Başlarken: Toplantı oluşturma InfoPath ve SharePoint ile sistem dikkat edin

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Örnek form şablonuna küçük değişiklikleri yapmasını Microsoft Office InfoPath 2007 yapma ve Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki bir belge kitaplığı oluşturma, tutarlı bir şekilde Toplantı Notları alın, her toplantı katılana notlarını göndermek için kullanabileceğiniz bir sistem uygulayabilir ve Bu notları SharePoint Services belge kitaplığında depolanır. Bu makalede, bu sistem oluşturmak nasıl gösterin.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Yeni oluşturma Toplantı Notları sistemi

Form şablonu güncelleştirme

Genel Bakış

InfoPath ile özellikle gündemler, Katılanlar, Tartışma öğeleri ve eylem öğeleri gibi yaygın toplantı verileri toplamak için tasarlanmış örnek form şablonunu içerir. Örnek form şablonunu bir kopyasını e-posta her toplantı katılımcı için şablonu temel alan bir form gönderebilirsiniz şekilde yapılandırılır.

Örnek form şablonunu bir toplantıda tipik olarak kaydedilen verileri toplamak Not alan yardımcı olmak için yapılandırılır. Denetimleri doğru veri toplama ve aynı zamanda onu otomatik olarak oluşturulan veri toplamayı gelen ortadan kaldırmak Not alan yardımcı olmak için mantıksal bölümler halinde düzenlenir. Ne tür verileri toplamak için hatırlamak zorunda Not alan yerine he yalnızca toplantıyı ilerlerken boşlukları içinde kaplayacak şekilde denetimlerin düzenini de tutarlı bir çerçeve sağlar.

Ek veri toplamak için form şablonunu değiştirebilirsiniz, ancak tamamlanan formları SharePoint belge kitaplığına kaydetmek izin veren bir değişikliği ile olduğu gibi varolan form şablonunu kullanma öneririz. Sonra sisteminizin verimliliğini sınamak ve grubunuza gereksinimlerine uyması için form şablonunu değiştirmek için test sırasında öğrendiklerinizi kullanabilirsiniz.

İlk örnek form şablonunu bir SharePoint sitesinde yeni bir belge kitaplığına yayımlama tarafından sisteminizde Bu örnek form şablonunu kullanabilirsiniz. Yayımlama işleminin parçası olarak yeni bir belge kitaplığı oluşturur. Form şablonunu yayımlayın ve yeni bir belge kitaplığı oluşturduktan sonra böylece yeni belge kitaplığına tamamlanan formu kaydeder ve toplantı katılımcılarına formun bir kopyasını gönderir sonra form şablonunu değiştirir.

Bu sistem kullanmak için Not alan belge kitaplığına geçer ve bu form şablonunu temel alan yeni bir form oluşturur. Bir toplantı sırasında Not alan veri formunda uygun denetime doldurur. Toplantı sonunda, Not alan belge kitaplığına form gönderir ve her Toplantı Katılımcısı formu bir kopyası gönderilir. Toplantıya katılma olmayan kişilerle belge kitaplığı'na gidip InfoPath'de form açma notları okuyabilirsiniz.

Örnek form şablonu aşağıdaki bölümlerde içerir:

Dört bölümlü toplantı ajandası form şablonu

1. başlık bölüm adı, amaç, konumu ve toplantı tarihleri ve saatleri için denetimleri içerir. Tarih denetimi formu oluşturulduğu tarih otomatik olarak görüntüler. Varsayılan olarak, Bitiş saati metin kutusu denetimi otomatik olarak başka bir deyişle bir saat Başlangıç saati metin kutusu denetimine girilen süre sonra saati görüntüler.

2. Katılanlar yinelenen bölüm adları ve e-posta adreslerini her toplantı katılımcı için denetimleri içerir. Not alan tamamlanmış formu gönderdiğinde, bu bölümde listelenen her katılımcı tamamlanmış formun bir kopyasını alır.

3. yinelenen bölüm tartışma öğesi her sunucu (tartışma müşteri adaylarını bir katılımcı) ve her tartışma öğesi hakkındaki notlar için denetimleri içerir. Sunucu açılan liste kutusu denetimi Katılanlar bölümünden adları görüntüler.

4. yinelenen bölüm eylemi öğeyi içeren ad, atama ve son denetimleri her eylem öğesi için tarih. Atama açılan liste kutusu denetimi Katılanlar bölümünden adlarını görüntüler.

InfoPath için yeniyseniz, aşağıdaki makalelere önemli kavram anlama ve bu makaledeki her görevin tamamlandı olarak karşılaşırsınız terimler daha iyi tanımlamak yardımcı olur. Bir görevi tamamlandı olarak daha fazla bilgiye ihtiyaç durumunda, bu bağlantıları, bu makalenin uygun bölümlerde bulacaksınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Siz Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) gerekiyor ve, izinleri bu sistem için kullanacağınız SharePoint sitesinin site koleksiyonu için en azından tasarım. Belge kitaplığı site koleksiyonunuzda oluşturabilirsiniz uygun izinleriniz varsa. Toplantı notlarını görmek için gereken kişilere site koleksiyonunuz için izinleri okuyun. Belge kitaplığı oluşturun veya site koleksiyonunuz için form kullanıcılarınız için Okuma izinleri ayarlamak için izinleri gerekiyorsa site koleksiyonunuzun yöneticinize başvurun.

Ayrıca, bir kopyasını tamamlanmış formun ve böylece form şablonu test edebilirsiniz iletileri almak için yapılandırılmış Microsoft Office Outlook 2007gibi bir e-posta istemcisi gönderebilirsiniz en az bir e-posta adresi gerekir.

Bu makalede, SharePoint Services'ın varsayılan yapılandırma kullanmakta olduğunuz varsayılmaktadır.

Sayfanın Başı

Yeni oluşturma Toplantı Notları sistemi

Bu sistem oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Açın ve örnek form şablonunu kaydetme.

 2. Toplantı notlarını için yeni bir belge kitaplığı oluşturmak için örnek form şablonunu yayımlayın.

 3. Tamamlanan formları yeni belge kitaplığına kaydedin ve ardından her katılımcı için bir kopyasını göndermek için örnek form şablonunda değişiklik yapın.

 4. Değiştirilen form şablonunu yayımlayın.

 5. Değiştirilen form şablonu ve yeni bir belge kitaplığı oluşturma ve bu form şablonunu temel alan test form gönderme sınayın.

Form şablonunu kaydetme ve açma

 1. Dosya menüsünde, Tasarım Form şablonunutıklatın.

 2. Form şablonu Açaltında bir örneğe Özelleştir' i tıklatın.

 3. Örneği Özelleştir' in altında Örnek toplantı gündemiçift tıklatın.

 4. Dosya menüsünde Kaydet'e tıklayın.

 5. InfoPath form şablonuna yayınlama hakkında bir ileti görüntülerse, Tamam' ı tıklatın.

 6. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, form şablonu kaydetmek istediğiniz konumu belirtin.

 7. Dosya adı kutusuna, form şablonu için bir ad yazın.

 8. Kayıt türü listesinde, InfoPath Form şablonunutıklatın ve sonra Kaydet'itıklatın.

Form şablonunu yayımlama

Yayımlama işleminin parçası olarak, yeni bir belge kitaplığı oluşturur.

Form şablonunu yayımlama hakkında daha fazla bilgi için bir form şablonu yayımlama girişmakalesine bakın.

 1. Dosya menüsünde, Yayımla' yı tıklatın.

 2. Yayımlama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, bir SharePoint server olan veya olmayan InfoPath Forms Services'ıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 3. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında SharePoint sitesinde, site koleksiyonunun URL'sini yazın ve İleri' yi tıklatın. Örneğin, bir site koleksiyonu ile URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnlykullanmak için http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly kutusuna yazın.

 4. Sonraki sayfada, Belge kitaplığı' nı tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sonraki sayfada, Yeni bir belge kitaplığı oluştur' u tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 6. Sonraki sayfada, bir ad ve yeni bir belge kitaplığı için bir açıklama yazın ve İleri' yi tıklatın.

 7. Önerilen sütunları kabul edin ve İleri' yi tıklatın.

 8. Sihirbazın son sayfasında, gösterilen bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından Yayımla' yı tıklatın.

 9. Kapat'ı tıklatın.

  Form şablonu başarıyla yayımlarken Sihirbazı'nın son sayfasındaki bir onayını alacaksınız.

Yeni belge kitaplığının URL'sini yazın; Bu makalenin devamındaki bu bilgilere ihtiyacınız. Yeni belge kitaplığının URL'sini belge kitaplığının adını yazarak eğik çizgi (/), arkasından site koleksiyonunun URL'sini olacaktır. Örneğin, URL http://www.adventureworks.com/EmployeeOnlyile site koleksiyonundaki MeetingNotes adlı yeni bir belge kitaplığı oluşturduysanız, yeni belge kitaplığının URL'sini http://www.adventureworks.com/EmployeeOnly/MeetingNotesolacaktır.

Form şablonunu değiştirme

Bu bölümde aşağıdakileri yapın gösterilmektedir:

 • Yeni belge kitaplığına tamamlanmış formun kaydettiği bir yeni veri gönderme bağlantısı ekleyin.

  Veri bağlantıları gönderme hakkında daha fazla bilgi edinmek için veri bağlantıları girişkonusuna bakın.

 • Böylece belge kitaplığına tamamlanmış formu kaydeder ve her Toplantı Katılımcısı tamamlanmış formun bir kopyasını gönderir veri bağlantısı için seçenekleri değiştirin.

 • Form şablonunun göndermeye sonra formu kapatır şekilde yapılandırın.

Bir form şablonunu temel alan bir form gönderme hakkında daha fazla bilgi için form verileri göndermeye girişbaşlıklı makaleye bakın.

Yeni veri gönderme bağlantısı

Bu bölümde, yeni oluşturacağınız yeni bir belge kitaplığı veri kaynağı bağlantısı gönderme ve form benzersiz bir adla kaydetmek için veri bağlantısını yapılandırın. Form adının bir bileşimini toplantı başlığı ve form oluşturulduğu tarih yer alır.

Veri bağlantısı oluşturmaya başlama
 1. Araçlar menüsünde, Veri bağlantıları' nı tıklatın.

 2. Veri bağlantıları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı ' nda Yeni bir bağlantı oluştur' u tıklatın, veri Gönder'itıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 4. Sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint sitesindeki bir belge kitaplığınatıklayın ve sonra İleri' yi tıklatın. Veri Bağlantı Sihirbazı’nda gönderilen veriler için hedef seçme

 5. Belge kitaplığı kutusunda, sihirbazın sonraki sayfasında önceki bölümde oluşturduğunuz belge kitaplığının URL'sini yazın. Örneğin, bir belge kitaplığı ile URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNoteskullanmak için http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNotesbelge kitaplığı kutusuna yazın.

  Sonraki bölüme Sihirbazı'nın bu sayfada kalmak gerektiren bir benzersiz form ad tanımlama sürecinde adımları. Sonraki henüz tıklatmayın.

Benzersiz form ad tanımlama

Varsayılan adı ile bir belge kitaplığına formu form şablonunu kaydeder. Varsayılan adı kullanırsanız, yeni bir belge kitaplığı yalnızca bir tamamlanmış form depolar. Bu bölümde, toplantı başlığını ve toplantı tarihinin oluşan bir adla bu form şablonunu temel alan formlar kaydetmek için veri bağlantısını yapılandırır. XPath işlevi kullanan bir formül oluşturarak bunu yapabilirsiniz.

Formülleri ve işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bir denetime formül eklemekonusuna bakın.

 1. Formül Ekle Düğme resmi ' ı tıklatın.

 2. Formül Ekle iletişim kutusunda, İşlev Ekle'yitıklatın.

 3. İşlev Ekle iletişim kutusundaki Kategoriler listesinde, metnitıklatın.

 4. İşlevleri listesinde, Birleştir' i tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 5. Formül kutusunda, alan eklemek için çift tıklatınilk örneğini çift tıklatın.

  Form adının bir parçası olarak kullanılacak ilk alanı eklemek için çift tıklama

 6. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, toplantıyıaçın, meetingTitle tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda meetingTitle alanını seçme

 7. Formül kutusunda, seçmek için alan eklemek için çift tıklatın ikinci örneğini tıklatın (bunu çift tıklatmayın).

  Form adının bir parçası olarak çizgi karakteri eklemek için çift tıklayın

 8. Çift tırnak işareti yazın (""), bir kısa çizgi (-) ve, başka bir çift tırnak işaretinden sonra.

  Form adının bir parçası olarak kısa çizgi karakteri ekleme

 9. Alan eklemek için çift tıklatınüçüncü örneğini çift tıklatın.

  Form adının bir parçası olarak kullanılacak başka bir alan eklemek için çift tıklama

 10. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, toplantıyıaçın, meetingDatetıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda meetingDate alanını seçme

  Formül Ekle iletişim kutusunu aşağıdaki gibi görünmelidir:

  Formül Ekle iletişim kutusunda, form adını oluşturan tamamlanmış formül

 11. Formül Ekle iletişim kutusunda, doğru sözdizimini formülünü denetlemek için Doğrulama formül' e tıklayın.

 12. Formül hataları içermiyorsa, iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Veri bağlantısı ayarlamayı bitirin
 1. Sihirbazı'nda, İleri' yi tıklatın.

 2. Bu özellik için açıklayıcı bir ad yazın, Bu veri bağlantısı için bir ad girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında veri bağlantısını gönderin.

 3. Özet bölümünde bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

 4. Kapat'ı tıklatın.

 5. Dosya menüsünde Kaydet'e tıklayın.

Her iki Gönder veri bağlantılarını kullanmak için Gönder seçeneklerini değiştirme

 1. Araçlar menüsünde, Gönderme Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda, kullanıcıların bu formu göndermesine izin ver onay kutusunu seçin.

 3. Kuralları kullanarak özel eylemi gerçekleştirmetıklatın ve sonra kuralları' nı tıklatın.

 4. Form gönderme kuralları iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 5. Eylem Ekleseçeneğini tıklatın.

 6. Eylem kutusunda, Gönder kullanarak bir veri bağlantısınıtıklatın.

 7. Veri bağlantısı listesinde, önceki bölümde oluşturduğunuz belge kitaplığına veri bağlantısını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. Eylem Ekleseçeneğini tıklatın.

 9. Eylem kutusunda, Gönder kullanarak bir veri bağlantısınıtıklatın.

 10. Veri bağlantısı listesinde, ana Gönder' i tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Her katılımcı için formun bir kopyasını göndermek için Ana gönderme veri bağlantısı kullanır.

 11. Kural iletişim kutusunun adı kutusuna, yeni oluşturduğunuz kural tanımlamak için Gönder kuralları yazın.

 12. Tamam'a iki kez tıklayın.

Göndermeye sonra formu kapatmak için form şablonunu yapılandırın.

 1. Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş' i tıklatın.

 2. Sonra gönderme listesinde, Formu Kapat' ı tıklatın.

 3. Tamam’a tıklayın.

 4. Dosya menüsünde Kaydet'e tıklayın.

Form şablonunu yayımlama

Form şablonunun değiştirdikten sonra değişikliklerin dağıtmak için belge kitaplığına yayımlamanız gerekir.

 1. Dosya menüsünde, Yayımla' yı tıklatın.

 2. Yayımlama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, bir SharePoint server olan veya olmayan InfoPath Forms Services'ıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 3. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint sitenizin site koleksiyonunda Belge kitaplığınızı konumunu yazın ve İleri' yi tıklatın.

 4. Sonraki sayfada, Belge kitaplığı' nı tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sonraki sayfada, Varolan bir belge kitaplığını form şablonunda güncelleştir' i tıklatın.

 6. Güncelleştirmek için belge kitaplığı listesinde, Belge kitaplığınızı tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Sonraki sayfada, gösterilen bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından Yayımla' yı tıklatın.

  Form şablonu başarıyla yayımlarken Sihirbazı'nın son sayfasındaki bir onayını alacaksınız.

Form şablonu ve site test etme

 1. Yayımlama Sihirbazı'nın son sayfasında, Bu belge kitaplığının Aç ' ı tıklatın ve sonra Kapat' ı tıklatın.

 2. Belge kitaplığında, Yeni'yitıklatın.

 3. Toplantıda not alma gibi formu doldurun. Başlangıç saati metin kutusu denetimine bir zaman girdikten sonra sonraki denetime gitmek için SEKME tuşuna basın. InfoPath, Bitiş saati metin kutusu denetimine otomatik olarak doldurur.

 4. Katılımcı bölümünün e-posta kutusuna toplantı katılımcılarından birinin e-posta adresini girin. Ek katılımcı ve e-posta adreslerini eklemek için Katılımcı Ekle'yitıklatın.

 5. InfoPath araç çubuğunda Gönder' i tıklatın.

 6. İletişim kutusunda, doğru e-posta adresleri görüntülendiğinden emin olun.

 7. Gönder' i tıklatın ve sonra iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Toplantı notlarınızı belge kitaplığında yer almalı ve ayrıca yeni bir e-posta iletisi olarak e-posta gelen kutunuzda ulaşır.

Sistem oluşturarak ve bu form şablonunu temel alan birkaç form gönderme sınama sonra depolamak ve Toplantı notlarınızı dağıtmak için sistem kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form şablonu güncelleştirme

Diğer kişilerin yeni sisteminizi oluşturma ve toplantı notlarını kaydetme denediyseniz sonra görüşlerini yanıt form şablonunda tasarımını değiştirmek isteyebilirsiniz. Form şablonunda değişiklik yapmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. Form şablonunu belge kitaplığından açın, form şablonu gerektiği şekilde değiştirin ve değişikliklerinizi kaydedin.

 2. Form şablonunun yayımlayarak belge kitaplığına değişikliklerinizi uygularsınız.

Belge kitaplığından form şablonunu açma

 1. Belge kitaplığını açın.

 2. Ayarlar' ı tıklatın ve ardından Form kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 3. Genel ayarlar' ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 4. Belge şablonu bölümündeki Şablon URL'si kutusuna altında Şablonu Düzenle'yitıklatın.

 5. InfoPath form şablonuna yayınlama hakkında bir ileti görüntülerse, Evet'itıklatın.

Form şablonunuzu değiştirdikten sonra form şablonu yayımlamadan önce kaydedin.

Form şablonunu yayımlama

Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra belge kitaplığına değiştirilen form şablonunun yayımlamanız gerekir.

 1. Dosya menüsünde, Yayımla' yı tıklatın.

 2. Yayımlama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, bir SharePoint server olan veya olmayan InfoPath Forms Services'ıtıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 3. SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna, sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint sitenizin site koleksiyonunda Belge kitaplığınızı konumunu yazın ve İleri' yi tıklatın.

 4. Sonraki sayfada, Belge kitaplığı' nı tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 5. Sonraki sayfada, Varolan bir belge kitaplığını form şablonunda güncelleştir' i tıklatın.

 6. Güncelleştirmek için belge kitaplığı listesinde, Belge kitaplığınızı tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. Sonraki sayfada gösterilen bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından Yayımla' yı tıklatın.

 9. Kapat'ı tıklatın.

  Form şablonu başarıyla yayımladığınız zaman Sihirbazı'nın son sayfasındaki bir onaylama alırsınız.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×