ASP.NET ana sayfalarına giriş

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ana sayfa, .master dosya adı uzantısına sahip bir ASP.NET sayfasıdır. Ana sayfalar, sitenizde veya uygulamanızda yer alan sayfalar için tutarlı bir görünüm ve düzen oluşturmanıza olanak sağlar.

Bu makalede, Ana Sayfa Galerisi, içerik sayfaları, içerik yer tutucusu, içerik denetimleri ve içerik bölgeleri dahil olmak üzere ana sayfalara genel bakış sağlanmıştır. Bu makale ayrıca Windows SharePoint Services 3.0 ve Microsoft Office SharePoint Server 2007 uygulamalarının her ikisinde de ana sayfa kullanma konusunda önemli noktaları ele almaktadır.

Önemli: Ana sayfaları kullanmak için, sitenizin Windows SharePoint Services 3.0 veya Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sunucuda olması gerekir.

Bu makalede

Ana sayfa nedir?

Ana sayfalar yerlerini mi?

Ana sayfalar kullanmanın yararları nelerdir?

İç içe ana sayfalar nelerdir?

İçerik sayfalarını nelerdir?

İçerik yer tutucusu denetimlerinin, içerik denetimleri ve içerik bölgeleri nelerdir?

Office SharePoint Server 2007'de ana sayfalar hakkında farklı nedir?

Site yönetim sayfalarını belirleyen ana sayfayı özelleştirebilir miyim?

Özelleştirilmiş ana sayfaları oluşturma

Ana sayfa nedir?

Ana sayfalar Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Server 2007 uygulamalarında ASP.NET 2.0'da olduğu gibi çalışan bir ASP.NET 2.0 özelliğidir. Ana sayfalar kullanarak, tek sayfalık bir şablon oluşturabilir ve her yeni sayfayı baştan oluşturmak zorunda kalmadan bu şablonu bir uygulamada birden fazla sayfaya temel olarak kullanabilirsiniz.

Ana sayfaların tarayıcıda işlenebilmeleri için, ana sayfanın kendisi ve bir içerik sayfası olmak üzere iki ayrı bölüme gereksinimi vardır. Bir ana sayfa, kendisine eklenen tüm içerik sayfaları için ortak varsayılan içeriğin yanı sıra genel düzeni ve gezinme özelliklerini tanımlar. İçerik sayfası benzersiz bir sayfadır. Sayfa tarayıcıda işlendiğinde, ana sayfa genel içeriği sağlar ve içerik sayfası sayfaya özgü içeriği sağlar.

Önce, sitenizdeki sayfaların tümü ya da bu sayfalardan belirli bir grup için hem görünümü, hem de standart davranışı tanımlamak üzere tek bir ana sayfa oluşturursunuz. Sonra, her bir ayrı sayfada görüntülemek istediğiniz benzersiz içeriklerin bulunduğu tek içerik sayfalarını oluşturabilirsiniz. Ana sayfadaki düzenin içerik sayfasındaki içerikle bir araya geldiği son bir işlenmiş sayfayı üretmek üzere, ana sayfa içerik sayfalarıyla birleştirilir.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında ana sayfalar için tam bir tasarım zamanı desteği olduğundan, tamamlandığında sayfanızın tam olarak nasıl görüneceğini tasarım aşamasındayken görebilirsiniz.

Örneğin, bir sitedeki her sayfanın standart üstbilgi ve gezinme menüsüyle birlikte aynı üç sütunlu düzeni kullanmasını istediğinizi düşünelim. Bu durumda, istenen düzene sahip tek bir ana sayfa oluşturabilir ve sonra sitedeki tüm sayfaları bu ana sayfaya ekleyebilirsiniz. Tek bir ana sayfa oluşturarak, ortak içeriği her sayfa için yeniden oluşturmaktan kurtulursunuz. Ayrıca, tüm sayfaların düzenini değiştirmeye karar verirseniz, yalnızca ana sayfayı değiştirmeniz yeterli olur.

Her site Windows SharePoint Services 3.0 ve site tanımından oluşturulan Office SharePoint Server 2007 sitenin varsayılan görünümünü tanımlayan bir default.master sayfasının içerir. Ayrıca, Office SharePoint Server 2007 birkaç özel ana sayfa de içerir. Default.master sayfasının sayfa gibi bu özel ana sayfalar, listeler ve kitaplıklar gibi SharePoint içerik görünümü etkinleştirin ve Office SharePoint Server 2007 ile sitenin tamamını Görünüm ve kullanımını tanımlamak için kullanılabilir içerik yer tutucuları ekleyin. Ana sayfalar Office SharePoint Server 2007kullanma hakkında daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın Office SharePoint Server 2007'de ana sayfalar hakkında farklı nedir?

Sayfanın Başı

Ana sayfalar nerede bulunur?

Varsayılan ana sayfa Ana Sayfa Galerisi'nde bulunur. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında, Ana Sayfa Galerisi, Klasör Listesi'ndeki _catalogs klasöründe bulunan masterpage klasörüdür.

klasör listesi'ndeki default.master

Özelleştirilmiş ana sayfalar oluşturursanız, bunları aynı masterpage klasöründe depolamak iyi olur. Böylece, siteyle ilgili tüm ana sayfalarınızı tek bir yerden kolayca bulup yönetebilirsiniz.

Ayrıca, herhangi bir içerik sayfasının eklendiği ana sayfanın konumunu bulmak için, içerik sayfasının sağ üst köşesindeki ana sayfa göstergesini görüntüleyebilirsiniz.

Kırıntıyı kullanarak ana sayfanın konumunu ve adını belirleme

Sayfanın Başı

Ana sayfa kullanmanın yararları nelerdir?

Ana sayfa kullanarak, sitenin tamamında tüm sayfaların görünümünü kolayca değiştirebilirsiniz. Ana sayfalar ayrıca aşağıdakileri de sağlar:

  • SharePoint sayfaları için daha iyi düzenleme deneyimi    Geliştiriciler ve tasarımcılar tek bir ana sayfada değişiklik yapıp, bu değişiklikleri bu ana sayfaya eklenen tüm içerik sayfalarına otomatik olarak uygulayarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilirler.

  • Site düzeyinde düzenleme    Kullanıcılar sitelerinin ana sayfa öğelerini tek bir yerde düzenleyebilirler. Ayrıca aynı yere dönerek ek değişiklikler de yapabilirler ve bu ortak öğeleri kullanan içerik sayfalarının tümünü özelleştirmeleri gerekmez.

  • Profesyonel görünümlü siteler    Kullanıcılar kolayca SharePoint görünümüne sahip yeni sayfa oluşturabilirler. Varsayılan ana sayfaya başvuruda bulunarak, bu ana sayfayı temel alan yeni bir sayfa aynı görünümü sergiler ve ana sayfada yapılan ileriye dönük tüm güncelleştirmeleri alır.

  • Daha tutarlı sayfalar ve geliştirilmiş son kullanıcı deneyimi    Bir ana sayfaya eklenen tüm sayfalar aynı tutarlı görünüme sahip olduğundan, site ziyaretçileri gezinme sırasında, çekirdek durumundaki bir SharePoint sayfasından bir üçüncü taraf çözümünce eklenen bir sayfaya veya Web tasarımcısı tarafından özelleştirilmiş bir sayfaya gidebilir ve sitenin görünümünde veya denetimlerinin çalışma biçiminde bir fark hissetmez.

  • Etkili site yönetimi    Yalnızca ana sayfayı özelleştirerek tüm sitenizin görünümü değiştirebildiğiniz için, ana sayfa kullanmak site yönetimini geliştirir. Sitedeki her sayfada değişiklik yapmanız gerekmez.

Sayfanın Başı

İç içe ana sayfalar nedir?

Ana sayfalar iç içe yerleştirilebilir ve böyle bir düzenlemede bir ana sayfa başka bir ana sayfaya kendi ana sayfası olarak başvuruda bulunabilir. Örneğin, sitenin logosunun ve birincil gezinme öğesinin bulunduğu bir ana sayfanız, iki sütunlu bir düzene sahip ikinci bir ana sayfanız ve üç sütunlu bir düzene sahip üçüncü bir ana sayfanız olabilir. Sütun düzenine sahip ana sayfaların her biri asıl ana sayfaya bağlanarak, bu ana sayfadaki ortak logoyu ve gezinme öğesini görüntüleyebilir.

Sayfanın Başı

İçerik sayfaları nedir?

İçerik sayfaları normal .aspx dosya adı uzantısına sahip ASP.NET sayfalarıdır. Ayrıca, bu içerik sayfası eklendiği ana sayfayı tanımlayan bir @page yönergesinin her içerik sayfası içerir. Aşağıdaki @page yönergesinin örneğidir.

< % sayfa MasterPageFile="~masterurl/default.master @" % >

Varsayılan olarak, bir SharePoint sitesi, sayfanın içinde görüntülenecek içeriğin bulunduğu birkaç içerik sayfası (liste görünümü sayfaları, liste formu sayfaları ve Web Bölümü Sayfaları vb.) içerir. Bir site ziyaretçisi tarayıcıda bir sayfa isteğinde bulunduğunda, içerik sayfası, kullanıcın tarayıcıda göreceği sayfayı üretmek için ana sayfayla birleştirilir. Tüm içerik sayfaları kendi sayfa yapılarını ve ortak özelliklerini eklendikleri ana sayfayla paylaşırlar.

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında, aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm varsayılan içerik sayfalarına Default.master uygulanır:

  • Default.aspx

  • Liste görünümleri ve liste formları içeren varsayılan içerik sayfaları (AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx ve EditForm.aspx dahil) 

  • Belge kitaplıkları için görünümler ve formlar içeren varsayılan içerik sayfaları (Upload.aspx ve WebFldr.aspx dahil) 

Sayfanın Başı

İçerik yer tutucu denetimleri, içerik denetimleri ve içerik bölgeleri nedir?

İçerik yer tutucusu denetimlerinin ana sayfadaki değiştirilebilir içerik bölgeleri gösterir. Kod görünümünde içerik yer tutucusu denetimini aşağıdaki gibi görünür.

< asp: ContentPlaceHolder >

İçerik yer tutucusu denetimlerinin ContentPlaceHolderID özniteliği tarafından kendi ilgili içerik yer tutucusu denetimleriyle eşleştirilen. İçerik yer tutucuları içerik yer tutucusu denetimini tarafından tanımlanan bölge için varsayılan içerik tanımlayın. Değişiklikleri, ana sayfaya eklenmiş her sayfada görünmesini sağlayacak şekilde içerik yer tutucuları tarafından tanımlanan varsayılan içeriği içinde ana sayfayı değiştirilebilir.

Ayrıca, içerik denetimleri tek tek bir içerik sayfasında ana sayfa tarafından sağlanan içerik yer tutucusu için varsayılan içeriği geçersiz kılmak için kullanılabilir. Kod Görünümü'nde, içerik denetiminin aşağıdaki gibi görünür.

< asp: içerik >

İçerik bölgesi, burada görüldüğü gibi tek bir içerik yer tutucusu tarafından tanımlanan bir ana sayfanın bölgesidir.

tasarım görünümünde içerik bölgesi

Kod görünümünde, bir içerik bölgesi, içerik yer tutucu denetimi etiketleri (içerik ana sayfa tarafından sağlanıyorsa) veya içerik denetimi etiketleri içinde (içerik tek bir içerik sayfasında özel içerikse) yer alır.

Not: Ana sayfalar tarafından sağlanan bir içerik yer tutucusundaki içerik, bir içerik sayfasında bu yer tutucu içinde görünmez.

Ana Sayfa tarafından sağlanan ve bu nedenle düzenlenemez bir içerik sayfasında içerik alanların üzerinde imleci taşıdığınızda, işaretçiyi Değişiklik yapılamayan bölgede imlecin görünümü değiştirir.

Windows SharePoint Services 3.0 default.master sayfasının sayfa birçok varsayılan içerik yer tutucusu denetimleri içerir. İçerik yer tutucuları hakkında daha fazla bilgi için Değiştir varsayılan SharePoint içerik yer tutucularımakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Office SharePoint Server 2007 uygulamasında ana sayfalarla ilgili olarak ne fark vardır?

Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Server 2007 uygulamalarının her ikisinde de ana sayfalar ASP.NET 2.0'ı temel alır. Bununla birlikte, ana sayfalar Office SharePoint Server 2007 uygulamasında Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasına göre biraz farklı kullanılırlar.

Örneğin, Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Server 2007 sitelerinin her ikisi de Default.master adında varsayılan bir ana sayfa içerir. Ancak, Office SharePoint Server 2007 ayrıca özel ana sayfalar adı verilen bazı alternatif ana sayfalar da içerir. Bu özel ana sayfaların tümü değiştirilebilir.

Ayrıca, tarayıcıda bir Office SharePoint Server 2007 sitesinin ayarlarını, tüm alt siteler aynı ana sayfayı devralacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında, sitenin ana sayfasını da, uygulandığı siteden belirtmeniz gerekir. Başka bir deyişle, bir ana sayfayı bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesinin tüm alt sitelerine otomatik olarak uygulayamazsınız.

Sayfanın Başı

Site yönetim sayfalarını denetleyen ana sayfayı özelleştirebilir miyim?

Genellikle hayır. Site yönetim sayfaları _layouts dizininde bulunurlar ve bunlar sunucuda yer alan bir ana sayfanın denetimindedirler. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını sunucuda çalıştırıyorsanız, ana sayfayı açıp değişiklikler yapabilirsiniz, ancak bu önerilmez.

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş ana sayfalar oluşturma

Office SharePoint Designer 2007 ile, özelleştirilmiş bir ana sayfa oluşturabilir ve bu özel ana sayfayı SharePoint sitenize uygulayabilirsiniz. SharePoint sitenizle birlikte gelen varolan bir ana sayfayı özelleştirerek veya tamamen yeni bir ana sayfa oluşturarak özelleştirilmiş ana sayfa oluşturabilirsiniz.

Var olan bir ana sayfayı değiştirme konusunda daha fazla bilgi için varsayılan ana sayfayı değiştirmebaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×