Anımsatıcılar Web Bölümü

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Project 2007 uygulamasında varsayılan Microsoft Office Project Web Access Giriş sayfasında Anımsatıcılar bölümü bulunmaktadır. Anımsatıcılar yeni güncelleştirilen bilgilerini, zaman çizelgesi son tarihini, bekleyen onayları, durum raporlarını, atanan sorunları ve atanan riskleri gösterebilir.

Office Project Web Access Giriş sayfasında gönderilen anımsatıcıların yanı sıra, Anımsatıcı bilgisi, özel Web Bölümü Sayfası ekleyebileceğiniz bir Web Bölümü. Bu Web Bölümü ile Project Web Access içinden ve dışından diğer konumlardaki anımsatıcıları gözden geçirebilir ve harekete geçebilirsiniz.

Anımsatıcılar Web Bölümünün özel özellikleri

Aşağıdaki tabloda, görüntüleme veya değiştirme Web Bölümünü bir sayfaya ekledikten sonra anımsatıcılar Web Bölümü, benzersiz özellikler açıklanmaktadır. Düzen menüsünde anımsatıcıları Web Bölümü'nün Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'itıklatın. Bu özellikler Project Web Access bölümünde kullanılabilir.

Özellik:

Açıklama

Onaylamak için görev güncelleştirmelerini göster

Onaylanamaz veya bilgi sahibi olmanız gereken yeni görev atamalarını görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Anımsatıcılar Web Bölümünde görev güncelleştirmelerini gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Onaylamak için yönetim izni isteklerini göster

Onayınızı bekleyen yönetim izni isteklerini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu istekleri gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Bekleyen yönetim izni isteklerini göster

Gönderdiğiniz ve onay bekleyen yönetim izni isteklerini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu istekleri gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Onay bekleyen görev güncelleştirmelerini göster

Onay bekleyen görev güncelleştirmelerini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu güncelleştirmeleri gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Onay bekleyen kaynaklardaki zaman çizelgelerini göster

Onay bekleyen ekip üyesi zaman çizelgelerini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu güncelleştirmeleri gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Gönderilmeyen zaman çizelgelerimi göster

Kaydedilen, ancak gönderilemeyen zaman çizelgenizi görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Anımsatıcılar Web Bölümünde söz konusu zaman çizelgelerini gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Kaynaklardan geç gelen zaman çizelgelerini göster

Süresi geçen ekip üyesi zaman çizelgelerinin listesini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu zaman çizelgelerini gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Bana atanan yeni görevleri göster

Size atanan yeni görevlerin bir listesini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Söz konusu yeni görevleri gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Süresi geçen durum raporlarımı göster

Geç gelen durum raporlarının bir listesini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Süresi geçen durum raporlarını gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Bana atanan riskleri göster

Size atanan risk öğelerini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Söz konusu riskleri gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Bana atanan sorunları göster

Size atanan sorunların bir listesini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin. Söz konusu sorunlar listesini gizlemek için bu onay kutusunu temizleyin. Varsayılan olarak onay kutusu işaretlidir.

Project Web Access URL'si

Söz konusu Web Bölümü Proje Web Erişiminin bağlamı dışında kullanıldığında söz konusu Web Bölümünün bulunduğu Project Server için Web adresi girin.

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümleri, yerleşimleri ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

  • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

  • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

  • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik:

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümü'nün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümü'nün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümü'nün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür..

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik:

Açıklama

Gizli

Kullanıcı Web Bölümü Sayfasını açtığında, Web Bölümünün görünür olup olmadığını belirtir. Onay kutusu temizlenirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklenmiştir.

Web Bölümünü Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak görüntülemek istemiyorsanız, gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, üstten alta sıralı boş bir bölgesine bir Web Bölümü eklediğinizde, bölge dizini 1' dir. İkinci bir Web Bölümü bölgesi en altına eklediğinizde, kendi bölge dizini 2' dir. İkinci Web Bölümü bölgesi en üstüne taşımak için 1yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 2 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik:

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümü'nün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümü'nün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Dışarı Aktarma Modu

Bu Web Bölümü için verilmesine izin verilen veri düzeyini belirtir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, şu Web Bölmesi galerindeki araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır: Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kalıcı Farklı bir tarayıcı penceresi açar (tarayıcı bu yeteneğe sahipse). Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce pencereyi kapatması gerekir.

  • Kısıtlayıcı Olmayan Farklı bir tarayıcı penceresi açar (tarayıcı bu yeteneğe sahipse). Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce pencereyi kapatması gerekmez. Bu, varsayılan değerdir.

  • Gezinme Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açılır.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Windows SharePoint Services 3.0 Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Görüntüsü URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Görüntüsü URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hatası İletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×