Bırakma Onayı iş akışı kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bırakma Onayı iş akışı, bir kuruluş içindeki kayıt yönetimi gereksinimlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu iş akışı, katılımcıların, süresi dolan belgelerin veya öğelerin alıkonulmasına veya silinmesine karar vermelerine olanak tanıyarak, belge süre sonu ve alıkoyma sürecini yönetir.

Bu makalede

Bırakma Onayı iş akışı nasıl çalışır?

Eklemek veya değiştirmek için bir liste, kitaplık veya içerik türü bırakma onayı iş akışı

Bırakma Onayı iş akışı kullanmak için süre sonu ilkesinin yapılandırma

Bırakma Onayı iş akışı başlatma

Bırakma Onayı iş akışı görevini tamamlama

Bırakma Onayı iş akışı nasıl çalışır?

Bırakma Onayı iş akışı, kuruluşlara, sürecin yönetilmesi ve izlenmesi için, süresi dolan veya eskiyen içeriğin değerlendirildiği ve silindiği bir yol sağlayarak, hem kayıt yönetimi, hem de belge yönetimi süreçlerini destekler. Kullanıcılar Bırakma Onayı iş akışını ayrı belgeler ve öğeler üzerinde el ile başlatabilir. Kuruluşlar, süresi dolan içeriğin yönetilmesinde daha fazla tutarlılık sağlamak için, Bırakma Onayı iş akışını, bilgi yönetimi ilkesinin Süre Sonu ilkesi özelliğiyle birlikte çalışmak üzere yapılandırabilir, böylece bir sitedeki belgelerin veya öğelerin süresi dolduğunda, iş akışı otomatik olarak başlatılır. Bırakma Onayı iş akışı, bir Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesindeki her liste, kitaplık veya içerik türü için kullanılabilmesine rağmen, özellikle bir Kayıt Merkezi'nde kayıt yönetimi gereksinimlerini ve bir kuruluşun belge alıkoyma ilkelerini desteklemek için kullanılabilir.

Bırakma Onayı iş akışı başlatıldığında, iş akışı için görev listesindeki belirli belgeler ve öğeler için Bırakma Onayı iş akışı görevleri oluşturur. Bu görevler belirli bireylere atanmayıp, iş akışı için görevler listesine kaydedilir. Bu görevler listesine erişim izni olan bireyler (örneğin kayıt yöneticileri), görevler listesine gidebilir ve silinmek üzere öğeleri onaylayarak veya reddederek bu görevleri tamamlayabilir. Bırakma Onayı iş akışının, özellikle öğelerin süresi sona erdiğinde otomatik olarak başlatılmak üzere yapılandırılması durumunda büyük miktarda Bırakma Onayı görevi oluşturabilmesi nedeniyle, Bırakma Onayı iş akışı, toplu görev tamamlama için destek sağlar, böylece kayıt yöneticileri ve diğer yetkili kişiler, tek adımda çok sayıda öğeyi silinmek üzere işleyebilir.

Sayfanın Başı

Liste, kitaplık veya içerik türü için Bırakma Onayı iş akışı ekleme veya değiştirme

Bir iş akışının kullanılabilmesi için, belirli bir konumdaki belgeler ve öğeler için kullanılabilmesini sağlamak üzere önce bir liste, kitaplık veya içerik türüne eklenmesi gerekir. Liste, kitaplık veya içerik türüne iş akışı eklemek için Listeleri Yönetme iznine sahip olmalısınız. Çoğu durumda, bu görevi site yöneticileri veya belirli listeleri veya kitaplıkları yöneten kişiler yerine getirir. İş akışının bir sitedeki kullanılabilirliği, eklendiği yere bağlı olarak değiştir:

 • İş akışını doğrudan bir liste veya kitaplığa eklerseniz, yalnızca o liste veya kitaplıktaki öğeler için kullanılabilir.

 • İş akışını bir liste içerik türüne (site içerik türünün, belirli bir liste veya kitaplığa eklenmiş örneği) eklerseniz, yalnızca o içerik türünün ilişkilendirildiği belirli liste veya kitaplıkta, o içerik türündeki öğeler için kullanılabilir.

 • İş akışını bir site içerik türüne eklerseniz, o iş akışı, o site içerik türünün bir örneğinin eklenmiş olduğu her liste ve kitaplıkta, o içerik türünün her öğesi için kullanılabilir. İş akışının, belirli bir içerik türündeki öğelerin site koleksiyonundaki listeler veya kitaplıklarda yaygın şekilde kullanılabilmesini isterseniz, bu sonucu elde etmenin en etkin yolu, o iş akışını doğrudan bir site içerik türüne eklemektir.

Bırakma Onayı iş akışı ekleme veya değiştirme

Bir liste, kitaplık veya içerik türüne Bırakma Onayı iş akışı eklemek isterseniz veya zaten bir liste, kitaplık veya içerik türüyle ilişkili olan Bırakma Onayı iş akışını değiştirmek isterseniz aynı adımları uygularsınız.

 1. İş akışı eklemek istediğiniz liste, kitaplık veya içerik türünün İş Akışı Ekle sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Liste veya kitaplık için

 1. İş akışı eklemek istediğiniz liste veya kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim'in altında, İş akışı ayarları'nı tıklatın.

Liste içerik türü için

 1. İş akışı eklemek istediğiniz liste içerik türünün örneğini içeren listeyi veya kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İçerik Türleri'nin altında, kendisine iş akışı eklemek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden fazla içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmadıysa, İçerik Türleri bölümü liste veya kitaplığa ait Özelleştirme sayfasında görüntülenmez.

 3. Ayarlar'ın altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

Site içerik türü için

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü , Site Ayarlarıüzerine gelin ve sonra Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

 2. Galeriler altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

 3. İş akışı eklemek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın ve ardından İş akışı ayarları'nı tıklatın.

Bu liste, kitaplık veya içerik türüne zaten iş akışları eklenmişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasına götürür. İş Akışı Ekle sayfasına gitmek için İş akışı ekle'yi tıklatın. Bu liste, kitaplık veya içerik türüne iş akışı eklenmemişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ekle sayfasına götürür.

 1. İş Akışı Ekle sayfasında, İş Akışı bölümünde Bırakma Onayı iş akışı şablonunu tıklatın.

 2. Ad bölümünde, iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 3. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görevler listesi belirtin.

  Notlar: 

  1. Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak, iş akışı görevlerini kolayca bulabilir ve görüntüleyebilir.

  2. Bu iş akışının görevleri, genel görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz duyarlı veya gizli verileri içeriyor veya açıklıyorsa, yeni bir görevler listesi oluşturun.

  3. Bırakma Onayı iş akışı için görevler listesi oluştururken, bu görevler listesinin izinlerini, kuruluşunuzdaki, yok edilecek öğeleri onaylama yetkisine sahip kişilerle (örneğin kayıt yöneticileri) sınırlandırmak uygun olur.

  4. Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa veya iş akışları çok sayıda görev içeriyorsa, yeni bir görevler listesi oluşturun. Bu örnekte, her iş akışı için görevler listeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

 4. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Geçmiş listesi, iş akışının belirli bir örneği sırasında oluşan tüm olayları görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa, her iş akışı için ayrı bir geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 5. Başlatma Seçenekleri bölümünde, iş akışının nasıl, ne zaman ve kim tarafından başlatılabileceğini belirtin.

  Notlar: 

  1. Belirli seçenekler seçmiş olduğunuz iş akışı şablonu tarafından desteklenmiyorsa kullanılamaz.

  2. Öğeni önemli sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneğinin kullanılabilmesi için kitaplık için önemli ve önemsiz sürüm oluşturma desteğinin etkinleştirilmesi ve seçtiğiniz iş akışı şablonunun içerik onaylama amacıyla kullanılabilmesi gerekir.

 6. Bu iş akışını bir site içerik türüne ekliyorsanız, bu iş akışını, Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerine eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

  Not: Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümü, yalnızca site içerik türleri için İş Akışı Ekleme sayfasında görüntülenir.

 7. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir Süre Sonu ilkesini Bırakma Onayı iş akışı kullanmak üzere yapılandırma

Belgelerin veya öğelerin süresi sona erdiğinde Bırakma Onayı iş akışının otomatik olarak başlatılmasını isterseniz, ilgili liste, kitaplık veya içerik türü için bilgi yönetimi ilkesinde bir Süre Sonu ilkesi yapılandırmanız gerekir.

 1. Zaten bir Bırakma Onayı iş akışı eklemek için liste, kitaplık veya içerik türü süre sonu ilkesinin yapılandırmakta olduğunuz bunu yapmadıysanız.

 2. Bir liste, kitaplık veya içerik türüne ilişkin Bilgi Yönetimi İlkesi Ayarları sayfasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Liste veya kitaplık için

 1. Süre Sonu ilkesini yapılandırmak istediğiniz listeyi veya kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim'in altında, Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

Liste içerik türü için

 1. Süre Sonu ilkesini yapılandırmak istediğiniz liste içerik türünün örneğini içeren listeyi veya kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İçerik Türleri'nin altında, kendisine iş akışı eklemek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmazsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 3. Ayarlar'ın altında Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

Site içerik türü için

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü , Site Ayarlarıüzerine gelin ve sonra Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

 2. Galeriler altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

 3. Süre Sonu ilkesini yapılandırmak istediğiniz site içerik türünün adını tıklatıp, ardından Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

Bir liste veya kitaplık için Süre Sonu ilkesi yapılandırmak istiyorsanız ve bu liste veya kitaplık, birden çok içerik türünün yönetimini destekliyorsa, bilgi yönetimi ilkesi belirtmek istediğiniz içerik türünü seçip, ardından Tamam'ı tıklatın.

 1. İlkeyi Belirtme bölümünde, İlke tanımla'yı tıklatın.

 2. Tamam'a tıklayın.

 3. İlkeyi Düzenle sayfasında, Ad ve Yönetim Açıklaması bölümünde, oluşturmakta olduğunuz ilkenin kısa bir açıklamasını yazın.

  Not: Yalnızca Site Koleksiyonu İlkeleri listesinde tanımlanan bilgi yönetimi ilkeleri için adlar belirtebilirsiniz.

 4. İlke Bildirimi bölümünde, kullanıcılara ilkenin amacını açıklayan tanımlayıcı bir bildirim yazın. Bu bildirim, kullanıcılar ilkeye bağlı olan belgeleri veya öğeleri açtıklarında görüntülenir. İçerik için hangi ilke özelliklerinin geçerli olduğunu veya içerik için hangi özel işlemin gerekli olduğunu açıklaması gerekir. İlke bildirimi en çok 512 karakter uzunluğunda olabilir.

 5. Bu ilkeye bağlı olan belgeler ve öğeler için bir alıkoyma süresi belirtmek üzere, Süre Sonunu Etkinleştir'i tıklatıp, ardından alıkoyma süresini ve öğelerin süresi sona erdiğinde gerçekleşmesini istediğiniz eylemleri belirtin.

 6. Belgelerin ve öğelerin ne zaman sona ermek üzere ayarlandığını belirtmek için bir alıkoyma süresi seçeneğini belirleyin. Aşağıdakilerden birini yapın.

  1. Süre sonu tarihini bir tarih özelliğine göre ayarlamak için, Öğenin özelliklerine bağlı zaman aralığı'nı tıklatıp, ardından belge veya öğe eylemini (örneğin, Oluşturuldu veya Değiştirildi) ve öğenin sona ermesini istediğiniz bu eylemden sonraki süre artışını (örneğin, gün, ay veya yıl sayısı) seçin.

  2. Süre sonunu belirlemek üzere bir iş akışı veya özel alıkoyma formülü kullanmak için Programlı olarak ayarla'yı tıklatın.

 7. Öğenin süresi dolduğunda'nın altında, belge veya öğenin süresi sona erdiğinde ne olmasını istediğinizi belirtin. Belge veya öğede bir Bırakma Onayı iş akışını başlatmak için, Bu iş akışını başlat'ı tıklatıp, ardından istediğiniz Bırakma Onayı iş akışının adını seçin.

 8. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Bırakma Onayı iş akışı başlatma

Birçok durumda, Bırakma Onayı iş akışı, öğelerin süresi sona erdiğinde otomatik olarak başlatılmak üzere ayarlanır. Bir Bırakma Onayı iş akışı, kullanıcıların el ile başlatmalarına izin verecek şekilde yapılandırılırsa, bu iş akışını bir belge veya kitaplıkta, doğrudan kaydedildiği kitaplık veya listeden başlatabilirsiniz. İş akışı başlatmak için en azından Öğeleri Düzenleme iznine sahip olmanız gerekir. Bazı iş akışları, iş akışı başlatmak için Listeleri Yönetme izninizin de olmasını gerektirebilir.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. İş akışı başlatmak istediğiniz belgenin veya öğenin adının üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın ve ardından İş akışları'nı tıklatın.

 3. Yeni İş Akışı Başlat'ın altında, başlatmak istediğiniz Bırakma Onayı iş akışının adını tıklatın.

  Bırakma Onayı iş akışı hemen başlatılır ve iş akışı için görevler listesinde bir Bırakma Onayı görevi oluşturur.

Sayfanın Başı

Bırakma Onayı iş akışı görevini yerine getirme

Bırakma Onayı iş akışı, belgeler veya öğeler için Bırakma Onayı görevleri oluşturmak üzere tasarlanır. Bu görevler belirli bireylere atanmayıp, iş akışı için görevler listesine kaydedilir. Bu görevler listesine erişim izni olan bireyler (örneğin kayıt yöneticileri), görevler listesine gidebilir ve silinmek üzere öğeleri onaylayarak veya reddederek bu görevleri tamamlayabilir.

Bırakma Onayı iş akışı görevleri tek tek veya topluca yerine getirilebilir. Bırakma Onayı iş akışlarının bir seferde büyük miktarda iş akışı görevi oluşturabilmeleri nedeniyle, iş akışı görevlerinizi topluca işlemek sizin için yararlı olabilir.

Tek bir Bırakma Onayı iş akışı görevini yerine getirme

 1. Yerine getirmek istediğiniz Bırakma Onayı görevlerini bulmak için sitenin görevler listesine gidin.

  Not: İş akışı, varsayılan Görevler listesini kullanmıyorsa, iş akışı görevi, görevler listesinde görünmeyebilir. İş akışı görevlerinizi bulmak için, iş akışı öğesinin kaydedildiği liste veya kitaplığa gidin. İstediğiniz öğenin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın ve ardından İş Akışları'nı tıklatın. İş Akışı Durumu sayfasında, Görevler'in altında, iş akışı için görevler listesinin bağlantısını tıklatın.

 2. Yerine getirmek istediğiniz görevin adının üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın ve ardından Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

 3. Bırakma için gönderilen öğe görüntülemek için Bu iş akışı görevi uygulanıröğesinin yanındaki bağlantıyı tıklatın.

 4. Bırakma altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Öğeyi silmek için, Bu öğeyi sil'i tıklatıp, ardından öğenin meta verilerinin bir kopyasını denetim günlüğünde alıkoymak isteyip istemediğinizi belirtin.

  • Öğeyi alıkoymak için Bu öğeyi silme'yi tıklatın.

 5. Açıklamaların altında, gerçekleştirdiğiniz eylemle ilgili olarak sağlamak istediğiniz açıklamaları yazın.

 6. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir seferde birden çok Bırakma Onayı iş akışı görevini yerine getirme

 1. Birden çok görevini aynı anda yerine getirmek istediğiniz Bırakma Onayı iş akışının görevler listesini açın.

  Not: İş akışı, varsayılan Görevler listesini kullanmıyorsa, iş akışı görevi, görevler listesinde görünmeyebilir. İş akışı görevlerinizi bulmak için, iş akışı öğesinin kaydedildiği liste veya kitaplığa gidin. İstediğiniz öğenin üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın ve ardından İş Akışları'nı tıklatın. İş Akışı Durumu sayfasında, Görevler'in altında, iş akışı için görevler listesinin bağlantısını tıklatın.

 2. Görevler listesi, Eylemler menüsü Menü resmi üzerinde iş akışı için tüm görevleri işletıklatın.

 3. Toplu Görev Seçimi bölümünde, topluca düzenlemek istediğiniz görevin türünü seçin.

 4. Görevler listesinde Bırakma Onayı görevlerinin bir alt kümesini görüntülemek için filtre uygularsanız, Görev Bilgileri bölümünde, istediğiniz görevler için filtre uyguladığınızı onaylayın.

 5. Tamam'a tıklayın.

 6. Bırakma altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bırakılacak öğeleri onaylamak için Bu öğeleri sil'i tıklatın. Bu öğeler için meta verilerin kopyalarını alıkoymak isterseniz Öğenin meta verilerinin kopyalarını denetim günlüğünde tutun onay kutusunu işaretleyin.

  • Bu öğelerin bırakılmasını reddetmek için Bu öğeleri silme'yi tıklatın.

 7. Açıklamalar altında bırakma eylemleriniz hakkında sağlamak istediğiniz açıklamaları yazın.

 8. Tamam'a tıklayın.

 9. İşlem başarıyla tamamlandı sayfasında, seçili görevler için processsing zamanlanmamış ve görevleri işlenen zaman bir e-posta onayı alırsınız bildirir. Sunucu yöneticiniz bu ayarı değiştirebilirsiniz, ancak varsayılan olarak, her gece, görevler işlenir. Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×