Aralıktaki veya tablodaki verilere filtre uygulamak için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan, görme bozukluğu olan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Bir aralık veya tablodaki bir klavye ve ekran okuyucu kullanarak Excel'de verilere filtre uygulayabilirsiniz. Belirli bir veri kümesi üzerinde odaklanmak verileri etmenize yardımcı olur filtreleme, hangi büyük çalışma sayfalarında kullanışlıdır.

Bu konuda:

Tablodaki verileri filtreleme

Tabloya verilerinizi yerleştirdiğinizde, Excel her sütun üst bilgisine otomatik olarak Otomatik Filtre açılan menüsünü ekler. Hızla filtre uygulamak için bu menüyü açabilirsiniz. Sütun başlığından Otomatik Filtre açılan menüsünü kaldırmak için, üst bilgiyi seçin ve ardından Ctrl+Shift+L tuşlarına basın.

 1. Filtre uygulamak istediğiniz sütunun tablo üst bilgisinde, Alt+Aşağı Ok tuşlarına bakın. Otomatik Filtre açılan menüsü açılır ve “Aranacak sözcükleri yazın, Menü” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda “Grup” sözcüğünü duyarsınız.)

 2. Otomatik Filtre menüsünde, sütunda sayılar varsa Aşağı Ok tuşuna basarak Sayı Filtreleri’ne gidin ve Enter tuşuna basın. Sütunda metin girdileri varsa, Metin Filtreleri’ne gidin ve Enter tuşuna basın. Alt menü açılır ve “Eşittir” sözcüğünü duyarsınız.

 3. İstediğiniz filtreleme seçeneğine gitmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusu açılır ve “Özel Otomatik Filtre iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Özel Otomatik Filtre penceresi” sözlerini duyarsınız.)

 4. Filtreleme koşullarınızı yazın veya seçin.

  Örneğin, belirli bir miktarı aşan sayıları göstermek için Büyük veya Eşittir'i seçin ve ardından bir sonraki birleşik giriş kutusuna düşündüğünüz sayıyı girin.

  İki koşula göre filtre uygulamak için, düzenleme birleşik giriş kutusu kümelerinin her ikisine de filtre koşulları girin ve her iki koşulun da doğru olması için Ve, koşullardan herhangi birinin doğru olması için Veya seçin.

 5. İletişim kutusunu kapatmak için Sekme tuşuyla Tamam düğmesine geçin ve Enter tuşuna basın.

Bir aralıktaki verilere filtre uygulama

 1. Filtre uygulamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ctrl+Shift+L tuşlarına basın. Excel, aralıktaki ilk hücreye Otomatik Filtre açılan menüsünü ekler.

 3. Otomatik Filtre açılan menüsünün bulunduğu hücreyi seçin.

 4. Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Otomatik Filtre açılan menüsü açılır ve “Aranacak sözcükleri yazın, Menü” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda “Grup” sözcüğünü duyarsınız.)

 5. Ok tuşlarını ve Sekme tuşunu kullanarak istediğiniz filtreleme seçeneklerine gidin.

 6. Seçimlerinizi yaptıktan sonra, Sekme tuşuyla Tamam düğmesine gidin ve ardından Enter tuşuna basın.

Filtreyi temizlemek için, aralıktaki hücrelerden herhangi birini seçin ve ardından Ctrl+Shift+L tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Excel 2016 çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel, Mac, klavyenizde ve Mac bilgisayarınızın yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver verilere filtre uygulamak için bir aralık veya tablodaki için kullanın.

Bu konuda

Tablodaki verileri filtreleme

Tablodaki verileri filtrelediğinizde, filtre denetimleri tablo başlıklarına otomatik olarak eklenir.

 1. Filtrelemek istediğiniz veri aralığının ilk hücresine gidin.

 2. Ok tuşlarını kullanarak seçiminizi genişletme özelliğini açmak için Fn + F8 tuşlarına basın. Ardından, ok tuşlarını kullanarak aralığınız için gereken tüm verileri seçin.

  Notlar: Alternatif olarak, çalışma sayfanızın belirli bölümlerini seçmek için şu klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz:

  • Çalışma sayfasının tamamını seçmek için Command + A tuşlarına basın.

  • Yalnızca görünür durumdaki hücreleri seçmek için Command + A + * tuşlarına basın.

  • Sütunun tamamını seçmek için Control + Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  • Satırın tamamını seçmek için Shift + Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. Şerit sekmelerinde gezinmeye başlamak için Fn + F6 tuşlarına basın.

 4. "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sekmeler arasında geçiş yapmak için Sol ve Sağ Ok tuşlarını kullanın. Ardından, VO + Aşağı Ok tuşlarına basarak Giriş sekmesi seçeneklerine erişin.

 5. Sekme tuşuna basarak "Tablo olarak biçimlendirin" sözlerini duyana kadar seçenekler arasında ilerleyin ve ardından Return tuşuna basın.

 6. Oluşturduğunuz tabloya dahil edilen hücre aralığını duyarsınız. Ardından, “Tablom üst bilgi satırı içeriyor, işaretlenmemiş onay kutusu” sözlerini duyarsınız. Mac için Excel 2016'nın tablonuzdaki verilerin üst kısmına yer tutucu üst bilgiler eklemesini istiyorsanız, Boşluk Çubuğu'na basarak onay kutusunu işaretleyin. Üst bilgiyi daha sonra yeniden adlandırabilirsiniz.

 7. Sekme tuşuna bir kez basın. "Tamam, düğme" sözlerini duymalısınız. Return tuşuna basın. “Tablo oluşturuldu” sözlerini duymalısınız.

 8. Filtre uygulamak için, "Çalışma sayfası" sözlerini duyana kadar Fn + F6 tuşlarına basın.

 9. Ok tuşlarını kullanarak filtrelemek istediğiniz sütun verilerinin üst bilgisine gidin.

 10. Boşluk Çubuğu’na basın. "Filtre, açılan menü" sözlerini duymalısınız.

 11. Ana filtre seçenekleri arasında geçiş yapmak için Aşağı ve Yukarı Ok tuşlarını kullanın. Filtre seçmek ve o seçeneğin açılan menüsünü açmak için VO + Aşağı Ok tuşlarına basın.

 12. Seçenekleriniz arasında geçiş yapmak için Aşağı ve Yukarı Ok tuşlarını kullanın. Seçim yapmak için Boşluk Çubuğu'na basın.

 13. Sekme tuşuna bir kez basın. Metin kutusuna filtre ölçütünüzü girin ya da Boşluk Çubuğu'na basarak uygun onay kutusunu veya radyo düğmesini seçin.

 14. Return tuşuna basın. "Filtre, uygulandı" sözlerini duymalısınız.

Aralıktaki verileri filtreleme

Bir aralıktaki verileri filtrelemek de mümkündür. En iyi sonuçları elde etmek için, her sütunun bir üst bilgisi olmalıdır.

 1. Gerekli hücrenin verilerini duyana kadar ok tuşlarını kullanın ve filtrelemek istediğiniz veri aralığının ilk hücresine gidin.

 2. Ok tuşlarını kullanarak seçiminizi genişletme özelliğini açmak için Fn + F8 tuşlarına basın. Ardından, ok tuşlarını kullanarak aralığınız için gereken tüm verileri seçin.

  Notlar: Alternatif olarak, çalışma sayfanızın belirli bölümlerini seçmek için şu klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz:

  • Çalışma sayfasının tamamını seçmek için Command + A tuşlarına basın.

  • Yalnızca görünür durumdaki hücreleri seçmek için Command + A + * tuşlarına basın.

  • Sütunun tamamını seçmek için Control + Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  • Satırın tamamını seçmek için Shift + Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. Şerit sekmelerini açmak için Fn + F6 tuşlarına basın.

 4. "Veri sekmesi" sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın. Ardından, VO + Aşağı Ok tuşlarına basarak Veri sekmesi seçeneklerini açın.

 5. "Filtre" sözünü duyana kadar seçenekler arasında ilerlemek için Sekme tuşuna basın. Ardından, Boşluk Çubuğu'na basarak Filtre iletişim kutusunu açın.

 6. Filtre seçenekleri arasında geçiş yapmak için Sekme tuşuna basın. Boşluk Çubuğu'na basarak bir seçim yapın ve Özel Filtre iletişim kutusunu açın.

 7. Seçtiğiniz filtreye sağlanan seçenekler arasında geçiş yapmak için Sekme tuşuna basın; gerekli ölçütleri girin ya da Boşluk Çubuğu'nu kullanarak gereken onay kutularını işaretleyin/temizleyin veya radyo düğmelerini seçin/seçimlerini kaldırın.

 8. "Tamam, düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Return tuşuna basın. "Filtre, uygulandı" sözlerini duymalısınız.

Aralıklar ve tablolar için filtreleme seçenekleri

Mac için Excel 2016 genel bir filtre seçeneği uygulamanıza olanak tanır ve bu filtreyi de gereksinimlerinize uygun olarak özelleştirebilirsiniz.

Ana filtre türünü seçtiğinizde, söz konusu filtre için sağlanan Özel Filtre seçeneklerini duyarsınız. Sayı Filtreleri için sayı aralıklarıyla seçeneklerini, Renk Filtreleri için renk seçeneklerini ve Metin Filtreleri için metinleri duyarsınız. (Sayılar, renkler veya metin seçenekleri filtrelemekte olduğunuz verilerden gelir.)

Metin Filtreleri seçenekleri

 • Eşittir/Eşit Değildir: Sütun verilerini filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni görüntüler veya gizler.

 • İle Başlar/İle Biter: Sütun verilerini filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metinle başlayan veya biten verileri görüntüler.

 • İçerir/İçermez: Sütun verilerini filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni içeren verileri görüntüler veya gizler.

Sayı Filtreleri seçenekleri

 • Eşittir/Eşit Değildir: Sütun verilerini filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıyı görüntüler veya gizler.

 • Büyüktür/ Küçüktür: Sütun verilerini filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıdan daha büyük veya daha küçük olan tüm sayıları görüntüler.

 • Arasında: Sütun verilerini filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusunda sağlanan iki metin kutusuna yazılmış belirli bir sayısal aralığın içinde kalan tüm sayıları görüntüler.

  Not: Bu seçeneği kullanmak için, aralığınızın başlangıç sayısını yazın, sonra bir kez Sekme tuşuna basın ve ardından aralığınızın son sayısını girin.

 • İlk 10: Sütun verilerini filtreleyerek, ilk 10 (en yüksek veya en düşük) sayısal değerleri veya yüzdeleri görüntüler. Bu filtreyi kullanmak için, Boşluk Çubuğu'na basarak İlk 10 filtresini seçin. İletişim kutusu açıldığında, "10, odak düzenlemede" sözlerini duyarsınız. Bu seçenek otomatik olarak en yüksek sayıları filtreler.

  Not: En düşük sayıları veya yüzdeleri filtrelemek istiyorsanız, “En üst düzenlenebilir birleşik giriş kutusu” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. VO + Aşağı Ok tuşlarına basarak açılan menüyü açın. “Alt” sözünü duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın. Ardından Boşluk Çubuğu'na basın. Sayısal değerler yerine yüzdeleri filtrelemek için, "Yüzde, radyo düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Sonra Boşluk Çubuğu’na basın.

 • Ortalamanın Üstünde/Altında - Sütun verilerini filtreleyerek, sütundaki tüm sayıların ortalama değerinin üstünde veya altında olan sayısal değerleri görüntüler.

Renk Filtreleri seçenekleri

 • Yazı Tipine Göre Filtre Uygula: Seçtiğiniz belirli yazı tipi renklerinde yazılmış verilerin bulunduğu hücreleri içerecek şekilde sütun verilerini filtreler. İletişim kutusunu açtığınızda, sütununuzda görüntülenen ilk yazı tipi renginin sayısal değerini (RGB değeri) duyarsınız. Kullanılabilir renkler arasında geçiş yapmak için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarını kullanın ve Control + Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak istediğiniz rengi seçin.

 • Hücre Rengine Göre Filtre Uygula: Belirli renklerle doldurulmuş hücreleri içerecek şekilde sütun verilerini filtreler. İletişim kutusunu açtığınızda, sütununuzda görüntülenen ilk hücre renginin RGB değerini duyarsınız. Kullanılabilir renkler arasında geçiş yapmak için Yukarı ve Aşağı Ok tuşlarını kullanın ve Control + Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak renkleri seçin.

 • Otomatik: Mac için Excel 2016'nın varsayılan yazı tipi renginde (siyah) yazılmış olan verilerin bulunduğu hücreleri görüntülemek için Otomatik seçeneğini kullanın.

 • Dolgu Yok: Özel arka plan rengi olmayan hücreleri görüntülemek için Dolgu Yok seçeneğini kullanın; bu seçenek varsayılan beyaz arka plana sahip hücreleri görüntüler.

iPhone için Excel'de, iPhone veya iPod Touch cihazınızla iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'ı kullanarak verileri aralık veya tabloya yerleştirin ve filtreleyin.

Bu konuda

Aralıktaki verileri filtreleme

 1. İki parmağınızı kullanarak filtre uygulamak istediğiniz verileri seçin.

 2. iOS cihazınızın en üstüne doğru Diğer Seçenekler düğmesini bulun. Düğme seçildiğinde "Diğer Seçenekler" sözlerini duyarsınız. Ekranınıza iki kez dokunun.

 3. Sekme menüsü açılır ve "Sekme menüsü giriş seçildi" sözlerini duyarsınız. "Sırala ve filtrele menüsü" sözlerini duyana kadar bu menüyü aşağı kaydırın. Menünün gösterilmesi için ekrana iki kez dokunun.

 4. Sırala ve Filtre Uygula menüsünde Azalan Düzende Sırala'yı veya Artan Düzende Sırala'yı seçerek ve seçeneğe iki kez dokunarak verileri alfabetik veya sayısal olarak sıralayın. Etkin sütun yalnızca metin veya metinle sayıların bir bileşimini içeriyorsa, verileriniz alfabetik olarak sıralanır. Etkin sütun yalnızca sayı içeriyorsa, verileriniz değere göre sıralanır. Artan Düzende Sırala'yı seçerseniz veriler küçükten büyüğe doğru ve Azalan Düzende Sırala'yı seçerseniz büyükten küçüğe doğru sıralanır.

 5. Her sütunun ilk satırına bir açılan menü oku eklemek için Sırala ve Filtre Uygula menüsünde Filtre Düğmelerini Göster'i seçin. Çalışmak istediğiniz sütunda açılan menü okuna iki kez dokunun. Menü açılınca, aşağıdaki "Tablodaki verileri filtreleme" bölümünün 2. adımından devam edin.

  Not: Verileriniz üst bilgi içermiyorsa, sütunlardaki verilerin tümünü başarıyla filtrelemek için Sırala ve Filtre Uygula’yı kullanmadan önce verileri bir tabloya yerleştirmelisiniz. Veriler üst bilgi içermiyorsa ve verileri tabloya yerleştirmezseniz, seçilen her sütunun ilk hücresi üst bilgi olarak kabul edilir.

Verileri tabloya yerleştirme

 1. Filtrelemek istediğiniz verileri seçin ve iOS cihazınızın en üstüne doğru Diğer Seçenekler düğmesini bulun. Sekme menüsünü görüntülemek için iki kez dokunun.

 2. Sekme menüsü açıldıktan sonra, varsayılan seçim Giriş sekmesidir. "Giriş sekmesi seçildi" sözlerini duyarsınız. Giriş sekmesinin hemen altında Ekle sekmesi yer alır. Ekle’ye iki kez dokunun.

 3. Ekle menüsünün ilk seçeneği Tablo düğmesidir. Bu, Ekle sekmesinin hemen altında yer alır. Tablo düğmesini seçin, sonra da ekranınıza iki kez dokunun. iPhone için Excel seçtiğiniz verileri tabloya yerleştirir ve ilk satıra üst bilgileri yer tutucu olarak ekler.

 4. Tablonuzun en üstünde, Tablonun Üst Bilgisi Var onay kutusunu içeren küçük bir iletişim kutusu görüntülenir. "İşaretlenmemiş üst bilgiler onay kutusu” sözlerini duyarsınız. Excel’in oluşturduğu üst bilgi yer tutucularını korumak için, Geri’ye basarak iletişim kutusunu temizlemeniz yeterlidir.

 5. Tablonuzun üst bilgileri varsa, Tablonun Üst Bilgileri Var onay kutusunu seçin ve kutuya onay işareti koymak için iki kez dokunun. “İşaretlendi” sözünü duyduğunuzda, cihazınızda Geri’ye basarak iletişim kutusunu temizleyin. Excel artık tablonuza eklenen üst bilgileri kullanır.

Tablodaki verileri filtreleme

 1. Tablonuz üst bilgi içermiyorsa, Excel tarafından oluşturulan varsayılan yer tutucu üst bilgi metinleri Sütun 1, Sütun 2, Sütun 3, vb. şeklindedir ve her sütun üst bilgisinde zaten Sırala ve Filtre Uygula açılan menü oku bulunur. Üst bilgi hücresinin sağ ucunda yer alan açılan menü okunu seçin. Seçildiğinde, hücre bilgilerini ve "Filtre uygulanmadı" sözlerini duyarsınız. Sırala ve Filtre Uygula menüsünü görüntülemek için iki kez dokunun.

 2. Menü açıldığında "Sırala ve Filtre Uygula" sözlerini duyarsınız. Menüde Öğeleri Filtrele’ye gidin ve iki kez dokunun. Öğeleri Filtrele penceresi açılır ve Düzenle kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. “Sütun arama düzenleme kutusu” sözlerini duyarsınız. Düzenle kutusunun altında Tümünü Seç düğmesi yer alır. Tümünü Seç düğmesinin altında, seçtiğiniz sütundaki tüm verilerin listesi gösterilir.

 3. Tam olarak filtrelemek istediğiniz bilgileri yazmaya başlamak için, Düzenle kutusuna iki kez dokunun. Dilediğiniz zaman, sağlanan listeden filtrelemek istediğiniz verileri iki kez dokunarak seçebilirsiniz. VoiceOver, yaptığınız her seçimin adını okur. Ayrıca, Tümünü Seç düğmesine dokunarak sütundaki verilerin tümünü de seçebilirsiniz.

 4. Siz seçim yaptıktan sonra, Tümünü Seç düğmesinin yerini Tümünü Temizle düğmesi alır. Hata yaparsanız veya en baştan başlamak isterseniz, Tümünü Temizle’yi seçin.

 5. Filtre seçimlerinizi yaptıktan sonra, ekranın sağ üst köşesindeki Bitti düğmesine basın, ardından iki kez dokunun. Excel çalışma kitabınıza yönlendirilirsiniz ve filtre uygulanır.

 6. Uygulanmış olan filtreyi temizlemek için önce sıfırlamak istediğiniz sütunun üst bilgisinde yer alan Filtre simgesini seçin. Simge seçildiğinde, sütun üst bilgisine ilişkin bilgileri ve "Filtre uygulandı" sözlerini duyarsınız. Açılan menüyü görüntülemek için iki kez dokunun. Menüdeki son seçenek Filtreyi Temizle seçeneğidir. Sütunu sıfırlamak için bu seçeneği seçin ve sonra iki kez dokunun.

  Not: Sırala ve Filtre Uygula menüsünde A’dan Z’ye veya Z’den A’ya seçeneklerini seçerek ve iki kez dokunarak, tablonuzdaki yalnızca metin verilerini veya alfasayısal verileri alfabetik olarak artan veya azalan düzende sıralayın. Sütununuzda iki seçenekten biri etkin olduğunda VoiceOver bunu onaylar. Sırala ve Filtre Uygula menüsünde Küçükten Büyüğe veya Büyükten Küçüğe seçeneğini seçerek ve iki kez dokunarak, yalnızca sayısal veriler içeren sütunları artan veya azalan düzende sıralayın. Sütununuzda iki seçenekten biri etkin olduğunda VoiceOver bunu onaylar.

Android için Excel’de, Android telefonunuzla Android’in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack’i kullanarak verileri aralık veya tabloya yerleştirin ve filtreleyin.

Bu konuda

Verileri seçme

 1. Filtre uygulamak istediğiniz verilerin ilk hücresini seçin. TalkBack sütun harfini, satır numarasını ve hücrenin içeriğini okur. Ardından, "Etkinleştirmek için iki kez dokunun" sözlerini duyarsınız. Etkinleştirmek için hücreye iki kez dokunun. TalkBack hücre bilgilerini yeniden okur ve sonra da “Seçili” sözünü duyarsınız.

 2. İki parmağınızı kullanarak tam olarak filtre uygulamak istediğiniz hücreleri seçin. Seçim yaptıktan sonra, parmaklarınızı ekrandan kaldırın. Seçili hücrelerin tam altında hemen bir yatay menü açılır. Bu menünün ekrandan kaldırılması için Android telefonunuzu dikey konumdan yatay konuma (ya da tersine) çevirmeniz yeterlidir. Menüyü temizledikten sonra, TalkBack seçiminizin son hücresinin sütun harfini, satır numarasını ve içeriğini okur.

  Notlar: 

  • TalkBack’te, Android telefonda Excel çalışma sayfalarında ilerlemek veya hücreleri seçmek için iki parmak gerekir.

  • Ekranda ihtiyacınız olmayan bir menü görüntülendiğinde, telefonu dikey veya yatay konuma döndürün; bu işlem menüyü hemen temizler. Bu menüleri temizlemek için telefonunuzun Geri düğmesini de kullanabilirsiniz. Geri düğmesine bastığınızda, "Geri düğmesi, etkinleştirmek için iki kez dokunun, uzun süre basmak için iki kez dokunun ve tutun" sözlerini duyarsınız. İstenmeyen menüyü temizlemek için iki kez dokunun.

Aralıktaki verileri filtreleme

 1. Android telefonunuzun en üstünde Diğer Seçenekler düğmesini bulun. “Diğer Seçenekler düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun, uzun süre basmak için iki kez dokunun ve tutun" sözlerini duyarsınız. Diğer Seçenekler’e iki kez dokunarak menüyü etkin hale getirin, açıldığında "Sekme menüsü Giriş seçili" sözlerini duyarsınız.

 2. Sırala ve Filtre Uygula menüsüne ulaşana kadar aşağı kaydırmak için iki parmağınızı kullanın. Dokunduğunuzda, "Sırala ve Filtre Uygula menüsü. Etkinleştirmek için iki kez dokunun, uzun süre basmak için iki kez dokunun ve tutun" sözlerini duyarsınız. Bu seçeneğe iki kez dokunun. Menü etkinleştirildiğinde "Sırala ve Filtre Uygula" sözlerini duyarsınız.

 3. Menüde Azalan Düzende Sırala'yı veya Artan Düzende Sırala'yı seçerek ve seçeneğe iki kez dokunarak verileri alfabetik veya sayısal olarak sıralayın. Etkin sütun yalnızca metin veya metinle sayıların bir bileşimini içeriyorsa, verileriniz alfabetik olarak sıralanır. Etkin sütun yalnızca sayı içeriyorsa, verileriniz değere göre sıralanır; Artan Düzende Sırala’yı seçerseniz küçükten büyüğe doğru, Azalan Düzende Sırala’yı seçerseniz büyükten küçüğe doğru sıralama yapılır.

 4. Verilerinizi filtreleme yordamı, belgenin üst bilgi duruma göre değişir:

  • Filtrelemek istediğiniz sütunlar zaten üst bilgi içeriyorsa, her üst bilgiye bir açılan menü oku eklemek için Sırala ve Filtre Uygula menüsünden Filtre Düğmelerini Göster’i seçin. Açılan menüyü görüntülemek için, çalışmak istediğiniz sütunda oka iki kez dokunun. Menü açılınca, devam etmek için aşağıdaki "Tablodaki verileri filtreleme" bölümünün 2. adımına gidin.

  • Verileriniz üst bilgi içermiyorsa, sütunlardaki verilerin tümünü başarıyla filtrelemek için Sırala ve Filtre Uygula’yı kullanmadan önce verileri bir tabloya yerleştirmelisiniz. Veriler üst bilgi içermiyorsa ve verileri tabloya yerleştirmezseniz, seçilen her sütunun ilk hücresi üst bilgi olarak kabul edilir.

Verileri tabloya yerleştirme

 1. Android telefonunuzun en üstünde Diğer Seçenekler düğmesini bulun. “Diğer Seçenekler düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun, uzun süre basmak için iki kez dokunun ve tutun" sözlerini duyarsınız. Menüyü etkinleştirmek için Diğer Seçenekler’e iki kez dokunun.

 2. Menü görüntülenir ve "Sekme Menüsü Giriş seçildi" sözlerini duyarsınız. Etkinleştirmek için iki kez dokunun, uzun süre basmak için iki kez dokunun ve tutun" sözlerini duyarsınız. Giriş’e iki kez dokunun.

 3. Yeni bir menü görüntülenir ve “Giriş sekmesi seçildi” sözlerini duyarsınız. Giriş sekmesinin hemen altında Ekle sekmesi yer alır. Ekle sekmesini seçin ve etkinleştirmek için iki kez dokunun.

 4. Yeni bir menü görüntülenir ve "Sekme menüsü ekle seçildi" sözlerini duyarsınız. Ekle’nin hemen altında Tablo düğmesi vardır. Tablo’yu seçin ve etkinleştirmek için düğmeye iki kez dokunun. Android için Excel seçtiğiniz verileri tabloya yerleştirir ve ilk satıra üst bilgileri yer tutucu olarak ekler.

 5. Tablonuzun en üstünde, Tablonun üst bilgisi var onay kutusunu içeren küçük bir iletişim kutusu görüntülenir. “İşaretli değil, tablo üst bilgi içeriyor onay kutusu” sözlerini duyarsınız. Excel’in oluşturduğu üst bilgi yer tutucularını korumak için, yalnızca telefonunuzu dikey veya yatay konuma döndürerek iletişim kutusunu temizlemeniz yeterlidir.

 6. Tablonuzun zaten üst bilgileri varsa, Tablo üst bilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin. Seçildikten sonra, "Tablo üst bilgi satırı içeriyor onay kutusu; geçiş yapmak için iki kez dokunun" sözlerini duyarsınız. Kutuya onay işareti koymak için iki kez dokunun. "İşaretli" sözünü duyduğunuzda, telefonunuzu dikey veya yatay konuma döndürerek iletişim kutusunu temizleyin. Excel artık tablonuza eklenen üst bilgileri kullanır.

Tablodaki verileri filtreleme

 1. Tablonuzda üst bilgi yoksa, Excel tarafından oluşturulan varsayılan yer tutucu üst bilgi metinleri Sütun 1, Sütun 2, Sütun 3, vb. şeklindedir. Her sütun üst bilgisi zaten Sırala ve Filtre Uygula açılan menü okunu içerir. Çalışmak istediğiniz sütunun üst bilgisindeki aşağı dönük küçük oku seçin. Hücre bilgilerini ve "Hiçbir filtre uygulanmadı, etkinleştirmek için iki kez dokunun" sözlerini duyarsınız. Açılan menüyü görüntülemek için oka iki kez dokunun.

 2. Menü açıldığında "Sırala ve Filtre Uygula" sözlerini duyarsınız. Menüde Öğeleri Filtrele’ye gidin ve etkinleştirmek için iki kez dokunun. Öğeleri Filtrele penceresi açılır ve Düzenle kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. “Sütun arama düzenleme kutusu” sözlerini duyarsınız. Düzenle kutusunun altında Tümünü Seç düğmesi yer alır. Tümünü Seç düğmesinin altında, seçtiğiniz sütundaki tüm verilerin listesi gösterilir.

 3. Tam olarak filtrelemek istediğiniz bilgileri yazmaya başlamak için, Düzenle kutusuna iki kez dokunun. Dilediğiniz zaman, sağlanan listeden filtrelemek istediğiniz verileri iki kez dokunarak seçebilirsiniz. TalkBack, yaptığınız her seçimin adını okur. Ayrıca, Tümünü Seç düğmesine dokunarak sütundaki verilerin tümünü de seçebilirsiniz.

 4. Siz seçim yaptıktan sonra, Tümünü Seç düğmesinin yerini Tümünü Temizle düğmesi alır. Hata yaparsanız veya en baştan başlamak isterseniz, Tümünü Temizle’yi seçin.

 5. Seçimlerinizi yaptıktan sonra, ekranın en üstündeki Bitti düğmesine basın ve düğmeyi etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ardından Excel çalışma kitabınıza yönlendirilirsiniz ve filtre uygulanır.

 6. Uygulanmış olan filtreyi temizlemek için önce sıfırlamak istediğiniz sütunun üst bilgisinde yer alan Filtre simgesini seçin. Simge seçildiğinde, sütun üst bilgisine ilişkin bilgileri ve "Filtre uygulandı" sözlerini duyarsınız. Açılan menüyü görüntülemek için iki kez dokunun. Menüdeki son seçenek Filtreyi Temizle seçeneğidir. Sütunu sıfırlamak için bu seçeneği seçin ve ardından iki kez dokunun.

 7. Verilerinizi sıralama işlemi, hücrelerdeki verilerin türüne bağlıdır:

  • Filtrelemek istediğiniz sütundaki veriler yalnızca metin veya metinle sayı içeriyorsa, sütunu alfabetik olarak artan veya azalan düzende sıralayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Sırala ve Filtre Uygula menüsünde A’dan Z’ye veya Z’den A’ya seçeneğini kullanın. Sütununuzda iki seçenekten biri etkin olduğunda TalkBack bunu onaylar.

  • Filtrelemek istediğiniz sütundaki veriler yalnızca sayı içeriyorsa, sayıları değere göre sıralayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Sırala ve Filtre Uygula menüsünde En Küçükten En Büyüğe veya En Büyükten En Küçüğe seçeneğini belirtin ve iki kez dokunun. Sütununuzda iki seçenekten biri etkin olduğunda TalkBack bunu onaylar.

Excel 2016’yı, Windows bilgisayarınızı ve Windows Ekran Okuyucusu’nu veya JAWS (Konuşmayla İş Erişimi) ekran okuyucusunu kullanarak verileri aralık veya tabloya yerleştirin ve filtreleyin.

Bu konuda

Aralıktaki verileri filtreleme

 1. Filtre uygulamak istediğiniz veri aralığını seçin.

 2. Ctrl+Shift+L tuşlarına basarak, seçtiğiniz her sütunun ilk satırına bir Filtre Uygula ve Sırala açılan menü oku yerleştirin. Açılan menü oku görüntülendiğinde, etkin hücrenin sütun harfiyle satır numarasını ve "Hiçbir filtre uygulanmadı" sözlerini duyarsınız.

 3. Verilerinizi filtreleme işlemi, belgenin üst bilgi duruma göre değişir:

  • Seçtiğiniz tüm sütunlar üst bilgi metni içeriyorsa, verilerinizi filtrelemek için aşağıdaki "Tablodaki verileri filtreleme" bölümünün ilk adımından devam edin.

  • Seçtiğiniz sütunlar üst bilgi metni içermiyorsa, her sütundaki verileri filtrelemek üzere Filtre Uygula ve Sırala menüsünü kullanmadan önce verileri bir tabloya yerleştirmelisiniz.

  Not: Seçtiğiniz veriler üst bilgi içermiyorsa ve verileri tabloya yerleştirmezseniz, her sütunun ilk hücresi üst bilgi olarak kabul edilir ve filtre bu hücrelerdeki verileri içermez.

Verileri tabloya yerleştirme

 1. Filtre uygulamak istediğiniz verileri seçin.

 2. Tablo Oluştur iletişim kutusunu açmak için Ctrl+L tuşlarına basın. "Tablo oluştur" sözlerini ve seçtiğiniz hücre aralığını duyarsınız. Seçili hücre aralığının doğruluğunu onaylayın.

 3. Verileri tabloya yerleştirme işlemi, belgenin üst bilgi durumuna bağlıdır:Verilerinizde üst bilgi yoksa, Tablo Oluştur iletişim kutusunu açtıktan sonra verileriniz yerleştirmek için Enter’a basmanız yeterli olur.Verilerinizin üst bilgileri varsa, "İşaretlenmemiş tablom üst bilgi içeriyor onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.Ara Çubuğu’na basarak kutuyu işaretleyin ve ardından verilerinizi yerleştirmek için Enter tuşuna basın.Tablo üst bilgi içermiyorsa, Excel 2016 ilk satıra yer tutucu metinler ekleyerek üst bilgi oluşturur.Varsayılan yer tutucu metinler Sütun 1, Sütun 2, Sütun 3, vb. şeklindedir.Ok tuşlarını kullanıp uygun hücreye giderek ve yeni üst bilgi adını yazarak üst bilgi metninin adını değiştirin.Tablodaki verileri filtrelemeFiltrelemek istediğiniz sütunun üst bilgi hücresini seçin.Sütun harfini, satır numarasını, “seçili, düzenlenebilir” sözlerini, hücre içeriğini, “hiçbir filtre uygulanmadı, menü öğesi” sözlerini duyarsınız.Alt+Aşağı Ok tuşlarına basarak Filtre Uygula ve Sırala açılan menüsünü görüntüleyin.Menüye erişmek için üst bilgi hücresinin sağ ucundaki oku da seçebilirsiniz.Menü açıldığında "Özel denetimi" sözlerini duyarsınız.Alt menüde, verilerinize uygulamak istediğiniz filtreyi duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.Filtre seçeneklerini içeren Özel Filtre iletişim kutusu açılır.Özel Filtre iletişim kutusundaki alanlar arasında ilerlemek için Sekme tuşuna basın.Verilerinizi filtrelemek için, Filtre Uygula ve Sırala menüsünde “Metin Filtreleri” veya “Sayı Filtreleri” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın.Etkin sütundaki veriler yalnızca metin veya metinle sayıların bir bileşimini içeriyorsa, menüde Metin Filtreleri seçeneği sağlanır.Sütundaki veriler yalnızca sayı içeriyorsa, menüde bunun yerine Sayı Filtreleri seçeneği bulunur.Sıralamak veya filtre uygulamak istediğiniz veriler renkli yazı tipi içeriyorsa veya hücreleriniz farklı renklere sahipse, Renge Göre Filtre Uygula’yı veya Renge göre sırala’yı da seçebilirsiniz.Seçiminizi yaptıktan sonra bir alt menü açılır.Sütundaki verileri alfabetik olarak artan düzende sıralamak için, “A’dan Z’ye Sırala” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.Verileri alfabetik olarak azalan düzende sıralamak için, “Z’den A’ya Sırala” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.Etkin sütun yalnızca metin veya metinlerle sayıların bir bileşimini içeriyorsa alfabetik olarak sıralama seçeneğiniz olur. Sayısal sütun verilerini artan düzende sıralamak için, “En Küçükten En Büyüğe” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.Sayısal verileri azalan düzende sıralamak için, “En Büyükten En Küçüğe” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.Etkin sütun yalnızca sayılardan oluşuyorsa, sayısal olarak sıralama seçeneğiniz olur.Tablolar için filtreleme seçenekleriMetin Filtreleri seçenekleriEşittir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni görüntüler.Eşittir Değildir - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metin dışındaki her şeyi görüntüler.İle Başlar - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metinle başlayan verileri görüntüler.Metin herhangi bir şeyle bitiyor olabilir.İle Biter - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metinle biten verileri görüntüler.Metin herhangi bir şeyle başlıyor olabilir.İçerir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni içeren verileri görüntüler.İçermez - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni içermeyen verileri görüntüler.Özel Filtre - Verilerinize uygulamak istediğiniz filtreyi bir açılan menüden seçmenize olanak tanır.Bu seçeneği kullanmak için, önce filtrelemek istediğiniz metni yazmalısınız.Ardından, "Düzenlenebilir birleşik giriş kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.Açılan menüyü görüntülemek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın.

  • Verilerinizi üstbilgileri yoksa, Enter verilerinizi yerleştirmek için Tablo Oluştur iletişim kutusunu açtıktan sonra tuşlarına basmanız yeterlidir.

  • Verilerinizin üst bilgileri varsa, "İşaretsiz olarak Tablom üstbilgi onay kutusunu." duymak kadar SEKME tuşuna basın Ara çubuğu onay kutusunu işaretleyin ve sonra verilerinizi yerleştirmek için Enter tuşuna basın.

  Not: Tablo üstbilgileri yoksa, Excel 2016 bunları ilk satırda yer tutucu metinler ekleyerek oluşturur. Varsayılan yer tutucu metni sütun 1, sütun 2, sütun 3, vb. verilmiştir. Uygun hücreye gitmek için ok tuşlarını kullanarak ve yeni üstbilgi adı yazarak üstbilgi metni adını değiştirin.

Tablodaki verileri filtreleme

 1. Filtre uygulamak istediğiniz sütunun başlık hücresini seçin. Sütun harfinin, satır numarası, "Seçili, düzenlenebilir," hücre içeriği duymak, "hiçbir filtre uygulanmış, menü öğesi."

 2. Filtre Uygula ve Sırala açılan menüyü görüntülemek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. En sağdaki menüyü erişmek için üstbilgi hücrenin köşesinde oku seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Duyduğunuz "özel denetim" ne zaman bir menü açılır.

 3. Alt menüdeki verilerinize, uygulamak istediğiniz filtre duymak kadar aşağı ok P adresidir ENTER tuşuna basın. Filtre seçenekleri ile bir Özel filtre iletişim kutusu açılır. Özel filtre iletişim kutusundaki alanlar arasında hareket etmek için SEKME tuşuna basın.

 4. "Metin filtreleri" duymak kadar verilerinize filtre uygulamak için aşağı ok Filtreleme ve sıralama menüde basın ya da "Sayı filtreleri." Etkin sütunundaki verileri yalnızca metin veya metin ve sayıların bir bileşimini içeriyorsa, Metin filtreleri seçeneği menüsünde kullanılabilir. Sütundaki verileri yalnızca sayı içeriyorsa, da yerine menüsünde bir Sayı Filtreleri'ni seçeneği yoktur. Ayrıca, renkli bir yazı tipi rengine göre filtre veya verileri sıralama veya filtre isterseniz rengine göre sıralama içerir veya hücrelerinizi farklı renkler özellik varsa seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptığınızda bir alt menü açılır.

  Not: Artan düzende alfabetik olarak bir sütundaki verileri sıralamak için "A için Z'den" duymak, sonra Enter tuşuna kadar aşağı OK'a basın. Verileri "Sıralama Z için Enter tuşuna basın A," duymak kadar aşağı ok tuşlarına basarak azalan alfabetik olarak sıralama. Etkin bir sütunu yalnızca metin içeriyorsa alfabetik olarak sıralamak için seçeneği ya da metnin ve sayıların bir bileşimini var. Sayısal sütun verileri artan düzende sıralamak için "En küçük büyükten" duymak, sonra Enter tuşuna kadar aşağı OK'a basın. "En büyük için en küçük" duymak, sonra Enter tuşuna kadar aşağı ok tuşlarına basarak sayısal veri azalan düzende sıralayın. Etkin bir sütunu yalnızca sayı içeriyorsa sayısal olarak sıralamak için seçeneğiniz vardır.

Tablolar için filtreleme seçenekleri

Metin Filtreleri seçenekleri

 • Eşittir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni görüntüler.

 • Eşit değil - Özel filtre iletişim kutusunda, yazdığınız metni dışındaki tüm öğeleri görüntülemek için filtreleri sütun.

 • İle Başlar - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metinle başlayan verileri görüntüler. Metin herhangi bir şeyle bitiyor olabilir.

 • İle Biter - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metinle biten verileri görüntüler. Metin herhangi bir şeyle başlıyor olabilir.

 • İçerir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni içeren verileri görüntüler.

 • İçermez - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni içermeyen verileri görüntüler.

 • Aşağı Ok tuşunu kullanarak istediğiniz filtreyi seçin, sonra Enter tuşuna basın. İşlem tamamlandığında "Filtre uygulandı" sözlerini duyarsınız.

Sayı Filtreleri seçenekleri

 • Eşittir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıyı görüntüler.

 • Eşittir Değildir - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayı dışındaki tüm sayıları görüntüler. 

 • Büyüktür - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıdan daha büyük olan tüm sayıları görüntüler. 

 • Küçüktür - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıdan daha küçük olan tüm sayıları görüntüler. 

 • Arasında - Sütunu filtreleyerek, belirli bir sayısal aralık içinde kalan tüm sayıları görüntüler. Sağlanan iki Özel Filtre iletişim kutusuna aralığı girin.

 • İlk 10 - Sütun verilerini filtreleyerek, en yüksek veya en düşük sayısal değerleri veya yüzdeleri görüntüler. İletişim kutusu açıldığında etkin hücrenin adını ve "10, odak düzenlemede" sözlerini duyarsınız. İletişim kutusunun varsayılan değeri ilk 10 sayıdır (öğe olarak adlandırılır), ama bu sayıyı herhangi bir değerle değiştirebilirsiniz. Sayılar yerine yüzdeleri filtrelemek için, "Öğeler" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Aşağı Ok tuşuna basın. "Yüzde" sözünü duyduğunuzda Enter tuşuna basın. En düşük sayıları veya yüzdeleri filtrelemek için, “En üst düzenlenebilir birleşik giriş kutusu” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Ardından, Aşağı Ok tuşuna basarak "En Alt" seçeneğini belirtin ve Enter tuşuna basın.

 • Ortalamanın Üstünde - Sütunu filtreleyerek, sütundaki tüm sayıların ortalama değerinden yüksek olan sayıları görüntüler.

 • Ortalamanın Altında - Sütunu filtreleyerek, sütundaki tüm sayıların ortalama değerinden düşük olan sayıları görüntüler.

 • Yazı Tipi Rengine Göre Filtre Uygula - Etkin sütunu filtreleyerek, alt menüden seçtiğiniz yazı tipi rengini görüntüler. Menü açıldığında, hemen sütununuzdaki ilk yazı tipi renginin RGB değerini duyarsınız. Bu rengi seçmek için Enter tuşuna basın veya istediğiniz rengin RGB değerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın.

 • Hücre Rengine Göre Filtre Uygula - Etkin sütunu filtreleyerek, alt menüden seçtiğiniz hücre rengini görüntüler. Menü açıldığında, hemen sütununuzdaki ilk hücre renginin RGB değerini duyarsınız. Bu rengi seçmek için Enter tuşuna basın veya istediğiniz rengin RGB değerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın.

 • Otomatik - Etkin sütunları filtreleyerek, Excel’in varsayılan yazı tipi rengini (siyah) içeren hücreleri görüntüler.

 • Dolgu Yok - Etkin sütunu filtreleyerek, rengi olmayan sütunları görüntüler. Bu hücreler Excel'in varsayılan beyaz arka planına ve siyah yazı tipine sahiptir.

Renge Göre Sıralama seçenekleri

 • Hücre Rengine Göre Sırala - Etkin sütunu hücre rengine göre sıralar. Bu seçenek, alt menüden seçtiğiniz renge sahip olan hücreleri sütunda en üste yerleştirir.

 • Yazı Tipi Rengine Göre Sırala - Etkin sütunun hücrelerini yazı tipi rengine göre sıralar. Bu seçenek, seçtiğiniz yazı tipi rengine sahip olan hücreleri sütunda en üste yerleştirir.

 • Otomatik - Excel’in varsayılan yazı tipi rengine (siyah) sahip hücreleri sütunda en üste yerleştirir.

 • Özel Sıralama - Verileri istediğiniz gibi sıralamak için bu seçeneği kullanın. Örneğin, önce alfabetik olarak, sonra sayısal değere göre, sonra yazı tipi rengine göre ve sonra da hücre rengine göre sıralayabilirsiniz.

Excel Online’da, Windows Ekran Okuyucusu’nu veya JAWS (Konuşmayla İş Erişimi) ekran okuyucusunu kullanarak aralıktaki veya tablodaki verileri filtreleyin.

Bu konuda

Verileri tabloya yerleştirme

 1. Filtre uygulamak istediğiniz verileri seçin.

 2. Tablo Oluştur iletişim kutusunu açmak için Ctrl+L tuşlarına basın. "Tablo oluşturma iletişim kutusu odak Tamam düğmesinde" sözlerini duyarsınız.

 3. Tablonuz üst bilgi içermiyorsa, Tablo Oluştur iletişim kutusunu açtıktan sonra yalnızca Enter’a basmanız yeterli olur.

 4. Tablonuzun üst bilgileri varsa, "İşaretlenmemiş tablom üst bilgi içeriyor onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ara Çubuğu’na basarak kutuyu işaretleyin ve ardından Enter tuşuna basın.

  Tablonuz üst bilgi içermiyorsa, Excel Online ilk satıra yer tutucu metinler ekleyerek üst bilgi oluşturur. Varsayılan yer tutucu metinler Sütun 1, Sütun 2, Sütun 3, vb. şeklindedir. Üst bilgi metnine tıklayarak ve istediğiniz adı girerek bu metinleri değiştirin.

Tablodaki verileri filtreleme

 1. Filtrelemek istediğiniz sütunun üst bilgi hücresini seçin.

 2. Alt+Aşağı Ok tuşlarına basarak Filtre Uygula ve Sırala açılan menüsünü açın. Menüye erişmek için üst bilgi hücresinin sağ tarafındaki oku da seçebilirsiniz.

 3. "Metin Filtreleri" veya "Sayı Filtreleri" sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basarak alt menüye erişin. Sütun yalnızca metin veya metinle sayıların bir bileşimini içeriyorsa, "Metin Filtreleri" sözlerini duyarsınız. Sütun yalnızca sayı içeriyorsa "Sayı Filtreleri" sözlerini duyarsınız.

 4. Alt menüde, verilerinize uygulamak istediğiniz filtrenin adını duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Her filtre seçeneği için Özel Filtre iletişim kutusu açılır. İletişim kutusu açıldığında "Özel filtre iletişim kutusu odak düzenlemede” sözlerini ve işlem tamamlandığında “Filtre uygulandı” sözlerini duyarsınız.

  Özel Filtre iletişim kutusunda, Ve/Veya radyo düğmeleri de dahil olmak üzere alanlar arasında ilerlemek için Sekme tuşuna basın.

 5. Uygulanmış olan filtreyi temizlemek için önce sıfırlamak istediğiniz sütunun üst bilgi hücresini seçin. Örneğin A1 hücresini seçerseniz, Alt+Aşağı Ok tuşlarına basarak açılan menüyü görüntüleyin, ardından “1. Sütundan filtreyi temizle” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok düğmesine basın. Enter tuşuna basın. İşlem tamamlandığında "Hiçbir filtre uygulanmadı" sözlerini duyarsınız. A1 hücresinin üst bilgi metnini yeniden adlandırdıysanız, “1. Sütun” yerine üst bilginin adını duyarsınız.

Tablolar için filtreleme seçenekleri

Sayı Filtreleri seçenekleri

 • Eşittir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıyı görüntüler.

 • Eşittir Değildir - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayı dışındaki tüm sayıları görüntüler. 

 • Büyüktür - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıdan daha büyük olan tüm sayıları görüntüler. 

 • Küçüktür - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız sayıdan daha küçük olan tüm sayıları görüntüler. 

 • Arasında - Sütunu filtreleyerek, belirli bir sayısal aralık içinde kalan tüm sayıları görüntüler. Sağlanan iki Özel Filtre iletişim kutusuna aralığı girin. 

 • İlk 10 - Sütun verilerini filtreleyerek, en yüksek veya en düşük sayısal değerleri veya yüzdeleri görüntüler. İletişim kutusu açıldığında etkin hücrenin adını ve "10, odak düzenlemede" sözlerini duyarsınız. İletişim kutusunun varsayılan değeri ilk 10 sayıdır (öğe olarak adlandırılır), ama bu sayıyı herhangi bir değerle değiştirebilirsiniz. Sayılar yerine yüzdeleri filtrelemek için, "Öğeler" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Aşağı Ok tuşuna basın. "Yüzde" sözünü duyduğunuzda Enter tuşuna basın. En düşük sayıları veya yüzdeleri filtrelemek için, “En üst düzenlenebilir birleşik giriş kutusu” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Ardından, Aşağı Ok tuşuna basarak "En Alt" seçeneğini belirtin ve Enter tuşuna basın.

 • Ortalamanın Üstünde - Sütunu filtreleyerek, sütundaki tüm sayıların ortalama değerinden yüksek olan sayıları görüntüler.

 • Ortalamanın Altında - Sütunu filtreleyerek, sütundaki tüm sayıların ortalama değerinden düşük olan sayıları görüntüler.

 • Özel Filtre - Sayısal verilerinize uygulamak istediğiniz filtreyi bir açılan menüden seçmek için bu seçeneği kullanın. Bu seçeneği kullanmak için, önce iletişim kutusuna filtrelemek istediğiniz sayıyı yazmalısınız. Ardından, "Düzenlenebilir birleşik giriş kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Açılan menüyü görüntülemek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Aşağı Ok tuşunu kullanarak istediğiniz filtreyi seçin, sonra da Enter tuşuna basın. İşlem tamamlandığında "Filtre uygulandı" sözlerini duyarsınız.

Metin Filtreleri seçenekleri

 • Eşittir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni görüntüler.

 • Eşittir Değildir - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metin dışındaki her şeyi görüntüler.

 • İle Başlar - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metinle başlayan verileri görüntüler. Metin herhangi bir şeyle bitiyor olabilir.

 • İle Biter - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metinle biten verileri görüntüler. Metin herhangi bir şeyle başlıyor olabilir.

 • İçerir - Sütunu filtreleyerek, tam olarak Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni içeren verileri görüntüler.

 • İçermez - Sütunu filtreleyerek, Özel Filtre iletişim kutusuna yazdığınız metni içermeyen verileri görüntüler.

 • Özel Filtre - Verilerinize uygulamak istediğiniz filtreyi bir açılan menüden seçmenize olanak tanır. Bu seçeneği kullanmak için, önce filtrelemek istediğiniz metni yazmalısınız. Ardından, "Düzenlenebilir birleşik giriş kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Açılan menüyü görüntülemek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Aşağı Ok tuşunu kullanarak istediğiniz filtreyi seçin, sonra da Enter tuşuna basın. İşlem tamamlandığında "Filtre uygulandı" sözlerini duyarsınız.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×