Belge kitaplığı sütunlarını veya site sütunlarını ekleme, kaldırma veya değiştirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office InfoPath form şablonu tasarlarken, kullanıcıların bir formda özel alanlara girdikleri verileri, Microsoft Windows SharePoint sitesindeki bir belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun şeklinde göstermeyi seçebilirsiniz. Form şablonunuzu tasarlarken hangi alanların sütun olarak kullanılacağını seçebilir veya form şablonunuzu belge kitaplığınıza yayımlarken sütunları belirtmek üzere bekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Başlamadan önce

Form şablonu tasarlarken belge kitaplığı sütunlarını belirtme

Form şablonunu yeni bir belge kitaplığına yayımlarken belge kitaplığı sütunlarını belirtme

Form şablonunu varolan bir belge kitaplığına yayımlarken belge kitaplığı sütunlarını belirtme

Başlamadan önce

Form şablonunu belge kitaplığında yayımladığınızda, söz konusu belge kitaplığında oluşturulan tüm formlar bu form şablonunu temel alır. Form şablonunun belge kitaplığında yayımlanması, ekip yemeğinin yapılacağı lokantayla ilgili tercihleri toplamaya yönelik resmi olmayan bir anket gibi tek kullanımlık formları hızla dağıtabilmenize olanak tanır.

Form şablonunu Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran sunucuya yayımlarsanız, aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama     Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama için tek bir belge kitaplığına birden çok form şablonlarını atamak veya form şablonunu bir site koleksiyonu genelinde birden çok kitaplıklara atamak için kullanıcıları etkinleştirin. Site koleksiyonu Web sitelerinin sahibi aynı olan ve yönetim ayarları paylaşan sanal sunucuda kümesidir. Her site koleksiyonunun en üst düzey bir Web sitesi içerir ve bir veya birden çok alt site içerebilir. Birden çok site koleksiyonlarında her sanal sunucu olabilir. Site içerik türü bilgileri yaygın olarak yeniden kullanmak veya tek bir konumda pek çok formdan veri toplamayı etkinleştirmek için istediğinizde kullanın.

Kullanıcıların veri sayfası görünümü kullanılarak alanları düzenlemesini sağlama    Kullanıcılarınızın veri ekleme veya bir alan için bir veri sayfası görünümü kullanarak veya Belge Kitaplığı'nda form özelliklerini düzenleme düzenleme izin verebilirsiniz. Bu kullanıcıları eklemek veya bir veya daha fazla formlar için veri formları açmadan güncelleştirmek sağlar.

Not: Veri sayfası görünümlerini Microsoft Office Access 2007 yüklü olan kullanıcılar için Web tarayıcısında etkinleştirilir.

Not: Kitaplıklar ve site içerik türleri için destek, sunucunuz Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 veya Windows SharePoint Services 3.0çalıştıran bağlı olarak değişir. Bu nedenle, Sunucu Yöneticisi, Windows SharePoint Services'ın hangi sürümünü sunucuda çalışan emin değilseniz istemeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Form şablonu tasarlarken belge kitaplığı sütunlarını belirtme

 1. Form şablonunu açın.

 2. Araçlar menüsünde Form Seçenekleri öğesini tıklatın.

 3. Özellik Yükseltme seçeneğini tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sütun eklemek için Ekle'yi tıklatın, sütun oluşturmak istediğiniz alanı veya yinelenen grubu tıklatın, ardından Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

  • Bir sütunu kaldırmak için listeden sütunu tıklatın ve Kaldır seçeneğini belirleyin.

  • Bir sütunu değiştirmek için listeden sütunu tıklatın, Değiştir seçeneğini belirleyin ve gerekli değişiklikleri yapın.

   Not: Sütun ekleme, kaldırma veya değiştirme ile ilgili bazı seçenekler sadece bir SharePoint sitesine yayım yaptığınızda kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Form şablonunu yeni bir belge kitaplığına yayımlarken belge kitaplığı sütunlarını belirtme

 1. Form şablonunuzu kaydedin.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna SharePoint sitenizin konumunu girin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Belge Kitaplığı'nı ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Not: Bir SharePoint sitesine tarayıcıyla uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, Tarayıcı kullanılarak doldurulacak bu formu etkinleştir onay kutusu devre dışı bırakılacaktır. tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu oluşturmak için form şablonunuzu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamanız gerekir. InfoPath Forms Services hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 6. Yeni belge kitaplığı oluştur seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Belge kitaplığı için bir ad ve açıklama yazın, ardından İleri'yi tıklatın.

  Form şablonunun adı ve açıklaması belge kitaplığının varsayılan görünümünde görünür.

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Sütun ekleme

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Belge kitaplığına yeni sütun eklemek için Site sütun grubu listesinden (Yok: Bu kitaplıkta yeni sütun oluştur) seçeneğini tıklatın ve Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Varolan bir site sütununu kullanmak için Site sütun grubu listesinden kategoriyi seçin, ardından Sütun adı listesinden bir ad seçin.

    Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

  Sütun kaldırma

  1. Sütun Adı'nın altında, kaldırmak istediğiniz sütunun karşılık geldiği alanın adını tıklatın ve sonra da Kaldır'ı tıklatın.

  Bir sütunu Değiştir

  1. Sütun Adı altında, ilgili sütununu değiştirmek istediğiniz alanın adını tıklatın, ardından Değiştir'i seçin.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için yeni ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinden kategoriyi, Sütun adı listesinden adı seçin.

    Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

 9. Kitaplığınız için sütun belirledikten sonra İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın bir sonraki sayfasında bilgiyi doğrulayın ve Yayımla seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Form şablonunu varolan bir belge kitaplığına yayımlarken belge kitaplığı sütunlarını belirtme

 1. Form şablonunuzu kaydedin.

 2. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 3. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna SharePoint sitenizin konumunu girin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Belge Kitaplığı'nı ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Not: Bir SharePoint sitesine tarayıcıyla uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, Tarayıcı kullanılarak doldurulacak bu formu etkinleştir onay kutusu devre dışı bırakılacaktır. tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu oluşturmak için form şablonunuzu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamanız gerekir. InfoPath Forms Services hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 6. Form şablonunu varolan belge kitaplığında güncelleştir seçeneğini belirleyin, ardından güncelleştirmek istediğiniz belge kitaplığını tıklatın.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Şunlardan birini yapın:

  Sütun ekleme

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Belge kitaplığına yeni sütun eklemek için Site sütun grubu listesinden (Yok: Bu kitaplıkta yeni sütun oluştur) seçeneğini tıklatın ve Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Varolan bir site sütununu kullanmak için Site sütun grubu listesinden kategoriyi seçin, ardından Sütun adı listesinden bir ad seçin.

    Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

  Sütun kaldırma

  1. Sütun Adı'nın altında, kaldırmak istediğiniz sütunun karşılık geldiği alanın adını tıklatın ve sonra da Kaldır'ı tıklatın.

  Sütun değiştirme

  1. Sütun Adı altında, ilgili sütununu değiştirmek istediğiniz alanın adını tıklatın, ardından Değiştir'i seçin.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için yeni ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinden kategoriyi, Sütun adı listesinden adı seçin.

    Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçerseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

    1. Kullanıcılarınızın veri sayfası görünümünü kullanarak ve belge kitaplığındaki formun özelliklerini düzenleyerek kullanıcılarınızın alan verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanımak için, Bu alandaki verileri veri sayfası veya özellikler sayfası kullanarak düzenlemeleri için kullanıcılara izin ver onay kutusunu seçin.

     Not: Veri Sayfası görünümünü kullanmak için kullanıcıların kendi bilgisayarlarında Microsoft Office Access 2007 olmalıdır.

 9. Kitaplığınız için sütun belirledikten sonra İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın bir sonraki sayfasında bilgiyi doğrulayın ve Yayımla seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×