Aramalar için kapsamları tanımlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Son kullanıcılar, aramayı belirli konumlara veya içeriğe odaklamak için Arama kutusunun yanındaki kapsam listesinden kapsamları seçer. Tüm kullanılabilir konumları aramak için Tüm Siteler'i seçebilir ya da aramalarını belirli özellik değerleriyle işaretlenmiş içerikle veya belirli konumlarla sınırlamak üzere başka bir kapsam seçebilirler. Örneğin, Bu Site kapsamındaki (varsa) bir sorgu, aramayı geçerli siteye veya geçerli sitenin alt sitelerine odaklar.

Tüm Siteler ve İnsanlar gibi varsayılan kapsamlar Paylaşılan Hizmetler Sağlayıcısı düzeyinde tanımlanır. Ayrıca, paylaşılan hizmetler yönetim izinlerine sahip bir yönetici özel kapsamlar tanımlayabilir. Paylaşılan Hizmetler Sağlayıcısı düzeyinde tanımlı herhangi bir kapsam, tüm site koleksiyonları arasında paylaşılır. Site koleksiyonu yöneticisi paylaşılan bir kapsamı kopyalayabilir, bu kopyayı değiştirebilir veya olduğu gibi kullanabilir ve site koleksiyonu dahilinde kullanılmak üzere özel kapsamlar ekleyebilir. Kapsamlar, gerektiğinde diğer kapsamları içerebilir. Site koleksiyonu yöneticisi ayrıca, kapsam görüntüleme grupları oluşturur ve bu gruplar içinde kapsamları düzenler ve böylece, site sahipleri bunları uygulayarak sayfalarındaki Arama kutularına ilişkin kapsam listesi örneklerini değiştirebilir.

Not: Varsayılan olarak, Gelişmiş Arama sayfasındaki kapsam seçici gizlidir. Bununla birlikte, Gelişmiş Arama sayfasını düzenleme iznine sahip bir yönetici, Gelişmiş Arama Web Bölümünü değiştirerek kapsam listesini görüntüleyebilir ve kapsamlarla doldurmak için bir görüntüleme grubu atayabilir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kapsamları planlama

Görünüm kapsamları sayfasını görüntüleme

Tanımlama veya bir kapsam düzenleme

Kapsam kural ekleme veya düzenleme

Bir kapsamı veya kapsam kurallarını silme

Kapsam görüntü grupları yapılandırma

Kapsam listeye bir görüntü grubunu atama

Kapsamları planlama

Yönetici, kullanıcıların aramalarını belirli konum ve içeriklere odaklayabilmelerini sağlamak için kapsamlar tanımlar. Bir kapsamı tanımlarken, aramaları istediğiniz gibi sınırlamak için konum kurallarını özellik kurallarıyla birleştirebilirsiniz. Örneğin, bir kapsam sorguyu belirli sitelere ya da belirli özellik değerleriyle işaretlenmiş belgelere yönlendirebilir.

Not: Belirli içerik özelliklerini eşlenen yönetilen özellikleri özelliğini kullanarak özellik değerlerine aramalar için kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Kapsam oluşturma sayfasının ve kapsam Düzenle sayfasında Özellik sorgu bölümünde içinde kapsamları kullanılabilir yönetilen özelliklerin listesi görüntülenir. Daha fazla bilgi için Ekle veya Düzenle kapsam kurallarınısonraki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

Kapsamları Görüntüle sayfasını görüntüleme

Kapsamları ve kapsam görüntüleme gruplarını eklemek ya da değiştirmek üzere Kapsamları Görüntüle sayfasına erişmek için site koleksiyonu yöneticisi izinlerinizin olması gerekir.

 1. Site koleksiyonu yöneticisi izinleriyle üst düzey sitenizin ana sayfasında oturum açın.

 2. Site Eylemleri menüsünü tıklatın, Site Ayarları'nı seçin ve sonra Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i seçin.

 3. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde Arama kapsamları'nı tıklatın. Kapsamları Görüntüle sayfası görüntülenir.

 4. Yeni bir kapsam tanımlamak için Yeni kapsamıtıklatın ve ardından sonraki Tanımla bir kapsambölümünde, aşağıdaki adımları izleyin.

  Varolan bir kapsam kurallarını düzenlemek için bir kapsam kurallarını Ekle bağlantısını tıklatın, sonra Ekle veya Düzenle kapsam kurallarınısonraki bölümde verilen adımları izleyin.

  Özel görünen Grup tanımlama ve içindeki kapsamları düzenlemek için Yeni görüntüleme grubutıklatın ve sonra Yapılandır Kapsam grupları görüntülemesonraki bölümündeki adımları izleyin.

Sayfanın Başı

Kapsam tanımlama veya düzenleme

Kapsamlar, aramaların belirli konum veya malzemelere odaklanmasına olanak sağlar. Site koleksiyonu yöneticisi izinlerine sahip bir yönetici, paylaşılan bir kapsamı kopyalayabilir, bu kopyayı değiştirebilir ve ayrıca, site koleksiyonu içinde kullanılmak üzere özel kapsamlar ekleyebilir.

Site koleksiyonuna özel bir kapsam eklerken, Tüm siteler gibi varolan bir kapsamı kopyalayarak başlamak ve konumları, içerik türlerini veya özellik değerlerini belirten kuralları daha sonra eklemek yararlı olabilir. Birden çok kuralı birleştirip düzenleyerek, site koleksiyonu için belirli çalışma gruplarının ihtiyaçlarına uyarlanmış odaklı aramalar sağlayan kapsamlar tasarlayabilirsiniz.

 1. Önceki bölümdeki adımları Kapsamları görüntüle sayfasına görüntüleme.

 2. Kapsam Oluştur sayfasını görüntülemek için Yeni Kapsam'ı tıklatın.

  Bunun yerine, Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasını görüntülemek için varolan bir kapsamın adını tıklatabilirsiniz. Ardından Kapsamı Düzenle sayfasını görüntülemek için Kapsam ayarlarını değiştir'i tıklatın.

 3. Başlık kutusuna, Kapsamlar listesinde görüntülenecek bir sözcük, ad, kısaltma veya kısa tümcecik yazın.

 4. Açıklama kutusunda kapsamın amacını açıklayın. Bu, başvuru amaçlı ve site yöneticilerine yönelik isteğe bağlı bir açıklama olup, son kullanıcılara görüntülenmez.

 5. Grupları Görüntüle bölümünde, bu kapsamın görüntüleneceği yeri seçin; örneğin, Arama Açılan Menüsü.

 6. Hedef sonuçları sayfası bölümünde bu kapsamdaki aramaları sonuçlarından varsayılan arama sonuçları sayfası veya farklı bir Web sayfasında görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin. Başka bir arama sonuçları sayfasında kullanmak için Bu kapsamı aramak için farklı bir sayfaya belirtseçin ve hedef sonuçları sayfası kutusuna (örneğin, http://site/subsite/folder/ başka bir varolan sonuçları sayfasının Web adresini yazın NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Kapsamı kaydedip Kapsamları Görüntüle sayfasına geri dönmek için Tamam'ı tıklatın.

  Kapsam kurallarını eklemek için kapsamı adının yanındaki Ekle'ye kurallar ' ı tıklatın ve ardından Ekle veya Düzenle kapsam kurallarınıaşağıdaki bölümde verilen adımları izleyin.

Sayfanın Başı

Kapsam kuralları ekleme veya düzenleme

Kapsam kuralları, kapsama dahil edilen veya kapsam dışında bırakılan içerik konumlarını, özelliklerini veya kaynaklarını belirterek, kapsamla ilişkili içeriği tanımlar.

 1. Önceki bölümdeki adımları Kapsamları görüntüle sayfasına görüntüleme.

 2. Güncelleştirme Durumu sütununda, kapsam adının yanındaki Kural ekle bağlantısını tıklatın. Kapsam Kuralı Ekle sayfası görüntülenir.

  Bunun yerine, Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasını görüntülemek için kapsamın adını da tıklatabilirsiniz. Ardından, Kurallar bölümünde, Kapsam Kuralını Düzenle sayfasını görüntülemek için varolan bir kuralı tıklatın.

 3. Sayfanın Kapsam Kuralı Türü bölümünde bir kural türü seçin. Seçenekler Web Adresi, Özellik Sorgusu veya Tüm İçerik'tir.

  • Bir konumu eklemek ya da dışlamak için Web Adresi'ni seçin ve kutulardan birine bir konum yazın. (Birden çok konuma kural uygulamak için, her konuma yönelik ayrı bir kural tanımlayın.)

   Klasör kutusuna (örneğin, http://site/subsite/folder) bir yolu yazarsanız, yalnızca belirtilen klasörü içinde yer alan öğeler ve alt klasörleri için kural uygulanır.

   Ana bilgisayar adı kutusuna bir ana bilgisayar adı yazarsanız, kural ana bilgisayarın tamamındaki öğelere uygulanır.

   Etki alanı veya alt etki alanı kutusuna bir etki alanı adı yazarsanız, kural o etki alanı içinde bulunan tüm öğelere uygulanır.

  • Yönetilen bir özelliğe atanan değerde arama yaparak bulunan içeriği dahil etmek veya dışlamak için, Özellik Sorgusu'nu seçin. Bir özellik seçin ve değer girin. (Birden çok özellik veya değere kural uygulamak için, her özellik ayarına yönelik ayrı bir kural tanımlayın.)

   Not: Yönetilen özellikler, paylaşılan hizmetler yönetim izinlerine sahip bir yönetici tarafından kapsamlarda kullanılmak üzere hazır hale getirilir.

  • Yerel Office SharePoint Server siteleri adlı içerik kaynağının gezdiği tüm öğeleri içeren bir kapsam oluşturmak için, Kapsam Kuralı Türü altında İçerik Kaynağı'nı ve İçerik Kaynağı altında da Yerel Office SharePoint Server siteleri'ni seçin.

  • Arama dizininde bulunan tüm sitelerin içeriklerinin tamamına bir kural uygulamak için, Tüm İçerik'i seçin.

 4. Bu kuralın, kapsamı tanımlamak üzere diğer kurallarla nasıl birleşeceğini seçmek için bir Davranış seçin. "VEYA" kuralı için Ekle'yi veya "VE HARİÇ" kuralı için Dışla'yı ya da "VE" kuralı için İstenen'i seçin.

 5. Kuralı uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

  Not: Arama kapsamları ve bunların kuralları, geçmiş güncelleştirmelerin sıklığı temel alınarak otomatik şekilde ayarlanan bir zaman çizelgesinde derlenir. Yönetici, kapsam güncelleştirmelerini el ile gerçekleştirilecek şekilde de ayarlayabilir. Yeni bir kapsam, ilk derlemesi tamamlanıncaya kadar Arama Kutusu kapsam listesinde görüntülenmez.

Sayfanın Başı

Kapsamı veya kapsam kurallarını silme

Kapsamları veya kapsam kurallarını silmek için önceki bölümdeki adımları Kapsamları görüntüle sayfasına görüntüleme. Ardından aşağıdaki adımları uygulayın:

Kapsamı silme

 1. İmleci, Kapsamları Görüntüle sayfasında kapsam adının üzerine getirin, görüntülenen menüyü genişletin ve Sil'i seçin.

 2. Onaylamanız istendiğinde Tamam 'ı tıklatın.

Kapsam kurallarını silme

 1. İmleci, Kapsamları Görüntüle sayfasında kapsam adının üzerine getirin, görüntülenen menüyü genişletin ve Özellikleri ve Kuralları Düzenle'yi seçin. Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfası görüntülenir.

 2. Tek bir kapsam kuralını silmek için:

  1. Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasında kuralın adını tıklatın.

  2. Kapsam Kuralını Düzenle sayfasının en altında Sil'i tıklatın.

 3. Kapsamın tüm kurallarını silmek için:

  1. Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasının Kurallar bölümünde Tüm kuralları sil'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Kapsam görüntüleme gruplarını yapılandırma

Görüntüleme grupları, arama kutularına kapsam atamak için kullanılır. Belirli bir site koleksiyonunda, site koleksiyonu yöneticisi izinlerine sahip bir yönetici, yeni bir kapsam görüntüleme grubu oluşturabilir ve bu grup içinde kapsamları düzenleyebilir ya da varolan görüntüleme gruplarına kapsamlar ekleyebilir. Daha sonra site sahibi, görüntüleme grubunu sitedeki herhangi bir Arama kutusunun kapsam listesine ekleyerek, kullanıcıların daha odaklı aramalar yapmasına olanak sağlayabilir.

Kapsam görüntüleme grupları oluşturma veya düzenleme

Site koleksiyonu yöneticisi, bir site sahibinin Arama kutusunun yanındaki kapsam listesindeki kullanılabilir kapsamları değiştirmesine olanak sağlamak için, varolan görüntüleme gruplarını değiştirebilir ya da yeni görüntüleme grupları oluşturabilir ve bunların içindeki kapsamları düzenleyebilir.

 1. Önceki bölümdeki adımları Kapsamları görüntüle sayfasına görüntüleme.

 2. Kapsam Görüntüleme Grubu Oluştur sayfasını görüntülemek için Yeni Görüntüleme Grubu'nu tıklatın.

  Veya, Kapsam Görüntüleme Grubunu Düzenle sayfasını görüntülemek için varolan bir görüntüleme grubunun adını tıklatın.

 3. Seçilen sayfaya, site sahiplerinin görüntüleme grubunu tanımlamasına yardımcı olacak bir Başlık yazın.

 4. Bu görüntüleme grubunda sağlanan kapsamları ve bu seçeneklerin yararlı olabileceği yerleri açıklayan bir Açıklama yazın. Bu, başvuru amaçlı ve site yöneticilerine yönelik isteğe bağlı bir açıklama olup, son kullanıcılara görüntülenmez.

 5. Kapsamlar bölümünde, görüntüleme grubuna eklenecek her kapsamın yanındaki onay kutusunu seçin.

 6. Görüntüleme grubundaki kapsamların sırasını düzenlemek için Konum (üstten) listelerini kullanın.

 7. Varsayılan Kapsam listesinde, listede görüntülenecek ve kullanıcının farklı bir kapsam seçmemesi durumunda varsayılan olarak aranacak kapsam veya kapsamları seçin.

 8. Yeni görüntüleme grubu oluşturma işlemini bitirmek için Tamam'ı tıklatın.

Görüntüleme gruplarına kapsam ekleme

Kapsamı Düzenle sayfasından varolan görüntüleme gruplarına kapsam eklenebilir.

 1. Önceki bölümdeki adımları Kapsamları görüntüle sayfasına görüntüleme.

 2. Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasını görüntülemek için bir kapsam adını tıklatın.

 3. Kapsam Özellikleri ve Kuralları sayfasındaki Kapsam Ayarları bölümünde Kapsam ayarlarını değiştir'i tıklatın.

 4. Kapsamı Düzenle sayfasının Görüntüleme Grubu bölümünde, bu kapsama eklenecek görüntüleme gruplarını seçin, eklenmeyeceklerin işaretlerini temizleyin.

 5. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Kapsam listesine görüntüleme grubu atama

Kapsamı site kullanıcılarının kullanımına sunmak için, arama kutusunun kapsam listesine bir görüntüleme grubu ekleyin.

 1. Sitenin giriş sayfasına oturum açın.

  Not: Site koleksiyonu yöneticisi izinlerine sahip bir yönetici, site koleksiyonu içindeki herhangi bir Web sitesini değiştirebilir. Site sahibi, bir sitedeki tüm sayfaları değiştirebilir.

 2. Değiştirmek istediğiniz kapsam listesini içeren sayfayı görüntüleyin. Site Eylemleri menüsünü genişletin ve Sayfayı düzenle'yi seçin.

 3. İmleci Web Bölümü'ne getirin, Düzenle menüsünü genişletin ve Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'i seçin.

 4. Arama Kutusu araç bölmesinde, Çeşitli bölümünü genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 5. Kapsam Görüntüleme Grubu kutusuna gidin, bu kapsam listesinin kapsamlarını sağlayacak görüntüleme grubunun adını yazın ve Uygula'yı tıklatın.

 6. Araç bölmesini kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 7. Rolünüz yeni kapsam görüntüleme grubunu hemen kullanıma sunmaya izin veriyorsa, Yayımla'yı tıklatın. Bu işlemden önce değiştirilmiş Web Bölümü'nün gözden geçirilmesini sağlamak için, Taslağı Paylaşmak için Teslim Et'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×