Başka bir Access veritabanındaki verileri alma veya bağlanma

Başka bir Access veritabanındaki verileri alma veya bağlanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Başka birçok yolla içine bir Access veritabanından veri getirebilirsiniz. Kopyalama ve yapıştırma en basit yolu olmakla birlikte, alma ve bağlantı size daha iyi denetim ve esneklik üzerine getirin, verileri ve bu verileri hedef veritabanına nasıl getirmek üzerinde sunar.

Bu makalede, içeri aktarmak veya başka bir Access veritabanına veri bağlantısı açıklar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

İçeri aktarma ve başka bir Access veritabanından verilere bağlama anlama

Başka bir Access veritabanından veri aktarma

Başka bir Access veritabanına veri bağlantısı

İçeri aktarma ve başka bir Access veritabanından verilere bağlama anlama

Başka bir veritabanından içeri aktardığınızda, Access kaynak değiştirmeden hedef veritabanında verilerin bir kopyasını oluşturur. İçeri aktarma işlemi sırasında kopyalama, tabloları ve sorguları nasıl alınır denetlemek, tablolar arasındaki ilişkileri aktarılması gereken ve Sessize belirtmek istediğiniz nesneleri seçebilirsiniz.

Örneğin, başka bir veritabanında varolan tablolarına benzer bazı tablolar oluşturmak veri içeri aktarmak isteyebilirsiniz. Tablonun tamamını veya yalnızca tabloyu kopyalamak isteyebilirsiniz el ile her biri bu tabloları tasarlama önlemek için tanımları. Tablo tanımı almayı seçerseniz, boş bir tablo alın. Başka bir deyişle, alanlar ve alan özellikleri hedef veritabanını, ancak tablosundaki verileri kopyalanır. Tabloları birlikte tablolar arasındaki ilişkileri içeri aktarmak seçebilirsiniz (bir kopyala-yapıştır işlemini karşılaştırıldığında) içeri aktarma başka bir avantajı olmasıdır.

Amacınız varolan bir tablonun başka bir veritabanındaki bir veritabanından kayıtları eklemek için ise, kayıtları için yeni bir tablo içeri aktarma ve sonra bir ekleme sorgusu oluşturma düşünmelisiniz. Varolan bir tabloya bir içeri aktarma işlemi sırasında kayıtları ekleyemezsiniz. Ekleme sorguları hakkında daha fazla bilgi için ekleme sorgusu kullanarak bir tabloya kayıt eklemebaşlıklı makaleye bakın.

Kuruluşunuzun kullandığı birkaç Access veritabanları, ancak çalışanlar gibi bazı tablodaki verileri çeşitli veritabanları paylaşılması gereken başka bir Access veritabanına veri bağlantısı isteyebilirsiniz. Tablodaki her bir veritabanı çoğaltma yerine, tabloyu bir tek veritabanı ve bağlantı için diğer veritabanlarından tutabilirsiniz. Başka bir çalışma grubu veya bölümü eklemek ve veritabanınızdaki verileri kullanmak gerekir, ancak tablo yapısını sahibi devam etmek istediğiniz.

Başka bir Access veritabanından veri aktarma

Veri alma işlemi aşağıdaki genel adımları aşağıdaki gibidir:

 • İçeri aktarma işlemine hazırlanma

 • İçeri Aktarma Sihirbazı'nı çalıştırın

 • İsteğe bağlı olarak daha sonra yeniden kullanmak üzere bir alma belirtim olarak içeri aktarma ayarlarını kaydetme

Aşağıdaki adımlarda, eylem her birinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

İçeri aktarma işlemine hazırlanma

 1. Kaynak veritabanının bulun ve içeri aktarmak istediğiniz nesneleri tanımlar.

  Kaynak veritabanının bir .mdb veya .accdb dosya ise, tabloları, sorguları, formları, raporları, makroları ve modülleri içeri aktarabilirsiniz. Kaynak dosya bir .mde veya .accde dosya ise, yalnızca tablolar içeri aktarabilirsiniz.

 2. Access veritabanından verileri içeri aktarılan ilk kez buysa, bazı yararlı ipuçları için aşağıdaki tabloya bakın.

  Öğe

  Açıklama

  Birden çok nesne

  Birden çok nesne tek alma işleminde içeri aktarabilirsiniz.

  Yeni bir nesne

  Her içeri aktarma işlemini hedef veritabanında yeni bir nesne oluşturur. Varolan bir nesnenin üzerine veya içeri aktarma işlemini kullanarak kayıtları varolan bir tabloya eklemek oluşturamazsınız.

  Bağlantılı Tablo içeri aktarma

  Kaynak tablo (örneğin, satış veritabanındaki Çalışanlar1) gerçekten bağlantılı bir tablo (bağlantılar Bordro veritabanındaki Çalışanlar tablosu için bir tablo) ise, geçerli içeri aktarma işlemini bağlama bir işlem tarafından değiştirilir. İşlem sonunda, özgün kaynak tabloya (çalışanlar Bordro veritabanındaki) bağlayan bağlantılı tablo (, örneğin, Çalışanlar1 olarak adlandırılır) görürsünüz.

  Alanlar ve kayıtlar atlama

  Bir tablodan veya sorgudan verileri içeri aktarırken belirli alanları veya kayıtları atlayamazsınız. Bununla birlikte, herhangi bir tablodaki kayıtları almak istemiyorsanız, yalnızca tablo tanımını içeri aktarmak seçebilirsiniz.

  İlişkiler

  Kaynak tablolar arasındaki ilişkileri içeri aktarmak seçebilirsiniz.

  Tablo tanımı

  Tüm bir tabloyu veya tablo almayı seçebilirsiniz tanımı. Yalnızca tanımını içeri aktardığınızda, Access kaynak tablo, ancak veri içermeyen aynı alanları olan bir tablo oluşturur.

  Arama alanları

  Kaynak tablosunda bir alandaki değerleri başka bir tablo veya sorgudaki görünüyorsa, hedef alanın arama değerlerini görüntülemek istiyorsanız bir ilişkili tablo veya sorgudan aktarmanız gerekir. İlişkili tablo veya sorguyu içe aktarırsanız, hedef alanın yalnızca arama kimlikleri görüntüler.

  Sorgular

  Sorgu veya tablo olarak bir sorgu içeri aktarabilirsiniz. Sorgu bir sorgu olarak içeri aktarıyorsanız, temel tabloları aktarmanız gerekir.

 3. Kaynak veritabanının kapatın. Hiçbir kullanıcı özel kullanım modunda açık olduğundan emin olun.

 4. Hedef veritabanını açın. Veritabanı salt okunur olmadığından ve veritabanı nesnelerini ve veri eklemek için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.

  Kaynak veritabanının parola korumalı değilse, size bir kaynağı olarak bir içeri aktarma işlemini için her kullanışınızda parolayı girmeniz istenir.

  Not: Yeni bir veritabanına veri almak isterseniz, herhangi bir tablo, form veya raporları içeri aktarma işlemini başlatmadan önce içermeyen bir boş veritabanı oluşturmanız gerekir.

  İçeri aktarma işlemini değil üzerine veya var olan tabloları veya nesneleri değiştirebilir. Kaynak nesne olarak aynı adı taşıyan nesneyi hedef veritabanında zaten varsa, Access bir sayı ekler (1, 2, 3 vb.) alma nesnesinin adı. Örneğin, sorunları tablosu zaten sorunları adlı bir tablo içeren bir veritabanına alırsanız, içeri aktarılan bir tablo Issues1 adlı. Ad Issues1 zaten kullanılıyorsa, yeni tablo Issues2 adlı ve benzeri.

  Kaynak tablo kayıtları hedef veritabanındaki bir tabloya eklemek isterseniz, siz bir ekleme sorgusu içeri aktarma işlemini çalıştırma yerine kullanmanız gerektiğini unutmayın önemlidir. Ekleme sorguları hakkında daha fazla bilgi için ekleme sorgusu kullanarak bir tabloya kayıt eklemebaşlıklı makaleye bakın.

Verileri içeri aktarma

 1. İçeri Aktarma Sihirbazı'nın konumu erişim sürümünüzü bağlı biraz farklıdır. Access sürümünüzü eşleşen adımları seçin:

  • Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, Access, Office 365 abonelik sürümünü en son sürümünü kullanıyorsanız, Yeni veri kaynağı tıklatın > Veritabanından > Access.

  • Access 2016 kullanıyorsanız, Access 2013 veya Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, Access 2010 erişimtıklatın.

  • Access 2007'de, Dış veri sekmesinde, kullanıyorsanız, Accessalma grubunda öğesini tıklatın.

 2. Dış Veri Al - Access veritabanı içeri aktarma ve bağlama Sihirbazı açılır.

  Get - dış verileri Access veritabanı görüntüsü İçeri Aktarma Sihirbazı

 3. Dosya adı metin kutusunda, kaynak veritabanının adını yazın veya Dosya Aç iletişim kutusunu görüntülemek için Gözat ' ı tıklatın.

 4. Tabloları, sorguları, formları, raporları, makroları ve modülleri geçerli veritabanına al ' ı seçin ve Tamam' ı tıklatın.

  Nesneleri Al iletişim kutusu açılır.

  Nesneleri Al iletişim kutusunda içeri aktarmak için nesneleri seçme

 5. Nesneleri Al iletişim kutusunda, tablolar sekmesinde, içeri aktarmak istediğiniz tabloları seçin. Sorguları almak istiyorsanız, sorgular sekmesini tıklatın ve içeri aktarmak istediğiniz sorguları seçin.

  Seçili nesneyi iptal etmek için nesneyi tıklatın.

 6. Ek ayarları belirtmek için Seçenekler ' i tıklatın.

  Aşağıdaki tabloda her seçenek işleminin sonuçlarını nasıl etkilediğini açıklanmaktadır.

  Öğe

  Açıklama

  İlişkiler onay kutusu

  Seçili tablolar arasındaki ilişkileri içeri aktarmak için bunu seçin.

  Menüler ve Araç Çubukları iletişim kutusu

  Kaynak veritabanında bulunan tüm özel menüleri ve araç çubuklarını içeri aktarmak için bunu seçin. Menüler ve araç çubukları, Eklentiler adlı bir sekmede görüntülenir.

  İçeri/Dışarı Aktarma Belirtimleri onay kutusu

  Kaynak veritabanında bulunan tüm kaydedilmiş içeri veya dışarı aktarma belirtimlerini içeri aktarmak için bunu seçin.

  Gezinti Bölmesi Grupları onay kutusu

  Kaynak veritabanında bulunan tüm özel Gezinti bölmesi gruplarını içeri aktarmak için bunu seçin.

  Tanım ve Veriler seçenek düğmesi

  Tüm seçili tabloların yapısını ve verilerini içeri aktarmak için bunu seçin.

  Yalnızca Tanım seçenek düğmesi

  Seçili tablolardan yalnızca alanları içeri aktarmak için bunu seçin. Kaynak kayıtlar içeri aktarılmaz.

  Sorgu Olarak seçenek düğmesi

  Seçili sorguları sorgu olarak içeri aktarmak için bunu seçin. Bu durumda, sorgularla birlikte tüm temel tabloları da içeri aktarmayı unutmayın.

  Tablo Olarak seçenek düğmesi

  Sorguları tablo olarak içeri aktarmak için bunu seçin. Bu durumda, temel tabloları içeri aktarmanız gerekmez.

 7. İşlemi tamamlamak için Tamam'a tıklayın.

  Access verileri kopyalar ve herhangi bir sorunla karşılaştığı hata iletileri görüntüler. Sihirbazın son sayfasında içindeki verileri alma işlemi başarılı olursa, işleminin ayrıntılarını ileride kullanmak için bir alma belirtim olarak kaydetme olanak tanır.

Başka bir Access veritabanına veri bağlantısı

Bağlama, içeri aktarma olmadan görüntüleyebilir ve her iki kaynak en son verileri değiştirmek için başka bir veritabanı ve hedef veritabanları verilere oluşturma ve aynı verileri iki kopyasını bağlanmanızı sağlar. Başka bir Access veritabanındaki tablolarda bulunan yalnızca bağlayabilirsiniz. Sorguları, formları, raporları, makroları veya modülleri bağlayamazsınız.

Access veritabanındaki bir tabloya ilişkilendirdiğinizde, Access kaynak kayıt ve alanların bağlantısını tutan bir bağlantılı tablo adlı yeni bir tablo oluşturur. Kaynak veritabanındaki verileri yaptığınız değişiklikler hedef veritabanında bağlantılı tabloyu yansıtılır ve tersi. Bununla birlikte, hedef veritabanında bir bağlantılı tablo yapısını değiştiremezsiniz. Başka bir deyişle, ekleme veya silme bir alanı veya bir alanın veri türünü değiştirme gibi bir bağlantılı tablo değişiklik yapamazsınız.

Başka bir Access veritabanındaki verileri bağlama işlemi şu genel adımları içerir:

 • Bağlantı işlemine hazırlanma

 • Bağlantı Sihirbazı'nı çalıştırın

Aşağıdaki adımlarda, eylem her birinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Access veritabanındaki tabloları bağlamak hazırlama

 1. Kaynak veritabanının bulun.

  Dosya biçimi MDB, MDE, ACCDB veya ACCDE olabilir. Kaynak veritabanının parola korumalı değilse, bağlanma işlemi sırasında parolayı girmeniz istenir.

 2. Bağlamak istediğiniz tabloları tanımlayın. Tablolara bağlanabilirsiniz, ancak sorguları, formları, raporları, makroları veya modülleri bağlayamazsınız. Başka bir Access veritabanındaki tablolarda bulunan kurduğunuz ilk kez buysa, bazı yararlı ipuçları için aşağıdaki tabloya bakın.

  Öğe

  Açıklama

  Birden çok nesne

  Tek bir bağlama işleminde birden çok tablo bağlantılar oluşturabilirsiniz. Bağlantılı tablo için her kaynak tablosu oluşturulur.

  Kaynak olarak bağlantılı tablolar

  Kaynak veritabanının bir bağlantılı tablo zaten var olan bir tabloya bağlayamazsınız.

  Örneğin, satış veritabanına bağlanmak istediğiniz Çalışanlar1 tabloyu gerçekten bağlantılar Bordro veritabanındaki Çalışanlar tablosu için bir bağlantılı tablo ise, satış veritabanında kaynak tablo Çalışanlar1 tabloyu kullanamazsınız. Bunun yerine doğrudan Bordro veritabanındaki Çalışanlar tablosu bağlanmanız.

  Yeni veya var olan tablo

  Her bağlanma işlemi her kaynak tablosu için yeni bir bağlantılı tablo oluşturur. Üzerine yazma veya bağlama işlemini kullanarak varolan bir tabloya Ekle oluşturamazsınız.

  İlişkiler

  Birden çok kaynak tablo seçerseniz, tablolar arasındaki ilişkileri otomatik olarak hedef veritabanına ilet taşınır. Bununla birlikte, değiştirme veya silme hedef veritabanında ilişki.

  Arama alanları

  Kaynak tablosunda bir alandaki değerleri başka bir tablodaki görünüyorsa, hedef alanın arama değerlerini görüntülemek istiyorsanız, ilgili tabloya bağlamak unutmayın. İlişkili tablo veya sorgu bağlantı değil, hedef alanın arama kimlikleri yalnızca görüntüler.

 3. Kaynak veritabanının kapatın. Başka bir kullanıcının veritabanını özel kullanım modunda açık olduğundan emin olun.

 4. Hedef veritabanını açın. Hedef veritabanını salt okunur olmadığından ve veritabanı nesnelerini ve veri eklemek için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.

  Not: Bağlantıları içinde yeni bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız, bağlantı işlemi başlatmadan önce boş bir veritabanı (bir herhangi bir tablo, form veya raporları içermeyen) oluşturmanız gerekir.

  İşlem değil üzerine veya var olan tabloları veya nesneleri değiştirebilir. Kaynak nesne olarak aynı adı taşıyan nesneyi hedef veritabanında zaten varsa, Access bir sayı ekler (1, 2, 3 vb.) için bağlantılı tablonun adı. Örneğin, zaten sorunları adlı bir tablo içeren bir veritabanından sorunları tabloya bağlantı varsa, bağlantılı tablo Issues1 adlı. Ad Issues1 zaten kullanılıyorsa, yeni tablo Issues2 adlı ve benzeri.

  Kaynak tablo kayıtları hedef veritabanındaki bir tabloya eklemek isterseniz, bir ekleme sorgusu bağlanma işlemi çalıştıran yerine kullanmanızı gerekir unutmayın.

  Ekleme sorguları hakkında daha fazla bilgi için ekleme sorgusu kullanarak bir tabloya kayıt eklemebaşlıklı makaleye bakın.

Verilere bağlanma

 1. Bağlantı Sihirbazı'nın konumu erişim sürümünüzü bağlı biraz farklıdır. Access sürümünüzü eşleşen adımları seçin:

  • Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, Access, Office 365 abonelik sürümünü en son sürümünü kullanıyorsanız, Yeni veri kaynağı tıklatın > Veritabanından > Access.

  • Access 2016 kullanıyorsanız, Access 2013 veya Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, Access 2010 erişimtıklatın.

  • Access 2007'de, Dış veri sekmesinde, kullanıyorsanız, Accessalma grubunda öğesini tıklatın.

 2. Dış Veri Al - Access veritabanı içeri aktarma ve bağlama Sihirbazı açılır.

  Get - dış verileri Access veritabanı görüntüsü İçeri Aktarma Sihirbazı

 3. Dosya adı metin kutusunda, kaynak veritabanının adını yazın veya Dosya Aç iletişim kutusunu görüntülemek için Gözat ' ı tıklatın.

 4. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla' yı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Tabloları bağlantı iletişim kutusu açılır.

  Tabloları bağlantı iletişim kutusunda bağlanmak için bir tablo seçin

 5. Tabloları bağlantı iletişim kutusunda, bağlanmak istediğiniz tabloları seçin.

  Seçimi iptal etmek için tabloyu yeniden tıklatın.

 6. İşlemi tamamlamak için Tamam'a tıklayın.

  Access bağlantılı tablolar oluşturur.

 7. Bağlantılı tablolar verilerin doğru göründüğünden emin olmak için veri sayfası görünümünde açın.

Başka ne bilmeliyim?

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×