Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme

Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Web tabanlı veya kendi kendine çalışan bir slayt gösterisi anlatımlar ve zamanlamaları geliştirebilirsiniz. Ses kartı, mikrofon ve hoparlörler ve (isteğe bağlı olarak) Web kamerası varsa, PowerPoint sununuzu kaydedin ve anlatımlar, slayt zamanlamalarını ve mürekkep hareketleri yakalama.

Kaydı yaptıktan sonra bunu bulunur ister sizin veya izleyicilerinizin slayt gösterisinde için çalan herhangi bir sunuyu — veya sunuyu bir video dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Bu özellik yalnızca abonelere sunulur Bu özellik yalnızca Office 365 Aboneleri tarafından kullanılabilir.

 1. Şerit'in kayıt sekmesinde kapatma: Şeritte Dosya sekmesinde Seçenekler' i tıklatın. Seçenekler iletişim kutusunda, sol taraftaki Şeridi Özelleştir sekmesini tıklatın. Ardından, kullanılabilir Şerit Sekmeleri listeleyen sağ kutusunda kayıt onay kutusunu seçin. Tamam' ı tıklatın.

  Şeridi Özelleştir sekmesi PowerPoint 2016 Seçenekleri iletişim kutusunun kayıt sekmesi PowerPoint Şerit'e eklemek için bir seçenek vardır.
 2. Kaydetmeye hazır almak için kayıt sekmesi ya da Şeritte Slayt gösterisi sekmesinde Slayt gösterisi kaydı seçin.

  • Üst yarısı düğmesinin tıklatılması geçerli slaytta başlatır.

  • Alt'ı tıklatarak düğmenin yarısını size başından veya geçerli slayttan Başlat seçeneği.

  PowerPoint'te kayıt sekmesinde slayt gösterisi kaydı komutları

  ( Temizle komutunu anlatımlar veya zamanlamaları siler, kullandığınızda dolayısıyla dikkatli olun. Bazı slaytları daha önce kaydettiğiniz sürece Temizle gri gösterilir.)

 3. Slayt Gösterisi (sunucu görünümüne benzer) kaydı penceresinde başlayarak, duraklatma ve durdurma kayıt için sol üst düğmelerle açılır. YUVARLA, kırmızı düğmeyi tıklatın (veya klavyenizde R tuşlarına basın) kaydı başlatmaya hazır olduğunuzda. Üç saniyelik geri sayım ensues ve ardından kayıt başlar.

  PowerPoint 2016'da video anlatım penceresi önizlemesi açılmış Sunu Kayıt penceresi.
  • Geçerli slaydın kaydı penceresinin ana bölmesinde gösterilir.

  • Kaydı engellemek için klavyenizde Alt + S tuşlarına basarak istediğiniz zaman.

  • Geçerli slaydın her iki tarafındaki gezinti oklarını önceki ve sonraki slaytlara taşıma olanak tanır.

  • Office 365 için PowerPoint ortaya çıkan, herhangi bir animasyon adımların dahil olmak üzere her slaydın ve her slaytta herhangi bir Tetikleyicileri kullanımını harcadığınız süreyi otomatik olarak kaydeder.

  • Sesli veya görüntülü anlatım sununuzu çalıştırdıktan olarak kaydedebilirsiniz. Pencerenin sağ alt köşesindeki düğmeleri, açma veya kapatma mikrofon, kamera ve kamera Önizleme olanak sağlar:

   Mikrofon, kamera ve kamera önizleme penceresi açma/kapama düğmeleri

   Kalem, vurgulayıcı veya Silgi kullanırsanız, PowerPoint bu eylemler kayıttan yürütmek için ayrıca kaydeder.

   Kaydı penceresinde mürekkep araçları

   Yeniden kaydetme, anlatım (ses ve mürekkep dahil), PowerPoint siler, daha önce kaydedilmiş Konuşmayı (ses ve mürekkep dahil), önce başlatın aynı slayt üzerinde yeniden kaydetme.

   Aşağıdakileri de Slayt gösterisi giderek yeniden kaydedebilirsiniz > Slayt gösterisi kaydı.

 4. Geçerli slaydın hemen altındaki Araçları'nın diziden bir işaretçi Aracı (Kalem, Silgi veya vurgulayıcı) seçebilirsiniz. Mürekkep rengini değiştirmek için renk seçimi kutuları vardır. (Mürekkep bazı slaytlara önceden eklemiş olduğunuz süreceSilgi gri gösterilir.)

 5. Kaydınızı sonlandırmak için köşeli seçin Durdur düğmesine (veya klavyenizde S tuşuna basın).

  Küçük resim, anlatım kaydını bitirdikten sonra kaydedilen slaytların sağ alt köşesinde görüntülenir. Resmi olan bir ses simgesi, web kamerası kayıt sırasında etkinse, halen resme veya Web kamerası '.

  Ses simgesi

  Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamasını otomatik olarak kaydedilir. ( Slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın zamanlamalar listelenir.)

Bu işlem her slayda ne kayıt katıştırılmış ve kayıt geri slayt gösterisinde yürütülebilir. Bu kayıt işlemi tarafından bir video dosyası oluşturulur. Bununla birlikte, bir gereksinim duyarsanız, fazladan birkaç adım ile video olarak sununuzu kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Sesi sınamak için, Slayt Gösterisi sekmesinde Baştan İtibaren’e veya Geçerli Slayttan’a tıklayın.

Kayıttan yürütme sırasında Eylemler, ses ve video mürekkep oluşturmayı animasyonlarınızın eşitlenmiş yürütür.

PowerPoint’te slayt gösterisi sekmesinde “baştan” düğmesini görüntüler

Kayıtlı sesi Önizleme

Kaydı penceresinde üçgen Yürüt düğmesi'nin en üstüne yakın kaydı o penceresinde odağa sahip bir slayt Önizleme sol köşe değiştirmenize izin verir.

, Durdurma ve kaydı penceresinde düğmelerini yürütme

Normal görünümde, ses simgesini veya resmi slaydın sağ alt köşedeki tıklatın ve sonra Yürüt' ü tıklatın. (Bu şekilde tek tek Ses Önizleme açtığınızda, kaydedilen animasyon veya mürekkep oluşturmayı göremezsiniz.)

Yürüt’e tıklayın

Kayıttan ses Önizleme sırasında duraklatabilirsiniz.

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

Office 365 için PowerPoint , slayt zamanlamalarını anlatımlar eklediğinizde veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümünde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet altında, Sonra onay kutusunu seçin ve sonra slaydın kaç saniye sonra ekranda görünmesini istediğinizi seçin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

  Bir sonraki slaydın ya fareyi tıklattığınızda ya da girdiğiniz saniye kadar süre geçtikten sonra otomatik olarak görünmesini (hangisi önce gelirse) istiyorsanız hem Fare Tıklatıldığında hem de Sonra onay kutularını seçin.

  Kaydedilen slayt kesimi sonuna el ile slayt zamanlamalarını trim için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir slayt kesimi sonuna gereksiz ses ile iki saniye sonucuna varsa, sadece önce gereksiz ses olur bir sonraki slayda ilerletemediği için zamanlamasını ayarlama. Bu şekilde bu slayda ses yeniden kaydetmek gerekmez.

Zamanlamaları veya Konuşmayı silme

Zamanlamaları veya anlatım istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz, kaydı silmek için Temizle komuttur.

Kaydı penceresinde pencerenin üst kenar boşluğunda Temizle komutu yapmanıza olanak sağlar:

 • Geçerli slaydın kayıtları temizleyin

 • Tüm slaytlarda kayıtları temizleyin

Normal görünümde, vardır dört farklı izin Sil komutlarını:

 • Şu anda seçili slayt üzerinde zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlarda zamanlamaları aynı anda silme

 • Anlatımı Slayt şu anda seçili silme

 • Aynı anda tüm slaytlarda Konuşmayı silme

 1. Zamanlamaları veya anlatım sununuzdaki silmek istemiyorsanız, bir zamanlama veya silmek istediğiniz Konuşmayı olan belirli bir slayda açın.

 2. Office 365 için PowerPoint Şeridin kayıt sekmesinde, Slayt gösterisi kaydı düğmesindeki aşağı oku tıklatın, Temizleseçeneğine gelin ve sonra uygun Temizle'yi seçin durumunuza command.

  PowerPoint'te slayt gösterisi kaydı menü düğmesini Temizle komutları

Zamanlamalarını kapatma veya anlatımlar ve mürekkep kapatma

Tek tek slayt üzerinde sonra kaydettiğiniz Office 365 için PowerPoint sununuzu, zamanlamalar, hareketleri ve ses gerçekleştirilen kaydedilir. Ancak bunlar olmadan slayt gösterisini görüntülemek istiyorsanız, bunları kapatabilirsiniz tüm:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını devre dışı bırakmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde, Zamanlamaları kullan kutusunu temizleyin.

 • Kayıtlı anlatımlar ve mürekkep kapatmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde Yürütme anlatımlar kutusunu temizleyin.

Başkalarıyla paylaşmak için kaydı yayımlama

Virüsten koruma yazılımını için kaydı düzenlediğinizde, başkalarının kullanımına yayımlamak için Microsoft Streamgöre yapabilirsiniz.

 1. Sunuyu açık durumdayken kayıt sekmesinde Yayımla akışınaseçin.

 2. Videonuz için başlık ve açıklama yazın.

 3. Kuruluşunuzdaki diğer kullanıcıların da videoyu görüp göremeyeceğini belirlemek gibi diğer seçenekleri ayarlayın.

  Microsoft Stream’de video yayımlama seçenekleri
 4. Yayımla düğmesini seçin.

  Karşıya yükleme işlemi, video uzunluğu bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. İlerleme PowerPoint penceresinin altındaki durum çubuğu izler ve karşıya yükleme tamamlandığında, PowerPoint bir iletiyi gösterir:

  Karşıya yükleme tamamlandığında PowerPoint bunu size bildirir
 5. Microsoft Streamüzerinde doğrudan video oynatma sayfasına gitmek için iletiyi tıklatın.

Kapalı açıklamalı alt yazılar oluşturma

Videonuzu kapalı açıklamalı alt yazılar ekleyerek daha erişilebilir yapmak için ayrı Yardım makalelerinde anlatılan şu seçenekler arasından seçim yapın:

Alt yazı dosya olduktan sonra PowerPoint kullanarak video dosyanızı eklemekkaldırabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Sununuzu videoya dönüştürme

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Metin ve nesne animasyonu

Slayt gösterisi kaydetme

 1. Slayt gösterisi sekmesinde, sunu açık durumdayken Slayt gösterisi kaydı'nıtıklatın.

  • Üst yarısı düğmesinin tıklatılması geçerli slaytta başlatır.

  • Alt'ı tıklatarak düğmenin yarısını size başından veya geçerli slayttan Başlat seçeneği.

  PowerPoint'te kayıt sekmesinde slayt gösterisi kaydı komutları

  ( Temizle komutunu anlatımlar veya zamanlamaları siler, kullandığınızda dolayısıyla dikkatli olun. Bazı slaytları daha önce kaydettiğiniz sürece Temizle gri gösterilir.)

 2. Slayt gösterisi kaydı kutusunda denetleyin veya kaydınız için kutuların işaretini kaldırın ve Kaydı Başlat'ıtıklatın.

  PowerPoint’te slayt gösterisini kaydet iletişim kutusunu gösterir

  Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi

  • Slayt ve animasyon zamanlamaları: PowerPoint harcadığınız ortaya çıkan, herhangi bir animasyon adımların dahil olmak üzere her slaydın ve her slaytta herhangi bir Tetikleyicileri kullanımını zaman otomatik olarak kaydeder.

  • Anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi: Sununuzu çalıştırma sesinizi kaydedin. Kalem, vurgulayıcı, Silgi veya lazer işaretçisi kullanırsanız, PowerPoint de kayıttan yürütmek için kayıtları.

  Önemli:    Kalem, vurgulayıcı ve Silgi kaydı yalnızca 16 Şubat güncelleştirmek için PowerPoint 2013 2015 veya sonraki bir sürümü yüklü PowerPoint varsa kullanılabilir. Kalem ve vurgulayıcı vuruşlarını PowerPointönceki sürümlerinde, mürekkep ek açıklaması şekiller kaydedilir.

 3. Pencerenin sol üst köşesine kullandığınız kayıt araç verilmiştir:

  Kayıt araç çubuğu
  • Sonraki slayda gidin: Sonraki slayta geç

  • Kaydı duraklatmak: Kaydı duraklatma

  • Geçerli slaydın yeniden kaydetme: Yinele

   (Ses, mürekkep ve lazer işaretçisi gibi), Konuşmayı yeniden kaydederseniz, PowerPoint (ses, mürekkep ve lazer işaretçisi gibi), daha önce kaydedilmiş Konuşmayı silen başlattığınızda kaydı yeniden aynı slaytta.

   Aşağıdakileri de Slayt gösterisi giderek yeniden kaydedebilirsiniz > Slayt gösterisi kaydı.

 4. Kaydınızda mürekkep, silgi veya lazer işaretçisi kullanmak için, slayda sağ tıklayın, İşaretçi seçenekleri'ne tıklayın ve aracınızı seçin:

  • Lazer İşaretçisi

  • Kalem

  • Vurgulayıcı

  • Silgi (Mürekkep bazı slaytlara önceden eklemiş olduğunuz sürece bu seçeneği gri gösterilir.)

  Mürekkebin rengini değiştirmek için Mürekkep Rengi'ne tıklayın.

  PowerPoint’te işaretçi seçeneklerini gösterir
 5. Kaydınızı sona erdirmek için, son slayda sağ tıklatın ve Gösteriyi Bitir'e tıklayın.

  PowerPoint’te gösteriyi bitir seçeneğini görüntüler

  İpucu:    Sizin anlatım kaydını bitirdikten sonra konuşma içeren her slaydın sağ alt köşesinde bir ses simgesi görünür.

  Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir. Slayt sıralayıcısı görünümünde yalnızca her slaydın altına zamanlamalar gösterilmiştir.

  Ses simgesi

Bu işlem her slayda ne kayıt katıştırılmış ve kayıt geri slayt gösterisinde yürütülebilir. Bu kayıt işlemi tarafından bir video dosyası oluşturulur. Bununla birlikte, bir video dosyasını isterseniz, bir video ile fazladan birkaç adım olarak sununuzu kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Sesi sınamak için, Slayt Gösterisi sekmesinde Baştan İtibaren’e veya Geçerli Slayttan’a tıklayın.

Kayıttan yürütme sırasında Eylemler, mürekkep oluşturmayı animasyonlarınızın lazer işaretçisi, ses ve video eşitlenmiş yürütme.

PowerPoint’te slayt gösterisi sekmesinde “baştan” düğmesini görüntüler

Kayıtlı sesi Önizleme

Normal görünümde, slaydın sağ alt köşedeki ses simgesini tıklatın ve sonra Yürüt' ü tıklatın.

Yürüt’e tıklayın

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

PowerPoint , slayt zamanlamalarını anlatımlar eklediğinizde veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümünde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerletaltında sonra onay kutusunu seçin ve sonra ne kadar süreyle slayt ekrana gelen belirten saniye sayısını girin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için bu işlemi tekrarlayın.

İpucu:    Sonraki slayda , fareyi tıklattığınızda veya girdiğiniz saniye sayısından sonra otomatik olarak görünmesini isterseniz — hangisi daha önce gelirse — Üzerinde fareyi tıklatın ve sonra onay kutularını seçin.

Zamanlamaları veya Konuşmayı silme

Zamanlamaları veya anlatım istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz, kaydı silmek için Temizle komuttur. Vardır dört farklı izin Sil komutlarını:

 • Şu anda seçili slayt üzerinde zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlarda zamanlamaları aynı anda silme

 • Anlatımı Slayt şu anda seçili silme

 • Aynı anda tüm slaytlarda Konuşmayı silme

 1. Zamanlamaları veya anlatım sununuzdaki silmek istemiyorsanız, bir zamanlama veya silmek istediğiniz Konuşmayı olan belirli bir slayda açın.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde PowerPoint Şerit, Slayt gösterisi kaydı düğmesindeki aşağı oku tıklatın, Temizleseçeneğine gelin ve sonra uygun Temizle'yi seçin durumunuza command.

Zamanlamaları veya anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi kapatma

Tek tek slayt üzerinde sonra kaydettiğiniz PowerPoint sununuzu, zamanlamalar, hareketleri ve ses gerçekleştirilen kaydedilir. Ancak bunlar olmadan slayt gösterisini görüntülemek istiyorsanız, bunları kapatabilirsiniz tüm:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını devre dışı bırakmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde, Zamanlamaları kullan kutusunu temizleyin.

 • Kayıtlı anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi kapatmak için:   Slayt gösterisi sekmesinde Yürütme anlatımlar kutusunu temizleyin.

Ayrıca bkz.

Farenizi lazer işaretçisine dönüştürme

Metin ve nesne animasyonu

Sununuzu videoya dönüştürme

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kayıt gösterisinden önce veya slayt gösterisi sırasında anlatım yapabilecekleriniz ve dinleyici yorumlarını kayıtta ekleyebilirsiniz. Sunu süresince konuşma istemiyorsanız, kayıt açıklamaları yalnızca seçili slaytlara yapabilecekleriniz veya yalnızca ne zaman oynatmak istediğiniz çalan için Konuşmayı devre dışı bırakmak.

Bir slayda anlatımı eklediğinizde, slaytta ses simgesi Ses görüntülenir. Herhangi bir ses olduğu gibi ile ya da ses çal veya sesi otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamak için simgesini tıklatabilirsiniz.

Konuşma kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Kayıt başlamadan önce PowerPoint 2010'u ya da kayıt slayt zamanlamalarını yalnızca, ister anlatımlar veya aynı anda her ikisini de. Ayrıca ayarlama slayt zamanlamalarını el ile. Slayt zamanlamalarını konuşmanıza otomatik olarak çalıştırmak için sunuyu isterseniz kullanışlıdır. Slayt zamanlamalarını kayıt animasyon adımları zamanlarını ve herhangi bir Tetikleyicileri slaydınızda kullanımını de kaydı. Bunları kullanmak için sunuyu istemediğinizde, slayt zamanlamalarını kapatma etkinleştirebilirsiniz.

Bu işlem her slayda ne kayıt katıştırılmış ve kayıt geri slayt gösterisinde yürütülebilir. Bu kayıt işlemi tarafından bir video dosyası oluşturulur. Bununla birlikte, bir gereksinim duyarsanız, sununuzu bir video fazladan birkaç adım ile dönüştürmekaldırabilirsiniz.

 1. Konuşma kaydederken sunuyu çalıştırmak ve her slaydın kaydedin. Duraklatma ve herhangi bir süre kaydetmeyi sürdürme.

 2. Slayt gösterinizi kaydetmeden önce mikrofonunuzun ayarlanmış ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

 3. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Slayt gösterisi kaydı düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kayda Başlangıçtan Başla

  • Kaydı geçerli slayttan Başlat

 5. Slayt gösterisi kaydı iletişim kutusunda, anlatımlar ve lazer işaretçisi onay kutusunu seçin ve gerektiği şekilde seçin veya Slayt ve animasyon zamanlamaları onay kutusunu temizleyin.

 6. Kaydı Başlat’a tıklayın.

  İpucu: Kayıtkısayol menüsüiçinde anlatım duraklatılmasını Duraklat' ı tıklatın. Konuşmayı sürdürmek için Özgeçmiş kaydıtıklatın.

 7. Slayt gösterisi kaydınızı sonlandırmak için, slaydı sağ tıklatıp Gösteriyi Bitir'i tıklatın.

 8. Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir. Slayt sıralayıcısı görünümünde her slaydın altında zamanlamasını görebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, slaytta, Ses ses simgesini tıklatın.

 2. Şeritte, Ses araçlarıaltında Kayıttan yürütme Araçlar sekmesinde, Önizleme grubunda Yürüt' ü tıklatın.

 1. Normal görünümde, açıklama eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Medya grubunda, Ses'in altındaki oku tıklatın ve sonra Ses Kaydet'i tıklatın.

 3. Açıklamayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın ve konuşmaya başlayın.

 4. Kaydetmeyi bitirdiğinizde Dur'u tıklatın.

 5. Ad kutusuna, ses için bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  Slayt üzerinde ses simgesi Ses görüntülenir.

PowerPoint 2010, slayt zamanlamalarını anlatım ekleyin veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz zaman otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümünde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet altında, Sonra onay kutusunu seçin ve sonra slaydın kaç saniye sonra ekranda görünmesini istediğinizi seçin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

İpucu: Sonraki slayda , fareyi tıklattığınızda veya girdiğiniz saniye sayısından sonra otomatik olarak görünmesini isterseniz — hangisi daha önce gelirse — Üzerinde fareyi tıklatın ve Sonra otomatik olarak onay kutularını seçin.

Slayt zamanlamalarını kapatmayı silinmez. Siz zamanlamaları herhangi bir zamanda bunları yeniden oluşturmak zorunda kalmadan yeniden etkinleştirebilirsiniz. Slayt zamanlamalarını kapalı olduğunda, Bununla birlikte, slaytlarınızın otomatik olarak anlatımı kaydettiğinizde ve slaytları el ile ilerletmek gerekecek ilerletilmesi çalışmaz.

 1. Normal görünümde, Slayt Gösterisi sekmesindeki Kurulum grubunda Slayt Gösterisi Ayarla seçeneğini tıklatın.

 2. Slaytları ilerlet altında El ile seçeneğini tıklatın.

İpucu: Slaytları ilerletaltında zamanlamaları yeniden açmak, kapatmak için zamanlamayı kullan varsa'ıtıklatın.

Zamanlamaları veya anlatım istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz, kaydı silmek için Temizle komuttur. Vardır dört farklı izin Sil komutlarını:

 • Şu anda seçili slayt üzerinde zamanlamaları silme

 • Tüm slaytlarda zamanlamaları aynı anda silme

 • Anlatımı Slayt şu anda seçili silme

 • Aynı anda tüm slaytlarda Konuşmayı silme

 1. Zamanlamaları veya anlatım sununuzdaki silmek istemiyorsanız, bir zamanlama veya silmek istediğiniz Konuşmayı olan belirli bir slayda açın.

 2. PowerPoint şeridinde Slayt gösterisi sekmesinde, Slayt gösterisi kaydı düğmesindeki aşağı oku tıklatın, Temizleseçeneğine gelin ve sonra uygun Temizle'yi seçin durumunuza command.

Ayrıca bkz.

Farenizi lazer işaretçisine dönüştürme

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kayıt sunuyu çalıştırmadan önce bir anlatım veya Sunu sırasında anlatım kaydını yapabilecekleriniz ve dinleyici yorumlarını kayıtta ekleyebilirsiniz. Sunu süresince konuşma istemiyorsanız, böylece yalnızca çalmak için istediğiniz zaman yürütüldükten kaydı açıklamaları yalnızca seçili slaytlara veya Konuşmayı kapatma kaldırabilirsiniz.

Bir slayda anlatımı eklediğinizde, slaytta ses simgesi Simge görüntüsü görüntülenir. Herhangi bir ses olduğu gibi ile ya da ses çal veya sesi otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamak için simgesini tıklatabilirsiniz. Sesli anlatımı diğer seslerden önceliklidir ve sunudaki bir kerede yalnızca bir ses yürütebilirsiniz. Sonuç olarak, diğer sesleri otomatik olarak bir sunuda oynatmak için ayarlanan bir anlatım tarafından geçersiz kılınır ve yürütülmez. Bununla birlikte, bunları tıklattığınızda tıklatıldığında çalmak için ayarlanan sesleri hala yürütür.

Konuşma kaydedebilmek ve dinleyebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır.

Otomatik slayt zamanlamaları ve anlatımları

Sizin anlatım kaydetme gibi Microsoft Office PowerPoint 2007 her slaytta geçirdiğiniz süreyi otomatik olarak kaydeder. Bu slayt zamanlamalarını Konuşmayı ile yapabilecekleriniz veya bunu istenirse kaydettiğinizde seçebileceğiniz ayarlama slayt zamanlamalarını el ile. Slayt zamanlamalarını konuşmanıza otomatik olarak çalıştırmak için sunuyu isterseniz kullanışlıdır. Bunları kullanmak için sunuyu istemediğinizde, slayt zamanlamalarını kapatma etkinleştirebilirsiniz.

Bir konuşmayı bağlama veya katıştırma

Bağlama veya katıştırma anlatımı.

 • Bir Konuşmayı katıştırma, anlatım ses dosyasını sununun parçası haline gelir ve kendisiyle, sunu için büyük dosya boyutu sonuçta hareket eder.

 • Anlatımı ilişkilendirdiğinizde, ses dosyasını sununun dışında depolandığı için dosya boyutu sununun, küçüktür. Konuşmayı için sabit disk sürücünüzdeki bir konum belirtin ve ses dosyasını sunuyla birlikte çalıştırılır. Sunuyu farklı bir bilgisayara verirseniz, bu bilgisayara ve bağlantılı ses dosyasının taşımanız gerekir. Sunuyu ve bağlı dosyaları taşımak için en iyi yolu özelliği CD için paketleme kullanmaktır. Veya sununuzu iletmek önce ikinci bilgisayarda bağlantıları Konuşmayı silme ve geri anlatım ses dosyasını ekleyerek sonra el ile güncelleştirebilirsiniz.

  Ayrıca, anlatımlar ilişkilendirdiğinizde, daha sonra dönmek ve düzenleme programında ses kullanarak ses dosyalarını düzenleyin.

İpucu:   Slayt notlarıanlatım eşlik. Hedef Kitleleri farklı gereksinimleri ve bilgisayar ekipmanı olması nedeniyle, konuşmanıza notların eşlik eden göz önünde bulundurun. Herkes tarafından işitme güçlüğü yararlanabilir veya bilgisayarında ses kartı eksik notlar. Sununuzu bir Web sayfası (.htm) dosyası olarak kaydetme, notları görüntülendiği her slaydın altında görünür. Sunuyu Sunusu (.pptx) dosyası olarak kaydedin, dinleyici notları yazdırabilir veya notlar için bunları yazdırabilirsiniz.

Konuşma kaydederken, sunuyu çalıştırın ve her slayta kayıt. Duraklatma ve sürdürebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, kaydı başlatmak istediğiniz slaydı seçin.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Anlatımı düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 3. Mikrofon düzeyini ayarla'ıtıklatın, mikrofon düzeyini ayarlamak için yönergeleri izleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Anlatım eklemek için Tamam' ı tıklatın.

  • Konuşmayı bağlamak için Konuşmaları bağla onay kutusunu seçin, Gözat' ı tıklatın, listesinden bir klasörü tıklatın ve ardından Seç' i tıklatın.

İpucu:    Olası sorunları önlemek için sununuzu kaydedilen aynı klasöre kullanın.

 1. Adım 6 üzerinde kaydetmeye başlamak için ilk Slayt'ı seçtiyseniz, gidin.
  Üzerinde kaydetmeye başlamak için farklı bir slayt'ı seçtiyseniz, Konuşma Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Konuşmayı sunudaki ilk slayttan başlatmak için İlk slaydıtıklatın.

  • Konuşmayı seçili olan slayttan başlatmak için Geçerli slaydıtıklatın.

 2. Slayt gösterisi görünümünde, anlatım metnini mikrofona konuşun ve sonra bir sonraki slayda ilerleme için slaydı tıklatın. Anlatımı eklemek istediğiniz her slayt için bu işlemi uygulayın.

  İpucu:    Duraklatmak veya Konuşmayı sürdürmek için slaydı sağ tıklatın ve üzerinde kısayol menüsüKonuşmayı Duraklat veya Konuşmayı Başlat' ı tıklatın.

 3. Siyah çıkış ekran'ı tıklatın.

 4. Konuşma otomatik olarak kaydedilir ve sunuyu da zamanlamasını kaydetmek istediğiniz soran bir ileti görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Zamanlamaları kaydetmek için Kaydet'itıklatın. Slaytlarınıza slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın altında gösterilen slayt zamanlamalarını birlikte görüntülenir.

  • Zamanlamaları iptal etmek için Kaydetme'yetıklayın. (Yapabilecekleriniz zamanlamaları kaydetme ayrı olarak.)

Not:    Sesli anlatımı diğer seslerden önceliklidir ve sunudaki bir kerede yalnızca bir ses yürütebilirsiniz. Sonuç olarak, diğer sesleri otomatik olarak bir sunuda oynatmak için ayarlanan bir anlatım tarafından geçersiz kılınır ve yürütülmez. Bununla birlikte, bunları tıklattığınızda tıklatıldığında çalmak için ayarlanan sesleri hala yürütür.

 1. Slayt üzerinde Simge görüntüsü ses simgesini tıklatın.

 2. Ses araçları, Seçenekler sekmesinde, Yürüt grubunda altında Önizleme' yi tıklatın veya ses simgesini çift tıklatın.

  Ses Araçları Seçenekleri sekme görüntüsü

 1. Normal görünümde, yeniden kaydetme işlemini başlatmak istediğiniz slaydı seçin.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Anlatımı düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mikrofonunuz zaten test varsa, Tamam' ı tıklatın.

  • Mikrofonunuzu sınamak için Mikrofon düzeyini ayarla'ıtıklatın, mikrofon düzeyini ayarlamak için yönergeleri izleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Adım 5 yeniden kaydetmeye başlamak için ilk Slayt'ı seçtiyseniz, gidin.
  Yeniden kaydetmeye başlamak için farklı bir slayt'ı seçtiyseniz, Konuşma Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Konuşmayı sunudaki ilk slayttan başlatmak için İlk slaydıtıklatın.

  • Konuşmayı seçili olan slayttan başlatmak için Geçerli slaydıtıklatın.

 5. Slayt gösterisi görünümünde slaydın anlatım kaydetme ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeniden kaydetmeyi durdurmak için ESC tuşuna basın.

  • Yeniden kaydetme işlemini devam etmek için bir sonraki slayda ilerleme, slaytta Konuşmayı konuşun ve sonra yeniden kaydetme işlemini devam etmek için bir sonraki slayda tıklatın için fareyi tıklatın.

  • Tüm slaytlar arasında geçmeden önce yeniden kaydetme işlemini bitirmek için ESC tuşuna basın.

  • Siyah renkli çıkış ekranına geldiğinizde tüm slaytlara yeniden kayıt için tıklatın.

 6. Konuşma otomatik olarak kaydedilir ve slaytların da zamanlamalarını kaydetmek istediğiniz soran bir ileti görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Zamanlamaları kaydetmek için Kaydet'itıklatın.

  • Zamanlamaları iptal etmek için Kaydetme'yetıklayın.

Kendi yorumlarınızı, açıklamalar izleyicilerinize veya ikisinin Sununuz sırasında yakalamak isterseniz, sununuzu başlamadan önce Konuşmayı kapatabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, kaydı başlatmak istediğiniz slaydı seçin.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda Anlatımı düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 3. Mikrofon düzeyini ayarla'ıtıklatın, mikrofon düzeyini ayarlamak için yönergeleri izleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Anlatım eklemek için Tamam' ı tıklatın.

  • Konuşmayı bağlamak için Konuşmaları bağla onay kutusunu seçin, Gözat' ı tıklatın, listesinden bir klasörü tıklatın ve ardından Seç' i tıklatın.

 5. Adım 6 üzerinde kaydetmeye başlamak için ilk Slayt'ı seçtiyseniz, gidin.
  Üzerinde kaydetmeye başlamak için farklı bir slayt'ı seçtiyseniz, Konuşma Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Konuşmayı sunudaki ilk slayttan başlatmak için İlk slaydıtıklatın.

  • Konuşmayı seçili olan slayttan başlatmak için Geçerli slaydıtıklatın.

 6. Slayt gösterisi görünümünde, dinleyicilerin yorumları birlikte Konuşmacı yorumlarınızı ekleyin ve sonra bir sonraki slayda ilerleme için slaydı tıklatın. Sununuzdaki tüm slaytlara için bu işlemi yineleyin.

  İpucu: Duraklatma ve Konuşmayı sürdürmek için slaydı sağ tıklatın ve üzerinde kısayol menüsüKonuşmayı Duraklat veya Konuşmayı Başlat' ı tıklatın.

 7. Siyah çıkış ekran'ı tıklatın.

 8. Konuşma otomatik olarak kaydedilir ve sunuyu da zamanlamasını kaydetmek istediğiniz soran bir ileti görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Zamanlamaları kaydetmek için Kaydet'itıklatın. Slaytlarınıza slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın altında gösterilen slayt zamanlamalarını birlikte görüntülenir.

  • Zamanlamaları iptal etmek için Kaydetme'yetıklayın.

 1. Normal görünümde, açıklama eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Medya klipleri grubunda, Sesaltındaki oku tıklatın ve sonra Ses Kaydet'itıklatın.

  Ekle sekmesi görüntüsü

 3. Açıklamayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın ve konuşmaya başlayın.

 4. Bitirdiğinizde, kaydı tıklatın durdurun.

 5. Ad kutusuna, ses için bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  Slayt üzerinde ses simgesi Simge görüntüsü görüntülenir.

anlatım eklediğinizde veya slayt zamanlamalarını konuşmalarınıza eşlik edecek şekilde el ile kurabilirsiniz Office PowerPoint 2007 , slayt zamanlamalarını otomatik olarak kaydeder.

 1. Normal görünümünde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinde, Geçiş için bu slayt grubunda, Slaydı İlerletaltında Sonra otomatik olarak onay kutusunu seçin ve ardından slayt ekranda görünmesini istediğiniz saniye sayısını girin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

  Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için bu işlemi tekrarlayın.

İpucu: Sonraki slayda, fareyi tıklattığınızda ya otomatik olarak girdiğiniz saniye sayısından sonra görünmesini isterseniz — hangisi daha önce gelirse — Üzerinde fareyi tıklatın ve Sonra otomatik olarak onay kutularını seçin.

Slayt zamanlamalarını kapatmak bu zamanları silmez. Zamanlamaları istediğiniz zaman yeniden oluşturmak zorunda kalmaksızın açabilirsiniz. Bununla birlikte, slayt zamanlamaları kapatılmışsa konuşma kaydederken slaytlarınız otomatik olarak ilerlemez ve slaytları el ile ilerletmeniz gerekir.

 1. Normal görünümde, Slayt Gösterisi sekmesindeki Kurulum grubunda Slayt Gösterisi Ayarla seçeneğini tıklatın.

  Slayt Gösterimi sekme görüntüsü

 2. Slaytları ilerlet altında El ile seçeneğini tıklatın.

İpucu: Slaytları ilerletaltında zamanlamaları yeniden açmak, kapatmak için zamanlamayı kullan varsa'ıtıklatın.

Kaydetmeye hazırlık

Başlamak için istediğiniz sunuyu açın ve Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın.

İpucu:    Sununuzu slaytları birçok varsa, Slayt sıralayıcısı görünümünde çalışmak daha kolay bulabilirsiniz. Görünüm > Slayt sıralayıcısı deneyin.

Kaydetmeye başlamadan önce denetlemeniz gereken bazı şeyler şunlardır:

 • Slayt destenizin yalnızca bir bölümünü kaydetmek isterseniz, başlamadan önce aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dahil etmek istemediğiniz slaytları seçin ve Slaydı Gizle’ye tıklayın.

   VEYA

  • Özel Gösteri > Özel Slayt Gösterisi > + (toplama) işaretine tıklayın.

   Slaytların bir alt kümesini kaydetmek için Slaydı Gizle’yi ve Özel Gösteri’yi seçin
 • Zaten kayıtlı anlatım veya hareketleri etkilemeden slaytlar arasındaki zamanlamayı değiştirmek için Prova düğmesini kullanın.

  Prove düğmesiyle slaytlar arasında farklı zamanlamaları deneyin
 • Mikrofonunuz doğru ayarlandığından emin olun. Mac bilgisayara gidin Sistem tercihleri > Ses.

Slayt gösterinizi kaydetme

Slayt gösterisine anlatım veya yorum eklemek isterseniz, mikrofonunuzun ayarlanmış olduğundan ve çalıştığından emin olun.

Kaydetmeye başlamak için:

 1. Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın, slaytta kaydın başlamasını istediğiniz yeri seçin ve Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın.

  Kaydı başlatmak için Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın
 2. Kayıt sırasında, slaytlarda gezinmenize, imleçleri değiştirmenize veya ekran kararması veya beyazlaması başlatmanıza olanak sağlayan kayıt komutlarına erişmek için Ctrl+tıklama yapın.

  Kayıt yaparken komut listesini görmek için CONTROL tuşuna basarak tıklayın
 3. Kaydetmeyi durdurmak için Gösteriyi Bitir’e tıklayın.

 4. Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Kaydınızı kaydetmek için Evet'i tıklatın veya yeniden kaydetmek isterseniz yok .

  Kaydetme herhangi bir şey daha önce kaydettiğiniz üzerine yazılır. Slaytları aynı kümesini içeren başka bir slayt gösterisi kaydetmek isterseniz, sunu dosyanızı farklı bir adla kaydedin.

 5. Kaydınızın önizlemesini görüntülemek için başından Yürüt ' ü tıklatın.

Kayıt işlemi sırasında klavye kısayolları

Bu kaydederken başvurmak için klavye kısayolları listesini yazdırın isteyebilirsiniz:

Görev

Klavye Kısayolu

Sonraki slayda veya animasyona ilerleme

N
Tıklatın
Ara çubuğu
Sağ ok
Aşağı ok
Dönüş
Page Down

Önceki slayda veya animasyona dönme:

P
Silme
Sol ok
Yukarı ok
Page Up

Belirli bir slayda gitme

Slayt numarası + Enter

Ekran kararmasını açma/kapatma

B
. (süre)

Ekran beyazlaşmasını açma/kapatma

W
, (virgül)

Otomatik gösteriyi Durdurma/Yeniden Başlatma:

S

Slayt gösterisini sonlandırma

ESC
Command +. (süre)

Ekrandaki çizimi silme

E

Gizliyse sonraki slayda gitme

H

İşaretçiyi kaleme dönüştürme

Command+P

İşaretçiyi oka dönüştürme

Command+A

Fare hareket ettiğinde oku gizleme

CONTROL+H

Kısayol menüsü

CONTROL+tıklama

Fareye tıklandığında ilerle (yalnızca prova)

M

Kayıttan yürütme seçeneklerini ayarlama

Kaydetmeyi tamamlayıp sunuyu dağıtmaya hazır olduğunuzda, Slayt Gösterisi Ayarla’ya tıklayın ve izleyicileriniz için uygun seçenekleri belirleyin.

Gösteriyi dağıtmadan önce gösteri türünü ve diğer seçenekleri ayarlayın
 • Gösteri türü    Tam ekran veya pencereli olarak gösterir.

 • Seçenekleri Göster    Anlatım veya animasyonlarını kapatma.

 • Slaytları    Bir ayarladıysanız, slaytları veya bir özel gösteri kümesini seçin.

 • Slaytları ilerlet    İzleyenin el ile sayfaları tek tek ilerletmesi için slayt gösterisinin bu sürümünü ayarlayın.

İlgili bilgiler

Slaytlar arasında geçiş ekleme, değiştirme veya kaldırma

Mac için PowerPoint'te slayt gösterinizi sunarken konuşmacı notlarınızı görüntüleme

Mac için PowerPoint ses kaydetme

Sununuzda ses ekleme veya silme

Sunuyu film dosyası veya MP4 olarak kaydetme

Başlamadan önce

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için yürütebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır. Herhangi bir ses kaydı gibi diğer uygulamalara konuşma tanıma çalışmayan emin olun.

 • Slayt zamanlamalarını kayıt zamanlamasını ve animasyon efektleri süresini ve herhangi bir Tetikleyicileri slaydınızda kullanımını de kaydı. Bunları kullanmak için sunuyu istemediğinizde, zamanlamaları kapatabilirsiniz.

 • Sunuyu film olarak kaydettiğinizde, anlatım kaydedilmez.

Mac için PowerPoint 2011 ile bir sunuyu kaydetme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, başlamasını istediğiniz slaydı tıklatın.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin üst kısmındaki, Slaytlar Slaytlar sekmesi sekmesini tıklatın ve sonra bir slaydı tıklatın. Gezinti Bölmesi'ni genişliğini, bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme görürsünüz ve Anahat adlı sekme simgesi sekmeleri sekmeler veya Slaytlar sekmesi Slaytlarve Anahat Ana Hat sekmesi adlı.     

 2. Slayt gösterisi sekmesinde Sunucu Araçları' nın altında Slayt gösterisi kaydı'ıtıklatın.

  Slayt Gösterisi sekmesi, Sunucu Araçları grubu
 3. Sunucu Görünümü girdiğinizde kayıt otomatik olarak başlar; Bununla birlikte, duraklatın ve gerektiğinde kaydı yeniden başlatın. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Kaydı duraklatma

  Süreölçeri duraklat düğmesi tıklatın

  Kaydetmeye devam edin

  Zamanlayıcıyı başlatma düğmesi tıklatın

  Kaydı geçerli slaydın sıfırlama

  Zamanlayıcıyı sıfırla düğmesi tıklatın

  Önceki veya sonraki slayda ilerleme

  Sonraki veya önceki slayda gitme düğmeleri tıklatın

 4. Son slayda ulaşmak ya da sunucu görünümünü çıkma PowerPoint zamanlamalarını kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.

  İpuçları: 

  1. Slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın zamanlamasını görebilirsiniz.

  2. Bir ses simgesi Slaytta Ses simgesi konuşma içeren her slaydın sağ alt köşesinde görüntülenir. Bununla birlikte, bu simge bir slayt gösterisi sırasında izleyicilere tarafından görülemez.

Mac için PowerPoint 2011 ile slayttaki Konuşmayı değiştirme

Tek bir slayt için Konuşmayı değiştirdiğinizde, zamanlamasını de güncelleştirilir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, Konuşmayı değiştirmek istediğiniz slaydı seçin.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin üst kısmındaki, Slaytlar Slaytlar sekmesi sekmesini tıklatın ve sonra bir slaydı tıklatın.  Gezinti Bölmesi'ni genişliğini, bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme görürsünüz ve Anahat adlı sekme simgesi sekmeleri sekmeler veya Slaytlar sekmesi Slaytlarve Anahat Ana Hat sekmesi adlı.     

 2. Slayt gösterisi sekmesinde Sunucu Araçları' nın altında Slayt gösterisi kaydı'ıtıklatın.

  Slayt Gösterisi sekmesi, Sunucu Araçları grubu

 3. İşiniz bittiğinde kaydı, Çıkış Göster ' i tıklatın veya ESC tuşuna basın.

 4. Zamanlamaları kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'itıklatın.

  Not: Konuşmayı slayttan silmek için slaytta ses simgesi Slaytta Ses simgesi seçin ve DELETE tuşuna basın.

Mac için PowerPoint 2011 el ile slayt zamanlamalarını ayarlama

PowerPoint , slayt zamanlamalarını slayt gösterisi kaydı veya alanınızı anlatım eşlik edecek şekilde slayt zamanlamalarını el ile kurabilirsiniz zaman otomatik olarak kaydeder.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, slayt veya el ile slayt zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaytları seçin.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin üst kısmındaki, Slaytlar Slaytlar sekmesi sekmesini tıklatın ve sonra bir slaydı tıklatın. Birden çok slayt seçmek için slaytları tıklatırken COMMAND basılı tutun.  Veya Slaytlarınızı bölümler halinde düzenlenmiş, tüm slaytları birtakım bölüm başlığını tıklatarak seçin.  Gezinti Bölmesi'ni genişliğini, bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme görürsünüz ve Anahat adlı sekme simgesi sekmeleri sekmeler veya Slaytlar sekmesi Slaytlarve Anahat Ana Hat sekmesi adlı.     

 2. Geçişler sekmesinde, Slaydı İlerletaltında sonra onay kutusunu seçin ve ardından saniye sayısını yazın.

  Geçişler sekmesi, Slaydı İlerlet grubu

Mac için PowerPoint 2011 ile bir slayt gösterisini oynatabilirsiniz önce anlatım veya slayt zamanlamalarını kapatma

Anlatımı ve slayt zamanlamalarını kapatmayı silinmez. Konuşmayı kapatabilirsiniz zamanlamaları üzerinde herhangi bir kerede veya bunları yeniden oluşturmak zorunda kalmadan geri.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Slayt zamanlamalarını kapatma

Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarlaaltında Zamanlamaları kullan onay kutusunu temizleyin.

Slayt Gösterisi sekmesi, Ayarla grubu

Tüm slaytlarda konuşmaları kapatma

Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarlaaltında Konuşmaları yürütme onay kutusunu temizleyin.

Slayt Gösterisi sekmesi, Ayarla grubu

Slayt gösterisi kaydı PowerPoint Online desteklemez.

Kaydı ipuçları

 • Kayıtları slayt içi temelinde, sunuyu eklendiği kaydı değiştirmek istiyorsanız, böylece yalnızca etkilenen slayt veya slaytları yeniden kaydetmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca, Slayt sırasını yeniden kaydetmek zorunda kalmadan kaydı sonra düzenleyebilirsiniz. Bu da bir sonu için sunuyu kaydederken duraklatılmasını kolaydır anlamına gelir.

 • Ses veya slaytlar arasında geçişler sırasında video slaydı ilerletemediği sırasında konuşun yoksa şekilde PowerPoint kaydetmez. Ayrıca, kısa bir yedek sessiz en başında ve sonunda yumuşak geçiş yapmak ve bir slayttan diğerine geçiş yaparken sesli anlatımı kapalı kesme yoksa sağlamak için her slaydın birini içerir.

 • AnlatımPowerPoint Onlinekaydedemezsiniz. Sizin anlatım kaydetmek için PowerPoint Masaüstü sürümünü kullanın.

 • Ayarlayın ve videonun boyutunu düzenleyebilir ve düzenleme görünümünde mürekkep.

 • İzleyicilerinize kaydı deneyimi için PowerPoint Online kullanabilir Mümkünse, PowerPoint Online göre (Kes, azaltma, anında, temizleme işlemi, Böl, rasgele çubukları, şekil, Morph) desteklenen geçişleri kullanma.

 • Sunuyu kayıt en iyi web kamerası sahip dokunmatik ekranlı ile çalışır.

 • Video Önizleme, her şeyin düzgün önce kaydı yukarı ayarlandığından emin olmak için kullanın.

 • İstediğiniz kaydı hareketleri (örneğin, mürekkep), slaytlarda yaptığınız için birden çok slaydın kopyasını kolayca kaydedebilir, böylece birden çok götürür. İşiniz bittiğinde, ardından gereksiz slaytları silin.

 • Ses ve video bir süre sonra ilerletmek için kapatıp sessiz birkaç saniye kaydı.

 • Daha yüksek kalitesini elde etmek için bir dış web kamerası ve/veya mikrofon kullanın.

  Yerleşik Fotoğraf makineleri ve mikrofonların çoğu görevler için uygundur. Ancak daha fazla profesyonel görünümlü isterseniz, video, mümkün bir dış web kamerası kullanmayı düşünün. Tablette PowerPoint kullanmakta olduğunuz ya da dizüstü ve ekran kalemi ile mürekkep oluşturmayı bir dış kamera ve mikrofonun ekran kalemi gürültüsünü en aza olanak verir.

 • Kaydı ilk Slayt tamamladıktan hemen, çalın.

  Sununuzu kaydetme çok altında yol ulaşmadan beklediğiniz gibi göründüğünden ve ses ve video ses emin olun.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×