Arama sütunu ekleme veya değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bazen istediğiniz değer başka bir tabloda izlenmektedir. Örneğin, bir siparişle ilgili müşteriyi Siparişler tablosuna kaydetmek istediğinizi düşünelim. Bununla birlikte, tüm müşteri bilgileri Müşteriler tablosundan izlenmektedir. Müşteri bilgilerini bir açılan kutu veya liste denetiminde görüntüleyen bir arama sütunu oluşturabilirsiniz. Böylece, bu denetimde müşteriyi seçtiğinizde, sipariş kaydında ilgili bir değer  (müşterinin birincil anahtarı gibi) saklanır.

Bu makalede, arama sütununun ne olduğu ve nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Programlama yoluyla bir tablodaki bir değeri aramak öğrenmek istiyorsanız, DLookup işlevibaşvuru makalesine bakın. Birden çok değerli arama sütunu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama sütunu birden çok değer depolamakmakalesine bakın.

Bu makalede

Arama sütunu nedir?

Veri Sayfası görünümünde arama sütunu oluşturma

Alan listesi bölmesini kullanarak arama sütunu oluşturma

Tasarım görünümünde arama sütunu oluşturma

İlişkili değer ve görünen değer bir arama sütunundaki anlama

Arama alanı özelliklerini Tanıtımı

Arama Sihirbazı'nı kullanma

Arama sütunu değiştirme

Arama sütunu için alanı değiştirme

Arama sütunu nedir?

Arama sütunu (veya alanı), değeri başka bir tablodan veya değer listesinden alınan bir tablo alanıdır. Arama sütunlarını bir açılan kutuda veya liste kutusunda seçenek listesi görüntülemek için kullanabilirsiniz. Seçenekler bir tablo veya sorgudan gelebilir ya da sizin sağladığını değerler olabilir. Bir arama sütununu, bir alanın Arama alanı özelliklerini ayarlayarak el ile oluşturabileceğiniz gibi, Arama Sihirbazı'nı kullanarak otomatik olarak da oluşturabilirsiniz. Arama sütunu oluşturmak için olabildiğince Arama Sihirbazı'nı kullanmayı tercih etmelisiniz. Arama Sihirbazı işlemi basitleştirerek, ilgili alan özelliklerini otomatik olarak doldurur ve ilgili tablo ilişkilerini oluşturur.

Arama sütunu

Bir arama sütununu Veri Sayfası Görünümü'nde veya Tasarım Görünümü'nde oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası Görünümü'nde arama sütunu oluşturma

Varsayılan olarak, bir tabloyu açtığınızda, tablo Veri Sayfası görünümünde açılır. Veri Sayfası sekmesindeki Alanlar ve Sütunlar grubunda Arama Sütunu'nu tıklatarak arama sütunu ekleyebilirsiniz. Böyle yapıldığında Arama Sihirbazı başlayarak, arama sütunu oluşturma sürecinde size yol gösterir.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, arama sütununu oluşturmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın;  böylece tablo Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Arama Sütunu'nu tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

  Arama Sihirbazı başlatılır.

  Tablo/sorgu veya değer listesi seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

 5. Arama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, arama sütununu bir tablo veya sorgudaki değere mi, yoksa sizin yazacağınız değerlerden oluşan bir listeye mi dayandırmak istediğinizi belirtin.

  En yaygın arama sütunu türü, ilişkili bir tablo veya sorguda aranan değerleri gösteren listedir.

 6. İleri' yi tıklatın ve ardından Sihirbazı'nı tamamlamak için yönergeleri izleyin. Sihirbazı tamamlama hakkında daha fazla bilgi için Arama Sihirbazı'nı kullanmabölümüne bakın.

Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur.

Sayfanın Başı

Alan Listesi bölmesini kullanarak arama sütunu oluşturma

Birden fazla tablo içeren bir veritabanı kullanıyorsanız, Alan Listesi bölmesinden bir alanı sürükleyerek, arama alanı oluşturma işlemini başlatabilirsiniz. Alan Listesi bölmesi veritabanınızdaki diğer tablolarda bulunan kullanılabilir alanları görüntüler. Bu şekilde bir arama alanı oluşturduğunuzda, Arama Sihirbazı otomatik olarak başlatılır ve veri sayfasına sürüklediğiniz alan arama sütununuzdaki alanlardan biri olur.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, arama sütununu oluşturmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın;  böylece tablo Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

 5. Bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için o tablonun yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 6. İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.

 7. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı konuma bırakın.

  Alan Listesi bölmesinden alan eklemeye yarayan ekleme satırı

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 8. Sihirbazı tamamlamak için yönergeleri izleyin. Sihirbazı tamamlama hakkında daha fazla bilgi için Arama Sihirbazı'nı kullanmabölümüne bakın.

  Sihirbazı tamamlamanızdan sonra arama sütunu Veri Sayfası görünümündeki tabloda belirir.

Sayfanın Başı

Tasarım Görünümü'nde arama sütunu oluşturma

Arama sütunlarını Veri Sayfası görünümünün yanı sıra Tasarım görünümünde de oluşturabilirsiniz. Tasarım görünümünde çalışırken, Veri Sayfası görünümünde kullandığınızla aynı Arama Sihirbazı'nı kullanarak arama sütunu oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Tasarım görünümünde, alan özelliklerinin tümüne tam erişiminiz vardır  ve bu sayede bunları doğrudan düzenleyebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, arama sütununu eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Tablo tasarım kılavuzunda kullanılabilir ilk boş satırı bulun.

 5. Kullanılabilir ilk boş satırda, Alan Adı sütununda bir hücreyi tıklatın ve arama sütunu için bir alan adı yazın.

 6. Sonra, bu satırla ilgili Veri Türü sütununda bir hücreyi tıklatın, aşağı açılan oku tıklatın ve Arama Sihirbazı'nı tıklatın.

  Arama Sihirbazı başlar.

  Tablo/sorgu veya değer listesi seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

 7. Arama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, arama sütununu bir tablo veya sorgudaki değere mi, yoksa sizin yazacağınız değerlerden oluşan bir listeye mi dayandırmak istediğinizi belirtin.

  En yaygın arama sütunu türü, ilişkili bir tablo veya sorguda aranan değerleri gösteren listedir.

 8. İleri' yi tıklatın ve ardından Sihirbazı'nı tamamlamak için yönergeleri izleyin. Sihirbazı tamamlama hakkında daha fazla bilgi için Arama Sihirbazı'nı kullanmabölümüne bakın.

Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur. Alan özelliklerini, Tasarım görünümünün alt bölmesinde Alan Özellikleri altında görüntüleyebilirsiniz. Özellikle arama sütunu için geçerli olan özellikleri görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

İlişkili değeri anlama ve arama sütununda değer görüntüleme

Arama sütunu kullanmakta amaç, kimlik (veya başka bir yabancı anahtar değeri) gibi bir sayı görüntülenmesini, ad gibi daha anlamlı bir şeyle değiştirmektir. Örneğin, bir kişinin kimlik numarasını görüntülemek yerine, Access kişinin adını görüntüleyebilir. Kişi kimlik numarası ilişkili değerdir. Kişi adını bulmak için bir kaynak tabloda veya sorguda otomatik olarak bu aranır. Kişi adı ise görünen değerdir.

Bir arama sütunundaki ilişkili değer ve görünen değer

1. Görünen değer

2. İlişkili değer

Bir arama sütunun, kullanıcı arabiriminde görüntülenen bir görünen değeri ve denetim içinde saklanan bir de ilişkili değeri vardır. Görünen değer, ilişkili değer temel alınarak "aranır". Buna göre, Access genellikle, alanda saklanan ilişkili değerle aynı olmayan aranmış bir görünen değeri görüntüler. Örneğin, bir Siparişler tablosu örneğinde, Müşteriler tablosundaki bir müşteri kimliği Siparişler tablosundaki bir Müşteri alanında saklanmaktadır; bu ilişkili değerdir. Ancak, Müşteri alanı bir arama alanı olduğundan, Access aranan değeri (buradaki örnekte müşteri adı) görüntüler. Müşteri adıysa görünen değerdir.

Bir arama alanının görünen değeriyle ilişkili değeri arasındaki farkın anlaşılması önemlidir. Görünen değer varsayılan olarak, Veri Sayfası görünümünde otomatik olarak görüntülenir. Bununla birlikte, ilişkili değer saklanan değer, sorgu ölçütünde kullandığınız değer ve Access'in diğer tablolarla birleştirmelerde varsayılan olarak kullandığı değerdir.

Sayfanın Başı

Arama alanı özelliklerine giriş

Arama alanı özelliklerini, Tasarım görünümünün alt bölmesinde Alan Özellikleri altında görüntüleyebilirsiniz. Özellikle arama sütunuyla ilgili olan özellikleri görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, arama sütununu eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Arama sütunuyla ilgili Alan Adı sütununda bir hücreyi tıklatın.

 5. Alan Özellikleri'nin altında, Arama sekmesini tıklatın.

  Arama alanı özellikleri görüntülenir.

İlk özelliği (Denetimi Görüntüle) ayarladığınızda, kullanılabilir özellikler listesi seçiminizi yansıtacak şekilde değişir. Bir arama sütununun davranışını değiştirmek için Arama alanı özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Arama sütununu, Arama Sihirbazı'nı kullanarak oluşturduğunuzda, Arama alanı özelliklerinin sihirbaz tarafından sizin yerinize ayarlanacağını unutmayın.

Arama Alanı Özellikleri

Ayarlanacak özellik

Yapılacak işlem

Denetimi Görüntüle

Denetim türünü Onay Kutusu, Metin Kutusu, Liste Kutusu veya Açılan Kutu olarak ayarlama. Açılan Kutu arama sütunları için en çok kullanılan tercihtir.

Satır Kaynak Türü

Sütunun başka bir tablo veya sorgudan alınan değerlerle mi, yoksa sizin belirttiğiniz bir değer listesinden mi doldurulacağını belirleme. Ayrıca listeyi bir tablo veya sorgudaki alanların adlarıyla doldurmayı da seçebilirsiniz.

Satır Kaynağı

Arama sütununa değer sağlayan tablo, sorgu veya değer listesini belirtme. Satır Kaynak Türü özelliği Tablo/Sorgu veya Alan Listesi olarak ayarlandığında, bu özelliğin bir tablo veya sorgunun adına ya da sorguyu temsil eden bir SQL deyimine ayarlanması gerekir. Satır Kaynak Türü özelliği, Değer Listesi olarak ayarlandığında, bu özelliğin noktalı virgülle ayrılmış bir değer listesi içermesi gerekir.

İlişkili Sütun

Arama sütunu tarafından saklanan değeri sağlayan satır kaynağındaki sütunu belirtme. Bu değer 1'den satır kaynağındaki sütunların sayısına kadar değişebilir.

Not: Saklanacak değeri sağlayan sütunun, görünen sütunla aynı sütun olması gerekmez.

Sütun Sayısı

Arama sütununda görüntülenebilecek satır kaynağındaki sütun sayısını belirtme. Hangi sütunların görüntüleneceğini seçmek için, Sütun Genişlikleri özelliğinde bir sütun genişliği belirtirsiniz.

Sütun Başları

Sütun başlıklarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme.

Sütun Genişlikleri

Her sütun için sütun genişliğini girme. Kimlik numarası gibi, görüntülenmesini istemediğiniz bir sütun varsa, genişlik için 0 belirtin.

Liste Satırları

Arama sütununu görüntülediğinizde görünecek satır sayısını belirtme.

Liste Genişliği

Arama sütununu görüntülediğinizde görünecek denetimin genişliğini belirtme.

Listeye Sınırla

Bir kullanıcının listede bulunmayan bir değer girip giremeyeceğini belirleme.

Birden Çok Değere İzin Ver

Arama sütununun birden çok değerli alan kullanıp kullanmadığını ve birden çok değer seçilmesine izin verip vermeyeceğini belirtme.

Birden çok değerli alanlar hakkında daha fazla bilgi için birden çok değerli alanlar için Kılavuzumakalesine bakın.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver

Bir değer listesini temel alan bir arama sütununda öğeleri düzenleyip düzenleyemeyeceğinizi belirtme. Bu özellik Evet olarak ayarlanmışken, tek sütunlu bir değer listesini temel alan bir arama alanını sağ tıklattığınızda, Liste Öğelerini Düzenle menü seçeneğini görürsünüz. Arama alanının birden fazla sütunu varsa, bu özellik dikkate alınmaz.

Liste Öğelerini Düzenleme Formu

Bir tablo veya sorguyu temel alan bir arama sütunundaki liste öğelerini düzenleyebileceğiniz, kullanılacak varolan bir form belirtme.

Yalnızca Satır Kaynak Değerlerini Göster

Birden Fazla Değere İzin Ver özelliği Evet olarak ayarlandığında, yalnızca, geçerli satır kaynağıyla eşleşen değerleri gösterme.

Bir arama sütunundaki ilişkili değer İlişkili Sütun özelliğiyle belirlenir. Bir arama sütunundaki görünen değer, Sütun Genişlikleri özelliğinde sıfırdan farklı genişlikte gösterilen sütun veya sütunlardır.

Sayfanın Başı

Arama Sihirbazı'nı kullanma

Arama Sihirbazı şu durumlarda başlar: Veri Sayfası görünümünde arama sütunu oluşturduğunuzda, Alan Listesi bölmesinden bir alanı Veri Sayfası görünümünde açık olan bir tabloya sürüklediğinizde ve Tasarım görünümde Veri Türü sütununda Arama Sihirbazı'nı seçtiğinizde. Sihirbaz arama sütunu oluşturmak için gerekli adımlarda size yol gösterir ve ilgili alan özelliklerini seçimlerinize uygun şekilde otomatik olarak ayarlar. Sihirbaz ayrıca, gerektiğinde, arama sütununu desteklemek üzere tablo ilişkileri ve dizinler de oluşturur.

Sihirbaz başladığında, arama sütununu bir tablo veya sorguya mı, yoksa sizin girdiğiniz bir değer listesine mi dayandıracağınıza karar vermeniz gerekir. Çoğu zaman, veritabanınız uygun şekilde tasarlanmışsa ve bilgileriniz konulara göre tablolara ayrılmışsa, arama sütununun veri kaynağı olarak bir tablo veya sorguyu seçmeniz gerekir.

Tablo/sorgu veya değer listesi seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

Tablo veya sorgu tabanlı arama sütunu

Arama sütunu değerleri bir tablo veya sorguda arasın seçeneğini belirlerseniz, İleri'yi tıklattığınızda, Arama Sihirbazı, arama sütununun değerlerini sağlamak için kullanılabilecek tabloların listesini görüntüler. Yalnızca tabloları görüntülemek için, Tablolar'ı tıklatın. Yalnızca sorguları görüntülemek için, Sorgular'ı tıklatın. hem tabloları, hem sorguları görüntülemek için, Her İkisi'ni tıklatın. Bir tablo veya sorgu seçtikten sonra İleri'yi tıklatın.

Seçilecek tablo ve sorguları gösteren Arama Sihirbazı sayfası

Arama Sihirbazı tablo veya sorgunuzdaki kullanılabilir alanları listeler. Arama sütununuza eklemek istediğiniz her alan için, alanı tıklatın ve sonra büyüktür düğmesini (>) tıklatarak alanı Seçili Alanlar listesine taşıyın. Arama sütununda seçim yaptığınız zaman saklanan değeri sağlamasını istediğiniz alanın yanı sıra görünür olmasını istediğiniz alanları da seçmeniz gerektiğini unutmayın. Tamamladığınızda İleri'yi tıklatın.

Alan seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

Arama Sihirbazı, arama sütununu sıralamak için kullanabileceğiniz alan veya alanları belirtmenize olanak sağlayan bir sayfa görüntüler. Bu sıralama isteğe bağlıdır. Tamamladığınızda İleri'yi tıklatın.

Sıralama düzenini ayarladığınız Arama Sihirbazı sayfası

Arama sütununda görünen sütunların genişliğini ayarlayabilirsiniz. Bir alanının genişliğini artık görünmeyecek şekilde azaltırsanız, arama sütununda görünmez. Örneğin, bu özelliği, bir kimlik sütununun görünmesini önlemek için kullanabilirsiniz. Tamamladığınızda İleri'yi tıklatın.

Sütunların genişliğini ayarladığınız Arama Sihirbazı sayfası

Arama sütununda bir satır seçtiğinizde, bu satırdaki bir değeri veritabanınızda saklayabilir veya değeri daha sonra bir eylem gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Sihirbazın aşağıdaki resimde görülen bu sayfası, bu değeri sağlayan alanı seçmenize olanak sağlar. Satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir alan seçmeniz gerekir. Genellikle, kaynak tablonun birincil anahtar alanı iyi bir seçim olur. Tamamladığınızda İleri'yi tıklatın.

İlişkili değeri seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

Arama Sihirbazı'nın son sayfasında, arama sütununuz için bir ad yazmanız gerekir; bu ad tablonuzdaki alanın adının bir parçası olur.

Arama Sihirbazı son sayfası

Arama sütunu görüntülendiğinde birden fazla değerin seçilmesine izin vermek isterseniz ve sonra değerleri saklarsanız, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu seçildiğinde arama sütununun birden çok değerli alana dönüşeceğini unutmayın.

Birden çok değerli alanlar hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama sütunu birden çok değer depolamakve birden çok değerli alanlarla ilgili kılavuz makalelerine bakın.

Değer listesi tabanlı arama sütunu

İstediğim değerleri ben yazarım seçeneğini belirlediyseniz, İleri'yi tıklattığınızda, Arama Sihirbazı arama sütununun değerlerini yazabileceğiniz bir kılavuz görüntüler.

Arama Sihirbazı'ndaki değer girmeye yarayan kılavuz

Önce, arama sütununa eklemek istediğiniz sütun sayısını girin. Sonra değerlerinizi kılavuza yazın. Arama sütununda görünen sütunların genişliğini ayarlayabilirsiniz. Bir alanının genişliğini artık görünmeyecek şekilde azaltırsanız, arama sütununda görünmez. Tamamladığınızda İleri'yi tıklatın.

Arama sütununda bir satır seçtiğinizde, bu satırdaki bir değeri veritabanınızda saklayabilir veya değeri daha sonra bir eylem gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Sihirbazın aşağıdaki resimde görülen bu sayfası, bu değeri sağlayan alanı seçmenize olanak sağlar. Satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir alan seçmeniz gerekir. Tamamladığınızda İleri'yi tıklatın.

İlişkili değeri seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

Arama Sihirbazı'nın son sayfasında, arama sütununuz için bir ad girmeniz gerekir; bu ad tablonuzdaki alanın adının bir parçası olur. Arama sütunu görüntülendiğinde birden fazla değerin seçilmesine izin vermek isterseniz ve sonra değerleri saklarsanız, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu seçildiğinde arama sütununun birden çok değerli alana dönüşeceğini unutmayın.

Arama Sihirbazı son sayfası

Birden çok değerli alanlar hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama sütunu birden çok değer depolamakya da birden çok değerli alanlarla ilgili kılavuz makalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Arama sütununu değiştirme

Arama sütunu değiştirmek için tabloyu Tasarım görünümünde açın ve ardından arama alanı özelliklerini değiştirin. Arama alanı özellikleri hakkında daha fazla bilgi için Arama alanı özelliklerini Tanıtımıbölümüne bakın. Arama sütunu bir değer listesine dayalı olan ve Değer listesi düzenlemelerine izin ver özelliği Evetolarak ayarlanmışsa, liste öğeleri, veri sayfası görünümünde veya Form görünümünde düzenleyebilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde liste öğelerini düzenlemek için:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu veya formu çift tıklatın.

  Tablo, Veri Sayfası görünümünde veya form, Form görünümünde açılır.

 4. Arama sütununu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Liste Öğelerini Düzenle'yi tıklatın.

 5. Değer listesini değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Alanı arama sütununa dönüştürme

Varolan bir alanı arama sütununa dönüştürmek için, Tasarım görünümünde, değiştirmek istediğiniz alanı içeren tabloyu açın, alanın Veri Türü sütununu tıklatın, açılan listeyi tıklatın ve Arama Sihirbazı'nı seçin. Sonra da arama sütununu oluşturmak için Arama Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesinde, arama sütununu eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Arama sütununa dönüştürmek istediğiniz alanı bulun.

 5. Sonra, bu satırla ilgili Veri Türü sütunundaki hücreyi tıklatın, aşağı açılan oku tıklatın ve Arama Sihirbazı...'nı tıklatın.

  Arama Sihirbazı başlar.

  Tablo/sorgu veya değer listesi seçtiğiniz Arama Sihirbazı sayfası

 6. Arama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, arama sütununu bir tablo veya sorgudaki değere mi, yoksa sizin gireceğiniz değerlerden oluşan bir listeye mi dayandırmak istediğinizi belirtin.

  En yaygın arama sütunu türü, ilişkili bir tablo veya sorguda aranan değerleri gösteren listedir.

 7. İleri' yi tıklatın ve ardından Sihirbazı'nı tamamlamak için yönergeleri izleyin. Sihirbazı tamamlama hakkında daha fazla bilgi için Arama Sihirbazı'nı kullanmabölümüne bakın.

Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre ayarlanmış olarak bir arama sütunu oluşturulur. Alan özelliklerini, Tasarım görünümünün alt bölmesinde Alan Özellikleri altında görüntüleyebilirsiniz. Özellikle arama sütunu için geçerli olan özellikleri görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×