ALTER TABLE Deyimi

CREATE TABLE deyimiyle oluşturulmuş bir tablonun tasarımını değiştirir.

Not:  Microsoft Access veritabanı altyapısı, Microsoft Access dışındaki veritabanları için ALTER TABLE veya veri tanımlama dili ifadelerinden herhangi birinin kullanımını desteklemez. Bunlar yerine DAO Oluşturma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

ALTER TABLE tablo {ADD {COLUMN alan tür[(boyut)] [NOT NULL] [CONSTRAINT dizin] |
ALTER COLUMN alan tür[(boyut)] |
CONSTRAINT çokalanlıdizin} |
DROP {COLUMN alan I CONSTRAINT dizinadı} }

ALTER TABLE deyiminin bölümleri:

Bölüm

Açıklama

tablo

Değiştirilecek tablonun adı.

alan

tabloda eklenecek veya silinecek alanın adı. Veya, tabloda değiştirilecek alanın adı.

tür

alan veri türü.

boyut

Karakter cinsinden alan boyutu (Yalnızca Metin ve İkili alanları için).

dizin

alan dizini.

çokalanlıdizin

tabloya eklenecek çok alanlı dizinin tanımı.

dizinadı

Kaldırılacak çok alanlı dizinin adı.


Notlar

ALTER TABLE deyimini kullanarak mevcut bir tabloyu çeşitli şekillerde değiştirebilirsiniz. Yapabilecekleriniz:

  • ADD COLUMN ile tabloya yeni bir alan ekleme. Alan adını, veri türünü ve (Metin ve İkili alanları için) isteğe bağlı olarak boyutu belirtirsiniz. Örneğin, aşağıdaki deyim Çalışanlar tablosuna 25 karakterlik Notlar adlı bir Metin alanı ekler:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Bu alanda bir dizini de tanımlayabilirsiniz.

NOT NULL olarak belirttiğiniz bir alandaki yeni kayıtların geçerli veri içermesi gerekir.

  • ALTER COLUMN ile mevcut bir alanın veri türünü değiştirme. Alan adını, yeni veri türünü ve (Metin ve İkili alanları için) isteğe bağlı olarak boyutu belirtirsiniz. Örneğin, aşağıdaki deyim Çalışanlar tablosundaki PostaKodu adlı bir alanın veri türünü (özgün veri türü Tamsayıdır) 10 karakterlik bir Metin alanına değiştirir:

ALTER TABLE Employees ALTER COLUMN ZipCode TEXT(10)

  • ADD CONSTRAINT ile bir çok alanlı dizin ekleme.

  • DROP COLUMN ile bir alanı silme. Yalnızca alanın adını belirtirsiniz.

  • DROP CONSTRAINT ile bir çok alanlı dizini silme. CONSTRAINT özel amaçlı sözcüğünden sonra yalnızca dizin adını belirtirsiniz.

Not: 

  • Bir defada birden çok alan veya dizini ekleyip silemezsiniz.

  • Bir tabloya tek veya çok alanlı bir dizin eklemek için CREATE INDEX deyimini ve ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile oluşturulmuş bir dizini silmek için ALTER TABLE ya da DROP deyimini kullanabilirsiniz.

  • Tek bir alana ya da CONSTRAINT adlı bir çoklu alana uygulanan tek bir alanda veya adlandırılmış bir CONSTRAINT yan tümcesinde NOT NULL kullanabilirsiniz. Ancak NOT NULL kısıtlamasını bir alana yalnızca bir kez uygulayabilirsiniz. Bu kısıtlamayı birden çok kez uygulamayı denemek çalıştırma hatasıyla sonuçlanır.Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×