Arama alanlarıyla veri girişi verimini artırma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Access tablolarınızda arama alanı oluşturmak, veritabanınız için veri girişi işlemi verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilir. Arama alanı, kaynak veri tablosundaki veya değer listesindeki başka bir değere bağlı kullanımı kolay bir değeri görüntüleyebilir. Örneğin, arama alanı başka bir tablodaki, sorgudaki veya listedeki ilgili kişi kimlik numarasına bağlı kişi adını görüntüleyebilir.

Bu makalede, arama alanlarının türleri anlatılmakta ve her bir türün nasıl ve ne zaman oluşturulacağı gösterilmektedir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir arama alanı türünü seçin

Arama alanları oluşturma

Arama alanında birden fazla değer kullanılacağı durumlar

Bir arama özelliği kaldırma

Arama alanı türünü seçme

Arama alanı, kullanıcının seçim yapabildiği bir değerler listesi görüntüler. Bu yöntemle veri girişi daha hızlı ve daha doğru olabilir. Bir alana girilen veri başka bir tabloda zaten varsa, verilerin yeniden girilmesinin neden olduğu tekrarlamaları ve olası hataları engelleyebilirsiniz. Arama alanları basit veya karmaşık olabilir. Basit arama alanları tek bir değeri, karmaşık arama alanları veya birden çok değere sahip arama alanları ise birleşik giriş kutusunda ya da liste kutusu denetiminde görüntülenen birden çok değeri depolamanızı sağlar. Birden çok değere sahip bir alandaki her giriş için, ilgili bağımlı değerine göre bir görüntüleme değeri "aranır". Bir veri sayfasındaki arama alanı görüntülendiğinde veya arama alanına erişildiğinde, buna arama sütunu adı verilir. Oluşturabileceğiniz iki tür arama alanı, arama listesi ve değer listesidir.

Arama listesi kullanma

Arama alanı arama listesi esasında olduğunda, bu alan verilerini veritabanında varolan tablo ya da sorgudan alır. Bu arama türünde tablolar ilişkilidir ve veri kaynağındaki değerler değiştiğinde, geçerli veriler arama alanında yer alır.

Arama değeri listesi kullanma

Arama alanı arama değeri listesine dayandığında, arama alanı verilerini alanı oluşturduğunuzda yazdığınız değerler listesinden alır. Arama alanının bu türü sık olarak değişmeyen sınırlı değerler kümeniz olduğunda idealdir.

Arama alanı oluşturma

Bir arama alanını, Tasarım veya Veri Sayfası görünümünde oluşturabilirsiniz. Varolan bir alanı arama alanı olarak değiştirmek için Tasarım görünümünü kullanıp veri türünü değiştirin. Yeni bir arama alanı eklemek için arama alanınızla ilgili veri kaynağı olarak varolan bir tabloyu veya sorguyu kullanın ya da kendi değer listenizi oluşturun. Aşağıdaki bölümler arama alanı oluşturmanın her iki yolunu da açıklamaktadır.

Tablo veya sorgu veri kaynağına göre arama alanı oluşturma

 1. Veri Sayfası görünümünde tabloyu açıp arama alanını oluşturmak istediğiniz sütun üstbilgisini tıklatın.

 2. Arama ve ilişki veri türünü tıklatın.

  Arama alanı görünümü

 3. Arama Sihirbazı'nda Arama alanının, değerleri başka bir tablo veya sorgudan almasını istiyorum seçeneğini belirleyin ve İleri'yi tıklatın.

Not: Arama alanı SharePoint listesine bağlıysa, verilerdeki düzenlemelerin SharePoint listesinde yapılması gerekir.

 1. Arama alanı değeriyle ilgili kaynağı seçmek için Tablolar, Sorgular veya Her İkisi seçeneklerinden birini belirleyin.

Uygulama Web için tasarlanmıştır, ancak kaynak tablo istemci modundayken, sayısal bir birincil anahtar olmalıdır veya Access bir hata iletisi görüntüler. Bu durumda, ilk Tasarım Görünümü'nde tablo için sayısal bir birincil anahtar oluşturma ve ardından arama alanı oluşturmak için Web moda dönmek gerekir. Tablo Web modunda görmek tasarlama hakkında daha fazla bilgi için Web'de paylaşmak üzere bir veritabanı oluşturma.

 1. Listeden bir tablo veya sorgu seçin ve sonra İleri düğmesini tıklatın.

 2. Ekleyin ve ardından tıklatın istediğiniz alanı Kullanılabilir alanlar listesinden seçin > Seçili alanları listesine eklemek için düğmesi. Seçili alanı emin olmak veya seçili alan listesinde alanları görünür tüm gerekli alanları ekleyene kadar ek alanları eklemek için yineleyin ve sonra İleri' yi tıklatın.

 3. Birden fazla alan seçtiyseniz ve arama alanı için sıralama seçenekleri belirtmek istiyorsanız ilk sıralama alanının yanındaki aşağı oku seçip değerlerin sıralanma ölçütü olmasını istediğiniz alanın adını tıklatın.

 4. Sıralama düzenini değiştirmek için Artan düğmesini, ardından da İleri'yi tıklatın.

 5. Arama alanının genişliğini ayarlamak için istediğiniz genişliğe gelene kadar sütunu sürüklemek için fareyi kullanın ve İleri'yi tıklatın.

Not: Arama alanının sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz; ancak, artık görünmeyecek kadar küçültürseniz görüntülenmeyecektir.

İpucu: Anahtar sütunu gizle onay kutusunu arama sütunu kullanan herkesin alanında görmesini istediğiniz değerleri ve birincil anahtar alanı değerleri değil görebilmesi için seçili bırakın.

 1. Arama alanı için etiket adı yazın.

 2. Birden çok değerli arama sütunu oluşturmak için Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

Not: Birden fazla değer depolamayı etkinleştirmek için Birden çok değere izin ver seçili olmalıdır. Arama alanında birden çok değere izin durumlarbölümüne bakın.

arama sihirbazından birden çok değerli arama seçeneğini belirleme

 1. Son'utıklatın, Dosya sekmesini tıklatın ve sonra Kaydet'itıklatın.

İpucu: Doğrulayın veya arama alanı özelliklerini değiştirmek için tabloyu Tasarım görünümünde ve özelliklerini aç Arama sekmesinde, Alan özelliklerialtında kullanılabilir.

Arama alanında veri kaynağı olarak tablo veya sorgu kullanma

Sayfanın Başı

Değer listesi esasında arama alanı oluşturma

 1. Gezinti Bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Arama alanı tanımlamak, aşağı oku tıklatın ve bir veri türünü seçmek için istediğiniz sütuna karşılık gelen Veri türü sütununda hücreyi tıklatın ve ardından Arama Sihirbazı'nıtıklatın.

Not: Access, Arama sihirbazının başlatılamadığını belirten bir ileti görüntülerse alanın veri türünü değiştirmeniz gerekir.

 1. Arama Sihirbazı'nda, İstediğim değerleri ben yazacağım'ı seçip İleri düğmesini tıklatın.

 2. Sihirbazın bir sonraki sayfasında arama listesinde olmasını istediğiniz sütun sayısını yazın.

Not: Arama alanının sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz; ancak, artık görünmeyecek kadar küçültürseniz görüntülenmeyecektir.

 1. Arama listesinde görüntülenen istediğiniz değerleri yazın ve ardından tıklatın sonraki.

Bir değer listesinde doğrudan satır kaynağı metin kutusundan arama alanı özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

 1. Dördüncü adımda birden çok sütun belirttiyseniz, her değeri benzersiz olarak tanımlamakta hangi sütunu kullanacağınızı seçmeniz gerekir. Kullanılabilir Alanlar kutusunda her değeri benzersiz olarak tanımlamakta kullanmak istediğiniz sütunu çift tıklatıp, ardından da İleri'yi tıklatın.

Not: Dördüncü adımda birden fazla sütun belirtmediyseniz bu adım görüntülenmez.

 1. Sihirbazın bir sonraki sayfasında arama alanıyla ilgili etiket adını yazın.

 2. Birden çok değerli arama sütunu oluşturuyorsanız Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

  Not: Birden fazla değer depolamayı etkinleştirmek için Birden çok değere izin ver seçili olmalıdır. Arama alanında birden çok değere izin durumlarbölümüne bakın.

 3. Değişiklikleri kaydetmek için Son'u ve Evet 'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Arama alanında birden çok değer kullanma

Veritabanınızın kullanıldığı yola aşağıdaki koşullardan herhangi biri uygulanırsa, arama alanında görüntülemek için birden çok değere izin vermeyi dikkate alın:

 • Kullanıcının birçok veri girişi seçimine izin veren geçerli değerler listeniz var.

 • Veritabanınız SharePoint sitesine sık erişiyorsa.

 • Veritabanınız SharePoint sitesine bağlı.

Alanda birden çok alanın kullanılmasına izin verme yararlı olsa da, veritabanını sunucuya taşırsanız işlevleri azalabilir.

Dikkat: Veri kaynağı varolan bir tablo olan birden çok değerli arama alanı oluşturduktan sonra, ilişkileri silmeden ne veri türünü, ne de arama alanının alan boyutunu değiştirebilirsiniz.

Arama alanı özelliklerini ayarlama veya değiştirme

Arama Sihirbazı kullandığınızda arama alanı özellikleri otomatik olarak ayarlanır. Ancak, arama alanının davranışını değiştirmek için bu özellikleri değiştirebilirsiniz.

 • Gezinti Bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 • Arama özelliklerini değiştirmek istediğiniz alanı tıklatın.

 • Ara sekmesini tıklatın.

 • Değiştirmek istediğiniz özelliğin yanındaki açılır oku tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Aşağıdaki tabloda ayarlayabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz arama alanı özellikleri listelenmektedir.

Özellik:

Eylem

Görüntü Denetimi

Denetim türüne bağlı olarak tür şunlardan birine ayarlanabilir:

Yalnızca onay kutusunu Hayır alanları.

 • Metin kutusu     Bir kullanıcı tarafından girilen içeriği gösterilir.

 • Liste kutusu     Değer listesi açık bir pencerede gösterilir.

 • Birleşik giriş kutusu     Kapalıyken seçili değerleri gösterilir ve değerleri açık olduğunda kullanılabilir listesini gösterir.

Not: Denetimi görüntüleayarlamaMetin kutusu veya onay kutusunun özelliğine aramaları devre dışı bırakır.

Satır Kaynak Türü

Alanın başka bir tablo veya sorgudan alınan değerlerle mi, yoksa sizin belirttiğiniz bir değer listesinden mi doldurulacağını belirleme. Ayrıca listeyi bir tablo veya sorgudaki alanların adlarıyla doldurmayı da seçebilirsiniz.

Satır Kaynağı

Arama alanına değer sağlayan tablo, sorgu veya değer listesini belirtme. Satır Kaynak Türü özelliği Tablo/Sorgu veya Alan Listesi olarak ayarlandığında, bu özelliğin bir tablo, sorgu veya sorguyu temsil eden bir SQL deyimine ayarlanması gerekir. Satır Kaynak Türü özelliği, Değer Listesi olarak ayarlandığında, bu özelliğin noktalı virgülle ayrılmış bir değer listesi içermesi gerekir.

İlişkili Sütun

Arama alanı tarafından saklanan değeri sağlayan Satır Kaynağı'ndaki sütunu belirtme. Bu değer 1'den Satır Kaynağı'ndaki sütunların sayısına kadar değişebilir.

Sütun Sayısı

Arama sütununda görüntülenebilecek satır kaynağındaki sütun sayısını belirtme. Bu özellik 1 - 255 arasında bir tamsayı değeri olabilir.

Sütun Başları

Sütun başlıklarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme. Değer Hayır (varsayılan) veya Evet olabilir.

Sütun Genişlikleri

Her sütun için sütun genişliğini girme. Örneğin, kimlik numarası gibi, görüntülenmesini istemediğiniz bir sütun varsa, genişlik için 0 belirtebilirsiniz.

Liste Satırları

Arama sütununu görüntülediğinizde görünecek satır sayısını belirtme.

Liste Genişliği

Arama sütununu görüntülediğinizde görünecek denetimin genişliğini belirtme.

Listeye Sınırla

Bir kullanıcının listede bulunmayan bir değer girip giremeyeceğini belirleme.

Birden Çok Değere İzin Ver

Arama alanını birden çok değerli bir alan kullanır ve birden çok değer seçilmesine izin verir belirtin. Bu ayar yok (varsayılan) olabilir veya Evet. Evet'iseçerseniz, kullanıcı her kaydın Satır kaynağı özelliğini birden çok değer seçmek edebilirsiniz. Bu seçenek görün; kullanma hakkında daha fazla bilgi Arama alanında birden çok değere izin durumlar.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Verme

Değer listesi arama alanındaki öğeler düzenlenebilirse belirtme. Evet olarak ayarlandığında arama alanının sağ tıklatılması Liste Öğelerini Düzenle menü seçeneğini görüntüler. Arama alanının birden fazla sütunu varsa, bu özellik dikkate alınmaz.

Düzenle Formu Öğelerini Listeleme

Arama alanında liste öğelerini düzenlemek için kullanabileceğiniz varolan formu belirtme.

Yalnızca Satır Kaynak Değerlerini Göster

Birden Fazla Değere İzin Ver özelliği Evet olarak ayarlandığında, yalnızca, geçerli satır kaynağıyla eşleşen değerleri gösterme.

Sayfanın Başı

Arama özelliğini kaldırma

 1. Gezinti Bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Arama özelliğini kaldırmak istediğiniz alanı seçin.

 3. Ara sekmesini tıklatın.

 4. Denetimi görüntüle aşağı açılan listede, Metin kutusuve değişikliği Kaydet'etıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×