Aramalar için kapsamları tanımlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir arama kapsamı arama dizinine bilgileri kümesini tanımlar. Tüm içerik dizini pasta olduğunu varsayalım, bir veya daha fazla dilim bir kapsam demektir. Geleneksel dilim Pastası şekle üçgen olabilir, ancak kapsam kurallarını kullanarak, birçok farklı şekillerine pasta dilimleyebilirsiniz. Kapsamları sitelerde, Arama kutusuna Arama Merkezi sitesinde veya bazı Web bölümlerini bir sekme olarak etkinleştirilebilir ve belirli bir konuma veya içerik kümesiyle arama odaklanmak kullanıcılara izin ver.

Normal olarak arama kapsamları, kuruluştaki kullanıcılar için önemli ve genel olan belirli konuları ve içerik kaynaklarını kapsar. Örneğin, belirli bir projeyle ilgili tüm öğeler veya kuruluştaki Finans, Pazarlama gibi belirli bir grupla ilgili tüm öğeler için bir arama kapsamı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, başka birkaç kapsam içeren bir arama kapsamı oluşturabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kapsamları planlama

Görünüm kapsamları sayfasını görüntüleme

Oluşturma veya bir kapsam düzenleme

Kapsam kural ekleme veya düzenleme

Bir kapsamı veya kapsam kurallarını kaldırma

Kapsam görüntü grupları yapılandırma

Gösterme veya gizleme site koleksiyonundaki tüm sitelerde kapsamları açılan menü

Kapsamları planlama

Oluşturma ve bir arama kapsamı kullanmak için kapsam oluşturma, kurallarını tanımlama ve kapsamı bir görüntü gruba atayın. Bir görüntü grubunu kapsamı kullanıcı arabiriminde nerede görünür olacaktır konumudur. Varsayılan görüntü grupları Arama açılan ve Gelişmiş aramaiçerir. Diğer görüntü grupları oluşturma ve arama kapsamları taşıyın.

Kapsam kuralları arama dizininden tam olarak hangi içeriğin kapsama dahil edileceğini tanımlar. Kurallar belirli siteler gibi öğeleri dahil etmenizi veya hariç tutmanızı sağlar. Örneğin, arama sonuçlarına dahil etmek istemediğiniz belgeler içeren bir ekip siteniz olabilir. Bu ekip sitesini ve içeriğini arama sonuçlarının dışında tutan bir kapsam kuralı oluşturabilirsiniz. Kapsam kuralları, yalnızca kapsam oluşturulup bir görüntüleme grubuna atandıktan sonra uygulanabilir. Kurallar istendiği zaman güncelleştirilebilir veya değiştirilebilir.

Federasyon Web Bölümleri ile kullanmak için de kapsamlar oluşturabilir ve yapılandırabilirsiniz. Federasyon araması, dizine alınmayan ancak dizine alınmış içeriğin yanında görüntülenen sonuçlardır. Federasyon araması sonuçları kuruluşunuzun dışından gelir. Federasyon aramaları için kapsam kuralları oluşturabilir ve bunları federasyon Web Bölümlerine uygulayabilirsiniz.

Arama kapsamları iki düzeyde oluşturulabilir ve tanımlanabilir: Arama Hizmeti düzeyinde ve site koleksiyonu yönetimi düzeyinde. Arama hizmeti düzeyinde oluşturulan arama kapsamları paylaşılan kapsam olarak da bilinir. Bu kapsamlar tüm site koleksiyonları tarafından kullanılabilir. Site koleksiyonu yöneticisi bu kapsamların kopyasını oluşturabilir, ancak paylaşılan kapsamı değiştiremez ve silemez.

Site koleksiyonu yöneticisi yeni arama kapsamları ve yeni görüntüleme grupları oluşturabilir. Bu kapsamlar ve görüntüleme grupları aynı site koleksiyonundaki tüm siteler tarafından kullanılabilir ancak diğer site koleksiyonlarındaki siteler tarafından kullanılamaz.

Yönetilen özellikler aramalarındaki, meta veri sütunları üzerinde karşı doğrudan kendi sorgularını hedef sağlayarak arama kişiler yardımcı olmak için kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Kapsam Kuralı Ekle veya kapsam kuralını Düzenle sayfası Özelliği sorgu bölümünde yönetilen özellikleri kapsamları sürümünde kullanılmaya listesidir. Daha fazla bilgi için Ekle veya Düzenle kapsam kurallarınıbölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Kapsamları Görüntüle sayfasını görüntüleme

Site koleksiyonundaki kapsamların tümünü görüntülemek ve yönetmek için, Kapsamları Görüntüle sayfasını kullanın. Kapsamları Görüntüle sayfasında yeni bir kapsam ekleyebilir, varolan bir kapsamı düzenleyebilir, kapsam görüntüleme gruplarını görüntüleyebilir, kapsam görüntüleme grubu ekleyebilir, güncelleştirmelerin durumunu denetleyebilir, kapsama kaç öğenin dahil olduğunu görebilir ve kapsamın paylaşılan bir kapsam olup olmadığını görebilirsiniz.

Kapsamları Görüntüle sayfasına erişmek için site koleksiyonu yöneticisi izinlerine sahip bir yönetici olmanız gerekir.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde, Arama kapsamları'nı tıklatın.

 4. Kapsamları Görüntüle sayfasında aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

Sayfanın Başı

Kapsam oluşturma veya düzenleme

Kapsamlar aramaları belirli bir içerik kümesi üzerine odaklamayı mümkün kılar. Site koleksiyonu yöneticisi izinlerine sahip bir yönetici, paylaşılan bir kapsamı kopyalayabilir ve bu kopyayı değiştirebilir veya aynı site koleksiyonu içinde kullanılacak yeni kapsamlar ekleyebilir.

Site koleksiyonuna yeni bir kapsam eklerken, Tüm siteler gibi varolan bir kapsamı kopyalayarak başlamak ve sonra içeriğin konumunu belirten ve özellik değerlerine göre nelerin dahil edileceğini veya hariç tutulacağını belirten kurallar eklemek yararlı olabilir. Birden fazla kuralı birleştirerek ve ayarlayarak, site koleksiyonu için belirli çalışma gruplarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş odaklanmış aramalar sağlayan kapsamlar tasarlayabilirsiniz.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde, Arama kapsamları'nı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir kapsam oluşturmak için Yeni Kapsam'ı tıklatın.

  • Varolan bir kapsamı düzenlemek için, Kapsam Özellikleri ve Kurallar sayfasını görüntülemek üzere kapsamın başlığını tıklatın ve sonra Kapsam ayarlarını değiştir'i tıklatın.

   Not: Kapsam paylaşılan bir kapsam ise ayarlarını düzenlemek mümkün olmayacaktır. Paylaşılan kapsamları Yönetim Merkezi'ndeki yapılandırılır.

 5. Başlık kutusunda, kapsamı açıklamak için bir sözcük, ad, kısaltma veya kısa bir ifade yazın. Başlık Kapsamlar listesinde görüntülenir ve kullanıcıya bu kapsamı kullandığında arayacağı içerik türünü belirtir.

 6. Açıklama kutusuna, kendi başvurunuz veya site sahipleri için isteğe bağlı bir açıklama yazın. Bu, son kullanıcılara görüntülenmez.

 7. Görüntüleme Grupları bölümünde, kullanıcı arabiriminde kapsamın görüntüleneceği bir veya daha fazla yer seçin. Örneğin Arama Açılan Menüsü'nde.

 8. Hedef sonuçları sayfası bölümünde bu kapsamdaki aramaları sonuçlarından varsayılan arama sonuçları sayfasında veya farklı bir Web sayfasında görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin. Farklı bir aramayı kullanmak için sonuçları sayfasında, belirt bu kapsamı aramak için farklı bir sayfaseçin ve sonra sonuçları sayfası hedef sonuçları sayfası kutusunda var olan başka bir için Web adresini yazın (örneğin, http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Tamam'ı tıklatın.

Kapsam kurallarını eklemek için Ekle veya Düzenle kapsam kurallarınıbölümündeki adımları izleyin.

Sayfanın Başı

Kapsam kurallarını ekleme veya düzenleme

Kapsam kuralları, kapsamla ilişkili içeriği tanımlamak için içeriğin konumunu, özelliklerini ve kapsama nelerin dahil veya hariç olması gerektiğini belirtir. Kurallar ancak kapsam oluşturulduktan sonra eklenebilir.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde, Arama kapsamları'nı tıklatın.

 4. Kural eklemek veya kurallarını değiştirmek istediğiniz kapsamın başlığını listede bulun ve sonra aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:

  • Kapsam Güncelleştirme durumuhiçbir kural varsa, sütun Ekle kurallar' ı tıklatın.

  • Varolan bir kuralı düzenlemek veya bir kural daha eklemek için, kapsamın başlığını tıklatın ve sonra Kurallar bölümünde, düzenlemek üzere varolan bir kuralı veya Yeni Kural'ı tıklatın.

 5. Kapsam Kuralı türü bölümünde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Bir konumu dahil etmek veya hariç tutmak için ve klasör, ana bilgisayar adı veya etki alanı/alt etki alanı gibi bir içerik kaynağı belirtip ardından Davranış bölümündeki kuralları kullanmak için, Web Adresi'ni seçin.

  • Yönetilen bir özelliği atanan bir değere göre arama yapılarak bulunan içeriği dahil etmek veya hariç tutmak için, Özellik Sorgusu'nu seçin.

  • Arama dizininde bulunan tüm sitelerdeki tüm içeriği dahil etmek için Tüm İçerik'i seçin.

   İpucu: Birden çok özellikleri veya değerleri kurallarını uygulamak için her özellik ayarı için ayrı kural tanımlayın.

 6. Kapsam kuralı türü Web Adresi ise, Özellik Sorgusu bölümünde aşağıdakilerden birini seçin:

Seçenek

Açıklama

Klasör

Klasör bir ekip sitesinde bir konum olabilir. Örneğin, http://site/subsite/folder. Yalnızca belirtilen klasörü içinde yer alan öğeler ve alt klasörleri için kural uygulanır.

Ana bilgisayar adı

Bu kural söz konusu ana bilgisayarda herhangi bir yerde bulunan öğelere uygulanır.

Etki alanı veya alt etki alanı

Bu kural belirtilen etki alanı içinde bulunan tüm öğelere uygulanır.

Kapsam kural türü ise Özelliği sorguiçinde Özelliği sorgu bölümünde, bir özellik seçin ve bir değer yazın.

İpucu: Birden çok özellikleri veya değerleri kurallarını uygulamak için her özellik ayarı için ayrı kural tanımlayın.

 1. Davranış bölümünde, kapsamı tanımlamak için bu kuralın diğer kurallarla nasıl birleştirileceğini seçin. "OR" kuralı için Ekle'yi veya "OR NOT" kuralı için Dışla'yı ya da "AND" kuralı için İstenen'i seçin.

 2. Tamam'ı tıklatın.

Not: Arama kapsamları ve bunların kuralları geçen güncelleştirmelerin sıklığını üzerinde temel otomatik olarak ayarlanır bir zamanlama derlenmiş. İlk kez derlenene sonra yeni bir kapsam kadar bir Arama kutusu kapsam listesinde görünmez.

Sayfanın Başı

Kapsamı veya kapsam kurallarını kaldırma

Site koleksiyonu yöneticisi izinleri olan bir yönetici yalnızca site koleksiyonu yönetimi düzeyinde oluşturulmuş kapsamları kaldırabilir. Arama hizmeti yöneticisi tarafından site koleksiyonunda kullanılmak üzere oluşturulan paylaşılan kapsamlar kaldırılamaz.

Kapsamı kaldırma

Site koleksiyonundan bir kapsamı sildiğinizde, kapsam söz konusu site koleksiyonundaki tüm sitelerden de kaldırılır.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde, Arama kapsamları'nı tıklatın.

 4. Kapsamları Görüntüle sayfasında, kapsam başlığının yanındaki oku tıklatın.

 5. Sil'i seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Kapsam kurallarını kaldırma

 1. Kapsamları Görüntüle sayfasında, kapsam başlığının yanındaki oku tıklatın ve sonra Özellikleri ve Kuralları Düzenle'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bunu yapmak için:

Bunu yapın:

Tek bir dosyayı kaldırma

 1. Kapsam özellikleri ve Kurallar sayfasında, Kurallar altında, kuralın adını tıklatın.

 2. Sil'i tıklatın.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Bir kapsamın tüm kurallarını kaldırma

 • Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasında, Kurallar altında, Tüm kuralları sil'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Kapsam görüntüleme gruplarını yapılandırma

Kapsamlar, kapsamların nerede kullanılabileceğini belirleyen görüntüleme gruplarına atanır. Örneğin, bir kapsamı Arama Açılan Menüsü görüntüleme grubuna atarsanız, bu kapsam Arama Açılan Menüsü kutusunun kapsamlar için yapılandırılmış olduğu her yerde bu kapsam kullanıcıları tarafından görülebilir. Bu konumlar ekip sitesindeki bir Web Bölümünde veya Ara kutusunda olabilir. Site koleksiyonu yöneticisi izinlerine sahip bir yönetici, yeni bir görüntüleme grubu oluşturabilir ve bu grup içinde kapsamları düzenleyebilir ya da varolan görüntüleme gruplarına kapsamlar ekleyebilir. Daha sonra site sahibi, görüntüleme grubunu sitedeki herhangi bir Ara kutusunun kapsam listesine ekleyerek, kullanıcıların daha odaklı aramalar yapmasına olanak sağlayabilir.

Kapsam görüntüleme grupları oluşturma veya düzenleme

Site koleksiyonu yöneticisi, bir site sahibinin Arama kutusunun yanındaki kapsam listesindeki kullanılabilir kapsamları değiştirmesine olanak sağlamak için, varolan görüntüleme gruplarını değiştirebilir ya da yeni görüntüleme grupları oluşturabilir ve bunların içindeki kapsamları düzenleyebilir.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde, Arama kapsamları'nı tıklatın.

 4. Kapsamları Görüntüle sayfasında, Grupları Görüntüle'yi tıklatın.

 5. Yeni Görüntüleme Grubu'nu tıklatın veya varolan bir görüntüleme grubunun yanındaki oku tıklatın ve sonra Görüntü Grubunu Düzenle'yi tıklatın.

 6. Kapsam Görüntüleme Grubu Oluştur veya Kapsam Görüntüleme Grubunu Düzenle sayfasında, Başlık kutusuna, görüntüleme grubunu tanımanıza yardımcı olacak bir başlık yazın.

 7. Açıklama kutusuna, isteğe bağlı bir görüntüleme grubu açıklaması yazın. Bu sizin başvurunuz ve site sahipleri içindir ve son kullanıcılara görüntülenmez.

 8. Kapsamlar bölümünde, görüntü grubuna eklemek istediğiniz kapsamların yanındaki onay işaretini seçin.

 9. Görüntüleme grubundaki kapsamların sırasını düzenlemek için Konum (üstten) listelerini kullanın.

 10. Varsayılan Kapsam listesinde, son kullanıcı için varsayılan kapsam olarak ayarlanacak kapsamı seçin.

 11. Tamam'ı tıklatın.

Görüntüleme gruplarına kapsam ekleme

Site koleksiyonu yöneticisi, site sahipleri tarafından kullanılacak grupları görüntülemek için site koleksiyonu düzeyinde oluşturulan kapsamlar atayabilir. Sunucu yöneticisi tarafından oluşturulan ve tanımlanan paylaşılan kapsamlar, site koleksiyonu düzeyindeki görüntüleme gruplarının arasına taşınamaz.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde, Arama kapsamları'nı tıklatın.

 4. Kapsamın başlığını tıklatın.

  Not: Paylaşılan sütununda onay işareti olduğundan emin olun. Site koleksiyonu yöneticisi paylaşılan kapsamları değiştiremezsiniz.

 5. Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasında, Kapsam Ayarları bölümünde Kapsam ayarlarını değiştir'i tıklatın.

 6. Kapsamı Düzenle sayfasında, Grupları Görüntüle bölümünde, kapsamın dahil edilmesini istediğiniz görüntüleme gruplarının onay kutularını seçin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site koleksiyonundaki tüm siteler için kapsamlar açılan listesini gösterme veya gizleme

Site koleksiyonundaki tüm siteleri Ara kutularına kapsam eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kapsamların Arama Açılan Menüsü görüntüleme grubunda listelendiğinden emin olun. Sonra, kapsamlar açılan menüsünü göstermek ya da gizlemek için site koleksiyonunun ayarlarını değiştirin.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde Arama ayarları'nı tıklatın.

 4. Site Arama Açılan Menüsü Modu bölümü altında, Arama Açılan Menüsü adlı görüntüleme grubundaki kapsamların listesini görüntülemek için Kapsamlar açılan menüsünü göster'i seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×