Ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office InfoPath'te bir denetimi diğerine bağlamak için ana denetim/ayrıntı denetimini kullanabilirsiniz, böylece ilk denetimde yapılan seçim, diğerinde görüntülenecek olanları belirler.

Bu makalede

Ana denetim/ayrıntı denetimi ne zaman kullanılır

Uyumluluk konuları

Ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme

Varsayılan ana/ayrıntı ilişkisini değiştirme

Ana denetim/ayrıntı denetimi ne zaman kullanılır

Ana denetim/ayrıntı denetimi aslında birbiriyle ilişkili iki denetimdir. Denetimin biri, tanımlanmış ana denetim, diğeri ise ayrıntı denetimidir. Ana denetim her zaman bir yinelenen tablo. Ayrıntı denetimi ise, yinelenen tablo olabileceği gibi, yinelenen bölüm de olabilir.

Şunları yapmak istediğinizde ana denetimi/ayrıntı denetimini kullanın:

 • Form şablonunuzun temel alındığı formları dolduran kullanıcıların büyük miktarda veriyle daha verimli çalışmasını sağlamak.

 • "Bire-bir" ilişkinin eşdeğerini görüntülemek. Örneğin, personel kayıtları veritabanına bağlı bir insan kaynakları formu tasarlarken ana denetimi/ayrıntı denetimini kullanabilirsiniz. Ana denetim bir çalışanın adını, iş unvanını, ayrıntı denetimi çalışanın konumunu, işe alınış tarihini ve doğum tarihini görüntüleyebilir.

 • "Birden çoğa" ilişkinin eşdeğerini görüntülemek. Örneğin, ana denetimi bir dizi kaydı (müşteri adları gibi) görüntülemek için, ayrıntı denetimini ise, ilgili kayıtları (müşteri siparişleri gibi) görüntülemek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki çizimde, bir insan kaynakları bölümünün çalışanları, yinelenen bir tablodaki bir satırı tıklatarak bir çalışanla ilgili ayrıntılı bilgilere erişmektedir.

Formun ana ve ayrıntı denetimlerinin içindeki çalışan bilgileri

Kullanıcılar yinelenen bir tablodaki (ana denetim) belirli bir satırı tıklattığı zaman, formun herhangi bir yerinde bir yinelenen bölümde veya yinelenen tabloda (ayrıntı denetimi) bir veya birden fazla sayıda ayrıntı kaydı görüntülenir.

InfoPath Denetimler görev bölmesini kullanarak ekleyebileceğiniz, önceden tanımlanmış bir ana denetim/ayrıntı denetimi sağlar. Ayrıca, bir yinelenen tablo ve yinelenen bölüm (veya iki yinelenen tablo) ekleyip her denetimin özelliklerini değiştirerek bir ana denetim/ayrıntı denetimi de oluşturabilirsiniz.

Form şablonunuz ağırlıklı olarak ekran üzerinde görüntüleme için kullanılacaksa, ayrıntı denetimini form şablonunuzdaki bir kaydırma bölgesi içine yerleştirmeyi düşünebilirsiniz. Böylece, denetimde görüntülenecek çok miktarda veri olduğu zaman, kullanıcılarınız verileri kaydırarak izleyebilir. Ekran üzerindeki kaydırma bölgesinde gizli kalan veriler yazdırılan formda da görünmeyeceği için, kullanıcıların formlarını yazdırmak isteyeceğini düşünüyorsanız bunun en iyi seçenek olmadığını unutmayın.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

InfoPath'te bir form şablonu tasarladığınızda, tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlamayı seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, ana denetimler/ayrıntı denetimleri, Web tarayıcısında görüntülenemediği için Denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Ayrıca, Yinelenen Bölüm Özellikleri ve Yinelenen Tablo Özellikleri iletişim kutularındaki Ana/Ayrıntı sekmesine erişebilseniz bile, bu sekmedeki tüm ayrıntılar kullanılamaz durumdadır (soluk görünür).

Bu sınırlamayı için kullanıcılar ana görünümü her öğeye görüntüleyebilmesi iki görünümleri, belirli öğeleri listeleyen bir "ana" ve "ayrıntı" görünümlerinin belirli genişletilmiş bilgilerle, form şablonu tasarlama isteyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme

Ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını ya da başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Denetimler görev bölmesinden bir ana öğe/ayrıntı denetimi eklediğinizde, InfoPath yinelenen tablo ve veri kaynağındaki aynı yinelenen grup bağlı yinelenen bölüm ekler. Varsayılan olarak, her iki denetim de yinelenen gruptaki alanlara bağlı diğer denetimleri içerir.

Aşağıdaki çizimde, ana öğe/ayrıntı denetimi tasarım moduiçinde gösterilir.

tasarım modunda ayrıntı denetimi seçili haldeki ana denetim/ayrıntı denetimi

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağı alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. Ana öğe/ayrıntı denetimler her zaman yinelenen gruplara bağlıdır. Aşağıdaki örnekte, hem ana denetim hem de ayrıntı denetimi yinelenen Veri kaynağı görev bölmesinde grup d:Employees bağlıdır.

Form şablonundaki ana denetim/ayrıntı denetimi ve veri kaynağındaki yinelenen grup arasındaki ilişki

Not: "Birden çoğa" ilişkide, ana denetim ve ayrıntı denetimi genellikle ayrı yinelenen gruplara bağlıdır. "Bire-bir" ilişki yerine "birden çoğa" ilişkinin nasıl kurulacağını öğrenmek için, bu makaledeki Varsayılan ana/ayrıntı ilişkisini değiştirme konusuna bakın.

Yeni, boş form şablonuna ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme

InfoPath Denetimler görev bölmesini kullanarak ekleyebileceğiniz, önceden tanımlanmış bir ana denetim/ayrıntı denetimi sağlar. Ayrıca, bir yinelenen tablo ve yinelenen bölüm (veya iki yinelenen tablo) ekleyip her denetimin özelliklerini değiştirerek bir ana denetim/ayrıntı denetimi de oluşturabilirsiniz.

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Ana/Ayrıntı'yı tıklatın.

 4. Ana/Ayrıntı Ekle iletişim kutusundaki Ana denetimdeki sütun sayısı kutusuna, ana denetim için istediğiniz sütun sayısını girin.

 5. Ayrıntı denetimindeki alan sayısı kutusuna, ayrıntı denetimi için istediğiniz alan sayısını girin.

  InfoPath form şablonunuza iki denetim ekler. İlkinin etiketi Yinelenen Tablo (ana), ikincisinin etiketi ise Yinelenen Bölüm (ayrıntı) şeklindedir.

 6. Ana/ayrıntı ilişkisini sınamak için Standart araç çubuğundan Önizleme'yi tıklatın, ardından ana denetime verileri girin. İlgili veriler ayrıntı denetiminde görünmelidir.

Varolan veri kaynağını temel alan bir form şablonuna ana denetim/ayrıntı denetimi ekleme

Form şablonunuzdaki varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosya, veritabanı, Web hizmeti veya tasarımını temel alıyorsanız, InfoPath alanları ve grupları bu var olan veri kaynağından Veri kaynağı görev bölmesinde türetilen. Bu senaryoda, aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi bir ana öğe/ayrıntı denetimi denetimler görev bölmesinden ekleyebilirsiniz.

Gereksinimlerinize uygun olarak, ana denetimler ve ayrıntı denetimleri aynı yinelenen gruba veya farklı yinelenen gruplara bağlanabilir. Ana denetimin/ayrıntı denetiminin içinde görüntülenen denetimler, yinelenen bir grubun parçası olan alanlara bağlıdır.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Yinelenen Tablo'yu tıklatın.

 4. Yinelenen Tablo Bağlama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, tablo satırlarını bağlamak istediğiniz yinelenen grubu, sonra İleri'yi tıklatın. Tablonuzun yalnızca tek bir sütunu varsa, yinelenen grup yerine yinelenen bir alan seçebilirsiniz.

  İpucu: Tabloyu bağlamak üzere yeni bir yinelenen grup oluşturmak için, yinelenen grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın, ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusuna yinelenen grubun özelliklerini girin.

 5. Tabloda olmasını istediğiniz sütunları eklemek için Veri bağlama listesinde alanları çift tıklatın.

  İpucu: Sütun olarak eklenecek yeni bir alan oluşturmak istiyorsanız, tablonun bağlı olduğu grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünde Ekle'yi tıklatın ve sonra Alan veya Grup Ekle iletişim kutusuna alanın özelliklerini girin.

 6. Sütunları yeniden sıralamak için Tablodaki sütunlar listesinden bir sütunu tıklatın, sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın, ardından Son'u tıklatın

 7. Form şablonunuzda tablonun altındaki Yinelenen Tablo etiketini çift tıklatın.

 8. Ana/Ayrıntı sekmesini tıklatın.

 9. Ana öğe olarak ayarla'yı tıklatıp Ana Öğe Kimliği kutusuna ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 10. İmleci, form şablonunda yinelenen bölümü (ayrıntı denetimini) eklemek istediğiniz konuma getirin.

 11. Denetimler görev bölmesinde, Eklenecek denetimler'in altında Yinelenen Bölüm'ü tıklatın.

  Not: Alternatif olarak, başka bir yinelenen tabloyu ayrıntı denetimi olarak kullanabilirsiniz.

 12. Yinelenen Bölüm Bağlama Sihirbazı'nın ilk sayfasında, bölümü bağlamak istediğiniz yinelenen grubu, sonra Tamam'ı tıklatın.

 13. Form şablonunuzda bölümün altında görünen Yinelenen Bölüm etiketini çift tıklatın.

 14. Ana/Ayrıntı sekmesini tıklatın.

 15. Ayrıntı olarak ayarla'yı, ardından, İlişkilendirilecek ana öğe kimliği listesindeki ana denetimin adını tıklatın.

 16. Bir-çok ilişkisi için varsayılan, ana öğe/ayrıntı denetimi bire bir ilişkiyi değiştirmek için ana öğe/ayrıntı ilişkisialtında anahtar alanına göre'yi tıklatın ve sonra istediğiniz anahtar alanları seçmek için anahtar alanı (ana) ve anahtar alanı (ayrıntı) kutularının yanındaki düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın.

 17. Ana/ayrıntı ilişkisini sınamak için Standart araç çubuğundan Önizleme'yi tıklatın ve ana denetime verileri girin. İlgili veriler ayrıntı denetiminde görünmelidir.

İpucu: Ana denetimleri/ayrıntı denetimlerini eklemek için Veri Kaynağı görev bölmesini de kullanabilirsiniz. Ana denetimi oluşturmak için, Veri Kaynağı görev bölmesinde, ana denetimi bağlamak istediğiniz yinelenen grubu sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki Yinelenen Tablo'yu tıklatın. Ayrıntı denetimini oluşturmak için aynı genel adımları izleyin.

Sayfanın Başı

Varsayılan ana/ayrıntı ilişkisini değiştirme

Denetimler görev bölmesini kullanarak form şablonunuza bir ana denetim/ayrıntı denetimi eklediğinizde, Infopath ana denetim ile ayrıntı denetimi arasında "bire-bir" ilişki kurar. "Bire-bir" ilişki, ana denetimdeki her seçim için, ayrıntı denetiminde birer eşleşen sonuç görüneceği anlamına gelir.

Ana/ayrıntı ilişkisini varsayılan "bire-bir" ilişkiden "birden çoğa" ilişkisine dönüştürebilirsiniz. "Birden çoğa" ilişki, ana denetimdeki her seçim için, ayrıntı denetiminde birden fazla sayıda eşleşen sonuç görünebileceği anlamına gelir.

Form şablonunuza bir ana denetim/ayrıntı denetimi eklediğinizde, InfoPath varsayılan olarak bir yinelenen tablo ve bir yinelenen bölüm ekler. Bu denetimlerin her ikisi de veri kaynağında aynı yinelenen gruba bağlıdır. Varsayılan olarak, her iki denetim de yinelenen gruptaki alanlara bağlı olan diğer denetimleri içerir. Ancak "birden çoğa" ilişkisinde, ana denetimler ve ayrıntı denetimleri normalde ayrı yinelenen gruplara bağlanır.

Denetimler görev bölmesinden form şablonunuza bir ana denetim/ayrıntı denetimi eklediyseniz ve "bire-bir" ilişki yerine "birden çoğa" ilişki oluşturmak istiyorsanız, InfoPath uygulamasının oluşturduğu ayrıntı denetimini silebilirsiniz. Bunun ardından, gereksinimlerinize daha uygun yeni bir ayrıntı denetimi oluşturabilirsiniz (aşağıdaki yordamda gösterilmektedir):

 1. Ayrıntı denetimi olarak atanmış yinelenen bölümü seçin ve DELETE tuşuna basın.

 2. Form şablonuna yeni bir yinelenen bölüm ekleyin.

  Nasıl?

  1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

  2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

  3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  4. Denetim ekle altında Yinelenen Bölüm seçeneğini tıklatın.

 3. İstediğiniz denetimleri yinelenen bölüme ekleyin.

  Nasıl?

  1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

  2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

  3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  4. Denetim ekle altından, eklemek istediğiniz denetimi tıklatın.

  5. Eklemek istediğiniz her denetim için 1'den 4'e kadar olan adımları yineleyin.

 4. Form şablonunuzda yinelenen bölümü çift tıklatın.

 5. Ana/Ayrıntı sekmesini tıklatın.

 6. Ana/ayrıntı ayarları altından, Ayrıntı olarak ayarla'yı tıklatın.

 7. İlişkilendirilecek ana öğe kimliği listesinden, ana denetimin adını tıklatın.

 8. Ana/ayrıntı ilişkisi altından, Anahtar alanına göre'yi tıklatın.

 9. Anahtar alanı (ana) kutusunun yanında düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın ve sonra bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, ana denetim anahtar alanını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 10. Anahtar alanı (ayrıntı) kutusunun yanında düğme görüntüsü XPath Seç' i tıklatın ve sonra bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, ayrıntı denetimi için anahtar alanını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

İpucu: Ana denetimi/ayrıntı denetimini ilk kez oluştururken "birden çoğa" ilişki kurmak istiyorsanız, Denetimler görev bölmesindeki önceden tanımlanmış ana denetimi/ayrıntı denetimini kullanmak yerine, kendi ana/ayrıntı denetiminizi elle oluşturmayı düşünün. Yinelenen bir tablo ile yinelenen bir bölüm arasında veya form şablonundaki iki yinelenen tablo arasında bir ana/ayrıntı ilişkisi oluşturarak kendi denetiminizi oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, her denetimin Özellikler iletişim kutusunu açın ve bir denetimi ana denetim, diğerini ayrıntı denetimi olarak atayın. Ayrıntı denetiminin özeliklerinde değişiklik yaparak, anahtar alanlarını kullanıp "birden çoğa" ilişki oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×