Bölüm sonu ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Her büyüklükteki belgeleri bölmek ve biçimlendirmek için bölüm sonlarını kullanın. Örneğin bölümleri parçalara veya kısımlara veya bölebilir ve her birine sütun, üst bilgi, alt bilgi ve sayfa kenarlığı gibi biçimlendirmeler ekleyebilirsiniz.

Daha önce eklemiş olduğunuz bölüm sonunu silebilirsiniz .

Ne yapmak istiyorsunuz?

Başlangıç olarak, belgenizin görünümünü denetleyebilirsiniz. Tek bir sayfada çeşitli bölümler bulunabilir ve her bölümün, örneğin kendi üst bilgi ve alt bilgisi, yönlendirmesi, biçimlendirmesi ve aralık ayarı olabilir.

Bölümleri belgenizin aynı veya farklı sayfalarındaki diğer biçim değişikliklerini yapmak (veya sınırlandırmak) için kullanabilirsiniz. Bunlar aşağıdakileri de kapsar:

Bölüm sonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Belgedeki bölüm sonları nerede? konusuna gidin.

 • Düzen sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kesmeler’i seçin ve sonra da istediğiniz bölüm sonu türünü seçin.

  Düzen sekmesinde bölüm sonu türleri vurgulanır.

Not: Belgenize yeni sayfa eklemeniz gerekiyorsa, sayfa sonu eklemekonusuna bakın.

Bölümleri kullanmaya karar verdiğinizde, belgenizin nasıl görünmesini istediğinize ilişkin seçenekler neredeyse sonsuzdur. Yapılacak en iyi ve en kolay şeylerden biri, bölüm sonlarıyla denemeler ve çalışmalar yapıp size ve belgeniz için istediğiniz görünüme uygun olanı bulmaktır.

 • Sonraki Sayfa bölüm sonu, yeni bölümü bir sonraki sayfadan başlatır.

  Sayfa Düzeni > Kesmeler > Sonraki Sayfa’yı seçin.

  Word belgesinde sonraki sayfada yeni bir bölüm başlatmak için Sonraki Sayfa bölüm sonu komutu

 • Sürekli bölüm sonu, yeni bölümü aynı sayfada başlatır. Bu bölüm sonu türünü kullanmanın en yaygın nedenlerinden biri sütun kullanıyor olabilir. Bu bölüm sonunu kullanarak, yeni bir sayfa başlatmadan sütun sayısını değiştirebilirsiniz.

  Sayfa Düzeni > Kesmeler > Sürekli’yi seçin.

  Word belgesinde aynı sayfada yeni bir bölüm başlatmak için Sürekli bölüm sonu komutu

 • Çift Numaralı Sayfa bölüm sonu, sonraki çift numaralı sayfada yeni bölüm başlatmanızı sağlar.

  Sayfa Düzeni > Kesmeler > Çift Numaralı Sayfa’yı seçin.

  Word belgesinde sonraki çift numaralı sayfada yeni bir bölüm başlatmak için Çift Sayfa bölüm sonu komutu

 • Tek Numaralı Sayfa bölüm sonu, sonraki tek numaralı sayfada yeni bölüm başlatmanızı sağlar.

  Sayfa Düzeni > Kesmeler > Tek Numaralı Sayfa’yı seçin.

  Word belgesinde sonraki tek numaralı sayfada yeni bir bölüm başlatmak için Tek Sayfa bölüm sonu komutu

Ne yapmak istiyorsunuz?

 • Sayfa Düzeni > Kesmeler’e tıklayın ve ardından eklemek istediğiniz bölüm sonuna tıklayın.

  sayfa yapısı grubu

Not:  Bölüm sonu silmek istiyorsanız bkz. Bölüm sonunu silme.

Bölüm sonu türleri

 • Sonraki Sayfa bölüm sonu, yeni bölümü sonraki sayfadan başlatır

  Sonraki Sayfa bölüm sonu

 • Sürekli bölüm sonu, yeni bölümü aynı sayfada başlatır.

  sürekli bölüm sonu

  Sürekli bölüm sonu, sütunların sayısını değiştirme gibi biçimlendirme değişikliklerini yeni bir sayfaya geçmeden yapmak istediğinizde yararlı olur.

 • Çift Sayfa veya Tek Sayfa bölüm sonu, yeni bölümü sonraki çift numaralı veya tek numaralı sayfadan başlatır.

  Tek Numaralı Sayfa bölüm sonu

  Belge bölümlerinin tek numaralı sayfada başlamasını istediğinizde Tek sayfa sayfa sonunu kullanın.

Bölümün düzenini sütunlara dönüştürebilirsiniz. Örneğin, Sürekli bölüm sonu ekleyebilir ve tek sütunlu bir sayfanın bir bölümünü iki sütunlu olarak düzenleyebilirsiniz.

Bölüm sonu olan belge örneği

1. Tek sütun olarak biçimlendirilmiş bölüm

2. İki sütun olarak biçimlendirilmiş bölüm

 • Sayfa düzeni > sütunlar'ı tıklatın ve istediğiniz sütun sayısını seçin.

Bölüm sonunda sütunları kullanma ipuçları

Bölüm sonu, sütun biçimlendirmenizi çevreleyen bir çit gibidir. Ancak bölüm sonunu kaldırırsanız üst taraftaki metin alt taraftaki metnin bir parçası olur ve onun biçimini alır.

Yukarıdaki resimdeki örneğe bakalım. İlk ve ikinci bölümlerin arasındaki bölüm sonunu kaldırırız, bu, bölüm sonunun altındaki biçimlendirme olduğundan tüm belge iki sütunda biçimlendirilir.

Bölümleri belgenizin farklı sayfalarındaki diğer biçim değişikliklerini yapmak (veya sınırlandırmak) için kullanabilirsiniz. Bunlar aşağıdakileri de kapsar:

Ne yapmak istiyorsunuz?

Belgenizde bir veya birden çok sayfanın düzenini veya biçimlendirmesini değiştirmek üzere bölüm sonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, tek sütunlu bir sayfanın bir bölümünü iki sütunlu olarak düzenleyebilirsiniz. Belgenizdeki bölümleri birbirinden ayırarak sayfa numaralandırmasının her bölümde 1’den başlatılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, belgenizin bir bölümü için farklı üst bilgi veya alt bilgi oluşturabilirsiniz.

Bölüm sonu olan belge örneği

1. Tek sütun olarak biçimlendirilmiş bölüm

2. İki sütun olarak biçimlendirilmiş bölüm

Not: Microsoft Office Word 2007 uygulamasında, yeni sayfa tasarımları galerisinden birçok sayfa düzeni seçebilirsiniz. Örneğin, Yeni Sayfa tasarımları galerisinde ilgili sayfa düzeni seçeneğine tıklayarak iki sütunlu bir bölümü olan tek sütunlu bir sayfa ekleyebilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kesmeler'i tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Kullanmak istediğiniz sayfa sonu türüne tıklayın.

Bölüm sonları, belgenin bir parçasında düzen veya biçimlendirme değişiklikleri oluşturmak için kullanılır. Tek tek bölümlerde aşağıdaki biçimleri değiştirebilirsiniz:

 • Kenar boşlukları

 • Sayfa boyutu ve yönlendirmesi

 • Yazıcı için kağıt kaynağı

 • Sayfa kenarlıkları

 • Metnin sayfada dikey hizalaması

 • Üst bilgiler ve alt bilgiler

 • Sütunlar

 • Sayfa numaralandırması

 • Satır numaralandırması

 • Dipnotlar ve son notlar

  Notlar: 

  • Bölüm sonu, kendisinden önce gelen metnin bölüm biçimlendirmesini denetler. Bir bölüm sonunu sildiğinizde, kesmeden önceki metnin bölüm biçimlendirmesini de silmiş olursunuz. Bu metin sonraki bölümün bir parçası olur ve o bölümün biçimlendirmesini alır. Örneğin, bölüm sonlarını kullanarak belgeyi bölümlere ayırır ve ardından Bölüm 2’nin başındaki bölüm sonunu silerseniz, Bölüm 1 ve Bölüm 2 aynı bölüm olur ve daha önce yalnızca Bölüm 2’de kullanılmış olan biçimlendirmeyi alır.

  • Belgenizin son kısmının biçimlendirmesini denetleyen bölüm sonu, belgenin bir parçası olarak gösterilmez. Belge biçimlendirmesini değiştirmek için, belgenin son paragrafının içine tıklayın.

Bölüm sonu örnekleri

Aşağıdaki örneklerde, ekleyebileceğiniz bölüm sonu türleri gösterilmiştir. (Her çizimde, çift noktalı çizgi bir bölüm sonunu gösterir.)

Sonraki Sayfa komutu, bölüm sonu ekler ve yeni bölümü sonraki sayfadan başlatır. Bu tür bölüm sonları, belgede yeni bölümleri başlatmak için özellikle kullanışlıdır.

Sonraki Sayfa bölüm sonu

Sürekli komutu, bölüm sonu ekler ve yeni bölümü aynı sayfadan başlatır. Sayfada biçimlendirme değişikliği oluşturmak, örneğin farklı sütun sayısı belirlemek için, sürekli bölüm sonu kullanışlı olur.

sürekli bölüm sonu

Çift Sayfa veya Tek Sayfa komutu, bölüm sonu ekler ve bir sonraki çift veya tek numaralı sayfada yeni bir bölüm başlatır. Belge bölümlerinin her zaman tek numaralı sayfada veya çift numaralı sayfada başlamasını istiyorsanız, Tek sayfa veya Çift sayfa bölüm sonu seçeneğini kullanın.

Tek Numaralı Sayfa bölüm sonu

 1. Biçimlendirme değişikliği yapmak istediğiniz yere tıklayın.

  Belgenin bir parçasını seçip çevresine bir çift sayfa sonu eklemek isteyebilirsiniz.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kesmeler'i tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 3. Bölüm Sonları grubunda, yapmak istediğiniz biçimlendirme değişikliğinin türüne uyan bölüm sonu türüne tıklayın.

  Örneğin, belgeyi bölümlere ayırıyorsanız her bölümün tek numaralı bir sayfada başlatılmasını isteyebilirsiniz. Bölüm Sonları grubunda Tek Sayfa’ya tıklayın.

Bölüm sonu, belgede biçimlendirme değişikliğinin yapılacağı yeri tanımlar. Bir bölüm sonunu sildiğinizde, kesmeden önceki metnin bölüm biçimlendirmesini de silmiş olursunuz. Bu metin sonraki bölümün bir parçası olur ve o bölümün biçimlendirmesini alır.

Çift noktalı bölüm sonu çizgisini görebilmek için Taslak görünümünde olduğunuzdan emin olun.

 1. Silmek istediğiniz bölüm sonunu seçin.

 2. Delete tuşuna basın.

Sayfa sonları ekleyebilirsiniz ancak% z0z_ henüz bölüm sonları ekleyemez.

Sayfa sonu eklemek için, Ekle > Sayfa Sonu’nu tıklatın.

sayfa sonu ekleme

Word masaüstü uygulamanız varsa, belgeyi Word’te açmak ve bölüm sonları eklemek için Word ile Aç komutunu kullanın. İşinizi bitirip belgenizi kaydettiğinizde, belgeniz Word Online’da açtığınız yerde depolanmaya devam eder.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×