Arama alanında birden fazla değer depolama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıt başına birden çok değer depolayan bir arama alanı oluşturabilirsiniz. Bu imkan, bir konuyla ilgili birden çok olguyu izlemenize yardımcı olur. Örneğin, bir sorun izleme veritabanınız olduğunu ve sorunlar üzerinde çalışan kişileri izlemek istediğinizi varsayalım. Tek bir çalışan birkaç sorun üzerinde çalışıyor olabilir ve her bir sorunla ilgilenen çalışan sayısı da birden fazla olabilir. Böyle bir veri yapısına "çok-çok ilişkisi" adı verilir. Access, birden çok değerli arama alanı kullanarak bu tür ilgili verileri izlemeyi kolaylaştırır.

Bu makalede, birden çok değerli arama alanının ne olduğu, bir tabloya nasıl eklenebileceği ve varolan bir arama alanının nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.

Not:  Bu makale, Access web uygulamaları için geçerli değildir.

Bu makalede

Genel bakış

Veri Sayfası görünümünde birden çok değerli arama alanı oluşturma

Tasarım görünümünde birden çok değerli arama alanı oluşturma

Birden çok değerli arama alanı oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma

Tasarım görünümünde arama alanı özelliklerini gözden geçirme veya değiştirme

Birden çok değerli arama alanının tasarımını değiştirme

Genel bakış

Arama alanı, bir tablo veya sorgudan ya da değer listesinden alınan değerlere sahip tablo alanıdır. Veri girmek üzere Veri Sayfası'nda bir arama alanını tıklattığınızda, Access arasından seçim yapabileceğiniz değerlerin listesini görüntüler. Arama alanları birden çok değerli olabilir; yani listede birden fazla öğeyi seçebilirsiniz. Seçenekleri birleşik giriş kutusunda veya liste kutusunda görüntüleyebilirsiniz.

Birden çok değerli arama alanı oluşturma

Birden çok değerli arama alanlarını Veri Sayfası görünümünde veya Tasarım görünümünde oluşturabilirsiniz. İki görünümde de, birden çok değerli alanı oluşturmak için Arama Sihirbazı kullanılır. Arama Sihirbazı işlemi basitleştirir, uygun alan özelliklerini otomatik olarak doldurur ve uygun tablo ilişkilerini oluşturur.

Birden çok değerli arama alanında değişiklik yapma

Varolan birden çok değerli arama alanında değişiklik yapmak için Arama Sihirbazı'nı yeniden çalıştırabilirsiniz.

İlişkili değerler ve görünen değerler

Tablo veya sorgudan veri alan bir arama alanı oluşturduğunuzda, Access hangi değerin hangi kayda uygun düştüğünü belirlemek için kaynak tablodaki anahtar alanı kullanır. Ancak, anahtar alanlarda genellikle, özünde anlamlı olmayan veriler (genellikle OtomatikSayı veri türü bir kimlik alanı) bulunur. Arama alanı, anahtar alanın görüntüsü yerine ad gibi daha anlamlı bir değer kullanır. Depolanan bu değere 'ilişkili değer' adı verilir. Görüntülenen değer ise "görünen değer" olarak bilinir.

Örneğin, Genişletilmiş Kişiler adlı bir sorgudan gelen bir çalışan kimliği değerleri kümesi Atanan adında bir alanda depolanıyor olabilir. Bununla birlikte, Atanan alanı bir arama alanı olduğundan, Access sorgu sonucunda aranan değerler kümesini (bu örneğe göre kişi adlarını) görüntüler. Bu çalışan kimliği değerleri ilişkili değerlerdir. Kişi adları görünen değerlerdir.

Görünen değerler bulunan veri sayfası ve ilişkili değerler bulunan veri sayfası

1. Görünen değerler.

2. İlişkili değerler.

İlişkili değerler neden önemlidir?

Varsayılan olarak, tabloyu Veri Sayfası görünümünde açtığınızda görünen değerler otomatik olarak gösterilir. Bununla birlikte, ilişkili değerler arama alanında depolanan değerler olup, sorgu ölçütünde kullandığınız değerler ve Access'in diğer tablolarla birleştirmelerde varsayılan olarak kullandığı değerlerdir.

Örneğin, önceki resimde tarif edildiği gibi Atanan arama alanını kullanan bir sorgunuz varsa ve Sibel Mersin'e atanan sorunları temsil eden kayıtları hariç tutmak istiyorsanız, bu kişiyi dışarıda bırakmak için kullandığınız ölçütte ad bilgisi değil de ilişkili değer (yani, 9) kullanılmalıdır; yani, WHERE Atanan.Değer <> 9.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde birden çok değerli arama alanı oluşturma

Veri Sayfası görünümünde açık bir tabloya birden çok değerli arama alanı ekleyebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, arama alanı oluşturmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın;  böylece tablo Veri Sayfası görünümünde açılır.

 2. Son sütunun sağında, Eklemek İçin Tıklatın'ı ve sonra da Arama ve İlişki'yi tıklatın.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 3. Sihirbazın kalan adımlarını izleyin. Daha fazla bilgi için Birden çok değerli arama alanları oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde birden çok değerli arama alanı oluşturma

Tasarım görünümünde çalışırken birden çok değerli arama alanı oluşturabilirsiniz. Tasarım görünümünde çalışırken, arama alanını oluşturmak için Veri Sayfası görünümünde kullandığınızla aynı Arama Sihirbazı'nı kullanırsınız. Bununla birlikte, Tasarım görünümünde alan özelliklerinin tümüne tam erişiminiz vardır ve böylece bu özellikleri doğrudan düzenleyebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, birden çok değerli arama alanını eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tablo tasarım kılavuzunda kullanılabilir ilk boş satırı bulun.

 3. Kullanılabilir ilk boş satırda, Alan Adı sütununu tıklatın ve birden çok değerli arama alanı için bir alan adı yazın.

 4. Bu satırın Veri Türü sütununu tıklatın, oku tıklatın ve sonra da açılan listeden Arama Sihirbazı'nı seçin.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 5. Sihirbazdaki adımları izleyin. Arama Sihirbazı'nı tamamlamayı öğrenmek için Birden çok değerli arama alanları oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma bölümüne bakın.

 6. Sihirbaz tamamlandıktan sonra arama alanı özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Arama alanı özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tasarım görünümünde Arama alanı özelliklerini gözden geçirme veya değiştirme bölümüne bakın.

Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre belirlenmiş bir arama alanı oluşturulur. Alan özelliklerini, Tasarım görünümünün alt bölmesinde, Alan Özellikleri'nin altında görüntüleyebilirsiniz. Özellikle arama alanı için geçerli olan özellikleri görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli arama alanı oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma

Bir tablo ya da sorguyu temel alan veya girdiğiniz değer listesine dayalı bir alan oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Bu bölümde Arama Sihirbazı'nın adımları açıklanmaktadır.

Bir tablo veya sorguya dayalı birden çok değerli arama oluşturma

 1. Arama Sihirbazı'nda, Arama alanı, değerleri tablo veya sorgudan alsın seçeneğini ve sonra da İleri'yi tıklatın.

 2. Listeden bir tablo veya sorgu seçin ve sonra İleri'yi tıklatın.

 3. Kullanılabilir Alanlar'ın altında, aramanıza dahil edilmesini istediğiniz alanları tıklatın.

 4. Seçtiğiniz alanları Seçili Alanlar listesine geçirmek için "büyüktür" düğmesini (>) tıklatın. Tüm alanları Seçili Alanlar listesine geçirmek için çift "büyüktür" düğmesini (») tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 5. İsteğe bağlı olarak, arama öğelerinin üzerinde sıralanacağı bir ila dört alan seçin ve sonra İleri'yi tıklatın.

 6. Gerekirse, arama alanınızdaki sütunların genişliğini ayarlayın ve İleri'yi tıklatın.

 7. Bu arama için birden çok değer depolamak istiyor musunuz? altında, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

  Not: Birden fazla değer depolamayı etkinleştirmek için bu onay kutusu seçilmelidir.

 8. Son'u tıklatın.

  Son'u tıklattığınızda, alan özellikleri, Arama Sihirbazı'nda yaptığınız tercihlere göre belirlenmiş bir arama alanı oluşturulur.

 9. Tabloyu kaydetmek için Dosya sekmesinde Kaydet'i tıklatın.

  Klavye kısayolu CTRL + S

Girdiğiniz değerlere dayalı birden çok değerli arama oluşturma

 1. Arama Sihirbazı'nda, İstediğim değerleri yazacağım öğesini ve sonra da İleri'yi tıklatın.

 2. Sütunların sayısını girin. Ardından, her bir değeri yazın. Sonraki sütuna veya satıra geçmek için SEKME tuşuna basın.

  Not:  Değer listesini düzenleyebilmek istiyorsanız, yalnızca tek bir sütun kullanın.

 3. Değerleri girmeyi bitirdiğinizde İleri'yi tıklatın.

 4. 2. adımda birden fazla sütun belirttiyseniz, her bir değeri benzersiz olarak tanımlamak için hangi sütunu kullanacağınızı seçmeniz gerekir. Kullanılabilir Alanlar kutusunda her bir değeri benzersiz olarak tanımlamakta kullanmak istediğiniz sütunu çift tıklatın.

  Not: 2. adımda birden fazla sütun belirtmediyseniz bu adım görüntülenmez.

 5. Arama Sihirbazı'nda, arama alanınızın etiketini yazın.

 6. Bu arama için birden çok değer depolamak istiyor musunuz? altında, Birden Çok Değere İzin Ver onay kutusunu seçin.

  Not: Birden fazla değer depolamayı etkinleştirmek için bu onay kutusu seçilmelidir.

 7. Son'u tıklatın.

 8. Tabloyu kaydetmek için Dosya sekmesinde Kaydet'i tıklatın.

  Klavye kısayolu CTRL + S

Birden çok değerli alanı oluşturduktan sonra, bu alan Veri Sayfası görünümünde onay kutusu açılan listesi olarak görüntülenir.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde arama alanı özelliklerini gözden geçirme veya değiştirme

Arama alanı özelliklerini, Tasarım görünümünün alt bölmesinde, Alan Özellikleri'nin altında gözden geçirebilirsiniz. Özellikle arama alanıyla ilgili özellikleri görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, arama alanını eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Alan Adı sütununda arama alanının adını tıklatın.

 3. Alan Özellikleri'nin altında Arama sekmesini tıklatın.

  Arama özellikleri görüntülenir.

  Birden çok değerli arama alanı özellikleri

İlk özelliğin (Denetimi Görüntüle) değerini ayarladığınızda, kullanılabilir özellikler listesi seçiminizi yansıtacak şekilde değişir. Bir arama alanının davranışını değiştirmek için Arama alanı özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Arama alanı oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullandığınızda, Arama alanı özelliklerinin sihirbaz tarafından sizin yerinize ayarlanacağını unutmayın.

Arama Alanı Özellikleri

Ayarlanacak özellik

Amaç

Denetimi Görüntüle

Denetim türünü Onay Kutusu, Metin Kutusu, Liste Kutusu veya Açılan Kutu olarak ayarlama. Açılan Kutu arama alanları için en çok kullanılan tercihtir.

Satır Kaynağı Türü

Arama alanının başka bir tablo veya sorgudan alınan değerlerle mi, yoksa sizin belirttiğiniz bir değer listesinden mi doldurulacağını belirleme. Ayrıca listeyi bir tablo veya sorgudaki alanların adlarıyla doldurmayı da tercih edebilirsiniz.

Satır Kaynağı

Arama alanına değer sağlayan tablo, sorgu veya değer listesini belirtme. Satır Kaynak Türü özelliği Tablo/Sorgu veya Alan Listesi olarak ayarlandığında, bu özelliğin bir tablo veya sorgunun adına ya da sorguyu temsil eden bir SQL deyimine ayarlanması gerekir. Satır Kaynak Türü özelliği, Değer Listesi olarak ayarlandığında, bu özelliğin noktalı virgülle ayrılmış bir değer listesi içermesi gerekir.

İlişkili Sütun

Arama alanı tarafından saklanan değeri sağlayan satır kaynağındaki sütunu belirtme. Bu değer 1'den satır kaynağındaki sütunların sayısına kadar değişebilir.

Not: Saklanacak değeri sağlayan sütunun, görünen sütunla aynı sütun olması gerekmez.

Sütun Sayısı

Arama alanında görüntülenebilecek satır kaynağındaki sütun sayısını belirtme. Hangi sütunların görüntüleneceğini seçmek için, Sütun Genişlikleri özelliğinde bir sütun genişliği belirtirsiniz.

Sütun Başları

Sütun başlıklarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme.

Sütun Genişlikleri

Her sütun için sütun genişliğini girme. Kimlik sütunu gibi, görüntülenmesini istemediğiniz bir sütun varsa, genişlik için 0 belirtin.

Liste Satırları

Arama alanını görüntülediğinizde görünecek satır sayısını belirtme.

Liste Genişliği

Arama alanını görüntülediğinizde görünecek denetimin genişliğini belirtme.

Listeye Sınırla

Listede bulunmayan bir değer girip giremeyeceğinizi belirleme.

Birden Çok Değere İzin Ver

Arama alanının, birden çok değer seçilmesine izin verip vermediğini belirtir.

Not:  Bu özelliğin değerini Evet yerine Hayır olarak değiştiremezsiniz.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver

Bir değer listesini temel alan arama alanında öğeleri düzenleyip düzenleyemeyeceğinizi belirtme. Bu özellik Evet olarak ayarlanmışken, tek sütunlu bir değer listesini temel alan bir Arama alanını sağ tıklattığınızda, Liste Öğelerini Düzenle menü seçeneğini görürsünüz. Arama alanının birden fazla sütunu varsa, bu özellik dikkate alınmaz.

Liste Öğelerini Düzenleme Formu

Bir tablo veya sorguyu temel alan arama alanındaki liste öğelerini düzenlemek için kullanılacak varolan bir form belirtme.

Yalnızca Satır Kaynak Değerlerini Göster

Birden Fazla Değere İzin Ver özelliği Evet olarak ayarlandığında, yalnızca geçerli satır kaynağıyla eşleşen değerleri gösterme.

Bir arama alanındaki ilişkili değer İlişkili Sütun özelliğiyle belirlenir. Bir arama alanındaki görünen değer, Sütun Genişlikleri özelliğinde sıfırdan farklı genişlikte gösterilen sütun veya sütunlardır.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli arama alanının tasarımını değiştirme

Birden çok değerli arama alanının tasarımını değiştirmek için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

 • Listeye dayalı birden çok değerli arama alanının değer listesini düzenleme

  Not:  Düzenlemeleri etkinleştirmek için, değer listesinin yalnızca bir sütunu olmalıdır ve Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver özelliği Evet olarak ayarlanmalıdır.

 • Tasarım görünümünde arama alanı özelliklerini düzenleme

 • Arama alanı seçiliyken, Arama Sihirbazı'nı çalıştırarak arama alanını değiştirin.

Değer listesine dayalı olan birden çok değerli bir arama alanının değer listesini düzenleme

Değer listesine ekleme yapabilir, değer listesini değiştirebilir veya varsayılan değer ayarlayabilirsiniz.

 1. Gezinti bölmesinde, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu çift tıklatın.

  Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.

 2. Birden çok değerli arama alanında herhangi bir hücreyi sağ tıklatın.

 3. Liste Öğelerini Düzenle'yi tıklatın.

 4. Değer listesini değiştirin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Tasarım görünümünde arama alanı özelliklerini düzenleme

Birden çok değerli arama alanını değiştirmek için, tabloyu Tasarım görünümünde açabilir ve Arama alanı özelliklerinde değişiklik yapabilirsiniz. Arama alanı özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, Tasarım görünümünde arama alanı özelliklerini gözden geçirme veya değiştirme bölümüne bakın.

Veri Sayfası görünümünde birden çok değerli arama alanında değişiklik yapma

Arama Sihirbazı'nı yeniden çalıştırarak Veri Sayfası görünümünde bir arama alanında değişiklik yapabilirsiniz

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın ve arama alanını seçin.

 2. Alanlar sekmesinin Özellikler grubunda Aramayı Değiştir'i tıklatın.

 3. İstediğiniz değişiklikleri yapmak için sihirbazdaki adımları izleyin. Sihirbaz hakkında daha fazla bilgi için Birden çok değerli arama alanı oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanma bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×