB)

Takvimlerle daha verimli bir şekilde çalışma

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bölüm 1: Belgeyi birlikte yazmaya genel bakış

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bölüm 2: Word 2010 belgesini birlikte yazma

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bölüm 3: PowerPoint 2010 sunusunu birlikte yazma

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bölüm 1: SharePoint Workspace 2010’a Genel Bakış

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bölüm 2: SharePoint Workspace 2010’da listelerle ve kitaplıklarla çalışma

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Proje Görev Listesini Kullanma

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Microsoft SharePoint Server 2010’la proje yönetme

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Kendinizi sınayın

İçeriği anladığınızdan emin olmak için alıştırmayı tamamlayın. Yanıtlarınız gizli kalacak ve alıştırma sonuçları puanlanmayacaktır.

SharePoint takvimlerini kullanma hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Etkinliğin özellik iletişim kutusunu görüntülemenin tek yolu şeridi kullanmaktır.

Yanlış. Etkinliği çift tıklatarak veya etkinliğin zaman aralığının üzerine gelip Ekle’yi tıklatarak değişiklikler yapabilirsiniz.

Takvim öğeleri için her gün 4 saat sınırı vardır, dolayısıyla tüm gün etkinliği oluşturmak için iki etkinlik gerekir.

Yanlış! Öğeyi tüm gün etkinliği yapmak için, etkinliğin özellik iletişim kutusundaki Tüm Gün Etkinliği bölümünde Bunu belirli bir saatte başlayıp bitmeyen bir tüm gün etkinliği yap onay kutusunu seçin.

Bir öğeyi yinelenen öğe yapmanın en iyi yolu, etkinliği her zaman birimine yeniden girmektir.

Yanlış. Etkinliği, örneğin her Çarşamba saat 11:00’da yinelenmesini sağlamak için, etkinliğin özellik iletişim kutusundaki Yinelenme bölümünde Bunu yinelenen bir etkinlik yap onay kutusunu seçin.

Etkinlik oluşturmak için girmeniz gereken en az bilgi Başlık, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi bilgilerinden oluşur.

Doğru. Konum, Açıklama ve Kategori gibi diğer tüm bilgiler isteğe bağlıdır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir birlikte yazma senaryosunun doğru açıklamasını sağlar?

URL’sini bildiğiniz sürece tüm Office 2007 veya sonraki sürüm belgelerini birlikte yazabilirsiniz.

Yanlış. Yalnızca SharePoint 2010 kitaplığında yer alan Office Word 2010 belgelerini veya Office PowerPoint 2010 sunularını birlikte yazabilirsiniz. OneNote 2007 ve 2010 not dosyasını da birlikte yazabilirsiniz.

Birlikte yazma özelliğini kullanmadan önce her zaman belgeyi veya sunuyu kullanıma alın.

Yanlış. Birlikte yazma, SharePoint kitaplığındaki belgeleri veya sunuları kullanıma alma ve iade etme işlemiyle uyumlu değildir. Belgeyi veya sunuyu kullanıma almak, bu öğeye başkalarıyla birlikte değil özel olarak yazmak istediğiniz anlamına gelir. Ardından, işiniz bittiğinde bunu iade ederek diğer kullanıcıların değişikliklerinizi görmesini ya da belge veya sunu üzerinde başka çalışmalar yapmasını sağlarsınız.

Diğer yazarların yaptığı değişiklikler belgede veya sunuda anında görüntülenir.

Yanlış. Siz belgeyi açıkça kaydedip yenileyene kadar diğer yazarlar yaptığımız değişiklikleri göremez. Kaydetme ve yenileme işlemi değişikliklerinizi diğer yazarlara gösterir ve diğer yazarların kaydettikleri değişiklikleri de görüntüler. Bu önemli bir noktadır. Bu şekilde, belgenizin tüm denetimi sizde olur. Diğer yazarların nerede olduğunu görür, ancak onlar tarafından kesintiye uğratılmazsınız. Ayrıca, değişikliklerinizi başkalarına göstermeye hazır olduğunuzda bunları ortaya çıkarırsınız.

Genel olarak, bir Word belgesinde her yazarın bağımsız olarak üzerinde çalışabileceği en küçük değişiklik birimi paragraftır.

Doğru! Office Word’de paragraf, kendi içinde uyumlu bir bütün oluşturan birimlerden her biridir. Buna örnek olarak metin paragrafları, madde işaretli öğeler, tablo hücreleri ve resimler verilebilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi SharePoint Workspace ile SharePoint 2010 arasında eşitleme sürecinin doğru bir açıklamasını sağlar?

Eşitleme tek yönlü çalışır.

Yanlış. Bu eşitleme iki yollu veya çift yönlüdür. Bilgisayarınızda yapılan değişiklikler sunucuya yüklenirken, sunucuda yapılan değişiklikler de bilgisayarınıza indirilir.

Eşitleme ancak siz şeritte Eşitle komutunu tıklattığınızda yapılır.

Yanlış. Bağlandığınızda, arka planda otomatik olarak eşitleme yapılabilir, ancak isterseniz değişiklikleri el ile de yapabilirsiniz.

Çevrimdışı olduğunuzda bile SharePoint Workspace’i kullanabilirsiniz.

Doğru! Bağlı değilken, evdeyken, yolda veya uçaktayken bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Yeniden çevrimiçi olduğunuzda, SharePoint Workspace çevrimdışı durumdayken sizin yaptığınız ve diğerlerinin yaptığı değişiklikleri eşitler.

Eksiksiz olmasını sağlamak için, eşitleme işlemi her değişiklik yapıldığında dosyaların ve listelerin tümünü değiştirir.

Yanlış. Eşitleme çok verimli çalışır; yalnızca dosyalarda ve listelerde yapılan değişiklikler eşitlenir.

Proje görev listeleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?

Görev tamamlanma yüzdesi görev listesinde görüntülenir, ancak ne yazık ki Gantt grafiğinde görüntülenmez.

Yanlış. Görev tamamlanma yüzdesi hem görev listesinde hem de Gantt grafiğinde görüntülenir ve projenin ilerleme durumunu ölçmenizi kolaylaştırır.

Görev listesinde proje zamanlamasını tamamlamak için yalnızca başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ekleyebilirsiniz.

Yanlış. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra, öncüller olarak da bilinen bağımlılıkları tanımlamanız gerekebilir ve bunlar Gantt grafiğinde rahatça görüntülenir.

Proje görev listeleri birkaç sürümdür kullanılıyor ve bunlarda önemli değişiklikler yapılmadı.

Yanlış. Proje görev listeleri SharePoint 2007’de yeni eklenmişti ve 2010’da da geliştirildi. Proje Görev Listelerinin başlıca avantajları şunlardır: Özel bir yazılım gerektirmezler, SharePoint 2010 aracılığıyla proje atamalarını ve izlemesini ekipteki herkesin kullanımına sunarlar ve özel eğitim gerektirmezler.

Proje Görev Listesinin iki ana bölümü vardır: tüm görev verilerinin girildiği bir alan ve görevlerle bunların ilişkilerini görüntüleyen bir Gantt grafiği.

Doğru! Görev listesiyle Gantt grafiğinin bileşimi, proje görevlerinin tamamlanmalarını ve bağımlılıklarını tutmak ve izlemek için size en kullanışlı iki yolu sağlar.

Görüş

Hızlı Başvuru Kartı

Ayrıca bkz.

SharePoint takvimine nasıl etkinlik eklersiniz?

Takvimde, etkinliğinizin zaman çerçevesini seçin, seçtiğiniz zaman çerçevesinin üzerine gelin ve Ekle’yi tıklatın.

Takvimdeki Ekle Bağlantısı

Microsoft Word veya PowerPoint dosyalarını Birlikte Yazmak için ne gerekir?

 • Bu, SharePoint 2010 kitaplığına kaydedilmiş bir Word veya PowerPoint 2010 dosyası olmalıdır.

 • Dosyayı düzenleyen herkesin Word veya PowerPoint 2010 kullanması gerekir.

 • Kimse dosyayı kullanıma almamış olmalıdır.

Ofisten ayrıldığınızda SharePoint sitesiyle nasıl çalışabilirsiniz?

Sitenin Site Eylemleri menüsünde SharePoint Workspace ile Eşitle’yi tıklatın. Artık ofis dışındayken SharePoint Workspace’de siteyle çalışabilir ve sonra geri döndüğünüzde değişikliklerinizi eşitleyebilirsiniz.

SharePoint Workspace ile Eşitle

Projelerinizi yönetmek için ne tür bir liste kullanabilirsiniz?

Proje Görevleri listesi projelerinizin görevlerini, tarihlerini ve kaynaklarını yönetmenize yardımcı olur. Bunlar, projenizin zamanlamaya uygun ilerlemesini sağlamanıza katkıda bulunur.

Proje Görevleri

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×