Belge kitaplığındaki bir klasör oluşturma

Belge kitaplığındaki bir klasör oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint belge kitaplığında klasör oluşturma, gruplandırma ve raporları mali yıl veya bölüme göre gruplandırma gibi içeriğinizi yönetmek için verimli bir şekilde dönebilirsiniz. Çoğu SharePoint kitaplık türleri için klasörler ekleyebilirsiniz. Kitaplığa klasör eklediğinizde, kitaplığı açın ve aşağıdaki adımları izleyin. Yoksa bir Düzenle sayfasından başlatma veya Web Bölümü modu düzenleyin.

24 Ocak 2017 üzerinde takdir müşteri geri bildirimigüncelleştirildi.

Not : Bu adımlar SharePointdeğişmemiş sürümleri için içindir. Uygulamanızı yöneticinize veya şirket özelleştirilmiş, bu seçenekler göremeyebilirsiniz.

SharePoint Online içinde bir klasör oluşturma

Klasörü Açılır kutudan aşağı belge kitaplıkları SharePoint içinde bir klasör oluşturmak için seçmek için + Yeni komutunu kullanın. Klasör komutu etkin olup olmadığını olup olmadığını kitaplığı sahibi veya tasarım izinlerine sahip bir kullanıcı ayarlayabilirsiniz.

Vurgulanmış klasör ile SharePoint Online belge kitaplığı

Mobil aygıtınızdan SharePoint için almak için bkz: SharePoint Online siteleriyle çalışmak için mobil cihaz kullanma.

 1. SharePoint siteye gidin ve yeni bir klasör oluşturmak istediğiniz yere SharePoint belge kitaplığını açın.

 2. Menü çubuğunda, + Yeni'yi tıklatın ve sonra klasörütıklatın.

  Yeni belge kitaplığı klasörü

  + Yeni menüsünde bir seçenek olarak klasörler yoksa, bunlar kapalı olabilir. SharePoint Online'da klasörleri kapatma bakın

  Not : Ekranınızı bu değerden farklı görünüyor ve SharePoint Onlinekullanıyorsunuz? Yöneticiniz SharePoint belge kitaplığının ayarlama Klasik deneyimi olabilir. Bu durumda, kitaplık deneyimi oluştur SharePoint klasik bir klasörde aşağıdaki konusuna bakın.

 3. Klasör iletişim kutusunda, Klasör adı kutusuna bir klasör adı yazın ve Oluştur' u tıklatın.

  Yeni belge kitaplığı klasör adı

  Not : Klasör adını değiştirmek için daha sonraüç noktayı tıklatın ve sonra Yeniden Adlandır' ı tıklatın. Yeniden Adlandır iletişim kutusunda klasör adını değiştirin ve Kaydet' i tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz: bir dosya, klasör veya belge kitaplığındaki bir bağlantıyı yeniden adlandırma.

  İşiniz bittiğinde, yeni klasörünüz Belge Kitaplığı'nda görmelisiniz ve dosyaları ekleme veya bu içinde alt klasörler oluşturma başlayabilirsiniz. Yeni bir dosya eklemek için bir belge kitaplığında yeni dosya oluşturmakonusuna bakın. Var olan dosyaları karşıya yüklemek için bir klasöre veya belge kitaplığındaki dosyaları karşıya yüklemekonusuna bakın.

  Yeni belge kitaplığı klasörü

 4. Kitaplıkta yeni klasörünüz görmüyorsanız, tarayıcınızı yenileyin.

Çünkü bunlar filtrelenmiş, gruplandırılmış ve birçok yolla sıralanmış içeriği etkinleştir durumunuza bağlı olarak, görünümler klasörler yerine kullanmayı düşünebilirsiniz. Büyük bir kitaplığı varsa, görünümler ve klasörler birleşimi en iyi şekilde çalışabilir. Görünümler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Video: oluşturma ve düzenleme, bir liste veya kitaplığın ortak görünümlerini.

Klasörler içinde SharePoint Online özelliğini etkinleştirme

Klasörleri varsayılan olarak açıktır ancak devre dışı olduklarından ve izinleri varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Klasörler ekleyerek başlayın istediğiniz kitaplığı açın.

 2. Ayarları Ayarlar düğmesi şeklinde dişli tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları' nı tıklatın.

  Ayarlar menüsünde kitaplık ayarlar seçiliyken

 3. Gelişmiş ayarlar’a tıklayın.

 4. Klasör bölümünde "Yeni klasör komut kullanılabilir" yapmakiçin Evet seçeneğini seçili olduğundan emin olun.

 5. Tamam ' ı tıklatın ve geri kitaplığınıza gidin.

SharePoint Klasik deneyimi kitaplıkta klasör oluşturma

 1. SharePoint klasör eklemek istediğiniz yere SharePoint kitaplığı içeren siteye gidin.

 2. Kitaplığı açın veya ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve Site içeriği' ni için Hızlı Başlat çubuğunda başlığını tıklatın ve ardından Klasörler'e eklemek istediğiniz kitaplık başlığını tıklatın.

  Not :  Tasarımcılar bir sitedeki görünüm ve gezinmeyi önemli ölçüde değiştirebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız yöneticinizle görüşün.

 3. Şeritte, dosyalar' ı tıklatın ve sonra Yeni grubunda Yeni klasör' ı tıklatın.

  Vurgulanmış olarak yeni bir klasör ile SharePoint dosyaları Şerit görüntüsü.

  Not : Yeni klasör komutu kullanılamıyorsa, uygun izinlere yeniden açın. Şeridin kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları' nı tıklatın ve sonra Gelişmiş ayarlar' ı tıklatın. Klasör bölümünde "Yeni klasör komut kullanılabilir" yapmakiçin Evet seçeneğini seçili olduğundan emin olun.

  Not : Klasör adını değiştirmek için daha sonraüç noktayı tıklatın, iletişim kutusunda üç noktayı tıklatın ve sonra Yeniden Adlandır' ı tıklatın. Ad kutusuna klasör adını değiştirin ve Kaydet' i tıklatın.

 4. Bir klasörü oluştur iletişim kutusunda, ad kutusuna bir klasör adı yazın ve Oluştur' u tıklatın.

  Bir kitaplığı iletişim kutusu için klasör oluşturma

  İsteğe bağlı olarak, klasör paylaşmak için kişileri davet edebilirsiniz.

  SharePoint Online'da Klasik mod Paylaş iletişim kutusu

  Daha fazla bilgi için dosya paylaşmayı veya Office 365'te klasörlerikonusuna bakın.

Çünkü bunlar filtrelenmiş, gruplandırılmış ve birçok yolla sıralanmış içeriği etkinleştir durumunuza bağlı olarak, görünümler klasörler yerine kullanmayı düşünebilirsiniz. Büyük bir kitaplığı varsa, görünümler ve klasörler birleşimi en iyi şekilde çalışabilir. Görünümler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Video: oluşturma ve düzenleme, bir liste veya kitaplığın ortak görünümlerini.

SharePoint Server 2016 veya SharePoint Server 2013 bir klasör oluşturma

Varsayılan olarak Yeni klasör komutu SharePoint belge kitaplıklarında açıktır. Yeni klasör komutu etkin olup olmadığını olup olmadığını kitaplığı sahibi veya tasarım izinlerine sahip bir kullanıcı ayarlayabilirsiniz.

Vurgulanmış klasörüyle 2016 SharePoint belge kitaplığı
 1. Klasör eklemek istediğiniz yere SharePoint belge kitaplığının bulunduğu siteye gidin.

 2. Kitaplığı açın veya ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve Site içeriği' ni için Hızlı Başlat çubuğunda başlığını tıklatın ve ardından Klasörler'e eklemek istediğiniz kitaplık başlığını tıklatın.

  Not :  Tasarımcılar bir sitedeki görünüm ve gezinmeyi önemli ölçüde değiştirebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız yöneticinizle görüşün.

 3. Şeritteki dosyalar sekmesini tıklatın ve sonra Yeni grubunda Yeni klasör' ı tıklatın.

  Vurgulanmış olarak yeni bir klasör ile SharePoint dosyaları Şerit görüntüsü.

  Notlar : Yeni klasör komutu kullanılamıyorsa, uygun izinlere yeniden açın.

  • Şeridin kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları' nı tıklatın ve sonra Gelişmiş ayarlar' ı tıklatın.

  • Klasör bölümünde "Yeni klasör komut kullanılabilir" yapmakiçin Evet seçeneğini seçili olduğundan emin olun.

  • Tamam'a tıklayın.

 4. Yeni Klasör iletişim kutusunda, Ad kutusuna bir klasör adı yazın ve sonra Kaydet düğmesini tıklatın.

  İsteğe bağlı olarak, klasör paylaşmak için kişileri davet edebilirsiniz.

  SharePoint 2016 yeni klasör Paylaş

  Daha fazla bilgi için belgeleri paylaşın veya SharePoint Server'da klasörleri konusuna bakın.

 5. İşiniz bittiğinde, Oluştur ' u tıklatın.

Notlar : 

 • Klasör adını değiştirmek için daha sonraüç noktayı tıklatın, üç nokta ... iletişim kutusunda ve sonra Yeniden Adlandır' ı tıklatın. Ad kutusuna klasör adını değiştirin.

  Yeniden adlandırmakgörmüyorsanız, Özellikleri Düzenle'yitıklatın ve Name alanını değiştirin. İşiniz bittiğinde Kaydet ' i tıklatın.

 • Hemen sonraki klasör hiyerarşisinde, şeritte, düzey yukarı gitmek için kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra YukarıGit'i tıklatın.

Çünkü bunlar filtrelenmiş, gruplandırılmış ve birçok yolla sıralanmış içeriği etkinleştir durumunuza bağlı olarak, görünümler klasörler yerine kullanmayı düşünebilirsiniz. Büyük bir kitaplığı varsa, görünümler ve klasörler birleşimi en iyi şekilde çalışabilir. Görünümler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Video: oluşturma ve düzenleme, bir liste veya kitaplığın ortak görünümlerini.

SharePoint Server 2010 içinde bir klasör oluşturma

Varsayılan olarak, Yeni klasör komutu SharePoint belge kitaplıklarında görüntülenir. Yeni klasör komutu etkin olup olmadığını olup olmadığını kitaplığı sahibi veya kitaplık için tasarım izinlerine sahip bir kullanıcı ayarlayabilirsiniz.

Vurgulanmış klasör ile SharePoint 2010 belge kitaplığı
 1. Klasör eklemek istediğiniz SharePoint belge kitaplığının bulunduğu siteye gidin.

 2. Açın veya SiteEylemleri'ni, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra uygun kitaplıkları bölümünde, kitaplığın adını tıklatın için Hızlı Başlat çubuğunda kitaplığın adını tıklatın.

  Not :  Tasarımcılar bir sitedeki görünüm ve gezinmeyi önemli ölçüde değiştirebilir. Komut, düğme veya bağlantı gibi bir seçeneği bulamazsanız yöneticinizle görüşün.

 3. Şeritte, Kitaplık araçları bölümünde, Belgeler sekmesini tıklatın ve sonra Yeni grubunda Yeni klasör' ı tıklatın.

  Vurgulanmış olarak yeni bir klasör ile SharePoint 2010 belgeler şeridi

  Not : Kitaplığınızı oluşturan kişi, kitaplık içerisinde klasör oluşturulamayacağını belirtmiş olabilir. Böyle bir durumda, Yeni Klasör komutu kullanılamaz.

 4. Yeni Klasör iletişim kutusunda, Ad kutusuna klasör adını yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.

  SharePoint 2010 yeni klasör iletişim kutusu.

  Not : Klasör adını değiştirmek için daha sonra klasörü içeren satırda aşağı oku tıklatın ve Özellikleri Düzenle'yitıklatın. Ad kutusuna klasör adını değiştirin.

Çünkü bunlar filtrelenmiş, gruplandırılmış ve birçok yolla sıralanmış içeriği etkinleştir durumunuza bağlı olarak, görünümler klasörler yerine kullanmayı düşünebilirsiniz. Büyük bir kitaplığı varsa, görünümler ve klasörler birleşimi en iyi şekilde çalışabilir. Daha fazla bilgi için oluşturma, değiştirme, görünüm veya silmekonusuna bakın.

SharePoint Server 2007 içinde bir klasör oluşturma

Varsayılan olarak, Yeni klasör menüsü SharePoint kitaplıklarında görüntülenir. Bir kitaplığı sahip Yeni klasör menüsü etkinleştirilmiş olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

 1. SharePoint belge kitaplığına zaten açık değilse, açmak için Hızlı Başlat çubuğunda adını tıklatın.

 2. Yeni menü Yeni menüsü , şirket ve sonra da Yeni klasör' ı tıklatın.

 3. Bir klasör adı yazın ve Tamam' ı tıklatın.

Çünkü bunlar filtrelenmiş, gruplandırılmış ve birçok yolla sıralanmış içeriği etkinleştir durumunuza bağlı olarak, görünümler klasörler yerine kullanmayı düşünebilirsiniz. Büyük bir kitaplığı varsa, görünümler ve klasörler birleşimi en iyi şekilde çalışabilir. Daha fazla bilgi için Oluştur veya bir görünümünü değiştirmekonusuna bakın.

SharePoint hangi sürümünü kullanıyorsunuz?

SharePoint hangi sürümünü kullandığınız emin değilseniz bkz: SharePoint hangi sürümünü kullanıyorum?.

Klasörler ve dosyalar üzerinde diğer konular

Taşıma veya belge kitaplığında bir klasör, dosya veya bağlantıyı kopyalama

Bir dosya, klasör veya bağlantısı bir SharePoint belge kitaplığından silme

SharePoint listesindeki bir klasör oluşturma

SharePoint listesinden bir klasörü silme

Bize yorumunuzu iletin

Bu makalede yararlı oldu mu? Bu içeriği eksik? Lütfen bu durumda, bize ne kafa veya bu sayfanın alt kısmında eksik bildirin. Lütfen SharePoint, OS ve tarayıcı sürümüekleyin. Bilgiler bir kez daha denetleyin, bilgi ekleyin ve bu makalede güncelleştirmek için geri bildirim kullanacağız.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×