Aralıktaki veya tablodaki verileri sıralama

Verileri sıralama, veri analizinin ayrılmaz parçasıdır. Adları alfabetik olarak düzenlemek, ürün stok düzeyleri listesini en yüksekten en düşüğe doğru derlemek veya satırları renklere veya simgelere göre sıralamak isteyebilirsiniz. Verilerin sıralanması verilerinizi daha iyi görüp anlamanıza, istediğiniz verileri bulup düzenlemenize ve neticede çok daha etkili kararlar almanıza yardımcı olur.

Bir veya daha fazla sütunda bulunan verileri metinlere (A'dan Z'ye veya Z'den A'ya), sayılara (küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe), tarihlere ve saatlere (eskiden yeniye veya yeniden eskiye) göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca, oluşturduğunuz özel bir listeye (Büyük, Orta ve Küçük gibi) veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesi gibi biçim özelliklerine göre de sıralama yapabilirsiniz.

Notlar: 

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Metin sıralama

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Artan düzene göre hızlı sıralama yapmak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (A'dan Z'ye Sırala) öğesine tıklayın.

  • Azalan düzene göre hızlı sıralama yapmak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Z'den A'ya Sırala) öğesine tıklayın.

Notlar: Olası Sorunlar

 • Tüm verilerin metin olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sıralamak istediğiniz sütunda sayı olarak depolanmış ve metin olarak depolanmış sayılar varsa, bunların tümünü ya sayı ya da metin olarak biçimlendirmeniz gerekir. Bu biçimi uygulamazsanız sayı olarak depolanan sayılar, metin olarak depolanan sayılardan önce sıralanacaktır. Seçilen verilerin tümünü metin olarak biçimlendirmek için Ctrl+1 tuşlarına basarak Hücreleri Biçimlendir’i açın, Sayı sekmesine tıklayın ve ardından Kategori’nin altında Genel, Sayı veya Metin’e tıklayın.

 • Öndeki boşlukları kaldırma    Bazı durumlarda, başka uygulamalardan alınan verilerde veri önüne eklenmiş boşluklar olabilir. Verileri sıralamadan önce öndeki boşlukları kaldırın. Bunu el ile yapabileceğiniz gibi KIRP işlevini de kullanabilirsiniz.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Küçükten büyüğe doğru sıralamak için Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (En Küçükten En Büyüğe Sırala) öğesine tıklayın.

  • Büyükten küçüğe doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (En Büyükten En Küçüğe Sırala) öğesine tıklayın.

Notlar: 

 • Olası Sorun   

 • Tüm sayıların sayı olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütunda sayı yerine metin olarak depolanmış sayılar olabilir. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden alınmış negatif sayılar veya başında kesme işareti (') girilmiş bir sayı, metin olarak depolanır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Metin olarak depolanmış sayıları sayı biçimi uygulayarak düzeltme.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önceki bir tarih veya saatten sonrakine doğru sıralamak için, Excel'de A'dan Z'ye veya en küçük sayıdan en büyüğe doğru sıralayan A'dan Z'ye komutu (Eskiden Yeniye Sırala) öğesine tıklayın.

  • Sonraki tarih veya saatten öncekine doğru sıralamak için Excel'de Z'den A'ya veya en büyük sayıdan en küçüğe doğru sıralayan Z'den A'ya komutu (Yeniden Eskiye Sırala) öğesine tıklayın.

Notlar: Olası Sorun   

 • Tarih ve saatlerin tarih veya saat olarak depolanıp depolanmadığını denetleme    Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, sütunda tarih veya saat yerine metin olarak depolanmış tarih veya saatler olabilir. Excel'de tarih ve saatleri doğru sıralamak için sütundaki tüm tarih ve saatlerin, tarih ve saat seri numarası olarak depolanması gerekir. Excel, değeri tarih veya saat olarak tanıyamıyorsa, bu tarih veya saat metin olarak depolanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Metin olarak depolanmış tarihleri tarihe dönüştürme.

 • Haftanın günlerine göre sıralamak istiyorsanız, hücreleri haftanın günlerini gösterecek şekilde biçimlendirin. Tarihi dikkate almadan haftanın günlerine göre sıralama yapmak istiyorsanız, METNEÇEVİR işlevini kullanarak bunları metne dönüştürün. Ancak METNEÇEVİR işlevi bir metin değeri döndürdüğünden, sıralama işlemi alfasayısal verileri temel alacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Tarihleri haftanın günleri olarak görüntüleme.

Bir sütun veya satırdaki aynı değere göre gruplamak istediğiniz veriler olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralamak ve sonra bu grup içinde eşit değerlere sahip başka bir sütunu veya satırı sıralamak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir Departman sütununuz ve bir Çalışan sütununuz varsa, önce Departman grubuna göre (aynı departmandaki tüm çalışanları birlikte gruplamak için) ve sonra ada göre (her departmanda adları alfabetik sıraya koymak için) sıralayabilirsiniz. En çok 64 sütuna göre sıralayabilirsiniz.

Not: En iyi sonuçları elde etmek için, sıraladığınız hücre aralığının sütun başlıkları olması gerekir.

 1. Veri aralığındaki hücrelerden birini seçin.

  İki veya daha fazla sütunda bir aralık seçin

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Sırala iletişim kutusundaki Sütun kısmında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin.

  Sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin

 4. Sıralama Koşulu altında sıralama türünüzü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin, sayı veya tarih ve saate göre sıralamak için Değerler öğesini seçin.

  • Biçime göre sıralamak için, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi öğesini seçin.

 5. Düzen altında, nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metin değerleri için, A - Z veya Z - A’yı seçin.

  • Sayı değerleri için, En Küçükten En Büyüğe veya Büyükten Küçüğe öğesini seçin.

  • Tarih veya saat değerleri için, Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye öğesini seçin.

  • Bir özel listeye göre sıralamak için Özel Liste öğesini seçin.

 6. Sıralamak üzere başka bir sütun eklemek için Düzey Ekle öğesini tıklatıp 3.-5. adımları tekrarlayın.

  Düzey Ekle’ye tıklayın

 7. Sıralamak amacıyla sütun kopyalamak için, girişi seçip Düzeyi Kopyala’ya tıklayın.

 8. Sıralama ölçütü olacak bir sütunu silmek için, girdiyi seçin ve ardından Düzeyi Sil’e tıklayın.

  Not: Listede en az bir girişi tutmanız gerekir.

 9. Sütunların sıralandığı sırayı değiştirmek için bir girdi seçip sırayı değiştirmek için Seçenekler düğmesinin yanındaki Yukarı veya Aşağı oka tıklayın.

  Listede daha yukarıda olan girdiler, daha aşağıda olan girdilerden önce sıralanır.

Hücre rengine veya yazı tipi rengine göre el ile ya da koşullu biçimlendirilmiş hücre aralığınız veya tablo sütununuz varsa, bunları renklere göre de sıralayabilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeyle oluşturduğunuz simge kümesine göre de sıralama yapabilirsiniz.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Sırala iletişim kutusundaki Sütun kısmında, Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

  Sütun kısmında, Sıralama ölçütüne tıklayın ve bir seçenek belirleyin

 4. Sıralama Koşulu altında Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

  Sıralama Koşulu kısmından bir seçenek belirleyin

 5. Sıra öğesinin altında düğmenin yanındaki oka tıklayın ve biçim türüne bağlı olarak bir hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesi seçin.

 6. Ardından, nasıl sıralamak istediğinizi seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya üstteki ya da soldaki simgeyi taşımak üzere sütun sıralaması için Üstte, satır sıralaması için Solda seçeneğine tıklayın.

  • Hücre rengini, yazı tipi rengini veya simgeyi en alta veya sağa taşımak isterseniz, sütun sıralama için En Altta’yı, satır sıralama için Sağda’yı seçin.

   Not: Varsayılan hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge sıralama düzeni yoktur. Her sıralama işlemi için istediğiniz düzeni tanımlamanız gerekir.

 7. Sıralama yapılacak sonraki hücre rengini, yazı tipi rengini veya simgeyi belirtmek için, Düzey Ekle’ye tıklayın ve üç ila beş arası adımları tekrarlayın.

  Sonra kutusunda aynı sütunu seçtiğinizden ve Düzen altında aynı seçimi yaptığınızdan emin olun.

  Sıralamaya katmak istediğiniz her ek hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge için bu işlemleri yapmaya devam edin.

Kullanıcı tanımlı bir düzende sırala yapmak için özel liste kullanabilirsiniz. Örneğin, sütunda sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz değerler (Yüksek, Orta ve Düşük gibi) olabilir. Önce Yüksek, sonra Orta, ardından da Düşük olacak şekilde nasıl sıralarsınız? Alfabetik sıraladıysanız, “A'dan Z'ye” sıralama Yüksek seçeneğini en üste getirir, ancak düşük Orta'nın önündedir. “Z'den A'ya” olarak sıralarsanız da önce Orta, Düşük ortada olarak görüntülenir. Sıralamayı dikkate almadan, her zaman “Orta” seçeneğinin ortada olmasını istersiniz. Kendi özel listenizi oluşturarak, bu sorundan kurtulabilirsiniz.

 1. İsteğe bağlı olarak özel bir liste oluşturun:

  1. Sıralamak istediğiniz değerleri, bir hücre aralığına, yukarıdan aşağıya doğru ve sıralamak istediğiniz düzene göre girin. Örneğin:

   Bir hücre aralığında yüksekten düşüğe liste oluşturun

  2. Girdiğiniz aralığı seçin. Önceki örneği kullanarak A1:A3 hücrelerini seçin.

  3. Dosya > Seçenekler > Gelişmiş > Genel > Özel Listeleri Düzenle’ye gidin ve ardından Özel Listeler iletişim kutusunda Veri Al’a tıklayın ve ardından iki kez Tamam’a tıklayın.

   Notlar: 

   • Özel listeyi ancak bir değeri (metin, sayı, tarih veya saat) temel alarak oluşturabilirsiniz. Özel listeyi bir biçimi (hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge) temel alarak oluşturamazsınız.

   • Özel liste en fazla 255 karakter uzunluğundadır; ilk karakter sayıyla başlamamalıdır.

 2. Sıralamak istediğiniz sütunda bir hücre seçin.

 3. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 4. Sırala iletişim kutusundaki Sütun kısmında, Sıralama ölçütü veya Daha sonra kutusunda özel listeye göre sıralamak istediğiniz sütunu seçin.

 5. Sıra altında Özel Liste seçeneğini belirleyin.

 6. Özel Listeler iletişim kutusunda istediğiniz listeyi seçin. Önceki örnekte oluşturduğunuz özel listeyi kullanarak Yüksek, Orta, Düşük’e tıklayın.

 7. Tamam’a tıklayın.

 1. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 2. Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

  Sıralama iletişim kutusunu açmak için Sırala’ya tıklayın

 3. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda Büyük/Küçük harf duyarlı öğesini seçin.

  Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

 4. Tamam'a iki kez tıklayın.

Yukarıdan aşağıya doğru sıralama en yaygın yöntem olmasına rağmen soldan sağa doğru da sıralayabilirsiniz.

Not: Tablolar, soldan sağa sıralamayı desteklemez. Bunu yapmak için önce tablodaki herhangi bir hücreyi seçip Tablo Araçları > Aralığa Dönüştür’e tıklayarak tabloyu bir aralığa dönüştürün.

 1. Sıralamak istediğiniz aralıktaki herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Sırala'ya tıklayın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Sırala iletişim kutusunda Seçenekler'e tıklayın.

  Sıralama iletişim kutusunu açmak için Sırala’ya tıklayın

 4. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunda, Yönlendirme altında sırayla Soldan sağa sırala ve Tamam seçeneklerini tıklatın.

  Sıralama Seçenekleri kutusunda Soldan Sağa’ya tıklayın

 5. Satır kısmındaki Sıralama ölçütü kutusunda sıralamak istediğiniz satırı seçin. Üst bilgi satırına göre sıralama yapmak istiyorsanız, bu genellikle 1. satır olur.

  Sıralamak istediğiniz satırı seçin

  İpucu: Üst bilgi satırınız bir metinden oluşuyor ancak siz sütunları numaralara göre düzenlemek istiyorsanız, veri aralığınızın üstüne yeni bir satır ekleyip numaraları istediğiniz sıraya göre yazabilirsiniz.

 6. Değere göre sıralamak için Düzen açılır listesindeki seçeneklerden birini seçin:

  1. Metin değerleri için A'dan Z'ye veya Z'den A'ya seçeneğini belirleyin.

  2. Sayı değerleri için, En Küçükten En Büyüğe veya Büyükten Küçüğe öğesini seçin.

  3. Tarih veya saat değerleri için, Eskiden Yeniye veya Yeniden Eskiye öğesini seçin.

 7. Hücre rengine, yazı tipi rengine veya hücre simgesine göre sıralamak için şunu yapın:

  1. Sıralama Koşulu altında Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi seçeneğini belirleyin.

  2. Düzen’in altında hücre rengi, yazı tipi rengi veya hücre simgesini seçin ve ardından Solda veya Sağda’yı seçin.

Not: Bir çalışma sayfası seviyelendirmesinin parçaları olan satırları sıraladığınızda, Excel en yüksek düzeydeki grupları (1. düzey) sıralar; böylece, ayrıntı satırları veya sütunları gizli olsa bile bir arada kalır.

Sütundaki değerin bir parçasına göre sıralamak için parça numarası kodu (789-WDG-34), soyadı (Barış Çetinok) veya ad (Çetinok, Barış) gibi sütunu iki veya daha fazla sütuna bölmeniz gerekir; böylece. sıralamak istediğiniz değer kendi sütununda olur. Bunu yapmak için, metin işlevlerini ya da Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı'nı kullanarak hücre bölümlerini ayırabilirsiniz. Örnekler ve daha fazla bilgi için bkz. Metni ayrı hücreler halinde bölme ve İşlevleri kullanarak metni sütunlar arasında bölme.

Uyarı: Bir aralığın içindeki bir aralığı sıralamak mümkündür ancak sonuç, sıralanmış aralığı özgün verilerinden ayıracağından bu önerilmez. Aşağıdaki verileri gösterildiği gibi sıralarsanız seçilen çalışanlar, daha önce olduklarından farklı departmanlarla ilişkilendirilir.

Daha büyük bir aralığın içindeki küçük bir aralığı sıralama örneği.

Neyse ki Excel, bunu denemek istediğinizde sizi uyarır:

Geçerli seçimle Devam Et’e tıklayın

Bu şekilde sıralamak istemiyorsanız Seçimi genişlet seçeneğine tıklayın, aksi takdirde Geçerli seçimle devam et’i seçin.

İstediğiniz sonuçları elde edemezseniz, Geri Al Geri Al düğmesi öğesine tıklayın.

Not: Tabloda bu şekilde bir sıralama yapamazsınız.

Verilerinizi sıralarken beklenmeyen sonuçlar alırsanız, aşağıdakileri yapın:

Bir formül tarafından döndürülen değerlerin değişip değişmediğini denetleyin    Sıraladığınız veriler bir veya daha fazla formül içeriyorsa, çalışma sayfası yeniden hesaplandığında bu formüllerin dönüş değerleri değişebilir. Bu durumda, güncel sonuçları elde etmek için sıralamayı yeniden uygulamayı unutmayın.

Sıralamadan önce satır ve sütunları görüntüleyin    Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar taşınmaz ve satırları sıraladığınızda gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları görüntülemek iyi olur.

Yerel ayarı denetleyin    Sıralama düzenleri, yerel ayara göre değişiklik gösterir. Bilgisayarınızdaki Denetim Masası’nda Bölgesel Ayarlar veya Bölge ve Dil Seçeneklerinde uygun yerel ayarınız olduğundan emin olun. Yerel ayarı değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Windows yardım sistemine bakın.

Yalnızca tek bir satıra sütun başlıkları girin    Birden fazla satır etiketine ihtiyaç duyarsanız, metni hücre içinde kaydırın.

Satır başlığını açın veya kapatın    Bir sütunu sıralarken, verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için bir başlık sütunu olması genellikle en iyisidir. Varsayılan olarak, başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilmez. Bazen, başlıktaki değerin sıralama işlemine dahil olması veya olmaması için başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bir sütun başlığı olduğundan, ilk veri satırını sıralama dışında bırakmak için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtrele’ye tıklayın, Özel Sıralama’ya tıklayın ve ardından Verilerimde üstbilgi var’ı seçin.

 • Bir sütun başlığı olmadığından, ilk veri satırını sıralamaya dahil etmek için Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Sırala ve Filtrele’ye tıklayın, Özel Sıralama’ya tıklayın ve ardından Verilerimde üstbilgi var’ı temizleyin.

Not: Excel Online’da tabloları ve aralıkları bir veya birden çok sütuna göre (hem artan hem de azalan sırada) sıralayabilirsiniz, ancak sütunlara göre (soldan sağa sıralama) sıralayamazsınız.

Tablodaki verileri sıralama

Bir tablonun yerleşik oklarıyla sıralamaya hazır olduğunu biliyor muydunuz? Verilerinizi hızlı bir şekilde sıralayabilirsiniz, filtrelemenize de olanak tanır.

 1. Verileriniz zaten bir tabloda değilse bir tablo oluşturun. Bu, sıralama okunu sütunların üstüne otomatik olarak ekler.

 2. Sıralamak istediğiniz sütunun en üstündeki sıralama okuna tıklayın ve istediğiniz sıralama düzenini seçin.

  Tablo sütununu sıralama

 3. Bir sıralamayı geri almak için Giriş sekmesindeki Geri Al düğmesini kullanın.

  Giriş sekmesinde Geri Al düğmesi

Aralıktaki verileri sıralama

 1. Sıralamada ölçüt olacak hücreyi seçin:

  • Verilerinizin başlık satırı varsa, sıralamada ölçüt olmasını istediğiniz başlığı (örneğin "Nüfus") seçin.

   Sütunun başlık hücresini seçin

  • Verilerinizin başlık satırı yoksa, sıralamada en üstte yer almasını istediğiniz değeri (örneğin 452084) seçin.

   Sütunun en üstteki veri hücresini seçin

 2. Veri sekmesinde, sıralama yöntemlerinden birini seçin:

  • Artan Sıralama, A’dan Z’ye, en küçükten en büyüğe veya en erken tarihliden en geç tarihliye sıralamak için.

  • Azalan Sıralama, Z’den A’ya, en büyükten en küçüğe veya en geç tarihliden en erken tarihliye sıralamak için.

Artan Sıralama ve Azalan Sıralama

Verileriniz bu resimdeki gibi rastgele bir sıradaysa, tarih sıralamasına göre hızla taranmaları zor olabilir.

sıralanmamış tarihler

Excel Online’te, sıralamak istediğiniz tarihlerin tablo olarak biçimlendirilmesi gerekir. Şöyle yapılır:

 1. Sıralamak istediğiniz tarihleri seçin ve Tablo Olarak Biçimlendir’i tıklatın.

Verileri tablo olarak biçimlendirme düğmesi

 1. Tarih sütununuzda yoksa bileTablomda üst bilgiler varseçeneğini işaretleyin.

Veri aralığını tabloya dönüştürme iletişim kutusu

 1. Sütun üstbilgisini tıklatın ve bir sıralama düzeni seçin:

  • En eski tarihin en üstte olması için Artan Düzende Sırala’yı tıklatın.

  • En yeni tarihin en üstte olması için Azalan Düzende Sırala’yı tıklatın.

   artan veya azalan düzende sıralayın.

Ok yönüne göz atın.

Artan Sıralama seçeneğinde yukarıyı gösteren bir ok bulunur.

Eskiden yeniye olacak şekilde artan düzende sıralanmış tarihler

Azalan Sıralama seçeneğinde aşağıyı gösteren bir ok bulunur.

en yeni en üstte olacak şekilde azalan düzende sıralanmış

İpucu: Tabloya yeni tarihler eklediğinizde, ilgili sütunu seçin ve sıralama düzenini yeniden uygulayın.

Bir ad listesini soyadına göre sıralamak istiyorsanız, ancak önce adlar yazılmışsa ("Merve Kurt" gibi), bunları değiştirerek soyadıyla başlamalarını ("Kurt, Merve" gibi) sağlamalısınız. Bunu yapmak için birkaç formül kullanacağız.

Burada B2, C2 ve D2’de bazı formüller gösteriliyor; biz bunları E2 hücresinde bir araya getireceğiz.

Tam adı Soyadı, Ad biçimine dönüştüren formüller

İşte yukarıda gösterilen formüllerin açıklaması:

Hücre

Formül

Açıklama

Sonuç

B2

= BUL("",A2)

"Merve Kurt" içinde ilk boşluğun konumunu bulur

6

C2

=PARÇAAL("A2,B2+1,30)

Boşluktan sonraki ilk konumdan (7) başlayarak "Merve Kurt"un son 30 karakterini bulur (bu Kurt’un “K”sidir). Gerektiğinden çok daha fazla karakter istemek bir sorun yaratmaz.

Kurt

D2

=SOLDAN(A2,B2-1)

İlk boşluktan önce bulunan (6. konumda) en soldaki karakter sayısını döndürerek "Merve Kurt" içindeki adı bulur. Böylelikle, ilk 5 karakter (konum 6 eksi 1) döndürülür: "Merve".

Merve

E2

= D2 & "," & C2

"Kurt", bir virgülle bir boşluk (", ") ve "Merve"yi birleştirerek "Kurt, Merve"yi döndürür.

Kurt, Merve

E2’de, "Merve Kurt"u "Kurt, Merve" biçimine dönüştürdük. Şimdi, formülü kopyalamak ve A sütunundaki adların kalan bölümünü de dönüştürmek için, E2’deki formülü aşağıdaki hücrelere doğru sürükleyin.

Adları sıralamayı denemeden önce, bunları formül sonuçlarından değerlere dönüştürmeniz gerekir:

 1. E2’den başlayarak hücreleri seçin ve kopyalamak için Ctrl+C tuşlarına basın.

 2. Giriş sekmesinde, Yapıştır’ın altındaki oku tıklatın ve Değerleri Yapıştır’ı tıklatın.

Son olarak, adları sıralamak için hücreleri seçin ve Artan Sıralama’yı veya Azalan Sıralama’yı tıklatın.

Artan Sıralama ve Azalan Sıralama

Excel Online’da, bir liste veya tabloya uyguladığınız her türlü sıralamayı geri almak için Giriş sekmesindeki Geri Al komutunu kullanabilirsiniz. Bu örnekte, listede ilk olarak şehre göre artan düzende sıralanmış ve sonra da nüfusa göre azalan düzende sıralanmış veriler gösteriliyor. Geri alma eylemi ilk sıralamayı (şehir) geri yükler.

Bir aralıkta sıralamayı geri alma

Tabloda sütunların filtre okları vardır ve filtrelemenin yanı sıra sıralamak için de bu okları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, Nüfus sütunu filtresinin yanında azalan düzende sıralandığını belirten aşağı oka dikkat edin. Şehir sütununu sıraladıktan sonra, Şehir filtresinin yanındaki yukarı oka dikkat edin.

Ayrı bir aralıkta yaptığınız gibi, Giriş sekmesindeki Geri Al komutunu kullanarak tablodaki sıralamayı geri alabilirsiniz. Bu örnekte, hem özgün düzeni geri yükleyen geri alma eyleminin sonucu hem de şehre göre sıralamak üzere filtrenin kullanılması gösteriliyor.

Tablodaki sıralamayı geri alma

Excel Online’da tabloları ve aralıkları sıralayabilirsiniz, ancak sıralama düzenini kaydedemez veya başka bir veri aralığında ya da tablosunda yeniden kullanamazsınız. Bu işlemi Excel masaüstü uygulamasında da yapamazsınız.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Video: Tablodaki verileri sıralama

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerdeki hataları bulma ve düzeltme

Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×